Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Tastaturgenveje er taster eller tastekombinationer, der kan bruges til at udføre ting, som du ellers ville gøre med musen.

Følgende er almindelige tastaturgenveje i mange af de Microsoft-apps, der følger med Windows 10og Windows 11. Den har genveje til:

I mange af disse apps vises genveje også i et værktøjstip, hvis du peger på en knap med musen. I andre vises tilgængelige tastaturgenveje, når du trykker på Alt eller F10. Hvis et bogstav er understreget i en menu, kan du trykke på Alt-tasten og det understregede bogstav på samme tid for at vælge menupunktet. Hvis du for eksempel vil oprette et nyt billede i Paint, kan du trykke på Ctrl+N.  

Bemærk!: Med et berøringstastatur skal du trykke på Ctrl for at se nogle genveje.

Tastaturgenveje i Lommeregner

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Alt + 1

Skifte til tilstanden Standard

Alt + 2

Skifte til tilstanden Videnskabelig

Alt + 3

Skift til Graftilstand

Alt + 4

Skifte til tilstanden Programmør

Alt+5

Skift til tilstanden Datoberegning

Ctrl+M

Gem i hukommelse, i tilstanden Standard, tilstanden Videnskabelig og tilstanden Programmør

Ctrl + P

Føj til hukommelse, i tilstanden Standard, tilstanden Videnskabelig og tilstanden Programmør

Ctrl + Q

Fjern fra hukommelse, i tilstanden Standard, tilstanden Videnskabelig og tilstanden Programmør

Ctrl + R

Genkald fra hukommelse, i tilstanden Standard, tilstanden Videnskabelig og tilstanden Programmør

Ctrl + L

Rydde hukommelsen

Slet

Rydde aktuelle input (Vælg CE)

Esc

Ryd input helt (vælg C)

Tabulator

Gå til det næste brugergrænsefladeelement, og giv det fokus

Mellemrumstast

Vælger det brugergrænsefladeelement, der er i fokus

Enter

Vælger = i tilstanden Standard, tilstanden Videnskabelig og tilstanden Programmør

F9

Vælg +/- i tilstanden Standard, tilstanden Videnskabelig og tilstanden Programmør

R

Vælg 1/x i tilstanden Standard og tilstanden Videnskabelig

@

Vælg 2√x i tilstanden Standard og tilstanden Videnskabelig

%

Vælg % i tilstanden Standard og tilstanden Programmør

Ctrl + H

Når knappen Historik er synlig, vælges knappen Historik i tilstanden Standard og tilstanden Videnskabelig

Pil op

Flyt op på historiklisten, hukommelseslisten og menuelementer

Pil ned

Flyt ned på historiklisten, hukommelseslisten og menuelementer

Ctrl + Skift + D

Rydde oversigten

F3

Vælge DEG i tilstanden Videnskabelig

F4

Vælge RAD i tilstanden Videnskabelig

F5

Vælg DEG i tilstanden Videnskabelig

G

Vælge 2xi tilstanden Videnskabelig

Ctrl + G

Vælge 10xi tilstanden Videnskabelig

S

Vælge 10xi tilstanden Videnskabelig

Skift+S

Vælge sin-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + S

Vælge sinh i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + Skift + S

Vælge sinh-1 i tilstanden Videnskabelig

T

Vælg tan i tilstanden Videnskabelig

Skift + T

Vælgetan-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + T

Vælge tanh i tilstanden Videnskabelig

Ctrl+Skift+T

Vælge tanh-1 i tilstanden Videnskabelig

O

Vælg cos i tilstanden Videnskabelig

Skift+O

Vælge cos-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + O

Vælg cosh i tilstanden Videnskabelig

Ctrl+Skift+O

Vælge cosh-1 i tilstanden Videnskabelig

U

Vælg sec i tilstanden Videnskabelig

Skift + U

Vælg sec-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + U

Vælg sech i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + Skift + U

Vælge sech-1 i tilstanden Videnskabelig

I

Vælg csc i tilstanden Videnskabelig

Skift + I

Vælge csc-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + I

Vælg csch i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + Skift + I

Vælge csch-1 i tilstanden Videnskabelig

J

Vælg cot i tilstanden Videnskabelig

Skift + J

Vælg cot-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + J

Vælg coth i tilstanden Videnskabelig

Ctrl+Skift+J

Vælge coth-1 i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + Y

Vælgy√x i tilstanden Videnskabelig

Skift + \

Vælg |x| i tilstanden Videnskabelig

[

Vælg ⌊x⌋ i tilstanden Videnskabelig

]

Vælg ⌈x⌉ i tilstanden Videnskabelig

L

Vælge log i tilstanden Videnskabelig

Skift + L

Vælg logyx i tilstanden Videnskabelig

M

Vælge dms i tilstanden Videnskabelig

N

Vælge ln i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + N

Vælge ex i tilstanden Videnskabelig

P

Vælge Pi i tilstanden Videnskabelig

Q

Vælge x2 i tilstanden Standard og tilstanden Videnskabelig

V

Slår knappen F-E til/frai tilstanden Videnskabelig

X

Vælg exp i tilstanden Videnskabelig

Y, ^

Vælge xy i tilstanden Videnskabelig

#

Vælge x3 i tilstanden Videnskabelig

!

Vælg n!i tilstanden Videnskabelig

%

Vælg mod i tilstanden Videnskabelig

Ctrl ++ på det numeriske tastatur

Graf zoomer ind i Graftilstand

Ctrl +- på det numeriske tastatur

Graf zoomer ud i Graftilstand

F2

Vælge DWORD i tilstanden Programmør

F3

Vælge WORD i tilstanden Programmør

F4

Vælge BYTE i tilstanden Programmør

F5

Vælg HEX i tilstanden Programmør

F6

Vælg DEC i tilstanden Programmør

F7

Vælg OCT i tilstanden Programmør

F8

Vælg BIN i tilstanden Programmør

F12

Vælge QWORD i tilstanden Programmør

A-F

Vælg bogstaverne A-Fi tilstanden Programmør, mens HEX er markeret

Skift + ,

Vælg RoL i tilstanden Programmør, når Bitskift er indstillet til et "Cirkulært" skift

Skift + .

Vælg RoR i tilstanden Programmør, når Bitskift er indstillet til et "Cirkulært" skift

Skift + ,

Vælg Lsh i tilstanden Programmør, når Bitskift er indstillet til "Aritmetisk" eller "Logisk" skift

Skift + .

Vælg Rsh i tilstanden Programmør, når Bitskift er indstillet til "Aritmetisk" eller "Logisk" skift

%

Vælg % i tilstanden Programmør

|

Vælg OR i tilstanden Programmør

^

Vælg XOR i tilstanden Programmør

\

Vælg NOR i tilstanden Programmør

~

Vælg NOT i tilstanden Programmør

&

Vælg AND i tilstanden Programmør

.

Vælg NAND i tilstanden Programmør

Tastaturgenveje til Spillinje 

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tast  + G

Åbn Spillinje, mens et spil er åbent

Windows-tast  + Alt+G

Optage de sidste 30 sekunder

Windows-tast  + Alt+R

Starte eller stoppe optagelse

Windows-tast  + Alt+Print Screen

Tage et skærmbillede af dit spil

Windows-tast  + Alt+T

Vise eller skjule optagelsestimeren

Windows-tast +Alt+M

Slå mikrofonen til eller fra

Windows-tast +Alt+B

Starte eller stoppe udsendelse

Windows-tast +Alt+W

Vise kamera under udsendelse

Tastaturgenveje i Groove 

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + P

Afspille eller sætte på pause

Ctrl + F

Spring til den næste sang

Ctrl + B

Genstarte den aktuelle sang eller springe til tidligere

F9

Lydstyrke op

F8

Lydstyrke ned

F7

Slå lyden fra:

Ctrl+Enter

Vælge et element og angive markeringstilstand

Ctrl + A

Markere alt

Slet

Slet de markerede elementer

Ctrl+Skift+P

Afspille det markerede element

Ctrl + T

Slå Gentag til/fra

Ctrl + H

Slå Bland til/fra

Ctrl + Q

Søg

Tastaturgenveje til Kort 

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Piletaster

Panorer kortet i en hvilken som helst retning

Ctrl+plus- eller minustast (+ eller -)

Zoom ind eller ud

Ctrl+Venstre pil eller Højre pil

Roter

Ctrl+Pil op eller Pil ned

Skråstil

tasterne + eller -

Zoome ind eller ud i 3D-visning af byer

Page Up eller Page Down

Flytte fra eller tættere på i 3D-visning af byer

Ctrl + Y

Skifte kortvisning mellem luftfoto og visning af veje

Ctrl + Home

Centrere kortet på dit aktuelle sted

Ctrl + D

Få rutevejledning

Ctrl + F

Søg

Ctrl + M

Minimere den aktive fane

Ctrl + P

Udskriv

Ctrl + T

Vise eller skjule trafik

Backspace

Gå tilbage

Ctrl + H

Del

Ctrl + L

Flytte fokus til kort

Ctrl + W

Lukke den aktive fane

Ctrl + tabulator

Gå til næste fane

Ctrl + Skift + Tabulator

Gå til forrige fane

Ctrl + S

Vise eller skjule Streetside

Ctrl + C

Kopiere til Udklipsholder

Tastaturgenveje i Film og tv

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Alt + Enter

Afspille i fuld skærm

Esc

Forlade Fuld skærm

Enter

Vælg noget, der er i fokus

Mellemrumstast

eller

Ctrl + P

Afspille eller sætte på pause (når der er en video i fokus)

Alt+Venstre pil

eller

Windows-tast +Backspace 

Gå tilbage

Ctrl + T

Slå Gentag til eller fra

F7

Slå lyden fra

F8

Lydstyrke ned

F9

Lydstyrke op

Tastaturgenveje i Paint 

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F11

Se et billede i Fuld skærm

F12

Gemme billedet som en ny fil

Ctrl + A

Markere hele billedet

Ctrl + B

Anvende fed skrift på den markerede tekst

Ctrl + C

Kopiere en markering til Udklipsholder

Ctrl + E

Åbne dialogboksenEgenskaber

Ctrl + G

Vise eller skjule gitterlinjer

Ctrl + I

Anvende kursiv skrift på den markerede tekst

Ctrl + N

Oprette et nyt billede

Ctrl + O

Åbne et eksisterende billede

Ctrl + P

Udskrive et billede

Ctrl + R

Vise eller skjule linealen

Ctrl + S

Gemme ændringer i et billede

Ctrl + U

Understrege den markerede tekst

Ctrl + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Ctrl + W

Åbne dialogboksen Tilpas størrelse og vrid

Ctrl + X

Klippe en markering

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt ændring

Ctrl + Z

Fortryde en ændring

Ctrl+Plustegn

Øge bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel

Ctrl+Minustegn

Reducere bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel

Ctrl + Page Up

Zoome ind

Ctrl + Page Down

Zoome ud

Alt + F4

Lukke billedet og Paint-vinduet

Højre pil

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til højre

Venstre pil

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til venstre

Pil ned

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel ned

Pil op

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel op

Skift + F10

Få vist genvejsmenuen

Tastaturgenveje i Paint 3D 

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl+0 eller 0 på numerisk tastatur

Nulstil zoom

Ctrl+3

Skift mellem visninger

Ctrl + A

Vælg alle 3D-elementerne i dit arbejdsområde. Gentag kommandoen for at skifte til at vælge alle 2D-elementer

Ctrl + B

Anvende fed skrift på den markerede tekst

Ctrl + C

Kopiér markeret element

Ctrl+Insert

Kopiér markeret element

Ctrl + Skift + C

Tag et skærmbillede

Ctrl + E

Vis egenskaber for canvas

Ctrl + Skift + E

Vis eller skjul 3D-perspektiv

Ctrl + G

Gruppér objekter

Ctrl+Skift+G

Opdel objektgruppe

I

Slå pipetten til

Ctrl + I

Anvende kursiv skrift på den markerede tekst

M

Minimer eller udvid sidemenuen

Ctrl + N

Opret et nyt billede eller en ny fil

Ctrl + O

Åbn et eksisterende billede eller en eksisterende fil

Ctrl + P

Udskriv i 2D

Ctrl + S

Gem

Ctrl + Skift + S

Gem som

Ctrl + U

Understrege den markerede tekst

Ctrl + V

Indsæt markeret element

Skift+Insert

Indsæt markeret element

Ctrl + W

Vælg canvas

Ctrl+Skift+W

Vis eller skjul canvas

Ctrl + X

Klip markeret element

Skift + Delete

Klip markeret element

Ctrl+Skift+X

Beskær 2D

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt handling

Ctrl + Z

Fortryde en handling

Escape

Stoppe eller forlade den aktuelle opgave

Start

Nulstil visning

PgUp

Zoome ind

Ctrl+PgUp

Zoome ind

PgDn

Zoome ud

Ctrl+PgDn

Zoome ud

Ctrl+musehjul

Zoom ind eller ud

Ctrl+Venstre

Kredsløb venstre

Ctrl+Højre

Kredsløb højre

Ctrl+Op

Kredsløb op

Ctrl+Ned

Kredsløb ned

Alt+Venstre

Panorer til venstre

Alt+Højre

Panorer til højre

Alt+Op

Panorer opad

Alt+Ned 

Panorer nedad

Ctrl+Minustegn (-) eller [

Formindsk penselstørrelse

Ctrl+Plustegn (+) eller ]

Forøg penselstørrelse

Højre pil

Flyt markering eller den aktive figur én pixel til højre

Venstre pil

Flyt markering eller den aktive figur én pixel til venstre

Pil ned

Flyt markering eller den aktive figur én pixel ned

Pil op

Flyt markering eller den aktive figur én pixel op

Alt + F4

Luk program

F6

Navigere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet

F10

Aktivér menulinjen i appen

Skift + F10

Få vist genvejsmenuen

F11

Se billede i Fuld skærm

F12

Gem billede som en ny fil

Tastaturgenveje i Billeder 

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Mellemrum (i Samling)

Vælg et element, og angiv markeringstilstand

Enter (fra markeringstilstand)

Vælge et element i markeringstilstand

Mellemrumstast (mens du får vist et billede)

Vise eller skjule kommandoer

Mellemrum (visning af en video)

Afspil eller stop videoen midlertidigt

Piletaster (i Samling)

Rul op, ned, venstre eller højre

Venstre og højre piletast (på et enkelt element eller slideshow)

Vise det næste eller forrige element

Piletaster (på et zoomet billede)

Flytte inden for billedet

Ctrl+plus eller minus (+ eller -)

Zoome ind eller ud, når du ser et billede

Ctrl+0

Nulstille zoom i et billede

Esc

Vende tilbage til det forrige skærmbillede

Ctrl + S

Gem

Ctrl + P

Udskriv

Ctrl + C

Kopiér

Ctrl+R (visning eller redigering)

Roter et billede

E (visning af et billede)

Forbedre et billede

Ctrl+Z (redigering)

Fortryde ændringer

Ctrl+Y (redigering)

Annullere Fortryd ændringer

Ctrl+/ (redigering)

Vise original

Skift + Piletaster

Tilpasse størrelsen på beskæring eller området med selektiv fokus

Ctrl + piletaster

Flytte beskæring eller området med selektiv fokus

F5 (visning af et element)

Starte et diasshow

Alt + Enter

Vise filoplysninger

Ctrl + L

Indstille som låseskærm

Ctrl+N (i visningen Albummer)

Oprette et nyt album

Ctrl+R (i visningen Albummer)

Fjerne album

Ctrl + D

Føje de markerede elementer til albummet

Ctrl + U

Fjerne de markerede elementer fra albummet

Tastaturgenveje til Stemmeoptager 

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + R

Starte en ny optagelse

Ctrl + M

Tilføje en ny markør til optagelsen

Slet

Slette den markerede optagelse

Mellemrumstast

Afspille eller sætte på pause

Backspace

Gå tilbage

F2

Omdøbe en optagelse

Højre eller venstre pil

Springe frem eller tilbage, når du afspiller en optagelse

Skift+højre pil eller venstre pil

Springe yderligere frem eller tilbage

Start

Springe til starten af optagelsen

Slut

Springe til slutningen af optagelsen

Tastaturgenveje i WordPad 

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F3

Søge efter den næste forekomst af teksten i dialogboksenSøg

F12

Gemme dokumentet som en ny fil

Ctrl + 1

Angive enkelt linjeafstand

Ctrl + 2

Angive dobbelt linjeafstand

Ctrl + 5

Angive linjeafstanden til 1,5

Ctrl + A

Markere alt

Ctrl + B

Anvende fed skrift på den markerede tekst

Ctrl + C

Kopiere en markering til Udklipsholder

Ctrl + D

Indsætte en Microsoft Paint-tegning

Ctrl + E

Centrere tekst

Ctrl + F

Søge efter tekst i et dokument

Ctrl + H

Erstatte tekst i et dokument

Ctrl + I

Anvende kursiv skrift på den markerede tekst

Ctrl + J

Justere tekst

Ctrl + L

Venstrejustere teksten

Ctrl + N

Oprette et nyt dokument

Ctrl + O

Åbn et eksisterende dokument

Ctrl + P

Udskrive et dokument

Ctrl + R

Højrejustere teksten

Ctrl + S

Gemme ændringer i et dokument

Ctrl + U

Understrege den markerede tekst

Ctrl + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Ctrl + X

Klippe en markering

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt ændring

Ctrl + Z

Fortryde en ændring

Ctrl+lighedstegn (=)

Anvende sænket skrift på den markerede tekst

Ctrl+Skift+lighedstegn (=)

Anvende hævet skrift på den markerede tekst

Ctrl+Skift+større end tegn (>)

Øge skriftstørrelsen

Ctrl+Skift+mindre end tegn (<)

Formindske skriftstørrelsen

Ctrl + Skift + A

Ændre alle tegn til store bogstaver

Ctrl + Skift + L

Ændre punkttegn

Ctrl + venstre pil

Flytte markøren ét ord til venstre

Ctrl + højre pil

Flytte markøren ét ord til højre

Ctrl + Pil op

Flytte markøren til forrige linje

Ctrl + Pil ned

Flytte markøren til næste linje

Ctrl + Home

Gå til starten af dokumentet

Ctrl + End

Gå til slutningen af dokumentet

Ctrl + Page Up

Flytte en side op

Ctrl + Page Down

Flytte en side ned

Ctrl + Delete

Slette det næste ord

Alt + F4

Lukke WordPad

Skift + F10

Få vist genvejsmenuen

Flere tastaturgenveje 

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×