Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Denne artikel er beregnet til personer, der bruger et skærmlæserprogram, f.eks. Windows Oplæser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365-produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at besøget Microsoft Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at dele dine dokumenter. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Når du deler dine filer fra OneDrive eller SharePoint, kan du invitere personer til at få vist eller redigere dokumentet eller sende filen som en vedhæftet fil i en mail direkte fra dokumentet.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft 365.

 • Dette emne forudsætter, at du er logget på din Microsoft-konto, og OneDrive dermed er tilgængeligt.

I dette emne

Del et dokument via OneDrive eller SharePoint

Log på din Microsoft-konto i Word , og gem dine dokumenter på OneDrive eller SharePoint, så du kan dele dem med andre. Du kan finde en vejledning til, hvordan du logger på, ved at gå til afsnittet "Log på din Microsoft-konto" i Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Word. Du kan finde en vejledning til, hvordan du gemmer dokumentet på en onlineplacering, ved at gå til Brug en skærmlæser til at gemme et dokument i Word.

Ved at gemme dine dokumenter i OneDrive eller SharePointkan du også styre, hvem der redigerer filen, sørge for, at alle kan se de seneste ændringer med det samme, og få adgang til dine dokumenter på alle dine enheder. Du kan nemt overføre både ældre og nyere dokumenter til OneDrive eller SharePoint.

 1. Åbn det dokument, du vil dele.

 2. Tryk på Alt+Z, S for at åbne ruden Del. Du hører: "Mennesker at dele med, redigerbart kombinationsfelt".

  Bemærk!: Hvis du ikke har gemt dokumentet på OneDrive eller SharePoint, bliver du bedt om at gøre det nu.

 3. Skriv mailadressen eller navnet på den person, du vil dele dokumentet med, og tryk derefter på Enter. Gentag for andre kontakter, du vil dele dokumentet med.

 4. Hvis du vil tilføje en valgfri meddelelse, skal du trykke på Tab-tasten. Du hører: "Angiv din valgfrie meddelelse her, redigerer". Skriv en meddelelse til modtagerne.

 5. Hvis du vil definere, hvem delingslinket fungerer for, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører den aktuelle indstilling, f.eks. "Kun personer i organisationen med linket kan få vist og redigere". Tryk på Enter. Du hører: "Siden Linkindstillinger". Tryk på pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede adgangsgruppeindstilling.

 6. Som standard kan de personer, du deler dokumentet med, redigere det. Hvis du ønsker, at de kun skal kunne se dokumentet, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Andre indstillinger, markeret, Tillad redigering, afkrydsningsfelt", og derefter trykke på mellemrumstasten.

 7. Hvis du vil gemme adgangsindstillingerne og afslutte siden Linkindstillinger , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Anvend, knap", og derefter trykke på Enter. Du hører: "Send link, side".

 8. Hvis du vil dele dit dokument, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Send", og derefter trykke på Enter.

Del en kopi af dit dokument via mail

Med Wordkan du nemt sende en mail med en kopi af dokumentet, så du kan dele den med andre. Du kan sende kopien i det oprindelige format eller som en PDF-fil. Word konverterer dokumentet automatisk til en PDF-fil og vedhæfter filen i din standardmailapp, f.eks. Outlook.

Hvis du vil gemme dokumentet som en PDF-fil, kan du få vejledning ved at gå til Brug en skærmlæser til at gemme et dokument i Word.

 1. Åbn det dokument, du vil dele.

 2. Tryk på Alt+Z, S for at åbne ruden Del. Du hører: "Mennesker at dele med, redigerbart kombinationsfelt".

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Send en kopi, knap skjult", og tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede filtypeindstilling, f.eks. "PDF, menupunkt", og tryk derefter på Enter.

 5. Word åbner en ny mail ved hjælp af din standardmailklient med en PDF- eller Word kopi af dokumentet, der allerede er vedhæftet. Fokus er på feltet Til. Skriv mailadressen.

 6. Hvis du vil skrive en meddelelse, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Meddelelse" efterfulgt af dokumentets navn og "Meddelelse, redigerer". Skriv din meddelelse.

 7. Tryk på Alt+S for at sende meddelelsen.

Samarbejd i et delt dokument

Word giver dig to slags samtidig redigering: almindelig og samtidig redigering i realtid. I dem begge kan flere personer arbejde sammen om dokumenter. Der er én afgørende forskel mellem dem:

 • Almindelig samtidig redigering er, når du og andre arbejder samtidigt på et dokument uden at låse hinanden ude. Afsnit, som andre arbejder på, er låst. Når du gemmer, kan du se de ændringer, som andre har foretaget siden sidste gang, du gemte.

 • Samtidig redigering i realtid er, når to eller flere personer skriver på samme tid og automatisk får vist alles ændringer i teksten, mens de foretages. Hvis du redigerer samtidigt med nogen, der bruger en version, som kun understøtter almindelig samtidig redigering, kan du se, at vedkommende er i dokumentet, men du kan ikke se vedkommendes ændringer, før vedkommende gemmer dokumentet.

Når du bruger Word til at arbejde med et delt dokument, behøver du ikke at ændre noget ved den måde, du arbejder på. Dine medforfattere kan blot følge det link, du har sendt, og dokumentet åbnes i deres version af Word eller på Word til internettet. Hvis de også bruger Word eller Word til internettet og har accepteret at dele ændringer automatisk, vises deres arbejde, mens det sker, og du kan bruge din skærmlæser til at læse den ændrede tekst uden at vente, indtil de andre gemmer dokumentet.

Meddelelser fra skærmlæseren

Når du bruger en skærmlæser, mens du samarbejder om et dokument i Word, hører du meddelelser, når bestemte hændelser sker:

 • Når du hører "Usynkroniseret ændring", betyder det, at en forfatter redigerer et afsnit (med almindelig samtidig redigering), men endnu ikke har gemt ændringerne. Området er låst for medforfatteren.

 • Når du hører "Redigering af låst ændring", betyder det, at en anden forfatter har låst dette område, typisk et afsnit, og du kan ikke redigere det.

 • Når du hører "Ekstern ændring", betyder det, at en forfatter lige har gemt dokumentet, og at medforfatteren har føjet nyt indhold til det. I almindelig samtidig redigering er området fremhævet med grøn for en bruger uden synsbesvær.

 • Når du hører "Ændring, der skaber konflikt", betyder det, at en forfatter har et afsnit, der er i uoverensstemmelse med en ændring, som medforfatteren har foretaget. Dette område er fremhævet med rødt for en bruger uden synsbesvær.

 • Når du hører "Forfatter", betyder det, at én forfatter i øjeblikket befinder sig i det pågældende afsnit (med samtidig redigering i realtid). Dette hjælper medforfatteren med at undgå at oprette en konflikt ved at redigere i det samme område.

Tip!: Når du begynder at arbejde på et dokument sammen med en anden, vises der en dialogboks, hvor du bliver spurgt, hvilken type samtidig redigering du ønsker. Tryk på F6 for at navigere til dialogboksen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i macOS, til at dele dine dokumenter. Når du deler dine filer fra OneDrive eller SharePoint, kan du invitere personer til at få vist eller redigere dokumentet eller sende filen som en vedhæftet fil i en mail direkte fra dokumentet.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Del et dokument via OneDrive eller SharePoint

Log på din Microsoft-konto i Word til Mac , og gem dine dokumenter på OneDrive eller SharePoint, så du kan dele dem med andre. Du kan finde en vejledning til, hvordan du logger på, ved at gå til afsnittet "Log på din Microsoft-konto" i Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Word. Du kan finde en vejledning til, hvordan du gemmer dokumentet på en onlineplacering, ved at gå til Brug en skærmlæser til at gemme et dokument i Word.

Ved at gemme dine dokumenter i OneDrive eller SharePointkan du også styre, hvem der redigerer filen, sørge for, at alle kan se de seneste ændringer med det samme, og få adgang til dine dokumenter på alle dine enheder. Du kan nemt overføre både ældre og nyere dokumenter til OneDrive eller SharePoint.

 1. I det dokument, du vil dele, skal du trykke på F6, indtil du hører den aktuelt valgte fane, f.eks. "Fanen Hjem".

 2. Tryk på Control+Option+Højre piletast gentagne gange, indtil du hører "Del, menuknap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge. Du hører: "Mennesker at dele med, kombinationsfelt. Angiv et navn eller en mailadresse." Fokus er på tekstfeltet Kontakter.

 3. Skriv mailadressen på den person, du gerne vil dele dokumentet med. Hvis du allerede har gemt personens kontaktoplysninger, kan du blot skrive personens navn og trykke på Enter.

  Hvis du vil dele med mere end én person, skal du bruge semikolon til at separere navnene eller mailadresserne.

 4. Tryk på Tab én gang for at tilføje en meddelelse. Skriv derefter meddelelsen.

 5. Hvis du vil tildele tilladelser, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører den aktuelt valgte indstilling, f.eks. "Kun de personer, du angiver, har adgang til at redigere", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum. Tryk på pil ned- eller pil op-tasten, indtil du hører den ønskede tilladelsesindstilling. Hvis du ikke vil have folk til at redigere dokumentet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Tillad redigering, markeret, afkrydsningsfelt". For at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, og kun tildele visningstilladelser, skal du trykke på Control+Option+mellemrumstasten.

  Hvis du vil anvende ændringerne i tilladelser, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Anvend, knap", og trykke på Control+Option+Mellemrum.

 6. Tryk på Tab-tasten gentagne gange, indtil du hører "Knappen Send", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge knappen og sende invitationen.

Del et link til dit dokument

Du kan kopiere linket til dokumentet og indsætte det i en anden delt fil, f.eks. en PowerPoint præsentation.

 1. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt valgte fane, f.eks. "Fanen Hjem".

 2. Tryk på Control+Option+Højre piletast gentagne gange, indtil du hører "Del, menuknap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge. Du hører: "Mennesker at dele med, kombinationsfelt. Angiv et navn eller en mailadresse."

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Kopiér link, knap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Link åbnes.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Kopiér, knap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 5. Indsæt linket i, f.eks, en anden delt fil.

Del en kopi af dit dokument via mail

Du kan også sende en kopi af dokumentet via mail eller sende det som en PDF-fil direkte fra Word.

 1. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt valgte fane, f.eks. "Fanen Hjem".

 2. Tryk på Control+Option+Højre piletast gentagne gange, indtil du hører "Del, menuknap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge. Du hører: "Mennesker at dele med, kombinationsfelt. Angiv et navn eller en mailadresse."

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Send en kopi", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Control+Option+Piletast ned, indtil du hører den ønskede indstilling for filformat, og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 5. Din standardklient til mail opretter en ny mail med en kopi af den vedhæftede Word -fil eller en PDF-kopi af det indsatte dokument. Fokus er på feltet Til. Skriv mailadressen på modtageren.

 6. Tryk på Tab for at flytte til de andre felter, der er nedenfor, f.eks. Cc og Emne.

 7. Hvis du vil sende meddelelsen, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører: "Knappen Send", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge knappen og sende mailen.

Del et link til dit dokument via mail

Du kan sende et link til dokumentet via mail direkte fra Word.

 1. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt valgte fane, f.eks. "Fanen Hjem".

 2. Tryk på Control+Option+Højre piletast gentagne gange, indtil du hører "Del, menuknap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge. Du hører: "Mennesker at dele med, kombinationsfelt. Angiv et navn eller en mailadresse."

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Mail", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Din standardmailklient opretter en ny mail med et link til dokumentet, der er indsat i meddelelsesteksten. Fokus er på feltet Til. Skriv mailadressen på modtageren.

 5. Tryk på Tab for at flytte til de andre felter, der er nedenfor, f.eks. Cc og Emne.

 6. Hvis du vil sende meddelelsen, skal du trykke på Skift+Tab, indtil du hører: "Knappen Send", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge knappen og sende mailen.

Samarbejd i et delt dokument

Når du bruger Word til Mac, til at arbejde med et delt dokument behøver du ikke, at ændre noget ved hvordan du arbejder. Dine medforfattere kan blot følge det link, du har sendt, og dokumentet åbnes i deres version af Word eller på Word til internettet.

Tryk på Command+S, for at opdatere dokumentet med de opdateringer der er foretaget af andre forfattere.

Tjek dokumentet ud

Hvis du vil låse et dokument, så det kun indeholder dine opdateringer, kan du tjekke filen ud. Når en fil er tjekket ud til dig, kan andre ikke opdatere eller se de ændringer, du har foretaget indtil du har gemt og tjekket dokumentet ind igen.

 1. Mens dokumentet er åbent, skal du trykke på Control+Option+M. Du hører: "Menulinje Apple."

 2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Filer", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på Piletast ned, indtil du hører: "Tjek ud" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Rediger dokumentet, og når du er færdig skal du trykke på Control+Option+M

 5. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Filer", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 6. Tryk på piletasten ned, indtil du hører: "Tjek ind" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 7. Du hører: "Versionskommentarer". Skriv en kort beskrivelse af dine opdateringer. Når du er færdig, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Tjek ind", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum.

Blokér andre forfattere

Du kan forhindre andre forfattere i at ændre bestemte afsnit af dokumentet.

 1. I dokumentet skal du vælge den sektion, som du ikke vil have andre til at redigere.

 2. Tryk på Ctrl+Alternativ+M. Du hører: ”Menulinjen Apple".

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Værktøjer", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på pil ned, indtil du hører "Bloker forfattere", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 5. Hvis du vil ophæve blokeringen af forfattere, skal du trykke på Control+Option+M

 6. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Værktøjer", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 7. Tryk på piletasten ned, indtil du hører: "Stop blokering af alle mine blokerede område" og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at dele dine dokumenter. Gem filen på OneDrive eller SharePoint, og inviter andre til at få vist eller redigere det dokument, du har delt. Hvis du vil sende dokumentet som en PDF-fil eller Word dokument i stedet, kan du gøre det direkte fra Word til iOS.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Del et dokument via OneDrive eller SharePoint

Log på din Microsoft-konto i Word til iOS , og gem dine dokumenter på OneDrive eller SharePoint, så du kan dele dem med andre. Du kan finde en vejledning til, hvordan du logger på, ved at gå til afsnittet "Log på din Microsoft-konto" i Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Word. Du kan finde en vejledning til, hvordan du gemmer dokumentet på en onlineplacering, ved at gå til Brug en skærmlæser til at gemme et dokument i Word.

Ved at gemme dine dokumenter i OneDrive eller SharePointkan du også styre, hvem der redigerer filen, sørge for, at alle kan se de seneste ændringer med det samme, og få adgang til dine dokumenter på alle dine enheder. Du kan nemt overføre både ældre og nyere dokumenter til OneDrive eller SharePoint.

 1. Stryg til højre eller venstre i dit Word dokument, indtil du hører: "Knappen Del". Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge og åbne menuen. VoiceOver meddeler: "Overskriften Del."

 2. Menuen Del åbnes. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Inviter personer", og dobbelttryk på skærmen for at markere.

 3. Dialogboksen Inviter Mennesker åbnes. Stryg til højre, indtil du hører: "Tekstfeltet Angiv navne eller mailadresser." Dobbelttryk på skærmen for at vælge feltet og starte med at skrive.

 4. Brug skærmtastaturet til at angive mailadressen på den person, du gerne vil dele dokumentet med. Når du er færdig, skal du gå til enter-tasten i nederste højre hjørne af skærmen og dobbelttrykke for at vælge.

  Tip!: Hvis du allerede har gemt personens kontaktoplysninger, kan du blot stryge til højre for at vælge personen fra dine Kontakter. VoiceOver meddeler: "Knappen Tilføj kontakt." Dobbelttryk på skærmen for at vælge knappen, og gå til dine Kontakter. Stryg til højre gentagne gange for at gennemgå listen over kontakter, eller brug Søg øverst. Når du er på den kontakt, du vil tilføje som modtager, skal du dobbeltklikke på skærmen.

 5. Hvis du ønsker, at modtagerne skal kunne se dokumentet, men ikke redigere det, skal du stryge til højre, indtil du hører "Kan redigere", og dobbelttrykke på skærmen for at fjerne redigeringsrettighederne.

 6. Du sender invitationen ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Knappen Send", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  Invitationen er sendt, og du vender tilbage til menuen Del.

Del en kopi af dit dokument via mail

Du kan også sende en kopi af dokumentet via mail eller sende det som en PDF-fil direkte fra Word til iOS.

 1. Stryg til højre eller venstre i dit Word dokument, indtil du hører: "Knappen Del". Dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge og åbne menuen. VoiceOver meddeler: "Overskriften Del."

 2. Menuen Del åbnes. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Send en kopi", og dobbelttryk på skærmen for at markere. Du hører: "Del, knappen Tilbage".

 3. Menuen Send en kopi åbnes. Stryg til højre, indtil du hører "Formatér" efterfulgt af det aktuelt valgte filformat, f.eks. "Word dokument, knap".

 4. Hvis du vil ændre filformatet, skal du dobbelttrykke på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede filindstilling, og dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge. Fokus vender tilbage til menuen Send en kopi .

 5. Stryg til højre, indtil du hører den app, du vil bruge til at sende filen. Hvis du vil markere en indstilling, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 6. Hvis det er nødvendigt, skal du stryge til højre, indtil du får vist feltet Til, og dobbelttryk på skærmen for at vælge feltet.

 7. Brug skærmtastaturet til at angive mailadressen på den person, du gerne vil dele dokumentet med.

  Tip!: Hvis du allerede har gemt personens kontaktoplysninger, kan du blot stryge til højre for at vælge personen fra dine Kontakter. VoiceOver meddeler: "Knappen Tilføj kontakt." Dobbelttryk på skærmen for at vælge knappen, og gå til dine Kontakter. Stryg til højre gentagne gange for at gennemgå listen over kontakter, eller brug Søg øverst. Når du er på den kontakt, du vil tilføje som modtager, skal du dobbeltklikke på skærmen.

 8. For at ændre mailens emne skal du stryge til højre, indtil du hører: "Emne", og dobbelttrykke på skærmen for at markere. Skriv et andet emne ved hjælp af skærmtastaturet. Når du er færdig, skal du gå til enter-tasten i nederste højre hjørne af skærmen og dobbelttrykke for at vælge.

 9. Du tilføjer en meddelelse ved at stryge til højre og dobbelttrykke på skærmen. Skriv din meddelelse ved hjælp af skærmtastaturet. Når du er færdig, skal du gå til enter-tasten i nederste højre hjørne af skærmen og dobbelttrykke for at vælge.

 10. Når du er færdig, skal du stryge til venstre gentagne gange, indtil du hører: "Knappen Send," og derefter dobbelttrykke på skærmen for at sende dokumentet.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at dele dine dokumenter. Når du deler dine filer fra OneDrive, kan du invitere personer til at få vist eller redigere dokumentet eller sende filen som en vedhæftet fil i en mail direkte fra dokumentet.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Del et dokument via OneDrive

Log på din Microsoft-konto i Word til Android , og gem dine dokumenter på OneDrive, så du kan dele dem med andre. Du kan finde en vejledning til, hvordan du logger på, ved at gå til afsnittet "Log på din Microsoft-konto" i Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Word. Du kan finde en vejledning til, hvordan du gemmer dokumentet på en onlineplacering, ved at gå til Brug en skærmlæser til at gemme et dokument i Word.

Ved at gemme dine dokumenter i OneDrivekan du også styre, hvem der redigerer filen, sørge for, at alle kan se de seneste ændringer med det samme, og få adgang til dine dokumenter på alle dine enheder. Du kan nemt overføre både ældre og nyere dokumenter til OneDrive.

 1. Åbn det dokument, du vil dele, i Word til Android.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører: "Ikke markeret, kontakten Del", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Redigeringsfeltet Inviter personer til denne fil", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Brug skærmtastaturet til at angive mailadressen på den person, du gerne vil dele dokumentet med.

 5. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

 6. Hvis du vil tilføje en meddelelse, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Redigeringsfeltet Inkluder en meddelelse (valgfrit)", dobbelttryk på skærmen, og brug derefter skærmtastaturet til at skrive din meddelelse.

 7. Hvis du vil tildele tilladelser, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Afkrydsningsfeltet Kan redigere, markeret". Som standard kan dine samarbejdspartnere redigere det dokument, du deler. Hvis du ønsker, at de kun skal kunne få vist dokumentet, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 8. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Del", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Del en kopi af dit dokument via mail

Du kan også sende en kopi af dokumentet via mail eller sende det som en PDF-fil direkte fra Word til Android.

 1. Åbn det dokument, du vil dele, i Word til Android.

 2. Stryg til venstre, indtil du hører: "Ikke markeret, kontakten Del", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Del som vedhæftning", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Dokument" eller "PDF-knappen," afhængigt af hvilket format du vil dele. Dobbelttryk på skærmen for at vælge formatet.

 5. Stryg til højre, indtil du finder den mailapp, du vil bruge til deling, f.eks. "Outlook" eller "Gmail", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Brug skærmtastaturet til at angive mailadressen på den person, du gerne vil dele dokumentet med.

 7. Stryg nedad og til venstre for at lukke tastaturet.

 8. Stryg til højre, indtil du hører: "Send", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Tip!: Du kan også bruge disse instruktioner til at sende en PDF-kopi til din egen mailadresse eller gemme PDF-filen i dit Google Drive.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at dele dine dokumenter. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edgeog JAWS og NVDA i Chrome, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere og webbrowsere, så længe de følger almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Når du deler dine filer fra OneDrive, kan du invitere personer til at få vist eller redigere dokumentet, så I kan arbejde sammen på samme tid.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft 365.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Del et dokument via OneDrive

Log på din Microsoft-konto i Word til internettet , og gem dine dokumenter på OneDrive, så du kan dele dem med andre. Hvis du vil have vejledning til at logge på, skal du gå til afsnittet "Åbn Word til internettet og log på" i Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser med Word. Du kan finde en vejledning til, hvordan du gemmer dokumentet på en onlineplacering, ved at gå til Brug en skærmlæser til at gemme et dokument i Word.

Ved at gemme dine dokumenter i OneDrivekan du også styre, hvem der redigerer filen, sørge for, at alle kan se de seneste ændringer med det samme, og få adgang til dine dokumenter på alle dine enheder. Du kan nemt overføre både ældre og nyere dokumenter til OneDrive.

 1. Mens du redigerer et dokument i Word til internettet, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Liste over Microsoft-tjenester".

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Del", og tryk derefter på Enter.

 3. For at tildele tilladelser skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører den aktuelt valgte tilladelsesindstilling, f.eks: kan "Kun personer der allerede har adgang kan bruge dette link". Tryk derefter på mellemrumstasten. Du hører: "Siden Linkindstillinger". Brug pil ned- og pil op-tasterne til at vælge den ønskede indstilling.

  Hvis du vil kontrollere redigeringsrettighederne, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Andre indstillinger, markeret, afkrydsningsfeltet Tillad redigering". Hvis du ikke vil have andre til at redigere dokumentet, skal du trykke på mellemrumstasten.

  For at anvende ændringerne i tilladelser skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Anvend, knap". Tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Mennesker at dele med, redigerbart kombinationsfelt", og skriv derefter mailadressen på den person, du vil dele dokumentet med. Hvis du vil dele med mere end én person, skal du bruge semikolon til at adskille mailadresserne.

 5. Hvis du vil tilføje en meddelelse, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Tilføj en meddelelse, valgfri", og skriv derefter meddelelsen.

 6. Tryk på Tab, indtil du hører: "knappen Del", og tryk derefter på Enter.

Del et link til dit dokument

Du kan kopiere linket til dokumentet og indsætte det i en anden delt fil, f.eks. en PowerPoint præsentation.

 1. I dit Word til internettet -dokument skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Liste over Microsoft-tjenester".

 2. Tryk på Tab, indtil du hører: "knappen Del", og tryk derefter på Enter. Du hører: "Dialogboks, Del".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Andre måder at dele link på. Kopiér link, knap", og tryk derefter på mellemrumstasten. Du hører: "Link oprettet.". Fokus er i tekstfeltet link.

 4. Tryk på Tab-tasten én gang. Du hører "Knappen Kopiér", og tryk derefter på mellemrumstasten. Du hører: "Link kopieret.".

 5. Tryk på Alt+C for at lukke linkvinduet. Fokus tilbage til dokumentets brødtekst.

 6. Indsæt linket i, f.eks, en anden delt fil.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×