תוכן עניינים
×
הנפשה, וידאו ושמע
הנפשה, וידאו ושמע

הוספה או מחיקה של שמע במצגת PowerPoint

באפשרותך להוסיף שמע, כגון מוסיקה, מלל נלווה או צלילים, למצגת PowerPoint שלך. כדי להקליט ולהשמיע שמע כלשהו, המחשב חייב להיות מצויד בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

2:00

הוספת שמע מהמחשב

 1. בחר הוספה > שמע.

 2. בחר שמע במחשב שלי.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת שמע, בחר את קובץ השמע שברצונך להוסיף.

 4. בחר הוסף.

הקלטת שמע

 1. בחר הוספה > שמע.

 2. בחר הקלטת שמע.

 3. הקלד שם עבור קובץ השמע, בחר הקלט והתחל לדבר.

  הערה: כדי להקליט שמע, המכשיר שלך חייב לכלול מיקרופון זמין.

 4. כדי להאזין להקלטה, בחר עצור ולאחר מכן בחר הפעל.

 5. בחר הקלט כדי להקליט שוב את הקליפ או בחר אישור אם אתה מרוצה מההקלטה.

 6. כדי להזיז את הקליפ, בחר וגרור את סמל השמע למיקום הרצוי בשקופית.

  אם אתה משתמש ביותר מקובץ שמע אחד לכל שקופית, מומלץ למקם את סמל השמע באותו מקום בשקופית כדי שתוכל למצוא אותו בקלות.

 7. בחר הפעל.

שינוי אפשרויות ההפעלה

בחר את סמל השמע ולאחר מכן בחר את הכרטיסיה כלי שמע - הפעלה. לאחר מכן, בחר את האפשרויות שבהן ברצונך להשתמש:

 • כדי לחתוך את השמע, בחר חיתוך ולאחר מכן השתמש במחוון האדום ובמחוון הירוק כדי לחתוך את קובץ השמע בהתאם.

 • כדי להוסיף עמעום כניסה או עמעום יציאה עבור השמע, שנה את המספר בתיבות תחת משך עמעום.

 • כדי לשנות את עוצמת הקול, בחר עוצמת קול ובחר את ההגדרה המועדפת עליך.

 • כדי לבחור את אופן ההפעלה של קובץ השמע, בחר את החץ הנפתח ולאחר מכן בחר אפשרות:

  • ברצף לחיצות: הפעלת קובץ השמע באופן אוטומטי עם לחיצה.

  • באופן אוטומטי: הפעלה אוטומטית כאשר אתה מגיע לשקופית שבה נמצא קובץ השמע.

  • בעת לחיצה: הפעלת השמע רק בעת לחיצה על הסמל.

 • כדי לבחור את אופן ההשמעה של השמע במצגת, בחר אפשרות:

  • הפעל על-פני שקופיות: הפעלת קובץ שמע אחד לאורך כל השקופיות.

  • המשך בלולאה עד לעצירה: הפעלת קובץ שמע בלולאה עד לעצירתו באופן ידני על-ידי לחיצה על לחצן הפעל/השהה.

 • כדי להפעיל את השמע ברציפות לאורך כל השקופיות ברקע, בחר הפעל ברקע.

מחיקת שמע

כדי למחוק קליפ שמע, בחר את סמל השמע בשקופית והקש Delete‏.

מה ברצונך לעשות?

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צליל.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על החץ תחת שמע.

  תפריט 'שמע'

 3. ברשימה, לחץ על שמע מתוך קובץ או שמע מתוך אוסף תמונות, אתר ובחר את קליפ השמע הרצוי ולאחר מכן לחץ על הוספה.

  סמל השמע והפקדים מופיעים בשקופית.

  סמל השמע והפקדים

 4. בתצוגה רגילה או בתצוגת הצגת שקופיות, לחץ על הפעל כדי להפעיל את המוסיקה או צליל אחר.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צליל.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על החץ תחת שמע.

  תפריט 'שמע'

 3. ברשימה, לחץ על הקלט צליל.

  תיבת הדו-שיח הקלט צליל נפתחת.

 4. בתיבת הדו-שיח הקלט צליל, לחץ על הקלט לחצן 'הקלט צליל' ב- PowerPoint והתחל לדבר או להפעיל שמע משלך.

 5. לחץ על 'עצור' לחצן 'עצור' בתיבת הדו-שיח 'הקלט צליל' בסיום הקלטה. הקצה שם להקלטה.

  לחץ על 'הפעל' לחצן 'הפעל' בתיבת הדו-שיח 'הקלט צליל' כדי להאזין להקלטה. אם אתה מרוצה, לחץ על </c0>אישור</c0> כדי לשמור את ההקלטה ולהוסיף אותה לשקופית. אם עדיין אינך מרוצה, חזור על שלבים 4 ו- 5.

  סמל השמע והפקדים מופיעים בשקופית:

  סמל השמע והפקדים

 6. בתצוגה רגילה או בתצוגת הצגת שקופיות, לחץ על הפעל כדי להפעיל את המוסיקה או צליל אחר.

 1. בשקופית, בחר את סמל קליפ השמע סמל קטע שמע.

 2. תחת כלי שמע, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות שמע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפעיל את קליפ השמע באופן אוטומטי בעת הצגת השקופית, ברשימה הפעל, לחץ על באופן אוטומטי.

  • כדי להפעיל באופן ידני את קליפ השמע על-ידי לחיצה עליו בשקופית, ברשימה הפעל, לחץ על בעת לחיצה.

  • כדי להשמיע קליפ שמע בעת לחיצה בין השקופיות במצגת, ברשימה הפעל, לחץ על הפעל בין שקופיות.

  • כדי להשמיע קליפ שמע ברציפות עד לעצירה, בחר את תיבת הסימון המשך בלולאה עד לעצירה.

   הערה: בעת השמעת צליל בלולאה, הצליל יושמע ברציפות עד שתתקדם לשקופית הבאה.

 • בשקופית, לחץ על לחצן הפעל/השהה מתחת לסמל השמע.

  הפעלת קליפ השמע שלך

חשוב: השתמש באפשרות זו רק אם אתה מגדיר את קליפ השמע להפעלה אוטומטית, או אם יצרת סוג אחר של פקד, כגון גורם מפעיל, של לחיצה לצורך הפעלת הקליפ. (גורם מפעיל הוא פריט מסוים בשקופית שלך, כגון תמונה, צורה, לחצן, פיסקת טקסט או תיבת טקסט, שיכול להתחיל פעולה בעת לחיצה עליו.) שים לב שסמל השמע תמיד גלוי אלא אם אתה גורר אותו מחוץ לשקופית.

 1. לחץ על סמל קליפ השמע סמל קטע שמע.

 2. תחת כלי שמע, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות שמע, בחר את תיבת הסימון הסתר בעת הצגה.

כדי למחוק קליפ מוסיקה או צליל אחר ב- PowerPoint, בצע את הפעולות הבאות:

 1. אתר את השקופית המכילה את הצליל שברצונך למחוק.

 2. בתצוגה הרגילה, לחץ על סמל הצליל סמל קטע שמע או סמל התקליטור תמונת סמל ולאחר מכן הקש Delete.

באפשרותך להוסיף שמע, כגון מוסיקה, מלל נלווה או צלילים, למצגת PowerPoint שלך. כדי להקליט ולהשמיע שמע כלשהו, המחשב חייב להיות מצויד בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

2:00

כדי להוסיף מוסיקה או קטע שמע אחר להצגת השקופיות שלך, בחר את השקופית הרצויה ולחץ על הוספה > שמע. באפשרותך להוסיף שמע לשקופית אחת, להפעיל שמע באופן אוטומטי בעת הופעת שקופית, או להוסיף שיר שמושמע כמוסיקת רקע במהלך המצגת כולה.

באפשרותך להוסיף מלל נלווה או הסברים משלך למצגת שלמה על-ידי הקלטתם בכרטיסיה הצגת שקופיות. ראה הקלטת הצגת שקופיות לקבלת מידע נוסף.

הוספת שמע לשקופית אחת

 1. בתצוגה רגילה, בחר את השקופית הרצויה ולחץ על הוספה > שמע.

  תפריט להוספת שמע עם האפשרויות Audio from File ו- Audio Browser
 2. לחץ על דפדפן שמע כדי להוסיף שמע מ- iTunes או על שמע מתוך קובץ כדי להוסיף קטע שמע מהמחשב שלך.

 3. בחר את קטע השמע. בכרטיסיה תבנית שמע, בחר את אפשרויות השמע הרצויות.

  אפשרויות שמע בצד השמאלי של הכרטיסיה 'תבנית שמע'
 4. (אופציונלי) אם ברצונך לשנות את צלמית קובץ השמע הרגילה, השתמש בכפתורי תבנית התמונה בכרטיסיה תבנית שמע כדי להוסיף מסגרת, גבול או אפקט עיצוב אחר לצלמית השמע.

  פקד שמע כאשר סמל הרמקול נבחר

תצוגה מקדימה של השמע

 • בשקופית, בחר את צלמית השמע ולאחר מכן לחץ על הפעל/השהה מתחת לצלמית השמע.

  סמל השמע ופקדי ההפעלה ב- PowerPoint עבור Mac 2011

הפעלת שמע באופן אוטומטי בעת הופעת שקופית

כברירת מחדל, במהלך הצגת שקופיות, השמע מופעל בעת לחיצה עליו. באפשרותך לשנות אפשרות זו כך שהשמע יופעל אוטומטית כאשר השקופית מופיעה.

 1. בתצוגה רגילה, בחר את השקופית הרצויה והוסף קטע שמע אם עדיין לא עשית זאת.

 2. בכרטיסיה תבנית שמע, משמאל, לחץ על התחל > באופן אוטומטי.

  אפשרות שמע להפעלה אוטומטית

הוספת שמע המושמע לכל אורך המצגת

 1. בתצוגה רגילה, בחר את השקופית הראשונה במצגת שלך והוסף קטע שמע אם עדיין לא עשית זאת.

 2. בכרטיסיה תבנית שמע, משמאל, לחץ על הפעל על-פני שקופיות.

  אפשרות שמע להשמעת מוסיקה באופן שוטף בכל השקופיות

הוספת שמע שמופעל שוב ושוב

 1. בתצוגה רגילה, בחר את השקופית הרצויה והוסף קטע שמע אם עדיין לא עשית זאת.

 2. בכרטיסיה תבנית שמע, משמאל, לחץ על המשך בלולאה עד לעצירה.

  (כשאפשרות זו משמשת בפני עצמה, פירושה שצליל ההפעלה בלולאה נמשך בזמן שהשקופית שבו הוא שוכן מוצגת. כאשר האפשרות המשך בלולאה עד לעצירה משמשת ביחד עם הפעל על-פני שקופיות, צליל ההפעלה בלולאה ממשיך לכל אורך המצגת).

הסתרת צלמית השמע

 1. לחץ על צלמית קליפ השמע. סמל השמע מציין את הנוכחות של קליפ שמע בשקופית ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

 2. בסרט של PowerPoint, בכרטיסיה הפעלה, בחר את תיבת הסימון הסתר בעת הצגה.

  השתמש באפשרות זו רק אם אתה מגדיר את קליפ השמע להפעלה אוטומטית. שים לב שסמל השמע תמיד גלוי אלא אם אתה גורר אותו מחוץ לשקופית.

למידע נוסף

הקלטת הצגת שקופיות

תבניות שמע נתמכות ב- PowerPoint באינטרנט: MP3, WAV, M4A, AAC, ו- OGA

הגודל המרבי של קובץ השמע: 16 מגה-בייט

הוספת שמע מהמחשב שלך

 1. בכרטיסיה הוספה, ליד הקצה השמאלי, בחר שמע.

 2. בסייר הקבצים, עבור אל קובץ השמע שברצונך להשתמש בו ולאחר מכן בחר פתח.

שינוי אפשרויות ההפעלה

בחר את סמל השמע ולאחר מכן בחר בכרטיסיה שמע או בכרטיסיה הפעלה. לאחר מכן, בחר את האפשרויות שבהן ברצונך להשתמש:

 • כדי לשנות את עוצמת הקול, בחר עוצמת קול ובחר את ההגדרה המועדפת עליך.

 • כדי לבחור כיצד קובץ השמע מופעל, בחר את החץ הנפתח התחל ובחר אפשרות:

  • באופן אוטומטי: במהלך מצגת שקופיות, השמע יופעל באופן אוטומטי לאחר שתתקדם לשקופית שבה נמצא קובץ השמע.

  • בלחיצה: במהלך מצגת שקופיות, השמע מופעל רק בעת לחיצה על הסמל.

 • כדי לבחור כיצד השמע מופעל במצגת, בחר אפשרות אחת או יותר תחת אפשרויות שמע:

  • הפעל על-פני שקופיות: הפעלת קובץ שמע אחד לאורך כל השקופיות.

  • המשך בלולאה עד לעצירה: הפעלת קובץ שמע בלולאה עד לעצירתו באופן ידני על-ידי לחיצה על לחצן הפעל/השהה.

  • הסתר במהלך הצגה: אם הגדרת את קליפ השמע ל׳נגן באופן אוטומטי׳, באפשרותך להסתיר את סמל השמע במהלך ההצגה, מכיוון שלא תצטרך ללחוץ עליו יותר. 

  • הרץ אחורה לאחר הניגון: השתמש באפשרות זו אם עליך לנגן קליפ שמע יותר מפעם אחת בזמן שאתה עדיין מציג את אותה שקופית המכילה את קליפ השמע הזה.

 • כדי להפעיל את השמע ברציפות לאורך כל השקופיות ברקע, בחר הפעל ברקע.

למידע נוסף

הפעלת מוסיקה או צלילים אחרים באופן אוטומטי כאשר שקופית מופיעה 

הפעלת מוסיקה על-פני שקופיות מרובות בהצגת השקופיות

הקלטה של הצגת שקופיות עם מלל נלווה ותזמון שקופיות 

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×