תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'

'קורא טקסטים' הוא אפליקציה להקראת מסך שמוכללת ב- Windows 10. מדריך זה מתאר כיצד להשתמש ב'קורא טקסטים' עם עדכון יום השנה של Windows 10 במחשבים שולחניים, ומצייד אותך במידע מספיק כך שתוכל להתחיל לסייר ב- Windows, להשתמש באפליקציות ולגלוש באינטרנט. הוא נכתב לאנשים שמשתמשים בקורא מסך באופן קבוע.

כדי להשתמש במדריך זה, בחר קישור מתוכן העניינים שלפניך. כשתסיים לקרוא פרק או נספח, בחר בלחצן 'הקודם' בדפדפן כדי לחזור לדף זה ולבחור פרק אחר. בנוסף, בסוף כל פרק ונספח יש קישורים שיאפשרו לך לעבור אל הפרק הבא או לחזור לתוכן עניינים זה.

תוכן העניינים

פרקמה הוא כולל
פרק 1: מבוא ל'קורא טקסטים'מבט כולל על 'קורא טקסטים', כולל כיצד להתחיל וכיצד לסיים להשתמש בו.
פרק 2: הכרת היסודות של 'קורא טקסטים'כיצד לנוע ברחבי המסך, לחפש אפליקציות ולפתוח אותן, לשנות את מה ש'קורא טקסטים' מקריא ולהתאים את קצב הדיבור ואת עוצמת הקול.
פרק 3: שימוש במצב סריקהכיצד להשתמש במצב סריקה כדי לנווט באפליקציות, בדואר האלקטרוני ובאינטרנט.
פרק 4: הקראת טקסטכיצד לקרוא ולקבל פרטים על טקסט, כגון גופן, צבע טקסט ופיסוק.
פרק 5: שימוש ב'קורא טקסטים' באמצעות מגעכיצד להשתמש ב'קורא טקסטים' עם מגע, כולל מחוות בסיסיות.
פרק 6: התאמה אישית של 'קורא טקסטים'כיצד לשנות את האופן שבו 'קורא טקסטים' מופעל, קבע כמה משוב ברצונך לשמוע בזמן ההקלדה, שנה את הפקודות של 'קורא טקסטים' והשתמש בתוכנה להמרת טקסט לדיבור (TTS) של ספק חיצוני.
נספח א': שפות נתמכותרשימה של שפות נתמכות ב'קורא טקסטים'.
נספח ב': פקודות לוח מקשים ומחוות מגע ב'קורא טקסטים'רשימה של פקודות לוח מקשים ומחוות מגע ב'קורא טקסטים'.
נספח ג': קולות של המרת טקסט לדיבוררשימה של קולות הטקסט לדיבור (TTS) הזמינים ב'קורא טקסטים'.
מאפיינים:

מזהה פריט: 22798 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב