תוכן עניינים
×
הנפשה, וידאו ושמע
הנפשה, וידאו ושמע

הנפשת טקסט או אובייקטים

ניתן להנפיש טקסט, תמונות, צורות, טבלאות, גרפיקת SmartArt ואובייקטים נוספים במצגת PowerPoint.

אפקטים יכולים לגרום לאובייקט להופיע, להיעלם או לזוז. הם יכולים לשנות את הגודל או הצבע של האובייקט.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

קיים גם סרטון קשור בנושא הנפשת טקסט.

הוספת הנפשות לטקסט, לתמונות, לצורות ועוד במצגת

 1. בחר את האובייקט או הטקסט שברצונך להנפיש.

 2. בחר הנפשות ובחר הנפשה.

 3. בחר אפשרויות אפקט ובחר אפקט.

ניהול הנפשות ואפקטים

קיימות כמה דרכים להפעלת הנפשות במצגת:

 • בעת לחיצה: הפעל הנפשה בעת לחיצה על שקופית.

 • עם הקודם: הפעל הנפשה באותו זמן שבו מופעלת ההנפשה הקודמת ברצף.

 • אחרי הקודם: הפעל הנפשה מיד לאחר הפעלת ההנפשה הקודמת.

 • משך זמן: הארך או קצר את האפקט.

 • השהיה: הוסף זמן לפני הפעלת אפקט.

הוספת אפקטים נוספים להנפשה

 1. בחר אובייקט או טקסט עם הנפשה.

 2. בחר הוסף הנפשה ובחר הנפשה.

שינוי סדר ההנפשות

 1. בחר סמן הנפשה.

 2. בחר את האפשרות הרצויה:

  • העבר לפני: העבר את ההנפשה כך שהיא תופיע מוקדם יותר ברצף.

  • העבר אחרי: העבר את ההנפשה כך שהיא תופיע מאוחר יותר ברצף.

הוספת הנפשה לאובייקטים מקובצים

ניתן להוסיף הנפשה לאובייקטים מקובצים, לטקסט מקובץ ועוד.

 1. הקש Ctrl ובחר את האובייקטים הרצויים.

 2. בחר עיצוב אובייקט > קבץ > קבץ כדי לקבץ את האובייקטים.

 3. בחר הנפשות ובחר הנפשה.

הוספת הנפשה לאובייקט

 1. בחר את האובייקט שברצונך להנפיש.

 2. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, בקבוצה הנפשה, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' ולאחר מכן בחר את אפקט ההנפשה הרצוי.

  הקבוצה 'הנפשה' בכרטיסיה 'הנפשות'.

  האפקטים הפופולריים ביותר מוצגים. אם אתה מעוניין באפשרויות נוספות, לחץ על האפשרות עוד בחלק התחתון של הגלריה.

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

המהירות של האפקט נקבעת על-ידי ההגדרה משך.

 1. בשקופית, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, תחת תזמון, בתיבה משך זמן, הזן את מספר השניות שברצונך שאפקט ההנפשה יפעל.

  האפשרות 'משך זמן' עבור אפקטי הנפשה ב- PowerPoint

  (מקסימום: 59 שניות. מינימום: ‎.01 שניות. ניתן להקליד משך זמן או להשתמש בחצים למעלה או למטה כדי לבחור ערך מצטבר רגיל.)

 1. בשקופית, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, תחת אפשרויות תזמון, פתח את הרשימה התחלה ובחר אחת משלוש האפשרויות המתוארות להלן:

  הפעלת אפשרויות עבור הנפשות ב- PowerPoint

  בחר

  כדי להתחיל את אפקט ההנפשה

  בעת לחיצה

  בעת לחיצה על השקופית

  עם הקודם

  במקביל לאפקט ההנפשה הקודם ברשימה. (לחיצה אחת מפעילה שני אפקטי הנפשה או יותר בו-זמנית.)

  לאחר הקודם

  מיד לאחר שאפקט ההנפשה הקודם ברשימה מסיים לפעול. (לא נדרשת לחיצה נוספת כדי להפעיל אפקט הנפשה זה.)

האפשרות השהיה קובעת את משך הזמן שחולף לפני תחילת אפקט הנפשה ספציפי — לאחר ביצוע לחיצה או לאחר סיום אפקט ההנפשה הקודם.

 1. בשקופית, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, תחת אפשרויות תזמון, בקבוצה השהיה, ציין את משך הזמן בשניות.

האפשרות 'השהיה' עבור אפקטי הנפשה ב- PowerPoint

כדי לסדר מחדש ערכה של הנפשות בשקופית:

 1. פתח את חלונית ההנפשה: בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה מתקדמת, בחר חלונית הנפשה.

 2. בחלונית ההנפשה, בחר את אפקט ההנפשה שברצונך לסדר מחדש.

 3. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, בקבוצה תזמון, תחת סדר מחדש הנפשה בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  אפשרויות תזמון עבור הנפשות ב- PowerPoint
  • בחר העבר לפני כדי להעביר את האפקט מקום אחד למעלה בסדר ההנפשה.

  • בחר העבר אחרי כדי להעביר את האפקט מקום אחד למטה בסדר ההנפשה.

  ניתן לבחור אפשרות מספר פעמים, בהתאם לצורך, כדי להעביר את האפקט שנבחר למקום המתאים בסדר ההנפשה.

בעת הנפשת אובייקט, מופיע סמן מספרי קטן מימין לאובייקט כדי לציין את הנוכחות של אפקט הנפשה ואת מקומו ברצף ההנפשות בשקופית הנוכחית.

 1. בחר את הספרה של ההנפשה שברצונך להסיר.

 2. הקש על מקש Delete בלוח המקשים.

לקבלת תיאור מקיף יותר, ראה שינוי, הסרה או כיבוי של אפקטי הנפשה.

 1. בחר את הטקסט או האובייקט שברצונך להוסיף לו מספר הנפשות.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה מתקדמת, לחץ על הוסף הנפשה.

  הקבוצה 'הנפשה מתקדמת' בכרטיסיה 'הנפשות'.

לאחר שהוספת אפקט הנפשה אחד או יותר, כדי לוודא שהאפקטים אכן פועלים, בצע את הפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה תצוגה מקדימה, לחץ על תצוגה מקדימה.

  הקבוצה 'תצוגה מקדימה' בכרטיסיה 'הנפשות'.

הימנע מהצורך להנפיש באופן ידני כמה אובייקטים באותו אופן: השתמש ב'מברשת הנפשה' כדי להעתיק הנפשות מאובייקט אחד לאובייקט אחר. לקבלת פרטים מלאים וסרטון הדגמה מהיר, ראה שכפול הנפשות באמצעות 'מברשת הנפשה'.

האפשרות 'מברשת הנפשה' זמינה בסרגל הכלים 'הנפשה' ברצועת הכלים כאשר פריט מונפש נבחר בשקופית

הוספת הנפשה למלל, לאובייקט, או לתרשים

 • בחר את הפריט שברצונך להנפיש, לחץ על הכרטיסיה הנפשות ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  אם אתה מעוניין שפריט

  לחץ כאן בכרטיסיה הנפשות של רצועת הכלים

  יופיע בשקופית

  בחר אחת מאפשרויות התנועה כדי ליצור הנפשה של טקסט או אובייקט

  (לחץ על החץ הימני להצגת אפשרויות נוספות)

  יקבל הדגשה

  בחר אחת מאפשרויות ההדגשה כדי לסמן טקסט או אובייקט

  ייצא מהשקופית

  בחר באחת מאפשרויות היציאה כדי להנפיש אובייקט כך שייעלם מן המסך

  יעקוב אחר נתיב מוגדר

  בחר אחת מאפשרויות נתיב התנועה כדי להניע אובייקטים בדרך מוגדרת

ניתן להחיל יותר מהנפשה אחת על אובייקט יחיד. פשוט בחר את האובייקט שוב והחל עליו אפקט נוסף.

כל אפקט הנפשה מיוצג בשקופית על-ידי מספר מספר הנפשה לצד האובייקט, המציין את סדר ההפעלה.  אם שני אפקטי הנפשה מוגדרים להפעלה בו-זמנית, הם מיוצגים על-ידי מחסנית ממוספרת מחסנית ממוספרת של הנפשה.

עריכת אפקטי הנפשה

לשינוי, הסרה או ארגון מחדש של אפקטי הנפשה:

 1. בחר את השקופית הרצויה ולאחר מכן, לחץ על המספר של אפקט ההנפשה שברצונך לשנות.

 2. חלונית הנפשה משמאל מציגה את כל ההנפשות בשקופית.

  הגדרת אפשרויות הנפשה בחלונית 'מאפיינים'

  כאן באפשרותך:

  • סדר מחדש את ההנפשות בהפעל מ-

  • שנה את אופן הפעולה של ההנפשה או הוסף צליל באפשרויות אפקט

   צילום מסך המציג את המקטע 'אפשרויות אפקט' בחלונית 'הנפשות' כאשר תפריט הצליל מורחב.

  • שנה את האופן בו ההנפשה מתחילה לפעול ואת משך הזמן שבו היא פועלת בתזמון

   צילום מסך המציג את המקטע 'תזמון' בחלונית 'הנפשות' עם האפשרויות 'התחלה', 'משך', 'עיכוב', ו'חזרה' ותיבת סימון עבור 'הרצה לאחור' בסיום ההפעלה.

  • כדי להציג תרשים ריק בתחילת ההנפשה, עם אפקט ההנפשה שנבחר בחלונית ההנפשה, תחת הנפשות תרשים, בחר את תיבת הסימון התחל הנפשה על-ידי ציור רקע התרשים.

   צילום מסך מציג את המקטע 'הנפשת תרשים' של החלונית 'הנפשות' עם אפשרות התפריט הנפתח של 'גרפיקת קבוצה' ועם תיבת הסימון עבור 'התחל הנפשה' על-ידי ציור הרקע של התרשים.

בחר באפשרות הפעל מתוך כדי להציג את השינויים שלך בתצוגה מקדימה.

למידע נוסף

הנפשת מלל ואובייקטים עם נתיבי תנועה

שינוי או הסרה של אפקטי הנפשה

הגדרת הטקסט כך שהמילים יופיעו שורה אחת בכל פעם

הנפשת נקודות תבליט אחת-אחת

החלת הנפשה

 1. בחר את האובייקט או את הטקסט בשקופית שברצונך להנפיש.

  "אובייקט" בהקשר זה הוא כל פריט בשקופית, כגון תמונה, תרשים או תיבת טקסט. נקודות אחיזה לשינוי גודל מופיעות מסביב לאובייקט בעת בחירתו בשקופית. (למטרות הנפשה, פיסקה בתוך תיבת טקסט גם היא אובייקט, אך היא לא תכלול נקודות אחיזה לשינוי גודל כשתבחר אותה; במקום זאת, תיבת הטקסט כולה כוללת נקודות אחיזה לשינוי גודל.)

 2. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, פתח את גלריית ההנפשות ובחר את ההנפשה הרצויה.

  האפשרויות בגלריה 'הנפשות' ב- PowerPoint Online
 3. בכרטיסיה הנפשות, פתח את הרשימה אפשרויות אפקטים כדי לבחור מבין האפשרויות הזמינות. אפשרויות האפקטים זמינות עבור טקסט או לבחירת הכיוון או העוצמה של ההנפשה (לא כל ההנפשות כוללות אפשרויות אפקטים).

 4. כדי להציג הנפשה בתצוגה מקדימה, בכרטיסיה הצגת שקופיותשל רצועת הכלים, בחר 'הפעל מההתחלה'.

  כדי להתחיל הצגת שקופיות, בכרטיסיה 'תצוגה' של רצועת הכלים, בחר 'הפעל מההתחלה'.

  (אם ביטלת את רצועת הכלים הפשוטה יותר, אין לך כרטיסיה של הצגת שקופיות; במקום זאת, השתמש בכרטיסיה תצוגה כדי להתחיל את הצגת השקופיות.)

 5. בתצוגת הצגת שקופיות, לחץ על השקופית כדי להפעיל אפקט הנפשה.

הסרת אפקט הנפשה

 1. בחר את האובייקט המונפש.

 2. בכרטיסיה הנפשות ברצועת הכלים, פתח את גלריית ההנפשות ובחר ללא.

שינוי הסדר של אפקטי הנפשה

בעת הנפשת אובייקט, מופיע סמן מספרי קטן מימין לאובייקט כדי לציין את הנוכחות של אפקט הנפשה ואת מקומו ברצף ההנפשות בשקופית. סמנים אלה מופיעים כאשר הכרטיסיה הנפשה ברצועת הכלים נבחרת.

 1. בשקופית, בחר אובייקט מונפש.

 2. בכרטיסיה הנפשה ברצועת הכלים, בקבוצה תזמון, לחץ על העבר לפני או על העבר אחרי.

  כל לחיצה משנה את מיקום האובייקט בסדר ברמה אחת. המספור בסמני ההנפשה משתנה כדי לשקף את סדר האפקטים.

למידע נוסף

הצגת הטקסט בשורה אחת, במילה אחת או באות אחת בכל פעם

הוספת קובץ GIF מונפש לשקופית

החלת מספר אפקטי הנפשה על אובייקט אחד

הוספת אפקט הנפשה של נתיב תנועה

אפקטים תלת-ממדיים ב- PowerPoint

מעברים בין שקופיות

הנפשות לעומת מעברים

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×