כדי למנוע ממשתמשים אחרים לשנות, להזיז או למחוק נתונים בגליון עבודה בטעות או במתכוון, באפשרותך לנעול את התאים בגליון העבודה של Excel ולאחר מכן להגן על הגיליון באמצעות סיסמה. נניח שאתה הבעלים של גליון עבודה של דוח מצב צוות, וברצונך שחברי הצוות יוסיפו בתוכו נתונים בתאים ספציפיים בלבד, ולא יוכלו לשנות שום דבר אחר. בעזרת הגנה על גליון עבודה, באפשרותך להגדיר שרק חלקים מסוימים בגיליון יהיו ניתנים לעריכה, ולמשתמשים לא תהיה אפשרות לשנות נתונים באף חלק אחר בגיליון.

חשוב: 

 • הגנה ברמת גליון העבודה אינה מיועדת להוות תכונת אבטחה. היא פשוט מונעת מהמשתמשים לשנות תאים נעולים בגליון העבודה.

 • הגנה על גליון עבודה אינה זהה להגנה על קובץ של Excel או על חוברת עבודה באמצעות סיסמה. לקבלת מידע נוסף, ראה להלן:

 • כדי לנעול את הקובץ כך שמשתמשים אחרים לא יוכלו לפתוח אותו, ראה הגנה על קובץ Excel.

 • כדי למנוע ממשתמשים להוסיף, לשנות, להזיז, להעתיק או להסתיר/לבטל הסתרה של גליונות בתוך חוברת עבודה, ראה הגנה על חוברת עבודה.

 • כדי ללמוד מה ההבדל בין הגנה על קובץ, חוברת עבודה או גליון עבודה ב- Excel, ראה הגנה ואבטחה ב- Excel.

בחר אילו רכיבי תא לנעול

להלן הרכיבים שניתן לנעול בגיליון שאינו מוגן:

הערה: רכיבים כגון פקדי ActiveX, פקדי טופס, צורות, תרשימים, SmartArt, תרשימים זעירים, כלי פריסה, צירי זמן ועוד נעולים מרגע הוספתם לגיליון אלקטרוני. עם זאת, הנעילה תעבוד רק אם תפעיל את ההגנה על הגיליון. עיין בסעיף הבא לקבלת מידע נוסף אודות האופן להפעלת הגנה על גיליון.

הפעלת הגנה על גליון עבודה

הגנה על גליון עבודה מתבצעת בשני שלבים: השלב הראשון הוא ביטול הנעילה של תאים שאחרים יכולים לערוך ולאחר מכן באפשרותך להגן על גליון העבודה עם או בלי סיסמה.

שלב 1: ביטול נעילה של תאים שצריך להגדיר אותם כניתנים לעריכה

 1. בקובץ Excel, בחר את הלשונית של גליון העבודה שברצונך להגן עליו.

 2. בחר את התאים שמשתמשים אחרים רשאים לערוך.

  עצה: ניתן לבחור תאים מרובים שאינם רציפים על-ידי הקשה על Ctrl + לחיצה על לחצן העכבר השמאלי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו בגיליון ובחר עיצוב תאים (או השתמש ב- Ctrl+1 או ב- Command+1 ב- Mac) ולאחר מכן עבור לכרטיסיה הגנה ונקה את סימון התיבה נעול.

  הכרטיסיה 'הגנה' בתיבת הדו-שיח 'עיצוב תאים'

שלב 2: הגנה על גליון העבודה

כעת, בחר את הפעולות שמשתמשים יורשו לבצע בגיליון, כגון הוספה או מחיקה של עמודות או שורות, עריכת אובייקטים, מיון, שימוש בסינון אוטומטי ועוד. בנוסף, תוכל לציין סיסמה לנעילת גליון העבודה. סיסמה מונעת מאנשים אחרים להסיר את ההגנה על גליון העבודה; יש להזין אותה כדי לבטל את ההגנה על הגיליון.

להלן השלבים להגנה על הגיליון שלך.

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על הגנת גיליון.

  תמונת רצועת הכלים של Excel
 2. ברשימה אפשר לכל המשתמשים בגליון עבודה זה, בחר את הרכיבים שברצונך לאפשר לאנשים לשנות.

  תיבת הדו-שיח 'הגנת גיליון'

  אפשרות

  מאפשרת למשתמשים

  לבחור תאים נעולים

  העבר את המצביע לתאים שתיבת הסימון נעול סומנה עבורם בכרטיסיה הגנה בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים. כברירת מחדל, משתמשים רשאים לבחור תאים נעולים.

  לבחור תאים שאינם נעולים

  העבר את המצביע לתאים שתיבת הסימון נעול לא סומנה עבורם בכרטיסיה הגנה בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים. כברירת מחדל, משתמשים רשאים לבחור תאים לא נעולים, ויכולים להקיש על מקש TAB כדי לעבור בין התאים הלא נעולים בגליון עבודה מוגן.

  לעצב תאים

  שנה את האפשרויות הרצויות בתיבות הדו-שיח עיצוב תאים ועיצוב מותנה. אם החלת עיצוב מותנה לפני שהגדרת הגנה על גליון העבודה, העיצוב ימשיך להשתנות כאשר משתמשים יזינו ערך העומד בתנאי שונה.

  לעצב עמודות

  להשתמש בכל אחת מפקודות עיצוב העמודות, כולל שינוי רוחב עמודה או הסתרת עמודות (הכרטיסיה בית, הקבוצה תאים, לחצן עיצוב).

  לעצב שורות

  להשתמש בכל אחת מפקודות עיצוב השורות, כולל שינוי גובה שורה או הסתרת שורות (הכרטיסיה בית, הקבוצה תאים, לחצן עיצוב).

  להוסיף עמודות

  להוסיף עמודות.

  להוסיף שורות

  להוסיף שורות.

  להוסיף היפר-קישורים

  להוסיף היפר-קישורים חדשים, גם בתאים שאינם נעולים.

  למחוק עמודות

  למחוק עמודות.

  הערה: אם מחיקת עמודות מוגנת והוסף עמודות אינו מוגן, משתמש יכול להוסיף עמודות אך לא למחוק אותן.

  למחוק שורות

  למחוק שורות.

  הערה: אם מחיקת שורות מוגנת והוסף שורות אינו מוגן, משתמש יכול להוסיף שורות אך לא למחוק אותן.

  למיין

  להשתמש בכל אחת מהפקודות למיון נתונים (הכרטיסיה נתונים, הקבוצה מיון וסינון).

  הערה: למשתמשים אין אפשרות למיין טווחים שמכילים תאים נעולים בגליון עבודה מוגן, ללא קשר להגדרה זו.

  להשתמש בסינון אוטומטי

  להשתמש בחצים הנפתחים כדי לשנות את המסנן בטווחים כאשר מסננים אוטומטיים מוחלים.

  הערה: למשתמשים אין אפשרות להחיל או להסיר סינון אוטומטי בגליון עבודה מוגן, ללא קשר להגדרה זו.

  להשתמש בדוחות PivotTable

  עצב, שנה את הפריסה, רענן או שנה באופן אחר דוחות PivotTable, או צור דוחות חדשים.

  לערוך אובייקטים

  ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • בצע שינויים באובייקטי גרפיקה, כולל מפות, תרשימים מוטבעים, צורות, תיבות טקסט ופקדים, שאת נעילתם לא ביטלת לפני ההגנה על גליון העבודה. לדוגמה, אם גליון עבודה מכיל לחצן המפעיל מאקרו, ניתן ללחוץ על הלחצן כדי להפעיל את המאקרו, אך לא ניתן למחוק את הלחצן.

  • בצע שינויים, כגון עיצוב, בתרשים מוטבע. התרשים ממשיך להתעדכן בעת שינוי נתוני המקור שלו.

  • הוספה או עריכה של הערות.

  לערוך תסריטים

  הצג תרחישים שהסתרת, ערוך שינויים בתרחישים שמנעת שינויים בהם ומחק את אותם תרחישים. משתמשים יכולים לשנות את הערכים בתאים המשתנים, אם התאים אינם מוגנים, ולהוסיף תרחישים חדשים.

 3. אם תרצה, הזן סיסמה בתיבה סיסמה להסרת הגנת גיליון ולחץ על אישור. הזן שוב את הסיסמה בתיבת הדו-שיח אישור סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  חשוב: 

  • השתמש בסיסמאות חזקות המשלבות אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים וסימנים. סיסמאות חלשות אינן מערבבות רכיבים אלה. סיסמאות צריכות להכיל 8 תווים או יותר. ביטוי סיסמה המשתמש ב- 14 תווים או יותר עדיף.

  • חיוני שתזכור את הסיסמה. אם תשכח אותה, Microsoft לא תוכל לאחזר אותה.

כאשר גיליון מוגן, האפשרות הגנת גיליון ברצועת הכלים משתנה להסרת הגנת גיליון. כדי להציג אפשרות זו, לחץ על הכרטיסיה סקירה ברצועת הכלים ולאחר מכן, בתיבה שינויים, ראה הסרת הגנת גיליון.

תמונת רצועת הכלים של Excel

תמונת רצועת הכלים של Excel

כדי לבטל את ההגנה על גיליון, בצע את הפעולות הבאות:

 1. עבור אל גליון העבודה שאת ההגנה עליו ברצונך לבטל.

 2. עבור אל קובץ > מידע > הגנה > הסרת הגנת גיליון; לחלופין, מתוך הכרטיסיה סקירה > שינויים > הסרת הגנת גיליון.

 3. אם הגיליון מוגן באמצעות סיסמה, הזן את הסיסמה בתיבת הדו-שיח הסרת הגנת גיליון ולאחר מכן לחץ על אישור.

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

למידע נוסף

הגנה ואבטחה ב- Excel

הגנה על קובץ Excel

הגנה על חוברת עבודה

נעילה או ביטול נעילה של אזורים ספציפיים בגליון עבודה מוגן

נעילת תאים כדי להגן עליהם

הצגה או הסתרה של נוסחאות

הגנה על פקדים ותאים מקושרים בגליון עבודה

העתקה והדבקה בגליון עבודה מוגן

וידאו: הגנה באמצעות סיסמה על חוברות עבודה וגליונות עבודה (Excel 2013)

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×