Obsah
×
Animace, video a zvuk
Animace, video a zvuk

Animace textu nebo objektů

V powerpointové prezentaci můžete animovat text, obrázky, obrazce, SmartArty a další objekty.

Efekty můžou způsobit, že se objekt objeví, zmizí nebo přesune. Můžou také měnit velikost nebo barvu objektu.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

K dispozici je také související video o animování textu.

Přidávání animací k textu, obrázkům, obrazcům a dalším položkám v prezentaci

 1. Vyberte objekt, který chcete animovat.

 2. Vyberte Animace a vyberte animaci.

 3. Vyberte Možnosti efektu a vyberte efekt.

Správa animací a efektů

Existují různé způsoby spouštění animací v prezentaci:

 • Po kliknutí: Animace se spustí, když kliknete na snímek.

 • S předchozím: Animace se přehrává současně s předchozí animací v posloupnosti.

 • Po předchozím: Animace se spustí hned po dokončení přehrávání předchozí animace.

 • Doba trvání: Můžete prodloužit nebo zkrátit efekt.

 • Zpoždění: Můžete přidat čas před spuštěním efektu.

Přidání dalších efektů k animaci

 1. Vyberte objekt nebo text s animací.

 2. Vyberte Přidat animaci a zvolte požadovanou animaci.

Změna pořadí animací

 1. Vyberte značku animace.

 2. Vyberte požadovanou možnost:

  • Přesunout na dřívější čas: Umožňuje přesunout animaci tak, aby se v posloupnosti přehrávala dříve.

  • Přesunout na pozdější čas: Umožňuje přesunout animaci tak, aby se v posloupnosti přehrávala později.

Přidání animace k seskupeným objektům

Můžete přidat animaci k seskupeným objektům, textu a dalším položkám.

 1. Stiskněte klávesu Ctrl a vyberte požadované objekty.

 2. Vyberte Formát > Seskupit > Seskupit, aby se objekty seskupily.

 3. Vyberte Animace a zvolte požadovanou animaci.

Přidání animace k objektu

 1. Vyberte objekt, který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace na pásu karet klikněte ve skupině Animace na tlačítko Další Tlačítko Více a vyberte požadovaný animační efekt.

  Skupina Animace na kartě Animace

  Zobrazí se nejoblíbenější efekty. Pokud se chcete podívat na další možnosti, klikněte na tlačítko Další v dolní části galerie.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Rychlost efektu je daná nastavením Doba trvání.

 1. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace v části Časování zadejte do pole Doba trvání počet sekund určující, jak dlouho má efekt běžet.

  Možnost Doba trvání pro animační efekty v PowerPointu

  (Maximum: 59 sekund. Minimum: 0,01 sekundy. Dobu trvání můžete do pole přímo zadat nebo šipkami nahoru a dolů vybrat hodnotu ze standardní nabídky.)

 1. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace otevřete v části Časování seznam Začátek a vyberte jednu ze tří níže popsaných možností:

  Možnosti spuštění animací v PowerPointu

  Vyberte

  Když chcete animační efekt spustit

  Po kliknutí

  Při kliknutí na snímek

  S předchozím

  Ve stejný okamžik jako předchozí animační efekt v seznamu. (Jedním kliknutím se spustí dva nebo více animačních efektů ve stejný okamžik.)

  Po předchozím

  Ihned po skončení předchozího animačního efektu. (Aby se spustil animační efekt, není potřeba další kliknutí.)

Možnost Zpoždění určuje, kolik času uplyne před spuštěním animačního efektu – buď po kliknutí, nebo po dokončení přehrávání předchozího animačního efektu.

 1. Na snímku vyberte animační efekt, který chcete změnit.

 2. Na kartě Animace ve skupině Časování zadejte požadovanou dobu v sekundách do pole Zpoždění.

Možnost Zpoždění pro animační efekty v PowerPointu

Postup změny pořadí sady animací na snímku:

 1. Otevřete podokno Animace. Uděláte to tak, že na kartě Animace kliknete ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Podokno animací.

 2. V podokně Animace vyberte animační efekt, jehož pořadí chcete změnit.

 3. Na kartě Animace na pásu karet vyberte ve skupině Časování v části Změnit pořadí animace jednu z těchto možností:

  Možnosti časování animací v PowerPointu
  • Volbou Přesunout na dřívější čas přesunete efekt v pořadí animací o jedno místo nahoru.

  • Volbou Přesunout na pozdější čas přesunete efekt v pořadí animací o jedno místo dolů.

  Podle potřeby můžete požadovanou možnost vybrat několikrát, aby se vybraný efekt v pořadí animací přesunul na příslušné místo.

Když animujete objekt, zobrazí se nalevo od něj malá značka s číslem. Ta označuje přítomnost animačního efektu a jeho pořadí v posloupnosti animací na aktuálním snímku.

 1. Vyberte číslici u animace, kterou chcete odebrat.

 2. Stiskněte na klávesnici klávesu Delete.

Podrobnější informace najdete v článku o změně, odebrání nebo vypnutí animačních efektů.

 1. Vyberte text nebo objekt, u kterého chcete přidat více animací.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Rozšířené možnosti animací na tlačítko Přidat animaci.

  Skupina Rozšířené možnosti animací na kartě Animace

Po přidání jednoho nebo více animačních efektů můžete jejich fungování ověřit takto:

 • Na kartě Animace klikněte ve skupině Náhled na tlačítko Náhled.

  Skupina Náhled na kartě Animace

Abyste nemuseli stejným způsobem ručně animovat několik objektů: Použijte funkci Kopírovat animaci, pomocí které můžete zkopírovat animace z jednoho objektu na druhý. Podrobné informace a rychlou videoukázku najdete v článku Duplikování animací pomocí funkce Kopírovat animaci.

Když na snímku vyberete nějakou animaci, na kartě Animace na pásu karet se zobrazí funkce Kopírovat animaci.

Přidání animace k textu, objektu nebo grafu

 • Vyberte položku, kterou chcete animovat, klikněte na kartu Animace a pak zvolte jednu z těchto věcí:

  Co má položka udělat

  Na pásu karet Animace klikněte sem

  Objevit se na snímku

  Výběr jedné z možností pohybu při animaci textu nebo objektu

  (Kliknutím na šipku doprava zobrazíte další možnosti.)

  Zdůraznit se

  Zvolením jedné z možností zvýraznění zvýrazněte text nebo objekt

  Opustit snímek

  Zvolte jednu z možností ukončení k animaci objektu, aby zmizel z obrazovky

  Pohybovat se po určené dráze

  Výběr možnosti dráhy pohybu, aby se objekty pohybovaly definovaným způsobem

Na jeden objekt můžete použít i několik animací. Stačí objekt vybrat znovu a použít další efekt.

Každý animační efekt je na snímku zastoupen číslem  Číslo animace vedle objektu. Číslo určuje pořadí, ve kterém se efekt přehraje.  Pokud jsou dva animační efekty nastaveny na přehrávání ve stejnou dobu, budou zastoupeny čísly nad sebou Číslovaná řada animací.

Úprava animačních efektů

Pokud chcete změnit, odebrat nebo změna pořadí animačních efektů, postupujte takto:

 1. Vyberte požadovaný snímek a potom na něm klikněte na číslo animačního efektu, který chcete upravit.

 2. Podokno animací na pravé straně zobrazuje všechny animace na snímku.

  Nastavení možností animace v podokně vlastností

  Tady můžete:

  • Změnit pořadí nebo odebrat animace v Přehrát od

  • Změnit fungování animace nebo přidat zvuk v Možnostech efektu

   Snímek obrazovky zobrazuje oddíl Možnosti efektu na kartě Animace s rozbalenou nabídkou Zvuk.

  • Změnit způsob spuštění animace a její délku v Časování

   Snímek obrazovky zobrazuje oddíl Časování v podokně Animace s možnostmi Zahájení, Doba trvání, Zpoždění a Opakovat a se zaškrtávacím políčkem Převinout zpět po přehrání.

  • Pokud chcete, aby se na začátku animace zobrazoval prázdný graf a máte pro něj zvolený animační efekt v podokně animací, vyberte v části Animace grafu zaškrtávací políčko Zahájit animaci vykreslováním pozadí grafu.

   Snímek obrazovky zobrazuje oddíl Animace grafu v podokně Animace s možností rozevírací nabídky Seskupit skupiny a zaškrtávacím políčkem pro Zahájení animace pomocí vykreslení pozadí grafu.

Náhled změn zobrazíte výběrem Přehrát od.

Viz také

Animace textů a objektů pomocí drah pohybu

Změna nebo odebrání animačních efektů

Zobrazování textu po jednotlivých řádcích

Postupná animace jednotlivých bodů u odrážek

Použití animace

 1. Na snímku vyberte objekt nebo text, který chcete animovat.

  Objekt v tomto kontextu znamená cokoli na snímku, třeba obrázek, graf nebo textové pole. Když objekt na snímku vyberete, zobrazí se okolo něj úchyty pro změnu velikosti. (Pro účely animace se jako objekt chápe i odstavec v textovém poli, ten ale po vybrání nebude mít úchyty pro změnu velikosti – úchyty se místo toho zobrazí okolo celého textového pole.)

 2. Na pásu karet na kartě Animace otevřete galerii animací a vyberte požadovanou možnost.

  Galerie možností animací v PowerPointu Online
 3. Na kartě Animace otevřete seznam Možnosti efektu a vyberte si z dostupných možností. Možnosti efektu jsou dostupné pro text nebo pro volbu směru nebo intenzity animace. (Některé animace nemají žádné nastavitelné možnosti efektu.)

 4. Pokud se chcete podívat na náhled animace, vyberte na pásu karet na kartě Prezentace možnost Přehrát od začátku.

  Když chcete spustit prezentaci, vyberte na pásu karet na kartě Zobrazení možnost Přehrát od začátku.

  (Pokud jste vypnuli zjednodušený pás karet, karta Prezentace se nezobrazuje. Použijte místo toho ke spuštění prezentace kartu Zobrazení.)

 5. V zobrazení prezentace si můžete animační efekt přehrát kliknutím na snímek.

Odebrání animačního efektu

 1. Vyberte animovaný objekt.

 2. Na pásu karet na kartě Animace otevřete galerii animací a vyberte Žádná.

Změna pořadí animačních efektů

Když animujete objekt, zobrazí se nalevo od něj malá značka s číslem. Ta označuje přítomnost animačního efektu a jeho pořadí v posloupnosti animací na snímku. Tyto značky se zobrazují, když je na pásu karet vybraná karta Animace.

 1. Na snímku vyberte animovaný objekt.

 2. Na pásu karet na kartě Animace klikněte ve skupině Časování na možnost Přesunout na dřívější čas nebo Přesunout na pozdější čas.

  Každé kliknutí změní pořadí objektu o jednu příčku. Číslování v značkách animací se změní a bude ukazovat aktuální pořadí efektů.

Viz také

Zobrazování textu po jednotlivých řádcích, slovech nebo písmenech

Přidání animovaného obrázku ve formátu GIF na snímek

Použití několika animačních efektů u jednoho objektu

Přidání animačního efektu s dráhou pohybu

3D animační efekty v PowerPointu

Přechody mezi snímky

Animace vs. přechody

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×