Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Excel με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε βασικές εργασίες στο Excel. Το δοκιμάσαμε με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή, να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας για να εισαγάγετε τα δεδομένα σας, να δημιουργήσετε απλούς τύπους, να ταξινομήστε ή να φιλτράρετε τα δεδομένα σας και να προσθέσετε γραφήματα για να δείξετε τι σημαίνουν τα δεδομένα σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ξεκινήστε το Excel

Για να ξεκινήσετε Excel, κάντε ένα από τα εξής:

 • Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, πληκτρολογήστε Excelκαι, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Στη συσκευή σας ή στον χώρο αποθήκευσης αρχείων που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στο Excel βιβλίο εργασίας που θέλετε να ανοίξετε και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το βιβλίο εργασίας ανοίγει στο Excel.

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας

τα αρχείαExcel καλούνται βιβλία εργασίας. Κάθε βιβλίο εργασίας περιέχει φύλλα, τα οποία ονομάζονται συνήθως υπολογιστικά φύλλα ή φύλλα εργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε όσα φύλλα θέλετε σε ένα βιβλίο εργασίας ή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα βιβλία εργασίας για να διατηρείτε τα δεδομένα σας ξεχωριστά.

 1. Στο Excel, για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός νέου βιβλίου εργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Χ.

 2. Για να ανοίξετε ένα κενό βιβλίο εργασίας, πατήστε το πλήκτρο Κ.

Εισαγωγή δεδομένων

Καθώς πληκτρολογείτε δεδομένα στο φύλλο, εργάζεστε με γραμμές, στήλες και κελιά. Τα κελιά περιγράφονται σύμφωνα με τη γραμμή και τη στήλη τους στο φύλλο, επομένως το κελί A1 βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήλης A. Σε ένα νέο φύλλο εργασίας, το κελί A1 είναι το προεπιλεγμένο κελί.

 1. Για να επιλέξετε ένα κενό κελί στο οποίο θέλετε να αρχίσετε να εισαγάγετε τα δεδομένα σας, πατήστε τα πλήκτρα βέλους. Καθώς μετακινείστε σε κελιά του βιβλίου εργασίας, στο JAWS, ακούτε τα περιεχόμενα του κελιού και την αναφορά κελιού. Όταν επιλέγετε ένα κενό κελί, θα ακούσετε, για παράδειγμα, "Κενό, G4". Στον Αφηγητή, θα ακούσετε την αναφορά κελιού, ακολουθούμενη από "επιλεγμένο, επεξεργάσιμο" και τα περιεχόμενα του κελιού, εάν υπάρχουν.

 2. Στο κελί, πληκτρολογήστε κείμενο ή έναν αριθμό.

 3. Για να καταχωρήσετε τα περιεχόμενα του κελιού και να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί της στήλης, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί της γραμμής, πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους.

Χρήση της Αυτόματης Άθροισης για πρόσθεση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Αυτόματης Άθροισης για να προσθέσετε γρήγορα αριθμούς που έχετε εισαγάγει στο φύλλο σας.

 1. Επιλέξτε το κελί όπου θέλετε να βρίσκεται το άθροισμα. Αυτό είναι συνήθως στα δεξιά ή κάτω από τους αριθμούς που προσθέτετε.

 2. Για να εισαγάγετε τη συνάρτηση Αυτόματης Άθροισης στο κελί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΖΥ και μετά Θ.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε τα κελιά που έχουν επιλεγεί για τη συνάρτηση Αυτόματης Άθροισης. Για να επιλέξετε την περιοχή των κελιών που θέλετε να προσθέσετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους.

 3. Όταν έχετε επιβεβαιώσει ότι η συνάρτηση Αυτόματης Άθροισης θα δημιουργήσει έναν τύπο για τα κελιά που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η Αυτόματη Άθροιση θα προσθέσει τους αριθμούς στα επιλεγμένα κελιά και το σύνολο θα εισαχθεί στο κελί που επιλέξατε.

 4. Για να ακούσετε το αποτέλεσμα του υπολογισμού της Αυτόματης Άθροισης, επιστρέψτε στο κελί που περιέχει τη συνάρτηση Αυτόματης Άθροισης. Θα ακούσετε τον αριθμό, το γεγονός ότι είναι αποτέλεσμα ενός τύπου και την αναφορά κελιού, για παράδειγμα, "538, Έχει τύπο, G6".

Δημιουργία απλού τύπου

Μπορείτε να εισαγάγετε απλούς τύπους για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε ή να διαιρέσετε τους αριθμούς στο φύλλο σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο συνδυάζοντας αναφορές κελιών (όπως B4 ή D6) που περιέχουν τους αριθμούς που θέλετε να υπολογίσετε με τον μαθηματικό τελεστή. Οι τελεστές είναι το σύμβολο συν (+) για την πρόσθεση, το σύμβολο πλην (-) για την αφαίρεση, ο αστερίσκος (*) για τον πολλαπλασιασμό και η κάθετος (/) για τη διαίρεση.

 1. Επιλέξτε το κελί όπου θέλετε να βρίσκεται το αποτέλεσμα του τύπου. Αυτό είναι συνήθως στα δεξιά ή κάτω από τους αριθμούς που υπολογίζετε.

 2. Πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον (=). Οι τύποι του Excel αρχίζουν πάντα με το σύμβολο ίσον.

 3. Για να δημιουργήσετε τον τύπο, πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό αναφορών κελιών (όπως B4 ή D6) και μαθηματικούς τελεστές. Για παράδειγμα, =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 ή =B4/B5.

  Συμβουλή: Για να κάνετε γρήγορους υπολογισμούς, αντί για αναφορές κελιών, μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς στον τύπο σας, για παράδειγμα, =20+10, =20-10, =20*10 ή =20/10.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Οι αριθμοί θα υπολογιστούν και το αποτέλεσμα θα εισαχθεί στο κελί που επιλέξατε.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε ο δρομέας να παραμείνει στο ενεργό κελί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter.

Εφαρμογή μορφής αριθμών

Για να διακρίνετε τους διαφορετικούς τύπους αριθμών, προσθέστε μια μορφή αριθμού, όπως νομισματική μονάδα, ποσοστό ή ημερομηνία.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τους αριθμούς που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Για να ανοίξετε το σύνθετο πλαίσιο μορφής αριθμού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, ΘΜ.

 3. Για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες μορφές αριθμών, πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους.

  Συμβουλή: Εάν η μορφή αριθμού που θέλετε δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν τη λίστα, όπως ειδική ή Προσαρμοσμένη, για να κλείσετε τη λίστα με τις μορφές αριθμών, πατήστε το πλήκτρο ESC. Για να ανοίξετε την καρτέλα αριθμός στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, O και, στη συνέχεια, E. Για να περιηγηθείτε στη λίστα με τις διαθέσιμες μορφές αριθμών, πατήστε το πλήκτρο TAB και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους.

 4. Για να εφαρμόσετε μια επιλεγμένη μορφή αριθμού στα επιλεγμένα κελιά, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Φιλτράρισμα ή ταξινόμηση δεδομένων σε πίνακα

Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα από τα δεδομένα σας σε ένα φύλλο εργασίας, μπορείτε να αναλύσετε τα δεδομένα με διάφορους τρόπους, όπως το γρήγορο φιλτράρισμα και η ταξινόμηση.

 1. Για να επιλέξετε την ομάδα δεδομένων που θέλετε να αναλυθούν ως πίνακας, επιλέξτε το πρώτο κελί. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί δεδομένων (συνήθως στην αντίθετη γωνία της ομάδας των κελιών), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους. Αφού επιλέξετε την ομάδα κελιών, θα ακούσετε την αναφορά κελιού και τα περιεχόμενα του πρώτου κελιού της περιοχής και, στη συνέχεια, την αναφορά κελιού και τα περιεχόμενα του τελευταίου κελιού της περιοχής. (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε την αναφορά κελιού και τα περιεχόμενα του πρώτου κελιού της περιοχής.)

 2. Για να ανοίξετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Q.

 3. Για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Πίνακες, πατήστε το πλήκτρο Π.

 4. Για να επιλέξετε το πλέγμα Πίνακας, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Τα επιλεγμένα δεδομένα μορφοποιούνται ως πίνακας. Προστίθενται επικεφαλίδες στηλών και οι γραμμές μορφοποιούνται με εναλλασσόμενα χρώματα.

 5. Φιλτράρετε τον πίνακα με βάση τα περιεχόμενα μιας στήλης.

  1. Μετακινηθείτε στην επικεφαλίδα της στήλης που περιέχει τα δεδομένα με βάση τα οποία θέλετε να γίνει το φιλτράρισμα.

  2. Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματο φίλτρο πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος.

  3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "μη αυτόματο φίλτρο". Η εστίαση είναι στο πλαίσιο ελέγχου επιλογή όλων , το οποίο είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

  4. Για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου επιλογή όλων , πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  5. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές φίλτρου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους και για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου που περιέχουν τα δεδομένα με βάση τα οποία θέλετε να φιλτράρετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εφαρμόσετε την επιλογή φίλτρου.

  6. Για να καταργήσετε το φίλτρο και να εμφανίσετε ξανά όλα τα δεδομένα, επαναλάβετε τα βήματα από το a στο c και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου επιλογή όλων , πατώντας το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εφαρμόσετε την επιλογή φίλτρου.

 6. Ταξινομήστε τον πίνακα.

  1. Μεταβείτε στην επικεφαλίδα της στήλης με βάση την οποία θέλετε να ταξινομήσετε τον πίνακα.

  2. Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού Αυτόματο φίλτρο πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος.

  3. Για να επιλέξετε Ταξινόμηση από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο (για αριθμούς) ή Ταξινόμηση από το Α προς το Ω (για κείμενο), πατήστε το πλήκτρο Τ. Για να επιλέξετε Ταξινόμηση από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο ή Ταξινόμηση από το Ω προς το Α, πατήστε το πλήκτρο Α.

Υπολογισμός αριθμών σε πίνακα

Με τα εργαλεία γρήγορης ανάλυσης, μπορείτε να κάνετε γρήγορους υπολογισμούς με τους αριθμούς σας. Είτε πρόκειται για άθροισμα, μέσο όρο ή πλήθος, το Excel εμφανίζει τα αποτελέσματα του υπολογισμού κάτω ή δίπλα από τους αριθμούς σε ολόκληρο τον πίνακα.

 1. Για να επιλέξετε την ομάδα των δεδομένων που θέλετε να υπολογιστούν ως πίνακας, επιλέξτε το πρώτο κελί. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί δεδομένων (συνήθως στην αντίθετη γωνία της ομάδας των κελιών), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να ανοίξετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Q.

 3. Για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Σύνολα, πατήστε το πλήκτρο Ν και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές υπολογισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν άθροισμα, μέσος όρος, καταμέτρηση, % σύνολοκαι εκτέλεση, είτε για οριζόντια δεδομένα είτε για κατακόρυφα δεδομένα, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 5. Επιλέξτε μια επιλογή υπολογισμού και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η επιλεγμένη ομάδα δεδομένων υπολογίζεται όπως καθορίσατε.

 6. Για να ακούσετε τα αποτελέσματα, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τους τύπους ένα προς ένα. Θα ακούσετε το αποτέλεσμα του τύπου, το γεγονός ότι το κελί περιέχει τύπο και την αναφορά κελιού.

Μορφοποίηση ή επισήμανση δεδομένων ως πίνακα

Η μορφοποίηση υπό όρους ή τα γραφήματα sparkline μπορούν να επισημάνουν τα πιο σημαντικά δεδομένα ή να εμφανίσουν τάσεις δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης για να εφαρμόσετε γρήγορα αυτές τις επισημάνσεις.

 1. Για να επιλέξετε την ομάδα των δεδομένων που θέλετε να επισημάνετε με μορφοποίηση υπό όρους ή γραφήματα sparkline, επιλέξτε το πρώτο κελί. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί δεδομένων (συνήθως στην αντίθετη γωνία της ομάδας των κελιών), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να ανοίξετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Q.

 3. Για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Μορφοποίηση, πατήστε το πλήκτρο Μ. Για να μεταβείτε στο μενού Γραφήματα sparkline, πατήστε το πλήκτρο Γ. Για να μετακινηθείτε στις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 4. Για να περιηγηθείτε ανάμεσα στις επιλογές μορφοποίησης ή τα γραφήματα sparkline, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους ή το πλήκτρο αριστερού βέλους. Οι επιλογές μορφοποίησης για αριθμούς περιλαμβάνουν τις επιλογές Ράβδοι δεδομένων, Χρώμα, Σύνολο εικονιδίων και πολλά άλλα. Οι επιλογές μορφοποίησης κειμένου περιλαμβάνουν τις επιλογές Το κείμενο περιέχει, Διπλότυπες τιμές, Μοναδικές τιμές, Ίσο με και Απαλοιφή μορφοποίησης. Οι επιλογές γραφημάτων sparkline περιλαμβάνουν τις επιλογές Γραμμή, Στήλη και Win/Loss και είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχουν επιλεγεί αριθμοί.

 5. Επιλέξτε ένα στοιχείο μορφοποίησης ή γραφήματος sparkline και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η επιλεγμένη ομάδα δεδομένων μορφοποιείται όπως καθορίσατε.

Σημείωση: Μάθετε περισσότερα για την Ανάλυση τάσεων σε δεδομένα με γραφήματα sparkline.

Παρουσίαση των δεδομένων σας σε γράφημα

Το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης συνιστά ένα συγκεκριμένο γράφημα και δημιουργεί γρήγορα μια οπτική παρουσίαση των δεδομένων σας.

 1. Για να επιλέξετε την ομάδα αριθμών και ετικετών που θέλετε να απεικονίσετε ως γράφημα, επιλέξτε το πρώτο κελί. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί δεδομένων (συνήθως στην αντίθετη γωνία της ομάδας των κελιών), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους.

 2. Για να ανοίξετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Q.

 3. Για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Γραφήματα, πατήστε το πλήκτρο Γ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές γραφήματος, πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε τον τύπο γραφήματος. Το γράφημα που αντιπροσωπεύει την επιλεγμένη ομάδα προστίθεται στο φύλλο εργασίας ως ενσωματωμένο αντικείμενο.

Σημείωση: Μάθετε σχετικά με άλλους τρόπους για να δημιουργήσετε ένα γράφημα με τα συνιστώμενα γραφήματα.

Αποθήκευση εργασίας

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + S για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σας. Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που αποθηκεύετε αυτό το βιβλίο εργασίας, ανοίγει η προβολή Αποθήκευση ως παρασκήνιο, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε μια θέση αποθήκευσης για το βιβλίο εργασίας και να του παράσχετε ένα όνομα.

 2. Για να μετακινηθείτε στις επιλογές θέσης του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 3. Για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης για το βιβλίο εργασίας, όπως το OneDrive ή αυτόν τον υπολογιστή, πατήστε το πλήκτρο κάτω ή το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε αυτό που θέλετε. Εναλλακτικά, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως , πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Για να περιηγηθείτε σε ένα φάκελο που βρίσκεται μέσα στην επιλεγμένη θέση αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να μετακινηθείτε σε ένα φάκελο υψηλότερο στην ιεραρχία, επιλέξτε Περιήγηση προς τα επάνω. Για να μετακινηθείτε στη λίστα των φακέλων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "στοιχεία" και, στη συνέχεια, το όνομα του πρώτου φακέλου. Για να μετακινηθείτε στη λίστα, πατήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε αυτό που θέλετε. Για να επιλέξετε έναν φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να ονομάσετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου εδώ" και πληκτρολογήστε ένα όνομα.

 6. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Αποθήκευση '" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Εκτύπωση της εργασίας

 1. Για να ανοίξετε την προβολή Backstage Εκτύπωση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB και τα πλήκτρα SHIFT + TAB για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων εκτύπωσης, Εκτύπωσημονόπλευρης, κατακόρυφου προσανατολισμού, κανονικών περιθωρίωνκαι διαμόρφωσης σελίδας. Για να αλλάξετε μια επιλεγμένη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να επιλέξετε μια διαφορετική ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Όταν οι ρυθμίσεις εκτύπωσης είναι όπως θέλετε, για να επιλέξετε Εκτύπωση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκτύπωση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ο εκτυπωτής σας θα εκτυπώσει το βιβλίο εργασίας.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και επιλογή γραφήματος στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για Mac με το πληκτρολόγιό σας και τη φωνητική αφήγηση, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης macOS, για να κάνετε βασικές εργασίες, όπως να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας, να εισαγάγετε δεδομένα σε αυτό, να δημιουργήσετε απλούς τύπους και να εκτυπώσετε την εργασία σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Ξεκινήστε το Excel

Χρησιμοποιήστε το Finder και τη φωνητική αφήγηση για να ξεκινήσετε εύκολα Excel για Mac.

 1. Για να μεταβείτε στη λίστα Εφαρμογές, στο Finder, πατήστε Shift+Command+A.

 2. Πληκτρολογήστε m για να μεταβείτε απευθείας στις εφαρμογές που ξεκινούν με ένα "μ" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "εφαρμογή Microsoft Excel".

 3. Για να ανοίξετε το Excel για Mac, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + πλήκτρο κάτω βέλους.

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας

τα αρχείαExcel καλούνται βιβλία εργασίας και το καθένα έχει ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας. Για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας στο Excel για Mac, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + N. Excel ανοίγει ένα κενό βιβλίο εργασίας σε ξεχωριστό παράθυρο, τοποθετώντας την εστίαση στο πρώτο κελί του φύλλου. Θα ακούσετε τη φράση: "έτοιμο το Excel".

Εισαγωγή δεδομένων

Κατά την εισαγωγή δεδομένων στο φύλλο εργασίας, εργάζεστε με γραμμές, στήλες και κελιά. Τα κελιά αναφέρονται από τη θέση γραμμής και στήλης στο φύλλο, ώστε το κελί a1 να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήλης A. Σε ένα νέο φύλλο, το κελί a1 είναι η προεπιλεγμένη επιλογή.

 1. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των κελιών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + ένα πλήκτρο βέλους. Θα ακούτε τα ονόματα των κελιών καθώς μετακινείστε ανάμεσα τους. Εάν το κελί έχει κείμενο, η αφήγηση διαβάζει αυτό το κείμενο.

 2. Για να εισαγάγετε ή να αντικαταστήσετε κείμενο σε ένα κελί, πληκτρολογήστε το κείμενο, τον αριθμό ή τον τύπο.

 3. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο Tab.

Χρήση του Αυτόματη Άθροιση για την προσθήκη αριθμών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Αυτόματη Άθροιση για να προσθέσετε γρήγορα αριθμούς που έχετε εισαγάγει στο φύλλο σας.

 1. Μετακινήστε την εστίαση στο κελί που βρίσκεται στα δεξιά των αριθμών που θέλετε να προσθέσετε ή ακριβώς κάτω από αυτούς.

 2. Για να εισαγάγετε τον τύπο αυτόματης άθροισης, πατήστε Command+Shift+T.

Η Αυτόματη Άθροιση θα προσθέσει τους αριθμούς και θα τοποθετήσει το αποτέλεσμα στο κελί που επιλέξατε.

Δημιουργία απλού τύπου

Μπορείτε να εισαγάγετε απλούς τύπους για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε ή να διαιρέσετε τους αριθμούς στο φύλλο σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο συνδυάζοντας αναφορές κελιών (όπως B4 ή D6) που περιέχουν τους αριθμούς που θέλετε να υπολογίσετε με τον μαθηματικό τελεστή. Οι τελεστές είναι το σύμβολο συν (+) για την πρόσθεση, το σύμβολο πλην (-) για την αφαίρεση, ο αστερίσκος (*) για τον πολλαπλασιασμό και η κάθετος (/) για τη διαίρεση.

 1. Μετακινηθείτε σε ένα κελί και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ίσον (=), το οποίο υποδεικνύει Excel ότι αυτό το κελί θα περιέχει έναν τύπο.

 2. Για να δημιουργήσετε τον τύπο, πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό αριθμών και τελεστών υπολογισμού, όπως το σύμβολο συν (+) για πρόσθεση, το σύμβολο πλην (-) για αφαίρεση, τον αστερίσκο (*) για πολλαπλασιασμό ή την κάθετο (/) για διαίρεση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε =2+4, =4-2, =2*4 ή =4/2.

 3. Για να αποθηκεύσετε τον τύπο και να εκτελέσετε τον υπολογισμό, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εναλλακτικά, για να εκτελέσετε τον υπολογισμό διατηρώντας το δρομέα στο ενεργό κελί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Enter.

 1. Επιλέξτε το κελί όπου θέλετε να βρίσκεται το αποτέλεσμα του τύπου. Αυτό είναι συνήθως στα δεξιά ή κάτω από τους αριθμούς που υπολογίζετε.

 2. Πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον (=). Οι τύποι του Excel αρχίζουν πάντα με το σύμβολο ίσον.

 3. Για να δημιουργήσετε τον τύπο, πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό αναφορών κελιών (όπως B4 ή D6) και μαθηματικούς τελεστές. Για παράδειγμα, =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 ή =B4/B5.

  Συμβουλή: Για να κάνετε γρήγορους υπολογισμούς, αντί για αναφορές κελιών, μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς στον τύπο σας, για παράδειγμα, =20+10, =20-10, =20*10 ή =20/10.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Οι αριθμοί θα υπολογιστούν και το αποτέλεσμα θα εισαχθεί στο κελί που επιλέξατε.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε ο δρομέας να παραμείνει στο ενεργό κελί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter.

Το Excel θα εκτελέσει τον υπολογισμό και θα εμφανίσει το αποτέλεσμα στο κελί.

Εφαρμογή μορφής αριθμών

Μπορείτε να εμφανίσετε διαφορετικούς τύπους αριθμών στο Excel, εφαρμόζοντας μια μορφή, όπως νομισματική μονάδα, ποσοστό ή ημερομηνία.

 1. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε. Για να επιλέξετε μια ακολουθία κελιών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + ένα πλήκτρο βέλους μέχρι να επιλεγούν όλα τα κελιά που θέλετε.

 2. Για να εμφανίσετε το παράθυρο Μορφοποίηση κελιών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1. Θα ακούσετε τη φράση: "Μορφοποίηση κελιών".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για μετακίνηση μέσα στη λίστα.

 4. Για να περιηγηθείτε στους τύπους μορφοποίησης, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε το όνομα της κατηγορίας, όπως Νομισματική μονάδα ή Ημερομηνία.

 5. Ορισμένες κατηγορίες παρέχουν μια ποικιλία μορφών. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη μορφή ημερομηνίας, όπως 14/3/15 ή 14-Μαρ-15. Για να ακούσετε τους τύπους μορφοποίησης για μια δεδομένη κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να ακούσετε τις επιλογές μορφοποίησης, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή το πλήκτρο κάτω βέλους.

 6. Για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη μορφή και να την εφαρμόσετε στα επιλεγμένα κελιά, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αποθήκευση εργασίας

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας σε ένα αρχείο που έχετε αποθηκεύσει προηγουμένως, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + S.

Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που αποθηκεύετε αυτό το αρχείο:

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο " Αποθήκευση ως κειμένου".

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το βιβλίο εργασίας σας και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πού". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος και μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σας με το επάνω βέλος ή το πλήκτρο κάτω βέλους. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  2. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στο Internet, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί online θέσεις". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος και πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος για να μετακινηθείτε σε περιοχές λίστας, όπως τη λίστα OneDrive και SharePoint θέσεις. Για να μετακινηθείτε μέσα σε στοιχεία μιας λίστας, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή το πλήκτρο κάτω βέλους. Για να προβάλετε τα στοιχεία μέσα σε μια ηλεκτρονική θέση, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Για να επιλέξετε ένα φάκελο ή ένα όνομα αρχείου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή το πλήκτρο κάτω βέλους.

 3. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην επιλεγμένη θέση.

Εκτύπωση της εργασίας

 1. Πατήστε Command+P.

 2. Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή από τη λίστα εκτυπωτών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να ακούσετε τα ονόματα των εκτυπωτών στη λίστα.

 3. Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Εκτύπωση '" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος για εκτύπωση.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και επιλογή γραφήματος στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για iOS με την αφήγηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να κάνετε βασικές εργασίες, όπως να ανοίξετε την εφαρμογή, να δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας ή να εισαγάγετε τα δεδομένα σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Η διαθεσιμότητα των επιλογών εκτύπωσης που περιγράφονται σε αυτό το θέμα εξαρτάται από τις δυνατότητες του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Excel

 1. Στην αρχική οθόνη του iPhone, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την οθόνη μέχρι να ακούσετε τη φράση "Excel" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Όταν ξεκινάτε το Excel για πρώτη φορά, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε. Για οδηγίες, μεταβείτε στην καρτέλα Είσοδος κατά την πρώτη χρήση.

Συμβουλή: Εάν δεν πραγματοποιήσατε έξοδο από την εφαρμογή Excel την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή θα ανοίξει χωρίς να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο.

Είσοδος στο Excel

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Excel για iOS την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή ή νεότερη έκδοση. Μετά την είσοδό σας στο Excel, ο λογαριασμός σας είναι επίσης διαθέσιμος σε άλλες εφαρμογές του Office. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel χωρίς να εισέλθετε και εσείς.

Είσοδος στην πρώτη χρήση

 1. Όταν ανοίγετε το Excel για πρώτη φορά, η εφαρμογή ξεκινά την αρχική ρύθμιση και, στη συνέχεια, ακούτε τη φράση: "Χρησιμοποιήστε το Excel εν κινήσει".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αριθμός τηλεφώνου, πεδίο κειμένου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας. Όταν τελειώσετε, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την οθόνη μέχρι να ακούσετε τη φράση "επόμενο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το κουμπί " Επόμενο " βρίσκεται στο μέσο της οθόνης.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης, κωδικού πρόσβασης, πεδίου ασφαλούς κειμένου, απαιτείται" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 6. Όταν τελειώσετε, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την οθόνη μέχρι να ακούσετε τη φράση "είσοδος, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το κουμπί " Είσοδος " βρίσκεται στο μέσο της οθόνης. Θα ακούσετε τη φράση: "είστε έτοιμοι".

  Εάν ακούσετε τη φράση "Μην χάσετε τίποτα", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε, "Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων" ή "Όχι τώρα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Είσοδος μετά την πρώτη χρήση

Όταν αποφασίσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα βιβλία εργασίας σας, μπορείτε να εισέλθετε στο Excel για iOS ακόμη και αφού έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εφαρμογή χωρίς είσοδο.

 1. Ανοίξτε το Excel.

 2. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το κάτω αριστερό μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί λογαριασμού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "είσοδος, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την οθόνη μέχρι να ακούσετε τη φράση "ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο ή Skype, πεδίο κειμένου, απαιτείται" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα Skype. Όταν τελειώσετε, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την οθόνη μέχρι να ακούσετε τη φράση "επόμενο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το κουμπί " Επόμενο " βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κωδικός πρόσβασης, πεδίο ασφαλούς κειμένου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 8. Όταν τελειώσετε, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την οθόνη μέχρι να ακούσετε τη φράση "είσοδος, κουμπί" και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Το κουμπί " Είσοδος " βρίσκεται στο μέσο της οθόνης.

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας

Άνοιγμα πρόσφατου βιβλίου εργασίας

 1. Ανοίξτε το Excel.

 2. Για να ανοίξετε ένα πρόσφατο βιβλίο εργασίας, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' πρόσφατα '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα παλαιότερου βιβλίου εργασίας

 1. Ανοίξτε το Excel.

 2. Για να ανοίξετε ένα παλαιότερο βιβλίο εργασίας, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Άνοιγμα '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση του αρχείου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Μεταβείτε στο αρχείο και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το ανοίξετε.

Σημείωση: Εάν εργάζεστε ήδη σε ένα βιβλίο εργασίας και θέλετε να ανοίξετε ένα άλλο, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλείσιμο αρχείου, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να ανοίξετε ένα πρόσφατο ή ένα παλαιότερο βιβλίο εργασίας, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας

τα αρχείαExcel καλούνται βιβλία εργασίας. Κάθε βιβλίο εργασίας περιέχει φύλλα, τα οποία ονομάζονται συνήθως υπολογιστικά φύλλα ή φύλλα εργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε όσα φύλλα θέλετε σε ένα βιβλίο εργασίας ή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα βιβλία εργασίας για να διατηρείτε τα δεδομένα σας οργανωμένα.

 1. Ανοίξτε το Excel.

 2. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε "δημιουργία, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "κενό βιβλίο εργασίας".

 3. Για να ανοίξετε ένα κενό βιβλίο εργασίας, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο πρότυπο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του προτύπου βιβλίου εργασίας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Σημείωση: Εάν εργάζεστε ήδη σε ένα βιβλίο εργασίας και θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλείσιμο αρχείου, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας, ακολουθήστε τα βήματα 2-3 παραπάνω.

Δημιουργία νέου φύλλου εργασίας στο βιβλίο εργασίας

 1. Σε ένα βιβλίο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας στο κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Προσθήκη φύλλου '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το νέο φύλλο ανοίγει και η εστίαση παραμένει στο κουμπί Προσθήκη φύλλου.

 2. Για να επαναφέρετε την εστίαση στο φύλλο, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την οθόνη μέχρι να ακούσετε το όνομα ενός κελιού, για παράδειγμα, "στήλη B, γραμμή 3, B3" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εισαγωγή δεδομένων

Καθώς πληκτρολογείτε δεδομένα στο φύλλο, εργάζεστε με γραμμές, στήλες και κελιά. Τα κελιά περιγράφονται σύμφωνα με τη γραμμή και τη στήλη τους στο φύλλο, επομένως το κελί A1 βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήλης A. Σε ένα νέο φύλλο εργασίας, το κελί A1 είναι το προεπιλεγμένο κελί.

 1. Στο φύλλο εργασίας σας, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την οθόνη για να εντοπίσετε το κελί στο οποίο θέλετε να εργαστείτε.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "επιλεγμένο", ακολουθούμενη από τις λεπτομέρειες του κελιού. Το κελί είναι πλέον επιλεγμένο.

 3. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε δύο φορές ξανά την οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς ή το κείμενο που θέλετε.

 4. Όταν τελειώσετε, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Εισαγωγή '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εφαρμογή μορφής αριθμών

Μπορείτε να εμφανίσετε διάφορους τύπους αριθμών εφαρμόζοντας μια μορφή σε ένα κελί, όπως νομισματική μονάδα, ποσοστό ή ημερομηνία.

 1. Στο φύλλο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την οθόνη για να εντοπίσετε το κελί στο οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κελί.

 2. Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε δύο φορές ξανά την οθόνη.

 3. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί" Εμφάνιση κορδέλας "και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα, για παράδειγμα, "δεδομένα, καρτέλα".

 4. Εάν είναι απαραίτητο, για να μεταβείτε στην κεντρική καρτέλα, πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κεντρική καρτέλα". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' μορφοποίηση αριθμών '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μορφή αριθμών".

 6. Σύρετε ένα δάχτυλο προς τα κάτω στην οθόνη μέχρι να ακούσετε τη μορφή που θέλετε, όπως Νομισματική μονάδα, ώραή ποσοστό.

 7. Για να επιλέξετε μια μορφή, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Συμβουλή: Ορισμένες από τις επιλογές μορφοποίησης έχουν επίσης υπομενού που προσφέρουν περισσότερες επιλογές. Για να δείτε εάν υπάρχουν υπομενού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά από την επιλογή. Εάν η επιλογή έχει ένα υπομενού, θα ακούσετε τη φράση: "περισσότερες πληροφορίες". Για να ανοίξετε το υπομενού, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Αποθήκευση εργασίας

Excel για iOS αποθηκεύει αυτόματα την εργασία σας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του αρχείου και να επιλέξετε τη θέση του αρχείου.

Αποθήκευση αντιγράφου του αρχείου σας με νέο όνομα

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' αρχείο '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το στοιχείο μενού "κουμπί" Αποθήκευση αντιγράφου "και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Αποθήκευση ως, όνομα αρχείου, πεδίο κειμένου". Ανοίγει το πληκτρολόγιο οθόνης.

 3. Για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα αρχείου.

 4. Όταν τελειώσετε, σύρετε ένα δάχτυλο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Επιλογή της θέσης του αρχείου σας

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' αρχείο '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί" Αποθήκευση αντιγράφου "και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Αποθήκευση ως, όνομα αρχείου, πεδίο κειμένου".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας, όπως το OneDrive ή το iPhone. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε τη θέση.

 4. Στην επιλογή τοποθεσίας που επιλέξατε, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον πιθανό φάκελο ή άλλη δευτερεύουσα θέση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην επιλεγμένη θέση.

  Συμβουλή: Εάν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με ένα όνομα που υπάρχει ήδη, θα ακούσετε τη φράση "Αντικατάσταση αρχείου;". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Άκυρο'" ή "Κουμπί 'Αντικατάσταση'", ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Εκτύπωση της εργασίας

Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας σας απευθείας από το iPhone σε έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει το AirPrint. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία AirPrint και τους εκτυπωτές που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της δυνατότητας AirPrint για εκτύπωση από συσκευή iPhone, iPad ή iPod touch.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το iPhone και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

 2. Σε ένα αρχείο Excel, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' αρχείο '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "εκτύπωση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "αρχείο, κουμπί ' πίσω '".

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά και θα ακούσετε τη φράση: "AirPrint, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η σελίδα " Επιλογές διάταξης ".

 5. Σύρετε ένα δάχτυλο προς τα κάτω στην οθόνη για να περιηγηθείτε στη λίστα των επιλογών διάταξης. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να επιλέξετε τον εκτυπωτή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "επόμενο, κουμπί". Εάν σας ζητηθεί να επιτρέψετε την ηλεκτρονική μετατροπή αρχείων, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "αποδοχή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η σελίδα " επιλογές εκτυπωτή ".

 7. Για να επιλέξετε τον εκτυπωτή σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "εκτυπωτής, επιλέξτε εκτυπωτής, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον εκτυπωτή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση επιστρέφει στη σελίδα " επιλογές εκτυπωτή ".

 8. Για να καθορίσετε τον αριθμό των αντιτύπων που θα εκτυπωθούν, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "ένα αντίγραφο" ή την τρέχουσα επιλογή. Για να αλλάξετε τον τρέχοντα αριθμό αντιγράφων, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "μείωση" ή "αύξηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 9. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Εκτύπωση '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε πιο σύνθετες εργασίες εκτύπωσης, μεταβείτε στο θέμα χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση ενός βιβλίου εργασίας του Excel.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να εκτελέσετε βασικές εργασίες, όπως η δημιουργία, η επεξεργασία ή η εκτύπωση ενός βιβλίου εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Excel για Android

 1. Στην αρχική οθόνη της συσκευής Android, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την οθόνη μέχρι να ακούσετε τη φράση "εφαρμογές" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το εικονίδιο βρίσκεται στο κάτω μέρος του κέντρου της οθόνης.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Excel" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Όταν ξεκινάτε το Excel για πρώτη φορά, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε. Για οδηγίες, μεταβείτε στην καρτέλα Είσοδος κατά την πρώτη χρήση.

Συμβουλή: Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον " OK " εντοπισμό φωνής Google στην εφαρμογή Google , μπορείτε να πείτε "ok Google, Open Excel ".

Συμβουλή: Εάν δεν πραγματοποιήσατε έξοδο από την εφαρμογή Excel την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή θα ανοίξει χωρίς να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο.

Είσοδος στο Excel

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Excel την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή ή νεότερη έκδοση. Μετά την είσοδό σας στο Excel, ο λογαριασμός σας είναι επίσης διαθέσιμος σε άλλες εφαρμογές του Office. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel χωρίς να εισέλθετε και εσείς.

Είσοδος στην πρώτη χρήση

 1. Όταν ανοίγετε το Excel για πρώτη φορά, η εφαρμογή ξεκινά την αρχική ρύθμιση και, στη συνέχεια, ακούτε τη φράση: "είσοδος στον λογαριασμό Microsoft".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "πληκτρολογήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο ή το Skype, το πλαίσιο επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα Skype σας. Όταν τελειώσετε, σύρετε ένα δάχτυλο στην οθόνη μέχρι να ακούσετε τη φράση "Go, Button" και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Το κουμπί " Μετάβαση " βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κωδικός πρόσβασης, πλαίσιο επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 6. Όταν τελειώσετε, σύρετε ένα δάχτυλο στην οθόνη μέχρι να ακούσετε τη φράση "Go, Button" και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Το κουμπί " Μετάβαση " βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

Είσοδος μετά την πρώτη χρήση

Όταν αποφασίσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα βιβλία εργασίας σας, μπορείτε να εισέλθετε στο Excel ακόμη και αφού έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εφαρμογή χωρίς είσοδο.

 1. Ανοίξτε το Excel.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Είσοδος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Ολοκληρώστε τις εργασίες σας εν κινήσει. Πραγματοποιήστε είσοδο. "

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Είσοδος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο Είσοδος .

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "πληκτρολογήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο ή το Skype, το πλαίσιο επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα Skype σας. Όταν τελειώσετε, κάντε κουρέλι με ένα δάχτυλο στην οθόνη μέχρι να ακούσετε τη φράση "Go, Button" και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Το κουμπί " Μετάβαση " βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κωδικός πρόσβασης, πλαίσιο επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 8. Όταν τελειώσετε, σύρετε ένα δάχτυλο στην οθόνη μέχρι να ακούσετε τη φράση "Go, Button" και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Το κουμπί " Μετάβαση " βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας

Όταν ανοίξει το Excel, μπορείτε να προσγειωθείτε στη σελίδα του Excel . Παραθέτει τα πιο πρόσφατα βιβλία εργασίας σας. Μπορείτε να ανοίξετε ένα από αυτά ή ένα παλαιότερο βιβλίο εργασίας.

 • Για να ανοίξετε ένα πρόσφατο βιβλίο εργασίας, σύρετε ένα δάχτυλο στην οθόνη μέχρι να ακούσετε το αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 • Για να ανοίξετε ένα παλαιότερο βιβλίο εργασίας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Άνοιγμα '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση του αρχείου και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μεταβείτε στο αρχείο και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το ανοίξετε.

Σημείωση: Εάν εργάζεστε ήδη σε ένα βιβλίο εργασίας και θέλετε να ανοίξετε ένα άλλο, κάντε σάρωση προς τα κάτω και μετά προς τα αριστερά. Μπορείτε να προσγειωθείτε στη σελίδα του Excel . Για να ανοίξετε ένα πρόσφατο ή ένα παλαιότερο βιβλίο εργασίας, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας

τα αρχείαExcel καλούνται βιβλία εργασίας. Κάθε βιβλίο εργασίας περιέχει φύλλα, τα οποία ονομάζονται συνήθως υπολογιστικά φύλλα ή φύλλα εργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε όσα φύλλα θέλετε σε ένα βιβλίο εργασίας ή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα βιβλία εργασίας για να διατηρείτε τα δεδομένα σας οργανωμένα.

 1. Ανοίξτε το Excel.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "νέο, κενό βιβλίο εργασίας".

 3. Για να ανοίξετε ένα κενό βιβλίο εργασίας, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο πρότυπο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του προτύπου βιβλίου εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Σημείωση: Εάν εργάζεστε ήδη σε ένα βιβλίο εργασίας και θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο, κάντε σάρωση προς τα κάτω-έπειτα-αριστερά. Μπορείτε να προσγειωθείτε στη σελίδα του Excel . Για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας, ακολουθήστε τα βήματα 2-3 παραπάνω.

Δημιουργία νέου φύλλου εργασίας στο βιβλίο εργασίας

Σε ένα βιβλίο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Προσθήκη φύλλου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Εισαγωγή δεδομένων

Καθώς πληκτρολογείτε δεδομένα στο φύλλο, εργάζεστε με γραμμές, στήλες και κελιά. Τα κελιά περιγράφονται σύμφωνα με τη γραμμή και τη στήλη τους στο φύλλο, επομένως το κελί A1 βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήλης A. Σε ένα νέο φύλλο εργασίας, το κελί A1 είναι το προεπιλεγμένο κελί.

 1. Στο φύλλο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την οθόνη για να εντοπίσετε το κελί στο οποίο θέλετε να εργαστείτε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "κουμπί" αποκοπή ".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επεξεργασία'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε "Εμφάνιση <γλώσσας του πληκτρολογίου>", για παράδειγμα, "αγγλικό πληκτρολόγιο ΗΠΑ".

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς ή το κείμενο που θέλετε.

 5. Όταν τελειώσετε, σύρετε το δάχτυλό σας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Εισαγωγή '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εφαρμογή μορφής αριθμών

Μπορείτε να εμφανίσετε διάφορους τύπους αριθμών εφαρμόζοντας μια μορφή σε ένα κελί, όπως νομισματική μονάδα, ποσοστό ή ημερομηνία.

 1. Στο φύλλο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την οθόνη για να εντοπίσετε το κελί στο οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ενεργοποιήσετε το κελί.

 2. Για να κλείσετε το μενού περιβάλλοντος, κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, αριστερά.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' περισσότερες επιλογές '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "μενού καρτέλας, <τρέχουσα καρτέλα>, επιλεγμένο."

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "μενού" μορφή αριθμών "και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μορφή αριθμών".

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη μορφή που θέλετε, όπως Νομισματική μονάδα, ώραή ποσοστό.

 6. Για να επιλέξετε μια μορφή, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Συμβουλή: Ορισμένες από τις επιλογές μορφής έχουν υπομενού. Θα ακούσετε, για παράδειγμα: "Μενού 'Αριθμός'". Για να ανοίξετε το υπομενού, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δημιουργία απλού τύπου

Μπορείτε να δημιουργήσετε απλούς τύπους για πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση των αριθμών σας.

 1. Στο φύλλο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την οθόνη για να εντοπίσετε το κελί στο οποίο θέλετε να εργαστείτε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "κουμπί" αποκοπή ".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Επεξεργασία '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης.

 4. Για να δημιουργήσετε έναν τύπο, πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό αριθμών και τελεστών υπολογισμού, σύροντας το δάχτυλό σας επάνω από το πληκτρολόγιο και σηκώνοντας το δάχτυλό σας με αυτό που χρειάζεστε.

  Πληκτρολογήστε το σύμβολο συν (+) για πρόσθεση, το σύμβολο πλην (-) για την αφαίρεση, τον αστερίσκο (*) για τον πολλαπλασιασμό ή την κάθετο (/) για τη διαίρεση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4ή = 4/2.

 5. Όταν τελειώσετε, σύρετε το δάχτυλό σας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Εισαγωγή '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Excel εκτελεί τον υπολογισμό και εισάγει το αποτέλεσμα στο κελί.

Αποθήκευση εργασίας

Το Excel αποθηκεύει αυτόματα την εργασία σας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του αρχείου και να επιλέξετε τη θέση του.

Αποθήκευση ενός αντιγράφου του αρχείου σας

 1. Σε ένα αρχείο Excel, για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' αρχείο '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Άνοιγμα μενού 'Αρχείο'".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το στοιχείο μενού "Κουμπί 'Αποθήκευση ως'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε όνομα αρχείου".

 3. Για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Απαλοιφή '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να καταργήσετε το τρέχον όνομα του αρχείου.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πληκτρολογήστε όνομα αρχείου, πλαίσιο επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης.

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου. Μόλις τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Αποθήκευση '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Επιλογή της θέσης του αρχείου σας

 1. Σε ένα αρχείο Excel, για να αλλάξετε τη θέση του αρχείου σας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' αρχείο '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού αρχείο. Θα ακούσετε τη φράση: "Άνοιγμα μενού 'Αρχείο'".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το στοιχείο μενού "Κουμπί 'Αποθήκευση ως'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Εισαγάγετε όνομα αρχείου".

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σας, όπως το OneDrive ή αυτή η συσκευή. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε τη θέση.

 4. Στην επιλογή τοποθεσίας που επιλέξατε, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον πιθανό φάκελο ή άλλη δευτερεύουσα θέση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην επιλεγμένη θέση.

  Συμβουλή: Εάν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με ένα όνομα που υπάρχει ήδη, θα ακούσετε τη φράση "Αντικατάσταση αρχείου;". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Άκυρο'" ή "Κουμπί 'Αντικατάσταση'", ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Εκτύπωση της εργασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει έναν εκτυπωτή στη συσκευή σας.

 1. Σε ένα αρχείο Excel, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' αρχείο '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού αρχείο. Θα ακούσετε τη φράση: "Άνοιγμα μενού 'Αρχείο'".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εκτύπωση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "επιλογές διάταξης, κλείσιμο του μενού" αρχείο ". Ανοίγει η σελίδα " Επιλογές εκτύπωσης ".

 3. Για να εκτυπώσετε με τις προεπιλεγμένες επιλογές, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "εκτύπωση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Μπορείτε να ακούσετε: "να επιτρέπεται Excel να χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρονική υπηρεσία από τη Microsoft για να προετοιμάσετε αρχεία για εκτύπωση;" Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' αποδοχή '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "αναπτυσσόμενη λίστα. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή "και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του εκτυπωτή που θέλετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το ενεργοποιήσετε.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Εκτύπωση '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε πιο σύνθετες εργασίες εκτύπωσης, μεταβείτε στο θέμα χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση ενός βιβλίου εργασίας του Excel.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να κάνετε βασικές εργασίες, όπως η είσοδος στο Excel και το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Excel

 1. Στη συσκευή σας, στη λίστα όλες οι εφαρμογές , κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι ο Αφηγητής να αναγγείλει το "Excel".

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Σημείωση: Excel συνδέεται αυτόματα με τον λογαριασμό Microsoft που έχετε ρυθμίσει με το τηλέφωνό σας. Θα ακούσετε τη φράση "Αρχική σελίδα", ακολουθούμενη από το όνομα του λογαριασμού σας και το "κουμπί". Εάν έχετε πραγματοποιήσει έξοδο από την εφαρμογή Excel την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε ή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο λογαριασμό, ανατρέξτε στο θέμα Είσοδος στο Excel.

Συμβουλή: Εάν έχετε καρφιτσώσει ένα πλακίδιο για Excel στην αρχική οθόνη της συσκευής σας, μπορείτε επίσης να ανοίξετε την εφαρμογή από εκεί. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Excel", ακολουθούμενη από το μέγεθος του πλακιδίου, για παράδειγμα "μικρό, 1 επί 1". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Είσοδος στο Excel

Μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα με τον ίδιο λογαριασμό Microsoft με τον οποίο έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνό σας ή να επιλέξετε διαφορετικό λογαριασμό Microsoft, εργασίας ή σχολείου.

Πραγματοποιήστε είσοδο με τον προτεινόμενο λογαριασμό

 1. Αφού ανοίξετε το Excel, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' είσοδος '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Ας ξεκινήσουμε την είσοδό σας" και, στη συνέχεια, το όνομα του λογαριασμού Microsoft με τον οποίο έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνό σας.

 2. Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν το λογαριασμό, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' συνέχεια '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Αρχική σελίδα", ακολουθούμενη από το όνομα του λογαριασμού σας και το "κουμπί".

  Τώρα έχετε εισέλθει και η εστίαση βρίσκεται στην αρχική σελίδα.

Είσοδος με λογαριασμό Microsoft

 1. Αφού ανοίξετε το Excel, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' είσοδος '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Ας ξεκινήσουμε την είσοδό σας" και, στη συνέχεια, το όνομα του λογαριασμού Microsoft με τον οποίο έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνό σας.

 2. Για να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό λογαριασμό Microsoft, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "λογαριασμός Microsoft, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Συνέχεια'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "εισαγάγετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο ή το Skype".

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα χρήστη Skype, να τοποθετήσετε την εστίαση στο πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης".

 5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, τοποθετήστε την εστίαση στο πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Εάν ακούσετε τη φράση "κουμπί OK", πρέπει να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας Microsoft εισάγοντας το PIN της συσκευής σας. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το PIN σας.

 7. Όταν ακούσετε τη φράση "Έναρξη σελίδας, νέο κουμπί", το Excel ολοκλήρωσε την είσοδό σας. Η εστίαση βρίσκεται στην αρχική σελίδα.

Πραγματοποιήστε είσοδο με έναν λογαριασμό επαγγελματικού ή σχολικού λογαριασμού

 1. Αφού ανοίξετε το Excel, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' είσοδος '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Ας ξεκινήσουμε την είσοδό σας" και, στη συνέχεια, το όνομα του λογαριασμού Microsoft με τον οποίο έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνό σας.

 2. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό λογαριασμό, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "λογαριασμός επαγγελματικού ή σχολικού λογαριασμού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Συνέχεια'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε "Κουμπί 'Άκυρο'".

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, επιλέξτε Enter και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κωδικός πρόσβασης, επεξεργάσιμο κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, να τοποθετήσετε την εστίαση στο πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Η συσκευή σας ρωτά εάν τα Windows πρέπει να θυμούνται αυτόν το λογαριασμό. Ανάλογα με την επιλογή που θέλετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "μετάβαση προς το παρόν, σύνδεση" ή "κουμπί Ναι" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 9. Θα ακούσετε τη φράση "λογαριασμός που έχετε προσθέσει σε αυτήν την εφαρμογή", ακολουθούμενο από τις πληροφορίες του λογαριασμού σας. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' κλείσιμο '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Αρχική σελίδα", ακολουθούμενη από το όνομα του λογαριασμού σας και το "κουμπί".

Άνοιγμα πρόσφατου βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να εντοπίσετε τα βιβλία εργασίας που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα, απευθείας από την Excel Αρχική σελίδα.

 1. Στη σελίδα Excel Έναρξη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "πρόσφατη επιλογή". Η λίστα των πρόσφατων βιβλίων εργασίας ξεκινά εδώ.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να εντοπίσετε το βιβλίο εργασίας που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αναζήτηση βιβλίου εργασίας

 1. Εάν το βιβλίο εργασίας που αναζητάτε δεν βρίσκεται στην Excel Αρχική σελίδα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Αναζήτηση '" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "επιλέξτε μια εφαρμογή, πρόσφατη."

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να εντοπίσετε την επιλογή που θέλετε, για παράδειγμα, αυτή η συσκευή ή το OneDriveκαι, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να εντοπίσετε τον σωστό φάκελο, για παράδειγμα, έγγραφακαι, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να εντοπίσετε το σωστό αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "λήψη".

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Άνοιγμα κουμπιού γραμμής εφαρμογής βιβλίου εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε "Άνοιγμα", ακολουθούμενο από το όνομα του βιβλίου εργασίας.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για το Web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε βασικές εργασίες, όπως να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας, να επεξεργαστείτε ένα βιβλίο εργασίας και να εκτυπώσετε την εργασία σας. Το δοκιμάσαμε με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office για το Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Excel για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Excel για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Excel για το Web.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα Excel για το Web

 1. Μεταβείτε στο https://www.office.com.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "είσοδος στο λογαριασμό σας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο " επιλογή λογαριασμού ".

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το λογαριασμό ή το όνομα χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε είσοδο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση: "εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης, επεξεργασία".

  Εάν δεν ακούσετε το λογαριασμό που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "χρήση άλλου λογαριασμού, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πληκτρολογήστε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου του λογαριασμού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Microsoft Office, Home".

 5. Για να ανοίξετε το Excel για το Web, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετάβαση στο Excel, σύνδεση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. ανοίγει τοExcel για το Web.

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο στο οποίο εργαζόσασταν πρόσφατα ή να μεταβείτε στο αρχείο φύλαξης που προτιμάτε στο Internet, όπως OneDrive και να ανοίξετε ένα αρχείο από εκεί.

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας κατά την έναρξη Excel για το Web

 1. Ανοίξτε και πραγματοποιήστε είσοδο στο Excel για το Web. Η εφαρμογή ανοίγει και η εστίαση βρίσκεται σε μια νέα κενή επιλογή βιβλίου εργασίας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε ένα πρόσφατο αρχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε το πρόσφατο αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το αρχείο ανοίγει είτε στην προβολή επεξεργασίας είτε στην Προβολή ανάγνωσης.

  • Για να ανοίξετε ένα έγγραφο από ένα αποθετήριο δεδομένων στο Internet, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "άνοιγμα από <του διαδικτυακού αποθετηρίου>" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το αρχείο ανοίγει στην Προβολή ανάγνωσης.

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας κατά την εργασία στο Excel για το Web

Σημείωση: Για να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας όταν εργάζεστε ήδη στο Excel για το Web, πρέπει να βρίσκεστε στην προβολή επεξεργασίας. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στην Προβολή ανάγνωσης. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή επεξεργασίας, μεταβείτε στην Προβολή Επεξεργασία.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο λογότυπου των Windows. Η εστίαση μετακινείται στην κορδέλα.

 2. Για να ανοίξετε το μενού αρχείο , πατήστε το πλήκτρο F. Θα ακούσετε τη φράση: "μενού κλεισίματος, στοιχείο μενού". Εάν δεν το ακούτε αυτό, δεν βρίσκεστε στην προβολή επεξεργασίας.

 3. Για να ανοίξετε το μενού Άνοιγμα , πατήστε το πλήκτρο O.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το πρόσφατο έγγραφο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το αρχείο ανοίγει είτε στην προβολή επεξεργασίας είτε στην Προβολή ανάγνωσης.

  • Για να ανοίξετε ένα έγγραφο από ένα αποθετήριο δεδομένων στο Internet, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "περισσότερα για <την ηλεκτρονική αποθετήριο>" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το αρχείο ανοίγει στην Προβολή ανάγνωσης.

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας στην πλήρη έκδοση του Excel

Εάν έχετε την πλήρη έκδοση του Excel για υπολογιστή, σας παρέχει πολλές περισσότερες επιλογές κατά την εργασία με τα αρχεία σας. Είναι εύκολο να ανοίξετε την πλήρη έκδοση από το Excel για το Web.

 1. Στο Excel για το Web, αφού ανοίξετε το βιβλίο εργασίας που θέλετε να επεξεργαστείτε με την πλήρη έκδοση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας" Κεντρική ".

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "επεξεργασία στο Excel, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας στο Excel. Ακούτε "παράθυρο διαλόγου, ανοίγουμε αυτό το πρόγραμμα στο Microsoft Excel" κατά τη φόρτωση του προγράμματος.

 3. Μετά το άνοιγμα του Excel, μπορεί να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε ENTER.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, τα βήματα εισόδου μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό PIN ή μια έξυπνη κάρτα για να πραγματοποιήσετε είσοδο.

  Στο Excel, η εστίαση βρίσκεται στο πρώτο κελί της πρώτης γραμμής του βιβλίου εργασίας σας.

Μετάβαση στην προβολή επεξεργασίας

Εάν έχετε ανοίξει ένα βιβλίο εργασίας στην Προβολή ανάγνωσηςκαι θέλετε να επεξεργαστείτε το αρχείο, πρέπει να μεταβείτε στην προβολή επεξεργασίας.

 1. Στην Προβολή ανάγνωσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα ή το όνομα χρήστη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επεξεργασία βιβλίου εργασίας, σύμπτυξη του κουμπιού". Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αναπτύξετε το μενού.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το αρχείο ανοίγει στην προβολή επεξεργασίας.

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας από ένα πρότυπο ή από την αρχή.

Δημιουργία βιβλίου εργασίας κατά την έναρξη Excel για το Web

 1. Ανοίξτε και πραγματοποιήστε είσοδο στο Excel για το Web. Η εφαρμογή ανοίγει και η εστίαση βρίσκεται σε μια νέα κενή επιλογή βιβλίου εργασίας. Αυτή η επιλογή βιβλίου εργασίας δεν περιέχει καμία προκαθορισμένη μορφοποίηση.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε ένα νέο κενό βιβλίο εργασίας και να αρχίσετε να δουλεύετε σε αυτό, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να περιηγηθείτε στη λίστα με τα διαθέσιμα πρότυπα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Ανοίγει το νέο βιβλίο εργασίας και η εστίαση βρίσκεται στο πρώτο κελί του φύλλου.

Δημιουργία βιβλίου εργασίας κατά την εργασία στο Excel για το Web

Σημείωση: Για να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο εργασίας όταν εργάζεστε ήδη στο Excel για το Web, πρέπει να βρίσκεστε στην προβολή επεξεργασίας. Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στην Προβολή ανάγνωσης. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή επεξεργασίας, μεταβείτε στην Προβολή Επεξεργασία.

 1. Εάν εργάζεστε ήδη σε ένα βιβλίο εργασίας και θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows. Η εστίαση μετακινείται στην κορδέλα.

 2. Για να ανοίξετε το μενού αρχείο , πατήστε το πλήκτρο F. Θα ακούσετε τη φράση: "μενού κλεισίματος, στοιχείο μενού". Εάν δεν το ακούτε αυτό, δεν βρίσκεστε στην προβολή επεξεργασίας.

 3. Για να ανοίξετε το μενού Δημιουργία , πατήστε το πλήκτρο N.

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την επιλογή προτύπου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Επεξεργασία του βιβλίου εργασίας σας

Για να επεξεργαστείτε το βιβλίο εργασίας σας, πρέπει να βρίσκεστε στην προβολή επεξεργασίας. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή επεξεργασίας, μεταβείτε στην Προβολή Επεξεργασία.

Εισαγωγή δεδομένων

 1. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των κελιών, πατήστε τα πλήκτρα βέλους. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει τα κελιά καθώς μετακινείστε από τη θέση γραμμής και στήλης στο φύλλο εργασίας. Το κελί a1 βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήλης A. Εάν το κελί έχει κείμενο σε αυτό, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει το κείμενο.

 2. Για να εισαγάγετε ή να αντικαταστήσετε κείμενο σε ένα κελί, πληκτρολογήστε το κείμενο, τον αριθμό ή τον τύπο.

 3. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο Tab.

Χρησιμοποιήστε το Αυτόματη Άθροιση για να αθροίσετε τους αριθμούς σας

Προσθέστε τους αριθμούς στο φύλλο σας.

 1. Μετακινηθείτε στο κελί που βρίσκεται στα δεξιά ή ακριβώς κάτω από τους αριθμούς που θέλετε να αθροίσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, H, U, S. Για να πραγματοποιήσετε τον υπολογισμό, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Excel για το Web προσθέτει τους αριθμούς και τοποθετεί το αποτέλεσμα στο κελί που επιλέξατε.

Δημιουργία απλού τύπου

Μπορείτε να δημιουργήσετε απλούς τύπους για πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση των αριθμών σας.

 1. Μετακινηθείτε στο κελί που βρίσκεται στα δεξιά ή ακριβώς κάτω από τους αριθμούς που θέλετε να υπολογίσετε.

 2. Πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ίσον (=). Θα ακούσετε τη φράση: "επεξεργασία, σύμβολο ίσον".

 3. Για να δημιουργήσετε τον τύπο, πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό αριθμών και τελεστών υπολογισμού, όπως το σύμβολο συν (+) για πρόσθεση, το σύμβολο πλην (-) για αφαίρεση, τον αστερίσκο (*) για πολλαπλασιασμό ή την κάθετο (/) για διαίρεση. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε αριθμούς, πληκτρολογήστε = 2 + 4.

  • Για να αφαιρέσετε αριθμούς, πληκτρολογήστε = 4-2.

  • Για να πολλαπλασιάσετε τους αριθμούς, πληκτρολογήστε = 2 * 4.

  • Για να διαιρέσετε αριθμούς, πληκτρολογήστε = 4/2.

 4. Για να εκτελέσετε τον υπολογισμό, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Excel για το Web εκτελεί τον υπολογισμό και εμφανίζει το αποτέλεσμα στο κελί που επιλέξατε.

Εφαρμογή μορφής αριθμών

Μπορείτε να εμφανίσετε διαφορετικούς τύπους αριθμών στο Excel για το Web, εφαρμόζοντας μια μορφή, όπως Νομισματική μονάδα, ποσοστόή ημερομηνία.

 1. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε. Για να επιλέξετε πολλά γειτονικά κελιά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + πλήκτρα βέλους.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε Shift+F10. Θα ακούσετε τη φράση: "αποκοπή, στοιχείο μενού".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "μορφή αριθμών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση: "παράθυρο διαλόγου, μορφή αριθμού".

 4. Για να επιλέξετε μια μορφή, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη μορφή που θέλετε, όπως "νομισματική μονάδα" ή "ημερομηνία" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε.

Δημιουργία πίνακα από τα δεδομένα σας

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα από τα δεδομένα σας, ώστε να μπορείτε, για παράδειγμα, να φιλτράρετε ή να ταξινομήστε γρήγορα τα δεδομένα.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα. Για να επιλέξετε πολλά γειτονικά κελιά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + πλήκτρα βέλους.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση ως πίνακα , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, H, T, L. Θα ακούσετε τη φράση: "παράθυρο διαλόγου, μορφοποίηση ως πίνακα".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB. Θα ακούσετε τη φράση "ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες" και εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο ή όχι. Για να αλλάξετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τις κεφαλίδες πίνακα για να κάνετε τον πίνακά σας πιο προσβάσιμο για τους χρήστες του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν τις πληροφορίες κεφαλίδας για να κατανοήσουν τον τρόπο εντοπισμού των κελιών πίνακα.

 4. Για να δημιουργήσετε τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Ταξινόμηση ή φιλτράρισμα των δεδομένων σε έναν πίνακα

 1. Στον πίνακα που θέλετε να ταξινομήστε ή να φιλτράρετε, μετακινηθείτε σε ένα κελί με ένα αναπτυσσόμενο μενού ταξινόμηση & φίλτρου . Μπορείτε να ακούσετε τις λεπτομέρειες του κελιού και, στη συνέχεια, "έχει ένα αναπτυσσόμενο μενού" Ταξινόμηση και φιλτράρισμα ".

 2. Για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε ταξινόμηση των δεδομένων, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "αύξουσα ταξινόμηση" ή "φθίνουσα ταξινόμηση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να εφαρμόσετε ένα απλό φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "φίλτρο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου " φίλτρο ". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή των επιλογών. Για να εφαρμόσετε το φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να εφαρμόσετε ένα σύνθετο φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Φίλτρα κειμένου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Ανοίγει το μενού φίλτρων. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να καταργήσετε ένα φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απαλοιφή φίλτρου από", ακολουθούμενη από το φιλτραρισμένο όνομα κελιού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Εμφάνιση υπολογισμών αριθμών

 1. Στο κελί όπου θέλετε να εμφανιστεί το σύνολο, πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον (=).

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του τύπου ή της συνάρτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως άθροισμα ή μέσος όρος. Μια λίστα με συναρτήσεις ανοίγει και ενημερώνεται καθώς πληκτρολογείτε. Μπορείτε να ακούσετε την πρώτη συνάρτηση στη λίστα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη συνάρτηση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB για να το επιλέξετε.

 4. Πληκτρολογήστε την περιοχή κελιών ή άλλους αριθμούς στους οποίους θέλετε να εφαρμόσετε τη συνάρτηση, ακολουθούμενο από μια δεξιά παρένθεση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Αποθήκευση εργασίας

Excel για το Web αποθηκεύει αυτόματα την εργασία σας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη θέση ή το όνομα αρχείου και μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου του αρχείου.

Αποθήκευση αντιγράφου online

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, F, A, a. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως .

 2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το αρχείο σας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε "Αντικατάσταση υπάρχοντος αρχείου, πλαίσιο ελέγχου" και εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο ή όχι. Για να αλλάξετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να αποθηκεύσετε το αντίγραφό σας online, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Μετονομασία βιβλίου εργασίας

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, F, A, R. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μετονομασία .

 2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το αρχείο σας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'OK'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Αποθήκευση αντιγράφου σε τοπικό υπολογιστή

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, F, A, C. Η εστίαση μετακινείται σε μια ενεργή καρτέλα στο βιβλίο εργασίας σας.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "επιλεγμένο" και, στη συνέχεια, το όνομα της τρέχουσας καρτέλας.

 3. Πατήστε Caps Lock + πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κείμενο ειδοποίησης, τι θέλετε να κάνετε με <το όνομα αρχείου>."

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί "Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Γίνεται λήψη του αρχείου στο φάκελο λήψης στον υπολογιστή σας.

Εκτύπωση της εργασίας

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, F, P, p. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις εκτύπωσης .

 2. Για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Εκτύπωση '" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε πιο σύνθετες εργασίες εκτύπωσης, μεταβείτε στο θέμα χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση ενός βιβλίου εργασίας του Excel.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη σχολίων σε ένα φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×