Λήψη βοήθειας για προβλήματα υπολογιστή

Ισχύει για: Windows 10

Λάβετε βοήθεια σχετικά με προβλήματα υπολογιστή ή προσφέρετε βοήθεια σε κάποιον άλλο με τη Γρήγορη βοήθεια. Η εφαρμογή Γρήγορη βοήθεια στα Windows 10 επιτρέπει σε δύο άτομα να κάνουν κοινή χρήση ενός υπολογιστή μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης, έτσι ώστε ένα άτομο να μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων στον υπολογιστή του άλλου.

Λειτουργεί ως εξής: Το άτομο που χρειάζεται βοήθεια λαμβάνει έναν κωδικό από έναν καθορισμένο βοηθό και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί αυτόν τον κωδικό για να εκχωρήσει δικαιώματα στο βοηθό. Ο βοηθός μπορεί, στη συνέχεια, να αναλάβει τον έλεγχο του υπολογιστή αυτού του ατόμου και να το βοηθήσει.

Για να λάβετε βοήθεια

Κατ' αρχάς, το άτομο που σας βοηθάει πρέπει να ακολουθήσει αυτά τα βήματα:

  1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε Γρήγορη βοήθεια στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παροχή βοήθειας. Εναλλακτικά, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και στο μενού "Έναρξη" που θα εμφανιστεί, επιλέξτε Βοηθήματα των Windows, Γρήγορη βοήθεια.

  2. Κάντε κοινή χρήση του κωδικού ασφάλειας με το άτομο που χρειάζεται βοήθεια.

Στη συνέχεια, για το άτομο που χρειάζεται βοήθεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα

  1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη πληκτρολογήστε Γρήγορη βοήθεια στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη βοήθειας.

  2. Εισαγάγετε τον κωδικό ασφάλειας που σας δόθηκε από το άτομο που σας βοηθά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.

  3. Αν εμφανιστεί ο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, επιλέξτε Ναι για να συνεχίσετε.

  4. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Για να βοηθήσετε κάποιον άλλο

  1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Γρήγορη βοήθεια στο πλαίσιο αναζήτησης.

  2. Επιλέξτε Παροχή βοήθειας και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες.

Η κύρια οθόνη της Γρήγορης βοήθειας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς ασφάλειας, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες ασφάλειας και κωδικοί ασφάλειας του λογαριασμού Microsoft.