Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek vás provede všemi kroky nastavení sledování očí. Pokud už máte jedno nastavení, podívejte se na základní informace o ovládání očí v Windowsa nápovědu k řešení potíží najdete v článku Průvodce řešením potíží s ovládáním očí.

V tomto tématu

Nastavení zařízení pro sledování očí

Tato příručka vám pomůže nastavit a kalibrovat zařízení pro sledování očí pro použití s Windows ovládáním očí. Tuto funkci jsme testovali se zařízením Tobii Eye Tracker 4C; vaše zkušenosti s jinými zařízeními se mohou lišit.

Tady je seznam toho, co potřebujete, abyste mohli začít.

Zařízení pro sledování očí

Ovládání zrakem podporuje následující zařízení pro sledování očí:

Tobii

 • Tobii Eye Tracker 4C

 • Tobii EyeX

 • Tobii Dynavox PCEye Plus

 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini

 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus

 • Tobii Dynavox PCEye Mini

 • Tobii Dynavox PCEye Explore

 • Tobii Dynavox I-Series+

 • Vybrané přenosné počítače a monitory s integrovaným sledováním očí

EyeTech

 • TM5 Mini

Windows 11

Ovládání očí je dostupné ve Windows 11 ve všech oblastech. Klávesnice ovládaná zrakem ale podporuje pouze rozložení klávesnice EN-US a některá nastavení ovládání zrakem jsou k dispozici pouze v angličtině. Nastavení oblasti a jazyka vašeho počítače není třeba měnit, protože na funkci ovládání zrakem nemají vliv.

Někdo, kdo vám pomůže

Je možné, že k dokončení nastavení a změně nastavení ovládání zrakem budete potřebovat pomoc přítele, člena rodiny nebo pečovatele.

Nastavení zařízení

Připojení zařízení

 1. Otevřete krabici a vyjměte zařízení Tobii Eye Tracker 4C, jeden z dodaných magnetů a ilustrovaný návod k instalaci. Pokud máte porty USB počítače umístěné daleko od obrazovky, budete možná také potřebovat prodlužovací kabel USB.

 2. Odlepte nálepku chránící lepicí plošku a přilepte magnet pod obrazovku, jak je znázorněno v ilustrovaném návodu.

 3. Připevněte zařízení k magnetu a připojte ho k portu USB počítače, jak je znázorněno v ilustrovaném návodu.

Poznámka: Lepidlo na magnetu je poměrně silné, dávejte tedy pozor, abyste ho umístili na správné místo. Je možné, že se vám nepodaří magnet odstranit, aniž byste ho neporušili.

Poznámka: Když budete pohybovat nebo ohýbat kabel USB, zařízení se může snadno uvolnit. Před připojením zařízení byste si předem měli naplánovat, kam zařízení vzhledem k portu USB umístíte, a kabel ohnout do přibližného správného tvaru.

Instalace softwaru

 1. Otevřete na svém počítači webový prohlížeč a přejděte na www.tobii.com/getstarted. Automaticky se otevře okno pro přijetí zásad použití souborů cookie webu. V automaticky otevíraného okna vyberte Přijmout, abyste si zásady prohlíželi, a DALŠÍ INFORMACE zavřete místní nabídku.

 2. V části 1. Výběr hardwaru, vyberte Tobii EYETRACKING. Obsah stránky pod výběrem se změní, aby se zobrazily podrobnosti o softwarovém balíčku, který potřebujete nainstalovat. Posuňte se dolů a vyberte Download (Stáhnout). Otevře se podokno Your download will start in a few seconds (Stahování začne během několika sekund). Pokud se stahování nespustí automaticky, vyberte odkaz v dolní části podokna.

 3. Na otázku, co chcete se staženým souborem udělat, vyberte možnost Run (Spustit). Spustí se průvodce instalací. Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem a smlouvu o použití, zaškrtněte políčko Agree (Souhlasím) a vyberte Next (Další).

 4. Pokud chcete aplikaci povolit provádět změny ve vašem zařízení, vyberte Ano.

 5. Po úspěšném dokončení instalace vyberte Continue (Pokračovat) a nastavte sledování očí. Na vašem zařízení by nyní měly být viditelné červené kontrolky, které označují, že je zařízení aktivováno.

Kalibrace zařízení

 1. Vyberte Get Started! (Začínáme). Na obrazovce se zobrazí dvě svislé čáry. Pomocí myši přesuňte tyto čáry tak, aby byly zarovnány s bílými značkami v horní části zařízení, a vyberte Done (Hotovo).

 2. Obrazovka zobrazuje vaše oči jako dvě tečky uvnitř obdélníku. Lehkým sklopením očí a hlavy potvrďte, že zařízení může sledovat vaše oči.

 3. Po chvíli se na obrazovce zobrazí řada modrých teček. Zadívejte se na každou tečku (jednu po druhé), dokud neexploduje. Po několika opakováních se zobrazí zpráva Calibration successful! (Kalibrace proběhla úspěšně). Pokud budete trvat příliš dlouho, než se očima přesunete na další tečku poté, co ta první exploduje, kalibrační sekvence se spustí od začátku.

 4. Zadejte název profilu uživatele a vyberte možnost Save (Uložit). Pro každého uživatele je nutný samostatný profil uživatele. Jeden uživatel může vyžadovat více profilů, pokud používá například počítač s brýlemi nebo bez nich. Další profily uživatelů můžete vytvořit později.

Otestování aplikace Tobii

 1. Po uložení profilu se aktivuje režim Tobii Eye Tracking na celou obrazovku a úvodem se spustí hudba na pozadí. Jste pilot v kosmické lodi a na obrazovce se vám zobrazují pokyny, jak ovládat kurzor a obrazovku očima a mezerníkem.

  1. Rozhlédněte se k okrajům obrazovky.

  2. Na chvíli se zadívejte na asteroid, až se okolo něj zobrazí ikona cílení. Stisknutím mezerníku sestřelte asteroid.

  3. Pokud chcete ukončit pilotování lodi před tím, než úvod automaticky skončí, podívejte doprava na tlačítko pro ukončení, chvíli se na něj zadívejte, abyste jej aktivovali, a stisknutím mezerníku úvod ukončete.

 2. Aplikace Tobii představí přehled různých funkcí ovládání zrakem. Postupujte podle pokynů a podívejte se na různé body na obrazovce, abyste s nimi mohli pracovat.

 3. Až skončíte se sledováním přehledu, režim celé obrazovky se deaktivuje a aplikace Tobii se otevře na pravé straně obrazovky. Aplikaci můžete použít ke správě profilů uživatelů, testování ovládání zrakem a k úpravě nastavení sledování očí. Další informace najdete v článku Použití aplikace Tobii Eye Tracking.

 4. Pokud chcete aplikaci zavřít, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte kdekoli mimo okno aplikace.

Použití Windows ovládání očí

Pokud chcete zapnout ovládání očí, přejděte na Nastavení > Přístupnost > Ovládání očí a zapněte přepínač.
Otevření nastavení ovládání zrakem

Když zapnete ovládání zrakem, zobrazí se na obrazovce hlavní panel. Informace o tom, jak používat launchpad, najdete v tématu Základy ovládání očí v Windows.

Použití aplikace Tobii Eye Tracking

Když je vaše zařízení aktivováno, sledování očí v aplikaci Tobii funguje, i když není zapnuto ovládání zrakem ve Windows. Pohledem na položky nabídky můžete na ně přesunout fokus a vybrat je stisknutím mezerníku.

 1. Pokud chcete otevřít aplikaci Tobii, vyberte na hlavním panelu ikonu Tobii. Pokud se nezobrazí, vyberte ikonu Zobrazit skryté ikony. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu můžete také zadat „eye“ a vybrat Tobii Eye Tracking.

 2. V aplikaci můžete vybrat následující možnosti (v pořadí shora dolů):

  • Odkaz na tobiigaming.com, kde můžete prozkoumat hry, které používají sledování očí.

  • Hry a zážitky, kde si můžete stáhnout aplikace Tobii a znovu si prožít intro a přehled sledování očí (stejně jako při počátečním nastavení).

  • Interakce umožňují změnit různá nastavení související s touchpadem, myší a obecnými Windows a také s využitím napájení. Můžete si zde také aktualizovat software Tobii a obnovit všechna nastavení na výchozí hodnoty.

  • Nastavení zobrazení umožňuje zařízení znovu zarovnat, pokud se změnila jeho poloha pod obrazovkou.

  • Funkce Sledování pohledu umožňuje bublinu, která ukazuje, jak se váš pohled na obrazovce pohybuje. Chcete-li bublinu zakázat, vyberte možnost Grace Trace znovu.

  • Dole vidíte jméno svého uživatelského profilu a dvě tečky, které představují vaše oči. Při pohybu hlavou můžete vidět, zda jsou obě oči stále v zorném poli sledování očí. Čím větší a jasnější jsou tečky, tím lépe vaše zařízení sleduje vaše oči. Nové profily uživatelů můžete vytvořit v dolní oblasti, kde můžete i otestovat a vylepšit kalibraci aktuálního profilu uživatele.

 3. Pokud chcete aplikaci zavřít, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte kdekoli mimo okno aplikace.

Řešení potíží

Pokud máte problémy s ovládáním zrakem, zde je několik tipů, které by vám mohly pomoci. Podívejte se na Průvodce řešením potíží s ovládání zrakem, kde najdete komplexní nápovědu k řešení potíží. 

Zařízení po restartování počítače nefunguje

Po restartování počítače nemusí být zařízení pro sledování očí správně aktivováno. Problém zkuste vyřešit tímto postupem:

 1. Odpojte zařízení od portu USB a znovu ho připojte.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Control+Alt+Delete, vyberte Správceúloh, vyberte kartu Služby (vyberte Další podrobnosti, pokud se karta nezobrazuje), klikněte pravým tlačítkem myši na službu Tobii avyberte Spustit nebo Restartovat. Dokud služba běží, ponechte Správce úloh spuštěného.

 3. Restartujte počítač.

Pokud vám výše uvedené nepomůže, odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Tobii Eye Tracking.

Odlesky matou zařízení

Můžete se setkat s problémy se světlem, které se odráží od oken nebo brýlí. Zkuste zatáhnout závěsy nebo žaluzie v místnosti. Pokud vidíte na obrazovku bez brýlí, můžete také zkusit vytvořit nový profil uživatele pro použití ovládání zrakem bez brýlí.

Vaše pozice se změnila

Použití sledování očí na přenosném počítači (kde se poloha očí ve vztahu k obrazovce může snadno změnit) může způsobit problémy. V ideálním případě po kalibraci sledování očí nehýbejte s počítačem a snažte se zachovat stabilní pozici. Pokud potřebujete počítač přemístit a úplně změnit pozici, v případě problémů znovu zkalibrujte sledování očí.

Viz také

Tento článek vás provede všemi kroky nastavení sledování očí. Pokud už máte sledování očí nastaveno, přečtěte si článek Základy ovládání zrakem ve Windows 10. Pokud potřebujete pomoc při řešení potíží, přejděte na Průvodce řešením potíží s ovládání zrakem.

V tomto tématu

Nastavení zařízení pro sledování očí

Tato příručka vám pomůže nastavit a kalibrovat zařízení pro sledování očí pro použití s funkcí ovládání zrakem ve Windows 10. Tuto funkci jsme testovali se zařízením Tobii Eye Tracker 4C; vaše zkušenosti s jinými zařízeními se mohou lišit.

Tady je seznam toho, co potřebujete, abyste mohli začít.

Zařízení pro sledování očí

Ovládání zrakem podporuje následující zařízení pro sledování očí:

Tobii

 • Tobii Eye Tracker 4C

 • Tobii EyeX

 • Tobii Dynavox PCEye Plus

 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini

 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus

 • Tobii Dynavox PCEye Mini

 • Tobii Dynavox PCEye Explore

 • Tobii Dynavox I-Series+

 • Vybrané přenosné počítače a monitory s integrovaným sledováním očí

EyeTech

 • TM5 Mini

Aktualizace Windows 10 Fall Creators Update (nebo novější verze)

Ovládání očí není k dispozici v dřívějších verzích Windows 10, ale pokud je váš počítač aktuální, jste připraveni. Pokud chcete zjistit, jakou verzi máte, přejděte na Nastavení > System > About (O produktu) a v části Windows (o produktu) potvrďte, že je verze 1709 nebo vyšší.
Otevřít nastavení O aplikaci

Pokud chcete aktualizovat počítač, přejděte na Nastavení > Aktualizace & zabezpečení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.
Vyhledat aktualizace

Ovládání zrakem je k dispozici ve všech oblastech. Klávesnice ovládaná zrakem ale podporuje pouze rozložení klávesnice EN-US a některá nastavení ovládání zrakem jsou k dispozici pouze v angličtině. Nastavení oblasti a jazyka vašeho počítače není třeba měnit, protože na funkci ovládání zrakem nemají vliv.

Někdo, kdo vám pomůže

Je možné, že k dokončení nastavení a změně nastavení ovládání zrakem budete potřebovat pomoc přítele, člena rodiny nebo pečovatele.

Nastavení zařízení

Připojení zařízení

 1. Otevřete krabici a vyjměte zařízení Tobii Eye Tracker 4C, jeden z dodaných magnetů a ilustrovaný návod k instalaci. Pokud máte porty USB počítače umístěné daleko od obrazovky, budete možná také potřebovat prodlužovací kabel USB.

 2. Odlepte nálepku chránící lepicí plošku a přilepte magnet pod obrazovku, jak je znázorněno v ilustrovaném návodu.

 3. Připevněte zařízení k magnetu a připojte ho k portu USB počítače, jak je znázorněno v ilustrovaném návodu.

Poznámka: Lepidlo na magnetu je poměrně silné, dávejte tedy pozor, abyste ho umístili na správné místo. Je možné, že se vám nepodaří magnet odstranit, aniž byste ho neporušili.

Poznámka: Když budete pohybovat nebo ohýbat kabel USB, zařízení se může snadno uvolnit. Před připojením zařízení byste si předem měli naplánovat, kam zařízení vzhledem k portu USB umístíte, a kabel ohnout do přibližného správného tvaru.

Instalace softwaru

 1. Otevřete na svém počítači webový prohlížeč a přejděte na www.tobii.com/getstarted. Automaticky se otevře okno pro přijetí zásad použití souborů cookie webu. V automaticky otevíraného okna vyberte Přijmout, abyste si zásady prohlíželi, a DALŠÍ INFORMACE zavřete místní nabídku.

 2. V části 1. Výběr hardwaru, vyberte Tobii EYETRACKING. Obsah stránky pod výběrem se změní, aby se zobrazily podrobnosti o softwarovém balíčku, který potřebujete nainstalovat. Posuňte se dolů a vyberte Download (Stáhnout). Otevře se podokno Your download will start in a few seconds (Stahování začne během několika sekund). Pokud se stahování nespustí automaticky, vyberte odkaz v dolní části podokna.

 3. Na otázku, co chcete se staženým souborem udělat, vyberte možnost Run (Spustit). Spustí se průvodce instalací. Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem a smlouvu o použití, zaškrtněte políčko Agree (Souhlasím) a vyberte Next (Další).

 4. Pokud chcete aplikaci povolit provádět změny ve vašem zařízení, vyberte Ano.

 5. Po úspěšném dokončení instalace vyberte Continue (Pokračovat) a nastavte sledování očí. Na vašem zařízení by nyní měly být viditelné červené kontrolky, které označují, že je zařízení aktivováno.

Kalibrace zařízení

 1. Vyberte Get Started! (Začínáme). Na obrazovce se zobrazí dvě svislé čáry. Pomocí myši přesuňte tyto čáry tak, aby byly zarovnány s bílými značkami v horní části zařízení, a vyberte Done (Hotovo).

 2. Obrazovka zobrazuje vaše oči jako dvě tečky uvnitř obdélníku. Lehkým sklopením očí a hlavy potvrďte, že zařízení může sledovat vaše oči.

 3. Po chvíli se na obrazovce zobrazí řada modrých teček. Zadívejte se na každou tečku (jednu po druhé), dokud neexploduje. Po několika opakováních se zobrazí zpráva Calibration successful! (Kalibrace proběhla úspěšně). Pokud budete trvat příliš dlouho, než se očima přesunete na další tečku poté, co ta první exploduje, kalibrační sekvence se spustí od začátku.

 4. Zadejte název profilu uživatele a vyberte možnost Save (Uložit). Pro každého uživatele je nutný samostatný profil uživatele. Jeden uživatel může vyžadovat více profilů, pokud používá například počítač s brýlemi nebo bez nich. Další profily uživatelů můžete vytvořit později.

Otestování aplikace Tobii

 1. Po uložení profilu se aktivuje režim Tobii Eye Tracking na celou obrazovku a úvodem se spustí hudba na pozadí. Jste pilot v kosmické lodi a na obrazovce se vám zobrazují pokyny, jak ovládat kurzor a obrazovku očima a mezerníkem.

  1. Rozhlédněte se k okrajům obrazovky.

  2. Na chvíli se zadívejte na asteroid, až se okolo něj zobrazí ikona cílení. Stisknutím mezerníku sestřelte asteroid.

  3. Pokud chcete ukončit pilotování lodi před tím, než úvod automaticky skončí, podívejte doprava na tlačítko pro ukončení, chvíli se na něj zadívejte, abyste jej aktivovali, a stisknutím mezerníku úvod ukončete.

 2. Aplikace Tobii představí přehled různých funkcí ovládání zrakem. Postupujte podle pokynů a podívejte se na různé body na obrazovce, abyste s nimi mohli pracovat.

 3. Až skončíte se sledováním přehledu, režim celé obrazovky se deaktivuje a aplikace Tobii se otevře na pravé straně obrazovky. Aplikaci můžete použít ke správě profilů uživatelů, testování ovládání zrakem a k úpravě nastavení sledování očí. Další informace najdete v článku Použití aplikace Tobii Eye Tracking.

 4. Pokud chcete aplikaci zavřít, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte kdekoli mimo okno aplikace.

Použití ovládání zrakem ve Windows 10

Pokud chcete zapnout ovládání zrakem, přejděte na Nastavení > Usnadnění přístupu > Ovládání zrakem a zapněte přepínací tlačítko.
Otevření nastavení ovládání zrakem

Když zapnete ovládání zrakem, zobrazí se na obrazovce hlavní panel. Informace o tom, jak používat launchpad, najdete v tématu Základy ovládání očí v Windows.

Použití aplikace Tobii Eye Tracking

Když je vaše zařízení aktivováno, sledování očí v aplikaci Tobii funguje, i když není zapnuto ovládání zrakem ve Windows. Pohledem na položky nabídky můžete na ně přesunout fokus a vybrat je stisknutím mezerníku.

 1. Pokud chcete otevřít aplikaci Tobii, vyberte na hlavním panelu ikonu Tobii. Pokud se nezobrazí, vyberte ikonu Zobrazit skryté ikony. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu můžete také zadat „eye“ a vybrat Tobii Eye Tracking.

 2. V aplikaci můžete vybrat následující možnosti (v pořadí shora dolů):

  • Odkaz na tobiigaming.com, kde můžete prozkoumat hry, které používají sledování očí.

  • Hry a zážitky, kde si můžete stáhnout aplikace Tobii a znovu si prožít intro a přehled sledování očí (stejně jako při počátečním nastavení).

  • Interakce umožňují měnit různá nastavení související s touchpadem, myší a obecnými Windows a také s využitím napájení. Můžete si zde také aktualizovat software Tobii a obnovit všechna nastavení na výchozí hodnoty.

  • Nastavení zobrazení umožňuje zařízení znovu zarovnat, pokud se změnila jeho poloha pod obrazovkou.

  • Funkce Sledování pohledu umožňuje bublinu, která ukazuje, jak se váš pohled na obrazovce pohybuje. Chcete-li bublinu zakázat, vyberte možnost Grace Trace znovu.

  • Dole vidíte jméno svého uživatelského profilu a dvě tečky, které představují vaše oči. Při pohybu hlavou můžete vidět, zda jsou obě oči stále v zorném poli sledování očí. Čím větší a jasnější jsou tečky, tím lépe vaše zařízení sleduje vaše oči. Nové profily uživatelů můžete vytvořit v dolní oblasti, kde můžete i otestovat a vylepšit kalibraci aktuálního profilu uživatele.

 3. Pokud chcete aplikaci zavřít, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte kdekoli mimo okno aplikace.

Řešení potíží

Pokud máte problémy s ovládáním zrakem, zde je několik tipů, které by vám mohly pomoci. Podívejte se na Průvodce řešením potíží s ovládání zrakem, kde najdete komplexní nápovědu k řešení potíží. 

Zařízení po restartování počítače nefunguje

Po restartování počítače nemusí být zařízení pro sledování očí správně aktivováno. Problém zkuste vyřešit tímto postupem:

 1. Odpojte zařízení od portu USB a znovu ho připojte.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Control+Alt+Delete, vyberte Správceúloh, vyberte kartu Služby (vyberte Další podrobnosti, pokud se karta nezobrazuje), klikněte pravým tlačítkem myši na službu Tobii avyberte Spustit nebo Restartovat. Dokud služba běží, ponechte Správce úloh spuštěného.

 3. Restartujte počítač.

Pokud vám výše uvedené nepomůže, odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci Tobii Eye Tracking.

Odlesky matou zařízení

Můžete se setkat s problémy se světlem, které se odráží od oken nebo brýlí. Zkuste zatáhnout závěsy nebo žaluzie v místnosti. Pokud vidíte na obrazovku bez brýlí, můžete také zkusit vytvořit nový profil uživatele pro použití ovládání zrakem bez brýlí.

Vaše pozice se změnila

Použití sledování očí na přenosném počítači (kde se poloha očí ve vztahu k obrazovce může snadno změnit) může způsobit problémy. V ideálním případě po kalibraci sledování očí nehýbejte s počítačem a snažte se zachovat stabilní pozici. Pokud potřebujete počítač přemístit a úplně změnit pozici, v případě problémů znovu zkalibrujte sledování očí.

Viz také

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×