Tastaturgenveje er taster eller tastekombinationer, der kan bruges til at udføre ting, som du ellers ville gøre med musen.

Følgende er almindelige tastaturgenveje i mange af de Microsoft-apps, der følger med Windows 10. Den har genveje til:

I mange af disse apps vises genveje også i et værktøjstip, hvis du peger på en knap med musen. I andre vises tilgængelige tastaturgenveje, når du trykker på Alt eller F10. Hvis et bogstav er understreget i en menu, kan du trykke på Alt-tasten og det understregede bogstav på samme tid for at vælge menupunktet. Hvis du for eksempel vil oprette et nyt billede i Paint, kan du trykke på Ctrl+N.  

Bemærk!: Med et berøringstastatur skal du trykke på Ctrl for at se nogle genveje.

Tastaturgenveje i Lommeregner

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Alt + 1

Skifte til tilstanden Standard

Alt + 2

Skifte til tilstanden Videnskabelig

Alt + 3

Skift til Graftilstand

Alt + 4

Skifte til tilstanden Programmør

Alt+5

Skift til tilstanden Datoberegning

Ctrl+M

Gem i hukommelse, i tilstanden Standard, tilstanden Videnskabelig og tilstanden Programmør

Ctrl + P

Føj til hukommelse, i tilstanden Standard, tilstanden Videnskabelig og tilstanden Programmør

Ctrl + Q

Fjern fra hukommelse, i tilstanden Standard, tilstanden Videnskabelig og tilstanden Programmør

Ctrl + R

Genkald fra hukommelse, i tilstanden Standard, tilstanden Videnskabelig og tilstanden Programmør

Ctrl + L

Rydde hukommelsen

Slet

Rydde aktuelle input (Vælg CE)

Esc

Ryd input helt (vælg C)

Tabulator

Gå til det næste brugergrænsefladeelement, og giv det fokus

Mellemrumstast

Vælger det brugergrænsefladeelement, der er i fokus

Enter

Vælger = i tilstanden Standard, tilstanden Videnskabelig og tilstanden Programmør

F9

Vælg +/- i tilstanden Standard, tilstanden Videnskabelig og tilstanden Programmør

R

Vælg 1/x i tilstanden Standard og tilstanden Videnskabelig

@

Vælg 2√ x i standard tilstand og tilstanden Videnskabelig

%

Vælg % i tilstanden Standard og tilstanden Programmør

Ctrl + H

Når knappen Historik er synlig, vælges knappen Historik i tilstanden Standard og tilstanden Videnskabelig

Pil op

Flyt op på historiklisten, hukommelseslisten og menuelementer

Pil ned

Flyt ned på historiklisten, hukommelseslisten og menuelementer

Ctrl + Skift + D

Rydde oversigten

F3

Vælge DEG i tilstanden Videnskabelig

F4

Vælge RAD i tilstanden Videnskabelig

F5

Vælg DEG i tilstanden Videnskabelig

G

Vælg 2xi tilstanden Videnskabelig

Ctrl + G

Vælg 10xi tilstanden Videnskabelig

S

Vælge 10xi tilstanden Videnskabelig

Skift+S

Vælg sin-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + S

Vælge sinh i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + Skift + S

Vælg sinh-1 i tilstanden Videnskabelig

T

Vælg tan i tilstanden Videnskabelig

Skift + T

Vælg Tan-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + T

Vælge tanh i tilstanden Videnskabelig

Ctrl+Skift+T

Vælg tanh-1 i tilstanden Videnskabelig

O

Vælg cos i tilstanden Videnskabelig

Skift+O

Vælg cos-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + O

Vælg cosh i tilstanden Videnskabelig

Ctrl+Skift+O

Vælg cosh-1 i tilstanden Videnskabelig

U

Vælg sec i tilstanden Videnskabelig

Skift + U

Vælg SEC-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + U

Vælg sech i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + Skift + U

Vælg sech-1 i tilstanden Videnskabelig

I

Vælg csc i tilstanden Videnskabelig

Skift + I

Vælg CSC-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + I

Vælg csch i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + Skift + I

Vælg csch-1 i tilstanden Videnskabelig

J

Vælg cot i tilstanden Videnskabelig

Skift + J

Vælg Cot-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + J

Vælg coth i tilstanden Videnskabelig

Ctrl+Skift+J

Vælg coth-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + Y

Vælgy√ x i tilstanden Videnskabelig

Skift + \

Vælg |x| i tilstanden Videnskabelig

[

Vælg ⌊ x⌋  i tilstanden Videnskabelig

]

Vælg ⌈ x⌉ i tilstanden Videnskabelig

L

Vælge log i tilstanden Videnskabelig

Skift + L

Vælg Loggx i tilstanden Videnskabelig

M

Vælge dms i tilstanden Videnskabelig

N

Vælge ln i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + N

Vælg ex i tilstanden Videnskabelig

P

Vælge Pi i tilstanden Videnskabelig

Q

Vælg x2 i standard tilstand og tilstanden Videnskabelig

V

Slår knappen F-E til/frai tilstanden Videnskabelig

X

Vælg exp i tilstanden Videnskabelig

Y, ^

Vælg xy i tilstanden Videnskabelig

#

Vælg x3 i tilstanden Videnskabelig

!

Vælg n!i tilstanden Videnskabelig

%

Vælg mod i tilstanden Videnskabelig

Ctrl ++ på det numeriske tastatur

Graf zoomer ind i Graftilstand

Ctrl +- på det numeriske tastatur

Graf zoomer ud i Graftilstand

F2

Vælge DWORD i tilstanden Programmør

F3

Vælge WORD i tilstanden Programmør

F4

Vælge BYTE i tilstanden Programmør

F5

Vælg HEX i tilstanden Programmør

F6

Vælg DEC i tilstanden Programmør

F7

Vælg OCT i tilstanden Programmør

F8

Vælg BIN i tilstanden Programmør

F12

Vælge QWORD i tilstanden Programmør

A-F

Vælg bogstaverne A-Fi tilstanden Programmør, mens HEX er markeret

Skift + ,

Vælg RoL i tilstanden Programmør, når Bitskift er indstillet til et "Cirkulært" skift

Skift + .

Vælg RoR i tilstanden Programmør, når Bitskift er indstillet til et "Cirkulært" skift

Skift + ,

Vælg Lsh i tilstanden Programmør, når Bitskift er indstillet til "Aritmetisk" eller "Logisk" skift

Skift + .

Vælg Rsh i tilstanden Programmør, når Bitskift er indstillet til "Aritmetisk" eller "Logisk" skift

%

Vælg % i tilstanden Programmør

|

Vælg OR i tilstanden Programmør

^

Vælg XOR i tilstanden Programmør

\

Vælg NOR i tilstanden Programmør

~

Vælg NOT i tilstanden Programmør

&

Vælg AND i tilstanden Programmør

.

Vælg NAND i tilstanden Programmør

Tastaturgenveje til Spillinje

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tast + G

Åbn Spillinje, mens et spil er åbent

Windows-tast  + Alt+G

Optage de sidste 30 sekunder

Windows-tast  + Alt+R

Starte eller stoppe optagelse

Windows-tast  + Alt+Print Screen

Tage et skærmbillede af dit spil

Windows-tast  + Alt+T

Vise eller skjule optagelsestimeren

Windows-tast +Alt+M

Slå mikrofonen til eller fra

Windows-tast +Alt+B

Starte eller stoppe udsendelse

Windows-tast +Alt+W

Vise kamera under udsendelse

Tastaturgenveje i Groove

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + P

Afspille eller sætte på pause

Ctrl + F

Spring til den næste sang

Ctrl + B

Genstarte den aktuelle sang eller springe til tidligere

F9

Lydstyrke op

F8

Lydstyrke ned

F7

Slå lyden fra:

Ctrl+Enter

Vælge et element og angive markeringstilstand

Ctrl + A

Markere alt

Slet

Slet de markerede elementer

Ctrl+Skift+P

Afspille det markerede element

Ctrl + T

Slå Gentag til/fra

Ctrl + H

Slå Bland til/fra

Ctrl + Q

Søg

Tastaturgenveje til Kort

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Piletaster

Panorer kortet i en hvilken som helst retning

Ctrl+plus- eller minustast (+ eller -)

Zoom ind eller ud

Ctrl+Venstre pil eller Højre pil

Roter

Ctrl+Pil op eller Pil ned

Skråstil

tasterne + eller -

Zoome ind eller ud i 3D-visning af byer

Page Up eller Page Down

Flytte fra eller tættere på i 3D-visning af byer

Ctrl + Y

Skifte kortvisning mellem luftfoto og visning af veje

Ctrl + Home

Centrere kortet på dit aktuelle sted

Ctrl + D

Få rutevejledning

Ctrl + F

Søg

Ctrl + M

Minimere den aktive fane

Ctrl + P

Udskriv

Ctrl + T

Vise eller skjule trafik

Backspace

Gå tilbage

Ctrl + H

Del

Ctrl + L

Flytte fokus til kort

Ctrl + W

Lukke den aktive fane

Ctrl + tabulator

Gå til næste fane

Ctrl + Skift + Tabulator

Gå til forrige fane

Ctrl + S

Vise eller skjule Streetside

Ctrl + C

Kopiere til Udklipsholder

Tastaturgenveje i Film og tv

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Alt + Enter

Afspille i fuld skærm

Esc

Forlade Fuld skærm

Enter

Vælg noget, der er i fokus

Mellemrumstast

eller

Ctrl + P

Afspille eller sætte på pause (når der er en video i fokus)

Alt+Venstre pil

eller

Windows-tast +Backspace 

Gå tilbage

Ctrl + T

Slå Gentag til eller fra

F7

Slå lyden fra

F8

Lydstyrke ned

F9

Lydstyrke op

Tastaturgenveje i Paint

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F11

Se et billede i Fuld skærm

F12

Gemme billedet som en ny fil

Ctrl + A

Markere hele billedet

Ctrl + B

Anvende fed skrift på den markerede tekst

Ctrl + C

Kopiere en markering til Udklipsholder

Ctrl + E

Åbne dialogboksenEgenskaber

Ctrl + G

Vise eller skjule gitterlinjer

Ctrl + I

Anvende kursiv skrift på den markerede tekst

Ctrl + N

Oprette et nyt billede

Ctrl + O

Åbne et eksisterende billede

Ctrl + P

Udskrive et billede

Ctrl + R

Vise eller skjule linealen

Ctrl + S

Gemme ændringer i et billede

Ctrl + U

Understrege den markerede tekst

Ctrl + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Ctrl + W

Åbne dialogboksen Tilpas størrelse og vrid

Ctrl + X

Klippe en markering

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt ændring

Ctrl + Z

Fortryde en ændring

Ctrl+Plustegn

Øge bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel

Ctrl+Minustegn

Reducere bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel

Ctrl + Page Up

Zoome ind

Ctrl + Page Down

Zoome ud

Alt + F4

Lukke billedet og Paint-vinduet

Højre pil

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til højre

Venstre pil

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til venstre

Pil ned

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel ned

Pil op

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel op

Skift + F10

Få vist genvejsmenuen

Tastaturgenveje i Paint 3D

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl+0 eller 0 på numerisk tastatur

Nulstil zoom

Ctrl+3

Skift mellem visninger

Ctrl + A

Vælg alle 3D-elementerne i dit arbejdsområde. Gentag kommandoen for at skifte til at vælge alle 2D-elementer

Ctrl + B

Anvende fed skrift på den markerede tekst

Ctrl + C

Kopiér markeret element

Ctrl+Insert

Kopiér markeret element

Ctrl + Skift + C

Tag et skærmbillede

Ctrl + E

Vis egenskaber for canvas

Ctrl + Skift + E

Vis eller skjul 3D-perspektiv

Ctrl + G

Gruppér objekter

Ctrl+Skift+G

Opdel objektgruppe

I

Slå pipetten til

Ctrl + I

Anvende kursiv skrift på den markerede tekst

M

Minimer eller udvid sidemenuen

Ctrl + N

Opret et nyt billede eller en ny fil

Ctrl + O

Åbn et eksisterende billede eller en eksisterende fil

Ctrl + P

Udskriv i 2D

Ctrl + S

Gem

Ctrl + Skift + S

Gem som

Ctrl + U

Understrege den markerede tekst

Ctrl + V

Indsæt markeret element

Skift+Insert

Indsæt markeret element

Ctrl + W

Vælg canvas

Ctrl+Skift+W

Vis eller skjul canvas

Ctrl + X

Klip markeret element

Skift + Delete

Klip markeret element

Ctrl+Skift+X

Beskær 2D

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt handling

Ctrl + Z

Fortryde en handling

Escape

Stoppe eller forlade den aktuelle opgave

Start

Nulstil visning

PgUp

Zoome ind

Ctrl+PgUp

Zoome ind

PgDn

Zoome ud

Ctrl+PgDn

Zoome ud

Ctrl+musehjul

Zoom ind eller ud

Ctrl+Venstre

Kredsløb venstre

Ctrl+Højre

Kredsløb højre

Ctrl+Op

Kredsløb op

Ctrl+Ned

Kredsløb ned

Alt+Venstre

Panorer til venstre

Alt+Højre

Panorer til højre

Alt+Op

Panorer opad

Alt+Ned 

Panorer nedad

Ctrl+Minustegn (-) eller [

Formindsk penselstørrelse

Ctrl+Plustegn (+) eller ]

Forøg penselstørrelse

Højre pil

Flyt markering eller den aktive figur én pixel til højre

Venstre pil

Flyt markering eller den aktive figur én pixel til venstre

Pil ned

Flyt markering eller den aktive figur én pixel ned

Pil op

Flyt markering eller den aktive figur én pixel op

Alt + F4

Luk program

F6

Navigere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet

F10

Aktivér menulinjen i appen

Skift + F10

Få vist genvejsmenuen

F11

Se billede i Fuld skærm

F12

Gem billede som en ny fil

Tastaturgenveje i Billeder

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Mellemrum (i Samling)

Vælg et element, og angiv markeringstilstand

Enter (fra markeringstilstand)

Vælge et element i markeringstilstand

Mellemrumstast (mens du får vist et billede)

Vise eller skjule kommandoer

Mellemrum (visning af en video)

Afspil eller stop videoen midlertidigt

Piletaster (i Samling)

Rul op, ned, venstre eller højre

Venstre og højre piletast (på et enkelt element eller slideshow)

Vise det næste eller forrige element

Piletaster (på et zoomet billede)

Flytte inden for billedet

Ctrl+plus eller minus (+ eller -)

Zoome ind eller ud, når du ser et billede

Ctrl+0

Nulstille zoom i et billede

Esc

Vende tilbage til det forrige skærmbillede

Ctrl + S

Gem

Ctrl + P

Udskriv

Ctrl + C

Kopiér

Ctrl+R (visning eller redigering)

Roter et billede

E (visning af et billede)

Forbedre et billede

Ctrl+Z (redigering)

Fortryde ændringer

Ctrl+Y (redigering)

Annullere Fortryd ændringer

Ctrl+/ (redigering)

Vise original

Skift + Piletaster

Tilpasse størrelsen på beskæring eller området med selektiv fokus

Ctrl + piletaster

Flytte beskæring eller området med selektiv fokus

F5 (visning af et element)

Starte et diasshow

Alt + Enter

Vise filoplysninger

Ctrl + L

Indstille som låseskærm

Ctrl+N (i visningen Albummer)

Oprette et nyt album

Ctrl+R (i visningen Albummer)

Fjerne album

Ctrl + D

Føje de markerede elementer til albummet

Ctrl + U

Fjerne de markerede elementer fra albummet

Tastaturgenveje til Stemmeoptager

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + R

Starte en ny optagelse

Ctrl + M

Tilføje en ny markør til optagelsen

Slet

Slette den markerede optagelse

Mellemrumstast

Afspille eller sætte på pause

Backspace

Gå tilbage

F2

Omdøbe en optagelse

Højre eller venstre pil

Springe frem eller tilbage, når du afspiller en optagelse

Skift+højre pil eller venstre pil

Springe yderligere frem eller tilbage

Start

Springe til starten af optagelsen

Slut

Springe til slutningen af optagelsen

Tastaturgenveje i WordPad

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F3

Søge efter den næste forekomst af teksten i dialogboksenSøg

F12

Gemme dokumentet som en ny fil

Ctrl + 1

Angive enkelt linjeafstand

Ctrl + 2

Angive dobbelt linjeafstand

Ctrl + 5

Angive linjeafstanden til 1,5

Ctrl + A

Markere alt

Ctrl + B

Anvende fed skrift på den markerede tekst

Ctrl + C

Kopiere en markering til Udklipsholder

Ctrl + D

Indsætte en Microsoft Paint-tegning

Ctrl + E

Centrere tekst

Ctrl + F

Søge efter tekst i et dokument

Ctrl + H

Erstatte tekst i et dokument

Ctrl + I

Anvende kursiv skrift på den markerede tekst

Ctrl + J

Justere tekst

Ctrl + L

Venstrejustere teksten

Ctrl + N

Oprette et nyt dokument

Ctrl + O

Åbn et eksisterende dokument

Ctrl + P

Udskrive et dokument

Ctrl + R

Højrejustere teksten

Ctrl + S

Gemme ændringer i et dokument

Ctrl + U

Understrege den markerede tekst

Ctrl + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Ctrl + X

Klippe en markering

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt ændring

Ctrl + Z

Fortryde en ændring

Ctrl+lighedstegn (=)

Anvende sænket skrift på den markerede tekst

Ctrl+Skift+lighedstegn (=)

Anvende hævet skrift på den markerede tekst

Ctrl+Skift+større end tegn (>)

Øge skriftstørrelsen

Ctrl+Skift+mindre end tegn (<)

Formindske skriftstørrelsen

Ctrl + Skift + A

Ændre alle tegn til store bogstaver

Ctrl + Skift + L

Ændre punkttegn

Ctrl + venstre pil

Flytte markøren ét ord til venstre

Ctrl + højre pil

Flytte markøren ét ord til højre

Ctrl + Pil op

Flytte markøren til forrige linje

Ctrl + Pil ned

Flytte markøren til næste linje

Ctrl + Home

Gå til starten af dokumentet

Ctrl + End

Gå til slutningen af dokumentet

Ctrl + Page Up

Flytte en side op

Ctrl + Page Down

Flytte en side ned

Ctrl + Delete

Slette det næste ord

Alt + F4

Lukke WordPad

Skift + F10

Få vist genvejsmenuen

Flere tastaturgenveje

Der findes følgende tastaturgenveje i Windows 8.1

Tastaturgenveje i Lommeregner

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Lommeregner.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F1

Åbne Lommeregner Hjælp

F2

Redigere beregningsoversigten

Alt + 1

Skifte til tilstanden Standard

Alt + 2

Skifte til tilstanden Videnskabelig

Alt + 3

Skifte til tilstanden Programmør

Alt + 4

Skifte til tilstanden Statistik

Alt + C

Åbne datoberegninger

Ctrl + E

Åbne datoberegninger

Ctrl + H

Slå beregningsoversigten til eller fra

Ctrl + L

Trykke på knappen MC

Ctrl + M

Trykke på knappen MS

Ctrl + P

Tryk på knappen M+

Ctrl + Q

Tryk på knappen M-

Ctrl + R

Trykke på knappen MR

Ctrl + U

Åbne enhedskonvertering

Ctrl + Skift + D

Rydde beregningsoversigten

F9

Trykke på knappen +/–

R

Trykke på knappen 1/×

@

Trykke på kvadratrodsknappen

Del

Tryk på knappen CE

Pil op

Flyt op i beregningsoversigten

Pil ned

Flyt ned i beregningsoversigten

Esc

Tryk på knappen C eller stop redigering i beregningshistorikken

Enter

Genberegne beregningsoversigten efter redigering

F3

Vælg Grader i tilstanden Videnskabelig

F4

VælgRadianer i tilstanden Videnskabelig

F5

Vælg Nygrader i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + B

Tryk på knappen 3√x i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + G

Tryk på knappen 10x i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + O

Tryk på knappen cosh i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + S

Tryk på knappen sinh i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + T

Tryk på knappen tanh i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + Y

Trykke på knappen y√x i tilstanden Videnskabelig

D

Tryk på knappen Mod i tilstanden Videnskabelig

I

Tryk på knappen Inv i tilstanden Videnskabelig

L

Trykke på knappen log i tilstanden Videnskabelig

M

Trykke på knappen dms i tilstanden Videnskabelig

N

Trykke på knappen ln i tilstanden Videnskabelig

O

Trykke på knappen cos i tilstanden Videnskabelig

P

Trykke på knappen pi i tilstanden Videnskabelig

Q

Tryk på knappen x^2 i tilstanden Videnskabelig

S

Trykke på knappen sin i tilstanden Videnskabelig

T

Trykke på knappen tan i tilstanden Videnskabelig

V

Tryk på knappen F-E i tilstanden Videnskabelig

X

Trykke på knappen Exp i tilstanden Videnskabelig

Y

Tryk på knappen x^y i tilstanden Videnskabelig

#

Tryk på knappen x^3 i tilstanden Videnskabelig

;

Trykke på knappen Int i tilstanden Videnskabelig

!

Tryk på n. knappen i tilstanden Videnskabelig

F2

Vælge Dword i tilstanden Programmør

F3

Vælge Word i tilstanden Programmør

F4

Vælge Byte i tilstanden Programmør

F5

Vælge Hex i tilstanden Programmør

F6

Vælge Dec i tilstanden Programmør

F7

Vælge Oct i tilstanden Programmør

F8

Vælge Bin i tilstanden Programmør

F12

Vælge Qword i tilstanden Programmør

A-F

Tryk på knappen A-F i tilstanden Programmør

J

Trykke på knappen RoL i tilstanden Programmør

K

Trykke på knappen RoR i tilstanden Programmør

<

Trykke på knappen Lsh i tilstanden Programmør

>

Trykke på knappen Rsh i tilstanden Programmør

%

Trykke på knappen Mod i tilstanden Programmør

|

Trykke på knappen Or i tilstanden Programmør

&

Trykke på knappen And i tilstanden Programmør

Mellemrumstast

Slå bitværdien til/fra i tilstanden Programmør

A

Trykke på knappen Average i tilstanden Statistik

Ctrl + A

Tryk på knappen Average Sq i tilstanden Statistik

S

Trykke på knappen Sum i tilstanden Statistik

Ctrl + S

Trykke på knappen Sum Sq i tilstanden Statistik

T

Trykke på knappen S.D. i tilstanden Statistik

Ctrl + T

Tryk på knappen Inv S.D. i tilstanden Statistik

D

Trykke på knappen CAD i tilstanden Statistik

Tastaturgenveje til Kalender

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Kalender.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl+1 eller Ctrl+D

Vis dagsvisningen

Ctrl+2 eller Ctrl+O

Vis arbejdsugevisningen

Ctrl+3 eller Ctrl+W

Vis ugevisningen

Ctrl+4 eller Ctrl+M

Vise månedsvisningen

Ctrl+T eller Home

Gå til i dag

Page Up

Gå til den forrige måned

i månedsvisning I visningen uge skal du gå til den forrige uge

Gå til de forrige to dage i visningen dag    

Ctrl + H

Gå til den forrige måned

i månedsvisning I visningen uge skal du gå til den forrige uge

Gå til de forrige to dage i visningen dag    

Page Down

Gå til den forrige måned

i månedsvisning I visningen uge skal du gå til den forrige uge

Gå til de forrige to dage i visningen dag    

Ctrl + J

Gå til den forrige måned

i månedsvisning I visningen uge skal du gå til den forrige uge

Gå til de forrige to dage i visningen dag    

Højre pil

Gå til næste dag i en visning

Venstre pil

Gå til forrige dag i en visning

Pil ned

Gå til næste time i en visning

Pil op

Gå til forrige time i en visning

Esc

Gå tilbage

Ctrl + S

Gem eller send hændelsen

Ctrl+P, brug pil op og ned til at vælge med

Besvar en hændelse

Ctrl + D

Slet en hændelse

Tastaturgenveje til Mail

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Mail.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + R

Svar

Ctrl+Skift+R

Svar til alle

Ctrl + F

Fremad

Ctrl + M

Flytte et element til en anden mappe

Ctrl + J

Skift mellem at markere en meddelelse som uønsket eller ønsket

Ctrl + Skift + U

Vis kun ulæste meddelelser

Ctrl + Skift + A

Vis alle meddelelser

Ctrl + Skift + E

Vis mappeindstillinger

Ctrl + U

Markér som ulæst

Ctrl + Q

Markér som læst

Ctrl + A

Markér alle meddelelser

Indsæt

Skift mellem Flag og Fjern flag for meddelelser

Ctrl + N

Ny meddelelse

F5

Synkronisere

Alt+B

Fokusér på knappen Bcc

Alt + C

Aktivere fokus på knappen

CC Modtager

Alt + D

Afvis

Alt + T

Sætte fokus på knappen

til Foreløbig

Alt+V

Åbn invitationen i Kalender

Alt+S

Send mail

Alt+i

Indsæt vedhæftet fil

Ctrl+Skift+F

Markér en skrifttype

Ctrl + Mellemrum

Ryd formatering

Ctrl + Y

Annullér Fortryd

F4

Annullér Fortryd

Ctrl+[

Forøg skriftstørrelsen med ét punkt

Ctrl+]

Formindsk skriftstørrelsen med ét punkt

Ctrl+Skift+,

Forøg skriftstørrelsen

Ctrl+K

Tilføj et link

Ctrl + E

Midte

Ctrl + L

Venstre

Ctrl + R

Højre

Ctrl + Skift + L

Punkttegn

Ctrl + M

Ryk ind, hvis der er markeret tekst

Ctrl+Skift+M

Udrykning

Tab eller Skift+Tab

Ryk ind/ud, hvis der er markeret tekst, eller når der er fokus på en liste

Ctrl+'

Accent aigu

Ctrl+,

Cedille

Ctrl+Skift+6

Cirkumfleks

Ctrl+Skift+;

Trema

Ctrl+`

Accent grave

Ctrl+Skift+7

Ligatur

Ctrl+Skift+2

Ring

Ctrl+/

Skråstreg

Ctrl+Skift+`

Tilde

Alt+Ctrl+Skift+1

Omvendt udråbstegn

Alt+Ctrl+Skift+/

Omvendt spørgsmålstegn

Tastaturgenveje til Personer

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Personer.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + N

Tilføj en kontakt

Ctrl + S

Gem ændringer

Slet

Slet en kontaktperson

Ctrl + F

Gør en kontaktperson til en favorit

Ctrl+Skift+1

Fastgør en kontaktperson til Start

Esc

Gå tilbage

Start

Gå til begyndelsen af listen over kontakter

Page Down

Gå fremad på listen over kontakter

Page Up

Gå tilbage på listen over kontakter

Slut

Gå til slutningen af listen over kontakter

Tastaturgenveje til Beskeder

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Beskeder.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + N

Start en ny samtale

Ctrl + N

Vælg personer

Ctrl + E

Vælg et humørikon

Ctrl+>

Næste samtale

Ctrl+<

Forrige samtale

Tastaturgenveje i Paint

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Paint.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F1

Åbne Paint Hjælp

F11

Se et billede i Fuld skærm

F12

Gemme billedet som en ny fil

Ctrl + A

Markere hele billedet

Ctrl + B

Anvende fed skrift på den markerede tekst

Ctrl + C

Kopiere en markering til Udklipsholder

Ctrl + E

Åbne dialogboksen Egenskaber

Ctrl + G

Vise eller skjule gitterlinjer

Ctrl + I

Anvende kursiv skrift på den markerede tekst

Ctrl + N

Oprette et nyt billede

Ctrl + O

Åbne et eksisterende billede

Ctrl + P

Udskrive et billede

Ctrl + R

Vise eller skjule linealen

Ctrl + S

Gemme ændringer i et billede

Ctrl + U

Understrege den markerede tekst

Ctrl + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Ctrl + W

Åbne dialogboksen Tilpas størrelse og vrid

Ctrl + X

Klippe en markering

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt ændring

Ctrl + Z

Fortryde en ændring

Ctrl+Plustegn

Øge bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel

Ctrl+Minustegn

Reducere bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel

Ctrl + Page Up

Zoome ind

Ctrl + Page Down

Zoome ud

Alt (eller F10)

Vise tastetip

Alt + F4

Lukke billedet og Paint-vinduet

Højre pil

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til højre

Venstre pil

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til venstre

Pil ned

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel ned

Pil op

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel op

Skift + F10

Vis den aktuelle genvejsmenu

Tastaturgenveje i Reader

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Reader.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F8

Bruge tosiders layout

Ctrl+R

Rotere filen 90 grader med uret

Ctrl + F

Søge efter tekst i en fil

F7

Bruge tastaturmarkeringstilstand

Ctrl + P

Udskrive en fil

Ctrl + O

Åbne en fil

Ctrl + W

Luk en fil

Ctrl + M

Gå til forsiden i appen Reader

Tastaturgenveje i Forbindelse til Fjernskrivebord

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Forbindelse til Fjernskrivebord.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + Alt + Home

Skifte applinjer mellem fjerncomputeren og den computer, du sidder ved

Ctrl + Alt + venstre pil

Skifte visning til den forrige session (når du får vist en session)

Ctrl + Alt + højre pil

Skifte visning til den næste session (når du får vist en session)

Ctrl + Alt + Pil op

Skift til visning af den første session (ved visning af en session)

Ctrl + Alt + Pil ned

Skifte visning til den sidste session (når du får vist en session)

Tastaturgenveje til OneDrive

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen OneDrive.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + A

Markere alt

Ctrl+Alt+1

Skift visning (detaljer/miniaturer)

Ctrl + U

Upload

Ctrl + Skift + N

Ny mappe

Esc

Ryd markering

Ctrl + O

Åbn med

Ctrl+Alt+O

Vis mappe

Ctrl + Skift + V

Kopiér

Ctrl+Skift+Y

Flyt

Ctrl + S

Download

Alt + Pil op

Gå op

F2

Omdøb

F5

Opdater

Tastaturgenveje i Windows Journal

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Windows Journal.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F1

Åbne Hjælp til Journal

F5

Opdatere listen over noter

F6

Skifte mellem en noteliste og en note

F11

Vise en note i fuldskærmsvisning

Ctrl + A

Markere alle elementer på en side

Ctrl + C

Kopiere en markering til Udklipsholder

Ctrl + F

Søge efter tekst i en fil

Ctrl + G

Gå til en side

Ctrl + N

Oprette en ny note

Ctrl + O

Åbne en note, som du har brugt for nylig

Ctrl + P

Udskrive en note

Ctrl + S

Gemme ændringer i en note

Ctrl + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Ctrl + X

Klippe en markering

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt ændring

Ctrl + Z

Fortryde en ændring

Alt + F4

Lukke noten og Journal-vinduet

Ctrl + Skift + C

Vise en genvejsmenu til kolonneoverskrifter i en noteliste

Ctrl + Skift + V

Flytte en note til en bestemt mappe

Tastaturgenveje i WordPad

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen WordPad.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F1

Åbne WordPad Hjælp

F3

Søge efter den næste forekomst af teksten i dialogboksen Søg

F10

Vise tastetip

F12

Gemme dokumentet som en ny fil

Ctrl + 1

Angive enkelt linjeafstand

Ctrl + 2

Angive dobbelt linjeafstand

Ctrl + 5

Angive linjeafstanden til 1,5

Ctrl + A

Markere hele dokumentet

Ctrl + B

Anvende fed skrift på den markerede tekst

Ctrl + C

Kopiere en markering til Udklipsholder

Ctrl + D

Indsætte en Microsoft Paint-tegning

Ctrl + E

Centrere tekst

Ctrl + F

Søge efter tekst i et dokument

Ctrl + H

Erstatte tekst i et dokument

Ctrl + I

Anvende kursiv skrift på den markerede tekst

Ctrl + J

Justere tekst

Ctrl + L

Venstrejustere teksten

Ctrl + N

Oprette et nyt dokument

Ctrl + O

Åbn et eksisterende dokument

Ctrl + P

Udskrive et dokument

Ctrl + R

Højrejustere teksten

Ctrl + S

Gemme ændringer i et dokument

Ctrl + U

Gemme ændringer i et dokument

Ctrl + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Ctrl + X

Klippe en markering

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt ændring

Ctrl + Z

Fortryde en ændring

Ctrl + =

Anvende sænket skrift på den markerede tekst

Ctrl + Shift + =

Anvende hævet skrift på den markerede tekst

Ctrl + Skift + >

Øge skriftstørrelsen

Ctrl+Skift+<

Formindske skriftstørrelsen

Ctrl + Skift + A

Ændre alle tegn til store bogstaver

Ctrl + Skift + L

Ændre punkttegn

Ctrl + venstre pil

Flytte markøren ét ord til venstre

Ctrl + højre pil

Flytte markøren ét ord til højre

Ctrl + Pil op

Flytte markøren til forrige linje

Ctrl + Pil ned

Flytte markøren til næste linje

Ctrl + Home

Gå til starten af dokumentet

Ctrl + End

Gå til slutningen af dokumentet

Ctrl + Page Up

Flytte en side op

Ctrl + Page Down

Flytte en side ned

Ctrl + Delete

Slette det næste ord

Alt + F4

Lukke WordPad

Skift + F10

Vis den aktuelle genvejsmenu

Flere tastaturgenveje

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×