התקנת מדפסת ב- Windows 10

חל על: Windows 10

בעת חיבור מדפסת למחשב או הוספת מדפסת חדשה לרשת הביתית שלך, בדרך כלל באפשרותך להתחיל להדפיס באופן מיידי. Windows 10 תומך ברוב המדפסות, כך שכנראה לא תצטרך להתקין תוכנת מדפסת מיוחדת. ייתכן שמנהלי מדפסת נוספים ואפשרויות תמיכה נוספות יהיו זמינים אם תעדכן את Windows 10.

 

זקוק לעזרה נוספת?