Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δημιουργία, απάντηση ή προώθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.com

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από διαφορετική διεύθυνση στο Outlook.com

Προσθήκη εικόνων ή επισύναψη αρχείων στο Outlook.com

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς και της εμφάνισης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.com

Αλλαγή της ζώνης ώρας και των ρυθμίσεων γλώσσας στο Outlook.com.

Δημιουργία μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δημιουργία προτύπου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βασισμένου σε πρότυπο

Επισύναψη μηνύματος, επαφής, αρχείου ή εργασίας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προσθήκη γραφικών σε μηνύματα

Μείωση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων

Προσθήκη πίνακα σε ένα μήνυμα

Προσθήκη και αίτηση αποδεικτικών ανάγνωσης και ειδοποιήσεων παράδοσης

Προσθήκη δυνατοτήτων παρακολούθησης στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δημιουργία ψηφοφοριών σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων

Χρήση σημαίας στα μηνύματα για παρακολούθηση

Χρήση αναφορών με το σύμβολο @ για την προσέλκυση της προσοχής κάποιου ατόμου

Απάντηση ή προώθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×