Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word

Dekorativt ikon. Skærmlæserindhold

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, som bruger et skærmlæserprogram sammen med Office-produkterne, og den er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du besøge Office Support-startsiden.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at oprette links i dokumentet. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du linker til en fil, en webside eller en tom mail, eller du kan oprette et link fra én placering til en anden i det aktuelle dokument. Du lærer også, hvordan du opretter bogmærker, indsætter skærmtip og ændrer teksten i linkets farve.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret et automatisk link

Word kan oprette et link automatisk, mens du skriver. Indtast en webadresse (URL-adresse) som www.contoso.com eller en mailadresse som someone@example.com i dit dokument, og tryk derefter på mellemrumstasten eller Enter. Word ændrer teksten til et link.

Tip!: Hvis du ikke ønsker, at web- eller mailadressen, du har indtastet, skal være et link, kan du – umiddelbart efter at have trykket på mellemrumstasten eller Enter – fortryde den seneste handling ved at trykke på Ctrl+Z. Du hører: "Fortryd". 

Opret et link til en webside, fil eller tom mail

I Wordkan du oprette links, der peger på en webside, en fil eller en ny mail. Næsten alle elementer i Word kan ændres til et link: et stykke tekst, et billede, en figur, et skærmbillede, SmartArt eller et ikon.

Linke til en webside

 1. Placér markøren på det sted, hvor du vil indsætte linket i dit dokument.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Indsæt link. Fokus er på feltet Adresse.

 3. Angiv webadressen på destinationswebstedet, og tryk derefter på Alt+T for at flytte til feltet Tekst, der skal vises.

 4. Skriv den linktekst, du vil have vist i dokumentet.

  Tip!: Linkteksten skal beskrive destinationen for linket. Titlen på en destinationswebside udgør f.eks. en god linktekst. Når personer linker til den pågældende side, læser skærmlæsere sidens titel først. Dette bekræfter destinationen og gør linket til en mere handicapvenlig oplevelse.

 5. Tryk på Enter. Dialogboksen Indsæt link lukkes, og markøren placeres efter det indsatte link.

Opret link til en ny mail

Nogle gange vil du gøre det muligt for folk at sende mails, mens de læser dokumentet. Det kan f.eks. være, at du vil have folk til at kontakte dit kontor for at få flere oplysninger, eller måske indsamler du feedback om en ny idé, du har foreslået. Word kan du tilføje et link, der åbner en ny mail, hvor adressen og emnet allerede er udfyldt.

 1. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte linket i dit dokument.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Indsæt link.

 3. Tryk på Alt+M for at åbne dialogboksen mail. Du hører: "Mailadresse".

 4. Skriv mailadressen, og tryk derefter på tabulatortasten for at gå til feltet Emne.

 5. Skriv mailens emne, og tryk derefter på Alt+T for at gå til feltet Tekst, der skal vises.

 6. Skriv den linktekst, du vil have vist i dokumentet.

  Tip!: Hvis du ikke skriver linkteksten, så vises den som et langt mailto:-link med adresse- og emneoplysningerne. Din egen linktekst kan være kort og informativ.

 7. Tryk på Enter. Dialogboksen Indsæt link lukkes, og markøren placeres efter det indsatte link.

Opret et link til en placering i et dokument

Du kan linke til de foruddefinerede overskrifter eller bogmærker i dokumentet.

Hvis du vil have vejledning i, hvordan du anvender de indbyggede overskriftstypografier i dit dokument, skal du se afsnittet "Brug overskrifter" i Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word.

 1. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte linket i dit dokument.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Indsæt link.

 3. Tryk på Alt+A for at åbne fanen Vælg et sted i dette dokument. Fokus er på den liste, som indeholder de overskrifter og bogmærker, du kan linke til i det aktuelle dokument.

 4. Tryk på pil ned for at flytte nedad på listen. Når du når den ønskede destination for linket, skal du trykke på Enter for at markere det og indsætte linket.

  Dialogboksen Indsæt link lukkes, og markøren placeres efter det indsatte link.

Tilføje et bogmærke

Opret bogmærker til elementer i dokumentet, så du kan linke til dem. Du kan f.eks. tilføje et bogmærke til starten af et afsnit, en tabel eller et billede.

 1. Flyt markøren til det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje et bogmærke.

 2. Tryk på Alt+N, K for at åbne dialogboksen Bogmærke. Fokus er på tekstfeltet Bogmærkenavn.

 3. Skriv et navn til bogmærket.

  Bemærk!: Bogmærkenavne skal begynde med et bogstav. De kan indeholde både tal og bogstaver, men ikke mellemrum. Hvis du vil adskille ord, kan du bruge et understregningstegn (_) mellem ordene.

 4. Tryk på Enter for at tilføje bogmærket. Dialogboksen lukkes, og fokus vender tilbage til brødteksten.

Indsæt et skærmtip

Med skærmtip kan du angive flere oplysninger om links i dokumentet. Hvis du f.eks. har tilføjet et link til et billede, kan du skrive teksten i linket til et skærmtip og fortælle din læser, hvor linket tager dem hen.

Du kan tilføje et skærmtip, når du opretter et nyt link eller et eksisterende link.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du opretter et nyt link, skal du placere markøren der, hvor du vil have linket og skærmtip i dokumentet.

  • Hvis du vil føje et skærmtip til et eksisterende link, skal du markere linket eller placere markøren i linkteksten.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Indsæt link.

 3. Tryk på Alt+P for at åbne dialogboksen Angiv skærmtip til link. Der er fokus på tekstfeltet Skærmtip.

 4. Skriv den tekst, der skal vises som skærmtip.

 5. Tryk på Enter for at føje skærmtip til linket. Fokus vender tilbage til dialogboksen Indsæt link.

 6. Hvis dette er et nyt link, du opretter, skal du oprette resten af linket, sådan som det er angivet i Link til en webside, fil eller tom mail. Ellers skal du gå videre til næste trin.

 7. Hvis du vil anvende de ændringer, du har foretaget, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen OK", og derefter trykke på Enter.

Ændre linktekstfarven

Hvis du vil ændre teksten i linkets farve i hele dokumentet, kan du Word temaerne. Du kan også tilpasse temafarven for linket for f.eks. at gøre den mere handicapvenlig.

 1. Tryk på Alt+G, T, H for at åbne menuen Temaer.

 2. Brug piletasterne til at gennemse de tilgængelige temaer. Tryk på Enter for at vælge og anvende et tema i dit dokument. Der anvendes en ensartet farve og skrifttype på linkteksterne.

Tilpasse teksten i linket

 1. Tryk på Alt+G, T, C, C, C for at åbne dialogboksen Opret nye temafarver.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Link", og tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Brug piletasterne til at finde den ønskede farve, og tryk derefter på Enter for at vælge den.

 4. Hvis du vil oprette et navn til de nye temafarver, skal du trykke på Alt+N og skrive navnet.

 5. Hvis du vil anvende den nye farve, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Gem", og derefter trykke på Enter.

Fjerne et link

Nogle gange skifter du mening. Sådan fjerner du et link fra et dokument uden at fjerne selve teksten:

 1. Åbn dokumentet, og markér derefter teksten med linket.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Indsæt link.

 3. Tryk på Alt+R for at fjerne det markerede link. Dialogboksen Indsæt link lukkes, og linket fjernes fra den markerede tekst.

Slå automatisk formatering for kæder fra  

Du kan forhindre Wordder automatisk opretter et link, når du skriver en webadresse.

 1. Tryk på Alt+F, T for at åbne vinduet Word-indstillinger, tryk på pil ned, indtil du hører: "Korrektur", og tryk derefter på Alt+A for at åbne vinduet med indstillinger for Autokorrektur.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den aktuelt markerede fane, og brug derefter piletasterne til at navigere til fanen Autoformat under type.

 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Internet- og netværksstier med links, afkrydsningsfelt markeret", tryk på mellemrumstasten for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, og tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på Esc for at lukke vinduet Word-indstillinger.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede MacOS-skærmlæser, til at oprette links i dokumentet. Du kan tilføje et link til en fil, en webside eller en tom mail. Du kan også oprette et link fra én placering til en anden i det aktuelle dokument ved hjælp af overskrifter eller bogmærker, indsætte skærmtip og ændre farven på linkteksterne.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i visningen Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Opret et automatisk link

Word kan oprette et link automatisk, mens du skriver. Skriv en webadresse (URL-adresse) som www.contoso.com eller en mailadresse som someone@example.com, og tryk derefter på mellemrumstasten eller Enter. Word ændrer teksten til et link.

Tip!: Hvis du ikke ønsker, at web- eller mailadressen, du har indtastet, skal være et link, kan du , umiddelbart efter at have trykket på mellemrumstasten eller Retur, fortryde den seneste handling ved at trykke på Kommando+Z. Du hører: "Fortryd autoformat."

Opret et link til en anden placering i det aktuelle dokument

Du kan linke til de foruddefinerede overskrifter eller bogmærker i dokumentet.

Hvis du vil have vejledning i, hvordan du anvender de indbyggede overskriftstypografier i dit dokument, skal du se Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word.

 1. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte linket til dit bogmærke i dokumentet.

 2. Tryk på Kommando+K. Dialogboksen Indsæt link åbnes.

 3. Tryk på Control+Option+Venstre piletast, indtil du hører "Dette dokument, fane", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge.

 4. Tryk på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører "Vælg et sted i dette dokument, tabel", og tryk derefter på Control+Option+Shift+Piletast ned.

  Hvis du vil gennemse listen over tilgængelige linkmål, f.eks. Overskrifter og Bogmærker,skal du bruge Ctrl+Alternativ+pil op eller pil ned. Hvis du vil udvide et element, skal du trykke på højre piletast. Sektionsnavnene meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 5. Når du har navigeret til bogmærket eller overskriften, du vil markere, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast op for at lukke tabellen.

 6. Hvis du vil ændre linkteksten, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den aktuelle overskrifts- eller bogmærketekst efterfulgt af "Tekst, der skal vises, rediger tekst". Skriv den linktekst, du vil have vist i dokumentet.

 7. Tryk på Enter for at indsætte linket. Dialogboksen lukkes, og der indsættes et link.

Opret et bogmærke

Opret bogmærker til elementer i dokumentet, så du kan linke til dem. Du kan f.eks. føje et bogmærke til et stykke tekst, starten af et afsnit, en tabel eller et billede.

 1. Hvis du vil indsætte et bogmærke for destinationen, skal du vælge den pågældende placering.

 2. For at gå til fanen Indsæt skal du trykke på F6, indtil du hører navnet på den aktuelt markerede fane. Tryk derefter Control+Option+Højre eller Venstre piletast, indtil du hører: "Indsæt fane." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Bogmærke, knap", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge. Dialogboksen Bogmærke åbnes med fokus på tekstfeltet Bogmærkenavn. Angiv navnet på et bogmærke.

  Bemærk!: Bogmærkenavne skal begynde med et bogstav. De kan indeholde både tal og bogstaver, men ikke mellemrum. Hvis du vil adskille ord, kan du bruge et understregningstegn (_) mellem ordene.

 4. Tryk på Enter for at oprette bogmærket. Dialogboksen lukkes, og bogmærket oprettes.

Indsæt et skærmtip

Med skærmtip kan du angive flere oplysninger om links i dokumentet. Hvis du f.eks. har tilføjet et link til et billede, kan du skrive teksten i linket til et skærmtip og fortælle din læser, hvor linket tager dem hen.

Du kan tilføje et skærmtip, når du opretter et nyt link eller et eksisterende link.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du opretter et nyt link, skal du placere markøren der, hvor du vil have linket og skærmtip i dokumentet.

  • Hvis du vil føje et skærmtip til et eksisterende link, skal du markere linket eller placere markøren i linkteksten.

 2. Tryk på Command+K for at åbne dialogboksen Indsæt link.

 3. Tryk på Control+Option+Højre eller Venstre piletast, indtil du hører: "Knappen Skærmtip", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Angiv skærmtip til link åbnes. Der er fokus på tekstfeltet Skærmtip.

 4. Skriv den tekst, der skal vises som skærmtip.

 5. Tryk på Enter for at føje skærmtip til linket. Fokus vender tilbage til dialogboksen Indsæt link.

 6. Hvis dette er et nyt link, du opretter, skal du oprette resten af linket, som det er angivet i Link til en webside, fil eller tom mail. Ellers skal du gå videre til næste trin.

 7. Tryk på Enter for at anvende de ændringer, du har foretaget. Dialogboksen lukkes, og fokus vender tilbage til dokumentets brødtekst.

Ændre linktekstfarven

Hvis du vil ændre teksten i linkets farve i hele dokumentet, kan du Word temaerne.

 1. Tryk på F6, indtil du hører den nuværende valgte fane.

 2. Tryk på Control+Option+Højre eller Venstre piletast, indtil du hører: "Fanen Design." Tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge den.

 3. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører "Temaer, menuknap", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at udvide menupunktet Temaer.

 4. Brug piletasterne til at gennemse de tilgængelige temaer. Tryk på Enter for at markere og anvende et tema i dit dokument. Der anvendes en ensartet farve og skrifttype på linkteksterne.

Fjerne et link

Nogle gange skifter du mening. Sådan fjerner du et link fra et dokument uden at fjerne selve teksten:

 1. Vælg det link, du vil fjerne, i dokumentet.

 2. Tryk på Command+K for at åbne dialogboksen Indsæt link.

 3. Tryk på Ctrl+Alternativ+højre eller venstre piletast, indtil du hører "Knappen Fjern link", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Dialogboksen Indsæt link lukkes, og linket fjernes fra teksten. Selve teksten forbliver intakt, og dens typografi ændres til Normal.

Slå automatisk formatering for kæder fra

Du kan forhindre Wordder automatisk opretter et link, når du skriver en webadresse.

 1. Tryk på Command+komma (,) for at åbne vinduet Indstillinger i Word, tryk på Tab, indtil du hører "Knappen Autokorrektur", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at vælge.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den aktuelt markerede fane, brug højre eller venstre piletast for at gå til fanen Autoformat under type, og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Internet- og netværksstier med links", og tryk derefter på Control+Option+mellemrumstasten for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 4. Hvis du vil gå tilbage til dit dokument, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Knappen Tilbage", trykke på Control+Option+mellemrumstasten og derefter trykke på Esc.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til iOS med VoiceOver, den indbyggede iOS-skærmlæser, til at oprette links til web- eller mailadresser i dokumentet.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

Dette afsnit indeholder

Opret et hurtigt link

Word til iOSopretter links automatisk, mens du skriver.

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil indsætte linket.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive en webadresse (URL-adresse), f.eks. www.contoso.com eller en mailadresse som f.eks. someone@example.com, og skriv derefter et mellemrum, eller opret en ny linje. Word til iOS ændrer teksten til et link, og VoiceOver meddeler URL-adressen eller mailadressen.

Tip!: Hvis du vælger knappen Slet på skærmtastaturet to gange, efter linket blev oprettet, fjernes hele linket.

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link til en fil, skal du bruge skrivebordsversionen af Word.

Opret link til en webside

Du kan selv skrive linkteksten i stedet for at bruge webadressen (URL) som linktekst.

 1. I Redigeringsvisning skal du gå til det sted, hvor du vil indsætte linket.

 2. For at gå til båndet skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og dobbelttrykke på skærmen. Fanen Hjem åbnes, og du hører: "Fanen Hjem."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Indsæt fane."

 4. Stryg til højre, indtil du hører" Indsæt link, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Dialogboksen Indsæt link åbnes, fokus er i feltet Adresse, og skærmtastaturet vises.

 5. Skriv webadressen på destinationswebstedet, og stlid derefter med en finger i nærheden af det nederste højre hjørne af skærmtastaturet, indtil du hører "Udført", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Skærm", efterfulgt af den webadresse, du har skrevet, og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Vis, tekstfelt".

 7. Slet webadressen fra tekstfeltet Vis, og skriv den linktekst, du vil have vist i dokumentet. Lad en finger glide hen mod det nederste højre hjørne af skærmtastaturet, indtil du hører "Udført", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tip!: Linkteksten skal beskrive destinationen for linket. Titlen på en destinationswebside udgør f.eks. en god linktekst. Når personer linker til den pågældende side, læser skærmlæsere sidens titel først. Dette bekræfter destinationen og gør linket til en mere handicapvenlig oplevelse.

 8. Stryg til venstre, indtil du hører: "Udført, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. 

Linket tilføjes, og fokus vender tilbage til dokumentets brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser, til at oprette links til web- eller mailadresser i dokumentet.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Opret et hurtigt link

Word til Android opretter links automatisk, mens du skriver.

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil indsætte linket.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive en webadresse (URL-adresse), f.eks. www.contoso.com eller en mailadresse som f.eks. someone@example.com, og skriv derefter et mellemrum, eller opret en ny linje. Word ændrer teksten til et link.

Tip!: Hvis du ikke ønsker, at web- eller mailadressen, du har indtastet, skal være et link, skal du vælge knappen Slet på skærmtastaturet, umiddelbart efter linket blev oprettet automatisk.

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link til en fil, skal du bruge skrivebordsversionen af Word.

Opret link til en webside

Du kan selv skrive linkteksten i stedet for at bruge webadressen (URL) som linktekst.

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil indsætte linket.

 2. For at gå til båndet skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Hjem åbnes, og du hører: "Fanemenu, Hjem markeret."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes. Stryg til højre, indtil du hører: "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fanen Indsæt åbnes.

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Linkmenu", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Link".

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Indsæt link, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Dialogboksen Link åbnes, fokus er i feltet Tekst, der skal vises, og skærmtastaturet vises.

 6. Skriv den linktekst, du vil have vist i dokumentet.

  Tip!: Linkteksten skal beskrive destinationen for linket. Titlen på en destinationswebside udgør f.eks. en god linktekst. Når personer linker til den pågældende side, læser skærmlæsere sidens titel først. Dette bekræfter destinationen og gør linket til en mere handicapvenlig oplevelse.

 7. Stryg til højre, indtil du hører: "Redigeringsfelt til adresse." Dobbelttryk på skærmen, og skriv derefter webadressen på destinationswebstedet.

 8. Stryg til venstre, indtil du hører" Indsæt, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. 

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at oprette links til web- eller mailadresser i dokumentet. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edge, JAWS i Chrome og NVDA i Firefox, men det kan fungere med andre skærmlæsere og webbrowsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser med Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word på internettet, anbefaler vi, at du Microsoft Edgesom webbrowser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Opret et hurtigt link

Word til internettet kan oprette et link automatisk, mens du skriver. Indtast en webadresse (URL-adresse) som www.contoso.com eller en mailadresse som someone@example.com i dit dokument, og tryk derefter på mellemrumstasten eller Enter. Word ændrer teksten til et link.

Tip!: Hvis du ikke ønsker, at web- eller mailadressen, du har indtastet, skal være et link, kan du – umiddelbart efter at have trykket på mellemrumstasten eller Enter – fortryde den seneste handling ved at trykke på Ctrl+Z. 

Opret link til en webside

Du kan selv skrive linkteksten i stedet for at bruge webadressen (URL) som linktekst.

Tip!: Linkteksten skal beskrive destinationen for linket. Titlen på en destinationswebside udgør f.eks. en god linktekst. Når personer linker til den pågældende side, læser skærmlæsere sidens titel først. Dette bekræfter destinationen og gør linket til en mere handicapvenlig oplevelse. Du kan finde flere oplysninger om at skrive handicapvenlige dokumenter under Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap.

 1. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte linket i dit dokument.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Link. Fokus er på feltet Adresse.

 3. Skriv webadressen på destinationswebstedet.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Vis tekst", og skriv den linktekst, du vil bruge.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Indsæt", og tryk derefter på Enter.

  Dialogboksen Link lukkes, og Word indsætter linket i dokumentet.

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link til en fil eller en placering i det aktuelle dokument, skal du bruge skrivebordsversionen af Word.

Fjerne et link

Nogle gange skifter du mening. Sådan fjerner du et link uden at fjerne selve teksten:

 1. Gå til teksten med linket i dokumentet.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Link. Der er fokus på feltet Adresse, og adressen er markeret.

 3. Tryk på Tilbage for at fjerne linket. Med NVDA hører du: "Ikke markeret." Med Oplæser og JAWS er der ingen lydfeedback på nuværende tidspunkt.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "OK, knap". Tryk derefter på Enter.

  Dialogboksen Link lukkes, og linket fjernes fra den markerede tekst. 

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×