היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

הערה: מאמר זה סיים את עבודתו, ונוציא אותו משימוש בקרוב. כדי למנוע בעיות של "הדף לא נמצא", אנו מסירים את כל הקישורים שאנו מודעים להם. אם יצרת קישורים לדף זה, הסר אותם. ביחד נוכל לשמור על קישוריות תקינה באינטרנט.

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Word

כאשר ברצונך להוסיף עומק חזותי למסמך שלך, יש לך אפשרויות רבות. באפשרותך להוסיף WordArt, סידרה של אפקטי טקסט קבועים מראש שמותחים או מעקלים טקסט בדרכים מעניינות. לחלופין, באפשרותך להחיל סגנונות טקסט על טקסט שכבר הוספת, בין אם טקסט עצמאי או טקסט בתיבת טקסט.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

החלת אפקט טקסט על טקסט קיים

 1. בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' ולאחר מכן בחר את האפקט שברצונך להחיל על הטקסט.

  עצה: כדי להחיל עיצוב טקסט ואפקטים אחרים (לדוגמה, רישיות מוקטנות או קו חוצה כפול), בתפריט עיצוב, לחץ על תפריט גופן.

הוספת WordArt

 1. Word 2016 עבור Mac: בכרטיסיה הוספה , לחץ על WordArt.

  Word 2011 עבור Mac: בכרטיסיה רכיבי מסמך , תחת רכיבי טקסט, לחץ על wordartולאחר מכן לחץ על ה-wordart הרצוי.

 2. הקלד את הטקסט הרצוי.

עיצוב טקסט כרישיות מוקטנות

 1. בחר את טקסט האותיות הקטנות שברצונך לעצב כרישיות מוקטנות.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על גופן.

 3. תחת אפקטים, לחץ על רישיות מוקטנות.

הפיכת טקסט כדי ליצור תמונת ראי

באפשרותך להשתמש בתיבת טקסט כדי להפוך טקסט על מנת ליצור תמונת ראי, לדוגמה, כדי להדפיס על נייר מיוחד לצורך גיהוץ על בד.

 1. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על תיבת טקסט.

  הכרטיסיה 'בית' ב- Word, הקבוצה 'הוספה'

 2. גרור כדי ליצור את תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט בתוכה.

 3. לחץ על הגבול של תיבת הטקסט ולאחר מכן, בתפריט עיצוב, לחץ על צורה.

 4. לחץ על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן, תחת סיבוב בכרטיסיה אפקטים , בתיבה X , הקלד 180.

הוספת השתקפות

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט', הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על סגנון ההשתקפות הרצוי.

הוספת צל

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט', הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על סגנון הצל הרצוי.

הוספת זוהר

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט', הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על סגנון הזוהר הרצוי.

הוספת אפקטים אחרים

באפשרותך להחיל אפקטים אחרים על טקסט בתיבת טקסט או על WordArt. לדוגמה, באפשרותך לעקל טקסט או להפוך אותו לתלת-ממדי.

 1. בחר את תיבת הטקסט או ה-WordArt שברצונך לעצב ולאחר מכן לחץ על תפריט עיצוב .

 2. Word 2016 עבור Mac: תחת אפקטי טקסט, לחץ על הכרטיסיה אפקטי טקסט ולאחר מכן לחץ על זו הרצויה.

  Word 2011 עבור Mac: תחת סגנונות טקסט, לחץ על אפקטים, הצבע על אפקט ולאחר מכן לחץ על התמונה הרצויה.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות טקסט'

הוספת צל [מצב תאימות]

מצב תאימות מציין שהמסמך נוצר באמצעות גירסה קודמת של Word, או שהוא נשמר בתבנית קובץ קודמת.

 1. בחר את תיבת הטקסט או ה-WordArt שברצונך לעצב ולאחר מכן לחץ על תפריט עיצוב .

 2. Word 2016 עבור Mac: תחת אפקטי טקסט, בחר את הכרטיסיה אפקטי טקסט ולחץ על צל.

  Word 2011 עבור Mac: תחת אפקטי צל, לחץ על צל.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'אפקטי צל'

למידע נוסף

שינוי גודל של אובייקט

החלה או שינוי של סגנון או אפקט עבור תמונה

PowerPoint

כאשר ברצונך להוסיף עומק חזותי למסמך שלך, יש לך אפשרויות רבות. באפשרותך להוסיף WordArt, סידרה של אפקטי טקסט קבועים מראש שמותחים או מעקלים טקסט בדרכים מעניינות. לחלופין, באפשרותך להחיל סגנונות טקסט על טקסט בתיבת טקסט או אובייקט.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

החלת אפקט טקסט על טקסט קיים

 1. בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' ולאחר מכן בחר את האפקט שברצונך להחיל על הטקסט.

  עצה: כדי להחיל עיצוב טקסט ואפקטים אחרים (לדוגמה, רישיות מוקטנות או קו חוצה כפול), בתפריט עיצוב, לחץ על תפריט גופן.

הוספת WordArt

 1. PowerPoint 2016 עבור Mac: בכרטיסיה הוספה , לחץ על WordArt.

  PowerPoint 2011 עבור Mac: בכרטיסיה רכיבי מסמך , תחת רכיבי טקסט, לחץ על wordartולאחר מכן לחץ על ה-wordart הרצוי.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

 2. הקלד את הטקסט הרצוי.

עיצוב טקסט כרישיות מוקטנות

 1. בחר את טקסט האותיות הקטנות שברצונך לעצב כרישיות מוקטנות.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על גופן.

 3. תחת אפקטים או אפקטים בסיסיים, לחץ על אותיות קטנות.

הפיכת טקסט כדי ליצור תמונת ראי

באפשרותך להשתמש בתיבת טקסט כדי להפוך טקסט על מנת ליצור תמונת ראי, לדוגמה, כדי להדפיס על נייר מיוחד לצורך גיהוץ על בד.

 1. PowerPoint 2016 עבור Mac: בכרטיסיה הוספה , לחץ על תיבת טקסט.

  PowerPoint 2011 עבור Mac: בכרטיסיה בית , תחת הוספה, לחץ על תיבת טקסט.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

 2. גרור כדי ליצור את תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט בתוכה.

 3. לחץ על הגבול של תיבת הטקסט ולאחר מכן, בתפריט עיצוב, לחץ על צורה.

 4. בכרטיסיה אפקטים , לחץ על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן, תחת סיבוב, בתיבה X , הקלד 180.

הוספת השתקפות

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. PowerPoint 2016 עבור Mac: בתפריט עיצוב צורה , לחץ על אפקטי טקסט, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על סגנון ההשתקפות הרצוי.

  PowerPoint 2011 עבור Mac: בכרטיסיה בית , תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט', הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על סגנון ההשתקפות הרצוי.  

הוספת צל

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. PowerPoint 2016 עבור Mac: בכרטיסיה עיצוב צורה , לחץ על אפקטי טקסט, הצבע על צלולאחר מכן לחץ על סגנון הצל הרצוי.

  PowerPoint 2011 עבור Mac: בכרטיסיה בית , תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט  לחצן 'אפקטי טקסט', הצבע על צלולאחר מכן לחץ על סגנון הצל הרצוי.

הוספת זוהר

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. PowerPoint 2016 עבור Mac: בכרטיסיה עיצוב צורה , לחץ על אפקטי טקסט, הצבע על זוהרולאחר מכן לחץ על סגנון הזוהר הרצוי.

  PowerPoint 2011 עבור Mac: בכרטיסיה בית , תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט  לחצן 'אפקטי טקסט', הצבע על זוהרולאחר מכן לחץ על סגנון הזוהר הרצוי.

הוספת אפקט תלת-ממדי

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. PowerPoint 2016 עבור Mac: בכרטיסיה עיצוב צורה , לחץ על אפקטי טקסט, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על סגנון העיצוב הרצוי.

  PowerPoint 2011 עבור Mac: בכרטיסיה בית , תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט  לחצן 'אפקטי טקסט', הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על התבנית הרצויה.

הוספת מסגרת משופעת

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. PowerPoint 2016 עבור Mac: בכרטיסיה עיצוב צורה , לחץ על אפקטי טקסט, הצבע על מסגרת משופעתולאחר מכן לחץ על סגנון השיקוע הרצוי.

  PowerPoint 2011 עבור Mac: בכרטיסיה בית , תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט  לחצן 'אפקטי טקסט', הצבע על מסגרת משופעתולאחר מכן לחץ על סגנון המסגרת המשופעת הרצויה.

עיקול טקסט

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. PowerPoint 2016 עבור Mac: בכרטיסיה עיצוב צורה , לחץ על אפקטי טקסט, הצבע על המרהולאחר מכן לחץ על סגנון השינוי הרצוי.

  PowerPoint 2011 עבור Mac: בכרטיסיה בית , תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט  לחצן 'אפקטי טקסט', הצבע על המרהולאחר מכן לחץ על סגנון ההמרה הרצוי.

למידע נוסף

החלה או שינוי של סגנון או אפקט עבור תמונה

Excel

כאשר ברצונך לשפר את המראה של טקסט במסמך שלך, יש לך אפשרויות רבות. באפשרותך להוסיף WordArt, סידרה של אפקטי טקסט קבועים מראש שמותחים או מעקלים טקסט בדרכים מעניינות. לחלופין, באפשרותך להחיל סגנונות על טקסט בתיבת טקסט.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

החלת אפקט טקסט על טקסט קיים

 1. בחר את הטקסט בתיבת טקסט שברצונך לעצב ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב צורה או עיצוב .

  הערה: לא ניתן להחיל אפקטי טקסט על טקסט בתא.

 2. לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות טקסט'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד'.

הוספת WordArt

 1. בתפריט הוספה, לחץ על WordArt.

 2. הקלד את הטקסט הרצוי.

הפיכת טקסט כדי ליצור תמונת ראי

באפשרותך להשתמש בתיבת טקסט כדי להפוך טקסט על מנת ליצור תמונת ראי, לדוגמה, כדי להדפיס על נייר מיוחד לצורך גיהוץ על בד.

 1. בתפריט הוספה, לחץ על תיבת טקסט.

 2. גרור כדי ליצור את תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט בתוכה.

 3. לחץ על הגבול של תיבת הטקסט ולאחר מכן, בתפריט עיצוב, לחץ על צורה.

 4. בכרטיסיה ' אפקטים ' בחלונית ' עיצוב צורה ', לחץ על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן, תחת סיבוב, בתיבה X , הקלד 180.

הוספת השתקפות

 1. בחר את תיבת הטקסט או ה-WordArt שברצונך לעצב ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב צורה או עיצוב .

 2. תחת סגנונות טקסט, לחץ על אפקטי טקסט או אפקטים, הצבע על השתקפותולאחר מכן לחץ על סגנון ההשתקפות הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות טקסט'

הוספת אפקטים אחרים

באפשרותך להחיל אפקטים אחרים על טקסט בתיבת טקסט או על WordArt. לדוגמה, באפשרותך להוסיף צל או זוהר מסביב לטקסט, לעקל טקסט, או להפוך טקסט לתלת-ממדי.

 1. בחר את תיבת הטקסט או ה-WordArt שברצונך לעצב ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב צורה או עיצוב .

 2. תחת סגנונות טקסט, לחץ על אפקטי טקסט או אפקטים, הצבע על אפקט ולאחר מכן לחץ על התמונה הרצויה.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות טקסט'

למידע נוסף

החלה או שינוי של סגנון או אפקט עבור תמונה

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×