Obsah
×

25. května 2021 – KB5003214 (buildy operačního systému 19041.1023, 19042.1023 a 19043.1023) Preview

Datum vydání:

25.05.2021

Verze:

Buildy operačního systému 19041.1023, 19042.1023 a 19043.1023

21. 4. 21.
PŘIPOMENUTÍ
Microsoft odebral starší verze Microsoft Edge desktopové aplikace, která je v březnu 2021 mimo podporu. 13. dubna 2021 jsme nainstalovali nový Microsoft Edge. Další informace najdete v článku Nový Microsoft Edge,který starší verze Microsoft Edge nahradit dubnovou verzí Windows 10 Update Tuesday .

11/17/20

Informace o Windows aktualizacích najdete v článku o typech aktualizací Windows aktualizací a o měsíčních typech aktualizací kvality. Pokud chcete zobrazit další poznámky a zprávy, podívejte se Windows 10, domovská stránka historie aktualizacíverze 2004 .


Poznámka: Postupujte @WindowsUpdate a zjistěte, kdy se nový obsah publikoval na řídicím panelu informací o verzi.

 Hlavní body

 • Novinky a zájmy na hlavním panelu jsou teď dostupné pro všechny, kdo si tuto aktualizaci nainstalují.  

 • Vylepšuje informace a zájmy při najetí myší, aby se zabránilo náhodným otevřením.

 • Přidá možnost Otevřít při najetí myší (ve výchozím nastavení zaškrtnuté) do nabídky Novinky a zájmy. Pokud k ní chcete získat přístup, klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním Windows a otevřete nabídku Novinky a zájmy.

 • Aktualizuje problém, který může uživatelům zabránit v otevírání telefonních aplikací připnutých na hlavní panel. K tomuto problému dochází po aktualizaci Windows 10 verze 2004 a potom použijte Váš telefon aplikaci.

 • Aktualizuje problém, který brání tomu, aby dotykové zařízení pracovalo ve více situacích s monitorem jako sériová myš.

 • Aktualizuje problém, který může zobrazit položky na ploše po jejich odstranění z plochy.

 • Aktualizuje chybu, která může způsobit selhání přehrávání videa, když přepnete z externího displeje s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) na předdefinovaný displej, který není hdr.

 • Aktualizuje problém, který při povolení prostorového zvuku neumožní použití prostorového zvukového efektu u zvuků.

 • Aktualizuje problém s šumem, když povolíte prostorový zvuk a použijete Bluetooth USB sluchátka.

 • Aktualizuje problém, který uživatelům brání v tom, aby dostávali informace o geografické poloze.

Vylepšení a opravy

Poznámka: Pokud chcete zobrazit seznam vyřešených problémů, rozbalte sbalitelný oddíl kliknutím nebo klepnutím na název operačního systému.

 • Tato aktualizace obsahuje vylepšení kvality pro servisní balík Servicing Stack, což je součást, která instaluje aktualizace systému Windows. Servisní aktualizace zásobníku (SSU) zajišťují, že máte robustní a spolehlivý servisní zásobník, aby vaše zařízení instalová instalaly aktualizace Microsoftu.

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Tento build obsahuje všechna vylepšení z Windows 10 verze 2004.

 • U tohoto vydání nebyly zaznamenány žádné další problémy.

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Tento build obsahuje všechna vylepšení z Windows 10 verze 2004.

 • U tohoto vydání nebyly zaznamenány žádné další problémy.

Tato aktualizace netýkající se zabezpečení obsahuje vylepšení kvality. Mezi klíčové změny patří:

 • Řeší problém s chováním JIT (just-in-time) jscript9.dll.

 • Řeší problém, který může uživatelům bránit v otevírání telefonních aplikací připnutých na hlavní panel. K tomuto problému dochází po aktualizaci Windows 10 verze 2004 a potom použijte Váš telefon aplikaci.

 • Řeší problém, který brání otevírání některých aplikací Win32 při použití příkazu runas.

 • Řeší problém, který brání otevírání některých aplikací Win32, když je zapnutá Zásady skupiny BlockNonAdminUserInstall.

 • Řeší problém, který zobrazuje ikony progresivní webové aplikace (PWA) jako prázdné, když je připnutíte na hlavní panel.

 • Řeší problém, který před ukončením relace nedokáže správně spravovat paměť pro dotykové ovládání.

 • Řeší nevracení paměti vctfmon.exe, ke kterému dochází při aktualizaci aplikace s upravitelným polem.

 • Řeší problém, který brání tomu, aby dotykové zařízení pracovalo ve více situacích s monitorem jako sériová myš.

 • Řeší problém, který neočekávaně zobrazuje Nastavení stránky "Pojďme dokončit nastavení zařízení" při spuštění.

 • Řeší problém, který může zobrazit položky na ploše po jejich odstranění z plochy.

 • Řeší problém, který uživatelům brání v zobrazení stránky Nastavení myši za Nastavení viditelnosti stránky Zásady skupiny nastavenou na "showonly:easeofaccess-mousepointer".

 • Řeší problém v režimu Sejf, který uživatelům brání v přihlášení, pokud je povolené webové přihlášení.

 • Řeší problém v Centru pro správu služby Active Directory (AD), který zobrazuje chybu, když obsahuje seznam mnoha organizačních jednotek (OU) nebo objektů kontejneru a je povolená přepis PowerShellu. Chybová zpráva je" "Kolekce byla změněna po vytvoření instance enumerátoru".

 • Řeší problém, který způsobuje, že čtečky obrazovky hlásí nesprávné informace o uživatelském rozhraní. K tomuto problému dochází, protože automatizace uživatelského rozhraní hlásí nepřesné informace o vlastnostech pro některé ovládací prvky, například IsDialog a IsControl.

 • Řeší problém, který se nepodařilo použít šifrování nástrojem BitLocker. K tomuto problému dochází u vyměnitelných jednotek s aktivním spouštěcím oddílem HLAVNÍHO SPOUŠTĚCÍHO ZÁZNAMU (MBR).

 • Řeší problém s nevracením paměti v PKU2U, který způsobuje, že uzlům clusteru došla paměť.

 • Řeší problém s příkazem Autopilot Reset, který po odeslání trvá příliš dlouho.

 • Řeší problém, který může bránit serveru Windows Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) nabízet po přesunutí klienta do jiné virtuální sítě LAN (VLAN) zapůjčení klientovi PROTOKOLU DHCPv6.

 • Řeší problém, který brání tomu, aby úkol správně pracoval, když nastavíte podmínku "Spustit pouze v případě, že je pro úkol dostupné následující síťové připojení".

 • Řeší problém, který může zobrazit chybu "Zařízení bylo odebráno", když vývojáři Rozhraní Direct3D používají rozhraní API SetStablePowerState() v Windows vývojářského režimu.

 • Řeší chybu, která může způsobit selhání přehrávání videa, když přepnete z externího displeje s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) na předdefinovaný displej, který není hdr.

 • Řeší problém, při kterém se při povolení prostorového zvuku nedaří použít prostorový zvukový efekt u zvuků.

 • Řeší problém s šumem, když povolíte prostorový zvuk a používáte Bluetooth USB sluchátka.

 • Řeší problém s kódováním metadat, který způsobuje, že se hudební soubory FLAC (Free Lossless Audio Codec) nehrají, pokud změníte jejich název, interpreta nebo jiná metadata. Další informace najdete v článku Při úpravách metadat v Průzkumníkovi je poškozený hudební soubor s kódováním Windows FLAC.

 • Přidá podporu pro příponu souboru .hif pro obrázky heif (High Efficiency Image File).

 • Řeší problém, který mohl způsobit, že systém přestane fungovat při použití vzdálené plochy pro přesměrování USB Xbox One ovladače.

 • Řeší problém, který může způsobit blikání okna aplikace RemoteApp nebo přechod do jiné oblasti obrazovky při používání dotykového ovládání nebo zadávání perem.

 • Řeší problém s rozhraním PerfMon API, který může způsobit úniky úchytů, což zpomaluje výkon.

 • Řeší problém, který může způsobit nekonečnou replikaci, když povýšíte nový řadič domény a je povolená funkce Koš služby Active Directory.

 • Řeší problém, který sporadicky brání systému RHS (Resource Host Subsystem) v registraci prostředků síťového názvu v systému DNS (Domain Name System). V důsledku toho se zobrazí ID události 1196.

 • Řeší problém se zařízeními, která byla nakonfigurovaná pomocí zásad Správy mobilních zařízení (MDM), RestrictedGroups, LocalUsersAndGroupsnebo UserRights. Tato zařízení nesprávně dostávají zásady i po odebrání konfiguračního profilu se zásadou pomocí MDM. V důsledku toho můžou mít uživatelé dotčených zařízení nesprávná členství ve skupině a přiřazení UserRights nebo jiné příznaky. K tomuto problému dochází po Windows aktualizací od 29. října 2020 a novějších.

 • Řeší problém, který uživatelům brání v tom, aby dostávali informace o geografické poloze, i když jsou všechna nastavení uživatelského rozhraní geografické polohy správně povolená a zařízení obsahuje senzor polohy.

 • Řeší problém, který se nepodařilo zaregistrovat aktualizaci DNS na záznam A a PTR, když se virtuální počítače Azure aktualizují proti podnikovým zónám DNS.

 • Řeší problém s časováním, který může způsobit, že aplikace RemoteApp občas duplikuje znaky zadané na místní klávesnici nebo v Windows schránky.

 • Řeší problém s lupou, který způsobuje, že se ukazatel myši při pohybu myší přeskakuje po obrazovce.

Pokud máte nainstalované dřívější aktualizace, do vašeho zařízení se stáhnou a nainstalují jenom nové opravy obsažené v tomto balíčku.

Windows vylepšení aktualizací

Společnost Microsoft vydala aktualizaci přímo na klienta Windows Update, aby se zlepšila spolehlivost. Všem zařízením s Windows 10 s nakonfigurovaným automatickým přijímáním aktualizací ze služby Windows Update, včetně edicí Enterprise a Pro, bude nabídnuta nejnovější aktualizace funkcí systému Windows 10 na základě kompatibility zařízení a zásad služby Windows Update pro firmy pro odkládání aktualizací. Netýká se to edic s dlouhodobou údržbou.

Známé problémy v této aktualizaci

Příznaky

Alternativní řešení

Pokud používáte Editor IME (Microsoft Japanese Input Method Editor) k zadávání znaků Kanji v aplikaci, která automaticky umožňuje zadávání znaků Furigana, nemusí se zobrazit správné znaky Furigana. Možná budete muset zadat znaky Furigana ručně.

Poznámka Ovlivněné aplikace používají funkci ImmGetCompositionString().

Pracujeme na řešení a v některém z nadcházejících vydání poskytneme aktualizaci.

Malá podmnožina uživatelů vykazoval po instalaci této aktualizace nižší než očekávaný výkon ve hrách. Většina uživatelů, kterých se tento problém týká, používá hry na celou obrazovku nebo režimy bez ohraničení v okně a používají dva nebo více monitorů.

Tento problém je vyřešený v aktualizaci KB5003690.

Po instalaci této aktualizace se může přehrávat zvuk 5.1 Dolby Digital s vysokým šumem nebo pískání v určitých aplikacích, když používáte určitá zvuková zařízení a Windows nastavení.

Poznámka K tomuto problému nedochází při použití stereofonního režimu.

Tento problém je vyřešený v aktualizaci KB5003690.

Zařízení s Windows, která jsou vytvořená z vlastního offline média nebo vlastního bitové kopie ISO, můžou být touto aktualizací odebrána starší verze Microsoft Edge, ale nebudou automaticky nahrazena novou Microsoft Edge. K tomuto problému dochází jenom v případě, že se vlastní offline média nebo obrázky ISO vytvářejí tak, že tuto aktualizaci zasouvají do bitové kopie, aniž byste si poprvé nainstalovali samostatnou servisní aktualizaci zásobníku (SSU) vydanou 29. března 2021 nebo novější.

Poznámka Zařízení, která se připojují přímo k Windows Aktualizace pro příjem aktualizací, nejsou ovlivněna. Patří sem zařízení používající Windows Update pro firmy. Každé zařízení připojující se Windows Update by mělo vždy dostávat nejnovější verze SSU a nejnovější kumulativní aktualizace (LCU) bez dalších kroků. 

Abyste se tomuto problému vyhnuli, nezapomeňte před zasouváním do vlastního offline média nebo obrázku ISO nejprve zasouváním SSU vydaného 29. března 2021 nebo novějším do vlastního offline média nebo obrázku ISO. Pokud to chcete udělat s kombinovanými balíčky SSU a LCU, které se teď používají pro Windows 10, verze 20H2 a Windows 10, verze 2004, budete muset SSU extrahovat z kombinovaného balíčku. Pomocí následujících kroků extrahujte pomocí SSU:

 1. Extrahujte cab z msu pomocí tohoto příkazového řádku (v příkladu pomocí balíčku pro KB5000842): rozbalte windows10.0-KB5000842-x64.msu /f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab <cílovou cestu>

 2. Extrahujte SSU z dříve extrahované kabiny pomocí tohoto příkazového řádku: rozbalte Windows10.0-KB5000842-x64.cab /f:* <cílovou cestu>

 3. V tomto příkladu budete mít v tomto příkladu s názvem SSU-19041.903-x64.cab. Předsunout tento soubor do offline bitové kopie a pak na LCU.

Pokud jste se k tomuto problému už setkali instalací operačního systému pomocí ovlivněného vlastního média, můžete ho zmírnit přímo instalací nového Microsoft Edge. Pokud potřebujete nasadit nový Microsoft Edge pro firmy, podívejte se na informace v tématu Stažení a nasazení Microsoft Edge pro firmy

Po instalaci této aktualizace nebo novějšího může mít tlačítko novinky a zájmy na hlavním Windows rozmazaný text v určitých konfiguracích zobrazení.

Tento problém je vyřešený v aktualizaci KB5003690.

Jak získat tuto aktualizaci

Před instalací této aktualizace

Předpoklad:

Před instalací nejnovější kumulativní aktualizace (LCU) je nutné nainstalovat aktualizaci z 11. května 2021(KB5003173).

Microsoft teď kombinuje nejnovější servisní aktualizaci zásobníku (SSU) pro váš operační systém s nejnovější LCU. Obecné informace o skladových skladových skladech najdete v tématu Aktualizace zásobníku údržby a Aktualizace SSU( Servicing Stack Updates): Časté otázky.

Instalace této aktualizace

Kanál použitý k vydání

K dispozici

Další krok

Windows Update nebo Microsoft Update

Ano

Přejděte na Nastavení > Update & Security > Windows Update. V oblasti Volitelné aktualizace, které jsou k dispozici, najdete odkaz ke stažení a instalaci aktualizace.

Aktualizace Windows pro firmy

Ne

Žádný. Tyto změny se zahrnou do další aktualizace zabezpečení tohoto kanálu.

Katalog služby Microsoft Update

Ano

Pokud chcete získat samostatný balíček pro tuto aktualizaci, přejděte na web Katalog služby Microsoft Update.

Služba WSUS (Windows Server Update Services)

Ne

Tuto aktualizaci můžete importovat do služby WSUS ručně. Pokyny najdete v katalogu služby Microsoft Update.

Pokud chcete odebrat LCU

Pokud chcete po instalaci kombinovaného balíčku SSU a LCU odebrat LCU, použijte možnost příkazového řádku DISM/Remove-Package s názvem balíčku LCU jako argumentem. Název balíčku najdete pomocí tohoto příkazu: DISM /online /get-packages.

Spuštění Windows samostatného instalačního programu (wusa.exe) s přepínačem /uninstall v kombinovaném balíčku nebude fungovat, protože kombinovaný balíček obsahuje SSU. SSU nemůžete po instalaci ze systému odebrat.

Informace o souborech

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v této aktualizaci, stáhněte si informace o souborech kumulativní aktualizace 5003214

Pokud chcete získat seznam souborů poskytovaných v aktualizaci zásobníku údržby, stáhněte si informace o souborech pro SSU – verze 19041.1022, 19042.1022 a 19043.1022

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×