Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Αυτό το άρθρο αφορά άτομα με προβλήματα όρασης ή νοητικά προβλήματα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως ο "Αφηγητής" του Microsoft, το JAWS ή το NVDA με τα προϊόντα Microsoft 365. Αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος του Microsoft 365 συνόλου περιεχομένου υποστήριξης προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες προσβασιμότητας στις εφαρμογές μας. Για γενική βοήθεια, επισκεφτείτε την αρχική σελίδα της Υποστήριξης της Microsoft ή Επιδιορθώσεις ή λύσεις για πρόσφατα προβλήματα του Office.

Χρησιμοποιήστε Excel με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας, βιβλία εργασίας και επιλεγμένα κελιά. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Επίσης, θα μάθετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορεί να σας βοηθήσουν να εκτυπώσετε γρήγορα αυτό που θέλετε, με τον τρόπο που θέλετε.

Διακοσμητικό εικονίδιο Χρειάζεστε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης από Excel, αλλά δεν χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης; Ανατρέξτε στο θέμα Εκτύπωση φύλλου ή βιβλίου εργασίας.

Σημειώσεις: 

Εκτύπωση φύλλου εργασίας, βιβλίου εργασίας ή κελιών

Μπορείτε να εκτυπώσετε γρήγορα την εργασία σας χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας.

Εκτύπωση με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης 

 1. Στο φύλλο ή το βιβλίο εργασίας σας, επιλέξτε τι θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P ή Ctrl+F2.

 2. Ανοίγει το μενού Εκτύπωση με την εστίαση στο κουμπί Εκτύπωση. Για να εκτυπώσετε την εργασία σας χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε, Ε.

  • Για να εκτυπώσετε περισσότερα από ένα αντίγραφα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε, Χ. Η εστίαση μετακινείται στο σύνθετο πλαίσιο Αντίγραφα. Για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε, Ε για να εκτυπώσετε.

  • Για να εκτυπώσετε σε άλλο εκτυπωτή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε, Ι. Ανοίγει το μενού Εκτυπωτής. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε ή να προσθέσετε έναν νέο εκτυπωτή ή φαξ για την αποστολή του υπολογιστικού φύλλου. Excel τοποθετεί αυτόματα την εστίαση στο όνομα του προεπιλεγμένου εκτυπωτή στο Windows. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε, Ε για να εκτυπώσετε.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

 1. Ανοίξτε το μενού Εκτύπωση σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Εκτύπωση με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης.

 2. Για να περιηγηθείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της ρύθμισης που θέλετε να αλλάξετε, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να αναπτύξετε λίστες, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε σε λίστες και μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

  • Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στη ρύθμιση που θέλετε. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα επιλογών ή το μενού και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης και οι συντομεύσεις πληκτρολογίου τους είναι οι εξής:

   Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση εκτύπωσης

   Πατήστε

   Εκτύπωση:Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε μεταξύ της εκτύπωσης μόνο των ενεργών (επιλεγμένων) φύλλων εργασίας στο βιβλίο εργασίας (προεπιλογή), ολόκληρου του βιβλίου εργασίας, της τρέχουσας επιλογής κελιών στο τρέχον φύλλο εργασίας ή του τρέχοντος επιλεγμένου πίνακα στο τρέχον φύλλο εργασίας.

   ALT+Ε, A

   Σελίδες:Χρησιμοποιήστε το για να περιορίσετε την εκτύπωση μόνο στην περιοχή σελίδων που πληκτρολογείτε στα πλαίσια ή επιλέξτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους.

   Alt+Ε, Κ για την πρώτη σελίδα της περιοχής

   Alt+Ε, Ζ για την τελευταία σελίδα της περιοχής

   Εκτύπωση διπλής όψης:Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε εάν θέλετε να εκτυπώσετε στη μία ή και στις δύο όψεις του χαρτιού.

   Alt+Ε, Δ

   Συρραφή:Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε εάν θα συρραφούν τα αντίγραφα ή όχι. 

   Alt+Ε, Γ

   Προσανατολισμός:Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε τον προσανατολισμό της σελίδας, κατακόρυφο ή οριζόντιο.

   Alt+Ε, Ο

   Μέγεθος σελίδας:Χρησιμοποιήστε το για να αλλάξετε την επιλογή μεγέθους χαρτιού.

   Alt+Ε, Λ

   Περιθώρια:Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε προκαθορισμένα περιθώρια ή πατήστε το πλήκτρο A για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια για να προσαρμόσετε τα περιθώρια.

   Alt+Ε, Π

   Προσαρμογήστο μέγεθος: Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε εάν θέλετε να εκτυπώσετε τη σελίδα σε πραγματικό μέγεθος ή να τη συρρικνώσετε ώστε να χωράει σε μία σελίδα.

   ALT+Ε, Δ

 3. Για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τις τροποποιημένες ρυθμίσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε, Ε ή πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft 365

Χρησιμοποιήστε Excel για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο macOS, για να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας, βιβλία εργασίας και επιλεγμένα κελιά.

Διακοσμητικό εικονίδιο Χρειάζεστε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης από Excel, αλλά δεν χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης; Ανατρέξτε στο θέμα Εκτύπωση φύλλου ή βιβλίου εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας

Από προεπιλογή, η Excel για Mac είναι ρυθμισμένη για εκτύπωση όλων των ενεργών φύλλων εργασίας. Ωστόσο, είναι εύκολο να προσαρμόσετε την περιοχή εκτύπωσης για να εκτυπώσετε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας σας.

 1. Στο βιβλίο εργασίας Excel, πατήστε Command+P για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση. Η εστίαση είναι στο μενού Εκτυπωτής.

  Συμβουλή: Το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση δεν εμφανίζει αυτόματα όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για να κάνετε διαθέσιμες τις κρυφές επιλογές εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Εμφάνιση λεπτομερειών'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του εκτυπωτή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Για να ορίσετε τον αριθμό των αντιτύπων που θα εκτυπωθούν, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τον τρέχοντα αριθμό αντιτύπων, ακολουθούμενο από τη φράση "Περιεχόμενα επιλεγμένα, αντίγραφα, επιλογή κειμένου". Πληκτρολογήστε τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε να εκτυπώσετε.

 4. Για να αλλάξετε την περιοχή εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ενεργά φύλλα, αναδυόμενο κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την περιοχή που θέλετε, για παράδειγμα, "Ολόκληρο το βιβλίο εργασίας" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης.

 6. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις εκτύπωσης ή εάν θέλετε να εκτυπώσετε το βιβλίο εργασίας σας χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προεπιλεγμένο κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης

 1. Πατήστε Command+P για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

  Συμβουλή: Το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση δεν εμφανίζει αυτόματα όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για να κάνετε διαθέσιμες τις κρυφές επιλογές εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Εμφάνιση λεπτομερειών'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Για να αλλάξετε και να ορίσετε επιλογές εκτύπωσης, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να εκτυπώσετε ένα μόνο φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας σας αντί να εκτυπώσετε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ολόκληρο το βιβλίο εργασίας, αναδυόμενο κουμπί" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να εκτυπώσετε συγκεκριμένες σελίδες ή μια περιοχή σελίδων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Περιεχόμενα επιλεγμένα, από τη σελίδα, επεξεργασία κειμένου" και πληκτρολογήστε τον αριθμό της πρώτης σελίδας που θέλετε να εκτυπώσετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Περιεχόμενα επιλεγμένα, προς σελίδα, επεξεργασία κειμένου" και πληκτρολογήστε την τελευταία σελίδα που θα εκτυπωθεί.

  • Για να εκτυπώσετε και στις δύο όψεις του χαρτιού, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Διάταξη" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Διπλής όψης, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να προσαρμόσετε το φύλλο στο μέγεθος χαρτιού, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσαρμογή στο μέγεθος, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το τρέχον μέγεθος χαρτιού, ακολουθούμενο από τη φράση "Μέγεθος χαρτιού", πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το μέγεθος που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Εάν εκτυπώνετε πολλά αντίγραφα του βιβλίου εργασίας σας, μπορείτε να συρραφή των σελίδων έτσι ώστε να εκτυπωθεί ένα πλήρες σύνολο πριν από την εκτύπωση του επόμενου συνόλου. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Συρραφή σελίδων, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κατακόρυφος" ή "Οριζόντιος", πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αλλάξετε τα περιθώρια της σελίδας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλογή περιθωρίου, για παράδειγμα, "Κανονικά περιθώρια", πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

   • Εάν έχετε επιλέξει Διαχείριση προσαρμοσμένων περιθωρίων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα 'Περιθώρια'" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές περιθωρίων και πληκτρολογήστε τις τιμές περιθωρίων. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τέλος" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να εκτυπώσετε το βιβλίο εργασίας σας σε pdf, δηλαδή, για να το αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "PDF, κουμπί μενού", πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση ως PDF" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Εκτύπωση επιλεγμένων κελιών

 1. Στο φύλλο εργασίας σας, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να εκτυπώσετε. Για να επιλέξετε πολλά γειτονικά κελιά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να επιλέξετε τα κελιά που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Πατήστε Command+P για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη περιοχή εκτύπωσης, για παράδειγμα, "Ενεργά φύλλα" ή "Ολόκληρο το βιβλίο εργασίας". Πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επιλογή" και, στη συνέχεια, πατήστε Το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να εκτυπώσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Εκτύπωση χωρίς γραμμές πλέγματος ή επικεφαλίδες

 1. Κατά την επεξεργασία του βιβλίου εργασίας σας, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης καρτέλας. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό ή αριστερό βέλος μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα 'Διάταξη σελίδας'" και έπειτα πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Διαμόρφωση σελίδας'" και έπειτα πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα φύλλου" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Εάν δεν θέλετε το φύλλο σας να εκτυπωθεί με γραμμές πλέγματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Γραμμές πλέγματος, επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

  • Εάν δεν θέλετε το φύλλο σας να εκτυπωθεί με επικεφαλίδες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επικεφαλίδες γραμμών και στηλών, επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

 5. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. 

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft 365

Χρησιμοποιήστε Excel για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας Excel από τον iPhone σε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα AirPrint.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο iPhone σας και ο εκτυπωτής με δυνατότητα AirPrint είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

 2. Κατά την επεξεργασία ενός βιβλίου εργασίας, πατήστε κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης με τέσσερα δάχτυλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "AirPrint, κουμπί".

 4. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Επιλογές διάταξης. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε τις επιλογές εκτύπωσης, όπως το μέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισμό. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης.

 5. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις ή εάν θέλετε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επόμενο" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να επιλέξετε τον εκτυπωτή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκτυπωτής" και έπειτα το όνομα του τρέχοντος εκτυπωτή ή τη φράση "Δεν έχει επιλεγεί εκτυπωτής". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα του εκτυπωτή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιτύπων που θα εκτυπωθούν, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δεκαδικός" ή "Αύξηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Εάν έχετε επιλέξει Χωρίς κλίμακα στο μενού Επιλογές διάταξης, όλες οι σελίδες θα εκτυπωθούν. Για να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο την περιοχή εκτύπωσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περιοχή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στη συνέχεια, κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε την πρώτη σελίδα που θα εκτυπωθεί, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ένα, στοιχείο επιλογής" και κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω για να προσαρμόσετε την τιμή.

  • Για να αλλάξετε την τελευταία σελίδα που θα εκτυπωθεί, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της τελευταίας σελίδας και κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω για να προσαρμόσετε την τιμή.

 9. Για να ξεκινήσει η εκτύπωση, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Εκτύπωση" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης

Στο μενού Επιλογές διάταξης, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές εκτύπωσης, όπως το μέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισμό.

Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εκτύπωσης ποικίλλουν ανάλογα με τις δυνατότητες του εκτυπωτή σας και την έκδοση της συσκευής iOS.

 1. Ανοίξτε το μενού Επιλογές διάταξης σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Εκτύπωση του βιβλίου εργασίας σας.

 2. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της εκτύπωσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον προσανατολισμό που θέλετε, "Οριζόντιος" ή "Κατακόρυφος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μέγεθος χαρτιού" ακολουθούμενο από το τρέχον μέγεθος και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να επιλέξετε τι θα εκτυπώσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εκτύπωση ενεργού φύλλου", "Εκτύπωση ολόκληρου του βιβλίου εργασίας" ή "Εκτύπωση επιλογής". Όταν βρείτε την επιλογή που θέλετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να ορίσετε την κλίμακα χαρτιού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλίμακα" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε την επιλογή κλίμακας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη σχολίων σε ένα φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft 365

Χρησιμοποιήστε το Excel με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας Excel απευθείας από το τηλέφωνο Android.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας

 1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο android και ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

 2. Κατά την επεξεργασία ενός βιβλίου εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Μενού περισσότερων επιλογών" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκτύπωση" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Επιλογές εκτύπωσης. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε τις επιλογές εκτύπωσης, όπως το μέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισμό. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης.

 4. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις ή εάν θέλετε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να επιλέξετε τον εκτυπωτή, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκτυπωτής", ακολουθούμενη από το όνομα του τρέχοντος εκτυπωτή ή τη φράση "Δεν έχει επιλεγεί εκτυπωτής". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα του εκτυπωτή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιτύπων που θα εκτυπωθούν, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σύνοψη, αντίγραφα", ακολουθούμενη από τον τρέχοντα αριθμό αντιτύπων. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον τρέχοντα αριθμό αντιτύπων, ακολουθούμενο από τη φράση "Πλαίσιο επεξεργασίας για αντίγραφα" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε. Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο οθόνης, κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά.

 7. Για να εκτυπώσετε το βιβλίο εργασίας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να κάνετε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" ακόμη μία φορά στην εφαρμογή σύνδεσης εκτυπωτή για να ολοκληρώσετε την εκτύπωση.

Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης

Στο μενού Επιλογές εκτύπωσης, μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές εκτύπωσης, όπως το μέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισμό. 

Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εκτύπωσης ποικίλλουν ανάλογα με τις δυνατότητες του εκτυπωτή σας και την έκδοση της συσκευής Android.

 1. Ανοίξτε το μενού Επιλογές εκτύπωσης σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Εκτύπωση του βιβλίου εργασίας σας.

 2. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε την περιοχή εκτύπωσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τι να εκτυπώσετε, αναπτυσσόμενη λίστα", ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλεγμένη περιοχή. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε την περιοχή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

  • Για να επιλέξετε την επιλογή κλίμακας που θέλετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλίμακα, αναπτυσσόμενη λίστα", ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε την επιλογή κλίμακας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

  • Για να ορίσετε το μέγεθος χαρτιού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μέγεθος χαρτιού, αναπτυσσόμενη λίστα", ακολουθούμενη από το τρέχον επιλεγμένο μέγεθος. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

  • Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσανατολισμός, αναπτυσσόμενη λίστα" και έπειτα τον τρέχοντα προσανατολισμό. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον προσανατολισμό που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft 365

Χρησιμοποιήστε Excel για το Web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας Excel. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή στο Microsoft Edge και το JAWS και το NVDA στο Chrome, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και προγράμματα περιήγησης Web, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Διακοσμητικό εικονίδιο Χρειάζεστε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης από Excel, αλλά δεν χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης; Ανατρέξτε στο θέμα Εκτύπωση φύλλου εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Αν χρησιμοποιείτεExcel για το Web με τον Αφηγητή, απενεργοποιήστε τη λειτουργία σάρωσης.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Excel για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Excel για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Excel για το Web.

Σε αυτό το θέμα

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας

 1. Σε ένα βιβλίο εργασίας Excel για το Web, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Windows πλήκτρο λογότυπου, F, P, P για να ανοίξετε τη σελίδα προεπισκόπησης εκτύπωσης. Η εστίαση μετακινείται στο κουμπί Εκτύπωση στο τμήμα παραθύρου Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Διαμόρφωση σελίδας, μπορείτε πλέον να επιλέξετε τις Excel για το Web ρυθμίσεις εκτύπωσης που θέλετε όπως περιγράφονται στην ενότητα Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης Excel για το web. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εκτύπωση'" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση του προγράμματος περιήγησης.

 3. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης που θέλετε όπως περιγράφονται στην ενότητα Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να εκτυπώσετε το βιβλίο εργασίας σας.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσηςExcel για το Web

 1. Στο τμήμα παραθύρου Διαμόρφωση σελίδας στο Excel για το Web, για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε τι θα εκτυπωθεί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση"Εκτύπωση, Ενεργό φύλλο". Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Alt + κάτω βέλος, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ορίσετε τον προσανατολισμό της σελίδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab ή το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προσανατολισμός" και έπειτα την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή. Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Alt + κάτω βέλος, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον προσανατολισμό που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ορίσετε το μέγεθος χαρτιού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab ή το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μέγεθος χαρτιού", ακολουθούμενο από το τρέχον επιλεγμένο μέγεθος χαρτιού. Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Alt + κάτω βέλος, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να επιλέξετε το περιθώριο της σελίδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab ή το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Περιθώρια σελίδας", ακολουθούμενη από το τρέχον επιλεγμένο περιθώριο. Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Alt + κάτω βέλος, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το περιθώριο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ορίσετε την κλίμακα σελίδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab ή το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλίμακα", ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλογή κλίμακας. Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Alt + κάτω βέλος, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση του προγράμματος περιήγησης εξαρτώνται από τις υποστηριζόμενες δυνατότητες του επιλεγμένου εκτυπωτή. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του εκτυπωτή σας.

 1. Στο τμήμα παραθύρου Διαμόρφωση σελίδας στοExcel για το Web, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Για να επιλέξετε τον εκτυπωτή, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του επιλεγμένου εκτυπωτή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του εκτυπωτή που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να ορίσετε τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αντίγραφα, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε να εκτυπώσετε.

 4. Για να ορίσετε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Σελίδες" και έπειτα την τρέχουσα επιλογή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές. Εάν επιλέξατε Προσαρμογή, η εστίαση μετακινείται σε ένα πεδίο κειμένου. Πληκτρολογήστε την περιοχή σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε, για παράδειγμα 1, 2, 5ή 1-3.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη σχολίων σε ένα φύλλο εργασίας του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft 365

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση

Ρωτήστε την κοινότητα >

Λήψη υποστήριξης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×