Diagrammer

Opret et diagram fra start til slut

Oprette et diagram fra start til slut

Diagrammer hjælper dig med at visualisere data på en måde, som gør størst indtryk på dit publikum. Find ud af, hvordan du opretter og tilføjer en tendenslinje.

Din browser understøtter ikke video.

Opret et diagram

 1. Vælg data til diagrammet.

 2. Vælg Indsæt > Anbefalede diagrammer.

 3. Vælg et diagram på fanen Anbefalede diagrammer for at få vist et eksempeldiagram.

  Bemærk!: Du kan markere de data, du vil bruge i diagrammet, og trykke på Alt+F1 for straks at oprette et diagram, men det er muligvis ikke det bedst egnede diagram til dataene. Hvis du ikke kan se et diagram, du kan lide, kan du vælge fanen Alle diagrammer for at få vist alle diagramtyper.

 4. Vælg et diagram.

 5. Vælg OK.

Tilføj en tendenslinje

 1. Markér et diagram.

 2. Vælg Design > Tilføj diagramelement.

 3. Vælg Tendenslinje, og vælg derefter den type tendenslinje, du vil bruge, f.eks. Lineær, Eksponentiel, Lineær prognose eller Glidende gennemsnit.

Bemærk!: Noget af det, der står i dette emne, gælder ikke for alle sprog.

Diagrammer viser data i et grafisk format, som kan hjælpe dig og dit publikum med at visualisere relationer mellem data. Når du opretter et diagram, kan du vælge mellem mange diagramtyper (f.eks. et stablet søjlediagram eller et adskilt 3D-cirkeldiagram). Når du har oprettet et diagram, kan du tilpasse det ved at anvende hurtige layout eller typografier til diagrammer.

Diagrammer indeholder flere elementer, f.eks. en titel, aksenavne, en forklaring og gitterlinjer. Du kan skjule eller vise disse elementer, og du kan også ændre deres placering og formatering.

Et Office-diagram med billedforklaringer

Boble 1 Diagramtitel

Billedtekst 2 Afbildningsområde

Billedtekst 3 Forklaring

Boble 4 Aksetitler

Boble 5 Aksemærkat

Forklaring 6 Aksemærker

Forklaring 7 Gitterlinjer

 • Hvilken version af Office bruger du?
 • Office til Mac 2016
 • Office 2011 til Mac

Du kan oprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Men diagramdataene indtastes og gemmes i et Excel-regneark. Hvis du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et nyt ark i Excel. Når du gemmer et Word-dokument eller en PowerPoint-præsentation, som indeholder et diagram, gemmes diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokumentet eller PowerPoint-præsentationen.

Bemærk!: Excel-projektmappegalleri erstatter guiden Diagram fra tidligere versioner. Excel-projektmappegalleri åbnes som standard, når du åbner Excel. Fra galleriet kan du gennemse skabeloner og oprette en ny projektmappe ud fra en af dem. Hvis du ikke kan se Excel-projektmappegalleri i menuen Filer, skal du klikke på Ny fra skabelon.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på fanen Indsæt, og klik derefter på pilen ud for Diagram.

  Klik på fanen Indsæt, og klik derefter på Diagram

 3. Klik en diagramtype, og dobbeltklik derefter på det diagram, du vil tilføje.

  Når du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et Excel-regneark, som indeholder en tabel med eksempeldata.

 4. I Excel skal du udskifte eksempeldataene med de data, du vil afbilde i diagrammet. Hvis du allerede har dine data i en anden tabel, kan du kopiere dataene fra denne tabel og derefter indsætte dem over eksempeldataene. Se følgende tabel for at få retningslinjer for, hvordan du kan arrangere dataene, så de passer ind i din diagramtype.

  For denne diagramtype

  Arranger dataene

  Område-, søjle-, kranse-, kurve-, radar- eller grundfladediagram

  I kolonner eller rækker, som i følgende eksempler:

  Serie 1

  Serie 2

  Kategori A

  10

  12

  Kategori B

  11

  14

  Kategori C

  9

  15

  eller

  Kategori A

  Kategori B

  Serie 1

  10

  11

  Serie 2

  12

  14

  Boblediagram

  I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier og værdier for boblestørrelse i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

  X-værdier

  Y-værdi 1

  Størrelse 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Cirkeldiagram

  I én kolonne eller række af data og én kolonne eller række af dataetiketter, som i følgende eksempler:

  Salg

  1. kvartal

  25

  2. kvartal

  30

  3. kvartal

  45

  eller

  1. kvartal

  2. kvartal

  3. kvartal

  Salg

  25

  30

  45

  Aktiediagram

  I kolonner eller rækker i følgende rækkefølge med brug af navne eller datoer som etiketter, som i følgende eksempler:

  Åben

  Høj

  Lav

  Luk

  05-01-2002

  44

  55

  11

  25

  06-01-2002

  25

  57

  12

  38

  eller

  05-01-2002

  06-01-2002

  Åben

  44

  25

  Høj

  55

  57

  Lav

  11

  12

  Luk

  25

  38

  xy-(punkt)diagram

  I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

  X-værdier

  Y-værdi 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  eller

  X-værdier

  0,7

  1,8

  2,6

  Y-værdi 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Office-diagram

 6. Hvis du vil have vist resultaterne af dine ændringer, skal du skifte tilbage til Word eller PowerPoint.

  Bemærk!: Når du lukker det Word-dokument eller den PowerPoint-præsentation, som indeholder diagrammet, lukkes diagrammets Excel-tabel automatisk.

Når du har oprettet et diagram, kan det være en god ide at ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet. For eksempel kan din første version af et diagram afbilde rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter instrument.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på Skift række/kolonne.

  Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på Skift række/kolonne

  Hvis Skift række/kolonne ikke er tilgængelig

  Skift række/kolonne er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben, og kun for visse diagramtyper. Du kan også redigere dataene ved at klikke på diagrammet og derefter redigere regnearket i Excel.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på Hurtigt layout.

  Klik på fanen Diagramdesign, og klik på Hurtigt layout

 4. Klik på det ønskede layout.

  Hvis du straks vil fortryde et hurtigt layout, du har anvendt, skal du trykke på KOMMANDO +Z.

Diagramtypografier er et sæt supplerende farver og -effekter, som du kan anvende på dit diagram. Når du vælger en diagramtypografi, påvirker ændringerne hele diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på den ønskede typografi.

  Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på en diagramtypografi

  Hvis du vil have vist flere typografier, skal du pege på en typografi og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Hvis du straks vil fortryde en typografi, du har anvendt, skal du trykke på KOMMANDO +Z.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramdesign.

 3. Klik på Tilføj diagramelement.

  Klik på fanen Diagramdesign, og klik derefter på Tilføj diagramelement

 4. Klik på Diagramtitel for at vælge formatindstillinger for titlen, og vend derefter tilbage til diagrammet for at skrive en titel i feltet Diagramtitel.

Se også

Opdater dataene i et eksisterende diagram

Diagramtyper

Du kan oprette et diagram i Excel, Word eller PowerPoint. Men diagramdataene indtastes og gemmes i et Excel-regneark. Hvis du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et nyt ark i Excel. Når du gemmer et Word-dokument eller en PowerPoint-præsentation, som indeholder et diagram, gemmes diagrammets underliggende Excel-data automatisk i Word-dokumentet eller PowerPoint-præsentationen.

Bemærk!: Excel-projektmappegalleri erstatter guiden Diagram fra tidligere versioner. Excel-projektmappegalleri åbnes som standard, når du åbner Excel. Fra galleriet kan du gennemse skabeloner og oprette en ny projektmappe ud fra en af dem. Hvis du ikke kan se Excel-projektmappegalleri i menuen Filer, skal du klikke på Ny fra skabelon.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på en diagramtype under Indsæt diagram under fanen Diagrammer, og klik derefter på det, du vil tilføje.

  Fanen Diagrammer, gruppen Indsæt diagram

  Når du indsætter et diagram i Word eller PowerPoint, åbnes der et Excel-ark, som indeholder en tabel med eksempeldata.

 3. I Excel skal du udskifte eksempeldataene med de data, du vil afbilde i diagrammet. Hvis du allerede har dine data i en anden tabel, kan du kopiere dataene fra denne tabel og derefter indsætte dem over eksempeldataene. Se følgende tabel for at få retningslinjer for, hvordan du kan arrangere dataene, så de passer ind i din diagramtype.

  For denne diagramtype

  Arranger dataene

  Område-, søjle-, kranse-, kurve-, radar- eller grundfladediagram

  I kolonner eller rækker, som i følgende eksempler:

  Serie 1

  Serie 2

  Kategori A

  10

  12

  Kategori B

  11

  14

  Kategori C

  9

  15

  eller

  Kategori A

  Kategori B

  Serie 1

  10

  11

  Serie 2

  12

  14

  Boblediagram

  I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier og værdier for boblestørrelse i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

  X-værdier

  Y-værdi 1

  Størrelse 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Cirkeldiagram

  I én kolonne eller række af data og én kolonne eller række af dataetiketter, som i følgende eksempler:

  Salg

  1. kvartal

  25

  2. kvartal

  30

  3. kvartal

  45

  eller

  1. kvartal

  2. kvartal

  3. kvartal

  Salg

  25

  30

  45

  Aktiediagram

  I kolonner eller rækker i følgende rækkefølge med brug af navne eller datoer som etiketter, som i følgende eksempler:

  Åben

  Høj

  Lav

  Luk

  05-01-2002

  44

  55

  11

  25

  06-01-2002

  25

  57

  12

  38

  eller

  05-01-2002

  06-01-2002

  Åben

  44

  25

  Høj

  55

  57

  Lav

  11

  12

  Luk

  25

  38

  xy-(punkt)diagram

  I kolonner med x-værdier i første kolonne og tilsvarende y-værdier i tilstødende kolonner, som i følgende eksempler:

  X-værdier

  Y-værdi 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  eller

  X-værdier

  0,7

  1,8

  2,6

  Y-værdi 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. Hvis du vil ændre det antal rækker og kolonner, der medtages i diagrammet, skal du placere markøren i nederste højre hjørne af de markerede data og derefter trække for at markere yderligere data. I følgende eksempel er tabellen udvidet til at omfatte flere kategorier og dataserier.

  Vælge flere data til et Office-diagram

 5. Hvis du vil have vist resultaterne af dine ændringer, skal du skifte tilbage til Word eller PowerPoint.

  Bemærk!: Når du lukker det Word-dokument eller den PowerPoint-præsentation, som indeholder diagrammet, lukkes diagrammets Excel-tabel automatisk.

Når du har oprettet et diagram, kan det være en god ide at ændre den måde, som rækker og kolonner i tabeller afbildes på i diagrammet.  For eksempel kan din første version af et diagram afbilde rækkerne af data fra tabellen på diagrammets lodrette (værdi) akse og kolonnerne med data på den vandrette (kategori) akse. I følgende eksempel fremhæver diagrammet salg efter instrument.

Diagram, der viser salg efter kategori

Men hvis diagrammet skal fremhæve salg efter måned, kan du ændre den måde, som diagrammet afbildes på.

Diagram, der viser salg pr. måned

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på Afbild serier efter række Afbild serie efter række eller Afbild serie efter kolonne Afbild serie efter kolonne under Data på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Data

  Hvis Skift afbildning ikke er tilgængelig

  Skift afbildning er kun tilgængelig, når diagrammets Excel-tabel er åben og kun for visse diagramtyper.

  1. Klik på diagrammet.

  2. Klik på pilen ud for Rediger under Data på fanen Diagrammer, og klik derefter på Rediger data i Excel. Fanen Diagrammer, gruppen Data

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på det ønskede layout under Hurtige diagramlayout på fanen Diagrammer.

  Fanen Diagrammer, gruppen Hurtige diagramlayout

  Hvis du vil have vist flere layout, skal du pege på et layout og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Hvis du straks vil fortryde et hurtigt layout, du har anvendt, skal du trykke på KOMMANDO +Z.

Diagramtypografier er et sæt supplerende farver og -effekter, som du kan anvende på dit diagram. Når du vælger en diagramtypografi, påvirker ændringerne hele diagrammet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet.

 3. Klik på den ønskede typografi under Diagramtypografier på fanen Vis.

  Fanen Diagrammer, gruppen Diagramtypografier

  Hvis du vil have vist flere typografier, skal du pege på en typografi og derefter klikke på Nedadgående pil Mere .

  Hvis du straks vil fortryde en typografi, du har anvendt, skal du trykke på KOMMANDO +Z.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Diagramtitel under Etiketter, og klik derefter på den ønskede titel.

  Fanen Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markér teksten i feltet Diagramtitel, og skriv derefter en diagramtitel.

Se også

Opdater dataene i et eksisterende diagram

Tilgængelige diagramtyper i Office

Oprette et diagram

Du kan oprette et diagram til dine data i Excel til internettet. Afhængigt af de data, du har, kan du oprette et søjle-, kurve-, cirkel-, liggende søjle-, område-, punkt- eller radardiagram. 

 1. Klik et vilkårligt sted i de data, du vil oprette et diagram for.

  Hvis du vil afbilde bestemte data i et diagram, kan du også markere dataene.

 2. Vælg Indsæt > og > den ønskede diagramtype. Vælg den ønskede indstilling i den menu, der åbnes. 

  Menuen Søjlediagrammer

  Tip!: Dit valg anvendes ikke, før du vælger en indstilling i en diagramkommandomenu. Overvej at gennemgå flere diagramtyper: Når du peger på menupunkter, vises der oversigter ud for dem for at hjælpe dig med at beslutte. 

 3. Hvis du vil tilføje diagramelementer (titler, forklaringer, dataetiketter), skal du vælge diagrammet for at få vist fanen Diagram på båndet.

  Fanen Diagram i Excel til internettet

 4. Vælg de ønskede indstillinger under fanen Diagram. Se specifikke trin nedenfor.

Tip!: I mange tilfælde vises der et tip, når du peger på et element, som du kan bruge til at beslutte.

Tilgængelige diagramtyper

Det er en god ide at gennemgå dine data og beslutte, hvilken diagramtype der fungerer bedst. De tilgængelige typer er angivet nedenfor.

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et regneark, kan afbildes i et søjlediagram. Et søjlediagram viser typisk kategorier på den vandrette akse og værdier på den lodrette akse, som det ses i dette diagram:

Grupperet søjlediagram

Søjlediagramtyper

 • Grupperet søjlediagramEt grupperet søjlediagram viser værdier i 2D-søjler. Du kan bruge dette diagram, når du har kategorier, der repræsenterer:

  • Intervaller af værdier, f.eks. elementantal.

  • Specifikke skalaværdier, f.eks. en Likert-skala med elementer som fuldstændig enig, enig, neutral, uenig og fuldstændig uenig.

  • Navne, der ikke er i nogen bestemt rækkefølge, f.eks. elementnavne, geografiske navne eller personnavne.

 • Stablet søjlediagram Et stablet søjlediagram viser værdier i stablede søjler i 2D. Du kan bruge dette diagram, når du har flere dataserie og gerne vil fremhæve totalen.

 • 100 % stablet søjlediagramEt 100 % stablet søjlediagram viser værdier i 2D-søjler, der er stablede for at repræsentere 100 %. Du kan bruge dette diagram, når du har to eller flere dataserier, og du vil fremhæve bidragene til helet, og specielt hvis totalen er den samme for hver kategori.

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et regneark, kan afbildes i et kurvediagram. I et kurvediagram fordeles kategoridata jævnt langs den vandrette akse, og alle værdidata fordeles jævnt langs den lodrette akse. Kurvediagrammer kan vise kontinuerlige data over tid på en jævnt skaleret akse, og de er derfor ideelle til at vise tendenser i data med ens intervaller, f.eks. måneder, kvartaler eller regnskabsår.

Kurvediagram med datapunkter

Kurvediagramtyper

 • Streg og linje med datamærkerNår kurvediagrammer vises med eller uden datamærker for at angive individuelle dataværdier, kan de vise tendenser over tid eller kategorier med jævnt fordelte mellemrum, især når du har mange datapunkter, og rækkefølgen, de præsenteres i, er vigtig. Hvis der er mange kategorier, eller værdierne er tilnærmede, kan du bruge et kurvediagram uden mærker.

 • Stablet kurve og stablet kurve med datapunkterStablede kurvediagrammer, der vises med eller uden datamærker for at angive individuelle dataværdier, kan vise tendensen for bidraget af hver værdi over tid eller kategorier med jævnt fordelte mellemrum.

 • 100 % stablet kurve og 100 % stablet kurve med datapunkterNår de vises med eller uden datamærker for at angive individuelle dataværdier, kan 100 % stablede kurvediagrammer vise tendensen for den procentdel, som hver enkelt værdi bidrager med over tid eller kategorier med jævnt fordelte mellemrum. Hvis der er mange kategorier, eller værdierne er cirkaværdier, skal du bruge et 100 % stablet kurvediagram uden datamærker.

  Bemærkninger!: 

  • Kurvediagrammer fungerer bedst, når du har flere dataserier i dit diagram. Hvis du kun har én dataserie, bør du overveje at bruge et punktdiagram i stedet.

  • I stablede kurvediagrammer tilføjes dataene, hvilket muligvis ikke er det resultat, du ønsker. Det er muligvis ikke let at se, at kurverne er stablede, så du bør i stedet overveje at bruge en anden type kurvediagram eller et stablet område.

Data, der er arrangeret i en enkelt kolonne eller række i et regneark, kan afbildes i et cirkeldiagram. Cirkeldiagrammer viser størrelsen på elementer i en dataserie i forhold til summen af elementerne. datapunkter i et cirkeldiagram vises som procentdele af hele cirklen.

Cirkeldiagram

Overvej at bruge at cirkeldiagram, når:

 • Du kun har en dataserie.

 • Ingen af værdier i dine data er negative.

 • Næsten ingen af værdierne i dine data er nulværdier.

 • Du ikke har mere end syv kategorier, som alle repræsenterer dele af hele cirklen.

Data, der kun er arrangeret i kolonner eller rækker i et regneark, kan afbildes i et kransediagram. Ligesom et cirkeldiagram viser et kransediagram deles relation til en helhed, men det kan indeholde mere end én dataserie.

Kransediagram

Tip!: Kransediagrammer er ikke lette at læse. Du kan overveje at bruge et stablet søjlediagram eller et stablet liggende søjlediagram i stedet for.

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et regneark, kan afbildes i et liggende søjlediagram. Liggende søjlediagrammer illustrerer sammenligning af individuelle elementer. I et søjlediagram arrangeres kategorier typisk langs den lodrette akse og værdier langs den vandrette akse.

Liggende søjlediagram

Overvej at bruge at liggende søjlediagram, når:

 • Akseetiketterne er lange.

 • Værdierne, der vises, er varigheder.

Typer af liggende søjlediagrammer

 • GrupperetEt grupperet liggende søjlediagram viser søjler i 2D-format.

 • Stablet liggende søjlediagramEt stablet liggende søjlediagram viser forholdet mellem individuelle elementer og helheden i 2D-søjler

 • 100 % stabletEn 100 % stablet liggende søjlediagram viser søjler i 2D, som sammenligner den procentdel, som hver enkelt værdi bidrager til en total på tværs af kategorier.

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et regneark, kan afbildes i et områdediagram. Områdediagrammer kan bruges til at afbilde ændringer over tid og henlede opmærksomheden på totalværdien på tværs af en tendens. Ved at vise summen af de afbildede værdier viser et områdediagram også forholdet mellem et udsnit og helheden.

Områdediagram

Områdediagramtyper

 • OmrådeNår områdediagrammer vises i 2D-format, viser de en tendens for værdierne over tid eller andre kategoridata. Som hovedregel skal du overveje at bruge et kurvediagram i stedet for et ikke-stablet områdediagram, da data fra én serie kan blive skjult bag data fra en anden serie.

 • Stablet områdeStablede områdediagrammer viser tendensen for bidraget af hver værdi over tid eller andre kategoridata i 2D-format.

 • 100 % stablede 100 % stablede områdediagrammer viser tendensen for den procentdel, som hver enkelt værdi bidrager med over tid eller andre kategoridata.

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et regneark, kan afbildes i et punktdiagram. Placer x-værdierne i én række eller kolonne, og angiv derefter de tilsvarende y-værdier i de tilstødende rækker eller kolonner.

Et punktdiagram har to værdiakser: en vandret akse (x) og en lodret (y) værdiakse. Det kombinerer x- og y-værdier til enkelte datapunkter og viser dem i uregelmæssige intervaller eller klynger. Punktdiagrammer bruges typisk til at vise og sammenligne numeriske værdier, f.eks. videnskabelige, statistiske og tekniske data.

Punktdiagram

Overvej at bruge at punktdiagram, når:

 • Du vil ændre skalaen på den vandrette akse.

 • Du vil ændre aksen til en logaritmisk skala.

 • Værdier for den vandrette akse ikke er jævnt fordelte.

 • Der er mange datapunkter på den vandrette akse.

 • Du vil justere de enkelte akseskalaer for et punktdiagram for at vise flere oplysninger om data, der omfatter par eller grupperede sæt af værdier.

 • Du vil vise ligheder mellem store datasæt i stedet for forskelle mellem datapunkter.

 • Du vil sammenligne mange datapunkter uden hensyn til tid. Jo flere data, der medtages i et punktdiagram, desto bedre sammenligninger kan du foretage.

Punktdiagramtyper

 • PunktdiagramDette diagram viser datapunkter uden forbindelseslinjer for at sammenligne værdipar.

 • Punktdiagram med datapunkter forbundet med udglattede kurver og datamærker og punktdiagram med jævne kurverDette diagram viser en jævn kurve, der forbinder datapunkterne. Jævne linjer kan vises med eller uden datamærker. Brug en jævn kurve uden datamærker, hvis der er mange datapunkter.

 • Punktdiagram med datapunkter forbundet med lige linjer og datamærker og punktdiagram med lige linjerDette diagram viser lige forbindelseslinjer mellem datapunkterne. Lige linjer kan vises med eller uden datamærker.

Data, der kun er arrangeret i kolonner eller rækker i et regneark, kan afbildes i et radardiagram. Radardiagrammer sammenligner aggregatværdierne for flere dataserie.

Radardiagram

Radardiagramtype

 • Radardiagram og radardiagram med datamærker Med eller uden datamærker for individuelle datapunkter viser radardiagrammer ændringer i værdier i forhold til et midterpunkt.

 • Udfyldt radardiagramI et udfyldt radardiagram udfyldes et område, der dækkes af en dataserie, med en farve.

Tilføje en diagramtitel

Når du opretter et nyt diagram, vises der ikke altid en diagramtitel, heller ikke selvom dataene indeholder en. Du kan tilføje eller redigere en diagramtitel manuelt og placere den i eller over diagrammet.

Stablet søjlediagram med diagramtitel over diagrammet

 1. Hvis du kan se knappen Visning på båndet, skal du markere den og derefter vælge Redigering.

  Visningstilstand

  Hvis du kan se knappen Redigering på båndet, er du klar til at tilføje en diagramtitel.

 2. Klik et vilkårligt sted i diagrammet for at få vist fanen Diagram på båndet.

 3. Klik > diagramtitel,og klik derefter på den ønskede titelindstilling.

  Indstillinger for Diagramtitel

 4. Skriv en titel til diagrammet i tekstfeltet Titel.

Tryk Enter for at begynde en ny linje i titlen.

Redigere feltet Titel

Tilføje aksetitler for at forbedre diagrammets læsbarhed

Hvis du føjer titler til de vandrette og lodrette akser i diagrammer, der har akser, kan det gøre dem nemmere at læse. Du kan ikke føje aksetitler til diagrammer, der ikke har akser, f.eks. cirkel- og kransediagrammer.

Ligesom diagramtitler hjælper aksetitler de personer, der får vist diagrammet, med at forstå, hvad dataene handler om.

Stablet søjlediagram med aksetitler

 1. Hvis du kan se knappen Visning på båndet, skal du klikke på den og derefter klikke på Redigering.

  Visningstilstand

  Hvis du kan se knappen Redigering på båndet, er du klar til at tilføje aksetitler.

 2. Vælg diagrammet for at få vist fanen Diagram på båndet.

 3. Vælg diagram > aksetitler,peg på titel på primær vandret akse eller titel på primær lodret akse,og vælg derefter den ønskede aksetitelindstilling.

  Diagramaksetitel

 4. Skriv en titel til aksen i tekstfeltet Titel.

  Tryk Enter for at begynde en ny linje i titlen.

Redigere feltet Titel

Ændre aksenavnene

Aksenavne vises under den vandrette akse og ud for den lodrette akse. Dit diagram anvender tekst i kildedataene til disse aksenavne.

Grupperet søjlediagram med aksenavne

Sådan ændrer du teksten i kategorinavnene på den vandrette akse:

 1. Klik på den celle, der indeholder den etikettekst, du vil ændre.

 2. Skriv den ønskede tekst, og tryk på Enter.

  Aksenavnene i diagrammet opdateres automatisk med den nye tekst.

Tip!: Aksenavne er forskellige fra aksetitler, du kan tilføje for at beskrive, hvad der vises på akserne. Aksetitler vises ikke automatisk i et diagram.

Fjerne aksenavne 

 1. Vælg diagrammet for at få vist fanen Diagram på båndet.

 2. Vælg diagram > akser.

  Knappen Akser på fanen Diagram

 3. Vælg Primær vandret akse > Vis akse uden at markere.

  Hvis du vil have vist etiketterne igen, skal du bruge den samme menu til at vælge Vis venstre mod højre akse eller Vis højre mod venstre akse.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×