Lukijan täydellinen opas

Koskee seuraavia: Windows 10

Lukija on näytönlukusovellus, joka on sisäänrakennettu Windows 10:een, joten sinun ei tarvitse ladata tai asentaa mitään. Tässä oppaassa kuvataan, miten voit käyttää lukijaa Windows-koneissa – sillä voit käyttää sovelluksia, selata Internetiä ja tehdä paljon muuta. 

Sisällysluettelon alapuolella on osio Lukijan uusista toiminnoista ja ominaisuuksista.

Huomautus: Tämä opas on saatavana Word doc- ja PDF -tiedostoina (vain englanniksi). Voit ladata tämän oppaan pistekirjoitusversion (Yhdysvaltain englanti ja ei-UEB-luokan 2 pistekirjoitus). Voit hankkia lisää kieliä tai muotoja ottamalla yhteyttä Aputoimintojen Answer Deskiin.

Haluatko oppia käyttämään Lukijaa Office-sovelluksissa, kuten Outlookissa ja Wordissa? Tutustu artikkeleihin tällä sivulla: Näytönlukijan ja pikanäppäinten käyttö Office-sovelluksissa.

Sisällysluettelo


Luku Sisältö
Luku 1: Esittelyssä Lukija Lukijan yleiskatsaus ja ohjeet sen käynnistämiseen ja pysäyttämiseen.
Luku 2: Lukijan perusteet Lue ohjeet näytöllä liikkumiseen, sovellusten etsimiseen ja avaamiseen, lukijan lukemisen kohteen muuttamiseen sekä puhenopeuden ja äänenvoimakkuuden säätämiseen.
Luku 3: Skannaustilan käyttäminen Sovelluksissa, sähköpostissa ja verkossa siirtyminen skannaustilan avulla.
Luku 4: Tekstin lukeminen Lue ohjeet tekstin lukemiseen ja tekstin tietojen (esimerkiksi kirjasin, tekstin väri ja välimerkit) hankkimiseen.
Luku 5: Navigointi Lue ohjeet käytettävän sovelluksen tai sivun lisätietojen hakemiseen Lukijan näkymien avulla.
Luku 6: Lukijan käyttäminen kosketustoiminnoilla Lue ohjeet Lukijan käyttämiseen kosketustoiminnoilla ja tutustu peruseleisiin.
Luku 7: Lukijan mukauttaminen Tässä luvussa käsittelyssä ovat esimerkiksi Lukijan käynnistymisen muuttaminen, kirjoitettaessa annettavan palautteen määrän määrittäminen, lukijan komentojen muuttaminen ja kolmannen osapuolen tekstistä puheeksi -ohjelmistojen (TTS) käyttäminen.
Luku 8: Lukijan käyttäminen pistekirjoituksella Lukijan käyttäminen päivitettävällä pistekirjoitusnäytöllä.
Liite A: Tuetut kielet ja äänet Sisältää luettelon Lukijan tuetuista kielistä ja käytettävissä olevista Teksti puheeksi -puheäänistä.
Liite B: Lukijan näppäimistökomennot ja kosketuseleet Sisältää luettelon Lukijan näppäimistökomennoista ja kosketuseleistä.
Liite C: Tuetut pistekirjoitusnäytöt Sisältää luettelon Lukijan tukemista pistekirjoitusnäytöistä.
Liite D: Lukijan aiempien versioiden käyttöoppaat Lukijan aiempien versioiden käyttöoppaat
Liite E: Lukijan äänet Luettelo Lukijan käyttämistä äänistä ja niiden merkityksistä. 

Uudet ominaisuudet


Vuonna 2020 julkaistu versio

Tämä versio sisältää lukuisia työskentelyä nopeuttavia parannuksia. Jos haluat antaa Microsoftille palautetta, paina Lukija-näppäinyhdistelmää (Caps lock) + Alt + F , kun Lukija on käynnissä.

Sähköpostiin liittyviä parannuksia Outlookissa ja Windows Mailissa

Skannaustilan käyttäminen sähköpostiviestien lukemiseen

Skannaustila käynnistyy automaattisesti, kun avaat sähköpostiviestin. Liiku nuolinäppäimillä ja muilla skannaustilan komennoilla – aivan kuin verkossa.

Sähköpostiviestit luetaan automaattisesti

Kun avaat sähköpostiviestin, Lukija alkaa lukea – komentoja ei tarvita.

Hanki tärkeät tiedot, ohita turhat asiat

Outlookissa Lukijaa lukee sähköpostiviestin tilan (lukematta, välitetty jne.), sen lähettäjän, aiherivin ja sähköpostiviestin muut tärkeät tai yksilölliset ominaisuudet (esimerkiksi Lukija lukee, jos sähköposti on merkitty, mutta ei lue, jos sähköpostiviestiä ei ole merkitty).

Lukija ei lue tarpeettomia taulukkotietoja; esimerkiksi jos sarakkeista viisi on tyhjiä, sarakeotsikoita ei oletusarvoisesti lueta.. Voit ottaa sarakeotsikoiden luvun Outlookissa käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla Lukija + H.

Verkkoon liittyviä parannuksia

Ei enää hyödyttömiä hyperlinkkejä

Lukija antaa linkkinä verkkosivun otsikon. Paina Lukija + Ctrl + D, niin Lukija ottaa käyttämäsi hyperlinkin URL-osoitteen ja lähettää sen verkkopalveluun, joka toimittaa sivun otsikon Lukijalle . Kun kohdistus on kuvassa, saat kuvauksen kuvasta Lukija + Ctrl + D -komennon avulla Jos haluat poistaa käytöstä kaikki Lukijan käyttämät verkkopalvelut, voit tehdä tämän Lukijan asetuksissa.

Hae verkkosivun pikayhteenveto

Kuuntele verkkosivun yhteenveto, joka sisältää linkkien, maamerkkien ja otsikoiden määrän, painamalla Lukija + S.

Suositut linkit ja koko verkkosivun yhteenveto

Painamalla Lukija + S kaksi kertaa nopeasti peräkkäin voit tuoda näyttöön valintaikkunan, joka sisältää sivulla olevien linkkien, maamerkkien ja otsikoiden määrän sekä sivun suosittujen linkkien luettelon (suositut linkit ovat sivun useimmin napsautetut linkit).

Verkkosivut luetaan automaattisesti

Lukija lukee verkkosivut automaattisesti sivun alusta alkaen.

Ääneen liittyviä parannuksia

Uusia ääniä yleisille toiminnoille

Lukijan äänet ovat nyt entistä käytännöllisempiä ja responsiivisempia. Esimerkiksi yleisistä toiminnoista, kuten linkin avaamisesta tai skannaustilan ottamisesta käyttöön tai poistamisesta käytöstä, annetaan nyt äänimerkkejä. Voit hallita yleisten toimintojen ääniä Lukijan asetuksissa. Jos haluat kuulla Lukijan äänet, katso to Liite E: Lukijan äänet.

Kuule isot kirjaimet ja sanat

Lukija lukee isot kirjaimet oletusarvoisesti samalla tavalla kuin pienet kirjaimet. Tämä tarkoittaa, että ”Sana”, ”SANA” ja ”sana” kuulostavat kaikki samalta (vaikka niissä on kirjoitettu eri kirjaimet isolla).

Jos haluat kuulla, kun kirjain on kirjoitettu isolla, Lukija voi sanoa ”iso” ennen sanaa, tai lukea sanan tai kirjaimen korkeammalla äänenkorkeudella. Jos haluat muuttaa tapaa, jolla Lukija käsittelee isoja kirjaimia, siirry Lukijan asetuksissa Muuta, mitä kuulet luettaessa ja käytön aikana -kohtaan.

Lue Suurennuslasin avulla

Suurennuslasi, Windows 10:een sisältyvä näytön suurennustoiminto, lukee nyt tekstin ääneen. Tämä voi olla hyödyllistä, jos olet heikkonäköinen käyttäjä ja haluat tekstin luettavan ääneen tarpeen mukaan.  Lue lisätietoja kohdasta Lukeminen suurennuslasin avulla .

Uudet tai merkittävät komennot

Lukija + Ctrl + D: Hae linkin verkkosivulla oleva lähde

Lukija + S: Hae verkkosivun yhteenveto

Lukija + S kaksi kertaa nopeasti: Hae verkkosivun yhteenvedon ja suosittujen linkkien valintaikkuna

Lukija + H: Ota Outlookin sarakeotsikon luku käyttöön tai poista se käytöstä

Lukija + Alt + F: Anna palautetta Lukijasta

Windows-näppäin ja plusnäppäin (+): Avaa Suurennuslasin

Muita Lukijan uusia ominaisuuksia viimeisimmissä päivityksissä

Lukijan kotisivu

Aina kun kytket Lukijan päälle, siirryt Lukijan kotisivulle, johon on koottu yhteen kaikki tarvittava Lukijan asetusten muuttamisesta perusteiden oppimiseen pika-aloitusoppaan avulla. Myös, kun Lukijan aloitussivu pienennetään se siirtyy ilmaisinalueelle, joten sinun ei tarvitse siirtyä sen ohi, kun vaihdat asioiden välillä käyttäen näppäinyhdistelmää ALT + SARKAIN.

Lue lause kerrallaan

Lukija voi nyt lukea seuraavan, nykyisen tai edellisen lauseen. Lue lause kerrallaan -toiminto on käytettävissä, kun käytät näppäimistöä, kosketustoimintoja tai braille-pistekirjoitusta.

Lukijassa on myös erillinen lausenäkymä. Vaihda lausenäkymään painamalla Lukija + Page up tai Lukija + Page down. Voit siirtyä edelliseen lauseeseen painamalla Lukija + vasen nuoli tai seuraavaan lauseeseen painamalla Lukija + oikea nuoli.

Voit käyttää näitä uusia komentoja braille-pistekirjoitusnäytön avulla painamalla pisteitä 2-3-4 tai 2-3-4-7 komentojen syöttötilassa. 

Uudet yksityiskohtaisuustasot

Lukija tarjoaa viisi yksityiskohtaisuustasoa, jotka vaikuttavat siihen, kuinka paljon tietoja kuulet, kun Lukija lukee tekstiä, kuten verkkosivustoja, ja kun olet vuorovaikutuksessa ohjausobjektien kanssa. Jokainen taso on dokumentoitu luvussa 4 lyhyellä kuvauksella siitä, miten haluat ehkä käyttää sitä.

Käytä skannaustilaa suosikkiselaimessasi

Skannaustila käynnistyy automaattisesti Google Chromessa ja Microsoft Edgessä.

Vakionäppäimistöasettelu

Halusimme helpottaa Lukijan käytön opettelua ja käyttöä, joten otimme käyttöön uuden vakionäppäimistöasettelun. Päivitetty asettelu muistuttaa enemmän muiden näytönlukijoiden näppäimistöasettelua.

Kun tässä oppaassa mainitaan näppäimistön komennot, ne koskevat uutta vakionäppäimistöasettelua. Uusia komentoja ovat esimerkiksi päivitetyt Lukijan sivu-, kappale-, rivi-, sana- ja merkkikomennot. Mukana on myös uusia komentoja, esimerkiksi Lukijan Etsi-toiminto, linkkiluettelo, otsikkoluettelo ja maamerkkiluettelo. Jotkin komennot ovat nyt käytettävissä numeronäppäimistöllä.

Voit tutustua kaikkiin uusiin ja päivitettyihin komentoihin Liitteessä B: Lukijan näppäimistökomennot ja kosketuseleet. Skannaustilan komennot löytyvät Luvusta 3: Skannaustilan käyttäminen.

Huomautus: Näppäimistö käyttää oletusarvoisesti vakioasettelua. Jos haluat muuttaa asetusta, valitse Asetukset > Aputoiminnot > Lukija ja valitse vanha asettelu. Voit avata Lukijan asetukset myös painamalla Windows-näppäin + Ctrl + N. Uudet lukijan komennot eivät ole käytettävissä vanhalla näppäimistöasettelulla, jos vanhojen komentojen näppäinkomennot ovat ristiriidassa uusien Lukija-toimintojen näppäinkomentojen kanssa.
Avaa Lukijan asetukset
 

Lukija-näppäin

Voit nyt valita, mitä määritenäppäintä haluat käyttää Lukija-komennoissa. Oletusarvoisesti Lukija-näppäimiä ovat Caps Lock ja Insert. Voit käyttää kumpaa tahansa näistä näppäimistä missä tahansa komennossa, joka käyttää Lukija-näppäintä. Lukija-näppäimestä käytetään komennoissa pelkistettyä muotoa Lukija. Voit vaihtaa Lukija-näppäintä Lukijan asetuksissa.

Päivitetyt Vaihda näkymää -komennot

Vaihda näkymää -komennot on nyt yhdistetty Lukija+, Page Up ja Page Down -näppäimiin. Voit vaihtaa näkymää myös painamalla Lukija + Ctrl + ylänuoli ja alanuoli.

Skannaustilan parannukset

Skannaustilan ensisijainen ja toissijainen toiminto ovat muuttuneet. Ensisijaisen toiminnon voi suorittaa painamalla Enteriä tai välilyöntiä. Toissijaisen toiminnon voi suorittaa painamalla näiden näppäimien lisäksi samanaikaisesti Vaihto-näppäintä (Vaihto + Enter tai Vaihto + välilyönti). Tämä muutos on käytössä riippumatta käyttämästäsi näppäimistöasettelusta.

Lisäksi olemme lisänneet skannaustilaan useita näppäimistökomentoja, joilla voit valita tekstiä. Saat lisätietoja niistä Luvusta 3: Skannaustilan käyttäminen.

Anna palautetta


Palautteesi auttaa parantamaan Lukijaa. Kun Lukija on käytössä, avaa palautekeskus painamalla Lukija + Alt + F. Siellä voit antaa palautetta Lukijasta. Voit esittää kommentteja myös Microsoft Accessibility User Voice -verkkosivustolla. Lisäksi jos tarvitset lukijaan tai muihin Microsoftin käyttöä helpottaviin toimintoihin liittyvää teknistä tukea, ota yhteyttä Microsoftin Aputoimintojen Answer Deskiin.

Jos haluat tarjota Microsoftille muita vianmääritys- ja suorituskykytietoja, avaa Lukijan asetukset painamalla Windows-näppäin  + Ctrl + N. Ota Auta parantamaan Lukijaa -asetus käyttöön ja käynnistä Lukija uudelleen.
Avaa Lukijan asetukset