שימוש בכלי Fix-it עם Windows 10

חל על: Windows 10

במקום כלי תיקון, Windows 10 משתמשת בפותרי בעיות כדי לעזור לך לפתור בעיות ב- PC שלך. כדי להפעיל פותר בעיות:

  • לחץ על התחל  > הגדרות  > עדכון ואבטחה  > פותרי בעיות או בחר בקיצור הדרך חיפוש פותרי בעיות בסיומו של נושא זה.
    הצגה של כל פותרי הבעיות ב- Windows 10
  • בחר את סוג פתרון הבעיות שאתה רוצה ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל את פותר הבעיות.
  • אפשר לפותר הבעיות לפעול ולאחר מכן השב על השאלות שמוצגות על המסך. אם אתה רואה הודעה על כך שלא נדרשים כל שינויים או עדכונים, תוכל לנסות אפשרויות שחזור או לקבל מידע נוסף על קודי שגיאה של Outlook וכן קודי שגיאה של שדרוג והתקנה.