Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Outlook uspořádá vaše e-maily, kalendáře, kontakty, úkoly a seznamy úkolů na jednom místě. Tato organizace začíná vaším e-mailovým účtem. Odsud můžete začít pracovat s e-maily, převést je na úkoly nebo události a ukládat informace o lidech, se kterými komunikujete, ve svých kontaktech, abyste si nikdy nemuseli vzpomenout na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Pojďme si rychle projít některé základní úkoly.

Začínáme

Prvním krokem je nastavit si účet aplikace Outlook. Až budete mít hotovo, budete moct přijímat a odesílat e-maily, používat kalendář, vytvářet kontakty a pracovat v aplikaci Outlook s úkoly.  

Pokud jste na stejném počítači dosud používali starší verzi aplikace Outlook, účet se vám nastaví automaticky. Pokud jste starší verzi nepoužívali, při prvním spuštění aplikace Outlook se otevře okno Automatické nastavení účtu, odkud vás nastavením provedeme.

Zobrazí se výzva k zadání jména, e-mailové adresy a hesla. To obvykle stačí, ale pokud se automatické nastavení nezdaří, Outlook vás požádá o několik dalších informací, jako je název poštovního serveru. Pokud tyto informace nemáte, může vám podrobnosti poskytnout poskytovatel e-mailu.

Tlačítko Přidat účet v zobrazení Backstage

Poznámka: Jestliže budete chtít později přidat další e-mailový účet, zvolte Soubor > Přidat účet. Tím spustíte Automatické nastavení účtu.

Panel Rychlý přístup

Panel Rychlý přístup je důležitou součástí prostředí aplikace Outlook. Představuje snadný způsob, jak přecházet mezi hlavními funkcemi aplikace Outlook – Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly. Panel je kromě standardních karet a pásů karet, které poskytují řadu nástrojů a možností, které vám pomůžou používat a spravovat Outlook.

Obvykle se nachází v dolní části okna aplikace Outlook a zobrazuje – podle konkrétního nastavení – buď názvy tlačítek (obrázek vlevo), nebo ikony (obrázek vpravo) spolu s názvy funkcí.

Panel Rychlý přístup v Outlooku, kde jsou vidět názvy tlačítek Pošta, Kalendář, Lidé, Úkoly a Další možnosti (tři tečky)

Panel Rychlý přístup v Outlooku, kde jsou vidět ikony Pošta, Kalendář, Lidé, Úkoly a Další možnosti

Změna položek zobrazených na panelu Rychlý přístup

Můžete určit, která tlačítka (nebo ikony) se mají zobrazit na panelu nástrojů Rychlý přístup a dokonce i jejich pořadí.

 1. Zvolte Další > možnosti navigace.

  Možnosti navigace zobrazíte, když na panelu nástrojů Rychlý přístup vyberete možnost Další (tři tečky)

 2. V dialogovém okně Možnosti navigace postupujte takto:

  Panel Rychlý přístup – dialogové okno Možnosti navigace

  • Pokud chcete změnit počet tlačítek nebo ikon zobrazených na panelu zvyšte nebo snižte výchozí nastavení 4 v poli Maximální počet viditelných položek.

  • Chcete-li místo názvů zobrazit ikony, zaškrtněte políčko Kompaktní navigace.

  • Jestliže chcete změnit uspořádání seznamu tlačítek nebo ikon, vyberte položku v poli Zobrazit v tomto pořadí a pak zvolte Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

 3. Zvolte OK.

  Tip: Pokud nejste s provedenými změnami spokojeni nebo zkrátka chcete začít znovu, zvolte Obnovit.

Pošta

Díky e-mailu můžete být v kontaktu s lidmi ve vaší organizaci i mimo ni. E-mailové zprávy můžete doplnit elektronickým podpisem a přidávat k nim přílohy.

Vytvoření nové e-mailové zprávy

 1. V libovolné složce pošty (třeba ve složce Doručená pošta) zvolte Nový e-mail.

  Nový e-mail

  Klávesová zkratka:    E-mailovou zprávu vytvoříte stisknutím kláves Ctrl+Shift+M.

 2. Až psaní e-mailu dokončíte, zvolte Odeslat.

Další informace najdete v tématu Vytvoření e-mailové zprávy.

Přidání e-mailového podpisu ke zprávám

Pod e-mailové zprávy můžete připojovat svůj osobní podpis. Podpisy můžou obsahovat text, obrázky, vaše Elektronická vizitka, logo nebo dokonce obrázek vlastnoručního podpisu.

Vytvoření podpisu

 1. V nové zprávě zvolte Podpis > Podpisy.

  Podpis

 2. Na kartě Podpis e-mailu zvolte Nový.

 3. Zadejte název a pak zvolte OK.

 4. V části Vyberte výchozí podpis udělejte toto:

  • V seznamu E-mailový účet zvolte e-mailový účet, který chcete přidružit k podpisu.

  • V seznamu Nové zprávy zvolte podpis, který chcete automaticky přidávat ke všem novým e-mailovým zprávám. Pokud nechcete, aby se vám podpis do e-mailových zpráv přidával automaticky, můžete tuto možnost ignorovat, protože výchozí možnost je (žádný).

  • V seznamu Odpovědi a předané zprávy zvolte podpis, který se má při odpovídání na zprávy nebo přeposílání zpráv automaticky přidat (automatické podepsání). Jinak nechte nastavenou výchozí možnost (žádný).

 5. V části Upravit podpis zadejte podpis a pak zvolte OK.

Přidání podpisu

 • V nové zprávě zvolte Podpis a potom vyberte podpis, který chcete použít.

  Podpis

Další informace najdete v tématu Vytvoření a vložení podpisu e-mailové zprávy.

Odpověď na e-mailovou zprávu nebo její přeposlání

 1. Na pásu karet nebo v podokně čtení zvolte Odpovědět, Odpovědět všem nebo Přeposlat.

  Odpovědět

 2. V poli Komu, Kopie nebo Skrytá proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete přidat příjemce, klikněte na příslušné pole a zadejte jméno příjemce.

  • Pokud chcete odebrat příjemce, klikněte na příslušné pole, zvolte jméno příjemce a stiskněte klávesu Delete.

Další informace najdete v tématu Odpověď na e-mailovou zprávu nebo její přeposlání.

Přidání přílohy k e-mailové zprávě

Pokud chcete někomu poslat soubor, můžete ho připojit k e-mailu. Můžete také připojit další Outlook položky, jako jsou zprávy, kontakty nebo úkoly.

 1. Vytvořte novou zprávu nebo otevřete existující zprávu a zvolte Odpovědět, Odpovědět všem nebo Přeposlat.

 2. V okně zprávy zvolte Zpráva > Připojit soubor.

  Připojit soubor

Další informace najdete v tématu Připojení souboru, zprávy, kontaktu nebo úkolu k e-mailové zprávě.

Otevření nebo uložení přílohy e-mailové zprávy

Příloha se dá otevřít z podokna čtení nebo z otevřené zprávy. Po otevření a prohlédnutí si můžete přílohu uložit. Pokud zpráva obsahuje víc než jednu přílohu, můžete je buď uložit najednou jako skupinu, nebo jednu po druhé.

Otevření přílohy

V závislosti na verzi Outlook, kterou používáte, může být k dispozici více možností, jak přílohu otevřít.

 • Poklikejte na přílohu.

Další informace najdete v tématu Otevření příloh.

Uložení přílohy

 1. Vyberte přílohu v podokně čtení nebo v otevřené zprávě.

 2. Na kartě Přílohy ve skupině Akce zvolte Uložit jako. Můžete taky kliknout na přílohu pravým tlačítkem myši a potom zvolit Uložit jako.

  Příkaz Uložit jako u přílohy

Další informace najdete v tématu Uložení příloh.

Instalace Outlooku pro iOS nebo Android

Další funkce získáte, když budete společně používat Outlook Mobile a Outlook pro PC.

Pokud používáte Outlook pro iOS nebo Outlook pro Android, vaše koncepty se automaticky synchronizují s mobilním zařízením. Odtud můžete dokončovat zprávy, které jste začali na počítači, snadno přidávat přílohy z fotek nebo fotoaparátu nebo používat Office Lens k zachycení poznámek z tabule během schůzky.

Události a schůzky jsou vedlejším produktem vašeho osobního a firemního života a váš kalendář je dokonalým nástrojem pro správu obou. Pomocí Outlook můžete také nastavit připomenutí naplánovaných událostí.

Vytvoření události v kalendáři

Události v aplikaci Outlook nejsou totéž, co schůzky. Události jsou činnosti, které plánujete v kalendáři a které nezahrnují pozvání dalších účastníků ani rezervaci zdrojů (třeba konferenční místnosti nebo vybavení).

Kliknutí na Kalendář

 • Ve složce Kalendář zvolte Nová událost. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na časový blok v tabulce kalendáře a potom vybrat Nová událost.

  Příkaz Nová událost v kalendáři

  Klávesová zkratka:    Pokud chcete vytvořit událost, stiskněte Ctrl+Shift+A.

Další informace najdete v tématu Naplánování události.

Naplánování schůzky

Schůzka v aplikaci Outlook zahrnuje jiné uživatele a případně i zdroje, jako jsou třeba konferenční místnosti. Odpovědi na žádosti o schůzky se doručují do složky Doručená pošta.

 • Ve složce Kalendář zvolte Nová schůzka.

  Příkaz Nová schůzka v kalendáři

Klávesová zkratka:    Pokud chcete vytvořit novou žádost o schůzku z libovolné složky v Outlook, stiskněte Ctrl+Shift+Q.

Další informace najdete v tématu Naplánování schůzky s dalšími uživateli.

Nastavení připomenutí

Abyste nezapomněli na něco důležitého, můžete si nastavit připomenutí, které vás později upozorní vyskakovacím oknem. Outlook umožňuje nastavovat a odebírat připomenutí téměř u čehokoliv včetně e-mailových zpráv, událostí i kontaktů.

Pro události nebo schůzky

 • Otevřete kartu Událost nebo Schůzka a potom v seznamu Připomenutí vyberte, jak dlouho před začátkem události nebo schůzky se má připomenutí zobrazit. Až budete chtít připomenutí vypnout, zvolte Žádné.

Pro e-mailové zprávy, kontakty nebo úkoly

 • Zvolte Zpracovat> Přidat připomenutí.

Tip: Pomocí připomenutí můžete e-mailové zprávy rychle označit jako položky k vyřízení. Tato připomenutí zajistí, že se zprávy zobrazí v seznamu položek k vyřízení a ve složce Úkoly, ale připomenutí se automaticky nepřidá. Přidáte je tak, že v seznamu zpráv kliknete pravým tlačítkem na příznak. Případně, pokud máte zprávu otevřenou, zvolte Zpracovat > Přidat připomenutí.

Zpracovat

Lidé

Lidé je název kontejneru pro osoby a společnosti, které tvoří vaše obchodní a osobní kontakty. Koho přidáte jako kontakt, je zcela volitelný a jediná omezení, která se můžou vztahovat na to, koho můžete nebo nemůžete přidat, jsou omezení, která ukládáte vy nebo vaše společnost. Vaše společnost může mít například pravidla týkající se korespondence s některými externími e-mailovými adresami.

Vytvoření kontaktu

Kontakty můžou obsahovat třeba jenom jméno a e-mailovou adresu, ale můžete do nich zahrnout i různé podrobné informace, jako je adresa, několik telefonních čísel, obrázek nebo datum narození. Svoje kontakty najdete pod možností Lidé na panelu zástupců v levém dolním rohu okna aplikace Outlook.

Lidé

 • V části Lidé klikněte na Nový kontakt.

  Nový kontakt

  Klávesová zkratka:    Pokud chcete vytvořit kontakt z libovolné složky v Outlook, stiskněte Kombinaci kláves Ctrl+Shift+C.

Další informace najdete v tématu Vytvoření nebo přidání kontaktu.

Získání seznamu kontaktů z adresáře aplikace Outlook

Uložit si kopii kontaktů z adresáře může být velmi užitečné. V Outlooku 2016 si můžete do svého zařízení stáhnout soubor s hodnotami oddělenými čárkami (.csv) kontaktů a otevřít ho v Excel.

 1. Otevřete Outlook, zvolte Soubor > Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Zvolte Otevřít a exportovat a potom zvolte Import nebo export.

 2. V Průvodci importem a exportem vyberte Export do souboru > Další.

 3. Zvolte Hodnoty oddělené čárkami a potom na stránce Exportovat do souboru vyberte jako složku, která se má z účtu exportovat, Kontakty.

  Posuňte se nahoru a zvolte složku kontaktů, ze které chcete exportovat kontakty.

  Důležité informace: Než budete pokračovat, ujistěte se, že je vybraná složka Kontakty připojena k vašemu e-mailovému účtu. To je důležité zejména tehdy, pokud tento postup provádíte na jiném než vlastním počítači.

 4. Zvolte Další > Procházet a přejděte do umístění, kam chcete soubor CSV uložit.

 5. Zadejte název souboru a pak zvolte OK > Další.

  Uložení adresáře kontaktů jako souboru CSV

 6. Kliknutím na Dokončit spusťte operaci exportu.

  Poznámka:  Outlook po dokončení operace exportu nezobrazí žádnou zprávu.

Otevření souboru CSV s kontakty

Soubor CSV s exportovanými kontakty se obvykle otevře v aplikaci Excel.

 1. Přejděte do umístění, kam jste soubor CSV uložili, a otevřete ho.

 2. Zkontrolujte, že jsou v souboru uvedeny vaše kontakty.

  Příklad outlookového souboru CSV otevřeného v Excelu

  Poznámka: Některé buňky můžou být prázdné. To je v pořádku.

 3. Zavřete soubor beze změn, aby nedocházelo k problémům s jeho importem na jiném zařízení se stejnou verzí aplikace Outlook nebo jiné e-mailové služby.

Úkoly

Vytvoření úkolu

Spousta lidí si vede seznam úkolů na papíře, v excelové tabulce nebo zčásti na papíře a zčásti v počítači. Outlook vám umožní spojit různé seznamy do jediného a navíc využívat funkce připomenutí a sledování.

 1. Otevřete Outlook a na kartě Domů ve skupině Nové vyberte Nové položky.

 2. Vyberte Úkol, podle potřeby vyplňte formulář úkolu a pak zvolte Uložit a zavřít.

Klávesová zkratka:    Nový úkol vytvoříte stisknutím Ctrl+Shift+K.

Další informace najdete v tématu Vytvoření úkolů a položek úkolů.

Přidělení úkolu

 1. Zvolte Ikona Úkoly na panelu Rychlý přístup v Outlooku na panelu Rychlý přístup nebo Úkoly na navigační panel.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Vytvořte úkol kliknutím na Ikona Nový úkol na pásu karet nebo stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+K.

   nebo

  • Otevřete existující úkol.

 3. Vyberte Přidělit úkol.

  Příkaz Přidělit úkol na pásu karet

 4. Ve formuláři úkolu postupujte takto:

  • Do pole Komu napište jméno nebo e-mailovou adresu.

  • Přidejte Předmět, zvolte Datum zahájení a Termín splnění a podle potřeby nastavte Stav a Prioritu.

   Pole Datum zahájení a Termín splnění u přiděleného úkolu

  • Políčka V seznamu úkolů udržovat aktualizovanou verzi tohoto úkolu a Po dokončení úkolu odeslat závěrečnou zprávu o stavu můžete ponechat zaškrtnutá nebo zaškrtnutí zrušit.

  • Pokud potřebujete, zadejte do bloku obsahu pod zaškrtávacími políčky požadovanou zprávu.

 5. Pokud chcete, aby se úkol opakoval, zvolte na pásu karet Opakování , vyberte požadované možnosti v dialogovém okně Opakování úkolu a pak zvolte OK.

  Poznámka: Když někomu přidělíte opakovaný úkol, jeho kopie zůstane v seznamu vašich úkolů, ale nebude se aktualizovat. Pokud zaškrtnete políčko Po dokončení úkolu odeslat závěrečnou zprávu o stavu, přijdou vám zprávy o stavu vždy, když bude opakovaný úkol dokončen.

 6. Zvolte Odeslat.

Tip:  Outlook dokáže sledovat průběh úkolu přiděleného jednomu člověku. Pokud chcete, aby na jednom úkolu pracovalo více lidí, rozdělte ho na menší části a každou z nich přiřaďte jednotlivě. Jestli chcete například sledovat psaní zprávy, kterou mají na starost tři autoři, vytvořte tři samostatné úkoly a přidělte je příslušným autorům.

Přijetí nebo odmítnutí přiděleného úkolu

Úkol, který vám někdo přiřadí, se objeví ve složce Doručená pošta.

Příkazy Přijmout a odmítnout v zadání úkolu v podokně čtení

 • V podokně čtení klikněte na Přijmout nebo Odmítnout.

  nebo

  Otevřete úkol, na pásu karet zvolte Přijmout nebo Odmítnout a bez ohledu na zvolenou možnost vyberte upravit odpověď před odesláním nebo Odeslat odpověď a pak zvolte OK.

  Poznámka: Přijaté úkoly se zobrazí v seznamu úkolů Outlooku.

Pokud úkol otevřete, můžete podle potřeby odpovědět, Odpovědět všem nebo Přeposlat osobu, která úkol přiřadil vám a ostatním. Do bloku zprávy můžete případně přidat připomínku.

Zobrazení úkolu

 1. Otevřete Outlook a na panelu nástrojů Rychlý přístup, zvolte Ikona Úkoly na panelu Rychlý přístup v Outlooku.

 2. Ve seznamu Položky k vyřízení nebo Úkoly dvakrát klikněte na položku. Zobrazíte tak celý její formulář.

Způsob zobrazení úkolů můžete kdykoli změnit.

 • Na kartě Domů ve skupině Aktuální zobrazení vyberte jiné zobrazení.

  Možnosti aktuálního zobrazení úkolů.

Tisk úkolu

Můžete se rozhodnout, jak své úkoly zobrazíte, a podle toho, co chcete tisknout, pak určit, v jakém formátu se vytisknou – jako tabulka, nebo jako zápis. Pokud vyberete k tisku jen jeden úkol, bude k dispozici pouze nastavení tisku Styl zápis. Když však budete chtít tisknout seznam, třeba seznam položek k vyřízení, v nabídce bude i formát tisku Styl tabulka.

 1. Na panelu Rychlý přístup zvolte Ikona Úkoly na panelu Rychlý přístup v Outlooku .

  Panel Rychlý přístup v Outlooku

 2. Zvolte jeden úkol v jedné ze složek – Seznam úkolů nebo Úkoly – nebo zvolte složku.

 3. Zvolte Soubor > Tisk a v nastavení vyberte formát (pokud je k dispozici).

Tisk e-mailové zprávy, kontaktu nebo položky kalendáře

V aplikaci Outlook můžete tisknout e-mailové zprávy, kontakty, položky kalendáře, ale i rozsáhlejší zobrazení, třeba kalendáře, adresáře nebo seznamy obsahu poštovních složek.

 1. Zvolte položku nebo složku aplikace Outlook, kterou chcete vytisknout.

 2. Zvolte Soubor > Tisk.

Tisk

Další informace najdete v tématu Tisk položek v Outlooku.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×