Seotud teemad
×
Vormindamine
Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.
Vormindamine

Nullväärtuste kuvamine või peitmine

Võite eelistada nullväärtuste kuvamist lahtris või kasutada nullväärtuste peitmist eeldavale vormindusstandardite kogumile alluvat arvutustabelit. Nullväärtuste kuvamiseks või peitmiseks on mitu võimalust.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Vahel võib juhtuda, et te ei soovi oma töölehtedel nullväärtusi (0); mõnikord on neid vaja näha. Sõltumata sellest, kas teie vaikevormingus või eelistustes on määratud nullväärtuste kuvamine või peitmine, on teil nende kuvamiseks või peitmiseks mitu võimalust.

Kõigi nullväärtuste kuvamine või peitmine töölehel

 1. Valige Fail > Suvandid > Täpsemalt.

 2. Valige tööleht väljal Selle töölehe kuvamissuvandid ja siis tehke ühte järgmistest.

  • Nullväärtuste (0) kuvamiseks märkige ruut Kuva nullväärtusega lahtrites null.

  • Nullväärtuste (0) kuvamiseks tühjade lahtritena tühjendage märkeruut Kuva nullväärtusega lahtrites null.

Nullväärtuste peitmine valitud lahtrites

Nende juhiste kasutamisel peidetakse nullväärtused valitud lahtrites arvuvormingu abil. Peidetud väärtused kuvatakse üksnes valemiribal ja neid ei prindita. Kui ühes lahtris olev väärtus muutub nullist nullist mittesarjaväärtuseks, kuvatakse väärtus lahtris ja väärtuse vorming sarnaneb üldise arvuvorminguga.

 1. Valige lahtrid, mis sisaldavad nullväärtusi (0), mida soovite peita.

 2. Võite vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+1 või valida menüüs Avaleht käsu Vorminda > Vorminda lahtreid.

  Käsk Lahtrite vorming menüüs Avaleht

 3. Valige Number > Kohandatud.

 4. Tippige väljale Tüüpväärtus 0;-0;; @ja seejärel valige OK.

Peidetud väärtuste kuvamiseks tehke järgmist.

 1. Valige peidetud nullidega lahtrid.

 2. Võite vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+1 või valida menüüs Avaleht käsu Vorminda > Vorminda lahtreid.

 3. Vaikearvuvormingu rakendamiseks valige > Üldine ja seejärel valige OK.

Valemi tagastatud nullväärtuste peitmine

 1. Valige nullväärtust (0) sisaldav lahter.

 2. Valige menüüs Avaleht nupu Tingimusvorming kõrval olev nool > Tõsta esile lahtrireeglid, mis on võrdsed.

 3. Tippige vasakpoolsele väljale väärtus 0.

 4. Klõpsake parempoolsel väljal väärtust Kohandatud vorming.

 5. Valige dialoogiboksis Lahtrite vormindamine vahekaart Font .

 6. Valige väljal Värv valge ja seejärel valige OK.

Nullide kuvamine tühikute või sidekriipsudena

Kasutage selleks funktsiooni IF.

Andmed Exceli töölehe lahtrites A2 ja A3

Järgmise valemi abil saate tagastada tühja lahtri, kui lahtri väärtus on null:

 • =IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

See valem koosneb mitmest osast. Kui tehte (A2-A3) vastus on 0, siis ütlete selle valemiga Excelile, et 0 ei tuleks kuvada ning et selle asemel ei tuleks kuvada mitte midagi (sellele osutavad jutumärgid ""). Kui selle tehte tulem ei ole null, tuleb lahtris kuvada tehte A2-A3 vastus. Kui te ei soovi lahtreid tühjaks jätta, vaid soovite kuvada midagi muud, mitte 0, lisage jutumärkide vahele soovitud tärk, näiteks sidekriips "-" või mõni muu tärk.

Nullväärtuste peitmine PivotTable-aruandes

 1. Valige PivotTable-liigendtabeli aruanne.

 2. Valige menüü Analüüsi jaotises PivotTable-liigendtabel nupu Suvandid kõrval olev nool ja seejärel valige Suvandid.

 3. Valige menüü Paigutus & Vorming ja seejärel tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Tõrke kuvamise muutmine    Märkige jaotises Vorming ruut Veaväärtuse asemel kuva. Tippige väljale väärtus, mille soovite vigade asemel kuvada. Vigade kuvamiseks tühjade lahtritena kustutage kõik väljal olevad märgid.

  • Tühja lahtri kuvamise muutmine    Märkige ruut Tühjade lahtrite asemel kuva. Tippige väljale väärtus, mille soovite tühjades lahtrites kuvada. Tühjade lahtrite kuvamiseks kustutage kõik väljal olevad märgid. Nullide kuvamiseks tühjendage märkeruut.

Lehe algusse

Vahel võib juhtuda, et te ei soovi oma töölehtedel nullväärtusi (0) kuvada, vahel aga on nende kuvamine hädavajalik. Sõltumata sellest, kas teie vaikevormingus või eelistustes on määratud nullväärtuste kuvamine või peitmine, on teil nende kuvamiseks või peitmiseks mitu võimalust.

Kõigi nullväärtuste kuvamine või peitmine töölehel

 1. Valige Fail > Suvandid > Täpsemalt.

 2. Valige tööleht väljal Selle töölehe kuvamissuvandid ja siis tehke ühte järgmistest.

  • Nullväärtuste (0) kuvamiseks märkige ruut Kuva nullväärtusega lahtrites null.

  • Nullväärtuste kuvamiseks tühjade lahtritena tühjendage märkeruut Kuva nullväärtusega lahtrites null.

Nullide kui väärtuste peitmine valitud lahtrites arvuvormingu abil

Järgige seda protseduuri nullväärtuste peitmiseks valitud lahtrites. Kui ühe sellise lahtri väärtus muutub nullist erinevaks, sarnaneb selle väärtuse vorming üldisele arvuvormingule.

 1. Valige lahtrid, mis sisaldavad nullväärtusi (0), mida soovite peita.

 2. Saate kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+1 või valida menüüs Avaleht käsu Vorming > Lahtrite vorming.

 3. Klõpsake loendis Kategooria väärtust Kohandatud.

 4. Tippige väljale Tüüp väärtus 0;-0;;@

Märkused: 

 • Peidetud väärtused ilmuvad ainult valemiribal (või lahtris, kui redigeerite lahtri sees) ja neid ei prindita.

 • Peidetud väärtuste taaskuvamiseks valige lahtrid ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1 või klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming ja seejärel käsku Vorminda lahtreid. Vaikevormingu rakendamiseks klõpsake loendis Kategooria väärtust Üldist. Kuupäeva või kellaaja taaskuvamiseks valige vastav kuupäeva- või kellaajavorming jaotises Arv.

Valemi tagastatud nullväärtuste peitmine tingimusvormingu abil

 1. Valige nullväärtust (0) sisaldav lahter.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laad nupu Tingimusvorming all asuvat noolt. Osutage käsule Tõsta lahtrireeglid esile ja klõpsake seejärel käsku Võrdne.

 3. Tippige vasakpoolsele väljale väärtus 0.

 4. Klõpsake parempoolsel väljal väärtust Kohandatud vorming.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Lahtrite vormindamine vahekaarti Font.

 6. Valige väljal Värv valge.

Valemi kasutamine nullide kuvamiseks tühikute või sidekriipsudena

Selleks saate kasutada funktsiooni IF.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Andmed

10

10

Valem

Kirjeldus (tulem)

=A2-A3

Teine arv lahutatud esimesest (0)

=IF(A2-A3=0;"";A2-A3)

Tagastab tühja lahtri, kui väärtus on null (tühi lahter)

=IF(A2-A3=0;"-";A2-A3)

Tagastab sidekriipsu, kui väärtus on null (-).

Lisateavet selle funktsiooni kasutamise kohta leiate teemast Funktsioon IF.

Nullväärtuste peitmine PivotTable-aruandes

 1. Klõpsake PivotTable-aruannet.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nupu Suvandid kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Suvandid.

 3. Klõpsake vahekaarti Paigutus ja vorming ning seejärel tehke ühte või mitut järgmistest.

  Vigade kuvamisviisi muutmine.     Märkige jaotises Vorming ruut Veaväärtuse asemel kuva. Tippige väljale väärtus, mille soovite vigade asemel kuvada. Vigade kuvamiseks tühjade lahtritena kustutage kõik väljal olevad märgid.

  Tühjade lahtrite kuvamisviisi muutmine.     Märkige ruut Tühjade lahtrite asemel kuva. Tippige väljale väärtus, mille soovite tühjades lahtrites kuvada. Tühjade lahtrite kuvamiseks kustutage kõik väljal olevad märgid. Nullide kuvamiseks tühjendage märkeruut.

Lehe algusse

Vahel võib juhtuda, et te ei soovi oma töölehtedel nullväärtusi (0) kuvada, vahel aga on nende kuvamine hädavajalik. Sõltumata sellest, kas teie vaikevormingus või eelistustes on määratud nullväärtuste kuvamine või peitmine, on teil nende kuvamiseks või peitmiseks mitu võimalust.

Kõigi nullväärtuste kuvamine või peitmine töölehel

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt, klõpsake nuppu Exceli suvandid ja seejärel kategooriat Täpsemalt .

 2. Valige tööleht väljal Selle töölehe kuvamissuvandid ja siis tehke ühte järgmistest.

  • Nullväärtuste (0) kuvamiseks märkige ruut Kuva nullväärtusega lahtrites null.

  • Nullväärtuste kuvamiseks tühjade lahtritena tühjendage märkeruut Kuva nullväärtusega lahtrites null.

Nullide kui väärtuste peitmine valitud lahtrites arvuvormingu abil

Järgige seda protseduuri nullväärtuste peitmiseks valitud lahtrites. Kui ühe sellise lahtri väärtus muutub nullist erinevaks, sarnaneb selle väärtuse vorming üldisele arvuvormingule.

 1. Valige lahtrid, mis sisaldavad nullväärtusi (0), mida soovite peita.

 2. Saate vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+1 või valida menüü Avaleht jaotises Lahtrid käsu Vorming > Lahtrite vorming.

 3. Klõpsake loendis Kategooria väärtust Kohandatud.

 4. Tippige väljale Tüüp väärtus 0;-0;;@

Märkused: 

 • Peidetud väärtused kuvatakse ainult valemiribal Nupu pilt (või lahtris redigeerimisel lahtris) ja neid ei prindita.

 • Peidetud väärtuste taaskuvamiseks valige lahtrid ja klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Vorming ja seejärel käsku Vorminda lahtreid. Vaikevormingu rakendamiseks klõpsake loendis Kategooria väärtust Üldist. Kuupäeva või kellaaja taaskuvamiseks valige vastav kuupäeva- või kellaajavorming jaotises Arv.

Valemi tagastatud nullväärtuste peitmine tingimusvormingu abil

 1. Valige nullväärtust (0) sisaldav lahter.

 2. Valige menüü Avaleht jaotises Laadid käsk Tingimusvorming > Tõsta lahtrireeglid esile > Võrdne.

 3. Tippige vasakpoolsele väljale väärtus 0.

 4. Klõpsake parempoolsel väljal väärtust Kohandatud vorming.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Lahtrite vormindamine vahekaarti Font.

 6. Valige väljal Värv valge.

Valemi kasutamine nullide kuvamiseks tühikute või sidekriipsudena

Kasutage selleks funktsiooni IF.

Näide

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Kuidas näidet kopeerida?

 1. Valige näide sellest artiklist.

NB!: Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

Rakenduse Excel 2013 for Windows spikrist näite valimine

Spikrinäite valimine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

 2. Looge Excelis tühi töövihik või tööleht.

 3. Valige töölehel lahter A1 ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+V.

NB!: Et näide töötaks õigesti, tuleb see kleepida töölehe lahtrisse A1.

 1. Tulemite ja tulemeid andvate valemite vaheldumisi kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid käsku Valemiaudit > Kuva valemid.

Kui olete näite tühjale töölehele kopeerinud, saate seda kohandada vastavalt oma vajadustele.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Andmed

10

10

Valem

Kirjeldus (tulem)

=A2-A3

Teine arv lahutatud esimesest (0)

=IF(A2-A3=0;"";A2-A3)

Tagastab tühja lahtri, kui väärtus on null (tühi lahter)

=IF(A2-A3=0;"-";A2-A3)

Tagastab sidekriipsu, kui väärtus on null (-).

Lisateavet selle funktsiooni kasutamise kohta leiate teemast Funktsioon IF.

Nullväärtuste peitmine PivotTable-aruandes

 1. Klõpsake PivotTable-aruannet.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nupu Suvandid kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Suvandid.

 3. Klõpsake vahekaarti Paigutus ja vorming ning seejärel tehke ühte või mitut järgmistest.

  Vigade kuvamisviisi muutmine.     Märkige jaotises Vorming ruut Veaväärtuse asemel kuva. Tippige väljale väärtus, mille soovite vigade asemel kuvada. Vigade kuvamiseks tühjade lahtritena kustutage kõik väljal olevad märgid.

  Tühjade lahtrite kuvamisviisi muutmine.     Märkige ruut Tühjade lahtrite asemel kuva. Tippige väljale väärtus, mille soovite tühjades lahtrites kuvada. Tühjade lahtrite kuvamiseks kustutage kõik väljal olevad märgid. Nullide kuvamiseks tühjendage märkeruut.

Vt ka

Exceli valemite ülevaade

Katkiste valemite ärahoidmine

Valemites vigade leidmine ja lahendamine

Exceli kiirklahvid ja funktsiooniklahvid

Exceli funktsioonid (tähestikuliselt)

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×