Diagrammer

Opret et diagram fra start til slut

Oprette et diagram fra start til slut

Diagrammer hjælper dig med at visualisere data på en måde, som gør størst indtryk på dit publikum. Find ud af, hvordan du opretter og tilføjer en tendenslinje.

Surface Book enhedsfoto

Opret et diagram

 1. Vælg data til diagrammet.

 2. Vælg Indsæt > Anbefalede diagrammer.

 3. Vælg et diagram på fanen Anbefalede diagrammer for at få vist et eksempeldiagram.

  Bemærk!: Du kan markere de data, du vil bruge i diagrammet, og trykke på Alt+F1 for straks at oprette et diagram, men det er muligvis ikke det bedst egnede diagram til dataene. Hvis du ikke kan se et diagram, du kan lide, kan du vælge fanen Alle diagrammer for at få vist alle diagramtyper.

 4. Vælg et diagram.

 5. Vælg OK.

Tilføj en tendenslinje

 1. Markér et diagram.

 2. Vælg Design > Tilføj diagramelement.

 3. Vælg Tendenslinje, og vælg derefter den type tendenslinje, du vil bruge, f.eks. Lineær, Eksponentiel, Lineær prognose eller Glidende gennemsnit.

Bemærk!: Noget af det, der står i dette emne, gælder ikke for alle sprog.

Diagrammer viser data i et grafisk format, der kan hjælpe dig og dine publikum med at visualisere relationer mellem data. Når du opretter et diagram, kan du vælge mellem mange diagramtyper (f. eks. et stablet søjlediagram eller et 3D-adskilt cirkeldiagram). Når du har oprettet et diagram, kan du tilpasse det ved at anvende hurtigt diagramlayout eller-typografier.

Diagrammer indeholder flere elementer, f. eks en titel, aksenavne, en forklaring og gitterlinjer. Du kan skjule eller vise disse elementer, og du kan også ændre deres placering og formatering.

Et Office-diagram med forklaringer

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Afbildningsområde

Billedtekst 3 Forklaring

Boble 4 Aksetitler

Boble 5 Aksemærkat

Forklaring 6 Aksemærker

Forklaring 7 Gitterlinjer

Du kan oprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Men diagramdataene indtastes og gemmes i et Excel-regneark. Hvis du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et nyt ark i Excel. Når du gemmer et Word-dokument eller en PowerPoint-præsentation, som indeholder et diagram, gemmes diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokumentet eller PowerPoint-præsentationen.

Bemærk!: Excel-projektmappegalleri erstatter guiden Diagram fra tidligere versioner. Excel-projektmappegalleri åbnes som standard, når du åbner Excel. Fra galleriet kan du gennemse skabeloner og oprette en ny projektmappe ud fra en af dem. Hvis du ikke kan se Excel-projektmappegalleri i menuen Filer, skal du klikke på Ny fra skabelon.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på fanen Indsæt, og klik derefter på pilen ud for Diagram.

  Klik på fanen Indsæt, og klik derefter på Diagram

 3. Klik en diagramtype, og dobbeltklik derefter på det diagram, du vil tilføje.

  Når du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et Excel-regneark, som indeholder en tabel med eksempeldata.

 4. I Excel skal du udskifte eksempeldataene med de data, du vil afbilde i diagrammet. Hvis du allerede har dine data i en anden tabel, kan du kopiere dataene fra denne tabel og derefter indsætte dem over eksempeldataene. Se følgende tabel for at få retningslinjer for, hvordan du kan arrangere dataene, så de passer ind i din diagramtype.

  For denne diagramtype

  Arranger dataene

  Område-, søjle-, kranse-, kurve-, radar- eller grundfladediagram

  I kolonner eller rækker, som i følgende eksempler:

  Serie 1

  Serie 2

  Kategori A

  10

  12

  Kategori B

  11

  14

  Kategori C

  9

  15

  eller

  Kategori A

  Kategori B

  Serie 1

  10

  11

  Serie 2

  12

  14

  Boblediagram

  I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier og værdier for boblestørrelse i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

  X-værdier

  Y-værdi 1

  Størrelse 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Cirkeldiagram

  I én kolonne eller række af data og én kolonne eller række af dataetiketter, som i følgende eksempler:

  Salg

  1. kvartal

  25

  2. kvartal

  30

  3. kvartal

  45

  eller

  1. kvartal

  2. kvartal

  3. kvartal

  Salg

  25

  30

  45

  Aktiediagram

  I kolonner eller rækker i følgende rækkefølge med brug af navne eller datoer som etiketter, som i følgende eksempler:

  Åben

  Høj

  Lav

  Luk

  05-01-2002

  44

  55

  11

  25

  06-01-2002

  25

  57

  12

  38

  eller

  05-01-2002

  06-01-2002

  Åben

  44

  25

  Høj

  55

  57

  Lav

  11

  12

  Luk

  25

  38

  xy-(punkt)diagram

  I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

  X-værdier

  Y-værdi 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  eller

  X-værdier

  0,7

  1,8

  2,6

  Y-værdi 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Valg af flere data til et Office-diagram

 6. Hvis du vil have vist resultaterne af dine ændringer, skal du skifte tilbage til Word eller PowerPoint.

  Bemærk!: Når du lukker det Word-dokument eller den PowerPoint-præsentation, som indeholder diagrammet, lukkes diagrammets Excel-tabel automatisk.

Når du har oprettet et diagram, kan det være en god ide at ændre den måde, som tabeller rækker og kolonner afbildes på i diagrammet. For eksempel kan din første version af et diagram afbilde rækkerne med data fra tabellen på diagrammets lodrette akse akse (værdiakse) og kolonnerne med data på den vandrette (kategori) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter instrument.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på Skift række/kolonne.

  Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på Skift række/kolonne

  Hvis Skift række/kolonne ikke er tilgængelig

  Skift række/kolonne er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper. Du kan også redigere dataene ved at klikke på diagrammet og derefter redigere regnearket i Excel.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på Hurtigt layout.

  Klik på fanen Diagramdesign, og klik på Hurtigt layout

 4. Klik på det ønskede layout.

  Hvis du straks vil fortryde et hurtigt layout, du har anvendt, skal du trykke på KOMMANDO +Z.

Diagramtypografier er et sæt supplerende farver og -effekter, som du kan anvende på dit diagram. Når du vælger en diagramtypografi, påvirker ændringerne hele diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på den ønskede typografi.

  Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på en diagramtypografi

  Hvis du vil have vist flere typografier, skal du pege på en typografi og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Hvis du straks vil fortryde en typografi, du har anvendt, skal du trykke på KOMMANDO +Z.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramdesign.

 3. Klik på Tilføj diagramelement.

  Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på Tilføj diagramelement

 4. Klik på Diagramtitel for at vælge formatindstillinger for titlen, og vend derefter tilbage til diagrammet for at skrive en titel i feltet Diagramtitel.

Se også

Opdater dataene i et eksisterende diagram

Diagramtyper

Du kan oprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Men diagramdataene indtastes og gemmes i et Excel-regneark. Hvis du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et nyt ark i Excel. Når du gemmer et Word-dokument eller en PowerPoint-præsentation, som indeholder et diagram, gemmes diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokumentet eller PowerPoint-præsentationen.

Bemærk!: Excel-projektmappegalleri erstatter guiden Diagram fra tidligere versioner. Excel-projektmappegalleri åbnes som standard, når du åbner Excel. Fra galleriet kan du gennemse skabeloner og oprette en ny projektmappe ud fra en af dem. Hvis du ikke kan se Excel-projektmappegalleri i menuen Filer, skal du klikke på Ny fra skabelon.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på en diagramtype under Indsæt diagram under fanen Diagrammer, og klik derefter på det, du vil tilføje.

  Fanen Diagrammer, gruppen Indsæt diagram

  Når du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et Excel-ark, som indeholder en tabel med eksempeldata.

 3. I Excel skal du udskifte eksempeldataene med de data, du vil afbilde i diagrammet. Hvis du allerede har dine data i en anden tabel, kan du kopiere dataene fra denne tabel og derefter indsætte dem over eksempeldataene. Se følgende tabel for at få retningslinjer for, hvordan du kan arrangere dataene, så de passer ind i din diagramtype.

  For denne diagramtype

  Arranger dataene

  Område-, søjle-, kranse-, kurve-, radar- eller grundfladediagram

  I kolonner eller rækker, som i følgende eksempler:

  Serie 1

  Serie 2

  Kategori A

  10

  12

  Kategori B

  11

  14

  Kategori C

  9

  15

  eller

  Kategori A

  Kategori B

  Serie 1

  10

  11

  Serie 2

  12

  14

  Boblediagram

  I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier og værdier for boblestørrelse i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

  X-værdier

  Y-værdi 1

  Størrelse 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Cirkeldiagram

  I én kolonne eller række af data og én kolonne eller række af dataetiketter, som i følgende eksempler:

  Salg

  1. kvartal

  25

  2. kvartal

  30

  3. kvartal

  45

  eller

  1. kvartal

  2. kvartal

  3. kvartal

  Salg

  25

  30

  45

  Aktiediagram

  I kolonner eller rækker i følgende rækkefølge med brug af navne eller datoer som etiketter, som i følgende eksempler:

  Åben

  Høj

  Lav

  Luk

  05-01-2002

  44

  55

  11

  25

  06-01-2002

  25

  57

  12

  38

  eller

  05-01-2002

  06-01-2002

  Åben

  44

  25

  Høj

  55

  57

  Lav

  11

  12

  Luk

  25

  38

  xy-(punkt)diagram

  I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

  X-værdier

  Y-værdi 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  eller

  X-værdier

  0,7

  1,8

  2,6

  Y-værdi 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Valg af flere data til et Office-diagram

 5. Hvis du vil have vist resultaterne af dine ændringer, skal du skifte tilbage til Word eller PowerPoint.

  Bemærk!: Når du lukker det Word-dokument eller den PowerPoint-præsentation, som indeholder diagrammet, lukkes diagrammets Excel-tabel automatisk.

Når du har oprettet et diagram, kan det være en god ide at ændre den måde, som tabeller rækker og kolonner afbildes på i diagrammet.  For eksempel kan din første version af et diagram afbilde rækkerne med data fra tabellen på diagrammets lodrette akse akse (værdiakse) og kolonnerne med data på den vandrette (kategori) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter instrument.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Hvis Skift afbildning ikke er tilgængelig

  Skift afbildning er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper.

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel. Fanen Diagrammer, gruppen Data

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på det ønskede layout under Hurtige diagramlayout på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Hurtige diagramlayout

  Hvis du vil have vist flere layout, skal du pege på et layout og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Hvis du straks vil fortryde et hurtigt layout, du har anvendt, skal du trykke på KOMMANDO +Z.

Diagramtypografier er et sæt supplerende farver og -effekter, som du kan anvende på dit diagram. Når du vælger en diagramtypografi, påvirker ændringerne hele diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på den ønskede typografi under Diagramtypografier på fanen Vis.

  Fanen Diagrammer, gruppen Diagramtypografier

  Hvis du vil have vist flere typografier, skal du pege på en typografi og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Hvis du straks vil fortryde en typografi, du har anvendt, skal du trykke på KOMMANDO +Z.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Diagramtitel under Etiketter, og klik derefter på den ønskede titel.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Mærkater

 4. Markér teksten i feltet Diagramtitel, og skriv derefter en diagramtitel.

Se også

Opdater dataene i et eksisterende diagram

Tilgængelige diagramtyper i Office

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×