Lukijan täydellinen opas

Koskee seuraavia: Windows 10

Lukija on näytönlukusovellus, joka on sisäänrakennettu Windows 10:een, joten sinun ei tarvitse ladata tai asentaa mitään. Tässä oppaassa kuvataan, miten voit käyttää lukijaa Windows-koneissa – sillä voit käyttää sovelluksia, selata Internetiä ja tehdä paljon muuta. 

Sisällysluettelon alapuolella on osio Lukijan uusista toiminnoista ja ominaisuuksista.

Huomautus: Tämä opas on saatavana Word doc- ja PDF -tiedostoina (vain englanniksi). Voit ladata aiemman pistekirjoitusversion (Yhdysvaltain englanti ja ei-UEB-luokan 2 pistekirjoitus). Voit hankkia lisää kieliä tai luokkia ottamalla yhteyttä Aputoimintojen Answer Deskiin.

Haluatko oppia käyttämään Lukijaa Office-sovelluksissa, kuten Outlookissa ja Wordissa? Tutustu artikkeleihin tällä sivulla: Näytönlukijan ja pikanäppäinten käyttö Office-sovelluksissa.

Sisällysluettelo


Luku Sisältö
Luku 1: Esittelyssä Lukija Lukijan yleiskatsaus ja ohjeet sen käynnistämiseen ja pysäyttämiseen.
Luku 2: Lukijan perusteet Lue ohjeet näytöllä liikkumiseen, sovellusten etsimiseen ja avaamiseen, lukijan lukemisen kohteen muuttamiseen sekä puhenopeuden ja äänenvoimakkuuden säätämiseen.
Luku 3: Skannaustilan käyttäminen Sovelluksissa, sähköpostissa ja verkossa siirtyminen skannaustilan avulla.
Luku 4: Tekstin lukeminen Lue ohjeet tekstin lukemiseen ja tekstin tietojen (esimerkiksi kirjasin, tekstin väri ja välimerkit) hankkimiseen.
Luku 5: Navigointi Lue ohjeet käytettävän sovelluksen tai sivun lisätietojen hakemiseen Lukijan näkymien avulla.
Luku 6: Lukijan käyttäminen kosketustoiminnoilla Lue ohjeet Lukijan käyttämiseen kosketustoiminnoilla ja tutustu peruseleisiin.
Luku 7: Lukijan mukauttaminen Tässä luvussa käsittelyssä ovat esimerkiksi Lukijan käynnistymisen muuttaminen, kirjoitettaessa annettavan palautteen määrän määrittäminen, lukijan komentojen muuttaminen ja kolmannen osapuolen tekstistä puheeksi -ohjelmistojen (TTS) käyttäminen.
Luku 8: Lukijan käyttäminen pistekirjoituksella Lukijan käyttäminen päivitettävällä pistekirjoitusnäytöllä.
Liite A: Tuetut kielet ja äänet Sisältää luettelon Lukijan tuetuista kielistä ja käytettävissä olevista Teksti puheeksi -puheäänistä.
Liite B: Lukijan näppäimistökomennot ja kosketuseleet Sisältää luettelon Lukijan näppäimistökomennoista ja kosketuseleistä.
Liite C: Tuetut pistekirjoitusnäytöt Sisältää luettelon Lukijan tukemista pistekirjoitusnäytöistä.
Liite D: Lukijan aiempien versioiden käyttöoppaat Lukijan aiempien versioiden käyttöoppaat

Uudet ominaisuudet


Lukijan kotisivu

Aina kun kytket Lukijan päälle, siirryt Lukijan kotisivulle, johon on koottu yhteen kaikki tarvittava Lukijan asetusten muuttamisesta perusteiden oppimiseen pika-aloitusoppaan avulla. Myös, kun Lukijan aloitussivu pienennetään se siirtyy ilmaisinalueelle, joten sinun ei tarvitse siirtyä sen ohi, kun vaihdat asioiden välillä käyttäen näppäinyhdistelmää ALT + SARKAIN.

Lue lause kerrallaan

Lukija voi nyt lukea seuraavan, nykyisen tai edellisen lauseen. Lue lause kerrallaan -toiminto on käytettävissä, kun käytät näppäimistöä, kosketustoimintoja tai braille-pistekirjoitusta.

Lukijassa on myös erillinen lausenäkymä. Vaihda lausenäkymään painamalla Lukija + Page up tai Lukija + Page down. Voit siirtyä edelliseen lauseeseen painamalla Lukija + vasen nuoli tai seuraavaan lauseeseen painamalla Lukija + oikea nuoli.

Voit käyttää näitä uusia komentoja braille-pistekirjoitusnäytön avulla painamalla pisteitä 2-3-4 tai 2-3-4-7 komentojen syöttötilassa. 

Uudet yksityiskohtaisuustasot

Lukija tarjoaa viisi yksityiskohtaisuustasoa, jotka vaikuttavat siihen, kuinka paljon tietoja kuulet, kun Lukija lukee tekstiä, kuten verkkosivustoja, ja kun olet vuorovaikutuksessa ohjausobjektien kanssa. Jokainen taso on dokumentoitu luvussa 4 lyhyellä kuvauksella siitä, miten haluat ehkä käyttää sitä.

Käytä skannaustilaa suosikkiselaimessasi

Skannaustila käynnistyy automaattisesti Google Chromessa ja Microsoft Edgessä.

Vakionäppäimistöasettelu

Halusimme helpottaa Lukijan käytön opettelua ja käyttöä, joten otimme käyttöön uuden vakionäppäimistöasettelun. Päivitetty asettelu muistuttaa enemmän muiden näytönlukijoiden näppäimistöasettelua.

Kun tässä oppaassa mainitaan näppäimistön komennot, ne koskevat uutta vakionäppäimistöasettelua. Uusia komentoja ovat esimerkiksi päivitetyt Lukijan sivu-, kappale-, rivi-, sana- ja merkkikomennot. Mukana on myös uusia komentoja, esimerkiksi Lukijan Etsi-toiminto, linkkiluettelo, otsikkoluettelo ja maamerkkiluettelo. Jotkin komennot ovat nyt käytettävissä numeronäppäimistöllä.

Voit tutustua kaikkiin uusiin ja päivitettyihin komentoihin Liitteessä B: Lukijan näppäimistökomennot ja kosketuseleet. Skannaustilan komennot löytyvät Luvusta 3: Skannaustilan käyttäminen.

Huomautus: Näppäimistö käyttää oletusarvoisesti vakioasettelua. Jos haluat muuttaa asetusta, valitse Asetukset > Aputoiminnot > Lukija ja valitse vanha asettelu. Voit avata Lukijan asetukset myös painamalla Windows-näppäin + Ctrl + N. Uudet lukijan komennot eivät ole käytettävissä vanhalla näppäimistöasettelulla, jos vanhojen komentojen näppäinkomennot ovat ristiriidassa uusien Lukija-toimintojen näppäinkomentojen kanssa.
Avaa Lukijan asetukset
 

Lukija-näppäin

Voit nyt valita, mitä määritenäppäintä haluat käyttää Lukija-komennoissa. Oletusarvoisesti Lukija-näppäimiä ovat Caps Lock ja Insert. Voit käyttää kumpaa tahansa näistä näppäimistä missä tahansa komennossa, joka käyttää Lukija-näppäintä. Lukija-näppäimestä käytetään komennoissa pelkistettyä muotoa Lukija. Voit vaihtaa Lukija-näppäintä Lukijan asetuksissa.

Päivitetyt Vaihda näkymää -komennot

Vaihda näkymää -komennot on nyt yhdistetty Lukija+, Page Up ja Page Down -näppäimiin. Voit vaihtaa näkymää myös painamalla Lukija + Ctrl + ylänuoli ja alanuoli.

Skannaustilan parannukset

Skannaustilan ensisijainen ja toissijainen toiminto ovat muuttuneet. Ensisijaisen toiminnon voi suorittaa painamalla Enteriä tai välilyöntiä. Toissijaisen toiminnon voi suorittaa painamalla näiden näppäimien lisäksi samanaikaisesti Vaihto-näppäintä (Vaihto + Enter tai Vaihto + välilyönti). Tämä muutos on käytössä riippumatta käyttämästäsi näppäimistöasettelusta.

Lisäksi olemme lisänneet skannaustilaan useita näppäimistökomentoja, joilla voit valita tekstiä. Saat lisätietoja niistä Luvusta 3: Skannaustilan käyttäminen.

Anna palautetta


Palautteesi auttaa parantamaan Lukijaa. Kun Lukija on käytössä, avaa palautekeskus painamalla Lukija + Alt + F. Siellä voit antaa palautetta Lukijasta. Voit esittää kommentteja myös Microsoft Accessibility User Voice -verkkosivustolla. Lisäksi jos tarvitset lukijaan tai muihin Microsoftin käyttöä helpottaviin toimintoihin liittyvää teknistä tukea, ota yhteyttä Microsoftin Aputoimintojen Answer Deskiin.

Jos haluat tarjota Microsoftille muita vianmääritys- ja suorituskykytietoja, avaa Lukijan asetukset painamalla Windows-näppäin  + Ctrl + N. Ota Auta parantamaan Lukijaa -asetus käyttöön ja käynnistä Lukija uudelleen.
Avaa Lukijan asetukset