Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Αν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή σας και αντιμετωπίζετε προβλήματα, ακολουθούν μερικά βήματα που μπορείτε να δοκιμάσετε για να επιλύσετε συνηθισμένα προβλήματα του εκτυπωτή και να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του.

Πριν ξεκινήσετε

Ξεκινήστε εκτελώντας το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων εκτυπωτή στην εφαρμογή Λήψη Βοήθειας. Η Λήψη βοήθειας εκτελεί αυτόματα διαγνωστικά και λαμβάνει τα σωστά βήματα για να επιδιορθώσει τα περισσότερα προβλήματα του εκτυπωτή.

Άνοιγμα Λήψης βοήθειας

Αν η εφαρμογή "Λήψη βοήθειας" δεν μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα του εκτυπωτή σας, δοκιμάστε τις πιθανές λύσεις που αναφέρονται παρακάτω: 

Μερικές φορές η απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση του εκτυπωτή σας ίσως επιλύσει το πρόβλημα. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή σας και αποσυνδέστε τον, περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, θέστε τον εκτυπωτή ξανά σε λειτουργία.

Εάν ο εκτυπωτής σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί, συνεχίστε στο βήμα 2.

Ελέγξτε τα καλώδια (για ενσύρματους εκτυπωτές). Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB του εκτυπωτή είναι σωστά συνδεδεμένο από τον εκτυπωτή στον υπολογιστή. Εάν το USB δεν αναγνωρίζεται, ανατρέξτε στο θέμα: Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων USB των Windows.

Ελέγξτε την ασύρματη σύνδεση (για ασύρματους εκτυπωτές). Κάντε ένα από τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή είναι ενεργοποιημένη και διαθέσιμη. Πολλοί εκτυπωτές έχουν ένα κουμπί με ένα μπλε εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης, όταν διατίθεται επιλογή ασύρματης σύνδεσης του εκτυπωτή. Για να μάθετε πού βρίσκεται αυτό το κουμπί στον εκτυπωτή σας και για να βρείτε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησής του, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή ή ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για οδηγίες.

 • Εκτελέστε τη δοκιμή ασύρματης συνδεσιμότητας του εκτυπωτή. Πολλοί εκτυπωτές διαθέτουν μια επιλογή μενού για τη δοκιμή της ασύρματης συνδεσιμότητας του εκτυπωτή. Διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή ή ανατρέξτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή του εκτυπωτή σας για οδηγίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία.

 • Εάν η δοκιμή είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα: Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ στο Internet; Για βοήθεια για προχωρημένους, ανατρέξτε στο θέμα: Επιδιόρθωση ζητημάτων σύνδεσης δικτύου στα Windows.

 • Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση με έναν εκτυπωτή Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση προβλημάτων Bluetooth στα Windows.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε σημεία ασύρματης πρόσβασης, συσκευές επέκτασης ή πολλούς ασύρματους δρομολογητές με ξεχωριστά SSID, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή για τον υπολογιστή σας.

 • Αν η κατάσταση του εκτυπωτή σας εμφανίζει την ένδειξη "Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος", ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ίδιο τον εκτυπωτή.  Αν αυτά τα δύο πρώτα βήματα δεν έλυσαν το σφάλμα, ελέγξτε τον εκτυπωτή για χαμηλό επίπεδο χαρτιού ή γραφής και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα δεν είναι ανοιχτό και ότι το χαρτί δεν είναι μπλοκαρισμένο.

Εάν ο εκτυπωτής σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί, συνεχίστε στο βήμα 3.

Δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε και να επανεγκαταστήσετε τον εκτυπωτή.

Κατάργηση του εκτυπωτή σας

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Bluetooth και Συσκευές  > Εκτυπωτές και σαρωτές .
  Άνοιγμα των ρυθμίσεων για εκτυπωτές και σαρωτές

 2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Επιλέξτε το κουμπί Κατάργηση. Στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να καταργήσετε αυτήν τη συσκευή επιλέγοντας Ναι.

Επανεγκατάσταση του εκτυπωτή

Εάν ο εκτυπωτής σας είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο δίκτυο, τα Windows θα πρέπει να τον εντοπίσουν εύκολα. Οι διαθέσιμοι εκτυπωτές μπορούν να περιλαμβάνουν όλους τους εκτυπωτές σε ένα δίκτυο, όπως εκτυπωτές Bluetooth και ασύρματους εκτυπωτές ή εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι σε έναν άλλο υπολογιστή και γίνεται κοινή χρήση τους στο δίκτυο. Ίσως χρειαστείτε άδεια για να εγκαταστήσετε ορισμένους εκτυπωτές. Για να επανεγκαταστήσετε τον εκτυπωτή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Bluetooth και Συσκευές  > Εκτυπωτές και σαρωτές .
  Άνοιγμα των ρυθμίσεων για εκτυπωτές και σαρωτές

 2. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος.  Στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη συσκευήςΑνανέωση).

 3. Περιμένετε λίγο ενώ τα Windows αναζητούν τους εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στη συσκευή (τοπικά ή ασύρματα).  Στη συνέχεια, τα Windows θα αναπαραγάγουν μια λίστα εκτυπωτών που είναι συνδεδεμένοι στη συσκευή σας.  Αν εμφανίζεται ο εκτυπωτής σας στη λίστα, επιλέξτε το κουμπί Προσθήκη συσκευής για τον εκτυπωτή σας.  Αν δεν βλέπετε τη συσκευή σας στη λίστα, επιλέξτε Προσθήκη με μη αυτόματο τρόπο.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε σημεία ασύρματης πρόσβασης, συσκευές επέκτασης ή πολλούς ασύρματους δρομολογητές με ξεχωριστά SSID, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή, ώστε ο υπολογιστής σας να μπορέσει να τον εντοπίσει και να τον εγκαταστήσει.

 • Αν έχετε νέο ασύρματο εκτυπωτή που δεν έχει προστεθεί στο οικιακό σας δίκτυο, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή και ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή του εκτυπωτή για να μάθετε περισσότερα, καθώς και για να κάνετε λήψη ενημερωμένου λογισμικού για τον εκτυπωτή σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί σωστά. Εάν έχετε εγκαταστήσει τον εκτυπωτή αλλά δεν λειτουργεί, ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων ή ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης.

Επανεγκατάσταση του εκτυπωτή σας με μη αυτόματο τρόπο

Εάν το σύστημα δεν μπορεί να εγκαταστήσει αυτόματα τον εκτυπωτή, μπορείτε να τον επανεγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο. Όταν επιλέγετε Προσθήκη χειροκίνητα, θα δείτε στη συνέχεια πέντε επιλογές για Εύρεση εκτυπωτή με άλλες επιλογές.  Ενεργοποιήστε την επιλογή που ισχύει καλύτερα για την περίπτωσή σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται.  Όλες οι επιλογές μπορούν να εφαρμοστούν για έναν εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος ασύρματα ή μέσω του δικτύου σας.  Ωστόσο, αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος απευθείας στον υπολογιστή σας τοπικά, επιλέξτε Προσθήκη τοπικού εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου με μη αυτόματες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.  

Επανεγκατάσταση τοπικού εκτυπωτή με μη αυτόματο τρόπο

Αφού επιλέξετε Προσθήκη τοπικού εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου με μη αυτόματες ρυθμίσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε Χρήση υπάρχουσας θύρας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής.  Κατόπιν, επιλέξτε Επόμενο.Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος μέσω USB, επιλέξτε τον από τη λίστα. Υπάρχουν επίσης επιλογές για παράλληλες (LPT) και σειριακές (COM) θύρες.

 2. Τώρα θα δείτε επιλογές για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Εάν ο εκτυπωτής συνοδεύεται από δίσκο που περιλαμβάνει το πρόγραμμα οδήγησης, επιλέξτε Έχω δίσκο. Διαφορετικά, επιλέξτε Windows Update.

 3. Περιμένετε μέχρι τα Windows να ενημερώσετε τη λίστα εκτυπωτών.  Στη συνέχεια, επιλέξτε τον κατασκευαστή του εκτυπωτή από την αριστερή στήλη και το μοντέλο του εκτυπωτή από τη δεξιά στήλη. Κατόπιν, επιλέξτε Επόμενο.

  Σημείωση: Εάν υπάρχουν πολλές εκδόσεις ενός προγράμματος οδήγησης για τη συσκευή σας, μπορεί να ερωτηθείτε ποια έκδοση του προγράμματος οδήγησης να χρησιμοποιήσετε.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να επιλέξετε Άμεση τοποθέτηση του τρέχοντος προγράμματος οδήγησης. Ωστόσο, εάν είστε βέβαιοι ότι το εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης είναι σωστό, επιλέξτε Χρήση του προγράμματος οδήγησης που είναι εγκατεστημένο αυτήν τη στιγμή.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αποτύπωμά σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο. Αυτό το όνομα προορίζεται μόνο για την προσωπική σας αναφορά, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε όνομα προτιμάτε. 

 5. Επιλέξτε Να μην γίνει κοινή χρήση αυτού του εκτυπωτή. (Αν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του εκτυπωτή σας με άλλες συσκευές στο δίκτυό σας, επιλέξτε Κοινή χρήση αυτού του εκτυπωτή και εισαγωγή του ονόματος και της τοποθεσίας.) Επιλέξτε Επόμενο.

 6. Επιλέξτε Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας για να επιβεβαιώσετε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.

Εάν ο εκτυπωτής σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί, συνεχίστε στο βήμα 4.

Οι περισσότεροι εκτυπωτές απαιτούν το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για να λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε το θέμα Τρόπος λήψης και εγκατάστασης των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή.

Εάν ο εκτυπωτής σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί μετά την εγκατάσταση το πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης για αυτόν, προχωρήστε στο βήμα 5.

Εάν το προηγούμενο βήμα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν ήταν επιτυχές, ίσως πρέπει να διαγράψετε τα αρχεία ουράς εκτυπώσεων και να επανεκκινήσετε την υπηρεσία ουράς εκτυπώσεων. Το λογισμικό ουράς εκτυπώσεων είναι ένα αρχείο που διαχειρίζεται τη διαδικασία εκτύπωσης. Για να διαγράψετε και να επαναφέρετε το λογισμικό ουράς εκτυπώσεων:

 1. Πληκτρολογήστε: Υπηρεσίες, στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε: Υπηρεσίες, από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Πρότυπακαι, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο Λογισμικό ουράς εκτυπώσεων στη λίστα των υπηρεσιών.

 3. Επιλέξτε: Διακοπή και έπειτα OK.

 4. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε %WINDIR%\system32\spool\printers, επιλέξτε: %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS στα αποτελέσματα αναζήτησης και, στη συνέχεια, διαγράψτε όλα τα αρχεία στον φάκελο.

 5. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πραγματοποιήστε αναζήτηση για το στοιχείο υπηρεσίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε: Υπηρεσίες από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

 6. Επιλέξτε την καρτέλα Πρότυπακαι κάντε διπλό κλικ στο Λογισμικό ουράς εκτυπώσεων στη λίστα των υπηρεσιών.

 7. Επιλέξτε Έναρξη, Αυτόματα στο πλαίσιο Τύπος εκκίνησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε: OK.

Εάν ο εκτυπωτής σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί, συνεχίστε στο βήμα 6.

Αν ο εκτυπωτής σας εμφανίζει την κατάσταση "εκτός σύνδεσης", ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτυπωτή εκτός σύνδεσης.

Σημειώσεις: 

Μερικές φορές η απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση του εκτυπωτή σας ίσως επιλύσει το πρόβλημα. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή σας και αποσυνδέστε τον, περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, θέστε τον εκτυπωτή ξανά σε λειτουργία.

Εάν ο εκτυπωτής σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί, συνεχίστε στο βήμα 2.

Ελέγξτε τα καλώδια (για ενσύρματους εκτυπωτές). Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB του εκτυπωτή είναι σωστά συνδεδεμένο από τον εκτυπωτή στον υπολογιστή. Εάν το USB δεν αναγνωρίζεται, ανατρέξτε στο θέμα: Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων USB των Windows.

Ελέγξτε την ασύρματη σύνδεση (για ασύρματους εκτυπωτές). Κάντε ένα από τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή είναι ενεργοποιημένη και διαθέσιμη. Πολλοί εκτυπωτές έχουν ένα κουμπί με ένα μπλε εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης, όταν διατίθεται επιλογή ασύρματης σύνδεσης του εκτυπωτή. Για να μάθετε πού βρίσκεται αυτό το κουμπί στον εκτυπωτή σας και για να βρείτε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησής του, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή ή ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για οδηγίες.

 • Εκτελέστε τη δοκιμή ασύρματης συνδεσιμότητας του εκτυπωτή. Πολλοί εκτυπωτές διαθέτουν μια επιλογή μενού για τη δοκιμή της ασύρματης συνδεσιμότητας του εκτυπωτή. Διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή ή ανατρέξτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή του εκτυπωτή σας για οδηγίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία.

 • Εάν η δοκιμή είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα: Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ στο Internet; Για βοήθεια για προχωρημένους, ανατρέξτε στο θέμα: Επιδιόρθωση ζητημάτων σύνδεσης δικτύου στα Windows.

 • Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη σύνδεση σε έναν εκτυπωτή Bluetooth, ανατρέξτε στο θέμα: Επιδιόρθωση προβλημάτων Bluetooth στα Windows 10: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε σημεία ασύρματης πρόσβασης, συσκευές επέκτασης ή πολλούς ασύρματους δρομολογητές με ξεχωριστά SSID, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή για τον υπολογιστή σας.

 • Αν η κατάσταση του εκτυπωτή σας εμφανίζει την ένδειξη "Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος", ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ίδιο τον εκτυπωτή.  Αν αυτά τα δύο πρώτα βήματα δεν έλυσαν το σφάλμα, ελέγξτε τον εκτυπωτή για χαμηλό επίπεδο χαρτιού ή γραφής και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα δεν είναι ανοιχτό και ότι το χαρτί δεν είναι μπλοκαρισμένο.

Εάν ο εκτυπωτής σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί, συνεχίστε στο βήμα 3.

Δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε και να επανεγκαταστήσετε τον εκτυπωτή.

Κατάργηση του εκτυπωτή σας

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε: Ρυθμίσεις > Συσκευές  > Εκτυπωτές και σαρωτές .
  Άνοιγμα των ρυθμίσεων για εκτυπωτές και σαρωτές

 2. Στην περιοχή Εκτυπωτές και σαρωτές, βρείτε τον εκτυπωτή, επιλέξτε τον και, στη συνέχεια, επιλέξτε: Κατάργηση συσκευής.

Επανεγκατάσταση του εκτυπωτή

Θα πρέπει να ακολουθήσετε διαφορετικά βήματα για την επανεγκατάσταση ή την προσθήκη ενός ασύρματου ή τοπικού εκτυπωτή. Ορίστε πώς θα το κάνετε.

Επανεγκατάσταση ενός ασύρματου εκτυπωτή

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε: Ρυθμίσεις > Συσκευές  > Εκτυπωτές και σαρωτές .
  Άνοιγμα των ρυθμίσεων για εκτυπωτές και σαρωτές

 2. Επιλέξτε: Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτή. Περιμένετε μέχρι η συσκευή σας να εντοπίσει κοντινούς εκτυπωτές, επιλέξτε εκείνον που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε: Προσθήκη συσκευής.

Εάν ο εκτυπωτής σας είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο δίκτυο, τα Windows θα πρέπει να τον εντοπίσουν εύκολα. Οι διαθέσιμοι εκτυπωτές μπορούν να περιλαμβάνουν όλους τους εκτυπωτές σε ένα δίκτυο, όπως εκτυπωτές Bluetooth και ασύρματους εκτυπωτές ή εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι σε έναν άλλο υπολογιστή και γίνεται κοινή χρήση τους στο δίκτυο. Ίσως χρειαστείτε άδεια για να εγκαταστήσετε ορισμένους εκτυπωτές.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε σημεία ασύρματης πρόσβασης, συσκευές επέκτασης ή πολλούς ασύρματους δρομολογητές με ξεχωριστά SSID, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή, ώστε ο υπολογιστής σας να μπορέσει να τον εντοπίσει και να τον εγκαταστήσει.

 • Αν έχετε νέο ασύρματο εκτυπωτή που δεν έχει προστεθεί στο οικιακό σας δίκτυο, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή και ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή του εκτυπωτή για να μάθετε περισσότερα, καθώς και για να κάνετε λήψη ενημερωμένου λογισμικού για τον εκτυπωτή σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί σωστά. Εάν έχετε εγκαταστήσει τον εκτυπωτή αλλά δεν λειτουργεί, ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων ή ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης.

Επανεγκατάσταση ενός τοπικού εκτυπωτή

Αν θέλετε να επανεγκαταστήσετε ή να προσθέσετε έναν τοπικό εκτυπωτή, συνδέστε το καλώδιο USB του εκτυπωτή σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε: Ρυθμίσεις > Συσκευές  > Εκτυπωτές και σαρωτές .
  Άνοιγμα των ρυθμίσεων για εκτυπωτές και σαρωτές

 2. Στην περιοχή: Εκτυπωτές και σαρωτές, αναζητήστε τον εκτυπωτή σας.

  • Εάν ο εκτυπωτής εμφανίζεται στη λίστα, θα γνωρίζετε ότι είναι εγκατεστημένος.

  • Εάν ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε: Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτή. Περιμένετε μέχρι να εντοπίσει η συσκευή σας τους διαθέσιμους εκτυπωτές, επιλέξτε εκείνον που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε: Προσθήκη συσκευής.

Συμβουλή: Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί εκτυπώνοντας μια δοκιμαστική σελίδα. Εάν έχετε εγκαταστήσει τον εκτυπωτή αλλά δεν λειτουργεί, ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων ή ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης.

Εάν ο εκτυπωτής σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί, συνεχίστε στο βήμα 4.

Οι περισσότεροι εκτυπωτές απαιτούν το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για να λειτουργούν σωστά. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε το θέμα Τρόπος λήψης και εγκατάστασης των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή.

Εάν ο εκτυπωτής σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί μετά την εγκατάσταση το πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης για αυτόν, προχωρήστε στο βήμα 5.

Εάν το προηγούμενο βήμα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν ήταν επιτυχές, ίσως πρέπει να διαγράψετε τα αρχεία ουράς εκτυπώσεων και να επανεκκινήσετε την υπηρεσία ουράς εκτυπώσεων. Το λογισμικό ουράς εκτυπώσεων είναι ένα αρχείο που διαχειρίζεται τη διαδικασία εκτύπωσης. Για να διαγράψετε και να επαναφέρετε το λογισμικό ουράς εκτυπώσεων:

 1. Πληκτρολογήστε: Υπηρεσίες, στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε: Υπηρεσίες, από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Πρότυπακαι, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο Λογισμικό ουράς εκτυπώσεων στη λίστα των υπηρεσιών.

 3. Επιλέξτε: Διακοπή και έπειτα OK.

 4. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε %WINDIR%\system32\spool\printers, επιλέξτε: %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS στα αποτελέσματα αναζήτησης και, στη συνέχεια, διαγράψτε όλα τα αρχεία στον φάκελο.

 5. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πραγματοποιήστε αναζήτηση για το στοιχείο υπηρεσίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε: Υπηρεσίες από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

 6. Επιλέξτε την καρτέλα Πρότυπακαι κάντε διπλό κλικ στο Λογισμικό ουράς εκτυπώσεων στη λίστα των υπηρεσιών.

 7. Επιλέξτε Έναρξη, Αυτόματα στο πλαίσιο Τύπος εκκίνησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε: OK.

Εάν ο εκτυπωτής σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί, συνεχίστε στο βήμα 6.

Αν ο εκτυπωτής σας εμφανίζει την κατάσταση "εκτός σύνδεσης", ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτυπωτή εκτός σύνδεσης.

Σύνδεση του εκτυπωτή σας

Όταν συνδέετε έναν εκτυπωτή στον υπολογιστή  σας ή προσθέτετε έναν νέο εκτυπωτή στο οικιακό σας δίκτυο, συνήθως μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση αμέσως. Τα Windows υποστηρίζουν τους περισσότερους εκτυπωτές και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ειδικό λογισμικό εκτυπωτή. Αν χρησιμοποιείτε Windows 8.1 ή Windows RT 8.1, επιπλέον υποστήριξη εκτυπωτών και προγράμματα οδήγησης είναι διαθέσιμα μέσω Windows Update.

Εγκατάσταση εκτυπωτή

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το μόνο που έχετε να κάνετε για να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή είναι να τον συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε το καλώδιο USB του εκτυπωτή σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Για ασύρματους εκτυπωτές με Windows 8.1:

Σημείωση: Αν έχετε ένα νέο ασύρματο εκτυπωτή που δεν έχει προστεθεί στο οικιακό σας δίκτυο, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή για να μάθετε πώς να τον προσθέσετε. Ελέγξτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή του εκτυπωτή για να μάθετε περισσότερα και να κάνετε λήψη ενημερωμένου λογισμικού για τον εκτυπωτή σας.

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή. (Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα επάνω, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή Ρυθμίσεις υπολογιστή.)

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογιστής και συσκευές και έπειτα επιλέξτε Συσκευές. Αν ο εκτυπωτής σας έχει εγκατασταθεί, θα πρέπει να εμφανίζεται στην περιοχή Εκτυπωτές.

 3. Αν ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στη λίστα, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη συσκευής και έπειτα επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να εγκαταστήσετε.

Εγκατάσταση (προσθήκη) τοπικού εκτυπωτή

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης  και έπειτα επιλέξτε Συσκευές και εκτυπωτές από το μενού Έναρξης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή.

 3. Στον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τοπικού εκτυπωτή.

 4. Στη σελίδα Επιλογή μιας θύρας εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί Χρήση μιας υπάρχουσας θύρας και η προτεινόμενη θύρα εκτυπωτή είναι επιλεγμένα και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.

 5. Στη σελίδα Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τον κατασκευαστή και το μοντέλο του εκτυπωτή και έπειτα επιλέξτε Επόμενο.

  • Αν ο εκτυπωτής σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update και περιμένετε όσο τα Windows ελέγχουν για πρόσθετα προγράμματα οδήγησης.

  • Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης και έχετε το CD εγκατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή Από δίσκο και έπειτα μεταβείτε στο φάκελο όπου βρίσκεται το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. (Για περισσότερη βοήθεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.)

 6. Ολοκληρώστε τα επιπλέον βήματα στον οδηγό και έπειτα επιλέξτε Τέλος.

Συμβουλή: Μπορείτε να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί σωστά. Εάν έχετε εγκαταστήσει τον εκτυπωτή αλλά δεν λειτουργεί, ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων ή ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης.

Εγκατάσταση εκτυπωτή δικτύου, ασύρματου εκτυπωτή ή εκτυπωτή Bluetooth

Αν προσπαθείτε να προσθέσετε έναν εκτυπωτή δικτύου στο γραφείο, συνήθως χρειάζεστε το όνομα του εκτυπωτή. Αν δεν μπορείτε να το βρείτε, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Συσκευές και εκτυπωτές από το μενού "Έναρξη".

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή.

 3. Στον "Οδηγό προσθήκης εκτυπωτή", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή δικτύου, ασύρματου ή Bluetooth.

 4. Στη λίστα με τους διαθέσιμους εκτυπωτές, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα επιλέξτε Επόμενο. (Αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, μόνο οι εκτυπωτές που αναφέρονται στο Active Directory για τον τομέα σας θα εμφανίζονται στη λίστα.)

 5. Αν σας ζητηθεί, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησηςΑπαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.

 6. Ολοκληρώστε τα επιπλέον βήματα στον οδηγό και έπειτα επιλέξτε Τέλος.

Συμβουλή: Οι διαθέσιμοι εκτυπωτές μπορούν να περιλαμβάνουν όλους τους εκτυπωτές σε ένα δίκτυο, όπως εκτυπωτές Bluetooth και ασύρματους εκτυπωτές ή εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι σε έναν άλλο υπολογιστή και γίνεται κοινή χρήση τους στο δίκτυο. Ίσως χρειαστείτε άδεια για να εγκαταστήσετε ορισμένους εκτυπωτές. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί εκτυπώνοντας μια δοκιμαστική σελίδα.

Σημείωση: Μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή σας, μπορείτε να τον διατηρείτε ενημερωμένο με τις αυτόματες ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης των Windows 7.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτυπωτή

Ξεκινήστε ελέγχοντας το υλικό σας

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα ρεύματος και ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος. Αν εκτυπώνετε σε έναν κοινόχρηστο εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένοι όλοι οι απαραίτητοι υπολογιστές και δρομολογητές. Αν ο εκτυπωτής σας ή άλλος εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος σε μια συσκευή προστασίας από υπέρταση ή σε μια εφεδρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι και αυτό το υλικό είναι συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο.

Αν χρησιμοποιείτε έναν ενσύρματο εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του εκτυπωτή είναι σωστά συνδεδεμένο από τον εκτυπωτή στον υπολογιστή σας.

Για ασύρματους εκτυπωτές, ελέγξτε την ασύρματη σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή είναι ενεργοποιημένη και διαθέσιμη. Πολλοί εκτυπωτές που διαθέτουν ασύρματη λειτουργία, έχουν ένα κουμπί με ένα μπλε εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης.

Στη συνέχεια, εκτελέστε τη δοκιμή ασύρματης συνδεσιμότητας του εκτυπωτή. Διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή ή ανατρέξτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή του εκτυπωτή σας για οδηγίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία.

Αν η κατάσταση του εκτυπωτή σας εμφανίζει την ένδειξη "Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος", ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ίδιο τον εκτυπωτή.  Αν τα προηγούμενα βήματα δεν έλυσαν το σφάλμα, ελέγξτε τον εκτυπωτή για χαμηλό επίπεδο χαρτιού ή γραφής και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα δεν είναι ανοιχτό και ότι το χαρτί δεν είναι μπλοκαρισμένο.

Χρήση προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων

Τα προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων είναι αυτοματοποιημένα εργαλεία που μπορούν να εντοπίσουν και να διορθώσουν αυτόματα ορισμένα προβλήματα στον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης μπορεί να επιδιορθώσει προβλήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση και τη σύνδεση σε εκτυπωτή.

Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης

Οι περισσότεροι εκτυπωτές απαιτούν λογισμικό προγράμματος οδήγησης για τη σωστή λειτουργία τους. Αν κάνατε πρόσφατα αναβάθμιση από μια έκδοση των Windows σε κάποια άλλη, ίσως το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή να προορίζεται για την προηγούμενη έκδοση των Windows. Αν είχατε πρόσφατα διακοπές ρεύματος, ιούς ή άλλα προβλήματα με τον υπολογιστή σας, είναι πιθανό να έχουν υποστεί βλάβη τα προγράμματα οδήγησης. Η λήψη και εγκατάσταση του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης για τον εκτυπωτή σας μπορεί να επιδιορθώσει αυτούς τους τύπους προβλημάτων.

Τρεις τρόποι εύρεσης και εγκατάστασης ενός προγράμματος οδήγησης:

 • Χρησιμοποιήστε το Windows Update. Το Windows Update ενδέχεται να προσφέρει μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.

 • Εγκαταστήστε λογισμικό από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή. Αν ο εκτυπωτής συνοδευόταν από δίσκο, αυτός ο δίσκος ενδέχεται να περιέχει λογισμικό για την εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης για τον εκτυπωτή.

 • Κάντε μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για ένα πρόγραμμα οδήγησης στην τοποθεσία web του κατασκευαστή. Δοκιμάστε το, αν το Windows Update δεν μπορεί να ένα βρει πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή σας και ο εκτυπωτής δεν συνοδεύεται από λογισμικό που εγκαθιστά ένα πρόγραμμα οδήγησης.

Η υποστήριξη για τα Windows 7 έληξε στις 14 Ιανουαρίου 2020.  Οι ενημερώσεις τεχνικής βοήθειας και λογισμικού από Windows Update που συμβάλλουν στην προστασία του υπολογιστή σας δεν είναι πλέον διαθέσιμες για τα Windows 7.  Η Microsoft συνιστά ανεπιφύλακτα να περάσετε στα Windows 11.  

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και να μάθετε τι σημαίνει για εσάς.

Σχετικά θέματα

Μάθετε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή στα Windows.

Μάθετε πώς να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή.

Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε έναν προεπιλεγμένο εκτυπωτή στα Windows.

Μάθετε πώς μπορείτε να προβάλετε μια ουρά εκτυπωτών στα Windows.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την αλλαγή της κατάστασης "εκτός σύνδεσης" του εκτυπωτή σας, μεταβείτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτυπωτή εκτός σύνδεσης.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×