Správa schůzek, plánů a rozpočtů – je snadná díky systému Microsoft 365.

VYHLEDAT (funkce)

Funkci VYHLEDAT, jednu z funkcí pro hledání a reference, použijte, když potřebujete prohledat jeden řádek nebo sloupec a najít hodnotu na stejné pozici v druhém řádku nebo sloupci.

Řekněme například, že znáte číslo automobilového dílu, ale neznáte cenu. Když zadáte číslo dílu do buňky H1, funkce VYHLEDAT vrátí cenu v buňce H2.

Příklad použití funkce VYHLEDAT

Pomocí funkce VYHLEDAT můžete vyhledávat v jednom řádku nebo sloupci. V tomto příkladě vyhledáváme ceny ve sloupci D.

Tipy: Zvažte jednu z novějších vyhledávacích funkcí v závislosti na používané verzi Office.

Pomocí funkce VYHLEDAT můžete vyhledávat dvěma způsoby: Vektorovou a maticovou formou

 • Vektorový tvar: Tento způsob vyhledávání slouží k vyhledání hodnoty v jednom řádku nebo jednom sloupci. Vektorový formulář použijte, když chcete určit oblast obsahující hodnoty, které chcete použít. Pokud třeba chcete vyhledat hodnotu ve sloupci A, přejděte na řádek 6.

  Příklad vektoru

 • Maticová forma: místo formuláře matic doporučujeme použít funkci SVYHLEDATnebo SVYHLEDAT.Podívejte se na toto video o použití funkce SVYHLEDAT. Maticová forma je poskytována z důvodu kompatibility s jinými tabulkovými aplikacemi, ale funkce je omezená.

  Matice je kolekce hodnot v řádcích a sloupcích (jako tabulka), které chcete prohledávat. Například pokud chcete prohledávat sloupce A a B až po řádek 6. Funkce VYHLEDAT vrátí nejbližší shodu. Aby se dala maticová forma používat, musíte mít data seřazená.

  Příklad tabulky, která je polem

Vektorová forma

Vektorová forma funkce VYHLEDAT vyhledá v oblasti s jedním řádkem nebo jedním sloupcem (označované jako vektor) danou hodnotu a vrátí hodnotu s odpovídajícím umístěním ve druhé oblasti o jednom řádku nebo sloupci.

Syntaxe

VYHLEDAT(co;hledat;[výsledek])

Syntaxe vektorové formy funkce VYHLEDAT obsahuje tyto argumenty:

 • co    Povinný argument. Hodnota, kterou má funkce VYHLEDAT nalézt v prvním vektoru. Argument co může být číslo, text, logická hodnota, název nebo odkaz na hodnotu.

 • Hledat:    Povinný argument. Oblast obsahující jeden řádek nebo sloupec. Hodnoty argumentu hledat mohou obsahovat text, čísla nebo logické hodnoty.

  Důležité informace: Hodnoty v lookup_vector musí být ve vzestupném pořadí:...,-2,-1, 0, 1, 2,..., A – Z, false; pravda; v opačném případě nemusí vyhledávání vracet správnou hodnotu. Funkce nerozlišuje malá a velká písmena.

 • result_vector    Nepovinný argument. Oblast obsahující jenom jeden řádek nebo sloupec. Argument result_vector musí mít stejnou velikost jako lookup_vector. Musí mít stejnou velikost.

Poznámky

 • Nenajde-li funkce VYHLEDAT hodnotu argumentu co, funkce použije největší hodnotu z prohledávaného vektoru (hledat), která je menší nebo rovna hodnotě co.

 • Je-li hodnota argumentu co menší než nejmenší hodnota z prohledávaného vektoru (hledat), vrátí funkce VYHLEDAT chybovou hodnotu #N/A.

Příklady s vektory

Tyto příklady si můžete u sebe vyzkoušet v excelovém listu, abyste zjistili, jak funkce VYHLEDAT funguje. V prvním příkladě bude výsledkem tabulka, který bude vypadá podobně jako tato:

Příklad použití funkce VYHLEDAT

 1. Zkopírujte data z následující tabulky a vložte je do nového excelového listu.

  Zkopírujte tato data do sloupce A

  Zkopírujte tato data do sloupce B

  Četnost

  4,14

  Barva

  červená

  4,19

  oranžová

  5,17

  žlutá

  5,77

  zelená

  6,39

  modrá

 2. Dál pak zkopírujte vzorce VYHLEDAT z následující tabulky do sloupce D ve svém listu.

  Zkopírujte tento vzorec do sloupce D

  Tady je popis toho, co vzorec dělá

  Tady je výsledek, který uvidíte

  Vzorec

  =VYHLEDAT(4,19;A2:A6;B2:B6)

  Vyhledá hodnotu 4,19 ve sloupci A a vrátí hodnotu ze stejného řádku ve sloupci B.

  oranžová

  =VYHLEDAT(5,75;A2:A6;B2:B6)

  Vyhledá hodnotu 5,75 ve sloupci A, najde pro ni nejbližší nižší hodnotu (5,17) a vrátí hodnotu ze stejného řádku ve sloupci B.

  žlutá

  =VYHLEDAT(7,66;A2:A6;B2:B6)

  Vyhledá hodnotu 7,66 ve sloupci A, najde pro ni nejbližší nižší hodnotu (6,39) a vrátí hodnotu ze stejného řádku ve sloupci B.

  modrá

  =VYHLEDAT(0;A2:A6;B2:B6)

  Vyhledá hodnotu 0 ve sloupci A a vrátí chybu, protože 0 je menší než nejmenší hodnota (4,14) ve sloupci A.

  #NENÍ_K_DISPOZICI

 3. Aby se zobrazily výsledky těchto vzorců, budete je možná muset vybrat v excelovém listu, stisknout F2 a potom stisknout Enter. Pokud je to nutné, upravte šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Maticová forma

Tip: Místo maticové formy doporučujeme používat spíš funkci SVYHLEDAT nebo VVYHLEDAT. Podívejte se na toto video s příklady používání funkce SVYHLEDAT. Maticová forma funkce VYHLEDAT je dostupná kvůli kompatibilitě s jinými tabulkovými aplikacemi, ale je u ní potřeba počítat s určitými omezeními.

Maticová forma funkce VYHLEDAT prohledá první řádek nebo sloupec Matice, najde hledanou hodnotu a vrátí hodnotu buňky s odpovídajícím umístěním v posledním řádku nebo sloupci dané matice. Tato forma funkce VYHLEDAT se používá, pokud se hledané hodnoty nacházejí v prvním řádku nebo sloupci matice.

Syntaxe

VYHLEDAT(co;pole)

Syntaxe maticové formy funkce VYHLEDAT obsahuje tyto argumenty:

 • co    Povinný argument. Hodnota, kterou má funkce VYHLEDAT nalézt v matici. Argument co může být číslo, text, logická hodnota, název nebo odkaz na hodnotu.

  • Nenajde-li funkce VYHLEDAT hledanou hodnotu (co), použije největší hodnotu matice, která je menší nebo rovna hodnotě co.

  • Je-li hledaná hodnota (co) menší než nejmenší hodnota prvního sloupce nebo řádku (podle rozměrů matice), vrátí funkce VYHLEDAT chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • pole    Povinný argument. Oblast buněk s textem, čísly nebo logickými hodnotami, které chcete porovnávat s hledanou hodnotou (co).

  Maticová forma funkce VYHLEDAT je velmi podobná funkcím VVYHLEDATSVYHLEDAT. Rozdíl je v tom, že funkce VVYHLEDAT hledá hodnotu co na prvním řádku, funkce SVYHLEDAT v prvním sloupci a funkce VYHLEDAT se při tom řídí rozměry matice.

  • Pokud matice (pole) pokrývá oblast, která má větší šířku než výšku (má více sloupců než řádků), bude funkce VYHLEDAT hledat hodnotu co na prvním řádku.

  • Je-li matice čtvercová nebo má-li větší výšku než šířku (více řádků než sloupců), bude funkce VYHLEDAT prohledávat první sloupec.

  • Funkce VVYHLEDATSVYHLEDAT umožňují pro sloupce a řádky používat indexy. Tím se liší od funkce VYHLEDAT, která vždy vrátí poslední hodnotu příslušného řádku nebo sloupce.

   Důležité informace: Hodnoty v poli musí být v sestupném pořadí:...,-2,-1, 0, 1, 2,..., A-Z, NEPRAVDA, pravda; v opačném případě nemusí vyhledávání vracet správnou hodnotu. Funkce nerozlišuje malá a velká písmena.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×