תוכן עניינים
×

כברירת מחדל, הגנה על גליון עבודה נועלת את כל התאים כך שאף אחד מהם אינו ניתן לעריכה. כדי להפוך עריכת תאים מסוימת לזמינה, תוך השארת תאים אחרים נעולים, ניתן לבטל את נעילת כל התאים. באפשרותך לנעול תאים וטווחים ספציפיים בלבד לפני שתגן על גליון העבודה, ותאפשר למשתמשים ספציפיים לערוך רק בטווחים ספציפיים של גיליון מוגן.

נעילת תאים וטווחים ספציפיים בלבד בגליון עבודה מוגן

בצע שלבים אלה:

 1. אם גליון העבודה מוגן, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על בטל גיליון (בקבוצה שינויים).

   הסרת הגנת גיליון

   לחץ על לחצן הגן על גיליון כדי לבטל הגנת גיליון כאשר גליון עבודה מוגן.

  2. אם תתבקש, הזן את הסיסמה כדי לבטל את הגנת גליון העבודה.

 2. בחר את גליון העבודה כולו על-ידי לחיצה על לחצן בחר הכל.

  לחצן בחר הכל

 3. בכרטיסיה בית, לחץ על מפעיל המוקפץ עיצוב גופן תא. באפשרותך גם להקיש Ctrl+Shift+F או Ctrl+1.

  מפעיל תיבת הדו-שיח 'עיצוב תאים'

 4. ב- עיצוב תאים מוקפץ, בכרטיסיה הגנה, בטל את הסימון בתיבה נעול ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הכרטיסיה 'הגנה' בתיבת הדו-שיח 'עיצוב תאים'

  פעולה זו מבטלת את נעילת כל התאים בגליון העבודה בעת הגנה על גליון העבודה. כעת, באפשרותך לבחור את התאים שברצונך לנעול באופן ספציפי.

 5. בגליון העבודה, בחר רק את התאים שברצונך לנעול.

 6. הבא את החלון המוקפץ עיצוב תאים שוב (Ctrl+Shift+F).

 7. הפעם, בכרטיסיה הגנה, בדוק את התיבה נעול ולאחר מכן לחץ על אישור.

 8. בכרטיסיה סקירה, לחץ על הגנת גיליון.

  הגנה על גיליון

 9. ברשימה אפשר לכל המשתמשים בגליון עבודה זה לבחור את הרכיבים שברצונך שהמשתמשים יוכלו לשנות.

  מידע נוסף אודות רכיבי גליון עבודה

  נקה תיבת סימון זו

  כדי למנוע ממשתמשים לבצע את הפעולה הבאה

  לבחור תאים נעולים

  העברת המצביע לתאים שתיבת הסימון נעול נבחרה עבורם בכרטיסיה הגנה של תיבת הדו-שיח עיצוב תאים. כברירת מחדל, משתמשים רשאים לבחור תאים נעולים.

  לבחור תאים לא נעולים

  העברת המצביע לתאים שתיבת הסימון נעול לא נבחרה עבורם בכרטיסיה הגנה של תיבת הדו-שיח עיצוב תאים. כברירת מחדל, משתמשים רשאים לבחור תאים לא נעולים, והם יכולים להקיש על מקש TAB כדי לעבור בין התאים לא נעולים בגליון עבודה מוגן.

  לעצב תאים

  שינוי כל אחת מהאפשרויות בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים או בתיבת הדו-שיח עיצוב מותנה. אם החלת עיצובים מותנים לפני שהגנת על גליון העבודה, העיצוב ימשיך להשתנות כאשר המשתמש יזין ערך שממלא תנאי שונה.

  לעצב עמודות

  שימוש בפקודות עיצוב עמודות, כולל שינוי רוחב עמודות או הסתרת עמודות (הכרטיסיה בית, הקבוצה תאים, לחצן עיצוב).

  לעצב שורות

  שימוש בפקודות עיצוב שורות, כולל שינוי גובה שורות או הסתרת שורות (הכרטיסיה בית, הקבוצה תאים, לחצן עיצוב).

  להוסיף עמודות

  הוספת עמודות.

  להוסיף שורות

  הוספת שורות.

  להוסיף היפר-קישורים

  הוספת היפר-קישורים חדשים, גם בתאים שאינם נעולים.

  למחוק עמודות

  מחיקת עמודות.

  אם האפשרות למחוק עמודות מוגנת והאפשרות להוסיף עמודות אינה מוגנת, משתמש יכול להוסיף עמודות שאין באפשרותו למחוק.

  למחוק שורות

  מחיקת שורות.

  אם האפשרות למחוק שורות מוגנת והאפשרות להוסיף שורות אינה מוגנת, משתמש יכול להוסיף שורות שאין באפשרותו למחוק.

  למיין

  שימוש בפקודות כדי למיין נתונים (הכרטיסיה נתונים, הקבוצה מיון וסינון).

  למשתמשים אין אפשרות למיין טווחים שמכילים תאים נעולים בגליון עבודה מוגן, ללא קשר להגדרה זו.

  להשתמש בסינון אוטומטי

  שימוש בחצים נפתחים כדי לשנות את המסנן בטווחים כאשר מסננים אוטומטיים מוחלים.

  למשתמשים אין אפשרות להחיל או להסיר מסננים אוטומטיים בגליון עבודה מוגן, ללא קשר להגדרה זו.

  להשתמש בדוחות PivotTable

  עיצוב, שינוי פריסה, רענון או כל סוג אחר של שינוי בדוחות PivotTable, או יצירת דוחות חדשים.

  לערוך אובייקטים

  ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • ביצוע שינויים באובייקטי גרפיקה, כולל מפות, תרשימים מוטבעים, צורות, תיבות טקסט ופקדים, שאת נעילתם לא ביטלת לפני ההגנה על גליון העבודה. לדוגמה, אם גליון עבודה מכיל לחצן המפעיל מאקרו, ניתן ללחוץ על הלחצן כדי להפעיל את המאקרו, אך לא ניתן למחוק את הלחצן.

  • עריכת שינויים, כגון עיצוב, בתרשים מוטבע. התרשים ממשיך להתעדכן בעת שינוי נתוני המקור שלו.

  • הוספת או עריכת הערות.

  לערוך תסריטים

  הצגת תרחישים שהסתרת, עריכת שינויים בתרחישים שמנעת שינויים בהם ומחיקת אותם תרחישים. המשתמשים יכולים לשנות את הערכים בתאים המשתנים, אם התאים אינם מוגנים, ולהוסיף תרחישים חדשים.

  רכיבי גליון תרשים

  בחר תיבת סימון זו

  כדי למנוע ממשתמשים לבצע את הפעולה הבאה

  תוכן

  ביצוע שינויים בפריטים המהווים חלק מהתרשים, כגון סדרות נתונים, צירים ומקראים. התרשים ימשיך לשקף את השינויים שבוצעו בנתוני המקור שלו.

  אובייקטים

  ביצוע שינויים באובייקטי גרפיקה - כולל צורות, תיבות טקסט ופקדים - אלא אם כן תבטל את נעילת האובייקטים לפני ההגנה על גליון התרשים.

 10. בתיבה סיסמה להסרת הגנת גיליון, הקלד את הסיסמה עבור הגליון, לחץ על אישור ולאחר מכן הקלד את הסיסמה שוב כדי לאשר אותה.

  • הסיסמה היא אופציונלית. אם לא תספק סיסמה, כל משתמש יוכל לבטל את הגנת הגיליון ולשנות את הרכיבים המוגנים.

  • הקפד לבחור סיסמה שקל לזכור, מכיוון שאם תאבד את הסיסמה, לא תהיה לך גישה לרכיבים המוגנים בגליון העבודה.

ביטול נעילה של טווחים בגליון עבודה מוגן לעריכה של משתמשים

כדי להעניק למשתמשים ספציפיים הרשאה לערוך טווחים בגליון עבודה מוגן, במחשב שלך חייב לפעול Microsoft Windows XP ואילך, והמחשב שלך חייב להיות בתחום. במקום להשתמש בהרשאות הדורשות תחום, ניתן גם לציין סיסמה עבור טווח.

 1. בחר את גליון העבודה שעליו ברצונך להגן.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שינויים, לחץ על מתן אפשרות למשתמשים לערוך טווחים.

  מתן אפשרות למשתמשים לערוך שינויים

  פקודה זו זמינה רק כשגליון העבודה אינו מוגן.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף טווח חדש ניתן לעריכה, לחץ על חדש.

  • כדי לשנות טווח קיים ניתן לעריכה, בחר אותו בתיבה טווחים אינם נעולים על-ידי סיסמה כשהגיליון מוגן ולאחר מכן לחץ על שינוי.

  • כדי למחוק טווח ניתן לעריכה, בחר אותו בתיבה טווחים אינם נעולים על-ידי סיסמה כשהגיליון מוגן ולאחר מכן לחץ על מחק.

 4. בתיבה כותרת, הקלד את שם הטווח שברצונך לבטל את נעילתו.

 5. בתיבה להפנות לתאים, הקלד סימן שוויון (=) ולאחר מכן הקלד את ההפניה של הטווח שברצונך לבטל את נעילתו.

  ניתן גם ללחוץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח, לבחור את הטווח בגליון העבודה ולאחר מכן ללחוץ שוב על לחצן כווץ תיבת דו-שיח כדי לחזור לתיבת הדו-שיח.

 6. לגישה באמצעות סיסמה, בתיבה סיסמת טווח, הקלד סיסמה המאפשרת גישה לטווח.

  ציון סיסמה הוא אופציונלי כאשר בכוונתך להשתמש בהרשאות גישה. השימוש בסיסמה יאפשר לך לראות את אישורי המשתמש של כל אדם מורשה העורך את הטווח.

 7. להרשאות גישה, לחץ על הרשאות ולאחר מכן לחץ על הוספה.

 8. בתיבה הזן את שמות האובייקטים כדי לבחור (דוגמאות), הקלד את שמות המשתמשים שברצונך לאפשר להם לערוך את הטווחים.

  כדי לראות את האופן שבו צריך להזין שמות משתמש, לחץ על דוגמאות. כדי לוודא שהשמות נכונים, לחץ על בדוק שמות.

 9. לחץ על אישור.

 10. כדי לציין את סוג ההרשאה עבור המשתמש שבחרת, בתיבה הרשאות, בחר או נקה את תיבות הסימון אפשר או דחה ולאחר מכן לחץ על החל.

 11. לחץ על אישור פעמיים.

  אם אתה מתבקש להזין סיסמה, הקלד את הסיסמה שציינת.

 12. בתיבת הדו-שיח מתן אפשרות למשתמשים לערוך טווחים, לחץ על הגנת גיליון.

 13. ברשימה אפשר לכל המשתמשים בגליון עבודה זה, בחר את הרכיבים שברצונך לאפשר למשתמשים לשנות.

  מידע נוסף אודות רכיבי גליון העבודה

  נקה תיבת סימון זו

  כדי למנוע ממשתמשים לבצע את הפעולה הבאה

  לבחור תאים נעולים

  העברת המצביע לתאים שתיבת הסימון נעול נבחרה עבורם בכרטיסיה הגנה של תיבת הדו-שיח עיצוב תאים. כברירת מחדל, משתמשים רשאים לבחור תאים נעולים.

  לבחור תאים לא נעולים

  העברת המצביע לתאים שתיבת הסימון נעול לא נבחרה עבורם בכרטיסיה הגנה של תיבת הדו-שיח עיצוב תאים. כברירת מחדל, משתמשים רשאים לבחור תאים לא נעולים, והם יכולים להקיש על מקש TAB כדי לעבור בין התאים לא נעולים בגליון עבודה מוגן.

  לעצב תאים

  שינוי כל אחת מהאפשרויות בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים או בתיבת הדו-שיח עיצוב מותנה. אם החלת עיצובים מותנים לפני שהגנת על גליון העבודה, העיצוב ימשיך להשתנות כאשר המשתמש יזין ערך שממלא תנאי שונה.

  לעצב עמודות

  שימוש בפקודות עיצוב עמודות, כולל שינוי רוחב עמודות או הסתרת עמודות (הכרטיסיה בית, הקבוצה תאים, לחצן עיצוב).

  לעצב שורות

  שימוש בפקודות עיצוב שורות, כולל שינוי גובה שורות או הסתרת שורות (הכרטיסיה בית, הקבוצה תאים, לחצן עיצוב).

  להוסיף עמודות

  הוספת עמודות.

  להוסיף שורות

  הוספת שורות.

  להוסיף היפר-קישורים

  הוספת היפר-קישורים חדשים, גם בתאים שאינם נעולים.

  למחוק עמודות

  מחיקת עמודות.

  אם האפשרות למחוק עמודות מוגנת והאפשרות להוסיף עמודות אינה מוגנת, משתמש יכול להוסיף עמודות שאין באפשרותו למחוק.

  למחוק שורות

  מחיקת שורות.

  אם האפשרות למחוק שורות מוגנת והאפשרות להוסיף שורות אינה מוגנת, משתמש יכול להוסיף שורות שאין באפשרותו למחוק.

  למיין

  שימוש בפקודות כדי למיין נתונים (הכרטיסיה נתונים, הקבוצה מיון וסינון).

  למשתמשים אין אפשרות למיין טווחים שמכילים תאים נעולים בגליון עבודה מוגן, ללא קשר להגדרה זו.

  להשתמש בסינון אוטומטי

  שימוש בחצים נפתחים כדי לשנות את המסנן בטווחים כאשר מסננים אוטומטיים מוחלים.

  למשתמשים אין אפשרות להחיל או להסיר מסננים אוטומטיים בגליון עבודה מוגן, ללא קשר להגדרה זו.

  להשתמש בדוחות PivotTable

  עיצוב, שינוי פריסה, רענון או כל סוג אחר של שינוי בדוחות PivotTable, או יצירת דוחות חדשים.

  לערוך אובייקטים

  ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • ביצוע שינויים באובייקטי גרפיקה, כולל מפות, תרשימים מוטבעים, צורות, תיבות טקסט ופקדים, שאת נעילתם לא ביטלת לפני ההגנה על גליון העבודה. לדוגמה, אם גליון עבודה מכיל לחצן המפעיל מאקרו, ניתן ללחוץ על הלחצן כדי להפעיל את המאקרו, אך לא ניתן למחוק את הלחצן.

  • עריכת שינויים, כגון עיצוב, בתרשים מוטבע. התרשים ממשיך להתעדכן בעת שינוי נתוני המקור שלו.

  • הוספת או עריכת הערות.

  לערוך תסריטים

  הצגת תרחישים שהסתרת, עריכת שינויים בתרחישים שמנעת שינויים בהם ומחיקת אותם תרחישים. המשתמשים יכולים לשנות את הערכים בתאים המשתנים, אם התאים אינם מוגנים, ולהוסיף תרחישים חדשים.

  רכיבי גליון תרשים

  בחר תיבת סימון זו

  כדי למנוע ממשתמשים לבצע את הפעולה הבאה

  תוכן

  ביצוע שינויים בפריטים המהווים חלק מהתרשים, כגון סדרות נתונים, צירים ומקראים. התרשים ימשיך לשקף את השינויים שבוצעו בנתוני המקור שלו.

  אובייקטים

  ביצוע שינויים באובייקטי גרפיקה - כולל צורות, תיבות טקסט ופקדים - אלא אם כן תבטל את נעילת האובייקטים לפני ההגנה על גליון התרשים.

 14. בתיבה סיסמה להסרת הגנת גיליון, הקלד סיסמה, לחץ על אישור ולאחר מכן הקלד שנית את הסיסמה כדי לאשר אותה.

 • הסיסמה היא אופציונלית. אם לא תספק סיסמה, כל משתמש יוכל לבטל את הגנת גליון העבודה ולשנות את הרכיבים המוגנים.

 • הקפד לבחור סיסמה שתוכל לזכור. אם תאבד את הסיסמה, לא תוכל לגשת לרכיבים המוגנים בגליון העבודה.

 • אם תא שייך ליותר מטווח אחד, המשתמשים המורשים לערוך טווחים אלה יוכלו לערוך את התא.

 • אם משתמש מנסה לערוך תאים מרובים בו-זמנית ומורשה לערוך חלק מהתאים הללו, אך לא את כל התאים הללו, המשתמש יתבקש לערוך את התאים אחד-אחד.

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

הגנה על חוברת עבודה

הגנה על גליון עבודה

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×