Ενεργοποίηση των Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Με την ενεργοποίηση επαληθεύεται ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι γνήσιο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες συσκευές από όσες επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft.
 

Έλεγχος της κατάστασης ενεργοποίησης


Κατ' αρχάς, πρέπει να ελέγξετε αν τα Windows 10 έχουν ενεργοποιηθεί και συνδεθεί με τον λογαριασμό σας Microsoft.

Είναι σημαντικό να συνδέσετε τον λογαριασμό Microsoft με την άδεια χρήσης των Windows 10 στη συσκευή σας. Συνδέοντας τον λογαριασμό Microsoft με την ψηφιακή άδεια χρήσης σας, θα μπορείτε να επανενεργοποιείτε τα Windows χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης κάθε φορά που κάνετε μια σημαντική αλλαγή υλικού.

Μέθοδοι ενεργοποίησης


Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αποκτήσατε το αντίγραφο των Windows 10, θα χρειαστείτε είτε μια ψηφιακή άδεια χρήσης είτε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων για να το ενεργοποιήσετε. Αν δεν έχετε κανένα από αυτά, δεν θα μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

  • Μια ψηφιακή άδεια (που ονομαζόταν ψηφιακό δικαίωμα στα Windows 10, Έκδοση 1511) είναι μια μέθοδος ενεργοποίησης στα Windows 10 η οποία δεν απαιτεί την εισαγωγή ενός αριθμού-κλειδιού προϊόντος. 
  • Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος είναι ένας κωδικός 25 χαρακτήρων που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των Windows. Θα δείτε τον εξής ΑΡΙΘΜΟ-ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Αφού προσδιορίσετε ποια μέθοδο ενεργοποίησης χρησιμοποιείτε, ακολουθήστε τα βήματα στην αντίστοιχη ενότητα Ενεργοποίηση με χρήση ψηφιακής άδειας χρήσης ή Ενεργοποίηση με χρήση αριθμού-κλειδιού προϊόντος.

 

Ενεργοποίηση με χρήση ψηφιακής άδειας χρήσης


Οι ψηφιακές άδειες χρήσης συσχετίζονται με το υλικό σας και συνδέονται με τον λογαριασμό σας Microsoft, επομένως, δεν χρειάζεται να βρείτε κάτι στον υπολογιστή σας. Είστε έτοιμοι όταν ο υπολογιστής συνδεθεί στο Internet και εσείς συνδεθείτε με τον λογαριασμό Microsoft. 

Αν δεν έχετε ψηφιακή άδεια χρήσης, θα χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για την ενεργοποίηση.  

Ενεργοποίηση με χρήση αριθμού-κλειδιού προϊόντος


Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος είναι ένας κωδικός 25 χαρακτήρων, που μοιάζει με τον εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Κατά την εγκατάσταση, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Εναλλακτικά, μετά την εγκατάσταση, για να καταχωρήσετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση  > Ενημέρωση αριθμού-κλειδιού προϊόντος > Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος.

Για να βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας, ανατρέξτε στον πίνακα με τους αριθμούς-κλειδιά προϊόντος στην ενότητα "Μέθοδοι ενεργοποίησης", Ποια μέθοδο ενεργοποίησης χρησιμοποιώ, ψηφιακή άδεια χρήσης ή αριθμό-κλειδί προϊόντος;

Αν έχετε αριθμό-κλειδί προϊόντος, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος, για να ενεργοποιήσετε τα Windows 10 σε καθένα από τα παρακάτω σενάρια. Ακολουθούν συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν με την ενεργοποίηση:

Σχετικές συνδέσεις