Επιλέξτε την έκδοση 64 bit ή 32 bit του Office

Εάν δεν είστε σίγουροι για την έκδοση του Office που διαθέτετε, ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ; Διαφορετικά, επιλέξτε παρακάτω την έκδοση του Office.

Σημαντικό   Δεν μπορείτε να εκτελέσετε πρόσθετα ή αρχεία MDE που έχουν μεταγλωττιστεί σε μια έκδοση 32 bit του Office σε μια έκδοση 64 bit του Office και το αντίστροφο.

Γνωρίζω ποια έκδοση θέλω. Πώς μπορώ να την εγκαταστήσω;

Η έκδοση 64 bit του Office εγκαθίσταται αυτόματα, εκτός εάν επιλέξετε την έκδοση 32 bit προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Για να εγκαταστήσετε είτε την έκδοση 32 είτε την 64- bit του Microsoft 365 ή του Office 2019, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Εγκατάσταση του Office σε PC.

Σημαντικό: Εάν εγκαταστήσετε την έκδοση 64-bit, αλλά θέλετε την έκδοση 32-bit αντ' αυτού, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την έκδοση 64-bit πριν εγκαταστήσετε την έκδοση 32-bit. Το ίδιο ισχύει και αν εγκαταστήσατε την έκδοση 32 bit, αλλά θέλετε να εγκαταστήσετε την έκδοση 64-bit. Ανατρέξτε στο σφάλμα "Δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση του Office (32 bit ή 64 bit)".

Εάν ακόμη δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση, 32 bit ή 64 bit, είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 64 bit

Οι υπολογιστές που εκτελούν εκδόσεις 64 bit των Windows διαθέτουν συνήθως περισσότερους πόρους, όπως επεξεργαστική ισχύ και μνήμη, σε σχέση με τους προγενέστερους υπολογιστές 32 bit. Επίσης, οι εφαρμογές 64 bit μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερη μνήμη σε σχέση με τις εφαρμογές 32 bit (έως 18,4 εκατομμύρια petabyte). Επομένως, αν στα σενάριά σας περιλαμβάνονται μεγάλα αρχεία ή/και εργασία με μεγάλα σύνολα δεδομένων και ο υπολογιστής σας εκτελεί την έκδοση 64 bit των Windows, η έκδοση 64 bit είναι η σωστή επιλογή όταν:

 • Εργάζεστε με μεγάλα σύνολα δεδομένων, όπως βιβλία εργασίας του Excel σε εταιρική κλίμακα με πολύπλοκους υπολογισμούς, πολλούς συγκεντρωτικούς πίνακες, συνδέσεις δεδομένων σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων, το Power Pivot, το Χάρτη 3D, το Power View ή τη δυνατότητα λήψης και μετασχηματισμού. Η έκδοση 64 bit του Office μπορεί να έχει καλύτερες επιδόσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ανατρέξτε στα θέματα Προδιαγραφές και όρια του Excel, Προδιαγραφές και όρια μοντέλων δεδομένων και Χρήση μνήμης της έκδοσης 32 bit του Excel.

 • Εργάζεστε με εξαιρετικά μεγάλες εικόνες, βίντεο ή κινούμενα σχέδια στο PowerPoint. Η έκδοση 64 bit του Office ενδέχεται να είναι πιο κατάλληλη για το χειρισμό αυτών των σύνθετων σειρών διαφανειών.

 • Εργάζεστε με αρχεία με μέγεθος μεγαλύτερο από 2 GB στο Project, ειδικά αν το έργο έχει πολλά δευτερεύοντα έργα.

 • Αναπτύσσετε εσωτερικά λύσεις του Office, όπως πρόσθετα ή προσαρμογές σε επίπεδο εγγράφου. Η χρήση της έκδοσης 64 bit του Office σάς επιτρέπει την παροχή μιας έκδοσης 64 bit καθώς και μιας έκδοσης 32 bit αυτών των λύσεων. Οι εσωτερικοί προγραμματιστές λύσεων του Office θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην έκδοση 64 bit του Office 2016 για τη δοκιμή και την ενημέρωση αυτών των λύσεων.

 • Εργάζεστε με τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" στην Access και, ενώ αυτός ο τύπος δεδομένων υποστηρίζεται από την Access 32 bit, ενδέχεται να δείτε μη αναμενόμενα αποτελέσματα κατά την εκτέλεση κώδικα ή παραστάσεων που χρησιμοποιούν εγγενείς βιβλιοθήκες VBA 32 bit. Η VBA 64 bit παρέχει τον τύπο δεδομένων LongLong, που υποστηρίζει πλήρως μεγάλους αριθμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός".

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 32 bit

Τα παρακάτω συστήματα υπολογιστών μπορούν να εγκαταστήσουν μόνο το Office 32 bit. Ελέγξτε την έκδοση των Windows που διαθέτετε.

 • Λειτουργικό σύστημα 64 bit με επεξεργαστή τεχνολογίας ARM

 • Λειτουργικό σύστημα 32 bit με επεξεργαστή x86 (32 bit)

 • RAM μικρότερη από 4 GB

Συμβουλή: Εάν διαθέτετε λειτουργικό σύστημα 64 bit με επεξεργαστή τεχνολογίας x64, μπορείτε να εγκαταστήσετε είτε το Office 32 bit ή το Office 64 bit.

Οι επαγγελματίες IT και ιδίως οι προγραμματιστές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τις ακόλουθες περιπτώσεις όπου η έκδοση 32 bit του Office εξακολουθεί να είναι η καλύτερη επιλογή για τους ίδιους ή τον οργανισμό τους.

 • Έχετε πρόσθετα COM 32 bit χωρίς εναλλακτική έκδοση 64 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε πρόσθετα COM 32 bit σε Office 32 bit και Windows 64 bit. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του προσθέτου COM και να ζητήσετε μια έκδοση 64 bit.

 • Χρησιμοποιείτε στοιχεία ελέγχου 32 bit χωρίς εναλλακτική έκδοση 64 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε στοιχεία ελέγχου 32 bit σε Office 32 bit, όπως τα Κοινά στοιχεία ελέγχου των Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) ή τυχόν υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου 32 bit τρίτων κατασκευαστών.

 • Ο κώδικας VBA χρησιμοποιεί προτάσεις Declare Η αλλαγή του μεγαλύτερου μέρους του κώδικα VBA δεν είναι απαραίτητη κατά τη χρήση του σε έκδοση 64 bit ή 32 bit, εκτός αν χρησιμοποιείτε προτάσεις Declare για την κλήση API των Windows που χρησιμοποιούν τύπους δεδομένων 32 bit, όπως long, για δείκτες και δείκτες χειρισμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η προσθήκη του PtrSafe στο Declare και η αντικατάσταση του long με LongPtr θα καταστήσει την πρόταση Declare συμβατή με εκδόσεις τόσο 32 bit όσο και 64 bit. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι δυνατό σε σπάνιες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει API 64 bit για Declare. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές VBA που χρειάζονται ώστε να εκτελεστεί σε Office 64 bit, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση Visual Basic for Applications 64 Bit.

 • Έχετε εφαρμογές MAPI 32 bit για το Outlook. Με τον αριθμό πελατών με Outlook 64 bit σε συνεχή αύξηση, η αναδημιουργία εφαρμογών, προσθέτων ή μακροεντολών MAPI 32 bit για Outlook 64 bit είναι η προτεινόμενη επιλογή, αλλά, αν χρειάζεται, μπορείτε να συνεχίσετε επίσης να τις εκτελείτε με Outlook 32 bit μόνο. Για να ενημερωθείτε σχετικά με την προετοιμασία εφαρμογών του Outlook για πλατφόρμες τόσο 32 bit όσο και 64 bit, ανατρέξτε στα θέματα Δημιουργία εφαρμογών MAPI σε πλατφόρμες 32 Bit και 64 Bit και Αναφορά MAPI Outlook.

 • Ενεργοποιείτε διακομιστή ή αντικείμενο OLE 32 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε την εφαρμογή διακομιστή OLE 32 bit έχοντας εγκατεστημένη μια έκδοση 32 bit του Office.

 • Χρησιμοποιείτε το SharePoint Server 2010 και χρειάζεστε την προβολή "Επεξεργασία σε φύλλο δεδομένων". Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα της προβολής Επεξεργασία σε φύλλο δεδομένων στον SharePoint Server 2010 με πρόγραμμα-πελάτη Office 32 bit.

 • Χρειάζεστε αρχεία βάσης δεδομένων .mde, .ade και .accde 32 bit της Microsoft Access. Ενώ μπορείτε να μεταγλωττίσετε ξανά αρχεία .mde, .ade και .accde 32 bit ώστε να είναι συμβατά με την έκδοση 64 bit, μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε αρχεία .mde, .ade και .accde 32 bit σε Access 32 bit.

 • Χρειάζεστε αρχεία Legacy Equation Editor ή WLL (βιβλιοθήκες προσθέτων του Word) στο Word. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Legacy Word Equation Editor και να εκτελείτε αρχεία WLL σε Word 32 bit.

 • Έχετε ένα παλιό ενσωματωμένο αρχείο πολυμέσων στην παρουσίασή σας του PowerPoint χωρίς διαθέσιμο κωδικοποιητή 64 bit.

Έτοιμοι για εγκατάσταση;

Για να εγκαταστήσετε είτε την έκδοση 32 είτε την 64- bit του Microsoft 365 ή του Office 2019, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Εγκατάσταση του Office σε PC.

Γνωρίζω ποια έκδοση θέλω. Πώς μπορώ να την εγκαταστήσω;

Η έκδοση 32 bit του Office εγκαθίσταται αυτόματα, εκτός εάν επιλέξετε την έκδοση 64 bit προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Για να εγκαταστήσετε την έκδοση 32 ή 64 bit του Office 2016, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Εγκατάσταση του Microsoft 365 ή 2016 σε PC.

Σημαντικό: Εάν έχετε εγκαταστήσει ήδη την έκδοση 32 bit, αλλά θέλετε να εγκαταστήσετε την έκδοση 64 bit (ή το αντίστροφο), πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση της έκδοσης που δεν θέλετε προτού εγκαταστήσετε την έκδοση που θέλετε. Ανατρέξτε στο θέμα Μήνυμα σφάλματος "Δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση του Office (64 bit ή 32 bit)".

Εάν ακόμη δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση, 32 bit ή 64 bit, είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 64 bit

Οι υπολογιστές που εκτελούν εκδόσεις 64 bit των Windows διαθέτουν συνήθως περισσότερους πόρους, όπως επεξεργαστική ισχύ και μνήμη, σε σχέση με τους προγενέστερους υπολογιστές 32 bit. Επίσης, οι εφαρμογές 64 bit μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερη μνήμη σε σχέση με τις εφαρμογές 32 bit (έως 18,4 εκατομμύρια petabyte). Επομένως, αν στα σενάριά σας περιλαμβάνονται μεγάλα αρχεία ή/και εργασία με μεγάλα σύνολα δεδομένων και ο υπολογιστής σας εκτελεί την έκδοση 64 bit των Windows, η έκδοση 64 bit είναι η σωστή επιλογή όταν:

 • Εργάζεστε με μεγάλα σύνολα δεδομένων, όπως βιβλία εργασίας του Excel σε εταιρική κλίμακα με πολύπλοκους υπολογισμούς, πολλούς συγκεντρωτικούς πίνακες, συνδέσεις δεδομένων σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων, το Power Pivot, το Χάρτη 3D, το Power View ή τη δυνατότητα λήψης και μετασχηματισμού. Η έκδοση 64 bit του Office μπορεί να έχει καλύτερες επιδόσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ανατρέξτε στα θέματα Προδιαγραφές και όρια του Excel, Προδιαγραφές και όρια μοντέλων δεδομένων και Χρήση μνήμης της έκδοσης 32 bit του Excel.

 • Εργάζεστε με εξαιρετικά μεγάλες εικόνες, βίντεο ή κινούμενα σχέδια στο PowerPoint. Η έκδοση 64 bit του Office ενδέχεται να είναι πιο κατάλληλη για το χειρισμό αυτών των σύνθετων σειρών διαφανειών.

 • Εργάζεστε με αρχεία με μέγεθος μεγαλύτερο από 2 GB στο Project, ειδικά αν το έργο έχει πολλά δευτερεύοντα έργα.

 • Αναπτύσσετε εσωτερικά λύσεις του Office, όπως πρόσθετα ή προσαρμογές σε επίπεδο εγγράφου. Η χρήση της έκδοσης 64 bit του Office σάς επιτρέπει την παροχή μιας έκδοσης 64 bit καθώς και μιας έκδοσης 32 bit αυτών των λύσεων. Οι εσωτερικοί προγραμματιστές λύσεων του Office θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην έκδοση 64 bit του Office 2016 για τη δοκιμή και την ενημέρωση αυτών των λύσεων.

 • Εργάζεστε με τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος αριθμός" στην Access και, ενώ αυτός ο τύπος δεδομένων υποστηρίζεται από την Access 32 bit, ενδέχεται να δείτε μη αναμενόμενα αποτελέσματα κατά την εκτέλεση κώδικα ή παραστάσεων που χρησιμοποιούν εγγενείς βιβλιοθήκες VBA 32 bit. Η VBA 64 bit παρέχει τον τύπο δεδομένων LongLong, που υποστηρίζει πλήρως μεγάλους αριθμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός".

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 32 bit

Το λειτουργικό σύστημα 32 bit με επεξεργαστή x86 (32 bit) μπορεί να εγκαταστήσει μόνο το πρόγραμμα-πελάτη Office 32 bit. Ελέγξτε την έκδοση των Windows που διαθέτετε.

Συμβουλή: Εάν διαθέτετε λειτουργικό σύστημα 64 bit με επεξεργαστή x64, μπορείτε να εγκαταστήσετε είτε το Office 32 bit είτε το Office 64 bit.

Οι επαγγελματίες IT και ιδίως οι προγραμματιστές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τις ακόλουθες περιπτώσεις όπου η έκδοση 32 bit του Office εξακολουθεί να είναι η καλύτερη επιλογή για τους ίδιους ή τον οργανισμό τους.

 • Έχετε πρόσθετα COM 32 bit χωρίς εναλλακτική έκδοση 64 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε πρόσθετα COM 32 bit σε Office 32 bit και Windows 64 bit. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του προσθέτου COM και να ζητήσετε μια έκδοση 64 bit.

 • Χρησιμοποιείτε στοιχεία ελέγχου 32 bit χωρίς εναλλακτική έκδοση 64 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε στοιχεία ελέγχου 32 bit σε Office 32 bit, όπως τα Κοινά στοιχεία ελέγχου των Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) ή τυχόν υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου 32 bit τρίτων κατασκευαστών.

 • Ο κώδικας VBA χρησιμοποιεί προτάσεις Declare Η αλλαγή του μεγαλύτερου μέρους του κώδικα VBA δεν είναι απαραίτητη κατά τη χρήση του σε έκδοση 64 bit ή 32 bit, εκτός αν χρησιμοποιείτε προτάσεις Declare για την κλήση API των Windows που χρησιμοποιούν τύπους δεδομένων 32 bit, όπως long, για δείκτες και δείκτες χειρισμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η προσθήκη του PtrSafe στο Declare και η αντικατάσταση του long με LongPtr θα καταστήσει την πρόταση Declare συμβατή με εκδόσεις τόσο 32 bit όσο και 64 bit. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι δυνατό σε σπάνιες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει API 64 bit για Declare. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές VBA που χρειάζονται ώστε να εκτελεστεί σε Office 64 bit, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση Visual Basic for Applications 64 Bit.

 • Έχετε εφαρμογές MAPI 32 bit για το Outlook. Με τον αριθμό πελατών με Outlook 64 bit σε συνεχή αύξηση, η αναδημιουργία εφαρμογών, προσθέτων ή μακροεντολών MAPI 32 bit για Outlook 64 bit είναι η προτεινόμενη επιλογή, αλλά, αν χρειάζεται, μπορείτε να συνεχίσετε επίσης να τις εκτελείτε με Outlook 32 bit μόνο. Για να ενημερωθείτε σχετικά με την προετοιμασία εφαρμογών του Outlook για πλατφόρμες τόσο 32 bit όσο και 64 bit, ανατρέξτε στα θέματα Δημιουργία εφαρμογών MAPI σε πλατφόρμες 32 Bit και 64 Bit και Αναφορά MAPI Outlook.

 • Ενεργοποιείτε διακομιστή ή αντικείμενο OLE 32 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε την εφαρμογή διακομιστή OLE 32 bit έχοντας εγκατεστημένη μια έκδοση 32 bit του Office.

 • Χρησιμοποιείτε το SharePoint Server 2010 και χρειάζεστε την προβολή "Επεξεργασία σε φύλλο δεδομένων". Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα της προβολής Επεξεργασία σε φύλλο δεδομένων στον SharePoint Server 2010 με πρόγραμμα-πελάτη Office 32 bit.

 • Χρειάζεστε αρχεία βάσης δεδομένων .mde, .ade και .accde 32 bit της Microsoft Access. Ενώ μπορείτε να μεταγλωττίσετε ξανά αρχεία .mde, .ade και .accde 32 bit ώστε να είναι συμβατά με την έκδοση 64 bit, μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε αρχεία .mde, .ade και .accde 32 bit σε Access 32 bit.

 • Χρειάζεστε αρχεία Legacy Equation Editor ή WLL (βιβλιοθήκες προσθέτων του Word) στο Word. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Legacy Word Equation Editor και να εκτελείτε αρχεία WLL σε Word 32 bit.

 • Έχετε ένα παλιό ενσωματωμένο αρχείο πολυμέσων στην παρουσίασή σας του PowerPoint χωρίς διαθέσιμο κωδικοποιητή 64 bit.

Έτοιμοι για εγκατάσταση;

Για να εγκαταστήσετε την έκδοση 32 ή 64 bit του Office 2016, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Εγκατάσταση του Microsoft 365 ή 2016 σε PC.

Υπάρχουν δύο εκδόσεις του Office 2013 που είναι διαθέσιμες για εγκατάσταση, η έκδοση 32 bit και η έκδοση 64 bit. Συνιστάται η έκδοση 32 bit του Office για τους περισσότερους χρήστες, επειδή είναι πιο συμβατή με τις περισσότερες άλλες εφαρμογές, ειδικά με τα πρόσθετα 3ων κατασκευαστών. Ωστόσο, εξετάστε το ενδεχόμενο εγκατάστασης της έκδοσης 64 bit, ειδικά εάν εργάζεστε με μεγάλα τμήματα πληροφοριών ή γραφικά.

Ξέρω ότι θέλω την έκδοση 64 bit. Πώς μπορώ να την εγκαταστήσω;

Για να εγκαταστήσετε το Office 2013, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση του Office 2013.

Σημείωση: Εάν έχετε εγκαταστήσει ήδη την έκδοση 32 bit, αλλά θέλετε να εγκαταστήσετε την έκδοση 64 bit (ή το αντίστροφο), θα πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση της έκδοσης που δεν θέλετε προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση της έκδοσης που θέλετε. Ανατρέξτε στο σφάλμα "Δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση του Office (64 bit ή 32 bit)" κατά την απόπειρα εγκατάστασης.

Εάν ακόμη δεν είστε βέβαιοι ποια είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς, ανατρέξτε στις ενότητες που ακολουθούν.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 64 bit

Η έκδοση 64 bit του Office έχει κάποιους περιορισμούς, αλλά είναι καλή επιλογή όταν:

 • Εργάζεστε με εξαιρετικά μεγάλα σύνολα δεδομένων, όπως βιβλία εργασίας του Excel σε εταιρική κλίμακα με πολύπλοκους υπολογισμούς, πολλούς συγκεντρωτικούς πίνακες, συνδέσεις με εξωτερικές βάσεις δεδομένων, το Power Pivot, το Power Map ή το Power View. Η έκδοση 64 bit του Office ίσως να είναι καλύτερη για εσάς.

 • Εργάζεστε με εξαιρετικά μεγάλες εικόνες, βίντεο ή κινήσεις στο PowerPoint. Η έκδοση 64 bit ενδέχεται να είναι πολύ πιο κατάλληλη για το χειρισμό αυτών των σύνθετων σειρών διαφανειών.

 • Εργάζεστε με εξαιρετικά μεγάλα έγγραφα του Word. Η έκδοση 64 bit του Office ενδέχεται να είναι πιο κατάλληλη για το χειρισμό εγγράφων του Word με μεγάλους πίνακες, γραφικά ή άλλα αντικείμενα.

 • Εργάζεστε με αρχεία με μέγεθος μεγαλύτερο από 2 gigabyte (GB) στο Project 2013, ειδικά αν το έργο έχει πολλά δευτερεύοντα έργα.

 • Θέλετε να διατηρήσετε την έκδοση 64 bit που χρησιμοποιείτε ήδη. Οι εκδόσεις 32 bit και 64 bit των προγραμμάτων του Office δεν είναι συμβατές, οπότε δεν είναι δυνατό να εγκαταστήσετε και τις δύο στον ίδιο υπολογιστή.

 • Αναπτύσσετε εσωτερικά λύσεις, όπως πρόσθετα ή προσαρμογές σε επίπεδο εγγράφου.

 • Η εταιρεία σας απαιτεί να χρησιμοποιηθεί τεχνολογία αποτροπής εκτέλεσης δεδομένων και υλικού (DEP) για τις εφαρμογές του Office. Το DEP είναι ένα σύνολο τεχνολογιών υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιούν κάποιες εταιρείες για να ενισχύσουν την ασφάλεια.

Εάν καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν ισχύει για εσάς, η έκδοση 32 bit είναι πιθανώς καλύτερη επιλογή.

Σημείωση: Η έκδοση 32 bit του Office λειτουργεί το ίδιο καλά τόσο με την έκδοση 32 bit των Windows όσο και με την 64 bit. Εάν εγκαθιστάτε την έκδοση 64 bit του Office, χρειάζεστε την έκδοση 64 bit των Windows. Εάν δεν κάνετε εγκατάσταση σε Windows, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε σχετικά με τις επιλογές 32 bit ή 64 bit. Για να προσδιορίσετε ποια έκδοση του Office χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στην ενότητα Ποια έκδοση του Office χρησιμοποιώ;

Εάν αποφασίσετε να μεταβείτε από Office 32 bit σε Office 64 bit, θα πρέπει πρώτα να καταργήσετε την εγκατάσταση της έκδοσης 32 bit και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε την έκδοση 64 bit.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 32 bit

Η έκδοση 64 bit του Office ενδέχεται να είναι καλύτερη σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά πρέπει να γνωρίζετε τους περιορισμούς:

 • Το λειτουργικό σύστημα 32 bit με επεξεργαστή x86 (32 bit) μπορεί να εγκαταστήσει μόνο το πρόγραμμα-πελάτη Office 32 bit. Ελέγξτε την έκδοση των Windows που διαθέτετε.

 • Εάν διαθέτετε λειτουργικό σύστημα 64 bit με επεξεργαστή x64, μπορείτε να εγκαταστήσετε είτε το Office 32 bit είτε το Office 64 bit.

Οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και συγκεκριμένα οι προγραμματιστές, πρέπει να δουν τις παρακάτω περιπτώσεις και να εξετάσουν τις συνδεδεμένες επισκοπήσεις. Εάν αυτοί οι περιορισμοί θα μπορούσαν να σας επηρεάσουν, η έκδοση 32 bit είναι καλύτερη επιλογή.

 • Λύσεις που χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη στοιχείων ελέγχου ActiveX. Τα στοιχεία ελέγχου ComCtl δεν θα λειτουργούν. Οι προγραμματιστές έχουν πολλούς τρόπους για να το παρακάμψουν αυτό και να παρέχουν μια λύση 64 bit.

 • Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX και τα πρόσθετα 32 bit άλλων κατασκευαστών δεν θα λειτουργούν. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δημιουργήσει εκδόσεις 64 bit αυτών των στοιχείων ελέγχου.

 • Η Visual Basic for Applications (VBA) που περιέχει την πρόταση "Declare" δεν λειτουργεί στην έκδοση 64 bit του Office χωρίς να ενημερώνεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιες αλλαγές VBA είναι απαραίτητες για να εκτελέσετε το Office 64 bit, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση της έκδοσης 64-bit της Visual Basic for Applications.

 • Οι μεταγλωττισμένες βάσεις δεδομένων της Access, όπως αρχεία .MDE, .ADE και .ACCDE, δεν λειτουργούν εκτός εάν έχουν συνταχθεί ειδικά για την έκδοση 64 bit του Office.

 • Έχετε εφαρμογές MAPI 32 bit για το Outlook. Με τον αριθμό πελατών με Outlook 64 bit σε συνεχή αύξηση, η αναδημιουργία εφαρμογών, προσθέτων ή μακροεντολών MAPI 32 bit για Outlook 64 bit είναι η προτεινόμενη επιλογή. Για να ενημερωθείτε σχετικά με την προετοιμασία εφαρμογών του Outlook για πλατφόρμες τόσο 64 bit όσο και 32 bit, ανατρέξτε στα θέματα Δημιουργία εφαρμογών MAPI σε πλατφόρμες 32 Bit και 64 Bit και Αναφορά MAPI Outlook.

 • Στο SharePoint 2010 και στις προηγούμενες εκδόσεις, η προβολή φύλλου δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη, επειδή αυτή η προβολή χρησιμοποιεί ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX.

 • Το Microsoft Office Excel Viewer, ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων Access της Access 2013 και το πακέτο συμβατότητας για το Office 2007 θα εμποδίσει την εγκατάσταση της έκδοσης 64 bit του Office 2013.

 • Ο παλιός Equation Editor στο Word δεν υποστηρίζεται στην έκδοση 64 bit του Office 2016, αλλά η δυνατότητα Δημιουργίας εξισώσεων στο Word 2013 υποστηρίζεται σε όλες τις πλατφόρμες. Επιπλέον, οι βιβλιοθήκες πρόσθετων του Word (WLL) δεν υποστηρίζονται στην έκδοση 64 Bit του Office 2013.

Εάν έχετε συγκεκριμένα πρόσθετα που χρησιμοποιείτε στην έκδοση 32 bit του Office, ενδέχεται να μην λειτουργούν στην έκδοση 64 bit του Office και το αντίστροφο. Εάν ανησυχείτε, ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση του Office πριν να εγκαταστήσετε τη νέα. Εξετάστε το ενδεχόμενο να δοκιμάσετε το πρόσθετο με την έκδοση 64 bit του Office ή δείτε εάν μια έκδοση 64 bit του πρόσθετου είναι διαθέσιμη από τον προγραμματιστή.

Σημαντικό: Εάν είστε διαχειριστής που αναπτύσσει το Office, θα βρείτε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση 64 bit στο TechNet, διαθέσιμες στην ενότητα εκδόσεις 64 Bit του Office 2013.

Έτοιμοι για εγκατάσταση;

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα:

Το Office 2010 ήταν η πρώτη κυκλοφορία του Office σε εκδόσεις 32 bit και 64 bit. Η έκδοση 32 bit του Office εγκαθίσταται από προεπιλογή. Ωστόσο, ποια έκδοση είναι κατάλληλη για εσάς εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Office. Εάν έχετε συγκεκριμένα πρόσθετα που χρησιμοποιείτε με την έκδοση 32 bit του Office, ίσως δεν λειτουργούν στο Office 64-bit και το αντίστροφο. Εάν ανησυχείτε, ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση του Office πριν να εγκαταστήσετε τη νέα. Εξετάστε το ενδεχόμενο να ελέγξετε το πρόσθετο με το Office 64 bit ή να ελέγξετε εάν μια έκδοση 64 bit του πρόσθετου είναι διαθέσιμη από τον προμηθευτή/προγραμματιστή.

Ξέρω ότι θέλω την έκδοση 64 bit. Πώς μπορώ να την εγκαταστήσω;

Για να εγκαταστήσετε το Office 2010, ανατρέξτε στο θέμα Office 2010.

Εάν ακόμη δεν είστε βέβαιοι ποια είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς, ανατρέξτε στις ενότητες που ακολουθούν.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 64 bit

Παρακάτω παρατίθενται τα οφέλη της χρήσης της έκδοσης 64 bit του Office 2010 και υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, όπως ότι δεν λειτουργεί καλά με κάποιες παλαιότερες εκδόσεις πρόσθετων. Οι περιορισμοί είναι ο κύριος λόγος που η έκδοση 32 bit εγκαθίσταται αυτόματα (από προεπιλογή), ακόμα και στο λειτουργικό σύστημα Windows 64 bit.

Αν τα σενάρια εργασίας σας περιλαμβάνουν πολύ μεγάλα αρχεία ή/και εργασία με μεγάλα σύνολα δεδομένων και ο υπολογιστής σας εκτελεί την έκδοση 64 bit των Windows, η έκδοση 64 bit είναι η σωστή επιλογή συγκεκριμένα όταν:

 • Εργάζεστε με πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων, όπως βιβλία εργασίας του Office Excel σε εταιρική κλίμακα με πολύπλοκους υπολογισμούς, πολλούς συγκεντρωτικούς πίνακες, συνδέεστε με εξωτερικές βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιείτε δυνατότητες όπως το Power Pivot, ο χάρτης 3D, το Power View ή η δυνατότητα Λήψη και μετασχηματισμός. Επειδή το Office 64 bit δεν επιβάλλει συγκεκριμένα όρια στο μέγεθος του αρχείου, όπως κάνει το Office 32 bit (όριο των 2 gigabyte (GB)), ενδέχεται να λειτουργεί καλύτερα με μεγάλα σύνολα δεδομένων.

 • Εργάζεστε με εξαιρετικά μεγάλες εικόνες, βίντεο ή κινούμενα σχέδια στο Office PowerPoint. Η έκδοση 64 bit του Office ενδέχεται να είναι πιο κατάλληλη για το χειρισμό αυτών των σύνθετων σειρών διαφανειών.

 • Εργάζεστε με αρχεία που καταλαμβάνουν χώρο μεγαλύτερο από 2 gigabyte στο Office Project, ειδικά αν το έργο έχει πολλά δευτερεύοντα έργα.

 • Αναπτύσσετε εσωτερικά λύσεις του Office, όπως πρόσθετα ή προσαρμογές σε επίπεδο εγγράφου.

 • Ο οργανισμός σας απαιτεί αναγκαστική Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων (DEP) υλικού για τις εφαρμογές του Office. Το DEP είναι ένα σύνολο τεχνολογιών υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιούν ορισμένοι οργανισμοί για να ενισχύσουν την ασφάλεια. Για εγκαταστάσεις 64 bit το DEP επιβάλλεται πάντα, ενώ σε εγκαταστάσεις 32 bit πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του DEP χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις.

 • Καθώς περισσότεροι πελάτες του Outlook χρησιμοποιούν την έκδοση 64 bit, προτείνεται η αναδόμηση για Outlook 64 bit των εφαρμογών διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων (MAPI), πρόσθετων ή μακροεντολών σε 32 bit. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο μπορείτε επίσης να συνεχίσετε να τα εκτελείτε μόνο με το Outlook 32 bit.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 32 bit

Το λειτουργικό σύστημα 32 bit με επεξεργαστή x86 (32 bit) μπορεί να εγκαταστήσει μόνο το πρόγραμμα-πελάτη Office 32 bit. Ελέγξτε την έκδοση των Windows που διαθέτετε.

Εάν διαθέτετε λειτουργικό σύστημα 64 bit με επεξεργαστή x64, μπορείτε να εγκαταστήσετε είτε το Office 32 bit είτε το Office 64 bit.

Συμβουλή: Εκτός από την παροχή υποστήριξης για τις εκδόσεις 32 bit των Windows, η έκδοση 32 bit του Office υποστηρίζεται σε υπολογιστές που εκτελούν τις εκδόσεις 64 bit των Windows. Το Office 2010 επιτρέπει στους χρήστες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου Microsoft ActiveX, πρόσθετα μοντέλου αντικειμένου στοιχείου (COM) και Visual Basic for Applications (VBA). Αυτά είναι κυρίως 32 bit επειδή για πολλά πρόσθετα δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις 64 bit.

 • Εάν η εταιρεία σας πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί επεκτάσεις στο Office, όπως στοιχεία ελέγχου ActiveX, πρόσθετα τρίτων κατασκευαστών, εσωτερικές λύσεις ενσωματωμένες στις προηγούμενες εκδόσεις του Office ή εκδόσεις 32 bit λογισμικού σε απευθείας διασύνδεση με το Office, συνιστάται να προτιμήσετε την αυτόματα εγκατεστημένη έκδοση 32 bit (x 86) του Office 2010 σε υπολογιστές που εκτελούν λειτουργικά συστήματα Windows με υποστήριξη τόσο 32 bit όσο και 64 bit.

 • Χρησιμοποιείτε στοιχεία ελέγχου 32 bit χωρίς εναλλακτική έκδοση 64 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε στοιχεία ελέγχου 32 bit σε Office 32 bit, όπως τα Κοινά στοιχεία ελέγχου των Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) ή τυχόν υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου 32 bit τρίτων κατασκευαστών.

 • Ο κώδικας VBA χρησιμοποιεί προτάσεις Declare. Η Visual Basic for Applications (VBA) που περιέχει προτάσεις "Declare" δεν λειτουργεί στην έκδοση 64 bit του Office χωρίς να ενημερώνεται.

 • Στον SharePoint Server 2010 ή προηγούμενης έκδοσης, η προβολή φύλλου δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη. Ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα της προβολής Επεξεργασία σε φύλλο δεδομένων στον SharePoint Server 2010 με έναν πρόγραμμα-πελάτη Office 32 bit.

 • Οι μεταγλωττισμένες βάσεις δεδομένων της Access, όπως αρχεία .MDE και .ACCDE, δεν λειτουργούν εκτός εάν έχουν συνταχθεί ειδικά για την έκδοση 64 bit του Office.

 • Χρειάζεστε αρχείο Legacy Equation Editor ή WLL (βιβλιοθήκες προσθέτων του Word) στο Word. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε παλαιού τύπου Word Equation Editor (τα αρχεία WLL ήταν υπό απόσυρση στην έκδοση 32 bit και δεν υποστηρίζονται στο Office 2010).

 • Δεν υπάρχει κωδικοποιητής (λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη συμπίεση ή αποσυμπίεση ενός αρχείου βίντεο ή ήχου) διαθέσιμος σε έκδοση 64 bit για τρεις μορφές αρχείων πολυμέσων QuickTime. Επομένως, εάν έχετε ένα παλιό αρχείο ενσωματωμένο μέσα σε μια παρουσίαση του PowerPoint, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Office 32 bit.

Έτοιμοι για εγκατάσταση;

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα:

Δείτε επίσης

Ποιο λειτουργικό σύστημα Windows χρησιμοποιώ;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

×