Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση AND, μία από τις λογικές συναρτήσεις, για να προσδιορίσετε εάν όλες οι συνθήκες σε μια δοκιμή είναι TRUE.

Παράδειγμα

Παραδείγματα της συνάρτησης AND

Η συνάρτηση AND επιστρέφει την τιμή TRUE εάν όλα τα ορίσματα είναι TRUE, ενώ επιστρέφει την τιμή FALSE εάν ένα ή περισσότερα ορίσματα είναι FALSE.

Μία κοινή χρήση για τη συνάρτηση AND είναι η επέκταση της χρησιμότητας των άλλων συναρτήσεων που εκτελούν λογικούς ελέγχους. Για παράδειγμα, η συνάρτηση IF εκτελεί έναν λογικό έλεγχο και, στη συνέχεια, επιστρέφει μία τιμή εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι TRUE (Αληθές) και άλλη τιμή εάν το αποτέλεσμά του είναι FALSE (Ψευδές). Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση AND ως το όρισμα λογικός_έλεγχος της συνάρτησης IF, μπορείτε να ελέγξετε πολλές διαφορετικές συνθήκες αντί για μόνο μία.

Σύνταξη

AND(λογική1; [λογική2]; ...)

Η σύνταξη της συνάρτησης AND περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

Λογική1

Απαιτείται. Η πρώτη συνθήκη που θέλετε να ελέγξετε και η οποία μπορεί να είναι TRUE ή FALSE.

Λογική2; ...

Προαιρετικό. Πρόσθετες συνθήκες που θέλετε να ελέγξετε και οι οποίες μπορεί να είναι TRUE ή FALSE, έως 255 συνθήκες.

Παρατηρήσεις

  • Τα ορίσματα πρέπει να είναι λογικές τιμές, όπως TRUE ή FALSE ή πρέπει να είναι πίνακες ή αναφορές που περιέχουν λογικές τιμές.

  • Εάν ένα όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται.

  • Εάν η καθορισμένη περιοχή δεν περιέχει λογικές τιμές, η συνάρτηση AND επιστρέφει το σφάλμα #ΤΙΜΗ!.

Παραδείγματα

Ακολουθούν ορισμένα γενικά παραδείγματα χρήσης της συνάρτησης AND είτε μόνης της είτε σε συνδυασμό με τη συνάρτηση IF.

Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων IF με τη συνάρτηση AND

Τύπος

Περιγραφή

=AND(A2>1;A2<100)

Εμφανίζει την τιμή TRUE εάν το A2 είναι μεγαλύτερο από 1 ΚΑΙ μικρότερο από 100, διαφορετικά εμφανίζει την τιμή FALSE.

=IF(AND(A2<A3;A2<100);A2;"Η τιμή είναι εκτός των ορίων")

Εμφανίζει την τιμή του κελιού A2 εάν είναι μικρότερη από την τιμή του κελιού A3 ΚΑΙ μικρότερη από 100, διαφορετικά εμφανίζει το μήνυμα "Η τιμή είναι εκτός των ορίων".

=IF(AND(A3>1;A3<100);A3;"Η τιμή είναι εκτός των ορίων")

Εμφανίζει την τιμή του κελιού A3 εάν είναι μεγαλύτερη από 1 ΚΑΙ μικρότερη από 100, διαφορετικά εμφανίζει ένα μήνυμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο μήνυμα θέλετε.

Υπολογισμός μπόνους

Ακολουθεί ένα αρκετά συνηθισμένο σενάριο όπου πρέπει να υπολογίσουμε εάν οι πωλητές δικαιούνται μπόνους χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις IF και AND.

Παράδειγμα υπολογισμού μπόνους πωλήσεων με τις συναρτήσεις IF και AND.  Ο τύπος στο κελί E14 είναι =IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)
  • =IF(AND(B14>=$B$7,C14>=$B$5),B14*$B$8,0)ΕΑΝ το Σύνολο πωλήσεων είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με (>=) το Στόχο πωλήσεων ΚΑΙ οι Λογαριασμοί είναι περισσότεροι από ή ίσοι με (>=) το Στόχο λογαριασμών, τότε να πολλαπλασιαστεί το Σύνολο πωλήσεων επί το Ποσοστό Μπόνους, διαφορετικά να επιστραφεί η τιμή 0.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Σχετικά θέματα

Βίντεο: Συναρτήσεις IF για προχωρημένους
Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένθετες συναρτήσεις σε έναν τύπο
Συνάρτηση IF
Συνάρτηση OR
Συνάρτηση NOT
Επισκόπηση των τύπων στο Excel
Τρόπος αποφυγής κατεστραμμένων τύπων
Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους
Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel
Λογικές συναρτήσεις (αναφορά)
Excel (αλφαβητικά)
Excel συναρτήσεων (ανά κατηγορία)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×