כתבי אחריות, תוכניות שירות מורחבות וכן תנאים והתניות עבור המכשיר שלך

חל על: ללא

 

קבל מסמך משפטי אודות האחריות המוגבלת הרגילה, תוכנית השירות המורחבת של Microsoft Complete ותוכנית שירות החומרה המורחבת עבור עסקים.

נושאים קשורים


בחר את אחד הנושאים הבאים כדי לקבל מידע נוסף אודות האופן שבו תוכל לקבל תמיכה טכנית, שירות, או כיסוי אחריות מורחב של Microsoft Complete עבור המכשיר שלך.

רשימת המדינות או האזורים


בחר את המדינה או האזור שבהם רכשת את המכשיר שלך.

חזור לראש הדף