Yhteensopivuusfunktiot (hakemisto)

Excel 2010-versiossa ja myöhemmissä nämä funktiot korvattiin uusilla funktioilla, jotka toimivat entistä tarkemmin ja joiden nimet ovat entistä kuvaavampia. Niitä käyttämällä voi varmistaa yhteensopivuuden aiempien Excel-versioiden kanssa, mutta jos taaksepäin yhteensopivuutta ei tarvita, kannattaa käyttää uusia funktioita. Lisätietoja uusista funktioista on artikkeleissa Tilastolliset funktiot (hakemisto) ja Matemaattiset ja trigonometriset funktiot (hakemisto) .

Jos käytät Excel 2007-versiota, nämä funktiot ovat Kaavat-välilehden luokassa Tilasto tai Matemaattiset ja trigonometriset.

Katso funktion lisätiedot napsauttamalla sen nimeä ensimmäisessä sarakkeessa.

Funktio

Kuvaus

BEETAJAKAUMA-funktio

Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.

BEETAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.

BINOMIJAKAUMA-funktio

Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.

CHIJAKAUMA-funktio

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.

CHIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.

CHITESTI-funktio

Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen.

KETJUTA-funktio

Liittää kaksi tekstimerkkijonoa tai useampia yhdeksi merkkijonoksi.

LUOTTAMUSVÄLI-funktio

Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.

KOVARIANSSI-funktio

Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

BINOMIJAKAUMA.KRIT-funktio

Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.

EKSPONENTIAALIJAKAUMA-funktio

Palauttaa eksponentiaalijakauman.

FJAKAUMA-funktio

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

FJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

ENNUSTE-funktio

Palauttaa lineaarisen trendin arvon.

Huomautus: Excel 2016:ssa tämän funktion korvaavat uudet ennustefunktiot, mutta se on edelleen käytettävissä aiempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi.

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS-funktio

Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).

FTESTI-funktio

Palauttaa F-testin tuloksen.

GAMMAJAKAUMA-funktio

Palauttaa gammajakauman.

GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.

HYPERGEOM.JAKAUMA-funktio

Palauttaa hypergeometrisen jakauman.

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion.

LOGNORM.JAKAUMA-funktio

Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.

MOODI-funktio

Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.

BINOMIJAKAUMA.NEG-funktio

Palauttaa negatiivisen binomijakauman.

NORM.JAKAUMA-funktio

Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT-funktio

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT-funktio

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.

PROSENTTIPISTE-funktio

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.

PROSENTTIJÄRJESTYS-funktio

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.

POISSON-funktio

Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.

NELJÄNNES-funktio

Palauttaa tietoalueen neljänneksen.

ARVON.MUKAAN-funktio

Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.

KESKIHAJONTA-funktio

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAP-funktio

Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

TJAKAUMA-funktio

Palauttaa t-jakauman.

TJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa käänteisen t-jakauman.

TTESTI-funktio

Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.

VAR-funktio

Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella.

VARP-funktio

Laskee varianssin koko populaation perusteella.

WEIBULL-funktio

Palauttaa Weibullin jakauman.

ZTESTI-funktio

Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.

Tärkeää: Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Learn more about the differences (Lisätietoa eroavaisuuksista).

Katso myös

Excel-funktiot (luokittain)

Excel-funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×