Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Microsoft Copilot v Viva Goals nabízí řadu způsobů, jak generovat a sumarizovat cíle. Poskytuje také konverzační rozhraní, které dokáže odpovědět na otázky týkající se metodologie cílů.

Generování cílů pomocí dokumentu strategie

Copilot v Viva Goals si může přečíst strategické nebo plánovací dokumenty a navrhnout vhodné cíle nebo plány OKR.

Viva Goals neukládá vaše dokumenty ani konverzační výzvy k žádnému účelu. Další informace o tom, jak Microsoft používá uživatelská data pro Copilot, najdete v Viva Goals. 

Snímek obrazovky znázorňující zobrazení okr produktového týmu se zobrazením navrhovaných akcí Copilot na pravé straně

Snímek obrazovky, který znázorňuje zobrazení žádostí o přijetí změn (OKR) produktového týmu se službou Copilot požadující dokument strategie, ze kterého se má na pravé straně vygenerovat aktualizace OKR

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Vybrat soubor

Snímek obrazovky znázorňující zobrazení okr produktového týmu s uživatelem, který na pravé straně zadal dokument o strategii

Snímek obrazovky znázorňující zobrazení okR produktového týmu s copilotem, který navrhuje okR na základě strategického dokumentu uvedeného na pravé straně

Generování cílů pomocí konverzačního rozhraní Copilot

Když jste ve fázi plánování, můžete chatovat s Copilotem v Viva Goals, abyste získali nápady na nové cíle. Copilot navrhne cíle na základě stávajících dat o cílech vaší organizace, uživatelských profilů sdílených s Viva Goals a všech informací, které poskytnete při konverzaci se společností Copilot.

Tipy: 

  • Když dáváte pokyny Copilotu, které vám pomůžou generovat cíle, pomůže vám to být co nejpopisnější. Zvažte zmínku o vašem oboru, oddělení a třech až pěti tématech nebo tématech, na které by se měl váš tým nebo organizace zaměřit. Můžete například říct toto:

  • Pracuji pro maloobchodní společnost v marketingovém oddělení. V tomto roce se chceme stát lídrem na trhu, expandovat do nových geografických oblastí a rozšířit nabídku našich produktů.

Snímek obrazovky zobrazující zobrazení prodejního týmu bez okR, pro který ale uživatel požádal a obdržel navrhované zprávy OKR prostřednictvím schůzky s Copilotem na pravé straně

Generování cíle z názvu, který zadáte při vytváření nového cíle

Zadáním názvu v přirozeném jazyce a následným výběrem možnosti Copilot v dialogovém okně Nový cíl můžete snadno vygenerovat cíle s měřitelnými klíčovými výsledky. 

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Nový cíl se zadaným názvem a fokusem na ikoně Copilot

Snímek obrazovky s objektem Copilot generující okrs z názvu cíle

Generování klíčových výsledků pro stávající cíle

V nabídce Přidat podřízené položky (viz níže) vyberte Generovat klíčové výsledky pomocí Copilotu a Funkce Copilot v Viva Goals vygeneruje potenciální klíčové výsledky pro příslušný cíl.

Snímek obrazovky znázorňující zobrazení okr produktového týmu s otevřenou nabídkou přidat podřízené položky jednoho cíle

Snímek obrazovky znázorňující zobrazení okr produktového týmu s copilotem nabízejícím klíčové výsledky pro určitý cíl na pravé straně

Sumarizovat cíle

Pomocí funkce Copilot v Viva Goals můžete získat přístup k souhrnům cílů, včetně týmových cílů a kolekcí zásad OKR. Manažeři týmů a vedoucí oddělení můžou snadno generovat souhrny o průběhu svých týmů. Funkce Copilot analyzuje data o vracení se změnami, aktualizace stavu a podrobnosti o průběhu přidružené k podřízeným položkám a připraví rychlý souhrn. Uživatelé můžou tyto souhrny sdílet jako aktualizace, používat je k přípravě na revize schůzek nebo jim umožnit, aby sloužily jako ohlášení se změnami pro své cíle.

Snímek obrazovky znázorňující zobrazení okr produktového týmu s důrazem na možnost Vygenerovat souhrn

Snímek obrazovky zobrazující přehledy OKR produktového týmu s vygenerovaným souhrnem okR na pravé straně

Snímek obrazovky znázorňující zobrazení okr produktového týmu, se dvěma vybranými konkrétními okry OKR a zvýrazněním možnosti Sumarizovat

Principy cílů

Copilot v Viva Goals může zodpovědět otázky týkající se metodologie cílů, jako je například to, co přesně okR jsou, nejlepší způsoby spouštění rytmů OKR a jak plánovat kolem okR.

Snímek obrazovky znázorňující zobrazení okr produktového týmu s uživatelem, který se na pravé straně společnosti Copilot ptá na metodologii OKR

Podporované jazyky

Copilot v Viva Goals je k dispozici v mnoha jazycích. Další informace najdete v tématu Podporované jazyky pro Microsoft Copilot.

Další informace

Úvod do Copilotu v Viva Goals

Nejčastější dotazy k copilotu v Viva Goals

Kde můžu získat Microsoft Copilot?

Vydejte se na cestu přes Copilot na Copilot Lab

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×