Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Vælg en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug en skærmlæser til at indsætte et link i Word

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn eller kognitive vanskeligheder, der bruger et skærmlæserprogram, f.eks. Microsoft’oplæser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at besøge Microsoft Support-startsiden.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at oprette links i dokumentet. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker. Du lærer, hvordan du opretter et link til en fil, en webside eller en tom mail, eller du kan oprette et link fra én placering til en anden i det aktuelle dokument. Du lærer også, hvordan du opretter bogmærker, indsætter skærmtip og ændrer tekstens farve på linket.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret et automatisk link

Word kan oprette et link automatisk, mens du skriver. Indtast en webadresse (URL-adresse) som www.contoso.com eller en mailadresse som someone@example.com i dit dokument, og tryk derefter på mellemrumstasten eller Enter. Word ændrer teksten til et link.

Tip!: Hvis du ikke ønsker, at web- eller mailadressen, du har indtastet, skal være et link, kan du – umiddelbart efter at have trykket på mellemrumstasten eller Enter – fortryde den seneste handling ved at trykke på Ctrl+Z. Du hører: "Fortryd". 

Oprette et link til en webside, en fil eller en tom mail

I Wordkan du oprette links, der peger på en webside, fil eller en ny mail. Næsten alle elementer i Word kan omdannes til et link: et stykke tekst, et billede, en figur, et skærmbillede, SmartArt eller et ikon.

Linke til en webside

 1. Placér markøren på det sted, hvor du vil indsætte linket i dit dokument.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Indsæt link . Fokus er på feltet Adresse.

 3. Angiv webadressen på destinationswebstedet, og tryk derefter på Alt+T for at flytte til feltet Tekst, der skal vises.

 4. Skriv den linktekst, du vil have vist i dokumentet.

  Tip!: Linkteksten skal beskrive linkdestinationen. Titlen på en destinationswebside giver f.eks. en god linktekst. Når personer opretter et link til den pågældende side, læser skærmlæsere sidens titel først. Dette bekræfter destinationen og gør linket til en mere handicapvenlig oplevelse.

 5. Tryk på Enter. Dialogboksen Indsæt link lukkes, og markøren placeres efter det indsatte link.

Opret link til en ny mail

Nogle gange vil du gøre det muligt for andre at sende mails, mens de læser dokumentet. Du kan f.eks. have folk til at kontakte dit kontor for at få flere oplysninger, eller du indsamler måske feedback om en ny idé, du har foreslået. Word kan du tilføje et link, der åbner en ny mail, hvor adressen og emnet allerede er udfyldt.

 1. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte linket i dit dokument.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Indsæt link .

 3. Tryk på Alt+M for at åbne dialogboksen mail. Du hører: "Mailadresse".

 4. Skriv mailadressen, og tryk derefter på tabulatortasten for at gå til feltet Emne.

 5. Skriv mailens emne, og tryk derefter på Alt+T for at gå til feltet Tekst, der skal vises.

 6. Skriv den linktekst, du vil have vist i dokumentet.

  Tip!: Hvis du ikke skriver linkteksten, så vises den som et langt mailto:-link med adresse- og emneoplysningerne. Din egen linktekst kan være kort og informativ.

 7. Tryk på Enter. Dialogboksen Indsæt link lukkes, og markøren placeres efter det indsatte link.

Opret et link til en placering i et dokument

Du kan oprette et link til de foruddefinerede overskrifter eller bogmærker i dokumentet.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du anvender de indbyggede overskriftstypografier i dokumentet, i afsnittet "Brug overskrifter" i Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word.

 1. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte linket i dit dokument.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Indsæt link .

 3. Tryk på Alt+A for at åbne fanen Vælg et sted i dette dokument . Fokus er på den liste, der indeholder de overskrifter og bogmærker, du kan linke til i det aktuelle dokument.

 4. Tryk på pil ned for at gå ned på listen. Når du når til den ønskede linkdestination, skal du trykke på Enter for at markere den og indsætte linket.

  Dialogboksen Indsæt link lukkes, og markøren placeres efter det indsatte link.

Tilføje et bogmærke

Opret bogmærker til elementer i dokumentet, så du kan oprette et link til dem. Du kan f.eks. føje et bogmærke til begyndelsen af et afsnit, en tabel eller et billede.

 1. Flyt markøren til det område i dokumentet, hvor du vil tilføje et bogmærke.

 2. Tryk på Alt+N, K for at åbne dialogboksen Bogmærke . Fokus er på tekstfeltet Bogmærkenavn .

 3. Skriv et navn til bogmærket.

  Bemærk!: Bogmærkenavne skal begynde med et bogstav. De kan omfatte både tal og bogstaver, men ikke mellemrum. Hvis du vil adskille ord, kan du bruge et understregningstegn (_) mellem ordene.

 4. Tryk på Enter for at tilføje bogmærket. Dialogboksen lukkes, og fokus vender tilbage til brødteksten.

Indsæt et skærmtip

Med skærmtip kan du give flere oplysninger om links i dokumentet. Hvis du f.eks. har føjet et link til et billede, kan du skrive teksten i linket til et skærmtip og fortælle din læser, hvor linket fører dem hen.

Du kan tilføje et skærmtip, når du opretter et nyt link eller til et eksisterende link.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du opretter et nyt link, skal du placere markøren der, hvor du vil have linket og skærmtip i dokumentet.

  • Hvis du vil føje et skærmtip til et eksisterende link, skal du markere linket eller placere markøren i linkteksten.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Indsæt link .

 3. Tryk på Alt+P for at åbne dialogboksen Angiv skærmtip til link . Fokus er på tekstfeltet Skærmtip .

 4. Skriv den tekst, der skal vises som skærmtip.

 5. Tryk på Enter for at føje skærmtip til linket. Fokus vender tilbage til dialogboksen Indsæt link .

 6. Hvis dette er et nyt link, du opretter, skal du oprette resten af linket som beskrevet i Link til en webside, fil eller tom mail. Ellers skal du gå til næste trin.

 7. Hvis du vil anvende de ændringer, du har foretaget, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen OK", og derefter trykke på Enter.

Ændre tekstfarven på linket

Hvis du vil ændre linktekstfarven i hele dokumentet, kan du bruge de Word temaer. Du kan også tilpasse linktemafarven for f.eks. at gøre det mere handicapvenligt.

 1. Tryk på Alt+G, T, H for at åbne menuen Temaer .

 2. Brug piletasterne til at gennemse de tilgængelige temaer. Tryk på Enter for at vælge og anvende et tema på dokumentet. Der anvendes en ensartet farve og skrifttype på linkteksterne.

Tilpas tekstfarven på linket

 1. Tryk på Alt+G, T, C, C for at åbne dialogboksen Opret nye temafarver .

 2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Link", og tryk derefter på mellemrumstasten.

 3. Brug piletasterne til at finde den ønskede farve, og tryk derefter på Enter for at vælge den.

 4. Hvis du vil oprette et navn til de nye temafarver, skal du trykke på Alt+N og skrive navnet.

 5. Hvis du vil anvende den nye farve, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Gem", og derefter trykke på Enter.

Fjerne et link

Nogle gange skifter du mening. Sådan fjerner du et link fra et dokument uden at fjerne selve teksten:

 1. Åbn dokumentet, og markér derefter teksten med linket.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Indsæt link .

 3. Tryk på Alt+R for at fjerne det markerede link. Dialogboksen Indsæt link lukkes, og linket fjernes fra den markerede tekst.

Slå automatisk formatering af links fra  

Du kan forhindre, at Wordautomatisk opretter et link, når du skriver en webadresse.

 1. Tryk på Alt+F, T for at åbne vinduet Word-indstillinger , tryk på pil ned, indtil du hører "Korrektur", og tryk derefter på Alt+A for at åbne vinduet med indstillinger for Autokorrektur .

 2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører den aktuelt markerede fane, og brug derefter piletasterne til at navigere til fanen Autoformat under skrivning .

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Internet- og netværksstier med links, afkrydsningsfelt markeret", tryk på mellemrumstasten for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, og tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på Esc for at afslutte vinduet Word-indstillinger .

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i MacOS, til at oprette links i dokumentet. Du kan tilføje et link til en fil, en webside eller en tom mail. Du kan også linke fra ét sted til et andet i det aktuelle dokument ved hjælp af overskrifter eller bogmærker, indsætte skærmtip og ændre farven på linkteksterne.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i visningen Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Opret et automatisk link

Word kan oprette et link automatisk, mens du skriver. Skriv en webadresse (URL-adresse) som www.contoso.com eller en mailadresse som someone@example.com, og tryk derefter på mellemrumstasten eller Enter. Word ændrer teksten til et link.

Tip!: Hvis du ikke ønsker, at web- eller mailadressen, du har skrevet, skal være et link, skal du fortryde den seneste handling ved at trykke på Command+Z umiddelbart efter, at du har trykket på mellemrumstasten eller Enter. Du hører: "Fortryd autoformat".

Opret et link til en anden placering i det aktuelle dokument

Du kan oprette et link til de foruddefinerede overskrifter eller bogmærker i dokumentet.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du anvender de indbyggede overskriftstypografier i dit dokument, under Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word.

 1. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte linket til dit bogmærke i dokumentet.

 2. Tryk på Command+K. Dialogboksen Indsæt link åbnes.

 3. Tryk på Control+Option+Venstre piletast, indtil du hører "Dette dokument, fane", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

 4. Tryk på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører "Vælg et sted i dette dokument, tabel", og tryk derefter på Control+Option+Shift+Piletast ned.

  Hvis du vil gennemse listen over tilgængelige linkmål, f.eks . Overskrifter og Bogmærker, skal du bruge Ctrl+Alternativ+pil op eller pil ned. Hvis du vil udvide et element, skal du trykke på højre piletast. Sektionsnavnene meddeles, efterhånden som du bevæger dig gennem dem.

 5. Når du har navigeret til det bogmærke eller den overskrift, du vil markere, skal du trykke på Control+Option+Skift+Piletast op for at lukke tabellen.

 6. Hvis du vil ændre linkteksten, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører den aktuelle overskrift eller bogmærketekst efterfulgt af "Tekst, der skal vises, rediger tekst". Skriv den linktekst, du vil have vist i dokumentet.

 7. Tryk på Enter for at indsætte linket. Dialogboksen lukkes, og linket indsættes.

Opret et bogmærke

Opret bogmærker til elementer i dokumentet, så du kan oprette et link til dem. Du kan f.eks. føje et bogmærke til et stykke tekst, starten af et afsnit, en tabel eller et billede.

 1. Hvis du vil indsætte et bogmærke for destinationen, skal du vælge den pågældende placering.

 2. For at gå til fanen Indsæt skal du trykke på F6, indtil du hører navnet på den aktuelt valgte fane. Tryk derefter på Control+Option+Højre eller Venstre piletast, indtil du hører: "Indsæt fane." Tryk på Control+Option+Mellemrum, for at vælge.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Bogmærke, knap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge. Dialogboksen Bogmærke åbnes med fokus på tekstfeltet Bogmærkenavn . Angiv navnet på et bogmærke.

  Bemærk!: Bogmærkenavne skal begynde med et bogstav. De kan omfatte både tal og bogstaver, men ikke mellemrum. Hvis du vil adskille ord, kan du bruge et understregningstegn (_) mellem ordene.

 4. Tryk på Enter for at oprette bogmærket. Dialogboksen lukkes, og bogmærket oprettes.

Indsæt et skærmtip

Med skærmtip kan du give flere oplysninger om links i dokumentet. Hvis du f.eks. har føjet et link til et billede, kan du skrive teksten i linket til et skærmtip og fortælle din læser, hvor linket fører dem hen.

Du kan tilføje et skærmtip, når du opretter et nyt link eller til et eksisterende link.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du opretter et nyt link, skal du placere markøren der, hvor du vil have linket og skærmtip i dokumentet.

  • Hvis du vil føje et skærmtip til et eksisterende link, skal du markere linket eller placere markøren i linkteksten.

 2. Tryk på Command+K for at åbne dialogboksen Indsæt link .

 3. Tryk på Control+Option+Højre eller Venstre piletast, indtil du hører "Knappen Skærmtip", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Dialogboksen Angiv skærmtip til link åbnes. Fokus er på tekstfeltet Skærmtip .

 4. Skriv den tekst, der skal vises som skærmtip.

 5. Tryk på Enter for at føje skærmtippet til linket. Fokus vender tilbage til dialogboksen Indsæt link .

 6. Hvis dette er et nyt link, du opretter, skal du oprette resten af linket som beskrevet i Link til en webside, fil eller tom mail. Ellers skal du gå til næste trin.

 7. Tryk på Enter for at anvende de ændringer, du har foretaget. Dialogboksen lukkes, og fokus vender tilbage til dokumentets brødtekst.

Ændre tekstfarven på linket

Hvis du vil ændre linktekstfarven i hele dokumentet, kan du bruge de Word temaer.

 1. Tryk på F6, indtil du hører den nuværende valgte fane.

 2. Tryk på Control+Option+Højre eller Venstre piletast, indtil du hører: "Fanen Design.". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at markere den.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Temaer, menuknap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at udvide menupunktet Temaer .

 4. Brug piletasterne til at gennemse de tilgængelige temaer. Tryk på Enter for at vælge og anvende et tema på dokumentet. Der anvendes en ensartet farve og skrifttype på linkteksterne.

Fjerne et link

Nogle gange skifter du mening. Sådan fjerner du et link fra et dokument uden at fjerne selve teksten:

 1. Vælg det link, du vil fjerne, i dokumentet.

 2. Tryk på Command+K for at åbne dialogboksen Indsæt link .

 3. Tryk på Control+Option+Højre eller Venstre piletast, indtil du hører "Knappen Fjern link", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Dialogboksen Indsæt link lukkes, og linket fjernes fra teksten. Selve teksten forbliver intakt, og dens typografi ændres til Normal.

Slå automatisk formatering af links fra

Du kan forhindre, at Wordautomatisk opretter et link, når du skriver en webadresse.

 1. Tryk på Command+komma (,) for at åbne vinduet Word-indstillinger , tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Autokorrektur", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

 2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører den aktuelt markerede fane, brug højre eller venstre piletast for at gå til fanen Autoformat under skrivning , og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum for at vælge.

 3. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Internet- og netværksstier med links", og tryk på Control+Option+Mellemrum for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 4. Hvis du vil gå tilbage til dokumentet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Tilbage", trykke på Control+Option+Mellemrum og derefter trykke på Esc.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til stave- og grammatikkontrol i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til iOS med VoiceOver, den indbyggede iOS-skærmlæser, til at oprette links til web- eller mailadresser i dokumentet.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

Dette afsnit indeholder

Opret et hurtigt link

Word til iOSopretter automatisk links, mens du skriver.

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil indsætte linket.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive en webadresse (URL-adresse), f.eks. www.contoso.com eller en mailadresse som someone@example.com, og skriv derefter et mellemrum, eller opret en ny linje. Word til iOS ændrer teksten til et link, og VoiceOver meddeler URL-adressen eller mailadressen.

Tip!: Hvis du vælger knappen Slet på skærmtastaturet to gange, efter linket blev oprettet, fjernes hele linket.

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link til en fil, skal du bruge skrivebordsversionen af Word.

Opret link til en webside

Du kan selv skrive linkteksten i stedet for at bruge webadressen (URL)som linktekst.

 1. I Redigeringsvisning skal du gå til det sted, hvor du vil indsætte linket.

 2. For at gå til båndet skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Vis bånd, knap", og dobbelttrykke på skærmen. Fanen Hjem åbnes, og du hører: "Fanen Hjem".

 3. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes. Stryg til højre, indtil du hører :"Indsæt fane", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Fanen Indsæt".

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "Knappen Indsæt link", og dobbelttryk derefter på skærmen. Dialogboksen Indsæt link åbnes, fokus er på feltet Adresse , og skærmtastaturet vises.

 5. Skriv webadressen på destinationswebstedet, og lad derefter en finger glide hen i nærheden af nederste højre hjørne af skærmtastaturet, indtil du hører "Udført", og dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Skærm" efterfulgt af den webadresse, du har skrevet, og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Vis, tekstfelt.".

 7. Slet webadressen fra tekstfeltet Vis, og skriv den linktekst, du vil have vist i dokumentet. Styk med én finger i nærheden af nederste højre hjørne af skærmtastaturet, indtil du hører "Udført", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tip!: Linkteksten skal beskrive linkdestinationen. Titlen på en destinationswebside giver f.eks. en god linktekst. Når personer opretter et link til den pågældende side, læser skærmlæsere sidens titel først. Dette bekræfter destinationen og gør linket til en mere handicapvenlig oplevelse.

 8. Stryg til venstre, indtil du hører : "Knappen Udført", og dobbelttryk derefter på skærmen. 

Linket tilføjes, og fokus vender tilbage til dokumentets brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser, til at oprette links til web- eller mailadresser i dokumentet.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Opret et hurtigt link

Word til Android opretter automatisk links, mens du skriver.

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil indsætte linket.

 2. Brug skærmtastaturet til at skrive en webadresse (URL-adresse), f.eks. www.contoso.com eller en mailadresse som someone@example.com, og skriv derefter et mellemrum, eller opret en ny linje. Word ændrer teksten til et link.

Tip!: Hvis du ikke vil have, at web- eller mailadressen, du har skrevet, skal være et link, skal du vælge knappen Slet på skærmtastaturet umiddelbart efter, at det automatiske link blev oprettet.

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link til en fil, skal du bruge skrivebordsversionen af Word.

Opret link til en webside

Du kan selv skrive linkteksten i stedet for at bruge webadressen (URL)som linktekst.

 1. Gå til det sted i dokumentet, hvor du vil indsætte linket.

 2. For at gå til båndet skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Knappen Flere indstillinger", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Hjem åbnes, og du hører: "Fanemenu, hjem markeret."

 3. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes. Stryg til højre, indtil du hører :"Indsæt fane", og dobbelttryk derefter på skærmen. Fanen Indsæt åbnes.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Linkmenu", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Link".

 5. Stryg til højre, indtil du hører : "Indsæt link, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. Dialogboksen Link åbnes, fokus er i feltet Tekst, der skal vises , og skærmtastaturet vises.

 6. Skriv den linktekst, du vil have vist i dokumentet.

  Tip!: Linkteksten skal beskrive linkdestinationen. Titlen på en destinationswebside giver f.eks. en god linktekst. Når personer opretter et link til den pågældende side, læser skærmlæsere sidens titel først. Dette bekræfter destinationen og gør linket til en mere handicapvenlig oplevelse.

 7. Stryg til højre, indtil du hører: "Redigeringsfelt for adresse". Dobbelttryk på skærmen, og skriv derefter webadressen på destinationswebstedet.

 8. Stryg til venstre, indtil du hører : "Indsæt, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen. 

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at oprette links til web- eller mailadresser i dokumentet. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edge, JAWS i Chrome og NVDA i Firefox, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere og webbrowsere, så længe de følger almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser med Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Microsoft 365 til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft 365.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edgesom din webbrowser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Opret et hurtigt link

Word til internettet kan oprette et link automatisk, mens du skriver. Indtast en webadresse (URL-adresse) som www.contoso.com eller en mailadresse som someone@example.com i dit dokument, og tryk derefter på mellemrumstasten eller Enter. Word ændrer teksten til et link.

Tip!: Hvis du ikke ønsker, at web- eller mailadressen, du har indtastet, skal være et link, kan du – umiddelbart efter at have trykket på mellemrumstasten eller Enter – fortryde den seneste handling ved at trykke på Ctrl+Z. 

Opret link til en webside

Du kan selv skrive linkteksten i stedet for at bruge webadressen (URL)som linktekst.

Tip!: Linkteksten skal beskrive linkdestinationen. Titlen på en destinationswebside giver f.eks. en god linktekst. Når personer opretter et link til den pågældende side, læser skærmlæsere sidens titel først. Dette bekræfter destinationen og gør linket til en mere handicapvenlig oplevelse. Du kan finde flere oplysninger om at skrive handicapvenlige dokumenter i Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap.

 1. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte linket i dit dokument.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Link . Fokus er på feltet Adresse.

 3. Skriv webadressen på destinationswebstedet.

 4. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Vis tekst", og skriv den linktekst, du vil bruge.

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Indsæt", og tryk derefter på Enter.

  Dialogboksen Link lukkes, og Word indsætter linket i dokumentet.

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link til en fil eller til en placering i det aktuelle dokument, skal du bruge skrivebordsversionen af Word.

Fjerne et link

Nogle gange skifter du mening. Sådan fjerner du et link uden at fjerne selve teksten:

 1. Gå til teksten med linket i dokumentet.

 2. Tryk på Ctrl+K for at åbne dialogboksen Link . Fokus er på feltet Adresse , og adressen er markeret.

 3. Tryk på Tilbage for at fjerne linket. Med NVDA hører du: "Ikke markeret". Med Oplæser og JAWS er der ingen lydfeedback på nuværende tidspunkt.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "OK, knap". Tryk derefter på Enter.

  Dialogboksen Link lukkes, og linket fjernes fra den markerede tekst. 

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at dele et dokument i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×