Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Η συνάρτηση SWITCH αξιολογεί μία τιμή (που ονομάζεται η παράσταση) σε αντιπαραβολή με μια λίστα τιμών και επιστρέφει το αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στην πρώτη τιμή που συμφωνεί. Εάν δεν υπάρχει τιμή συμφωνίας, μπορεί να επιστραφεί μια προαιρετική προεπιλεγμένη τιμή.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε Windows ή Mac, εάν έχετε Office 2019 ή εάν έχετε μια Microsoft 365 σας. Αν είσαστε συνδρομητής του Microsoft 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση του Office.

Σύνταξη

SWITCH(παράσταση, τιμή1, αποτέλεσμα1, [προεπιλογή ή τιμή2, αποτέλεσμα2],…[προεπιλογή ή τιμή3, αποτέλεσμα3])

Όρισμα

Περιγραφή

παράσταση
(απαιτείται)

Η παράσταση είναι η τιμή (αριθμός, ημερομηνία, κείμενο) που θα συγκριθεί σε αντιπαραβολή με τις τιμές: τιμή1…τιμή126.

τιμή1…τιμή126

ΤιμήN είναι μια τιμή που θα συγκριθεί σε αντιπαραβολή με την παράσταση.

αποτέλεσμα1…αποτέλεσμα126

ΑποτέλεσμαN είναι η τιμή που επιστρέφεται, όταν το αντίστοιχο όρισμα τιμήN συμφωνεί με την παράσταση. Η τιμή ΑποτέλεσμαN πρέπει να παρέχεται για κάθε αντίστοιχο όρισμα τιμήN .

προεπιλογή
(προαιρετικό)

Η προεπιλογή είναι η τιμή που επιστρέφεται σε περίπτωση που δεν βρεθεί καμία τιμή συμφωνίας στις παραστάσεις τιμήN. Το όρισμα "προεπιλογή" αναγνωρίζεται από το γεγονός ότι δεν έχει αντίστοιχη παράσταση resultN (βλέπε παραδείγματα). Η προεπιλογή πρέπει να είναι το τελευταίο όρισμα στη συνάρτηση.

Επειδή οι συναρτήσεις περιορίζονται σε 254 ορίσματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως 126 ζεύγη ορισμάτων τιμών και αποτελεσμάτων.

Επισκόπηση

Στην απλούστερη μορφή της, η συνάρτηση SWITCH έχει ως εξής:

  • =SWITCH(Τιμή για εναλλαγή, Τιμή για συμφωνία1...[2-126], Τιμή επιστροφής εάν υπάρχει συμφωνία1...[2-126], Τιμή επιστροφής εάν δεν βρεθεί αντιστοιχία)

Με αυτήν μπορείτε να αξιολογήσετε έως και 126 τιμές συμφωνίας και αποτελέσματα.

Δείτε τον παρακάτω τύπο:

Ανάλυση των ορισμάτων της συνάρτησης SWITCH
  1. Τιμή για εναλλαγή; Σε αυτή την περίπτωση, το WEEKDAY(A2) ισούται με 2.

  2. Με ποια τιμή θέλετε να συμφωνεί; Σε αυτή την περίπτωση, είναι 1, 2 και 3.

  3. Εάν βρεθεί τιμή συμφωνίας, τι θέλετε να επιστρέψει ως αποτέλεσμα; Σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν Κυριακή για 1, Δευτέρα για 2 και Τρίτη για 3.

  4. Προεπιλεγμένη τιμή επιστροφής, εάν δεν βρεθεί τιμή συμφωνίας. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι το κείμενο "Καμία αντιστοιχία".

    Σημείωση: Εάν δεν υπάρχουν τιμές συμφωνίας και δεν παρέχεται προεπιλεγμένο όρισμα, η συνάρτηση SWITCH επιστρέφει το σφάλμα #Δ/Υ!.

Παραδείγματα

Για να δείτε τη συνάρτηση SWITCH στην πράξη, αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος από τον παρακάτω πίνακα και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Εάν δεν εμφανίζονται τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 > Enter. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Παράδειγμα

Τιμή

Τύπος

Αποτέλεσμα

2

=SWITCH(WEEKDAY(A2),1,"Κυριακή",2,"Δευτέρα",3,"Τρίτη","Καμία αντιστοιχία")

Επειδή A2=2 και "Δευτέρα" είναι το όρισμα αποτελέσματος που αντιστοιχεί στην τιμή 2, η συνάρτηση SWITCH επιστρέφει "Δευτέρα"

99

=SWITCH(A3,1,"Κυριακή",2,"Δευτέρα",3,"Τρίτη")

Επειδή δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία και κανένα άλλο όρισμα, η συνάρτηση SWITCH επιστρέφει #Δ/Υ!

99

=SWITCH(A4,1,"Κυριακή",2,"Δευτέρα",3,"Τρίτη","Καμία αντιστοιχία")

Καμία αντιστοιχία

2

=SWITCH(A5,1,"Κυριακή",7,"Σάββατο","εργάσιμη")

εργάσιμη

3

=SWITCH(A6,1,"Κυριακή",2,"Δευτέρα",3,"Τρίτη","Καμία αντιστοιχία")

Τρίτη

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη στις Κοινότητες.

Δείτε επίσης

Συνάρτηση VLOOKUP

Συνάρτηση CHOOSE

Συνάρτηση IF

Συνάρτηση IFS

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel

Λογικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×