נושאים קשורים
×
דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

אם אתה מנסה להשתמש במדפסת ואתה נתקל בבעיות, לפניך כמה שלבים לפתרון בעיות נפוצות שיסייעו לך לנסות להחזיר את המדפסת למצב תקין.

לפני שתתחיל

התחל על-ידי הפעלת פותר הבעיות האוטומטי של המדפסת באפליקציה ׳קבלת עזרה׳. ׳קבלת עזרה׳ מפעילה את האבחון באופן אוטומטי ומבצעת את השלבים הנכונים כדי לפתור את רוב בעיות המדפסת.

פתח את האפליקציה 'קבלת עזרה'

אם לאפליקציה ׳קבלת עזרה׳ אין אפשרות לפתור את בעיית המדפסת, נסה את הפתרונות האפשריים המפורטים: 

לעתים, הפעלה מחדש של המדפסת יכולה לפתור את הבעיה.  כבה את המדפסת ונתק אותה, המתן 30 שניות, חבר את המדפסת בחזרה והפעל אותה שוב.

אם המדפסת עדיין לא עובדת, המשך לשלב 2.

בדוק את הכבלים (במדפסות קוויות). ודא כי כבל ה- USB של המדפסת מחובר כראוי מהמדפסת למחשב. אם ה- USB אינו מזוהה, ראה אבחון ותיקון אוטומטי של בעיות USB ב- Windows.

בדוק את החיבור האלחוטי (במדפסות אלחוטיות). בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • ודא שהאפשרות האלחוטית של המדפסת מופעלת וזמינה. מדפסות רבות כוללות לחצן המציג סמל אלחוטי כחול כאשר קיימת אפשרות חיבור אלחוטי זמינה עבור המדפסת. כדי לגלות היכן לחצן זה ממוקם במדפסת וכדי למצוא הוראות לגבי הפעלתו, עיין בהוראות שצורפו למדפסת או עיין באתר האינטרנט של היצרן לקבלת הוראות.

 • הפעל את בדיקת הקישוריות האלחוטית של המדפסת. מדפסות רבות כוללות אפשרות תפריט לבדיקת הקישוריות האלחוטית של המדפסת. קרא את ההוראות המצורפות למדפסת או עיין באתר האינטרנט של יצרן המדפסת לקבלת הוראות כיצד לעשות זאת.

 • אם הבדיקות מצליחות אבל אתה עדיין נתקל בבעיות, ייתכן שהמחשב שלך אינו מתחבר לרשת האלחוטית שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע לא ניתן לעבור למצב מקוון? לקבלת עזרה מתקדמת יותר, ראה פתרון בעיות של חיבור רשת ב- Windows.

 • אם אתה נתקל בבעיות בהתחברות למדפסת Bluetooth, ראה תקן בעיות Bluetooth ב- Windows.

הערות: 

 • אם אתה משתמש בנקודות גישה אלחוטיות, במרחיבים או בנתבים אלחוטיים מרובים עם מזהי SSID נפרדים, ודא שאתה מחובר לאותה רשת כמו המדפסת עבור המחשב.

 • אם מצב המדפסת שלך הוא "מדפסת במצב שגיאה", ייתכן שיש בעיה במדפסת עצמה.  אם שני שלבים אלה לא פתרו את השגיאה, חפש במדפסת נייר נמוך או דיו, וודא שהכיסוי אינו פתוח ושאין בה חסימת נייר.

אם המדפסת עדיין לא עובדת, המשך לשלב 3.

נסה להסיר ולהתקין מחדש את המדפסת.

הסר את המדפסת

 1. בחר בלחצן התחל  ולאחר מכן בחר הגדרות  > Bluetooth והתקנים > מדפסות וסורקים .
  פתח את ההגדרות של מדפסות וסורקים

 2. בחר את המדפסת שברצונך להסיר את התקנתה.

 3. בחר בלחצן הסר. לאחר מכן ודא שאתה בטוח שברצונך להסיר את מכשיר זה על-ידי בחירה באפשרות כן.

התקן מחדש את המדפסת

אם המדפסת מופעלת ומחוברת לרשת, Windows אמור למצוא אותה בקלות. מדפסות זמינות יכולות לכלול את כל המדפסות ברשת, כגון מדפסות בחיבור Bluetooth ומדפסות אלחוטיות, או מדפסות שמחוברות למחשב אחר ומשותפות ברשת. ייתכן שתצטרך הרשאה להתקנת מדפסות מסוימות. כדי להתקין מחדש את המדפסת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר בלחצן התחל  ולאחר מכן בחר הגדרות  > Bluetooth והתקנים > מדפסות וסורקים .
  פתח את ההגדרות של מדפסות וסורקים

 2. ודא שהמדפסת פועלת ומחוברת.  לאחר מכן בחר בלחצן הוסף התקן (או רענן).

 3. המתן רגע בזמן ש- Windows מחפשת את המדפסות שמחוברות להתקן (באופן מקומי או אלחוטי).  לאחר מכן Windows תציג רשימה של מדפסות שמחוברות להתקן שלך.  אם המדפסת שלך מופיעה ברשימה, בחר בלחצן הוסף התקן עבור המדפסת שלך.  אם אינך רואה את המדפסת ברשימה, בחר הוסף באופן ידני.

הערות: 

 • אם אתה משתמש בנקודות גישה אלחוטיות, במרחיבים או בנתבים אלחוטיים מרובים עם מזהי SSID נפרדים, ודא שאתה מחובר לאותה רשת כמו המדפסת כדי שהמחשב יוכל למצוא ולהתקין אותה.

 • אם יש לך מדפסת אלחוטית חדשה שלא נוספה לרשת הביתית שלך, קרא את ההוראות שצורפו למדפסת, ועיין באתר האינטרנט של יצרן המדפסת כדי ללמוד פרטים נוספים ולקבל תוכנה עדכנית עבור המדפסת.

עצה: באפשרותך להדפיס עמוד ניסיון כדי לוודא שהמדפסת פועלת כהלכה. אם התקנת את המדפסת אך היא אינה פועלת, חפש באתר האינטרנט של היצרן מידע לפתרון בעיות או עדכונים של מנהל ההתקן.

התקן מחדש את המדפסת באופן ידני

אם למערכת אין אפשרות להתקין את המדפסת באופן אוטומטי, באפשרותך להתקין אותה מחדש באופן ידני. כאשר תבחר הוסף באופן ידני, תראה חמש אפשרויות לחיפוש מדפסת לפי אפשרויות אחרות.  בחר את האפשרות המתאימה ביותר למצבך ולאחר מכן בצע את השלבים המפורטים.  כל האפשרויות יכולות לחול על מדפסת שמחוברת באופן אלחוטי או דרך הרשת שלך.  עם זאת, אם המדפסת מחוברת ישירות למחשב באופן מקומי, בחר הוסף מדפסת מקומית או מדפסת רשת בעזרת הגדרות ידניות ולאחר מכן בחר הבא.  

התקנה מחדש של מדפסת מקומית באופן ידני

לאחר בחירת הוסף מדפסת מקומית או מדפסת רשת בעזרת הגדרות ידניות, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר השתמש ביציאה קיימת ולאחר מכן בחר את היציאה שאליה המדפסת מחוברת.  לאחר מכן בחר הבא. אם המדפסת מחוברת באמצעות יציאת USB, בחר אותה מהרשימה. קיימות גם אפשרויות עבור יציאות מקבילות (LPT) ויציאות סדרתיות (COM).

 2. כעת תראה אפשרויות להתקנת מנהל המדפסת. אם המדפסת הגיעה עם דיסק הכולל את מנהל ההתקן, בחר יש דיסק. אחרת, בחר Windows Update.

 3. המתן בזמן Windows מעדכנת את רשימת המדפסות.  לאחר מכן בחר את יצרן המדפסת מהעמודה הימנית ואת דגם המדפסת מהעמודה השמאלית. לאחר מכן בחר הבא.

  הערה: אם יש כמה גירסאות של מנהל התקן עבור ההתקן שלך, ייתכן שתתבקש להשתמש בגירסה של מנהל ההתקן.  ברוב המקרים, עליך לבחור החלף את מנהל ההתקן הנוכחי. עם זאת, אם אתה בטוח שמנהל ההתקן מותקן כראוי, בחר השתמש במנהל ההתקן המותקן כעת.

 4. הקלד שם עבור המדפסת שלך ולאחר מכן בחר הבא. שם זה מיועד רק לעיון האישי שלך, כדי שתוכל לבחור כל שם שאתה מעדיף. 

 5. בחר אל תשתף את מדפסת זו. (אם ברצונך לשתף את המדפסת עם התקנים אחרים ברשת, בחר שתף את מדפסת זו והזן את השם והמיקום שלה.) בחר באפשרות הבא.

 6. בחר הדפס עמוד ניסיון כדי לאשר שהמדפסת פועלת ולאחר מכן בחר סיום.

אם המדפסת עדיין לא עובדת, המשך לשלב 4.

רוב המדפסות דורשות התקנה של מנהל ההתקן העדכני ביותר כדי לפעול כהלכה. לקבלת מידע נוסף, קרא כיצד להוריד ולהתקין את מנהלי המדפסת העדכניים ביותר.

אם המדפסת עדיין לא פועלת לאחר התקנת מנהל ההתקן העדכני ביותר, המשך לשלב 5.

אם השלב הקודם של פתרון הבעיות לא מצליח, ייתכן שתצטרך לנקות קבצי הדפסה ברקע ולהפעיל מחדש את שירות ההדפסה ברקע. מנגנון ההדפסה ברקע הוא קובץ המנהל את תהליך ההדפסה. כדי לנקות ולאפס את מנגנון ההדפסה ברקע:

 1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד שירותים ולאחר מכן בחר באפשרות שירותים ברשימת התוצאות.

 2. בחר בכרטיסיה תקנים ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על מנגנון הדפסה ברקע ברשימת השירותים.

 3. בחר עצור ולאחר מכן בחר אישור.

 4. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הזן %WINDIR%\system32\spool\printers, בחר באפשרות %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS ברשימת התוצאות ולאחר מכן מחק את כל הקבצים בתיקיה.

 5. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, חפש שירותים ולאחר מכן בחר באפשרות שירותים ברשימת התוצאות.

 6. בחר בכרטיסיה תקנים ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על מנגנון הדפסה ברקע ברשימת השירותים.

 7. בחר בלחצן התחל, בחר באפשרות אוטומטי בתיבה סוג אתחול‬ ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם המדפסת עדיין לא עובדת, המשך לשלב 6.

אם המדפסת שלך מציגה מצב 'לא מקוון', ראה פתרון בעיות במדפסת במצב לא מקוון.

הערות: 

לעתים, הפעלה מחדש של המדפסת יכולה לפתור את הבעיה.  כבה את המדפסת ונתק אותה, המתן 30 שניות, חבר את המדפסת בחזרה והפעל אותה שוב.

אם המדפסת עדיין לא עובדת, המשך לשלב 2.

בדוק את הכבלים (במדפסות קוויות). ודא כי כבל ה- USB של המדפסת מחובר כראוי מהמדפסת למחשב. אם ה- USB אינו מזוהה, ראה אבחון ותיקון אוטומטי של בעיות USB ב- Windows.

בדוק את החיבור האלחוטי (במדפסות אלחוטיות). בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • ודא שהאפשרות האלחוטית של המדפסת מופעלת וזמינה. מדפסות רבות כוללות לחצן המציג סמל אלחוטי כחול כאשר קיימת אפשרות חיבור אלחוטי זמינה עבור המדפסת. כדי לגלות היכן לחצן זה ממוקם במדפסת וכדי למצוא הוראות לגבי הפעלתו, עיין בהוראות שצורפו למדפסת או עיין באתר האינטרנט של היצרן לקבלת הוראות.

 • הפעל את בדיקת הקישוריות האלחוטית של המדפסת. מדפסות רבות כוללות אפשרות תפריט לבדיקת הקישוריות האלחוטית של המדפסת. קרא את ההוראות המצורפות למדפסת או עיין באתר האינטרנט של יצרן המדפסת לקבלת הוראות כיצד לעשות זאת.

 • אם הבדיקות מצליחות אבל אתה עדיין נתקל בבעיות, ייתכן שהמחשב שלך אינו מתחבר לרשת האלחוטית שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע לא ניתן לעבור למצב מקוון? לקבלת עזרה מתקדמת יותר, ראה פתרון בעיות של חיבור רשת ב- Windows.

 • אם אתה נתקל בבעיות בעת ההתחברות למדפסת Bluetooth, ראה פתרון בעיות Bluetooth ב- Windows 10: שאלות נפוצות.

הערות: 

 • אם אתה משתמש בנקודות גישה אלחוטיות, במרחיבים או בנתבים אלחוטיים מרובים עם מזהי SSID נפרדים, ודא שאתה מחובר לאותה רשת כמו המדפסת עבור המחשב.

 • אם מצב המדפסת שלך הוא "מדפסת במצב שגיאה", ייתכן שיש בעיה במדפסת עצמה.  אם שני שלבים אלה לא פתרו את השגיאה, חפש במדפסת נייר נמוך או דיו, וודא שהכיסוי אינו פתוח ושאין בה חסימת נייר.

אם המדפסת עדיין לא עובדת, המשך לשלב 3.

נסה להסיר ולהתקין מחדש את המדפסת.

הסר את המדפסת

 1. לחץ על הלחצן התחל ולאחר מכן בחר באפשרות הגדרות > התקנים  > מדפסות וסורקים .
  פתח את ההגדרות של מדפסות וסורקים

 2. תחת מדפסות וסורקים, חפש את המדפסת, בחר אותה ולאחר מכן בחר הסר התקן.

התקן מחדש את המדפסת

יהיה עליך לבצע שלבים שונים עבור התקנה מחדש או הוספה של מדפסות אלחוטיות או מקומיות. כך תעשה זאת.

התקנה מחדש של מדפסת אלחוטית

 1. לחץ על הלחצן התחל ולאחר מכן בחר באפשרות הגדרות > התקנים  > מדפסות וסורקים .
  פתח את ההגדרות של מדפסות וסורקים

 2. בחר הוסף מדפסת או סורק. המתן עד שההתקן שלך יאתר מדפסות קרובות, בחר את המדפסת הרצויה ובחר הוסף התקן.

אם המדפסת מופעלת ומחוברת לרשת, Windows אמור למצוא אותה בקלות. מדפסות זמינות יכולות לכלול את כל המדפסות ברשת, כגון מדפסות בחיבור Bluetooth ומדפסות אלחוטיות, או מדפסות שמחוברות למחשב אחר ומשותפות ברשת. ייתכן שתצטרך הרשאה להתקנת מדפסות מסוימות.

הערות: 

 • אם אתה משתמש בנקודות גישה אלחוטיות, במרחיבים או בנתבים אלחוטיים מרובים עם מזהי SSID נפרדים, ודא שאתה מחובר לאותה רשת כמו המדפסת כדי שהמחשב יוכל למצוא ולהתקין אותה.

 • אם יש לך מדפסת אלחוטית חדשה שלא נוספה לרשת הביתית שלך, קרא את ההוראות שצורפו למדפסת, ועיין באתר האינטרנט של יצרן המדפסת כדי ללמוד פרטים נוספים ולקבל תוכנה עדכנית עבור המדפסת.

עצה: באפשרותך להדפיס עמוד ניסיון כדי לוודא שהמדפסת פועלת כהלכה. אם התקנת את המדפסת אך היא אינה פועלת, חפש באתר האינטרנט של היצרן מידע לפתרון בעיות או עדכונים של מנהל ההתקן.

התקנה מחדש של מדפסת מקומית

אם ברצונך לבצע התקנה מחדש של מדפסת מקומית, חבר את כבל ה- USB מהמדפסת ליציאת USB זמינה ב- PC שלך ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

 1. לחץ על הלחצן התחל ולאחר מכן בחר באפשרות הגדרות > התקנים  > מדפסות וסורקים .
  פתח את ההגדרות של מדפסות וסורקים

 2. תחת מדפסות וסורקים, חפש את המדפסת שלך.

  • אם אתה רואה את המדפסת ברשימה, סימן שהיא הותקנה.

  • אם אינך רואה את המדפסת ברשימה, בחר באפשרות הוסף מדפסת או סורק. המתן עד שההתקן שלך יאתר מדפסות זמינות, בחר את המדפסת הרצויה ובחר הוסף התקן.

עצה: באפשרותך לוודא שהמדפסת פועלת על-ידי הדפסת עמוד ניסיון. אם התקנת את המדפסת אך היא אינה פועלת, חפש באתר האינטרנט של היצרן מידע לפתרון בעיות או עדכונים של מנהל ההתקן.

אם המדפסת עדיין לא עובדת, המשך לשלב 4.

רוב המדפסות דורשות התקנה של מנהל ההתקן העדכני ביותר כדי לפעול כהלכה. לקבלת מידע נוסף, קרא כיצד להוריד ולהתקין את מנהלי המדפסת העדכניים ביותר.

אם המדפסת עדיין לא פועלת לאחר התקנת מנהל ההתקן העדכני ביותר, המשך לשלב 5.

אם השלב הקודם של פתרון הבעיות לא מצליח, ייתכן שתצטרך לנקות קבצי הדפסה ברקע ולהפעיל מחדש את שירות ההדפסה ברקע. מנגנון ההדפסה ברקע הוא קובץ המנהל את תהליך ההדפסה. כדי לנקות ולאפס את מנגנון ההדפסה ברקע:

 1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד שירותים ולאחר מכן בחר באפשרות שירותים ברשימת התוצאות.

 2. בחר בכרטיסיה תקנים ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על מנגנון הדפסה ברקע ברשימת השירותים.

 3. בחר עצור ולאחר מכן בחר אישור.

 4. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הזן %WINDIR%\system32\spool\printers, בחר באפשרות %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS ברשימת התוצאות ולאחר מכן מחק את כל הקבצים בתיקיה.

 5. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, חפש שירותים ולאחר מכן בחר באפשרות שירותים ברשימת התוצאות.

 6. בחר בכרטיסיה תקנים ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על מנגנון הדפסה ברקע ברשימת השירותים.

 7. בחר בלחצן התחל, בחר באפשרות אוטומטי בתיבה סוג אתחול‬ ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם המדפסת עדיין לא עובדת, המשך לשלב 6.

אם המדפסת שלך מציגה מצב 'לא מקוון', ראה פתרון בעיות במדפסת במצב לא מקוון.

חיבור המדפסת שלך

בעת חיבור מדפסת למחשב או הוספת מדפסת חדשה לרשת הביתית שלך, בדרך כלל באפשרותך להתחיל להדפיס באופן מיידי. Windows תומך ברוב המדפסות, וסביר להניח שלא תצטרך לנקוט פעולות מיוחדות ולהתקין תוכנות מיוחדות של מדפסות. אם אתה משתמש ב- Windows 8.1 או ב- Windows RT 8.1, תמיכה נוספת במדפסות ומנהלי מדפסות זמינים באמצעות ‎Windows Update.

כדי להתקין מדפסת

ברוב המקרים, כל שעליך לעשות כדי להתקין מדפסת הוא לחבר אותה למחשב. פשוט חבר את כבל ה- USB מהמדפסת ליציאת USB זמינה במחשב והפעל את המדפסת.

עבור מדפסות אלחוטיות עם Windows 8.1:

הערה: אם יש לך מדפסת אלחוטית חדשה שלא נוספה לרשת הביתית, עיין בהוראות שצורפו למדפסת כדי ללמוד כיצד להוסיף אותה. עיין באתר האינטרנט של יצרן המדפסת כדי ללמוד עוד וכדי לקבל תוכנה עדכנית עבור המדפסת שלך.

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן בחר שנה הגדרות מחשב.)

 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על מכשירים. אם המדפסת שלך מותקנת, היא אמורה להופיע תחת מדפסות.

 3. אם המדפסת אינה מופיעה, הקש או לחץ על הוספת התקן ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך כדי להתקין אותה.

כדי להתקין (להוסיף) מדפסת מקומית

 1. לחץ על לחצן התחל , ולאחר מכן, בתפריט 'התחל', לחץ על התקנים ומדפסות.

 2. לחץ על הוסף מדפסת.

 3. באשף 'הוספת מדפסת', לחץ על הוסף מדפסת מקומית.

 4. בדף בחר יציאת מדפסת, ודא שהלחצן השתמש ביציאה קיימת ויציאת המדפסת המומלצת נבחרו ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בדף the התקן את מנהל המדפסת, בחר את יצרן המדפסת ואת הדגם, ולאחר מכן לחץ על הבא.

  • אם המדפסת שלך לא מופיעה ברשימה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן המתן בזמן ש- Windows בודק אם יש מנהלי התקנים נוספים.

  • אם לא נמצאו מנהלי התקנים ויש לך דיסק התקנה, לחץ על יש לי דיסק, ולאחר מכן עיין לתיקיה שבה מנהל המדפסת נמצא. (לקבלת עזרה נוספת, עיין במדריך המדפסת).

 6. בצע את השלבים נוספים באשף ולאחר מכן לחץ על סיום.

עצה: באפשרותך להדפיס עמוד ניסיון כדי לוודא שהמדפסת פועלת כהלכה. אם התקנת את המדפסת אך היא אינה פועלת, חפש באתר האינטרנט של היצרן מידע לפתרון בעיות או עדכונים של מנהל ההתקן.

כדי להתקין מדפסת רשת, מדפסת אלחוטית או מדפסת בחיבור Bluetooth

אם אתה מנסה להוסיף מדפסת רשת למשרד, דרוש לך שם המדפסת. אם אינך מצליח למצוא אותו, פנה אל מנהל הרשת שלך.

 1. לחץ על לחצן התחל, ולאחר מכן, בתפריט התחלה, לחץ על התקנים ומדפסות.

 2. לחץ על הוסף מדפסת.

 3. באשף 'הוסף מדפסת', לחץ על הוסף מדפסת רשת, מדפסת אלחוטית או מדפסת בחיבור Bluetooth.

 4. ברשימת המדפסות הזמינות, בחר במדפסת הרצויה ולאחר מכן לחץ על הבא. (אם המחשב שלך מחובר לרשת, רק מדפסות שרשומות ב- Active Directory של התחום שלך יוצגו ברשימה.)

 5. אם תתבקש, התקן את מנהל המדפסת במחשב על-ידי לחיצה על התקן את מנהל ההתקןנדרשת הרשאת מנהל מערכת אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

 6. בצע את השלבים נוספים באשף ולאחר מכן לחץ על סיום.

עצה: המדפסות הזמינות יכולות לכלול את כל המדפסות ברשת, כגון מדפסות Bluetooth ומדפסות אלחוטיות או מדפסות המחוברות למחשב אחר והמשותפות ברשת. ייתכן שתצטרך הרשאה להתקנת מדפסות מסוימות. באפשרותך לוודא שהמדפסת פועלת על-ידי הדפסת עמוד ניסיון.

הערה: לאחר התקנת המדפסת תוכל לשמור אותה עדכנית באמצעות עדכוני אוטומטיים של מנהל התקן של Windows 7.

פתרון בעיות במדפסת

תחילה, בדוק את החומרה

ודא שכבל החשמל של המדפסת מחובר לשקע חשמלי ושמתג ההפעלה דולק. אם אתה מדפיס במדפסת משותפת או במדפסת ברשת, ודא שכל המחשבים והנתבים הדרושים הופעלו גם כן. אם המדפסת שלך או ציוד אחר מחוברים למגן תנודות מתח או למקור כוח חלופי, ודא שהחומרה מחוברת ופועלת גם כן.

אם אתה משתמש במדפסת קווית, ודא שכבל המדפסת מחובר היטב מהמדפסת למחשב.

במדפסות אלחוטיות, בדוק את החיבור האלחוטי. ודא שהאפשרות האלחוטית של המדפסת מופעלת וזמינה. מדפסות רבות כוללות לחצן המציג סמל אלחוטי כחול כאשר האפשרות האלחוטית זמינה.

בהמשך, הפעל את בדיקת הקישוריות האלחוטית של המדפסת. קרא את ההוראות המצורפות למדפסת או עיין באתר האינטרנט של יצרן המדפסת לקבלת הוראות כיצד לעשות זאת.

אם מצב המדפסת שלך הוא "מדפסת במצב שגיאה", ייתכן שיש בעיה במדפסת עצמה.  אם השלבים הקודמים לא פתרו את השגיאה, חפש במדפסת נייר או דיו נמוך וודא שהכיסוי אינו פתוח ושאין בה חסימת נייר.

שימוש בפותר בעיות

פותר בעיות הוא כלי אוטומטי המסוגל לחפש ולפתור באופן אוטומטי בעיות מסוימות במחשב. פותר בעיות ההדפסה יכול לפתור בעיות בהתקנת מדפסת ובהתחברות אליה.

עדכון מנהלי התקנים

רוב המדפסות דורשות תוכנת מנהל התקן כדי לפעול כראוי. אם שדרגת לאחרונה מגירסה אחת של Windows לגירסה אחרת, ייתכן כי מנהל המדפסת הנוכחי מיועד עבור הגירסה הקודמת של Windows. אם חווית לאחרונה הפסקות חשמל, וירוסים או בעיות אחרות במחשב, ייתכן שמנהלי ההתקנים נפגמו. תוכל לפתור בעיות מסוג זה על-ידי הורדה והתקנה של מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור המדפסת שלך.

שלוש דרכים למצוא ולהתקין מנהל התקן:

 • השתמש ב- Windows Update. ייתכן של- Windows Update יש גירסה עדכנית של מנהל המדפסת שלך.

 • התקן תוכנה מיצרן המדפסת. אם למדפסת שלך צורף דיסק, ייתכן שהוא כולל תוכנה המתקינה מנהל התקן עבור המדפסת.

 • הורד והתקן את מנהל ההתקן בעצמך. באפשרותך לחפש מנהל התקן באתר האינטרנט של היצרן. נסה אפשרות זו אם Windows Update אינו מצליח למצוא מנהל התקן עבור המדפסת ואם המדפסת לא הגיעה עם תוכנה המתקינה מנהל התקן.

התמיכה ב- Windows 7 הסתיימה ב- 14 בינואר, 2020.  סיוע טכני ועדכוני תוכנה של Windows Update שעוזרים להגן על המחשב שלך לא יהיו זמינים עוד עבור Windows 7.  Microsoft ממליצה לך לעבור ל- Windows 11.  

לחץ כאן כדי לקבל מידע נוסף וללמוד מהי משמעות הדבר עבורך.

נושאים קשורים

גלה כיצד להתקין מדפסת ב- Windows.

גלה כיצד להוריד ולהתקין את מנהלי המדפסת העדכניים ביותר.

גלה כיצד להגדיר מדפסת ברירת מחדל ב- Windows.

גלה כיצד להציג תור מדפסת Windows.

אם אתה נתקל בבעיה בשינוי מצב המדפסת במצב 'לא מקוון', עבור אל פתרון בעיות במדפסת במצב לא מקוון.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×