Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Úvod

Tento kumulativní balíček aktualizace pro Microsoft Host Integration Server 2016 obsahuje opravy hotfix pro problémy opravené po vydání serveru Host Integration Server 2016.

Doporučujeme otestovat opravy hotfix před jejich nasazením v produkčním prostředí. Vzhledem k tomu, že sestavení jsou kumulativní, každá nová verze opravy obsahuje všechny opravy hotfix a všechny opravy zabezpečení, které byly zahrnuty v předchozí verzi host integration serveru 2016 opravit. Doporučujeme zvážit použití nejnovější verze opravy, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámky

  • Tato kumulativní aktualizace zahrnuje všechny součásti produktu. Aktualizují se ale jenom ty komponenty, které jsou aktuálně nainstalované v systému.

  • Tato kumulativní aktualizace obsahuje následující:

  • Tato kumulativní aktualizace neobsahuje opravy pro jednotné Sign-On (SSO) společnosti Microsoft Enterprise. Proto se tato aktualizace nevztahuje na samostatné servery jednotného přihlašování.

Opravy hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace 2 pro Host Integration Server 2016

Články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které popisují tyto opravy hotfix jsou vydány, jakmile budou k dispozici. Další informace o chybách serveru Host Integration Server získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Integrace aplikací

KB
Článku
Číslo

Popis

3141350

Oprava: Integrátor transakcí zkrátí příchozí řetězce, které obsahují vložené znaky null nebo mezery na konci řetězce

3151362

Oprava: "HISMAGB0041" Chyba, když aplikace integrátor transakcí používá dvoubajtové znakové sady

3175997

Oprava: "Kompilace sestavení se nezdařila" Chyba, když název sestavení odpovídá názvu rozhraní na serveru Host Integration Server

3185253

Oprava: Pomalý výkon integrátoru transakcí dochází s velkými poli nepřeložené bajty na serveru host Integration Server

4032385

Oprava: Návrhář integrátoru transakcí nezobrazuje definici hostitele, pokud má název parametru podtržítka na pozici 30

4013132

Aktualizace přidá nový modul PowerShellu, který programově vytvoří objekty Návrháře na hostitelském integračním serveru.

Integrace dat

KB
Článku
Číslo

Popis

3102753

Poskytovatelé dat pro DB2 se aktualizují tak, aby podporovali IBM Netezza a IDAA (IBM DB2 Analytics Accelerator).

3137256

Oprava: Služba Microsoft pro DRDA vytvoří SQL Server uložené procedury dvakrát způsobuje problém s výkonem při zpracování bind statický balíček SQL

3141607

Oprava: Zprostředkovatele OLE DB pro DB2 selže s VALNSPRM, pokud je název uložené procedury větší než 18 znaků

3142499

Aktualizace adaptéru BizTalk pro DB2 pro přidání podpory pro příkazy VOLÁNÍ uložené procedury send Port, které obsahují hodnoty parametrů CLOB

3157551

Oprava: Microsoft DRDA nezpracuje statický balíček SQL vázané s DB2 pro IBM z/OS 11.0

3159541

Oprava: Distribuované transakce XA nelze zakázat ve službě Microsoft DRDA

3168591

Oprava: Zprostředkovatelé dat pro DB2 nelze převést binární data do ASCII, pokud tabulka obsahuje více sloupců "binární jako znak"

4019809

Oprava: Služba DRDA nezpracová DB2 pro příkazy SELECT dávkového nástroje TSO z/OS V11, což způsobuje, že DB2 vrací KÓD SQLCODE -30020 s kódem důvodu 220E

4019120

Oprava: ADO.NET zprostředkovatel pro DB2 selže a vrátí chybu "ITransactionJoin.JoinTransaction"

4019807

Oprava: Služba DRDA nenavazuje připojení s vázanými klienty IBM Java pro DB2

4020118

Oprava: Adaptér BizTalk pro PORT PRO ODESÍLÁNÍ DB2 nezpracová vyhledávání přihlašovacích údajů podnikového jednotného přihlašování

4020034

Oprava: SQLCODE -379 vrácena pro čtyři části odkazovaný server příkaz CALL proti DB2 pro iSeries uložená procedura

4023664

Oprava: Adaptér BizTalk pro DB2 se nepřipojí k DB2 pro z/OS při použití ověřování Kerberos

4023749

Oprava: Zprostředkovatel ADO.NET pro DB2 nelze číst data uložená v DB2 pro z/OS V11 TIMESTAMP(6) SE SLOUPCI ČASOVÉ PÁSMO

4032727

Oprava: Adaptér BizTalk pro DB2 nepodporuje vlastnosti dynamického portu

4034877

Oprava: Služba DRDA dojde k chybě, když se neautorizovaný klient TCP/IP pokusí připojit k serveru

4034878

Oprava: Adaptér BizTalk pro DB2 nelze číst data uložená v DB2 pro i V7R2 GRAHIC CCSID 13488 UNICODE UTF-16 sloupce

4043568

Oprava: Služba Microsoft DRDA nemůže zpracovat příkazy SELECT z IBM Java Client for DB2

4036045

Oprava: Zprostředkovatel Microsoft OLE DB pro DB2 nelze číst data uložená v DB2 pro Windows V10.5 LONG VARCHAR při zpracování příkazu SELECT odkazovaný server DQP

4038735

Oprava: Zprostředkovatel Microsoft ADO.NET pro DB2 nezpracovává připojení klienta správně při načtení vícevláknového příjemce

4045841

Oprava: Adaptér Microsoft BizTalk pro DB2 se nepřipojí k DB2 pro i V7R2, pokud je povoleno sdružování připojení na straně klienta

Integrace zpráv

KB
Článku
Číslo

Popis

3108144

Oprava: Adaptér BizTalk pro MQSC selže při použití kódování UTF-8 po instalaci aktualizace

3153122

Odesílání portu MQSC má dvouminutové zpoždění při netransakčním odesílání na serveru Host Integration Server.

4026072

Oprava: Adaptér MQSC selže, pokud podpora transakcí je nastavena na "Ano" a klient Microsoft MQ se používá

4034267

Oprava: Instance MQSC adaptér přijmout umístění může selhat, pokud znaková sada je nakonfigurována pro UTF-8

4038869

Oprava: Adaptér MQSC přerušovaně zastaví odesílání a odesílání instance portu zůstává aktivní/spuštěné

4039701

Oprava: Umístění pro příjem adaptéru MQSC pokračuje dotazování, pokud je konfigurace neplatná

4040458

Oprava: Adaptér MQSC nezpracová názvy správce front s více instancemi

4046644

Oprava: Adaptér MQSC selže při použití PROTOKOLU SSL a klienta Microsoft MQ

4072644

Oprava: Adaptér MQSC selže při použití klienta Microsoft MQ po aktualizaci serveru WebSphere MQ

Integrace sítě

KB
Článku
Číslo

Popis

3086133

Tiskovou službu SNA zastaví tisk všech úloh, když dojde k problému s jednou relací tiskárny.

3108391

Oprava: Tisk služby tisk SNA relace neodesílají úlohy po obnovení konfigurace serveru SNA pomocí snacfg.exe

3108549

Snacfg.exe nepřiřazuje jednotky LU, pokud název skupiny obsahuje 20 nebo více znaků na serveru Host Integration Server

3108552

Oprava: Nástroj diagnostiky serveru integrace hostitele (Display.exe) způsobí chybovou zprávu nedostatek paměti

3142383

Oprava: Služba propojení IP-DLC se nespustí na sekundární konfigurační server

3179057

Oprava: "Narušení přístupu" dojde k chybě ve službě SNABASE a protokoluje ID události 705 na serveru host Integration Server

3185251

Oprava: Výkon aplikace APPC je snížena po velkém zatížení serveru Host Integration Server

4022064

Oprava: Funkce CryptAcquireContext selže a NTE_PROV_TYPE_NO_MATCH je vrácena v klientovi serveru Host Integration Server

Integrace relace

KB
Článku
Číslo

Popis

3135273

Oprava: Relace integrátoru relace se zablokuje ve stavu SSCP při velkém zatížení na serveru host Integration Server

3135278

Oprava: Relace SI nereagují a ponechány ve stavu SSCP pod podmínkou vysokého zatížení

3143072

Aktualizace integrátoru relací, aby se přidala větší flexibilita při umístění prostředků

3160641

Oprava: Služba integrátor relace občas dojde k chybě v combase! CStdMarshal::D isconnectSrvIPIDs

3163416

Oprava: Služba serveru vzdáleného integrátoru relace je přiřazena klientovi na serveru host Integration Server

3163815

Oprava: Server integrátoru relace služby zastaví obsluhu žádosti integrátoru relace na serveru host Integration Server

Jak získat kumulativní aktualizaci 2 pro Host Integration Server 2016

Podporovaný balíček kumulativní aktualizace je nyní k dispozici na webu Microsoft Download Center.

Ikona stahování stáhnout balíček kumulativní aktualizace 2.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít nainstalovaný Microsoft Host Integration Server 2016.

Pokud je v této aktualizaci zahrnutý soubor Readme.txt, další informace o instalaci této aktualizace najdete v souboru Readme.txt.

Požadavky na restartování

Po instalaci této kumulativní aktualizace bude pravděpodobně nutné restartovat počítač.

Informace o souborech

Anglická verze tohoto balíčku kumulativní aktualizace má atributy souborů (nebo novější), které jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou převedeny na místní čas. Pokud chcete zjistit rozdíl mezi časem UTC a místním časem, použijte kartu Časové pásmo v položce Datum a čas v Ovládací panely.

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Adloc.dll

10.0.2575.0

39,952

16. listopadu 2017

18:12

x86

Db2oledb.dll

10.0.2575.0

1,065,488

16. listopadu 2017

18:12

x86

Hisver.dll

10.0.2575.0

41,488

16. listopadu 2017

18:12

x86

Ibmcobol.xml

Not Applicable

90,119

16. listopadu 2017

04:00

Not Applicable

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll

10.0.2575.0

160,272

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll

10.0.2575.0

70,672

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll

10.0.2575.0

156,688

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.ifmxlink.dll

10.0.2575.0

107,536

16. listopadu 2017

18:12

x86

Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll

10.0.2575.0

218,128

15. listopadu 2017

22:47

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll

10.0.2575.0

772,112

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll

10.0.2575.0

95,760

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll

10.0.2575.0

358,416

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll

10.0.2575.0

464,912

16. listopadu 2017

18:11

x86

Msdrda.dll

10.0.2575.0

1,456,144

16. listopadu 2017

18:12

x86

Mseidb2c.dll

10.0.2575.0

111,632

16. listopadu 2017

18:12

x86

Mshisxac.dll

10.0.2575.0

167,952

16. listopadu 2017

03:59

x86

Msixdrda.dll

10.0.2575.0

1,404,944

16. listopadu 2017

18:12

x86

Snadmod.dll

10.0.2575.0

606,736

16. listopadu 2017

18:12

x86

Snaip.dll

10.0.2575.0

95,760

16. listopadu 2017

18:12

x86

Snaip6.dll

10.0.2575.0

96,784

16. listopadu 2017

18:12

x86

Snalm.dll

10.0.2575.0

62,480

16. listopadu 2017

18:12

x86

Snareg.dll

10.0.2575.0

57,872

16. listopadu 2017

03:59

x86

Snatlmtr.dll

10.0.2575.0

348,688

15. listopadu 2017

22:46

x86

Wappc32.dll

10.0.2575.0

245,264

16. listopadu 2017

18:12

x86

Wcpic32.dll

10.0.2575.0

119,824

16. listopadu 2017

18:12

x86

Winappc.dll

10.0.2575.0

19,984

16. listopadu 2017

18:12

x86

Wincsv32.dll

10.0.2575.0

53,264

16. listopadu 2017

18:12

x86

Winmgt32.dll

10.0.2575.0

72,720

16. listopadu 2017

18:12

x86

Winrui32.dll

10.0.2575.0

106,000

16. listopadu 2017

18:12

x86

Winsli32.dll

10.0.2575.0

125,456

16. listopadu 2017

18:12

x86

Název souboru

File version

File size

Date

Time

Platform

Adloc.dll

10.0.2575.0

44,048

16. listopadu 2017

18:12

x64

As400tp.exe

10.0.2575.0

44,560

16. listopadu 2017

18:12

x64

Cfgs3270.dll

10.0.2575.0

51,216

16. listopadu 2017

18:12

x64

Configurationwizard.exe

10.0.2575.0

170,000

15. listopadu 2017

22:47

x86

Db2oledb.dll

10.0.2575.0

1,258,512

16. listopadu 2017

18:11

x64

Display.exe

10.0.2575.0

220,688

16. listopadu 2017

18:12

x64

Fmis3270.dll

10.0.2575.0

42,000

16. listopadu 2017

18:12

x64

Hipservice.exe

10.0.2575.0

22,544

16. listopadu 2017

04:00

x86

Hisadhelpsvc.exe

10.0.2575.0

47,632

16. listopadu 2017

18:12

x64

Histraceviewer.exe

10.0.2575.0

168,976

15. listopadu 2017

22:47

x86

Histraceviewer.exe.config

Not Applicable

298

15. listopadu 2017

22:47

Not Applicable

Hisver.dll

10.0.2575.0

48,656

16. listopadu 2017

18:12

x64

Hisvsswriter.exe

10.0.2575.0

245,264

16. listopadu 2017

18:12

x64

Hostemulator.exe.config

Not Applicable

1,119

16. listopadu 2017

18:12

Not Applicable

Linksnif.exe

10.0.2575.0

91,664

16. listopadu 2017

18:12

x64

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.dll

10.0.2575.0

177,168

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll

10.0.2575.0

166,928

16. listopadu 2017

18:11

x64

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll

10.0.2575.0

74,768

16. listopadu 2017

18:11

x64

Microsoft.biztalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll

10.0.2575.0

163,344

16. listopadu 2017

18:11

x64

Microsoft.biztalk.adapter.mqscadmin.dll

10.0.2575.0

120,336

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.management.dll

10.0.2575.0

463,376

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.propertyschemas.dll

10.0.2575.0

31,760

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll

10.0.2575.0

333,840

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.mshostfile.management.dll

10.0.2575.0

392,208

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.mshostfile.runtime.dll

10.0.2575.0

64,016

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msifmx.management.dll

10.0.2575.0

453,136

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msifmx.propertyschemas.dll

10.0.2575.0

30,224

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.adapters.msifmx.runtime.dll

10.0.2575.0

332,304

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe

10.0.2575.0

195,600

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe.config

Not Applicable

298

16. listopadu 2017

18:11

Not Applicable

Microsoft.hostintegration.drda.common.dll

10.0.2575.0

263,184

16. listopadu 2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.drda.ddm.dll

10.0.2575.0

283,664

16. listopadu 2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.drda.requester.dll

10.0.2575.0

353,808

16. listopadu 2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.drda.server.dll

10.0.2575.0

282,640

16. listopadu 2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.drdaclient.dll

10.0.2575.0

328,720

16. listopadu 2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.ifmxlink.dll

10.0.2575.0

112,656

16. listopadu 2017

18:12

x64

Microsoft.hostintegration.mqclient.classlibrary.dll

10.0.2575.0

160,784

16. listopadu 2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll

10.0.2575.0

343,056

16. listopadu 2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll

10.0.2575.0

316,944

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.msifmxclient.dll

10.0.2575.0

303,632

16. listopadu 2017

03:59

x86

Microsoft.hostintegration.sna.session.dll

10.0.2575.0

204,816

16. listopadu 2017

18:12

x86

Microsoft.hostintegration.sna.session.ftp.exe

10.0.2575.0

150,032

16. listopadu 2017

18:12

x86

Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll

10.0.2575.0

218,128

15. listopadu 2017

22:47

x86

Microsoft.hostintegration.ti.tbgen.dll

10.0.2575.0

36,880

16. listopadu 2017

04:00

x86

Microsoft.hostintegration.utilities.dll

10.0.2575.0

17,936

16. listopadu 2017

18:12

x86

Microsoft.hostintegration.xaclient.dll

10.0.2575.0

28,688

15. listopadu 2017

22:47

x86

Mmcsna.dll

10.0.2575.0

486,416

16. listopadu 2017

18:12

x64

Mngagent.exe

10.0.2575.0

190,480

16. listopadu 2017

18:12

x64

Mngbase.dll

10.0.2575.0

171,024

16. listopadu 2017

18:12

x64

Mngcli.dll

10.0.2575.0

190,480

16. listopadu 2017

18:12

x64

Mngext.dll

10.0.2575.0

43,536

16. listopadu 2017

18:12

x64

Mngsna.dll

10.0.2575.0

125,456

16. listopadu 2017

18:12

x64

Msdrda.dll

10.0.2575.0

1,787,408

16. listopadu 2017

18:12

x64

Mseidb2c.dll

10.0.2575.0

131,088

16. listopadu 2017

18:11

x64

Mshisxac.dll

10.0.2575.0

224,784

16. listopadu 2017

03:59

x64

Msixdrda.dll

10.0.2575.0

1,722,896

16. listopadu 2017

18:12

x64

Nvalert.exe

10.0.2575.0

112,144

16. listopadu 2017

18:12

x64

Pdfcomp.exe

10.0.2575.0

67,088

16. listopadu 2017

18:12

x64

Ppd3270.dll

10.0.2575.0

270,352

16. listopadu 2017

18:12

x64

Ppd5250.dll

10.0.2575.0

144,912

16. listopadu 2017

18:12

x64

Prmngext.dll

10.0.2575.0

208,912

16. listopadu 2017

18:12

x64

Qryipdlc.exe

10.0.2575.0

75,280

16. listopadu 2017

18:12

x64

Resyncsvc.exe

10.0.2575.0

201,744

16. listopadu 2017

18:12

x64

Siperf.dll

10.0.2575.0

27,664

16. listopadu 2017

18:12

x64

Siproxy.dll

10.0.2575.0

621,584

16. listopadu 2017

18:12

x64

Siserver.exe

10.0.2575.0

359,952

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snaadmin.dll

10.0.2575.0

567,824

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snaadsi.dll

10.0.2575.0

87,056

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snabase.exe

10.0.2575.0

332,816

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snacfg.exe

10.0.2575.0

302,096

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snaclasp.dll

10.0.2575.0

57,872

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snadmod.dll

10.0.2575.0

709,648

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snaevent.dll

10.0.2575.0

488,976

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snaip.dll

10.0.2575.0

105,488

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snaip6.dll

10.0.2575.0

109,072

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snaipdlc.dll

10.0.2575.0

1,426,960

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snalink.dll

10.0.2575.0

85,008

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snalm.dll

10.0.2575.0

70,160

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snamanag.dll

10.0.2575.0

193,552

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snanmvt.exe

10.0.2575.0

117,776

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snaole.dll

10.0.2575.0

978,960

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snaolewmi.dll

10.0.2575.0

966,672

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snapage.dll

10.0.2575.0

1,097,744

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snaprint.exe

10.0.2575.0

115,216

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snareg.dll

10.0.2575.0

66,576

16. listopadu 2017

03:59

x64

Snaremls.dll

10.0.2575.0

49,680

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snarpcsv.exe

10.0.2575.0

51,216

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snaservr.exe

10.0.2575.0

671,248

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snashmem.exe

10.0.2575.0

77,328

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snatlmtr.dll

10.0.2575.0

415,760

15. listopadu 2017

22:46

x64

Snaupdat.dll

10.0.2575.0

21,008

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snaver.exe

10.0.2575.0

28,176

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snawiz.dll

10.0.2575.0

1,326,608

16. listopadu 2017

18:12

x64

Snawiz2.dll

10.0.2575.0

650,768

16. listopadu 2017

18:12

x64

Sw5250cp.dll

10.0.2575.0

37,904

16. listopadu 2017

18:12

x64

Swkb5250.dll

10.0.2575.0

19,984

16. listopadu 2017

18:12

x64

Swnl5250.dll

10.0.2575.0

44,048

16. listopadu 2017

18:12

x64

T3mngext.dll

10.0.2575.0

31,760

16. listopadu 2017

18:12

x64

T5mngext.dll

10.0.2575.0

31,760

16. listopadu 2017

18:12

x64

Ticonfigurationtool.exe

10.0.2575.0

736,272

16. listopadu 2017

04:00

x86

Ticonfigurationtool.exe.config

Not Applicable

2,838

16. listopadu 2017

04:00

Not Applicable

Tn3270.dll

10.0.2575.0

75,792

16. listopadu 2017

18:12

x64

Tn3servr.exe

10.0.2575.0

337,424

16. listopadu 2017

18:12

x64

Tn5250.exe

10.0.2575.0

391,184

16. listopadu 2017

18:12

x64

Trcipdlc.dll

10.0.2575.0

3,984,912

16. listopadu 2017

18:12

x64

Trcservr.exe

10.0.2575.0

1,251,856

16. listopadu 2017

18:12

x64

Wappc32.dll

10.0.2575.0

281,104

16. listopadu 2017

18:12

x64

Wcpic32.dll

10.0.2575.0

134,160

16. listopadu 2017

18:12

x64

Win3270.exe

10.0.2575.0

251,408

16. listopadu 2017

18:12

x64

Win5250.exe

10.0.2575.0

419,856

16. listopadu 2017

18:12

x64

Winappc.dll

10.0.2575.0

19,472

16. listopadu 2017

18:12

x64

Wincpic.dll

10.0.2575.0

22,544

16. listopadu 2017

18:12

x64

Wincsv.dll

10.0.2575.0

18,960

16. listopadu 2017

18:12

x64

Wincsv32.dll

10.0.2575.0

60,432

16. listopadu 2017

18:12

x64

Winmgt32.dll

10.0.2575.0

83,472

16. listopadu 2017

18:12

x64

Winrui.dll

10.0.2575.0

18,448

16. listopadu 2017

18:12

x64

Winrui32.dll

10.0.2575.0

116,240

16. listopadu 2017

18:12

x64

Winsli.dll

10.0.2575.0

18,448

16. listopadu 2017

18:12

x64

Winsli32.dll

10.0.2575.0

138,768

16. listopadu 2017

18:12

x64

Winvprt.dll

10.0.2575.0

264,208

16. listopadu 2017

18:12

x64

Wmisna.dll

10.0.2575.0

815,120

16. listopadu 2017

18:12

x64

Wmisnastatus.dll

10.0.2575.0

147,472

16. listopadu 2017

18:12

x64

Wmisnatrace.dll

10.0.2575.0

196,624

16. listopadu 2017

18:12

x64

Wstn5250.dll

10.0.2575.0

62,480

16. listopadu 2017

18:12

x64

Wswappc.dll

10.0.2575.0

61,456

16. listopadu 2017

18:12

x64

Microsoft.hostintegration.importer.powershell.dll

10.0.2575.0

154,128

16. listopadu 2017

18:11

x86

Microsoft.hostintegration.powershell.dll

10.0.2575.0

673,808

15. listopadu 2017

22:47

x86

Stav

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Odkazy

Přečtěte si o terminologii, kterou Microsoft používá k popisu aktualizací softwaru.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×