Seotud teemad
×
Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Lihtsatele matemaatikaülesannetele vastuste leidmiseks pole alati kalkulaatorit vaja. Saate matemaatikavõrrandid koosoleku, konverentsi või loengu ajal üles tähendada ja OneNote arvutab tulemid kohe teie eest.

 1. Tippige võrrand, mida soovite arvutada. Näiteks arvude 95, 83 ja 416 summa arvutamiseks tippige 95+83+416 või 15 ruutjuure arvutamiseks tippige SQRT(15).

 2. Tippige võrrandi järele tühikut tippimata võrdusmärk (=) ja vajutage tühikuklahvi. Vastus kuvatakse pärast võrdusmärki.

  Näpunäited: 

  • Ärge kasutage võrrandites tühikuid. Sisestage numbrid, tehtemärgid ja funktsioonid ühe, pideva tekstistringina.

  • Funktsioonikoodid pole tõstutundlikud. Võrrandid SQRT(3)=, sqrt(3)= ja Sqrt(3)= annavad kõik tulemuseks sama vastuse.

  • Kui soovite vastuse järele luua uue rea, vajutage võrdusmärgi järel tühikuklahvi asemel sisestusklahvi (ENTER).

Kui soovite, et märkmetes kuvataks pärast arvutamist ainult vastus, kustutage sellele eelnev võrrand. Vastus jääb märkmetesse alles.

Lihtsate arvutuste näited

Allpool on näited matemaatilistest avaldistest, mida OneNote saab arvutada.

 • Toote keskmine kuumüük.    Näiteks kui aasta kogutulu on 215 000 $, tippige 215 000/12 = ja vajutage tühikuklahvi.

 • Igakuiste maksete kogumaksumus.    Näiteks tippige 48*$129.99= ja vajutage tühikuklahvi, et arvutada makse 48 kuumakse maksumus 129,99 $.

 • 30-kraadise nurga siinus.    Tippige näiteks sin(30)= ja vajutage tühikuklahvi.

 • Keerukamad matemaatikavõrrandid.    Näide: Tehte (6+7) jagatud (4 korda ruutjuur arvust 3) arvutamiseks tippige (6+7) / (4*sqrt(3))= ja vajutage tühikuklahvi.

Toetatud aritmeetikatehtemärgid

Võrrandites saate kasutada järgmisi tehtemärke.

Tehtemärk

Tähendus

Näide

+ (plussmärk)

Liitmine

3+3

- - (miinusmärk)

Lahutamine
Negatiivne arv

3-1
-1

* (tärn)

Korrutamine

3*3

X (suur- või väiketäht)

Korrutamine

3x3

/ (kaldkriips)

Jagamine

3/3

% (protsendimärk)

Protsent

20%

^ (katusmärk)

Astendamine

3^2

! (hüüumärk)

Faktoriaalarvutus

5!

Toetatud matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid

Võrrandites saate kasutada järgmises tabelis leiduvaid matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioone.

Märkus.:  Funktsiooni arvutamiseks tippige selle kood (nt ruutjuure puhul SQRT) ja tippige kohe selle järele sulgudesse number, nurk või muutujad, nagu on näha veerus Süntaks.

Funktsioon

Kirjeldus

Süntaks

ABS

Annab vastuseks arvu absoluutväärtuse.

ABS(arv)

ACOS

Annab vastuseks arvu arkuskoosinuse.

ACOS(arv)

ASIN

Annab vastuseks arvu arkussiinuse.

ASIN(arv)

ATAN

Annab vastuseks arvu arkustangensi.

ATAN(arv)

COS

Annab vastuseks arvu koosinuse.

COS(arv)

DEG

Teisendab nurga (radiaanides) kraadideks

DEG(nurk)

LN

Annab vastuseks arvu naturaallogaritmi.

LN(arv)

LOG

Annab vastuseks arvu naturaallogaritmi.

LOG(arv)

LOG2

Annab vastuseks arvu kahendlogaritmi.

LOG2(arv)

LOG10

Annab vastuseks arvu kümnendlogaritmi.

LOG10(arv)

MOD

Annab vastuseks jagamistehte jäägi.

(arv)MOD(arv)

PI

Annab vastuseks π (pii) konstantse väärtuse

PI

PHI

Annab vastuseks Φ (fii) (kuldlõike suhtarvu) väärtuse.

PHI

PMT

Arvutab püsival intressimääral, maksete arvul ja kogusumma praegusel väärtusel põhineva laenumakse.

PMT(rate;nper;pv)

RAD

Teisendab nurga (kraadides) radiaanideks

RAD(nurk)

SIN

Annab vastuseks antud nurga siinuse.

SIN(nurk)

SQRT

Annab vastuseks arvu ruutjuure.

SQRT(arv)

TAN

Annab vastuseks arvu tangensi.

TAN(arv)

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×