Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug en skærmlæser til at indsætte og redigere tekst i Word

Denne artikel er beregnet til personer, der bruger et skærmlæserprogram, f.eks. Windows Oplæser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365-produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at besøget Microsoft Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer også, hvordan du ændrer skrifttypen, anvender formateringstypografier og bruger indbyggede overskriftstypografier til at forbedre tilgængeligheden og anvendeligheden af dit dokument.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Føje tekst til et dokument

 1. Åbn det Worddokument, du vil føje tekst til. Der er fokus på området redigering i dokumentets brødtekst.

 2. Tryk på piletasterne, indtil du hører det sted, hvor du vil tilføje tekst, og begynd at skrive.

 3. Når du er færdig, skal du trykke på Ctrl+S for at gemme ændringerne. Du kan finde oplysninger om yderligere lagringsindstillinger under Brug en skærmlæser til at gemme et dokument i Word.

Søge efter og erstatte tekst

 1. Mens du redigerer et Worddokument, skal du trykke på Ctrl+H. Du hører: "Søg og erstat". Fokus er på tekstfeltet Søg efter .

 2. Skriv det ord eller udtryk, du vil søge efter og erstatte.

 3. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Erstat med". Skriv det ord eller udtryk, du vil erstatte det oprindelige med.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil søge efter og erstatte matchende ord eller udtryk én ad gangen, skal du trykke på Alt+R. Den første forekomst erstattes i dokumentets brødtekst. Gentag for alle forekomster, du vil erstatte. Hvis du vil springe over at erstatte en forekomst, skal du trykke på Alt+F for at gå til den næste forekomst.

  • Hvis du vil erstatte alle matchende ord eller udtryk i teksten, skal du trykke på Alt+A. Du hører en besked, der angiver antallet af erstatninger. Tryk på Enter for at lukke beskedvinduet.

Markere tekst

Du kan hurtigt markere al tekst i dokumentet eller kun et bestemt stykke tekst.

 • Hvis du vil markere al tekst, skal du trykke på Ctrl+A.

 • Hvis du vil markere et stykke tekst, skal du gå til den tekst, du vil markere, og derefter trykke på Skift og holde den nede. Brug piletasterne til at flytte markøren, indtil teksten er markeret.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumentets tilgængelighed, navigation og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt for tilgængelighed, skal du bruge de indbyggede overskriftstypografier, når du opretter overskrifter. På den måde udveksler din skærmlæser og Word de rigtige oplysninger for at sikre problemfri navigation.

Du kan også bruge overskrifterne som linkmål til at oprette links i det aktuelle dokument. Du kan finde en vejledning i afsnittet "Link til en placering i et dokument" i Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 1, skal du trykke på Ctrl+Alt+1.

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 2, skal du trykke på Ctrl+Alt+2.

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 3, skal du trykke på Ctrl+Alt+3.

  • Hvis du vil søge efter flere overskriftstypografier, skal du trykke på Alt+H, L. Tryk på piletasterne, indtil du hører den ønskede typografi, og tryk derefter på Enter for at anvende den på dokumentet.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brug af tegnformatering kan forbedre læsbarheden af dokumentet.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du trykke på Ctrl+B.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du trykke på Ctrl+I.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du trykke på Ctrl+U.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Tryk på Alt+H, F, F. Du hører: "Skrifttype" efterfulgt af den aktuelle skrifttype.

 3. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter.

  Tip!: Hvis du vil hoppe direkte til en skrifttype, du allerede har besluttet at bruge, skal du begynde at skrive navnet på skrifttypen. Skriv f.eks. ti for at finde Times New Roman.

Skift skriftstørrelse

 1. Markér den tekst, du vil ændre størrelsen på, i dokumentet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gøre teksten 1 punkt større, skal du trykke på Ctrl+kantet højreparentes (]).

  • Tryk på Ctrl+venstreparentes ([) for at gøre teksten 1 punkt mindre.

  • Hvis du vil gøre teksten trinvist større i overensstemmelse med størrelserne på knappen Forøg skriftstørrelsen , skal du trykke på Ctrl+Skift+større end-tegnet (>).

  • Hvis du vil gøre teksten trinvist mindre i overensstemmelse med størrelserne i knappen Formindsk skriftstørrelse , skal du trykke på Ctrl+Skift+Mindre end-tegnet (<).

  • Hvis du vil vælge en bestemt størrelse, skal du trykke på Alt+H, F, S. Du hører den aktuelle skriftstørrelse. Skriv den ønskede skriftstørrelse, og tryk derefter på Enter.

Rediger flere egenskaber på én gang

Du kan gennemse skrifttypeegenskaber og -effekter og ændre flere på én gang i dialogboksen Skrifttype .

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Tryk på Alt+H, F, N for at åbne dialogboksen Skrifttype .

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Sådan går du til og ændrer skrifttypeegenskaberne:

   • Skrifttype, tryk på Alt+F og derefter piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype.

   • Typografi, tryk på Alt+Y og derefter piletasten Ned, indtil du hører den ønskede typografi.

   • Skriftstørrelse, tryk på Alt+S og derefter piletasten Ned, indtil du hører den ønskede størrelse.

   • Skriftfarve, tryk på Alt+C, tryk på piletasterne, indtil du hører den ønskede skriftfarve, og tryk derefter på Enter.

   • Typografi for understregning, tryk på Alt+U, tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede understregning, og tryk derefter på Enter.

   • Understregningsfarve, tryk på Alt+I, tryk på piletasterne, indtil du hører den ønskede farve på understregningen, og tryk derefter på Enter.

  • Sådan går du til og vælger skrifttypeeffekterne:

   • Gennemstregning, tryk på Alt+K.

   • Dobbelt gennemstregning, tryk på Alt+L.

   • Hævet skrift, tryk på Alt+P.

   • Sænket skrift, tryk på Alt+B.

   • Kapitæler, tryk på Alt+M.

   • Alle kapitæler, tryk på Alt+A.

   • Skjult, tryk på Alt+H.

   • Angiv som standard, tryk på Alt+D og derefter på Enter.

   • Teksteffekter, tryk på Alt+E og derefter på Enter.

   • Fanen Avanceret, tryk på Alt+V.

   • Fanen Skrifttype, tryk på Alt+N.

 4. Hvis du vil anvende ændringerne, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på Enter.

Brug temaskrifttyper

Temaskrifttyper ændrer skrifttyperne i hele dokumentet. De bruger et par skrifttyper, der er designet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter og den anden til brødteksten.

Tip!: Anvend en Word overskriftstypografi på overskriftsteksten for at sikre, at temaskrifttyperne anvendes på overskrifter. Se Brug overskrifter for at lære, hvordan du gør.

 1. Tryk på Alt+G, T, F i dokumentet.

 2. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Brug en skærmlæser til at oprette opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede macOS-skærmlæser, til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du lærer også, hvordan du ændrer skrifttyperne, anvender formateringstypografier og bruger indbyggede overskriftstypografier til at forbedre tilgængeligheden og anvendeligheden af dit dokument.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Føje tekst til et dokument

 1. Åbn detWord til Macdokument, du vil føje tekst til. Når filen åbnes, meddeler VoiceOver filnavnet. Fokus flyttes til tekstområdet i dokumentet.

 2. Placer markøren der, hvor du vil tilføje tekst, og begynd at skrive.

 3. Når du er færdig, skal du trykke på Command+S, for at gemme ændringerne. Du kan finde oplysninger om yderligere lagringsindstillinger under Brug en skærmlæser til at gemme et dokument i Word.

Søge efter og erstatte tekst

 1. Mens du redigerer et Word til Macdokument, skal du trykke på Skift+Command+H. Du hører: "Søgedokument, kombinationsfelt".

 2. Skriv det ord eller udtryk, du vil erstatte. Listen over søgeresultater opdateres, mens du skriver.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Erstat med, kombinationsfelt", og skriv derefter det ord eller udtryk, som det oprindelige skal erstattes med.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil erstatte de matchende ord eller udtryk én ad gangen, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Erstat", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum for at erstatte den første forekomst. Fokus flyttes til den næste forekomst. Gentag dette trin for alle forekomster, du vil erstatte.

  • Hvis du vil erstatte alle matchende ord eller udtryk, skal du trykke på Tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Erstat alle", og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum. Du hører en besked, der angiver antallet af erstatninger, der er foretaget. Hvis du vil lukke beskedvinduet, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumentets tilgængelighed, navigation og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt for tilgængelighed, skal du bruge de indbyggede overskriftstypografier, når du opretter overskrifter. På den måde udveksler din skærmlæser og Word de rigtige oplysninger for at sikre problemfri navigation.

Du kan også bruge overskrifterne som linkmål til at oprette links i det aktuelle dokument. Du kan finde en vejledning i afsnittet "Link til en anden placering i det aktuelle dokument" i Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word.

 1. Markér den tekst, du vil ændre til en overskrift, i dokumentet.

 2. Gør et af følgende:

  • For at anvende typografien Overskrift 1, skal du trykke på Command+Option+1.

  • For at anvende typografien Overskrift 2, skal du trykke på Command+Option+2.

  • For at anvende typografien Overskrift 3, skal du trykke på Command+Option+3.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende fed skrift, skal du trykke på Control+F.

  • Hvis du vil anvende kursiv, skal du trykke på Control+K.

  • Hvis du vil anvende understreget formatering, skal du trykke på Control+U.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst, du vil ændre, i dokumentet.

 2. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt valgte fane, f.eks. "Hjem, markeret, fane."

 3. Hvis du vil åbne kombinationsfeltet Skrifttype , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører navnet på den aktuelle skrifttype efterfulgt af "Skrifttype, kombinationsfelt". Hvis du vil åbne listen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på pil ned, indtil du hører navnet på den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Hvis en skrifttype har en undermenu med flere indstillinger, hører du navnet på skrifttypen efterfulgt af "Undermenu". Tryk på højre piletast for at udvide undermenuen, tryk på pil ned, indtil du hører den ønskede indstilling, og tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

  Tip!: Hvis du vil hoppe direkte til en skrifttype, du allerede har besluttet at bruge, skal du begynde at skrive navnet på skrifttypen. Skriv f.eks. ti for at finde en skrifttype med navnet "Klokkeslæt".

Skift skriftstørrelse

 1. Markér den tekst, du vil ændre størrelsen på, i dokumentet.

 2. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt valgte fane, f.eks. "Hjem, markeret, fane."

 3. Hvis du vil åbne kombinationsfeltet Skriftstørrelse , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører skriftstørrelsen for den aktuelle skrifttype efterfulgt af "Skriftstørrelse, kombinationsfelt". Hvis du vil åbne listen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Piletasterne op eller ned, for at gennemse skriftstørrelserne. Hvis du vil anvende den aktuelt valgte skriftstørrelse, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

Brug temaskrifttyper

Temaskrifttyper ændrer skrifttyperne i hele dokumentet. De bruger et par skrifttyper, der er designet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter og den anden til brødteksten.

Tip!: For at sikre, at temaskrifttyperne anvendes på overskrifter, skal du anvende en Wordoverskriftstypografi på overskriftsteksten. Se Brug overskrifter for at lære, hvordan du gør.

 1. Tryk på F6, indtil du hører den aktuelt valgte fane, f.eks. "Hjem, markeret, fane."

 2. Hvis du vil åbne kombinationsfeltet Skrifttype , skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører navnet på den aktuelle skrifttype efterfulgt af "Skrifttype, kombinationsfelt". Hvis du vil åbne listen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på T. Du hører: "Temaskrifttyper."

 4. Tryk på pil ned for at gennemse listen over tilgængelige temaskrifttyper. Hvis du vil markere og anvende temaskrifttypen i dit dokument, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum. Listen over temaskrifttyper slutter, når du hører enten "Seneste skrifttyper" eller "Alle skrifttyper".

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du lærer også, hvordan du ændrer skrifttyperne, anvender formateringstypografier og bruger overskrifter til at forbedre dit tekstflow.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Føje tekst til et dokument

 1. Åbn detWord til iOSdokument, du vil føje tekst til.

 2. Hvis du vil føje tekst til dokumentet, skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede side efterfulgt af "Indhold". Dobbelttryk på skærmen. Skærmtastaturet åbner.

 3. Brug skærmtastaturet til at skrive. Når du er færdig, skal du for at lukke tastaturet stryge til venstre, indtil du hører "Skjul tastatur", og dobbelttrykke på skærmen. Du kan finde en vejledning til, hvordan du gemmer dit arbejde, under Brug en skærmlæser til at gemme et dokument i Word.

Kontrollér indstillingerne for VoiceOver-rotoren for at tilføje tekst 

Hvis du ikke kan få adgang til redigeringsområdet eller åbne skærmtastaturet, skal du kontrollere indstillingerne for VoiceOver-rotoren.

 1. På telefonen skal du gå til startskærmen, hvor du har ikonet Indstillinger . Styk en finger ned på skærmen, indtil du hører "Indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Tilgængelighed, knap", og dobbelttryk på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "VoiceOver, Til, knap", og dobbelttryk på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Rotor, knapo", og dobbelttryk så på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og dobbelttryk derefter på skærmen for at vælge. Gentag dette trin for alle de indstillinger, du vil vælge. Sørg for, at indstillingen Tekstmarkering som minimum er markeret.

Søge efter og erstatte tekst

 1. Mens du redigerer etWord til iOSdokument, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Søg", og dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Søg, tekstfelt, redigerer". Skærmtastaturet åbner.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive det ord eller udtryk, du vil søge efter og erstatte. VoiceOver meddeler antallet af matches.

 3. Tryk øverst på skærmen med fire fingre. Du hører: "Søgeindstillinger, knap". Dobbelttryk på skærmen. Menuen Indstillinger åbnes.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil søge efter og erstatte matchende ord eller udtryk én ad gangen, skal du stryge til højre, indtil du hører "Søg og erstat", og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil erstatte alle matchende ord eller udtryk i teksten, skal du stryge til højre, indtil du hører "Søg og erstat alle", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 5. Stryg til venstre, indtil du hører: "Udført, knap", og dobbelttryk på skærmen. Fokus vender tilbage til søgeruden .

 6. Stryg til højre, indtil du hører : "Erstat, tekstfelt", og dobbelttryk på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive det ord eller udtryk, du vil erstatte det oprindelige med.

 7. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører "Erstat, knap" eller "Erstat alle, knap", afhængigt af dit valg i trin 4, og dobbelttryk derefter på skærmen. Hvis du har valgt at erstatte ordene eller sætningerne én ad gangen, flyttes Wordtil den næste forekomst, og fokus forbliver på knappen Erstat . Dobbelttryk på skærmen for at erstatte de ønskede forekomster.

 8. Hvis du vil lukke tekstfeltet Søg , skal du bruge to fingre til at stryge en Z-bevægelse på skærmen. Du hører: "Forlader søgning".

Markere tekst

Du kan markere tekst i dokumentet til redigering eller formatering.

 1. Hvis du vil markere et stykke tekst, skal du gå til den tekst, du vil markere.

 2. I VoiceOver-rotoren skal du vælge Rediger, stryge op eller ned, indtil du hører "Vælg". Teksten er markeret.

 3. Hvis du vil udvide dit valg, skal du stryge to fingre fra hinanden på skærmen. VoiceOver læser den markerede tekst højt, når du flytter dine fingrer.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumentets tilgængelighed, navigation og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt for tilgængelighed, skal du bruge de indbyggede overskriftstypografier, når du opretter overskrifter. På den måde udveksler din skærmlæser og Word de rigtige oplysninger for at sikre problemfri navigation.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd", og dobbelttryk på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til venstre, indtil du hører : "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører : "Knappen Typografier", og dobbelttryk på skærmen. Menuen Typografier åbner.

 5. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede overskriftstypografi, f.eks. "Overskrift to", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus vender tilbage til fanen Hjem.

 6. Hvis du vil lukke båndet, skal du stryge til venstre, indtil du hører : "Skjul båndet", og så dobbelttrykke på skærmen.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende fed formatering, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Fed", og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Knappen Kursiv", og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører : "Knappen Understregning", og dobbelttrykke på skærmen.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd", og dobbelttryk på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til venstre, indtil du hører : "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Skrifttyper" efterfulgt af den aktuelle skrifttype og skriftstørrelse, og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Skrifttyper åbner.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører den ønskede skrifttype. VoiceOver læser skrifttyperne højt, efterhånden som du flytter rundt. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en skrifttype. Menuen Skrifttyper lukkes, og fokus flyttes til fanen Hjem .

Rediger skrifttypestørrelsen

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd", og dobbelttryk på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til venstre, indtil du hører : "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Skrifttyper" efterfulgt af den aktuelle skrifttype og skriftstørrelse, og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Skrifttyper åbner.

 5. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører "Størrelse" efterfulgt af den aktuelle skriftstørrelse.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at ændre skriftstørrelsen:

  • Hvis du vil øge skriftstørrelsen, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Plusknap", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at øge størrelsen med 1 punkt.

  • Hvis du vil mindske skriftstørrelsen, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører "Minus, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen for at mindske størrelsen med 1 punkt.

 7. Hvis du vil afslutte menuen Skrifttyper og skjule båndet, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Skjul båndet", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Brug temaskrifttyper

Temaskrifttyper ændrer skrifttyperne i hele dokumentet. De bruger et par skrifttyper, der er designet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter og den anden til brødteksten.

Tip!: For at sikre, at temaskrifttyperne anvendes på overskrifter, skal du anvende en Word overskriftstypografi på overskriftsteksten. Se Brug overskrifter for at lære, hvordan du gør.

 1. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd", og dobbelttryk på skærmen. Du hører den aktuelle fane.

 2. Dobbelttryk på skærmen, stryg til venstre, indtil du hører : "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Skrifttyper" efterfulgt af den aktuelle skrifttype og skriftstørrelse, og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Skrifttyper åbner.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Temaskrifttyper, overskrift.". Stryg til højre for at lytte til de tilgængelige temaskrifttyper. VoiceOver læser temaskrifttyperne højt, efterhånden som du flytter rundt. Hvis du vil vælge en temaskrifttype, skal du dobbelttrykke på skærmen.

  Listen over temaskrifttyper slutter, når du hører: "Senest anvendte skrifttyper, overskrift.". Hvis du ikke har de seneste skrifttyper, slutter listen over temaskrifttyper, når du hører: "Office-kompatible skrifttyper".

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser, til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Du lærer også, hvordan du ændrer skrifttyperne, anvender formateringstypografier og bruger overskrifter til at forbedre tekstflowet og tilgængeligheden.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Føje tekst til et dokument

 1. Åbn det Word til Androiddokument, du vil føje tekst til. Fokus er på dokumentets brødtekst.

 2. Dobbelttryk på skærmen, og brug derefter skærmtastaturet til at skrive teksten.

 3. Når du er færdig, skal du stryge nedad og derefter til venstre for at lukke tastaturet. Du kan finde en vejledning til, hvordan du gemmer dit arbejde, under Brug en skærmlæser til at gemme et dokument i Word.

Søge efter og erstatte tekst

 1. Mens du redigerer et Word til Androiddokument, skal du stryge med én finger rundt øverst på skærmen, indtil du hører "Knappen Søg", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Find, tre punktum, redigeringsfelt". Skærmtastaturet vises nederst på skærmen.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive det ord eller udtryk, du vil erstatte. TalkBack meddeler antallet af matchende forekomster, mens du skriver. Stryg nedad og derefter til venstre for at lukke skærmtastaturet. 

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Send", og dobbelttryk derefter på skærmen. TalkBack meddeler, hvilken matchende forekomst der er markeret og fremhævet i brødteksten.

 4. Stryg til venstre, indtil du hører : "Knappen Find linjeindstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Find indstillinger åbnes nederst på skærmen. Du hører: "Ikke markeret, erstat, afkrydsningsfelt".

 5. Dobbelttryk på skærmen. Fokus flyttes til tekstfeltet Erstat , og skærmtastaturet vises nederst på skærmen.

 6. Brug skærmtastaturet til at skrive det ord eller udtryk, som du vil erstatte det oprindelige med. Hvis du vil lukke skærmtastaturet, skal du stryge nedad og derefter til venstre.

 7. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil erstatte de matchende forekomster én ad gangen, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Erstat", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Gentag dette trin for alle forekomster, du vil erstatte én ad gangen.

  • Hvis du vil erstatte alle matchende søgeresultater på én gang, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Erstat alle", og derefter dobbelttrykke på skærmen. TalkBack meddeler antallet af erstatninger.

 8. Hvis du vil afslutte søgelinjen og vende tilbage til dit dokument, skal du stryge til venstre, indtil du hører " Luk søgelinje, knap", og dobbelttrykke på skærmen.

Markere tekst

Du kan markere et bestemt stykke tekst eller al tekst i dokumentet.

Markér et stykke tekst.

 1. Hvis du vil markere et stykke tekst, skal du gå til den tekst, du vil markere.

 2. Dobbelttryk og hold nede på skærmen for at markere det element, der er i fokus. TalkBack meddeler det markerede element.

 3. Hvis du vil udvide dit valg, skal du stryge to fingre fra hinanden på skærmen.

Markere al tekst

 1. Hvis du vil markere al tekst i dokumentet, skal du gøre et af følgende, afhængigt af Android-versionen af din telefon:

  • Med Android 9.1 eller nyere skal du stryge opad og derefter til højre. Du hører: "TalkBack-menu". Stryg til højre, indtil du hører "Handlinger", og dobbelttryk på skærmen. Fokus er på elementet Start genvejsmenu . Dobbelttryk på skærmen. Stryg til højre, indtil du hører "Markér alle", og dobbelttryk på skærmen.

  • Med en Android-version, der er ældre end 9.1, skal du dobbelttrykke og holde på skærmen. Stryg til venstre, indtil du hører : "Markér alle", og dobbelttryk på skærmen.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumentets tilgængelighed, navigation og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt for tilgængelighed, skal du bruge de indbyggede overskriftstypografier, når du opretter overskrifter. På den måde udveksler din skærmlæser og Word de rigtige oplysninger for at sikre problemfri navigation.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Styk med én finger rundt øverst på skærmen, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til venstre, indtil du hører : "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Menuen Typografier", og dobbelttryk på skærmen. Menuen Typografier åbner.

 5. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede overskrift, og dobbelttryk på skærmen. Fokus vender tilbage til fanen Hjem.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende fed formatering, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører : "Ikke markeret, Fed, skift", og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører : "Ikke markeret, Kursiv, skift", og dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil anvende understreget formatering, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Ikke markeret, Understregning, skift", og dobbelttrykke på skærmen.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Styk med én finger rundt øverst på skærmen, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til venstre, indtil du hører : "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Kombinationsfeltet Skrifttype" efterfulgt af den aktuelle skrifttype, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede skrifttype, og dobbelttryk på skærmen.

Skift skriftstørrelse

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Styk med én finger rundt øverst på skærmen, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle fane.

 3. Dobbelttryk på skærmen, stryg til venstre, indtil du hører : "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Kombinationsfeltet Skriftstørrelse", efterfulgt af den aktuelle skriftstørrelse, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede skriftstørrelse, og dobbelttryk på skærmen.

Brug temaskrifttyper

Temaskrifttyper ændrer skrifttyperne i hele dokumentet. De bruger et par skrifttyper, der er designet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter og den anden til brødteksten.

Tip!: For at sikre, at temaskrifttyperne anvendes på overskrifter, skal du anvende en Wordoverskriftstypografi på overskriftsteksten. Se Brug overskrifter for at lære, hvordan du gør.

 1. Styk med én finger rundt øverst på skærmen, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og dobbelttryk på skærmen. Du hører navnet på den aktuelle fane.

 2. Dobbelttryk på skærmen, stryg til venstre, indtil du hører : "Fanen Hjem", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Kombinationsfeltet Skrifttype" efterfulgt af den aktuelle skrifttype, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Temaskrifttyper." Stryg til højre for at gennemse de tilgængelige temaskrifttyper. Dobbelttryk på skærmen for at vælge.

  Listen over temaskrifttyper slutter, når du hører enten "Senest anvendte skrifttyper" eller "Alle skrifttyper".

Se også

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til internettet med en skærmlæser og tastaturet til at tilføje eller ændre tekst i et dokument. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængeligheds-standarder og -teknikker. Du lærer også, hvordan du ændrer skrifttypen, anvender formateringstypografier og bruger overskrifter til at forbedre dit tekstflow.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser med Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Microsoft 365 til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft 365.

 • Når du bruger Word til internettet med en skærmlæser, skal du skifte til fuldskærmstilstand. Tryk på F11 for at slå fuldskærmstilstand til og fra.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Føje tekst til et dokument

 1. Åbn det Word til internettetdokument, du vil føje tekst til. Når dokumentet åbnes, er fokus på redigeringsområdet i dokumentets brødtekst.

 2. Tryk på piletasterne, indtil du hører det sted, hvor du vil tilføje tekst, og begynd at skrive. Ændringer gemmes automatisk.

Søge efter og erstatte tekst

 1. Mens du redigerer et Word til internettetdokument, skal du trykke på Ctrl+F. Søgeruden åbnes. Fokus er på søgetekstfeltet.

  Hvis du vil søge efter og erstatte tekst i ældre JAWS-versioner, skal du trykke på Ctrl+H.

 2. Tryk på Skift+Tab, indtil du hører "Menuen Flere handlinger", og tryk på Enter. Tryk én gang på pil op. Du hører: "Erstat". Tryk på Enter for at vælge. Fokus vender tilbage til søgetekstfeltet.

 3. Skriv det ord eller udtryk, du vil erstatte. Listen over søgeresultater opdateres, mens du skriver.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Erstat med", og skriv derefter det ord eller udtryk, som du vil erstatte den oprindelige tekst med.

 5. Hvis du vil gennemse listen over søgeresultater, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Forrige resultat" eller "Næste resultat", og trykke på Enter. Skærmlæseren læser forekomsterne højt, efterhånden som du flytter rundt på listen.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil erstatte søgeresultaterne én ad gangen, skal du trykke på Tabulatortasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Erstat", og derefter trykke på Enter. Gå til den næste forekomst, og gentag dette trin, hvis det er nødvendigt.

  • Hvis du vil erstatte alle forekomster, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Erstat alle", og derefter trykke på Enter.

Markere tekst

Du kan hurtigt markere al tekst i dokumentet eller kun et bestemt stykke tekst.

 • Hvis du vil markere al tekst, skal du trykke på Ctrl+A.

 • Hvis du vil markere et stykke tekst, skal du gå til den tekst, du vil markere, og derefter trykke på Skift og holde den nede. Brug piletasterne til at flytte markøren, indtil teksten er markeret.

Brug overskrifter

Overskrifter er meget vigtige for dokumentets tilgængelighed, navigation og brugervenlighed. For at sikre, at dine overskrifter fungerer korrekt for tilgængelighed, skal du bruge de indbyggede overskriftstypografier, når du opretter overskrifter. På den måde udveksler din skærmlæser og Word de rigtige oplysninger for at sikre problemfri navigation.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil gøre til en overskrift.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 1, skal du trykke på Ctrl+Alt+1.

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 2, skal du trykke på Ctrl+Alt+2.

  • Hvis du vil anvende typografien Overskrift 3, skal du trykke på Ctrl+Alt+3.

  • Hvis du vil søge efter flere overskriftstypografier, skal du trykke på Alt+Windows og derefter H, L. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede typografi, og tryk derefter på Enter for at vælge.

Anvend fed, kursiv eller understreget formatering.

Brugen af tegnformatering kan forbedre læsbarheden i dokumentet.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil anvende formatering med fed skrift, skal du trykke på Ctrl+B.

  • Hvis du vil anvende formatering med kursiv, skal du trykke på Ctrl+I.

  • Hvis du vil anvende formatering med understregning, skal du trykke på Ctrl+U.

Skift skrifttypen og skriftstørrelsen.

Hvis du vil gøre dokumentet tilgængeligt for alle brugere, kan du skifte skrifttypen til en mere læsevenlig type eller gøre teksten større eller mindre.

Lav teksten om til en anden skrifttype

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Tryk på Alt+Windows-tasten og derefter H, F og F. Du hører: "Skrifttypenavn".

 3. Tryk på piletasten Ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk derefter på Enter.

  Tip!: Hvis du vil hoppe direkte til en skrifttype, du allerede har besluttet at bruge, skal du begynde at skrive navnet på skrifttypen. Skriv f.eks. ti for at finde Times New Roman.

Skift skriftstørrelse

 1. Markér den tekst, du vil ændre størrelsen på, i dokumentet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gøre teksten 1 punkt større, skal du trykke på Ctrl+kantet højreparentes (]).

  • Tryk på Ctrl+venstreparentes ([) for at gøre teksten 1 punkt mindre.

  • Hvis du vil gøre teksten trinvist større i overensstemmelse med størrelserne på knappen Forøg skriftstørrelsen , skal du trykke på Ctrl+Skift+større end-tegnet (>).

  • Hvis du vil gøre teksten trinvist mindre i overensstemmelse med størrelserne i knappen Formindsk skriftstørrelse , skal du trykke på Ctrl+Skift+Mindre end-tegnet (<).

  • Hvis du vil vælge en bestemt skriftstørrelse, skal du trykke på Alt+Windows-tasten+H, F og S. Du hører: "Skriftstørrelse". Skriv den ønskede skriftstørrelse, og tryk derefter på Enter.

Rediger flere egenskaber

Du kan gennemse skrifttypeegenskaberne og ændre dem ved hjælp af indstillingerne i gruppen Skrifttyper under fanen Hjem.

 1. Markér den tekst i dokumentet, du vil formatere.

 2. Tryk på Alt+Windows-tasten+H for at gå til fanen Hjem .

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil gå til og ændre:

   • Skrifttype, tryk på F og derefter på F, og tryk derefter på pil ned, indtil du hører den ønskede skrifttype, og tryk på Enter.

   • Typografi, tryk på F og derefter Y. Tryk på tabulatortasten, og brug derefter pil op eller pil ned, indtil du hører den ønskede typografi, og tryk på Enter.

   • Skriftstørrelse, tryk på F og derefter S, og tryk derefter på pil ned, indtil du hører den ønskede skriftstørrelse, og tryk på Enter.

   • Skriftfarve, tryk på F og derefter C. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede skriftfarve.

   • Tekstfremhævningsfarve, tryk på I. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede fremhævningsfarve, og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil gå til og vælge:

   • Gennemstregning, tryk på 4.

   • Hævet skrift, tryk på 6.

   • Sænket skrift, tryk på 5.

Brug temaskrifttyper

Temaskrifttyper ændrer skrifttyperne i hele dokumentet. De bruger et par skrifttyper, der er designet til at arbejde godt sammen. Den første skrifttype bruges til overskrifter og den anden til brødteksten.

Tip!: For at sikre, at temaskrifttyperne anvendes på overskrifter, skal du anvende en Word overskriftstypografi på overskriftsteksten. Se Brug overskrifter for at lære, hvordan du gør.

 1. I dokumentet skal du trykke på Alt+Windows-tasten+H, F og F. Du hører: "Skrifttypenavn".

 2. Tryk på Alt+pil ned for at udvide menuen Skrifttype .

 3. Tryk på pil op, indtil du hører navnet på en skrifttype efterfulgt af enten "Overskrifter" eller "Brødtekst", og tryk derefter på Enter for at vælge.

  Tip!: Ikke alle skrifttyper er temaskrifttyper. Temaskrifttyperne er normalt placeret øverst i menuen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Tastaturgenveje i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×