Balíček kumulativní aktualizace 2 pro Host Integration Server 2016

Úvod

Tento balíček kumulativní aktualizace pro Microsoft Host Integration Server 2016 obsahuje opravy hotfix pro problémy které byly opraveny po vydání Host Integration Server 2016.

Doporučujeme otestovat opravy hotfix před nasazením v provozním prostředí. Vzhledem k tomu, sestavení jsou kumulativní, každá nová verze oprava obsahuje všechny opravy hotfix a verzí oprav všech oprav zabezpečení, které byly obsaženy v předchozí 2016 Server integrace hostitele. Doporučujeme zvážit použití nejnovější vydání oprava, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámky

  • Tato kumulativní aktualizace obsahuje všechny součásti produktu. Však jsou aktualizovány pouze ty komponenty, které jsou aktuálně nainstalovány v systému.

  • Tato kumulativní aktualizace obsahuje následující prvky:

  • Tato kumulativní aktualizace neobsahuje opravy pro Microsoft Enterprise jednotného přihlášení (SSO). Tato aktualizace se proto nevztahuje na samostatné servery SSO.

Opravy hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace 2 pro Host Integration Server 2016

Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují tyto opravy hotfix jsou vydávány, jakmile budou k dispozici. Další informace o chybách serveru Host Integration Server získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Integrace aplikací

KB
článek
number

Popis

3141350

Oprava: Transaction Integrator zkrátí příchozího řetězce, které obsahují vložené znaky null nebo mezery na konci řetězce

3151362

Oprava: "HISMAGB0041" Chyba při použití Transaction Integrator používá dvoubajtové znakové sady

3175997

Oprava: "sestavení se nezdařilo" Chyba při sestavení název odpovídá názvu rozhraní v serveru Host Integration Server

3185253

Oprava: Pomalý výkon integrátor transakce dochází u velkých polí nepřeložený bajtů v serveru Host Integration Server

4032385

Oprava: Transaction Integrator Designer nezobrazuje definice hostitele při parametr název obsahuje podtržítko na pozici 30

4013132

Aktualizace přidává nový modul prostředí PowerShell programově vytvářet Návrhář objektů v serveru Host Integration Server

Integrace dat

KB
článek
number

Popis

3102753

Zprostředkovatele dat pro databázi DB2 jsou aktualizovány na podporu IBM Netezza a IDAA (IBM DB2 Analytics akcelerátor)

3137256

Oprava: Microsoft Service pro DRDA vytvoří serveru SQL Server uloženy proceduru dvakrát příčinou problému výkonu při zpracování balíčku SQL statická VAZBA

3141607

Oprava: Zprostředkovatele OLE DB pro DB2 selže s VALNSPRM Pokud název uložené procedury je větší než 18 znaků.

3142499

Aktualizujte adaptér BizTalk pro DB2 přidat podporu pro Port odesílání uložené procedury volání prohlášení, které obsahuje hodnoty parametru, datový typ CLOB

3157551

Oprava: Microsoft DRDA nezpracovává statické SQL balíček vázán s DB2 pro IBM z/OS 11.0

3159541

Oprava: Distribuované transakce XA nemůže být zakázán v Microsoft DRDA Service

3168591

Oprava: Selhání zprostředkovatele dat pro databázi DB2 binární data převést na ASCII, pokud tabulka obsahuje více sloupců "binární jako znak"

4019809

Oprava: Služby DRDA nezpracovává DB2 pro z/OS V11 TSO dávkové nástroj pro příkazy SELECT způsobuje DB2 vrátit SQLCODE-30020 s kódem důvodu 220E

4019120

Oprava: Rozhraní ADO.NET zprostředkovatele pro DB2 selže a vrátí chybu "ITransactionJoin.JoinTransaction"

4019807

Oprava: Služby DRDA není nemůže navázat připojení s klienty Java-bound IBM DB2

4020118

Oprava: Adaptér BizTalk pro DB2 odeslat portu zpracovat vyhledávání pověření SSO organizace

4020034

Oprava: SQLCODE-379 vrátí čtyřmi částmi propojený server volání příkazu proti DB2 iSeries uložené procedury

4023664

Oprava: Adaptér BizTalk pro DB2 připojení k DB2 pro z/OS při použití ověřování pomocí protokolu Kerberos

4023749

Oprava: Rozhraní ADO.NET zprostředkovatele pro DB2 nelze přečíst data uložená v DB2 pro z/OS V11 TIMESTAMP(6) s časové pásmo sloupce

4032727

Oprava: Adaptér BizTalk pro DB2 nepodporuje vlastnosti dynamických portů

4034877

Oprava: DRDA služby dojde k chybě při klient neoprávněný TCP/IP se pokusí připojit k serveru

4034878

Oprava: Adaptér BizTalk pro DB2 nelze číst data, která je uložena v DB2 pro i V7R2 GRAHIC CCSID 13488 UNICODE UTF-16 sloupců

4043568

Oprava: Microsoft Service pro DRDA nemůže zpracovat příkaz SELECT z IBM Java klient pro databázi DB2

4036045

Oprava: Zprostředkovatele Microsoft OLE DB Provider pro DB2 nemůže načíst data uložená v DB2 pro systém Windows V10.5 dlouhé VARCHAR DQP propojeného serveru příkaz SELECT zpracován.

4038735

Oprava: Microsoft ADO.NET Provider for DB2 nezpracovává připojení klientů správně při načtení s více podprocesy spotřebitele

4045841

Oprava: Adaptér Microsoft BizTalk pro DB2 připojení k DB2 pro i V7R2, pokud je povoleno sdružování připojení na straně klienta

Zpráva integrace

KB
článek
number

Popis

3108144

Oprava: Adaptér BizTalk pro MQSC selže při použití kódování UTF-8, pokud je použita aktualizace

3153122

MQSC odeslat port má dvě minuty zpoždění na netransakční posílá v serveru Host Integration Server

4026072

Oprava: Adaptér MQSC dojde k selhání podporu transakcí je nastaven na "Ano" a používá klient Microsoft MQ

4034267

Oprava: Instance zobrazí umístění MQSC adaptér nemusí konfigurována znaková sada UTF-8

4038869

Oprava: Adaptér MQSC občas ukončí odesílání a odeslat port instance zůstane jako aktivní/spuštění

4039701

Oprava: Přijímání umístění MQSC adaptér pokračuje dotazování při konfigurace je neplatná

4040458

Oprava: Adaptér MQSC nezpracovává názvy správce fronty s více instancemi

4046644

Oprava: Adaptér MQSC selže při použití protokolu SSL a MQ klient Microsoft

4072644

Oprava: Adaptér MQSC selže při použití klienta Microsoft MQ po aktualizaci serveru WebSphere MQ

Integrace sítě

KB
článek
number

Popis

3086133

Služba SNA tisk zastaví tisk všech úloh v případě, že došlo k problému s jednu relaci tiskárny

3108391

Oprava: Tisk relací služby SNA tisk není odesílat úlohy po obnovení konfigurace serveru SNA pomocí snacfg.exe

3108549

Snacfg.exe nepřiřazuje dobytčích, je-li název skupiny obsahuje 20 nebo více znaků v serveru Host Integration Server

3108552

Oprava: Host Integration Server diagnostický nástroj (Display.exe) způsobí chybovou zprávu Nedostatek paměti

3142383

Oprava: Služba propojení IP-DLC v konfiguraci sekundární server nespustí

3179057

Oprava: Chybová "Porušení přístupu" dochází ve službě SNABASE a protokoly událostí ID 705 v serveru Host Integration Server

3185251

Oprava: Po velkém zatížení v serveru Host Integration Server je snížen výkon aplikace APPC

4022064

Oprava: Příkaz CryptAcquireContext funkce se nezdaří a je vrácena NTE_PROV_TYPE_NO_MATCH v klientském počítači serveru Host Integration Server

Integrace relace

KB
článek
number

Popis

3135273

Oprava: Relace Integrator relace získá zablokované ve SSCP stavu v serveru Host Integration Server při velkém zatížení

3135278

Oprava: Relace SI jsou vlevo ve SSCP stavu za podmínky vysokém zatížení a reagovat

3143072

Aktualizace integrátor relace přidáte větší flexibilitu v jak jsou umístěny zdroje

3160641

Oprava: Integrátor relace služby dochází nepravidelně ke zhroucení v combase! CStdMarshal::DisconnectSrvIPIDs

3163416

Oprava: Vzdálené služba Server Integrator relace přiřazena klientovi v serveru Host Integration Server

3163815

Oprava: Služba Server Integrator relace neobsluhuje požadavky relace Integrator v Host Integration Server

Jak získat kumulativní aktualizace 2 pro Host Integration Server 2016

Podporované kumulativní balíček je nyní k dispozici z Microsoft Download Center.

Stáhněte balíček kumulativní aktualizace 2.

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít Microsoft Host Integration Server 2016 nainstalován.

Pokud soubor Readme.txt je součástí této aktualizace, naleznete v souboru Readme.txt pro další informace o instalaci této aktualizace.

Požadavek na restartování

Bude pravděpodobně nutné restartovat počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o souborech

Anglická verze tohoto balíčku kumulativní aktualizace má atributy souborů (nebo novější) uvedené v následující tabulce. Kalendářní data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny v koordinovaném světovém čase (UTC). Při zobrazení informací o souboru je převeden na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v položce Datum a čas v okně Ovládací panely.

Pro všechny podporované verze systému Host Integration Server 2016 x86

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Adloc.dll

10.0.2575.0

39,952

16-Nov-2017

18:12

x86

Db2oledb.dll

10.0.2575.0

1,065,488

16-Nov-2017

18:12

x86

Hisver.dll

10.0.2575.0

41,488

16-Nov-2017

18:12

x86

Ibmcobol.xml

Není k dispozici

90,119

16-Nov-2017

04:00

Není k dispozici

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll

10.0.2575.0

160,272

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll

10.0.2575.0

70,672

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll

10.0.2575.0

156,688

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.ifmxlink.dll

10.0.2575.0

107,536

16-Nov-2017

18:12

x86

Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll

10.0.2575.0

218,128

15-Nov-2017

22:47

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll

10.0.2575.0

772,112

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll

10.0.2575.0

95,760

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll

10.0.2575.0

358,416

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll

10.0.2575.0

464,912

16-Nov-2017

18:11

x86

Msdrda.dll

10.0.2575.0

1,456,144

16-Nov-2017

18:12

x86

Mseidb2c.dll

10.0.2575.0

111,632

16-Nov-2017

18:12

x86

Mshisxac.dll

10.0.2575.0

167,952

16-Nov-2017

03:59

x86

Msixdrda.dll

10.0.2575.0

1,404,944

16-Nov-2017

18:12

x86

Snadmod.dll

10.0.2575.0

606,736

16-Nov-2017

18:12

x86

Snaip.dll

10.0.2575.0

95,760

16-Nov-2017

18:12

x86

Snaip6.dll

10.0.2575.0

96,784

16-Nov-2017

18:12

x86

Snalm.dll

10.0.2575.0

62,480

16-Nov-2017

18:12

x86

Snareg.dll

10.0.2575.0

57,872

16-Nov-2017

03:59

x86

Snatlmtr.dll

10.0.2575.0

348,688

15-Nov-2017

22:46

x86

Wappc32.dll

10.0.2575.0

245,264

16-Nov-2017

18:12

x86

Wcpic32.dll

10.0.2575.0

119,824

16-Nov-2017

18:12

x86

Winappc.dll

10.0.2575.0

19,984

16-Nov-2017

18:12

x86

Wincsv32.dll

10.0.2575.0

53,264

16-Nov-2017

18:12

x86

Winmgt32.dll

10.0.2575.0

72,720

16-Nov-2017

18:12

x86

Winrui32.dll

10.0.2575.0

106,000

16-Nov-2017

18:12

x86

Winsli32.dll

10.0.2575.0

125,456

16-Nov-2017

18:12

x86

Pro všechny podporované verze systému Host Integration Server 2016 x64

Název souboru

Verze souboru

Velikost souboru

Datum

Čas

Platforma

Adloc.dll

10.0.2575.0

44,048

16-Nov-2017

18:12

x64

As400tp.exe

10.0.2575.0

44,560

16-Nov-2017

18:12

x64

Cfgs3270.dll

10.0.2575.0

51,216

16-Nov-2017

18:12

x64

Configurationwizard.exe

10.0.2575.0

hodnotu 170 000

15-Nov-2017

22:47

x86

Db2oledb.dll

10.0.2575.0

1,258,512

16-Nov-2017

18:11

x64

Display.exe

10.0.2575.0

220,688

16-Nov-2017

18:12

x64

Fmis3270.dll

10.0.2575.0

42,000

16-Nov-2017

18:12

x64

Hipservice.exe

10.0.2575.0

22,544

16-Nov-2017

04:00

x86

Hisadhelpsvc.exe

10.0.2575.0

47,632

16-Nov-2017

18:12

x64

Histraceviewer.exe

10.0.2575.0

168,976

15-Nov-2017

22:47

x86

Histraceviewer.exe.config

Není k dispozici

298

15-Nov-2017

22:47

Není k dispozici

Hisver.dll

10.0.2575.0

48,656

16-Nov-2017

18:12

x64

Hisvsswriter.exe

10.0.2575.0

245,264

16-Nov-2017

18:12

x64

Hostemulator.exe.config

Není k dispozici

1,119

16-Nov-2017

18:12

Není k dispozici

Linksnif.exe

10.0.2575.0

91,664

16-Nov-2017

18:12

x64

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.dll

10.0.2575.0

177,168

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll

10.0.2575.0

166,928

16-Nov-2017

18:11

x64

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll

10.0.2575.0

74,768

16-Nov-2017

18:11

x64

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll

10.0.2575.0

163,344

16-Nov-2017

18:11

x64

Microsoft.biztalk.adapter.mqscadmin.dll

10.0.2575.0

120,336

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.management.dll

10.0.2575.0

463,376

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.propertyschemas.dll

10.0.2575.0

31,760

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll

10.0.2575.0

333,840

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.mshostfile.management.dll

10.0.2575.0

392,208

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.mshostfile.runtime.dll

10.0.2575.0

64,016

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msifmx.management.dll

10.0.2575.0

453,136

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msifmx.propertyschemas.dll

10.0.2575.0

30,224

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msifmx.runtime.dll

10.0.2575.0

332,304

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe

10.0.2575.0

195,600

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe.config

Není k dispozici

298

16-Nov-2017

18:11

Není k dispozici

Microsoft.hostintegration.drda.common.dll

10.0.2575.0

263,184

16-Nov-2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.drda.ddm.dll

10.0.2575.0

283,664

16-Nov-2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.drda.requester.dll

10.0.2575.0

353,808

16-Nov-2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.drda.server.dll

10.0.2575.0

282,640

16-Nov-2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.drdaclient.dll

10.0.2575.0

328,720

16-Nov-2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.ifmxlink.dll

10.0.2575.0

112,656

16-Nov-2017

18:12

x64

Microsoft.hostintegration.mqclient.classlibrary.dll

10.0.2575.0

160,784

16-Nov-2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll

10.0.2575.0

343,056

16-Nov-2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll

10.0.2575.0

316,944

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.msifmxclient.dll

10.0.2575.0

303,632

16-Nov-2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.sna.session.dll

10.0.2575.0

204,816

16-Nov-2017

18:12

x86

Microsoft.hostintegration.sna.session.ftp.exe

10.0.2575.0

150,032

16-Nov-2017

18:12

x86

Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll

10.0.2575.0

218,128

15-Nov-2017

22:47

x86

Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll

10.0.2575.0

36,880

16-Nov-2017

04:00

x86

Microsoft.hostintegration.utilities.dll

10.0.2575.0

17,936

16-Nov-2017

18:12

x86

Microsoft.hostintegration.xaclient.dll

10.0.2575.0

28,688

15-Nov-2017

22:47

x86

Mmcsna.dll

10.0.2575.0

486,416

16-Nov-2017

18:12

x64

Mngagent.exe

10.0.2575.0

190,480

16-Nov-2017

18:12

x64

Mngbase.dll

10.0.2575.0

171,024

16-Nov-2017

18:12

x64

Mngcli.dll

10.0.2575.0

190,480

16-Nov-2017

18:12

x64

Mngext.dll

10.0.2575.0

43,536

16-Nov-2017

18:12

x64

Mngsna.dll

10.0.2575.0

125,456

16-Nov-2017

18:12

x64

Msdrda.dll

10.0.2575.0

1,787,408

16-Nov-2017

18:12

x64

Mseidb2c.dll

10.0.2575.0

131,088

16-Nov-2017

18:11

x64

Mshisxac.dll

10.0.2575.0

224,784

16-Nov-2017

03:59

x64

Msixdrda.dll

10.0.2575.0

1,722,896

16-Nov-2017

18:12

x64

Nvalert.exe

10.0.2575.0

112,144

16-Nov-2017

18:12

x64

Pdfcomp.exe

10.0.2575.0

67,088

16-Nov-2017

18:12

x64

Ppd3270.dll

10.0.2575.0

270,352

16-Nov-2017

18:12

x64

Ppd5250.dll

10.0.2575.0

144,912

16-Nov-2017

18:12

x64

Prmngext.dll

10.0.2575.0

208,912

16-Nov-2017

18:12

x64

Qryipdlc.exe

10.0.2575.0

75,280

16-Nov-2017

18:12

x64

Resyncsvc.exe

10.0.2575.0

201,744

16-Nov-2017

18:12

x64

Siperf.dll

10.0.2575.0

27,664

16-Nov-2017

18:12

x64

Siproxy.dll

10.0.2575.0

621,584

16-Nov-2017

18:12

x64

Siserver.exe

10.0.2575.0

359,952

16-Nov-2017

18:12

x64

Snaadmin.dll

10.0.2575.0

567,824

16-Nov-2017

18:12

x64

Snaadsi.dll

10.0.2575.0

87,056

16-Nov-2017

18:12

x64

Snabase.exe

10.0.2575.0

332,816

16-Nov-2017

18:12

x64

Snacfg.exe

10.0.2575.0

302,096

16-Nov-2017

18:12

x64

Snaclasp.dll

10.0.2575.0

57,872

16-Nov-2017

18:12

x64

Snadmod.dll

10.0.2575.0

709,648

16-Nov-2017

18:12

x64

Snaevent.dll

10.0.2575.0

488,976

16-Nov-2017

18:12

x64

Snaip.dll

10.0.2575.0

105,488

16-Nov-2017

18:12

x64

Snaip6.dll

10.0.2575.0

109,072

16-Nov-2017

18:12

x64

Snaipdlc.dll

10.0.2575.0

1,426,960

16-Nov-2017

18:12

x64

Snalink.dll

10.0.2575.0

85,008

16-Nov-2017

18:12

x64

Snalm.dll

10.0.2575.0

70,160

16-Nov-2017

18:12

x64

Snamanag.dll

10.0.2575.0

193,552

16-Nov-2017

18:12

x64

Snanmvt.exe

10.0.2575.0

117,776

16-Nov-2017

18:12

x64

Snaole.dll

10.0.2575.0

978,960

16-Nov-2017

18:12

x64

Snaolewmi.dll

10.0.2575.0

966,672

16-Nov-2017

18:12

x64

Snapage.dll

10.0.2575.0

1,097,744

16-Nov-2017

18:12

x64

Snaprint.exe

10.0.2575.0

115,216

16-Nov-2017

18:12

x64

Snareg.dll

10.0.2575.0

66,576

16-Nov-2017

03:59

x64

Snaremls.dll

10.0.2575.0

49,680

16-Nov-2017

18:12

x64

Snarpcsv.exe

10.0.2575.0

51,216

16-Nov-2017

18:12

x64

Snaservr.exe

10.0.2575.0

671,248

16-Nov-2017

18:12

x64

Snashmem.exe

10.0.2575.0

77,328

16-Nov-2017

18:12

x64

Snatlmtr.dll

10.0.2575.0

415,760

15-Nov-2017

22:46

x64

Snaupdat.dll

10.0.2575.0

21,008

16-Nov-2017

18:12

x64

Snaver.exe

10.0.2575.0

28,176

16-Nov-2017

18:12

x64

Snawiz.dll

10.0.2575.0

1,326,608

16-Nov-2017

18:12

x64

Snawiz2.dll

10.0.2575.0

650,768

16-Nov-2017

18:12

x64

Sw5250cp.dll

10.0.2575.0

37,904

16-Nov-2017

18:12

x64

Swkb5250.dll

10.0.2575.0

19,984

16-Nov-2017

18:12

x64

Swnl5250.dll

10.0.2575.0

44,048

16-Nov-2017

18:12

x64

T3mngext.dll

10.0.2575.0

31,760

16-Nov-2017

18:12

x64

T5mngext.dll

10.0.2575.0

31,760

16-Nov-2017

18:12

x64

Ticonfigurationtool.exe

10.0.2575.0

736,272

16-Nov-2017

04:00

x86

Ticonfigurationtool.exe.config

Není k dispozici

2,838

16-Nov-2017

04:00

Není k dispozici

Tn3270.dll

10.0.2575.0

75,792

16-Nov-2017

18:12

x64

Tn3servr.exe

10.0.2575.0

337,424

16-Nov-2017

18:12

x64

Tn5250.exe

10.0.2575.0

391,184

16-Nov-2017

18:12

x64

Trcipdlc.dll

10.0.2575.0

3,984,912

16-Nov-2017

18:12

x64

Trcservr.exe

10.0.2575.0

1,251,856

16-Nov-2017

18:12

x64

Wappc32.dll

10.0.2575.0

281,104

16-Nov-2017

18:12

x64

Wcpic32.dll

10.0.2575.0

134,160

16-Nov-2017

18:12

x64

Win3270.exe

10.0.2575.0

251,408

16-Nov-2017

18:12

x64

Win5250.exe

10.0.2575.0

419,856

16-Nov-2017

18:12

x64

Winappc.dll

10.0.2575.0

19,472

16-Nov-2017

18:12

x64

Wincpic.dll

10.0.2575.0

22,544

16-Nov-2017

18:12

x64

Wincsv.dll

10.0.2575.0

18,960

16-Nov-2017

18:12

x64

Wincsv32.dll

10.0.2575.0

60,432

16-Nov-2017

18:12

x64

Winmgt32.dll

10.0.2575.0

83,472

16-Nov-2017

18:12

x64

Winrui.dll

10.0.2575.0

18,448

16-Nov-2017

18:12

x64

Winrui32.dll

10.0.2575.0

116,240

16-Nov-2017

18:12

x64

Winsli.dll

10.0.2575.0

18,448

16-Nov-2017

18:12

x64

Winsli32.dll

10.0.2575.0

138,768

16-Nov-2017

18:12

x64

Winvprt.dll

10.0.2575.0

264,208

16-Nov-2017

18:12

x64

Wmisna.dll

10.0.2575.0

815,120

16-Nov-2017

18:12

x64

Wmisnastatus.dll

10.0.2575.0

147,472

16-Nov-2017

18:12

x64

Wmisnatrace.dll

10.0.2575.0

196,624

16-Nov-2017

18:12

x64

Wstn5250.dll

10.0.2575.0

62,480

16-Nov-2017

18:12

x64

Wswappc.dll

10.0.2575.0

61,456

16-Nov-2017

18:12

x64

Microsoft.hostintegration.importer.powershell.dll

10.0.2575.0

154,128

16-Nov-2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.powershell.dll

10.0.2575.0

673,808

15-Nov-2017

22:47

x86

Stav

Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy

Informace o terminologii že používané společností Microsoft k popisu aktualizací softwaru.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×