Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug en skærmlæser til at oprette sidehoveder og sidefødder i Word

Denne artikel er beregnet til personer, der bruger et skærmlæserprogram, f.eks. Windows Oplæser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365-produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at besøget Microsoft Support.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger på alle sider i dokumentet, f.eks. sidetal, dokumenttitel, firmanavn, forfatter og dato. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Opret et sidehoved eller en sidefod

Du kan tilføje en hvilken som helst tekst i et sidehoved eller en sidefod, f.eks. sidetal, en dato eller et sidetal. Du kan også tilføje et billede, f.eks. et firmalogo.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på Alt+N, H for at oprette et sidehoved i dokumentet. Med Oplæser hører du "Indbygget, tom" efterfulgt af antallet af tilgængelige sidehovedtyper. Med JAWS og NVDA hører du: "Sidehovedliste, indbygget" 

  • Tryk på Alt+N, O for at oprette en sidefod. Med Oplæser hører du "Indbygget, tom" efterfulgt af antallet af tilgængelige sidefodstyper. Med JAWS og NVDA hører du: "Feltet Sidefodsliste, indbygget".

  Fokus skifter til menuen, som viser sidehoved- eller sidefodslayout.

 2. Brug tabulatortasten eller pil ned til at bevæge dig gennem listen over layout. Tryk på Enter for at vælge det ønskede layout.

  Det layout, du har valgt, åbnes i sidehoved- og sidefodsområdet i dokumentet. Fokus flyttes til den første redigerbare tekst i det layout, du har valgt. Du kan ikke redigere brødteksten i dokumentet igen, før du lukker båndet Sidehoved & sidefod.

 3. Tryk på højre piletast for at flytte fokus til det redigerbare tekstområde. Pladsholderteksten læses højt, f.eks. "Dokumenttitel" eller "Skriv her".

 4. Skriv den ønskede tekst.

 5. For at flytte til det eventuelt næste redigerbare tekstområde skal du trykke på Højre pil.

 6. Tryk på Alt+J, H, C for at afslutte sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Rediger et sidehoved eller en sidefod

 1. Gør et af følgende:

  • Du kan åbne og redigere et sidehoved ved at trykke på Alt+N, H, E.

  • Du kan åbne og redigere en sidefod ved at trykke på Alt+N, O, E.

  Fokus flyttes til sidehovedet eller sidefoden, og båndet Sidehoved & Sidefod åbnes.

 2. Foretag de ønskede ændringer.

 3. Tryk på Alt+J, H, C for at afslutte sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Tilføj et sidetal i et sidehoved eller en sidefod

 1. Hvis du vil indsætte et sidetal, skal du trykke på Alt+N, N, U. Menuen Sidetal åbnes.

 2. Brug pil ned til at bevæge dig gennem listen over mulige sideplaceringer (øverst på siden, nederst på siden osv.) for sidetallet. Tryk på Enter eller på mellemrumstasten for at vælge den ønskede placering.

  Hvert sideplaceringselement åbner en ny menu, hvor der kan vælges forskellige muligheder for den pågældende placering. Brug pil ned til at gennemse disse indstillinger, og tryk på Enter for at vælge den, du ønsker.

 3. Tryk på Alt+J, H, C for at afslutte sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Tilføj en dato i sidehovedet eller sidefoden

 1. Gør et af følgende:

  • Du kan åbne og redigere et sidehoved ved at trykke på Alt+N, H, E.

  • Du kan åbne og redigere en sidefod ved at trykke på Alt+N, O, E.

  Fokus flyttes til sidehovedet eller sidefoden, og båndet Sidehoved & Sidefod åbnes.

 2. Hvis du vil indsætte en dato, skal du trykke på Alt+N, D. Dialogboksen Dato og klokkeslæt åbnes.

 3. Brug pil ned til at bevæge dig gennem listen over tilgængelige dato- og klokkeslætsformater for sidehovedet eller sidefoden. Når du finder det ønskede format, skal du trykke på tabulatortasten for at markere det og gå til de andre indstillinger i dialogboksen.

 4. I sprogmenuen skal du trykke på pil ned for at gennemse de installerede sprog, hvis det er nødvendigt. Tryk på tabulatortasten for at vælge et sprog og gå videre til den næste valgmulighed.

 5. Du hører: "Afkrydsningsfeltet Opdater automatisk ikke markeret". Hvis dato og klokkeslæt skal opdateres automatisk, skal du trykke på mellemrumstasten.

 6. Tryk på tabulatortasten. Du hører: "Benyt som standard". Hvis du vil bruge den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt som standard, skal du trykke på mellemrumstasten. I bekræftelsesdialogboksen skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Ja", og derefter trykke på Enter.

 7. Tryk på tabulatortasten, indtil du når knappen OK , og tryk derefter på Enter.

 8. Tryk på Alt+J, H, C for at afslutte sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Få adgang til båndet Sidehoved & sidefod

Fra båndet Sidehoved & Sidefod kan du f.eks. tilføje et billede af sidehovedet eller sidefoden eller justere placeringen af sidehovedet eller sidefoden i dokumentet.

 1. Tryk på Alt+N, H, E for at åbne båndet Sidehoved & Sidefod.

 2. Tryk på Alt+J, H for at gå til båndet.

 3. Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig gennem knapperne på båndet Sidehoved & sidefod.

 4. Tryk på Enter for at vælge en knap, eller tryk på mellemrumstasten for at markere et afkrydsningsfelt.

 5. Hvis du vil afslutte båndet Sidehoved & sidefod og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Alt+J, H, C.

Fjerne et sidehoved eller en sidefod

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil fjerne et sidehoved, skal du trykke på Alt+N, H, R.

  • Hvis du vil fjerne en sidefod, skal du trykke på Alt+N, O, R.

  Sidehovedet eller sidefoden fjernes. Fokus tilbage til dokumentets brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at tilføje, læse og slette kommentarer i Word

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i MacOS, til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger på alle sider i dokumentet, f.eks. sidetal, dokumenttitel, firmanavn, forfatter og dato.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Opret sidehoveder og sidefødder

 1. I et Word dokument skal du trykke på F6, indtil du hører den aktuelt markerede fane, f.eks. "Hjem, markeret, fane". Tryk på Control+Option+Højre eller Venstre piletast, indtil du hører "Indsæt fane", og tryk på Control+Option+Mellemrum for at vælge fanen.

 2. Tryk på Tab-tasten gentagne gange, indtil du hører "Sidehoved, menuknap" eller "Sidefod, menuknap.". Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum, for at vælge knappen.

 3. Tryk på Ctrl+Option+Skift+Pil ned-tast for at åbne listen over layouts for sidehoved og sidefod.

 4. Tryk på pil ned for at navigere i indstillingerne. Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge en indstilling.

  Det layout, du har valgt, åbnes i sidehoved- eller sidefodsområdet i dokumentet. Fokus flyttes til det sidehoved eller den sidefod, du har indsat.

 5. Tryk på højre piletast for at flytte fokus til det redigerbare tekstområde. Du kan høre pladsholderteksten læst højt, f.eks. "Dokumenttitel, markeret" eller "Skriv her, markeret".

 6. Skriv teksten til sidehovedet eller sidefoden.

 7. Hvis du vil flytte til det næste redigerbare tekstområde, hvis det er relevant, skal du trykke på højre piletast, indtil du hører det næste tekstområde markeret.

 8. Hvis du vil afslutte sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Control+Option+venstre eller højre piletast, indtil du f.eks. hører "Side et indhold".

Rediger sidehoveder og sidefødder

 1. I et Word dokument skal du trykke på Control+Option+Venstre eller Højre piletast gentagne gange for at navigere til sidehovedet eller sidefoden.

 2. Markér den tekst, du vil ændre, f.eks. Skift+Option+piletasterne, og skriv det nye sidehoved eller den nye sidefod.

 3. For at gå til næste sidehoved eller sidefod skal du trykke på Control+Option+Højre pil, indtil du når til næste sidehoved eller sidefod. VoiceOver meddeler din placering.

 4. Hvis du vil afslutte sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Control+Option+venstre eller højre piletast, indtil du f.eks. hører "Side et indhold".

Føj en dato til sidehovedet eller sidefoden

 1. I et Word dokument skal du trykke på Control+Option+Højre piletast gentagne gange for at gå til sidehovedet eller sidefoden.

 2. Tryk på Control+Option+I for at åbne Elementvælger. Skriv dato & klokkeslæt. VoiceOver meddeler: "Ét element, knappen Dato & klokkeslæt". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at gå til knappen, og tryk på Control+Option+Mellemrum igen for at vælge knappen.

 3. Dialogboksen Dato og klokkeslæt med tilgængelige formatindstillinger åbnes. Brug pil ned til at bevæge dig gennem listen over tilgængelige dato- og klokkeslætsformater. Når du finder det ønskede format, skal du trykke på tabulatortasten for at markere det og gå til andre indstillinger i dialogboksen.

 4. Tryk på Tabulatortasten gentagne gange, indtil du hører: "OK, standard, knap.". Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at vælge knappen.

  Datoen føjes til sidehovedet eller sidefoden, og fokus forbliver i området Sidehoved og sidefod.

 5. Hvis du vil afslutte sidehovedet eller sidefoden og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Control+Option+venstre eller højre piletast, indtil du f.eks. hører "Side et indhold".

Tilpas sidehoveder og sidefødder

Værktøjslinjen Sidehoved og sidefod indeholder mange funktioner, som du kan bruge til at tilpasse et sidehoved eller en sidefod.

 1. Tryk på Ctrl+Option+M for at gå til menulinjen, og tryk derefter på V for at gå til menuen Visning.

 2. Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på pil ned gentagne gange, indtil du hører: "Sidehoved og sidefod.". Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at åbne sidehovedet og sidefoden til redigering.

 4. For at gå til fanen Sidehoved & sidefod skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil du hører: "Sidehoved og sidefod, markeret, fane.". Tryk på Tabulatortasten gentagne gange for at gå til båndet.

  Det første element på båndet er knappen Sidehoved. For at navigere gennem de øvrige elementer på båndet skal du trykke på Tabulatortasten.

 5. Hvis du vil markere et element, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 6. Hvis du vil lukke fanen og sidehovedet og sidefoden, når du er færdig, skal du trykke på Control+Option+I for at åbne Elementvælger. Skriv luk sidehoved. VoiceOver meddeler: "Ét element, knappen Luk sidehoved og sidefod". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at gå til knappen, og tryk på Control+Option+Mellemrum igen for at vælge knappen.

  Sidehovedet, sidefoden og fanen Sidehoved & Sidefod lukkes, og fokus flyttes til dokumentets brødtekst.

Fjern sidehoveder eller sidefødder

 1. I et Word dokument skal du trykke på Control+Option+M for at gå til menulinjen og derefter trykke på V for at gå til menuen Vis .

 2. Hvis du vil åbne menuen, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 3. Tryk på pil ned gentagne gange, indtil du hører: "Sidehoved og sidefod.". Tryk på Ctrl+Option+Mellemrum for at åbne sidehovedet og sidefoden til redigering.

 4. For at gå til fanen Sidehoved & sidefod skal du trykke på F6 gentagne gange, indtil du hører: "Sidehoved og sidefod, markeret, fane.". Tryk på Tabulatortasten gentagne gange for at gå til båndet.

  Det første element på båndet er knappen Sidehoved. VoiceOver meddeler: "Menuknappen Sidehoved." Tryk på tabulatortasten for at gå til knappen Sidefod. Hvis du vil vælge knappen, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 5. Tryk på pil ned, indtil VoiceOver meddeler "Fjern sidehoved" eller "Fjern sidefod".

 6. Hvis du vil fjerne sidehovedet eller sidefoden, skal du trykke på Ctrl+Option+Mellemrum.

 7. Hvis du vil lukke fanen og sidehovedet og sidefoden, skal du trykke på Control+Option+I for at åbne Elementvælger. Skriv luk sidehoved. VoiceOver meddeler: "Ét element, knappen Luk sidehoved og sidefod". Tryk på Control+Option+Mellemrum for at gå til knappen, og tryk på Control+Option+Mellemrum igen for at vælge knappen.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger på alle sider i dokumentet, f.eks. sidetal, dokumenttitel og firmanavn.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • Vi anbefaler, at du læser og redigerer dokumenter i Udskriftslayout. VoiceOver fungerer muligvis ikke pålideligt i andre visningstilstande.

I dette emne

Opret et sidehoved eller en sidefod

 1. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd", og dobbelttryk på skærmen. Du hører den aktuelt valgte fane, f.eks. "Hjem, fane".

 2. Dobbelttryk på skærmen. Fanemenuen åbnes.

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. I fanen Indsæt skal du stryge til højre, indtil du hører: "Sidehoved og sidefod, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Sidehoved & sidefod åbnes, og du hører: "Rediger sidehoved, knap.".

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette et sidehoved, skal du dobbelttrykke på skærmen og skrive overskriften ved hjælp af skærmtastaturet.

  • Hvis du vil oprette en sidefod, skal du stryge til højre, indtil du hører: "Rediger sidefod, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes til sektionsfoden, og du kan skrive sidefoden ved hjælp af skærmtastaturet.

 6. Når du er færdig, skal du for at lukke skærmtastaturet og vende tilbage til dokumentets brødtekst trække din finger rundt om midten af skærmen, indtil du hører dokumentteksten, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Indsæt sidetal i et sidehoved eller en sidefod

 1. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd", og dobbelttryk på skærmen. Du hører den aktuelt valgte fane, f.eks. "Hjem, fane".

 2. Dobbelttryk på skærmen, stryg til venstre eller højre, indtil du hører : "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører : "Sidetal, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører den ønskede indstilling for sidetal, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 5. Ruden sidehoved og sidefod åbnes med skærmtastaturet aktiveret. Hvis du vil redigere sidetallet, skal du skrive det nye sidetal.

 6. Når du er færdig, skal du for at lukke skærmtastaturet og vende tilbage til dokumentets brødtekst trække din finger rundt om midten af skærmen, indtil du hører dokumentteksten, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Fjerne et sidehoved eller en sidefod

 1. Tryk øverst på skærmen med fire fingre, stryg til højre, indtil du hører "Vis bånd", og dobbelttryk på skærmen. Du hører den aktuelt valgte fane, f.eks. "Hjem, fane".

 2. Dobbelttryk på skærmen, stryg til venstre eller højre, indtil du hører : "Indsæt, fane", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Sidehoved og sidefod, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Fjern sidehoved, knap" eller "Fjern sidefod, knap", og dobbelttryk på skærmen. Sidehovedet eller sidefoden fjernes.

 5. Hvis du vil vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trække din finger rundt på midten af skærmen, indtil du hører dokumentets tekst, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger på alle sider i dokumentet, f.eks. sidetal, dokumenttitel og firmanavn.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Opret et sidehoved eller en sidefod

 1. I dokumentet skal du i redigeringsvisningen gå til den dokumentsektion, hvor du vil tilføje sidehovedet eller sidefoden.

 2. Hvis det er nødvendigt, kan du lukke tastaturet og gå til båndet ved at stryge til højre, indtil du hører "Ikke markeret, flere indstillinger, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Hjem åbnes, og du hører: "Fanemenu, Hjem markeret."

 3. For at gå til fanen Indsæt skal du dobbelttrykke på skærmen og derefter stryge til højre, indtil du hører: "Fanen Indsæt". Dobbelttryk på skærmen.

 4. I fanen Indsæt skal du stryge til højre, indtil du hører: "Sidehoved og sidefod, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Sidehoved & sidefod åbnes, og fokus flyttes til sektionsoverskriften.

 5. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette et sidehoved, skal du skrive sidehovedet ved hjælp af skærmtastaturet.

   Tip!: Hvis det er nødvendigt at åbne tastaturet, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Markeret, flere indstillinger, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Hvis du vil oprette en sidefod, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Sidefod, sektion", efterfulgt af sektionsnummeret, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes til sektionsfoden, og du kan skrive sidefoden ved hjælp af skærmtastaturet.

 6. Når du er færdig, skal du stryge nedad og derefter til venstre for at lukke skærmtastaturet. Du vender tilbage til dokumentets brødtekst ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører dokumentets tekst, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Indsæt sidetal i et sidehoved eller en sidefod

 1. I dokumentet skal du i redigeringsvisningen gå til den dokumentsektion, hvor du vil føje sidetallet til sidehovedet eller sidefoden.

 2. Hvis det er nødvendigt, kan du lukke tastaturet og gå til båndet ved at stryge til højre, indtil du hører "Ikke markeret, flere indstillinger, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Hjem åbnes, og du hører: "Fanemenu, Hjem markeret."

 3. For at gå til fanen Indsæt skal du dobbelttrykke på skærmen og derefter stryge til højre, indtil du hører: "Fanen Indsæt". Dobbelttryk på skærmen.

 4. I fanen Indsæt skal du stryge til højre, indtil du hører: "Sidehoved og sidefod, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes til sektionsoverskriften.

 5. For at få adgang til menuen Sidehoved & Sidefod skal du stryge nedad og derefter til venstre for at lukke skærmtastaturet, stryge med én finger i nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører "Ikke markeret, Flere indstillinger, skift", og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Menuen Sidetal", og dobbelttryk derefter på skærmen. Menuen Sidetal åbnes.

 7. Hvis du vil tilføje sidetallet, skal du stryge til højre, indtil du hører den ønskede placering for sidetallet, og derefter dobbelttrykke på skærmen for at vælge den. Sidetallet føjes til sektionshovedet eller sidefoden.

  Tip!: Hvis du vil slette sidetallene, skal du stryge til højre i menuen Sidetal , indtil du hører "Knappen Fjern sidetal", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 8. Hvis du vil tilpasse sidetallene, skal du stryge til højre, indtil du hører "Talformat, kombinationsfelt", efterfulgt af det aktuelle valgte format, og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Talformat åbnes. Stryg til højre for at bevæge dig gennem indstillingerne. Når du flytter, meddeler TalkBack indstillingerne for dig. Når du er på den ønskede indstilling, skal du dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil gå tilbage til menuen Sidetal , skal du stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Tilbage", og dobbelttrykke på skærmen.

 9. Hvis du vil gå tilbage til menuen Sidehoved & sidefod , skal du stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Tilbage", og dobbelttrykke på skærmen.

 10. Hvis du vil lukke menuen Sidehoved & sidefod og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Luk sidehoved og sidefod", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Fjerne et sidehoved eller en sidefod

 1. I dokumentet skal du i redigeringsvisningen gå til den dokumentsektion, hvor du vil fjerne sidehovedet eller sidefoden.

 2. Hvis det er nødvendigt, kan du lukke tastaturet og gå til båndet ved at stryge til højre, indtil du hører "Ikke markeret, flere indstillinger, skift", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fanen Hjem åbnes, og du hører: "Fanemenu, Hjem markeret."

 3. For at gå til fanen Indsæt skal du dobbelttrykke på skærmen og derefter stryge til højre, indtil du hører: "Fanen Indsæt". Dobbelttryk på skærmen.

 4. I fanen Indsæt skal du stryge til højre, indtil du hører: "Sidehoved og sidefod, knap", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes til sektionsoverskriften.

 5. For at få adgang til menuen Sidehoved & Sidefod skal du stryge nedad og derefter til venstre for at lukke skærmtastaturet, stryge med én finger i nederste højre hjørne af skærmen, indtil du hører "Ikke markeret, Flere indstillinger, skift", og dobbelttrykke på skærmen.

 6. Gør et af følgende i menuen Sidehoved & sidefod :

  • Hvis du vil fjerne sidehovedet, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Menuen Sidehoved", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Sidehoved åbnes. Stryg derefter til højre, indtil du hører " Fjern sidehoved, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  • Hvis du vil fjerne sidefoden, skal du stryge til højre, indtil du hører : "Menuen Sidefod", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Menuen Sidefod åbnes. Stryg derefter til højre, indtil du hører " Fjern sidefod, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Sidehovedet eller sidefoden fjernes, og fokus flyttes til menuen Sidehoved & Sidefod .

 7. Hvis du vil lukke menuen Sidehoved & sidefod og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Luk sidehoved og sidefod", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Brug Word til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at oprette et sidehoved eller en sidefod, der indeholder standardoplysninger på alle sider i dokumentet, f.eks. sidetal, dokumenttitel, firmanavn, forfatter og dato. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængeligheds-standarder og -teknikker.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser med Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Microsoft 365 til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft 365.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Word til internettet.

 • Når du bruger Word til internettetmed en skærmlæser, skal du skifte til fuldskærmstilstand. Tryk på F11 for at slå fuldskærmstilstand til og fra.

I dette emne

Tilføje et sidehoved eller en sidefod

 1. Tryk på Alt+Windows-tasten, N, H. Redigeringsområdet for sidehoved og sidefod åbnes.

 2. Gør et af følgende:

  • Begynd at skrive for at oprette et venstrejusteret sidehoved.

  • Hvis du vil oprette et centreret sidehoved, skal du trykke på tabulatortasten én gang og skrive teksten.

  • Hvis du vil oprette et højrejusteret sidehoved, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Kolonne tre", og derefter skrive teksten.

  • Hvis du vil have adgang til indstillinger for sidehoved, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører: "Værktøjslinjen Sidehoved, knappen Indstillinger". Hvis du vil gennemse de tilgængelige indstillinger, skal du trykke på mellemrumstasten og derefter bruge piletasterne. Tryk på Enter for at anvende en funktion.

  • Hvis du vil tilføje en sidefod, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Redigering af standardsidefod", og derefter skrive sidefodsteksten.

 3. Hvis du vil afslutte sidehoved- og sidefodsområdet og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Knappen Luk sidehoved og sidefod", og derefter trykke på Enter.

Tilføj et sidetal i et sidehoved eller en sidefod

 1. Tryk på Alt+Windows-tasten, N, N, U. Menuen Sidetal åbnes.

 2. Brug piletasterne til at bevæge dig gennem listen over mulige sideplaceringer for sidetallet. Tryk på Enter eller på mellemrumstasten for at vælge den ønskede placering. Wordåbner sidehovedet eller sidefoden på den valgte placering.

 3. Hvis du vil afslutte sidehoved- og sidefodsområdet og vende tilbage til dokumentets brødtekst, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Knappen Luk sidehoved og sidefod", og derefter trykke på Enter.

Se også

Brug en skærmlæser til at justere tekst og afsnit i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×