Excel 2010-versiossa ja myöhemmissä nämä funktiot korvattiin uusilla funktioilla, jotka toimivat entistä tarkemmin ja joiden nimet ovat entistä kuvaavampia. Niitä käyttämällä voi varmistaa yhteensopivuuden aiempien Excel-versioiden kanssa, mutta jos yhteensopivuutta aiempien versioiden kanssa ei tarvita, kannattaa käyttää uusia funktioita. Lisätietoja uusista funktioista on artikkeleissa Tilastofunktiot (viittaus) ja Matemaattiset ja trigonometriset funktiot (viittaus).

Jos käytät Excel 2007-versiota, nämä funktiot ovat Kaavat-välilehden luokassa Tilasto tai Matemaattiset ja trigonometriset.

Katso funktion lisätiedot napsauttamalla sen nimeä ensimmäisessä sarakkeessa.

Funktio

Kuvaus

BEETAJAKAUMA-funktio

Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.

BEETAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.

BINOMIJAKAUMA-funktio

Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.

CHIJAKAUMA-funktio

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.

CHIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.

CHITESTI-funktio

Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen.

KETJUTA-funktio

Liittää kaksi tekstimerkkijonoa tai useampia yhdeksi merkkijonoksi.

LUOTTAMUSVÄLI-funktio

Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.

KOVARIANSSI-funktio

Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

BINOMIJAKAUMA.KRIT-funktio

Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.

EKSPONENTIAALIJAKAUMA-funktio

Palauttaa eksponentiaalijakauman.

FJAKAUMA-funktio

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

FJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

ENNUSTE-funktio

Palauttaa lineaarisen trendin arvon.

Huomautus:  Excel 2016:ssa tämän funktion korvaavat uudet ennustefunktiot, mutta se on edelleen käytettävissä aiempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi.

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS-funktio

Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).

FTESTI-funktio

Palauttaa F-testin tuloksen.

GAMMAJAKAUMA-funktio

Palauttaa gammajakauman.

GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.

HYPERGEOM.JAKAUMA-funktio

Palauttaa hypergeometrisen jakauman.

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion.

LOGNORM.JAKAUMA-funktio

Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.

MOODI-funktio

Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.

BINOMIJAKAUMA.NEG-funktio

Palauttaa negatiivisen binomijakauman.

NORM.JAKAUMA-funktio

Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT-funktio

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT-funktio

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.

PROSENTTIPISTE-funktio

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.

PROSENTTIJÄRJESTYS-funktio

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.

POISSON-funktio

Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.

NELJÄNNES-funktio

Palauttaa tietoalueen neljänneksen.

ARVON.MUKAAN-funktio

Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.

KESKIHAJONTA-funktio

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAP-funktio

Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

TJAKAUMA-funktio

Palauttaa t-jakauman.

TJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Palauttaa käänteisen t-jakauman.

TTESTI-funktio

Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.

VAR-funktio

Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella.

VARP-funktio

Laskee varianssin koko populaation perusteella.

WEIBULL-funktio

Palauttaa Weibullin jakauman.

ZTESTI-funktio

Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.

Tärkeää: Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Learn more about the differences (Lisätietoa eroavaisuuksista).

Excel-funktiot (luokittain)

Excel-funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×