Ακρόαση εκφωνημένου κειμένου με τον Αφηγητή

Ισχύει για: Windows 10

Ο Αφηγητής διαβάζει δυνατά το κείμενο στην οθόνη του υπολογιστή σας και περιγράφει συμβάντα, όπως ειδοποιήσεις ή συναντήσεις ημερολογίου, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας χωρίς οθόνη.

Για εκκίνηση ή διακοπή του Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Enter. Για να δείτε όλες τις εντολές του Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο Caps Lock + F1 αφού ανοίξετε τον Αφηγητή. Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής, πατήστε την τρεις φορές με τέσσερα δάχτυλα.

Χρήση λειτουργίας σάρωσης για γρήγορη εκκίνηση


Η λειτουργία σάρωσης μπορεί να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε γρήγορα σε εφαρμογές και ιστοσελίδες. Πατήστε Caps lock + πλήκτρο διαστήματος για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Όταν είναι ενεργοποιημένη, πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη γραμμή κειμένου σε μια εφαρμογή ή ιστοσελίδα και τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για τη μετακίνηση στον προηγούμενο ή τον επόμενο χαρακτήρα. Για να ενεργοποιήσετε ένα στοιχείο, όπως ένα κουμπί, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Επίσης, μπορείτε να περιηγηθείτε ανά λέξη ή παράγραφο. Πατήστε Ctrl + αριστερό βέλος και Ctrl + δεξιό βέλος για να μετακινηθείτε ανά λέξη. Πατήστε Ctrl + επάνω βέλος και Ctrl + κάτω βέλος για να μετακινηθείτε ανά παράγραφο.

Ρυθμίσεις Αφηγητή