Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poslední aktualizace: 1. května 2023 

Microsoft v říjnu 2022 vydal novou verzi aplikace Fotky pro Windows 11, která podporuje integraci iCloudu.

Apple® vydal iCloud® pro Windows 14.2. Díky této aktualizaci se aplikace Fotky na iCloudu a Fotky ve Windows synchronizují – pokud odstraníte fotky na iCloudu v aplikaci Fotky ve Windows, odstraní se také tyto fotky z vašeho účtu iCloud. Další podrobnosti najdete v části iCloud níže. 

Pokud chcete zjistit, jakou verzi aplikace Fotky používáte:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky a pak ve výsledcích vyberte aplikaci Fotky.

 2. Vyberte Nastavení a v části O aplikaci vyberte O aplikaci Fotky.

 • Fotky: v části O aplikaci v Nastavení je uvedeno Aktualizované – používáte novou verzi aplikace Fotky. Tato verze obsahuje funkce, jako je integrace iCloudu v levém navigačním panelu.

 • Starší verze aplikace Photos: v části O aplikaci v Nastavení není uvedené aktualizované. Používáte předchozí nebo starší verzi aplikace Fotky. Starší verze obsahuje funkce, jako jsou Video Editor, karta Lidé a Alba. Přečtěte si další informace o starší verzi fotek.
   

Aplikace Fotky v Windows 11 shromažďuje fotky z vašeho počítače, telefonu, účtů cloudového úložiště a dalších zařízení a umístí je na jedno místo, kde snadněji najdete to, co hledáte.  

Začněte tím, že do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadáte fotky a pak ve výsledcích vyberete aplikaci Fotky. Nebo vyberte Otevřít aplikaci Fotky pomocí následujícího odkazu:

Otevřít aplikaci Fotky

Pomozte aplikaci najít další fotky

Aplikace Fotky automaticky zobrazí fotky a videa ze složky Obrázky z vašeho počítače a z OneDrivu. Tady je postup, jak do složky Obrázky přidat další zdrojové složky.

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky a pak ve výsledcích vyberte aplikaci Fotky 

 2. V levém navigačním panelu přejděte na Složky  .

 3. Vyberte Přidat složku .

 4. Na počítači najděte složku, kterou má aplikace Fotky obsahovat, a zvolte Vybrat složku a přidejte ji do aplikace. 

  Při přidávání a odebírání obsahu se v aplikaci Fotky bude zobrazovat aktualizovaný obsah z nových složek.  

Kopírování obsahu

Pokud zkopírujete fotku, video nebo složku v aplikaci Fotky, zůstane obsah v původním umístění a do nově zadaného umístění se přidá duplikát. 

Přesouvání obsahu

Pokud v aplikaci Fotky přesunete fotku, video nebo složku, přesune se také umístění obsahu na vašem zařízení. Například složka už nebude existovat v původním umístění. 

Odebírání obsahu

Pokud už nechcete, aby se fotka, video nebo složka v aplikaci Fotky zobrazovala, můžete je odebrat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši (nebo vyberete a podržíte) název položky v levém navigačním panelu. Odebráním složky z aplikace Fotky se obsah této složky neodstraní z počítače s Windows– už ji nebude možné zobrazit v aplikaci Fotky.  

Odstraňuje se obsah

Pokud z aplikace Fotky odstraníte fotky nebo videa uložená v místních složkách, přesunou se do koše vašeho počítače, aby se trvale odstranily ze zařízení s Windows. Informace o odstranění obsahu synchronizovaného ze služeb cloudového úložiště OneDrive nebo iCloud najdete níže v části OneDrive

Duplicitní obsah

Aplikace Fotky dokáže rozpoznat duplicity fotek ve vaší kolekci. Soubor je považován za duplicitní, pokud má stejný název a velikost souboru jako ostatní fotky ve vaší kolekci. Soubor lze považovat za duplicitní, i když je uložený v jiném umístění. 

Import fotek a videí 

Fotky a videa, které jste uložili na SD kartu fotoaparátu, USB flash disk, telefon nebo jiné zařízení, můžete importovat. 

 1. Pomocí USB kabelu připojte zařízení k počítači.

 2. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky a pak ve výsledcích vyberte aplikaci Fotky 

 3. Na panelu aplikace vyberte Importovat .

 4. Vaše zařízení se automaticky zobrazí v části Připojená zařízení. Zvolte své zařízení ze seznamu připojených zařízení.

 5. Vyberte fotky a videa, které chcete importovat.

 6. Zvolte umístění cílové složky pro import.

 7. Rozhodněte se, jestli chcete fotky a videa z importovacího zařízení trvale odstranit zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tlačítka Odstranit položky po importu.

  Upozornění: Zaškrtnutím tlačítka Odstranit položky po importu trvale odeberete fotky nebo videa z importovacího zařízení. 

 8. Vyberte Potvrdit a přesuňte fotky a videa. 

  Poznámka: Pokud používáte telefon s Androidem a import nefunguje, možná budete muset změnit nastavení USB telefonu tak, aby umožňoval přenos fotek. 

Připojení k OneDrivu 

Aplikace Fotky se může připojit k vašemu účtu OneDrive, abyste viděli všechny svoje fotky a videa na jednom místě. Můžete je zobrazit na kartě OneDrive v aplikaci Fotky, jakmile se připojíte ke svému účtu OneDrive.

Na kartě OneDrive v aplikaci Fotky se zobrazují jenom fotky a videa, které jsou uložené ve složce Obrázky na OneDrivu.  

Když si v cloudové kolekci OneDrive prohlížíte fotku nebo video, automaticky se stáhne do vašeho počítače s Windows. Po stažení se všechny změny provedené v této fotce nebo videosouboru (přesunutí, úpravy, odstranění) budou synchronizovat zpět na OneDrive. 

Na kartě OneDrive aplikace Fotky uvidíte svá osobní alba a funkce, jako jsou vzpomínky na OneDrive. Vzpomínky na OneDrive jsou automaticky generovány OneDrivem, ne aplikací Fotky. Vzpomínky a alba si můžete zobrazit tak, že je vyberete v aplikaci Fotky, která vás přenese na jejich umístění na oneDrivu synchronizovaném na webu. 

Připojení k OneDrivu v aplikaci Fotky: 

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky a pak ve výsledcích vyberte aplikaci Fotky 

 2. V levém navigačním panelu přejděte na kartu OneDrive .

 3. Vyberte tlačítko Přihlásit se a přihlaste se ke svému účtu OneDrive. Udělte aplikaci oprávnění pro přístup k vašim údajům.

  V nastavení aplikace Fotky můžete určit, jestli je OneDrive připojený k aplikaci Fotky. 

Přesouvání nebo kopírování obsahu

Změny provedené v obsahu na OneDrivu se provedou u obsahu uloženého na vašem zařízení s Windows i obsahu na OneDrivu. Změny obsahu na OneDrivu ve Windows se také synchronizují s OneDrivem. 

Odstraňuje se obsah

Odstranění fotek, videí nebo složek z aplikace Fotky na OneDrivu má za následek následující:

 • Odstraněné soubory se posílají do koše okna ze složky, ze které pocházejí na vašem zařízení s Windows.

 • Odstraněné soubory se také posílají do koše na OneDrivu z vašeho účtu OneDrive.

Poznámka: Odstraněné soubory z odpadkového koše na OneDrivu můžete obnovit přibližně po dobu 30 dnů, po které se trvale odstraní. Přesná doba, po kterou jsou soubory uložené v koši OneDrivu, závisí na tom, jestli používáte pracovní nebo osobní účet OneDrivu. 

Další informace o zásadách odstranění OneDrivu najdete v článku Obnovení odstraněných souborů nebo složek na OneDrivu.

Automatické nahrávání mobilních fotek a videí na OneDrive 

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zkopírovat všechny fotky a videa na jedno místo v aplikaci Fotky, je nastavit automatické nahrávání fotek z mobilního zařízení na OneDrive. 

 1. Na počítači s Windows otevřete aplikaci Fotky a přihlaste se ke svému účtu OneDrive tak, že na levém navigačním panelu vyberete kartu OneDrive . To umožňuje synchronizovat obsah z OneDrivu s aplikací Fotky.

 2. Pak na zařízení s iOSem nebo Androidem nainstalujte aplikaci OneDrive . Nejnovější verzi si můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi pro Android nebo iOS v telefonu. 

 3. V aplikaci OneDrive na zařízení s iOSem nebo Androidem zapněte v nastavení aplikace OneDrive možnost Nahrávání z fotoaparátu. Nejnovější fotky a videa, které pořídíte, se automaticky začnou nahrávat na OneDrive.

Po nahrání na OneDrive se tyto fotky a videa automaticky zobrazí v aplikaci Fotky na vašem počítači, pokud máte k aplikaci Fotky připojený OneDrive.  Další informace najdete v článku Synchronizace souborů s OneDrivem ve Windows.

Připojení k iCloudu 

Propojte aplikaci Fotky ve Windows a Fotky na iCloudu s aplikací iCloud pro Windows.

Připojení k iCloudu: 

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky a pak ve výsledcích vyberte aplikaci Fotky 

 2. Přejděte na kartu Fotky na iCloudu .

 3. Vyberte tlačítko Získat iCloud pro Windows . Zobrazí se výzva, abyste přešli do Microsoft Storu a stáhli si aplikaci iCloud pro Windows.

 4. Otevřete aplikaci iCloud pro Windows, přihlaste se k iCloudu pomocí svého Apple ID a pak zvolte Fotky v aplikaci iCloud, abyste v aplikaci Fotky zobrazili multimédia z iCloudu.

 5. Otevřete aplikaci Fotky nebo se vraťte do aplikace Fotky a vyberte kartu Fotky na iCloudu. Uvidíte veškerý obsah iCloudu.  

  V nastavení aplikace Fotky můžete určit, jestli je iCloud připojený k aplikaci Fotky.  

Odstranění nebo přesunutí obsahu

Se zavedením iCloudu pro Windows 14.2 platí následující chování při odstraňování a přesouvání souborů:

 • Když v aplikaci Fotky ve Windows odstraníte fotku nebo video ze synchronizované složky Fotky na iCloudu, provede se tato akce také v iCloudu.

 • Pokud přesunete obsah ze synchronizované karty Fotky na iCloudu v aplikaci Fotky ve Windows, odebere se také z původního umístění iCloudu.

 • Odstraní a přesuny v aplikaci Fotky ze složky Sdílené v části Fotky na iCloudu se z iCloudu neodstraní.

 • Pokud používáte předchozí verzi aplikace iCloud pro Windows, změny obsahu iCloudu synchronizovaného v aplikaci Fotky zůstanou jenom na vašem počítači s Windows a nebudou se synchronizovat s iCloudem.

 • Pokud omylem odstraníte soubor iCloud a chcete ho obnovit, můžete to udělat po omezenou dobu na základě zásad iCloudu. Další informace najdete v článku Odstranění a obnovení fotek a videí na iCloudu od společnosti Apple.

Skryté soubory

Pokud máte skryté fotky nebo videa v iCloudu, budou skryté také v aplikaci Fotky ve Windows. Pokud je chcete zobrazit v aplikaci Windows Fotky, musí se soubory nejdřív zobrazit v iCloudu. 

Další informace o aplikaci Apple iCloud pro Windows, která se připojuje k aplikaci Fotky ve Windows, najdete v článku Nastavení fotek v iCloudu pro Windows

Apple a iCloud jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. 

Starší verze aplikace Fotky shromáždí fotky z vašeho počítače, telefonu a dalších zařízení a umístí je na jedno místo, kde snadněji najdete to, co hledáte.  

Začněte tím, že do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadáte fotky a pak ve výsledcích vyberete aplikaci Fotky. Nebo vyberte Otevřít aplikaci Fotky pomocí následujícího odkazu:

Otevřít aplikaci Fotky

Rychlé vyhledání fotek

Rychlé hledání fotek pomocí funkce Hledat v aplikaci Fotky starší verze

Kolekci můžete procházet podle data, alba, videoprojektu, složky nebo značek, které jste u fotek použili. Máte také možnost zapnout funkci seskupení podle obličeje jako další způsob hledání fotek v kolekci. Seskupení podle obličeje najde podobné tváře na fotkách nebo videích a seřadí tato seskupení do alb, což vám umožní označit alba pomocí přezdívek, které zvolíte. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na stránce nastavení aplikace Fotky a na kartě Lidé. Přečtěte si další informace o funkci seskupení podle obličeje.

Další informace o datech, která se shromažďují a ukládají při používání předchozích verzí aplikace Fotky, najdete v části Fotografie starší verze v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v části Fotky.  

Automatické nahrávání fotek 

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zkopírovat všechny fotky a videa na jedno místo v aplikaci Fotky, je nastavit automatické nahrávání na OneDrive z vašeho mobilního zařízení. 

 1. Přihlaste se ke svému účtu OneDrive v aplikaci Fotky výběrem ikony osoby v pravém horním rohu. Nainstalujte si aplikaci OneDrive na zařízení s iOSem nebo Androidem.

 2. Na zařízení s iOSem nebo Androidem zapněte v nastavení aplikace OneDrive možnost Nahrávání z fotoaparátu. Nově pořízené fotky a videa se začnou automaticky nahrávat.

Po nahrání se fotky a videa automaticky zobrazí v aplikaci Fotky na vašem počítači. 

Získejte další nápovědu k přenášení fotek a videí z vašeho zařízení s Androidem nebo z iPhonu do počítače.  

Import fotek a videí 

Můžete importovat videa a fotky uložené na kartě SD fotoaparátu, USB flash disku nebo jiném zařízení. 

 1. Pomocí USB kabelu připojte zařízení k počítači.

 2. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky a ve výsledcích pak vyberte aplikaci Fotky .

 3. Vyberte Importovat a podle pokynů proveďte import ze složky nebo ze zařízení USB. Aplikace automaticky vybere položky, které jste ještě neimportovali, nebo můžete určit, co chcete importovat.

  Poznámka: Pokud používáte telefon s Androidem a funkce importu nefunguje, budete u telefonu možná muset změnit nastavení portu USB tak, aby umožňoval přenos fotek.

Pomozte aplikaci najít další fotky 

Aplikace Fotky automaticky zobrazí fotky a videa ze složky Obrázky z vašeho počítače a z OneDrivu. Tady je postup, jak do složky Obrázky přidat další zdrojové složky. 

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky a ve výsledcích pak vyberte aplikaci Fotky .

 2. Vyberte Zobrazit další > Nastavení .

 3. V části Zdroje vyberte Přidat složku.

 4. Zvolte složku z počítače, externí jednotky nebo síťové jednotky připojené k počítači a pak vyberte Přidat tuto složku do složky Obrázky a přidejte ji do aplikace Fotky.
  Budou zahrnuty i podsložky složek, které přidáte.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×