Επιδιόρθωση προβλημάτων με τη ρύθμιση των ακουστικών Surface Headphones

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη ρύθμιση ή τη σύνδεση των ακουστικών Surface Headphones 2, ακολουθούν μερικά βήματα που μπορείτε να δοκιμάσετε για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία τους.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση των ακουστικών σας; Ελέγξτε το θέμα Επιδιόρθωση προβλημάτων με τη χρήση των ακουστικών Surface Headphones.

Προβλήματα με τη ρύθμιση των ακουστικών Surface Headphones

Δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ζεύξη των ακουστικών Surface Headphones με το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή Windows 10. Αυτά τα προβλήματα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Τα ακουστικά Surface Headphones είναι σε λειτουργία ζεύξης, αλλά ο υπολογιστής ή το τηλέφωνο δεν μπορεί να τα εντοπίσει.

 • Ο υπολογιστής ή το τηλέφωνο εντοπίζει τα ακουστικά, αλλά εμφανίζεται ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία ζεύξης μέσω Bluetooth.

Δοκιμάστε τα εξής

Ενεργοποίηση Bluetooth

 • Στα Windows 10: Ανοίξτε το Κέντρο ενεργειών και βεβαιωθείτε ότι η Bluetooth γρήγορη ενέργεια Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 • Σε iOS: Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις, πατήστε Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

 • Σε Android: Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

Αν το Bluetooth ήταν ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά, για να ελέγξετε αν αυτό θα επιλύσει το πρόβλημα.

Αν ο υπολογιστής ή το τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπίσει τα ακουστικά, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι σε λειτουργία ζεύξης, ώστε να είναι ανιχνεύσιμα.

Θέστε τα ακουστικά σας σε λειτουργία ζεύξης

 1. Αν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να τα απενεργοποιήσετε.

 2. Πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας, για να τα ενεργοποιήσετε ξανά. Θα πρέπει να ακούσετε το ποσοστό της μπαταρίας που απομένει.

 3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "You're ready to pair" (Είστε έτοιμοι για ζεύξη).

 4. Δοκιμάστε να δημιουργήστε ζεύξη με τα ακουστικά
  Για περισσότερες πληροφορίες, Ρυθμίστε τα ακουστικά επιφάνειας.

Αν είχατε δημιουργήσει ζεύξη ανάμεσα στα ακουστικά και τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο Windows 10, καταργήστε τα από το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να δημιουργήσετε ξανά τη ζεύξη.

Κατάργηση συσκευής Bluetooth

Στα Windows 10:

 1. Επιλέξτε το Start κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > συσκευές > Bluetooth & άλλες συσκευές .

 2. Επιλέξτε Surface Headphones > Κατάργηση συσκευής > Ναι για επιβεβαίωση.

Σε iOS:

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε Bluetooth.

 2. Πατήστε το εικονίδιο i δίπλα στα ακουστικά Surface Headphones και έπειτα πατήστε Αγνόηση αυτής της συσκευής.

Σε Android:

 1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth και έπειτα πατήστε το εικονίδιο Γραναζιού δίπλα στα ακουστικά Surface Headphones.

 2. Πατήστε Διακοπή σύζευξης.

Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή ή του τηλεφώνου, δοκιμάστε να δημιουργήσετε ξανά ζεύξη. Για περισσότερες πληροφορίες, Ρύθμιση Surface Headphones.

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο ή ο υπολογιστής Windows 10 υποστηρίζει Bluetooth 4.0 ή νεότερη έκδοση.

Το Surface Pro 3 και νεότερες συσκευές Surface υποστηρίζουν Bluetooth 4.0. Αν έχετε υπολογιστή από άλλο κατασκευαστή, ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για να διαπιστώσετε αν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει Bluetooth 4.0 ή νεότερη έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες, Ρύθμιση Surface Headphones.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς των ακουστικών, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά των ακουστικών Surface Headphones. Μετά την επαναφορά, δοκιμάστε να δημιουργήσετε ξανά ζεύξη.

Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows 10, εκτελέστε την αντιμετώπιση προβλημάτων Bluetooth για να δείτε αν θα επιδιορθωθεί το πρόβλημα. Για να το κάνετε αυτό, στον υπολογιστή σας, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ενημέρωση & ασφάλεια > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Bluetooth > Εκτελέστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν αντιμετωπίζετε γενικά προβλήματα με τη δυνατότητα Bluetooth στον υπολογιστή Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση προβλημάτων Bluetooth στα Windows 10.

Αν έχετε έναν άλλο υπολογιστή, ένα άλλο τηλέφωνο ή μια άλλη υποστηριζόμενη συσκευή, δοκιμάστε να δημιουργήσετε ζεύξη ανάμεσα στα ακουστικά Surface Headphones και εκείνη τη συσκευή, για να δείτε αν θα έχει αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν δεν είναι δυνατή η ζεύξη των ακουστικών με μια συγκεκριμένη συσκευή ή με όλες τις συσκευές γενικά.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση των ακουστικών Surface Headphones

Δοκιμάστε τα ακόλουθα, αν τα ακουστικά είναι ήδη σε ζεύξη μέσω Bluetooth, αλλά δεν μπορούν να συνδεθούν με το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή Windows 10.

Δοκιμάστε τα εξής

Ενεργοποίηση Bluetooth

 • Στα Windows 10: Ανοίξτε το κέντρο ενεργειών και βεβαιωθείτε ότι η γρήγορη ενέργεια Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 • Σε iOS: Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις, πατήστε Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

 • Σε Android: Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

Αν το Bluetooth ήταν ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά, για να ελέγξετε αν αυτό θα επιλύσει το πρόβλημα.

Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και κατόπιν ενεργοποιήσετε τα ξανά. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να τα απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να τα ενεργοποιήσετε ξανά.

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, δείτε αν μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση από εκεί.

Κάντε τη σύνδεση στις ρυθμίσεις Bluetooth

Στα Windows 10:

 1. Επιλέξτε το Start κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > συσκευές > Bluetooth & άλλες συσκευές .

 2. Στην περιοχή "Ήχος", επιλέξτε Surface Headphones > Σύνδεση.

Σε iOS:

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε Bluetooth.

 2. Πατήστε Surface Headphones για σύνδεση.

Σε Android:

 1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth.

 2. Πατήστε Surface Headphones για σύνδεση.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ζεύξη ανάμεσα στα ακουστικά Surface Headphones και έως οκτώ συσκευές. Ωστόσο, τα ακουστικά μπορούν να είναι συνδεδεμένα με δύο συσκευές τη φορά. Όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά, θα σας πληροφορούν με ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένα. Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από μια συσκευή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ήχου Surface. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από μια συσκευή μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις Bluetooth στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, επιλέγοντας τα ακουστικά Surface Headphones.

Αποσύνδεση ακουστικών Surface Headphones με χρήση της εφαρμογής ήχου Surface

Στα Windows 10:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ήχος επιφάνειας στη λίστα εφαρμογών.

 2. Στην περιοχή Συσκευές, επιλέξτε Surface Headphones και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λεπτομέρειες συσκευής.

 3. Στην ενότητα Αντιστοιχισμένες συσκευές, επιλέξτε Αποσύνδεση για τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.

Σε iOS ή Android:

 1. Άνοιγμα της εφαρμογής Surface Audio.

 2. Πατήστε Ρυθμίσεις δίπλα στην επιλογή ακουστικά επιφάνειας και, στη συνέχεια, πατήστε ζεύγη συσκευών.

 3. Στην περιοχή Συνδεδεμένα, πατήστε το κουμπί εναλλαγής λειτουργίας δίπλα στη συσκευή για να αποσυνδεθείτε.

Σχετικό θέμα

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη ρύθμιση ή τη σύνδεση των ακουστικών Surface Headphones, ακολουθούν μερικά βήματα που μπορείτε να δοκιμάσετε για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία τους.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση των ακουστικών σας; Ελέγξτε το θέμα Επιδιόρθωση προβλημάτων με τη χρήση των ακουστικών Surface Headphones.

Προβλήματα με τη ρύθμιση των ακουστικών Surface Headphones

Δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ζεύξη των ακουστικών Surface Headphones με το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή Windows 10. Αυτά τα προβλήματα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Τα ακουστικά Surface Headphones είναι σε λειτουργία ζεύξης, αλλά ο υπολογιστής ή το τηλέφωνο δεν μπορεί να τα εντοπίσει.

 • Ο υπολογιστής ή το τηλέφωνο εντοπίζει τα ακουστικά, αλλά εμφανίζεται ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία ζεύξης μέσω Bluetooth.

Δοκιμάστε τα εξής

Ενεργοποίηση Bluetooth

 • Στα Windows 10: Ανοίξτε το Κέντρο ενεργειών και βεβαιωθείτε ότι η Bluetooth γρήγορη ενέργεια Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 • Σε iOS: Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις, πατήστε Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

 • Σε Android: Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

Αν το Bluetooth ήταν ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά, για να ελέγξετε αν αυτό θα επιλύσει το πρόβλημα.

Αν ο υπολογιστής ή το τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπίσει τα ακουστικά, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι σε λειτουργία ζεύξης, ώστε να είναι ανιχνεύσιμα.

Θέστε τα ακουστικά σας σε λειτουργία ζεύξης

 1. Αν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να τα απενεργοποιήσετε.

 2. Πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας, για να τα ενεργοποιήσετε ξανά. Θα πρέπει να ακούσετε το ποσοστό της μπαταρίας που απομένει.

 3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "You're ready to pair" (Είστε έτοιμοι για ζεύξη).

 4. Δοκιμάστε να δημιουργήστε ζεύξη με τα ακουστικά
  Για περισσότερες πληροφορίες, Ρυθμίστε τα ακουστικά επιφάνειας με την Cortana (μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες) ή Ρυθμίστε τα ακουστικά επιφάνειας (εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών).

Αν είχατε δημιουργήσει ζεύξη ανάμεσα στα ακουστικά και τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο Windows 10, καταργήστε τα από το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να δημιουργήσετε ξανά τη ζεύξη.

Κατάργηση συσκευής Bluetooth

Στα Windows 10:

 1. Επιλέξτε το Start κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > συσκευές > Bluetooth & άλλες συσκευές .

 2. Επιλέξτε Surface Headphones > Κατάργηση συσκευής > Ναι για επιβεβαίωση.

Σε iOS:

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε Bluetooth.

 2. Πατήστε το εικονίδιο i δίπλα στα ακουστικά Surface Headphones και έπειτα πατήστε Αγνόηση αυτής της συσκευής.

Σε Android:

 1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth και έπειτα πατήστε το εικονίδιο Γραναζιού δίπλα στα ακουστικά Surface Headphones.

 2. Πατήστε Διακοπή σύζευξης.

Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή ή του τηλεφώνου, δοκιμάστε να δημιουργήσετε ξανά ζεύξη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση των ακουστικών Surface Headphones με την Cortana (μόνο Ηνωμένες Πολιτείες) ή Ρύθμιση των ακουστικών Surface Headphones (εκτός Ηνωμένων Πολιτειών).

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο ή ο υπολογιστής Windows 10 υποστηρίζει Bluetooth 4.0 ή νεότερη έκδοση.

Το Surface Pro 3 και νεότερες συσκευές Surface υποστηρίζουν Bluetooth 4.0. Αν έχετε υπολογιστή από άλλο κατασκευαστή, ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για να διαπιστώσετε αν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει Bluetooth 4.0 ή νεότερη έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση των ακουστικών Surface Headphones με την Cortana (μόνο Ηνωμένες Πολιτείες) ή Ρύθμιση των ακουστικών Surface Headphones (εκτός Ηνωμένων Πολιτειών).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς των ακουστικών, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά των ακουστικών Surface Headphones. Μετά την επαναφορά, δοκιμάστε να δημιουργήσετε ξανά ζεύξη.

Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows 10, εκτελέστε την αντιμετώπιση προβλημάτων Bluetooth για να δείτε αν θα επιδιορθωθεί το πρόβλημα. Για να το κάνετε αυτό, στον υπολογιστή σας, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ενημέρωση & ασφάλεια > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Bluetooth > Εκτελέστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν αντιμετωπίζετε γενικά προβλήματα με τη δυνατότητα Bluetooth στον υπολογιστή Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση προβλημάτων Bluetooth στα Windows 10.

Αν έχετε έναν άλλο υπολογιστή, ένα άλλο τηλέφωνο ή μια άλλη υποστηριζόμενη συσκευή, δοκιμάστε να δημιουργήσετε ζεύξη ανάμεσα στα ακουστικά Surface Headphones και εκείνη τη συσκευή, για να δείτε αν θα έχει αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν δεν είναι δυνατή η ζεύξη των ακουστικών με μια συγκεκριμένη συσκευή ή με όλες τις συσκευές γενικά.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση των ακουστικών Surface Headphones

Δοκιμάστε τα ακόλουθα, αν τα ακουστικά είναι ήδη σε ζεύξη μέσω Bluetooth, αλλά δεν μπορούν να συνδεθούν με το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή Windows 10.

Δοκιμάστε τα εξής

Ενεργοποίηση Bluetooth

 • Στα Windows 10: Ανοίξτε το κέντρο ενεργειών και βεβαιωθείτε ότι η γρήγορη ενέργεια Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

 • Σε iOS: Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις, πατήστε Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

 • Σε Android: Ανοίξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

Αν το Bluetooth ήταν ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά, για να ελέγξετε αν αυτό θα επιλύσει το πρόβλημα.

Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και κατόπιν ενεργοποιήσετε τα ξανά. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να τα απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να τα ενεργοποιήσετε ξανά.

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, δείτε αν μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση από εκεί.

Κάντε τη σύνδεση στις ρυθμίσεις Bluetooth

Στα Windows 10:

 1. Επιλέξτε το Start κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > συσκευές > Bluetooth & άλλες συσκευές .

 2. Στην περιοχή "Ήχος", επιλέξτε Surface Headphones > Σύνδεση.

Σε iOS:

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε Bluetooth.

 2. Πατήστε Surface Headphones για σύνδεση.

Σε Android:

 1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth.

 2. Πατήστε Surface Headphones για σύνδεση.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ζεύξη ανάμεσα στα ακουστικά Surface Headphones και έως οκτώ συσκευές. Ωστόσο, τα ακουστικά μπορούν να είναι συνδεδεμένα με δύο συσκευές τη φορά. Όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά, θα σας πληροφορούν με ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένα. Μπορείτε να τα αποσυνδεθείτε από μια συσκευή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Cortana ή την εφαρμογή Surface Audio. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από μια συσκευή μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις Bluetooth στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, επιλέγοντας τα ακουστικά Surface Headphones.

Αποσυνδέστε τα ακουστικά Surface Headphones χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Cortana ή την εφαρμογή Surface Audio

Στα Windows 10 (στις Ηνωμένες Πολιτείες):

 1. Για να ανοίξετε την Cortana, επιλέξτε το πλαίσιο αναζήτησης.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Devices (Συσκευές) και κατόπιν επιλέξτε Manage my Surface Headphones (Διαχείριση των ακουστικών Surface Headphones).

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Bluetooth, επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Disconnect (Αποσύνδεση).

Στα Windows 10 (εκτός Ηνωμένων Πολιτειών):

 1. Άνοιγμα της εφαρμογής Surface Audio.

 2. Επιλέξτε Λεπτομέρειες συσκευής, και μετά επιλέξτε Αποσύνδεση.

Σε συσκευές iOS ή Android (στις Ηνωμένες Πολιτείες):

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Cortana.

 2. Πατήστε το εικονίδιο Συσκευές στο κάτω μέρος και έπειτα πατήστε Surface Headphones.

 3. Στις ρυθμίσεις συσκευών, πατήστε Συζευγμένες συσκευές.

 4. Στην περιοχή Συνδεδεμένες, επιλέξτε μια συσκευή στην οποία είστε συνδεδεμένοι και έπειτα απενεργοποιήστε την εναλλαγή λειτουργίας για αποσύνδεση.

Σε συσκευή iOS ή Android (εκτός Ηνωμένων Πολιτειών)

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Surface Audio και, στη συνέχεια, πατήστε Ρυθμίσεις δίπλα στην επιλογή ακουστικά επιφάνειας.

 2. Πατήστε Paired devices (Συζευγμένες συσκευές).

 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εναλλαγή λειτουργίας για να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από το τηλέφωνό σας.

Σχετικό θέμα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×