נושאים קשורים
×
שקופיות ופריסות
שקופיות ופריסות

החלת פריסת שקופית

כל ערכת נושא ב- PowerPoint כוללת ערכה של פריסות שקופית – סידורים מוגדרים מראש של תוכן השקופית. תיבות "מציין מיקום" מספקות מקומות לשלב בהם את התוכן עם צורך מועט בעיצוב וסידור, אם בכלל. באפשרותך לבחור פריסה מתפריט ב- PowerPoint ולאחר מכן להוסיף את המילים והגרפיקה. 

הפריסות המוגדרות מראש כוללות שקופית כותרת שממנה ניתן להתחיל, פריסת כותרת ותוכן כללית, פריסת השוואה זה לצד זה, ופריסת תמונה עם כיתוב.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

לקבלת מידע נוסף על פריסות שקופית, ראה מהי פריסת שקופית?.

סדר את תוכן השקופית באמצעות פריסות שקופית שונות בהתאם להעדפתך, או כדי לשפר את הבהירות והקריאות של התוכן.

 1. בחר את השקופית שעבורה ברצונך לשנות את הפריסה.

 2. בחר בית > פריסה.

 3. בחר את הפריסה הרצויה.

  הפריסות מכילות מצייני מיקום עבור טקסט, סרטוני וידאו, תמונות, תרשימים, צורות, פריטי אוסף תמונות, רקע ועוד. בנוסף, הפריסות מכילות את העיצוב עבור אובייקטים אלו, כגון צבעי ערכת נושא, גופנים ואפקטים.

  הערה: בחר בית > איפוס אם ביצעת שינויים בפריסה שאינך מעוניין בהם וברצונך לחזור לפריסה המקורית. האפשרות איפוס אינה מוחקת את התוכן שהוספת.

שינוי כיוון השקופיות

מאמר עזרה נפרד מתאר כיצד לעבור בין כיוון לאורך לכיוון לרוחב:

כיוון שקופית לרוחב לרוחב
כיוון שקופית לאורך לאורך

למידע נוסף

בחירת פריסת שקופית רגילה

 1. בתצוגה רגילה, בכרטיסיה בית, לחץ על פריסה.

 2. בחר את הפריסה המתאימה ביותר לתוכן של השקופית.

  בכרטיסיה 'בית', לחץ על 'פריסה' כדי לשנות את מראה השקופית

התאמה אישית של פריסת שקופית

 1. בכרטיסיה תצוגה, לחץ על תבנית בסיס לשקופיות.

  הפקודה 'תבנית בסיס לשקופיות' של PPT עבור Mac
 2. פריסות השקופיות מופיעות כתמונות ממוזערות בחלונית הימנית מתחת לתבנית הבסיס לשקופיות.

  חלונית תמונות ממוזערות מציגה פריסות בעת עריכת תבנית הבסיס לשקופיות
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • לחץ על הפריסה הרצויה והתאם אותה אישית. באפשרותך להוסיף, להסיר או לשנות גודל של מצייני מיקום וכן להשתמש בכרטיסיה בית כדי לבצע שינויים בגופנים, צבעים ורכיבי עיצוב אחרים.

  • לחץ על הוסף פריסה כדי להוסיף שקופית חדשה ולעצב אותה.

 4. לחץ על סגור תבנית בסיס כדי להפסיק את עריכת הפריסות.

  פריסת השקופית המתוקנת תהיה זמינה להוספה כשקופית חדשה בכל מקום במצגת.

שמירת השינויים כערכת נושא חדשה

 1. לחץ על עיצוב והצבע על ערכת נושא כלשהי.

 2. לחץ על החץ מטה המופיע תחת לוח ערכות הנושא.

 3. לחץ על שמור ערכת נושא נוכחית, ציין שם עבור ערכת הנושא ולאחר מכן לחץ על שמור. ערכת הנושא החדשה תכיל את פריסת השקופית המתוקנת החדשה, והיא תהיה זמינה בגלריית ערכות הנושא.

שינוי כיוון השקופיות

כדי לעבור בין כיוון לאורך לבין כיוון לרוחב, ראה שינוי הכיוון.

כיוון שקופית לרוחב לרוחב
כיוון שקופית לאורך לאורך

מידע קשור

הוספת פריסת שקופית חדשה לתבנית הבסיס לשקופיות

 1. בתפריט View, הצבע על Master ולאחר מכן לחץ על Slide Master.

 2. בחלונית הניווט, לחץ על תבנית הבסיס לשקופיות. תבנית הבסיס לשקופיות היא השקופית העליונה בחלונית הניווט.

 3. לחץ על הכרטיסיה Slide Master ולאחר מכן, תחת Slide Master, לחץ על New Layout.

  הכרטיסיה 'תבנית בסיס לשקופיות', הקבוצה 'תבנית בסיס לשקופיות'

  PowerPoint מוסיף פריסת שקופית חדשה עם מצייני מיקום עבור כותרת וכותרות תחתונות.

 4. בצע שינויים נוספים כלשהם בפריסת השקופית החדשה.

  הערה: לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לשנות את פריסת השקופית, ראה הוספה או הסרה של מצייני מיקום בפריסת שקופית.

 5. לאחר שתסיים לבצע שינויים בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, בסרגל ההודעות, לחץ על Close Master כדי לחזור לתצוגה רגילה.

  עצה: שינויים בתבנית הבסיס לשקופיות ובפריסות השקופית המתאימות מתווספים באופן זמני לערכת הנושא המוחלת על המצגת שלך. אם תחיל ערכת נושא אחרת, השינויים בתבנית הבסיס לשקופיות יבוטלו. אם ברצונך להשאיר את השינויים לשימוש במועד מאוחר יותר, בכרטיסיה Themes, תחת Themes, לחץ על Save Theme.

שכפול פריסת שקופית בתבנית הבסיס לשקופיות

באפשרותך להשתמש בפריסות מותאמות אישית כדי ליצור סידרה של פריסות בעלות מראה זהה אך תוכן שונה. לדוגמה, באפשרותך ליצור פריסה ראשונה הכוללת את סמל החברה שלך בפינה הימנית ומציין מיקום של טקסט, ולאחר מכן לשכפל פריסה מותאמת אישית זו ולשנות את מציין המיקום לטבלה.

 1. בתפריט View, הצבע על Master ולאחר מכן לחץ על Slide Master.

 2. בחלונית הניווט, לחץ על פריסת השקופית שברצונך לשנות. פריסות שקופית מופיעות מתחת לתבנית הבסיס לשקופיות, שהיא השקופית העליונה בחלונית הניווט.

 3. בתפריט Insert, לחץ על Duplicate Layout.

 4. בצע שינויים נוספים כלשהם בפריסת השקופית החדשה.

  הערה: לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לשנות את פריסת השקופית, ראה הוספה או הסרה של מצייני מיקום בפריסת שקופית.

 5. לאחר שתסיים לבצע שינויים בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, לחץ על Close Master בסרגל ההודעות כדי לחזור לתצוגה רגילה.

  עצה: שינויים בתבנית הבסיס לשקופיות ובפריסות השקופית המתאימות מתווספים באופן זמני לערכת הנושא המוחלת על המצגת שלך. אם תחיל ערכת נושא אחרת, השינויים בתבנית הבסיס לשקופיות יבוטלו. אם ברצונך להשאיר את השינויים לשימוש במועד מאוחר יותר, בכרטיסיה Themes, תחת Themes, לחץ על Save Theme.

מחיקת פריסת שקופית בתבנית בסיס לשקופיות

באפשרותך למחוק את כל פריסות השקופית בתבנית בסיס לשקופיות למעט הפריסות הנמצאות בשימוש במצגת הנוכחית.

 1. בתפריט View, הצבע על Master ולאחר מכן לחץ על Slide Master.

 2. בחלונית הניווט, לחץ על פריסת השקופית שברצונך למחוק. פריסות שקופית מופיעות מתחת לתבנית הבסיס לשקופיות, שהיא השקופית העליונה בחלונית הניווט.

 3. לחץ על הכרטיסיה Slide Master ולאחר מכן, תחת Slide Master, לחץ על Delete.

  הכרטיסיה 'תבנית בסיס לשקופיות', הקבוצה 'תבנית בסיס לשקופיות'

 4. לאחר שתסיים לבצע שינויים בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, בסרגל ההודעות, לחץ על Close Master כדי לחזור לתצוגה רגילה.

  עצה: שינויים בתבנית הבסיס לשקופיות ובפריסות השקופית המתאימות מתווספים באופן זמני לערכת הנושא המוחלת על המצגת שלך. אם תחיל ערכת נושא אחרת, השינויים בתבנית הבסיס לשקופיות יבוטלו. אם ברצונך להשאיר את השינויים לשימוש במועד מאוחר יותר, בכרטיסיה Themes, תחת Themes, לחץ על Save Theme.

שינוי שם של פריסת שקופית בתבנית בסיס לשקופיות

באפשרותך לשנות את השם של פריסת שקופית. פעולה זו תשנה את השם המוצג עבור פריסה זו בתפריט New Slide או Layout בכרטיסיה Home.

 1. בתפריט View, הצבע על Master ולאחר מכן לחץ על Slide Master.

 2. בחלונית הניווט, לחץ על פריסת השקופית שברצונך לשנות. פריסות שקופית מופיעות מתחת לתבנית הבסיס לשקופיות, שהיא השקופית העליונה בחלונית הניווט.

 3. לחץ על הכרטיסיה Slide Master ולאחר מכן, תחת Slide Master, לחץ על Rename.

  הכרטיסיה 'תבנית בסיס לשקופיות', הקבוצה 'תבנית בסיס לשקופיות'

 4. בתיבה Layout Name, הקלד את השם החדש.

 5. לחץ על Rename.

 6. לאחר שתסיים לבצע שינויים בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, בסרגל ההודעות, לחץ על Close Master כדי לחזור לתצוגה רגילה.

  עצה: שינויים בתבנית הבסיס לשקופיות ובפריסות השקופית המתאימות מתווספים באופן זמני לערכת הנושא המוחלת על המצגת שלך. אם תחיל ערכת נושא אחרת, השינויים בתבנית הבסיס לשקופיות יבוטלו. אם ברצונך להשאיר את השינויים לשימוש במועד מאוחר יותר, בכרטיסיה Themes, תחת Themes, לחץ על Save Theme.

שינוי כיוון השקופיות

כדי לעבור בין כיוון לאורך לבין כיוון לרוחב, ראה שינוי הכיוון.

כיוון שקופית לרוחב לרוחב
כיוון שקופית לאורך לאורך

מידע קשור

כל פריסת שקופית מכילה מצייני מיקום של טקסט, תמונות, תרשימים, צורות ועוד. בעת סידור תוכן בשקופיות, בחירת פריסת השקופית המתאימה ביותר לתוכן שלך תעניק לך נקודת פתיחה מצוינת.

בחר פריסה בעת הוספת שקופית חדשה:

 1. בכרטיסיה בית, לחץ על שקופית חדשה.

 2. בחר פריסה עבור השקופית החדשה ולאחר מכן לחץ על הוסף שקופית.

שנה את הפריסה של שקופית קיימת:

 1. בכרטיסיה בית, לחץ על פריסה.

 2. בחר את הפריסה המתאימה ביותר לתוכן בשקופית ולאחר מכן לחץ על שנה פריסה.

  שינוי הפריסה של שקופית

שינוי כיוון השקופיות

כדי לעבור בין כיוון לאורך לבין כיוון לרוחב, ראה שינוי הכיוון.

כיוון שקופית לרוחב לרוחב
כיוון שקופית לאורך לאורך

בטלפון או במחשב Tablet:

 1. הקש על השקופית שברצונך להגדיר את הפריסה שלה.

 2. בסרגל הכלים הצף בחלק התחתון של החלון, הקש על בית > פריסה:

  לחצן 'פריסה' בסרגל הכלים הצף מאפשר לך לבחור פריסת שקופית

 3. הקש כדי לבחור את פריסת השקופית הרצויה.

  הפריסה מוחלת. באפשרותך להמשיך לערוך את השקופית או לעבור לשקופית אחרת.

בטלפון או במחשב Tablet:

 1. הקש על השקופית שברצונך להגדיר את הפריסה שלה.

 2. בסרגל הכלים הצף בחלק התחתון של החלון, הקש על בית > פריסה:

  לחצן 'פריסה' בסרגל הכלים הצף מאפשר לך לבחור פריסת שקופית

 3. הקש כדי לבחור את פריסת השקופית הרצויה.

  הפריסה מוחלת. באפשרותך להמשיך לערוך את השקופית או לעבור לשקופית אחרת.

ב- Tablet:

 1. הקש על השקופית שברצונך להגדיר את הפריסה שלה.

 2. בכרטיסיה בית, הקש על פריסה.

 3. הקש כדי לבחור את פריסת השקופית הרצויה.

  הפריסה מוחלת. באפשרותך להמשיך לערוך את השקופית או לעבור לשקופית אחרת.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף למשתתפי Microsoft insider >

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×