Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet
Είσοδος

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για Windows

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

126449
Περίληψη
Αυτό το άρθρο παραθέτει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τα Windows.
Περισσότερες πληροφορίες

Συνδυασμοί πλήκτρων συστήματος Windows

 • F1: Βοήθεια
 • CTRL + ESC: Άνοιγμα Έναρξη μενού
 • ALT + TAB: Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών προγραμμάτων
 • ALT + F4: Κλείστε το πρόγραμμα
 • SHIFT + DELETE: Μόνιμη διαγραφή στοιχείου
 • Λογότυπο των Windows + L: Κλειδώσετε τον υπολογιστή (χωρίς να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ALT + DELETE)

Συνδυασμοί πλήκτρων προγράμματος Windows

 • CTRL + C: αντιγραφή
 • CTRL + X: Αποκοπή
 • CTRL + V: Επικόλληση
 • CTRL + Z: Αναίρεση
 • CTRL + B: με έντονη γραφή
 • CTRL + U: υπογράμμιση
 • CTRL + I: πλάγια γραφή

Ποντίκι κλικ/συνδυασμοί πλήκτρων μεταβολής για αντικείμενα κελύφους

 • SHIFT + δεξιό κλικ: Εμφανίζει ένα μενού συντόμευσης με εναλλακτικές εντολές
 • SHIFT + διπλό κλικ: εκτέλεση της άλλης προεπιλεγμένης εντολής (το δεύτερο στοιχείο του μενού)
 • ALT + διπλό κλικ: Εμφανίζει ιδιότητες
 • SHIFT + DELETE: Άμεση διαγραφή στοιχείου χωρίς να τοποθετηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης

Γενικές εντολές πληκτρολογίου

 • F1: Ξεκινά βοήθεια για τα Windows
 • F10: Ενεργοποίηση των επιλογών της γραμμής μενού
 • SHIFT + F10 Άνοιγμα μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο αντικείμενο (ισοδυναμεί με δεξιό κλικ σε ένα αντικείμενο
 • CTRL + ESC: Ανοίγει το μενού Έναρξη (Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΒΈΛΟΥΣ για να επιλέξετε ένα στοιχείο)
 • CTRL + ESC ή ESC: επιλέγει το κουμπί Έναρξη (πιέστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε τη γραμμή εργασιών ή πιέστε SHIFT + F10 για ένα μενού περιβάλλοντος)
 • CTRL + SHIFT + ESC: Ανοίγει τη Διαχείριση εργασιών των Windows
 • ALT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ: Ανοίγει ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας
 • ALT + TAB: Μετάβαση σε άλλο ενεργό πρόγραμμα (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο TAB για να προβάλλετε το παράθυρο εναλλαγής εργασιών)
 • SHIFT: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε ένα CD-ROM, για να παρακάμψετε τη δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης
 • ALT + SPACE: Εμφανίζει το μενού συστήματος του βασικού παράθυρου (από το Σύστημα μενού, μπορείτε να επαναφέρετε, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους, ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση, ή κλείστε το παράθυρο)
 • ALT +-(ALT + ενωτικό): Εμφανίζει του εξαρτημένο παράθυρο διασύνδεσης πολλαπλών εγγράφων (MDI) Σύστημα μενού (από το μενού συστήματος του εξαρτημένου παράθυρου MDI, να επαναφέρετε, μετακινείτε, αλλαγή μεγέθους, ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση, ή κλείστε το εξαρτημένο παράθυρο)
 • CTRL + TAB: Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο θυγατρικού προγράμματος διασύνδεσης πολλαπλών εγγράφων (MDI)
 • ALT +υπογραμμισμένο γράμμα στο μενού: Ανοίγει το μενού
 • ALT + F4: Κλείνει το τρέχον παράθυρο
 • CTRL + F4: Κλείνει το τρέχον παράθυρο διασύνδεσης πολλαπλών εγγράφων (MDI)
 • ALT + F6: Εναλλαγή πολλαπλών παραθύρων στο ίδιο πρόγραμμα (για παράδειγμα, όταν το Σημειωματάριο (Notepad) Εύρεση εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου, ALT + F6 εναλλάσσει το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και το βασικό παράθυρο Σημειωματάριου)

Αντικείμενα κελύφους και γενικές φάκελο/Windows Explorer συντομεύσεις

Για ένα επιλεγμένο αντικείμενο:
 • F2: Μετονομασία αντικειμένου
 • F3: Βρείτε όλα τα αρχεία
 • CTRL + X: Αποκοπή
 • CTRL + C: αντιγραφή
 • CTRL + V: Επικόλληση
 • SHIFT + DELETE: Άμεση Διαγραφή επιλογής, χωρίς Μετακίνηση του στοιχείου στον Κάδο Ανακύκλωσης
 • ALT + ENTER: Ανοίξτε τις ιδιότητες για το επιλεγμένο αντικείμενο

Για να αντιγράψετε ένα αρχείο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, ενώ σύρετε το αρχείο σε anotherfolder.

Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT ενώ σύρετε ένα αρχείο στο φάκελο της επιφάνειας εργασίας ora.

Γενικά φάκελος/έλεγχος συντόμευσης

 • F4: Επιλέγει το πλαίσιο Μετάβαση σε διαφορετικό φάκελο και μετακίνηση προς τα κάτω των καταχωρήσεων του πλαισίου (Εάν η γραμμή εργαλείων είναι ενεργή στην Εξερεύνηση των Windows)
 • F5: Ανανεώνει το τρέχον παράθυρο.
 • F6: Μετακίνηση μεταξύ τμημάτων παραθύρων στην Εξερεύνηση των Windows
 • CTRL + G: Ανοίγει το εργαλείο, μεταβείτε στο φάκελο (στην Εξερεύνηση των Windows 95 Windows μόνο)
 • CTRL + Z: Αναίρεση της τελευταίας εντολής
 • CTRL + A: Επιλογή όλων των στοιχείων στο τρέχον παράθυρο
 • BACKSPACE: Μετάβαση στο γονικό φάκελο
 • SHIFT + κλικ +Κλείσιμο κουμπί: για φακέλους, κλείσιμο του τρέχοντα φακέλου και όλων των γονικών φακέλων

Στοιχείο ελέγχου δέντρου Windows Explorer

 • Αριθμητικό τμήμα πληκτρολογίου *: ανάπτυξη όλων των στοιχείων της τρέχουσας επιλογής
 • Αριθμητικό τμήμα πληκτρολογίου +: ανάπτυξη της τρέχουσας επιλογής
 • Αριθμητικό τμήμα πληκτρολογίου-: Σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογής.
 • Βέλος προς τα ΔΕΞΙΆ: Επεκτείνει την τρέχουσα επιλογή, εάν δεν έχει αναπτυχθεί, αλλιώς πηγαίνει στο πρώτο παιδί
 • ΑΡΙΣΤΕΡΌ ΒΈΛΟΣ: Σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογής αν είναι αναπτυγμένη, διαφορετικά μεταβαίνει στο γονιό

Ιδιότητες στοιχείου ελέγχου

 • CTRL + TAB / CTRL + SHIFT + TAB: Μετακίνηση στις καρτέλες ιδιοτήτων

Συντομεύσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες

 • Πατήστε το πλήκτρο SHIFT πέντε φορές: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα Ασύγχρονα πλήκτρα, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξιό πλήκτρο SHIFT για οκτώ δευτερόλεπτα: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί και να απενεργοποιήσετε το Φίλτρο πλήκτρων
 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο NUM LOCK για πέντε δευτερόλεπτα: Εναλλαγή πλήκτρων, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
 • Αριστερό ALT + αριστερό SHIFT + NUM LOCK: Ενεργοποιεί και να απενεργοποιήσετε τα Πλήκτρα ποντικιού
 • Αριστερό ALT + αριστερό SHIFT + PRINT SCREEN: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Έντονων αντιθέσεων

Πλήκτρα πληκτρολόγιο Microsoft Natural Keyboard

 • Windows Logo: Το μενού Έναρξη
 • Λογότυπο των Windows + R: Πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση
 • Πλήκτρο λογοτύπου των Windows + M: Ελαχιστοποίηση όλων
 • Λογότυπο SHIFT + Windows + M: Αναίρεση ελαχιστοποίησης όλων
 • Λογότυπο των Windows + F1: Βοήθεια
 • Λογότυπο των Windows + Ε: Εξερεύνηση των Windows
 • Πλήκτρο λογοτύπου των Windows + F: Εύρεση αρχείων ή φακέλων
 • Λογότυπο των Windows + D: Ελαχιστοποίηση όλων των ανοιχτών παράθυρων και εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας
 • Λογότυπο CTRL + Windows + F: Εύρεση υπολογιστή
 • Λογότυπο CTRL + Windows + TAB: Μετακίνηση της εστίασης από την αρχή, στη γραμμή εργαλείων "Γρήγορη εκκίνηση", στην περιοχή ειδοποιήσεων του συστήματος (χρήση ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ για να μετακινήσετε την εστίαση σε στοιχεία στη γραμμή εργαλείων "Γρήγορη εκκίνηση" και στη γραμμή εργασιών)
 • Λογότυπο των Windows + TAB: Κυκλικό πέρασμα κουμπιών γραμμής εργασιών
 • Λογότυπο των Windows + Break: Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος
 • Πλήκτρο εφαρμογής: εμφανίζεται ένα μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο

Πληκτρολόγιο Microsoft Natural Keyboard με εγκατεστημένο λογισμικό IntelliType

 • Λογότυπο των Windows + L: Αποσυνδεθείτε από τα Windows
 • Λογότυπο των Windows + P: Διαχείριση εκτύπωσης ξεκινά για
 • Λογότυπο των Windows + C: Ανοίγει τον πίνακα ελέγχου
 • Λογότυπο των Windows + V: Εκκίνηση του Προχείρου
 • Λογότυπο των Windows + K: Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πληκτρολογίου
 • Λογότυπο των Windows + I: παράθυρο διαλόγου ανοίγει Τις ιδιότητες του ποντικιού
 • Λογότυπο των Windows + A: Επιλογές προσβασιμότητας ξεκινά (εάν είναι εγκατεστημένο)
 • Λογότυπο των Windows + SPACEBAR: Εμφανίζει τη λίστα των πλήκτρων συντόμευσης IntelliType της Microsoft
 • Λογότυπο των Windows + S: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί CAPS LOCK και απενεργοποίηση

Εντολές πληκτρολογίου παραθύρου διαλόγου

 • ΚΑΡΤΈΛΑ: Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο ελέγχου του παραθύρου διαλόγου
 • SHIFT + TAB: Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο ελέγχου του παραθύρου διαλόγου
 • Πλήκτρο ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ: Εάν το τρέχον στοιχείο ελέγχου είναι κουμπί, κάνει κλικ στο κουμπί. Εάν το τρέχον στοιχείο ελέγχου είναι ένα πλαίσιο ελέγχου, γίνεται εναλλαγή του πλαισίου ελέγχου. Εάν το τρέχον στοιχείο ελέγχου είναι μια επιλογή, αυτή την επιλογή.
 • ENTER: Ισοδυναμεί με κλικ στο επιλεγμένο κουμπί (το κουμπί με το περίγραμμα)
 • ESC: Ισοδυναμεί με κλικ στο κουμπί Άκυρο
 • ALT +υπογραμμισμένο γράμμα σε στοιχείο του παραθύρου διαλόγου: Μετακίνηση στο αντίστοιχο στοιχείο

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο είναι μεταφρασμένο αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 126449 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/25/2015 07:28:00 - Αναθεώρηση: 4.0

 • kbPubTypeKC kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo kbmt KB126449 KbMtel
Σχόλια