Poznámka: Změnili jsme název aplikace Váš telefon na odkaz Microsoft Propojení s telefonem. Dále jsme přejmenovali aplikaci Průvodce pro váš telefon pro Android na Odkaz na Windows. Další informace najdete v tématu Představujeme Microsoft Propojení s telefonem a Odkaz na Windows.

Potíže se synchronizací dat a připojením

Aktualizace v aplikaci Propojení s telefonem můžete vyhledat tak, že otevřete Nastavení > Informace > Vyhledat aktualizace. Nainstalujte všechny čekající aktualizace, abyste se ujistili, že váš obsah zůstane aktuální.

Možná budete také muset vyhledat aktualizace v aplikaci Odkaz na Windows na zařízení s Androidem. Přejděte na Nastavení > Vyhledat aktualizace nebo přejděte na Podrobnosti >". . . (Další možnosti) > O aplikaci Odkaz na Windows.

Aby se váš obsah synchronizoval, musí být váš osobní počítač s Windows a zařízení s Androidem zapnuté a připojené k internetu. Doporučujeme Spořič baterie uvést do polohy Vypnuto (může mít nežádoucí vliv na důležitá oznámení aplikace). 

Ano, k synchronizaci s počítačem můžete používat mobilní data. Pokud se však obáváte dopadu na svůj datový limit, doporučujeme, abyste používali připojení přes Wi-Fi.

Na zařízení s Androidem:

 1. Otevřete aplikaci Odkaz na Windows.

 2. Vyberte Nastavení .

 3. Vyberte Synchronizovat přes mobilní data.

 4. Tuto možnost nastavte na Zapnuto.

Abyste zajistili nejrychlejší a nejspolehlivější připojení, musíte připojit zařízení s Androidem i osobní počítač ke stejné důvěryhodné síti Wi-Fi. Tato optimalizace není možná u veřejného připojení — například v kavárně, hotelu nebo na letišti.

Když se poprvé připojíte k síti Wi-Fi na počítači s Windows, budete vyzváni, abyste ji nastavili jako veřejnou nebo privátní (důvěryhodnou). Další informace

Tyto změny nemusí být vždy možné — například pokud váš zaměstnavatel řídí nebo omezuje vaše připojení k síti.

Než začnete měnit nastavení, doporučujeme rychle provést následující kontroly:

 • Ujistěte se, že používáte stejný Účet Microsoft k přihlašování k aplikaci Propojení s telefonem i k doprovodné aplikaci na vašem zařízení s Androidem.

 • Ujistěte se, že na počítači nebo na zařízení s Androidem není zapnutý Spořič baterie, protože to může mít vliv na připojení.

 • Máte aktivní připojení k Wi-Fi. Můžete otevřít prohlížeč a přejít na váš oblíbený web?

U některých zařízení s Androidem může vaše připojení přerušit nastavení optimalizace baterie. Doporučujeme ho vypnout v aplikaci Odkaz na Windows na zařízení s Androidem. 

Otevřete Nastavení systému Android > Aplikace a oznámení > O aplikaci > Odkaz na Windows > Upřesnit > Baterie > Správa využití baterie > Optimalizace baterie. Posuňte se dolů na Odkaz na Windows a pak vyberte Neoptimalizovat.

Na vybraných zařízeních s Androidem můžou být kroky následující:

Otevřete Nastavení systému Android > Aplikace > Odkaz na Windows > Baterie > Optimalizovat využití baterie. V rozevíracím seznamu vyberte Vše, posuňte se na Odkaz na Windows a nastavte přepínač na Vypnuto.

Pořád to nefunguje? Pokračujte níže pomocí následujících kroků. 

Na počítači:

Zkontrolujte, jestli je aplikacePropojení s telefonemnastavená tak, aby běžela na pozadí.

 1. Vyberte Start(nebo stiskněte klávesu s logem Windows na klávesnici), pak vyberte Nastavení > Soukromí > Aplikace na pozadí.

 2. V seznamu Zvolte, které aplikace můžou běžet na pozadí se ujistěte, že přepínač aplikace Propojení s telefonem je zapnutý.

Dále se ujistěte, že vám nic nebrání ve sdílení na různých zařízeních.

 1. Vyberte Start  (nebo stiskněte klávesu s logem Windows na klávesnici), pak vyberte Nastavení> Systém > Sdílená prostředí.

 2. Pokud v části Účty uvidíte možnost Opravit hned, vyberte ji a postupujte podle pokynů.

Na zařízení s Androidem:

 • Ujistěte se, že můžete přijímat oznámení aplikací.

  • Na zařízení s Androidem přejděte na Nastavení > Aplikace (nebo Aplikace a oznámení na některých zařízeních) > Odkaz na Windows a zkontrolujte, že jsou oznámení povolená.

Ujistěte se, že možnost Nerušit je nastavená na Vypnuto.

 • Na zařízení s Androidem přejděte na Nastavení > Zvuky (na některých zařízeních to může být označeno Zvuky a vibrace nebo Zvuky a oznámení) a ujistěte se, že možnost Nerušit je nastavená na Vypnuto.

Pokud máte přetrvávající potíže s připojením, můžete zkusit resetovat aplikaci. Můžete také postupovat podle pokynů a zrušit propojení zařízení s Androidem.

Pokud obě zařízení používají stejnou síť Wi-Fi, ale stále se vám zobrazuje chybová zpráva, může to být způsobeno nastavením vašeho směrovače.

Mnoho směrovačů má funkci izolace bezdrátového připojení, která vám umožňuje uzamknout síť. Pokud je tato izolace bezdrátového připojení (nebo izolace AP) povolená, bude u všech zařízení připojených k této síti Wi-Fi blokována vzájemná komunikace.

Izolaci bezdrátového připojení / izolaci AP vypnete takto:

 • Na většině směrovačů hledejte nastavení Bezdrátové připojení > Pokročilé nastavení bezdrátového připojení a zrušte zaškrtnutí / vypněte přepínač u možnosti Izolace AP.

Aktualizace

Pokud se zobrazí stránka „Vyžaduje se aktualizace“, je to proto, že na vašem počítači s Windows nebo zařízení s Androidem běží starší verze aplikace: Propojení s telefonem a Odkaz na Windows.

Abychom zajistili, že máte nejnovější vylepšení spolehlivosti a výkonu a že se vyhnete se potenciálním problémům s chystanými funkcemi, nezapomeňte aplikaci aktualizovat na nejnovější verzi.

Stránka „Vyžaduje se aktualizace“ označuje, jestli potřebujete aktualizovat jenom aplikaci Propojení s telefonem, aplikaci Odkaz na Windows, nebo obojí. Pokud chcete stránku odebrat a aplikace dál používat, aktualizujte prosím aplikace na daném zařízení na nejnovější dostupnou verzi.

Aktualizace aplikací se nainstalují automaticky, pokud je na vašem zařízení s Androidem a na vašem počítači tato možnost povolená. Pokud chcete zajistit bezproblémové fungování, doporučujeme, abyste nainstalovali aktualizaci na nejnovější verzi, pokud je k dispozici. Než začnete, ujistěte se, že vaše zařízení s Androidem i počítač jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

Na zařízení s Androidem:

 1. Otevřete aplikaci Odkaz na Windows.

 2. Klepněte na Nastavení.

 3. Klepněte na Vyhledat aktualizace.

 4. Počkejte, až se aktualizace úspěšně dokončí, a pak zavřete a znovu otevřete aplikaci Propojení s telefonem ve vašem počítači.

Na počítači:

 1. Otevřete aplikaci Microsoft Store.

 2. Vyhledejte Propojení s telefonem.

 3. Pokud je pro vás dostupná aktualizace, vyberte Aktualizovat a počkejte na úspěšné dokončení aktualizace. Pak vyberte Otevřít.

Můžete také vyzkoušet toto:

 1. Otevřete aplikaci Microsoft Store.

 2. Vyberte ". . .(Další) tuto možnost najdete vedle obrázku vašeho účtu Microsoft.

 3. Vyberte Položky ke stažení a aktualizace.

 4. Pokud je dostupná aktualizace, vyberte Aktualizovat a počkejte na úspěšné dokončení aktualizace. Pak vyberte Otevřít.

Poznámka: Než aplikace aktualizace rozpozná, může to několik minut trvat. Pokud je aplikace Propojení s telefonem pořád ve stavu „aktualizace“, počkejte několik minut a pak své zařízení s Androidem restartujte. Na počítači zavřete a znovu otevřete aplikaci Propojení s telefonem.

Aktualizace se nainstalují automaticky, pokud je na vašem počítači tato možnost povolená. Pokud chcete aplikaci aktualizovat ručně, nejdřív se ujistěte, že je váš počítač připojený k internetu, a pak:

Na počítači:

 1. Otevřete aplikaci Microsoft Store

 2.  Vyhledejte Propojení s telefonem.

 3. Pokud je pro vás dostupná aktualizace, vyberte Aktualizovat a počkejte na úspěšné dokončení aktualizace. Pak vyberte Otevřít.

Můžete také vyzkoušet toto:

 1. Otevřete aplikaci Microsoft Store.

 2. Vyberte ". . .(Další) tuto možnost najdete vedle obrázku vašeho účtu Microsoft.

 3. Vyberte Položky ke stažení a aktualizace.

 4. Pokud je dostupná aktualizace, vyberte Aktualizovat a počkejte na úspěšné dokončení aktualizace. Pak vyberte Otevřít.

Poznámka: Než aplikace aktualizace rozpozná, může to několik minut trvat. Pokud je aplikace Propojení s telefonem pořád ve stavu „aktualizace“, počkejte několik minut a pak své zařízení s Androidem restartujte. Na počítači zavřete a znovu otevřete aplikaci Propojení s telefonem.

Na zařízení s Androidem:

 1. Otevřete aplikaci Odkaz na Windows.

 2. Klepněte na Nastavení.

 3. Klepněte na Vyhledat aktualizace.

 4. Počkejte, až se aktualizace úspěšně dokončí, a pak zavřete a znovu otevřete aplikaci Propojení s telefonem ve vašem počítači.

Poznámka: Než aplikace aktualizace rozpozná, může to několik minut trvat. Pokud je aplikace Odkaz na Windows pořád ve „stavu aktualizace“, počkejte několik minut a pak své zařízení s Androidem restartujte.

Aktualizace se nainstalují automaticky, pokud je tato možnost povolená na vybraných zařízeních Samsung nebo Duo.

Pokud chcete aplikaci aktualizovat ručně, nejdřív se ujistěte, že je vybrané mobilní zařízení Samsung nebo Duo připojené k internetu.

Na vybraném zařízení Samsung nebo Duo:

 1. Přejděte na Nastavení > Rozšířené funkce > Odkaz na Windows.

 2. V pravém horním rohu vyberte . . . (Další možnosti) > Odkaz na Windows.

 3. Pokud je dostupná nějaká aktualizace, klepněte na Aktualizovat. Aktualizaci můžete provést z obchodu Google Play Store nebo Samsung Galaxy Store.

 4. Počkejte na úspěšné dokončení aktualizace a potom klepněte na Hotovo.

 5. Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte na stránku aplikace Odkaz na Windows.

Poznámka: Než aplikace aktualizace rozpozná, může to několik minut trvat. Pokud je aplikace Odkaz na Windows stále ve stavu aktualizace, počkejte několik minut a pak restartujte vybrané zařízení Samsung nebo Duo.

Zkontrolujte, jestli vaše verze aplikace splňuje minimální požadovanou verzi. Tady je postup, jak zkontrolovat, jestli máte nejnovější verzi.

Na počítači:

 1. Otevřete aplikaci Propojení s telefonem.

 2. Vyberte Nastavení > Informace o.

 3. Část O této aplikaci obsahuje číslo verze aplikace Propojení s telefonem, kterou máte aktuálně nainstalovanou v počítači. Bude vypadat nějak takto: Propojení s telefonem <číslo>.

 4. Zkontrolujte, jestli je to verze číslo Propojení s telefonem, 1.21042.136.0 nebo novější. Pokud máte verzi aplikace, která je starší než tento požadavek, aktualizujte aplikaci. Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, nahlaste prosím problém v aplikaci Centrum Feedback na počítači.

Na zařízení s Androidem:

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace a oznámení > Odkaz na Windows.

 2. Klepněte na Upřesnita potom se posunujte stránkou dolů, dokud se nezobrazí číslo verze.

 3. Zkontrolujte, jestli je to verze číslo 1.21042.136.0 nebo novější. Pokud máte verzi aplikace, která je starší než tento požadavek, aktualizujte aplikaci. Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, nahlaste prosím problém v aplikaci Centrum Feedback na počítači.

Na vybraném zařízení Samsung nebo Surface Duo:

 1. Přejděte na Nastavení > Rozšířené funkce > Odkaz na Windows.

 2. Vyberte . . . (Další možnosti) > O aplikaci Odkaz na Windows.

 3. Zkontrolujte, jestli je aplikace verze číslo 1.21042.136.0 nebo novější. Pokud máte verzi aplikace, která je starší než tento požadavek, aktualizujte aplikaci. Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, nahlaste prosím problém v aplikaci Centrum Feedback na počítači.

Pokud po aktualizaci na systém Android 10 nemůžete spustit oprávnění pro funkce (oznámení, zprávy, fotky), postupujte následujícím způsobem:

Zprovoznění fotek a zpráv:

 1. Na zařízení s Androidem přejděte do Nastavení.

 2. Vyhledejte položku O aplikaci a klepněte na ni.

 3. Klepněte na Všechny aplikace.

 4. Najděte aplikaci  Odkaz na Windows a klepnutím ji otevřete. 

 5. Klepněte na Oprávnění a povolte vše následující:

  • Úložiště

  • Kontakty

  • SMS

  • Telefon

Zprovoznění oznámení:

 1. Na zařízení s Androidem přejděte do Nastavení.

 2. Vyhledejte „Přístup k oznámením”.

 3. V seznamu najděte Odkaz na Windows, vypněte ho a pak znovu zapněte. 

 4. Zobrazí se automaticky otevírané oznámení. Při zobrazení výzvy vyberte Povolit.

Pokud máte nejnovější aktualizaci a provedli jste ruční kontrolu čísla verze aplikace, ale stále se zobrazuje stránka „Vyžaduje se aktualizace“, pak nám prosím pošlete zpětnou vazbu.

Na počítači:

 1. Otevřete aplikaci Propojení s telefonem.

 2. Vyberte Nastavení > Váš názor & komunita .

 3. Klikněte na Odeslat názora postupujte podle pokynů pro odeslání zprávy o chybě s potřebnými informacemi.

  1. Zobrazí se výzva ke sdílení diagnostických dat z vašeho mobilního zařízení. Výběrem možnosti Povolit můžete poskytnout další data pro diagnostické účely, což nám pomůže zjistit, co se s vaším mobilním zařízením děje.

  2. Otevřete aplikaci Centrum Feedback.

  3. Vyberte Poslat nový názor.

  4. Do zprávy uveďte co nejvíce podrobností a odešlete ji.

Poradce při potížích s funkcemi aplikace Propojení s telefonem.

Pokud hledáte řešení pro konkrétní funkci v aplikaci Propojení s telefonem, najděte ji v následujícím seznamu:

Jak můžu zkontrolovat, že pro přihlašování ke všem zařízením používám stejný účet Microsoft?

Abyste úspěšně propojili svůj počítač a zařízení s Androidem, měli byste se na obou zařízeních přihlásit ke stejnému účtu Microsoft. To můžete zkontrolovat takto:

Na počítači:

 1. Otevřete prohlížeč a přejděte na stránku https://account.microsoft.com/devices/android-ios. Přihlaste se svým účtem Microsoft. 

 2. Zkontrolujte, jestli je vaše zařízení s Androidem uvedené pod informacemi o vašem účtu.

Na zařízení s Androidem:

 • Pokud máte aplikaci Odkaz na Windows:

  • Přejděte na Nastavení > Účty.

 • Na zařízeních s Androidem můžete tyto informace najít tady:

  • Přejděte na Nastavení > Rozšířené funkce > Odkaz na Windows.

  • Zkontrolujte e-mailovou adresu v části Účet Microsoft

Mám problémy s aplikací Propojení s telefonem při současném používání aplikace Samsung DeX.

Pokud máte otevřenou aplikaci Propojení s telefonem i DeX, může to způsobovat problémy v obou. Pro optimální fungování ponechte otevřenou vždy jen jednu z nich.

Proč nemůžu používat aplikaci Propojení s telefonem jako nevýchozí uživatel nebo uživatel režimu dvou telefonů (k dispozici jen v Koreji)?

Režim dvou telefonů může být k dispozici u poskytovatelů mobilních služeb v Koreji. Aplikace Propojení s telefonem momentálně nepodporuje režim dvou telefonů nebo režim více profilů. Pokud chcete vypnout režim dvou telefonů, abyste mohli používat aplikaci Propojení s telefonem, obraťte se na svého poskytovatele mobilních služeb.

Pokud máte na mobilním zařízení více profilů, bude aplikace Propojení s telefonem fungovat jenom v případě, že je vaše mobilní zařízení nastavené na výchozí profil. 

Pošlete nám zpětnou vazbu.

Uvítáme vaše návrhy a přehledy!

Na zařízení s Androidem:

 1. Otevřete aplikaci  Odkaz na Windows.

 2. Klepněte na Nastavení.

 3. Vyberte možnost Poskytnout zpětnou vazbu.

Na počítači:

 1. V aplikaci Propojení s telefonem, vyberte Nastavení > Váš názor a komunita.

 2. Ve formuláři vyplňte co nejvíce podrobností a pak ho odešlete. 

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×