ב- PivotTable או ב- PivotChart, ניתן להרחיב או לכווץ לכל רמת פירוט נתונים ואפילו לכל רמות הפירוט בפעולה אחת. ניתן גם להרחיב או לכווץ לרמת פירוט מעבר לרמה הבאה. לדוגמה, החל ברמת מדינה/אזור, תוכל להרחיב לרמת עיר שמרחיבה הן את רמת המחוז והן את רמת העיר. פעולה זו יכולה לחסוך זמן כשאתה עובד עם רמות פירוט מרובות. בנוסף, ניתן להרחיב או לכווץ את כל האברים עבור כל שדה במקור נתונים של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP). ניתן גם לראות את הפרטים המשמשים לצבירת הערך בשדה ערך.

ב- PivotTable או ב- PivotChart, ניתן להרחיב או לכווץ לכל רמת פירוט נתונים ואפילו לכל רמות הפירוט בפעולה אחת. ניתן גם להרחיב או לכווץ לרמת פירוט מעבר לרמה הבאה. לדוגמה, החל ברמת מדינה/אזור, תוכל להרחיב לרמת עיר שמרחיבה הן את רמת המחוז והן את רמת העיר. פעולה זו יכולה לחסוך זמן כשאתה עובד עם רמות פירוט מרובות. בנוסף, ניתן להרחיב או לכווץ את כל האברים עבור כל שדה במקור נתונים של OLAP.

ב- PivotTable, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על לחצן 'הרחב' או 'כווץ' לצד הפריט שברצונך להרחיב או לכווץ.

  הערה: אם אינך רואה את הלחצנים 'הרחב' או 'כווץ', עיין בסעיף הצגה או הסתרה של הלחצנים 'הרחב' ו'כווץ' ב- PivotTable בנושא זה.

 • לחץ פעמיים על הפריט שברצונך להרחיב או לכווץ.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט, לחץ על הרחב/כווץ ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הפרטים עבור הפריט הנוכחי, לחץ על הרחב.

  • כדי להסתיר את הפרטים עבור הפריט הנוכחי, לחץ על כווץ.

  • כדי להסתיר את הפרטים עבור כל הפריטים בשדה, לחץ על כווץ את כל השדה.

  • כדי להציג את הפרטים עבור כל הפריטים בשדה, לחץ על הרחב את כל השדה.

  • כדי להציג רמת פירוט מעבר לרמה הבאה, לחץ על הרחב ל-"<שם השדה>".

  • כדי להסתיר לרמת פירוט מעבר לרמה הבאה, לחץ על כווץ ל"<שם שדה>".

ב- PivotChart, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תווית הקטגוריה שברצונך להציג או להסתיר עבורה רמות פירוט, לחץ על הרחב/כווץ ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להציג את הפרטים עבור הפריט הנוכחי, לחץ על הרחב.

 • כדי להסתיר את הפרטים עבור הפריט הנוכחי, לחץ על כווץ.

 • כדי להסתיר את הפרטים עבור כל הפריטים בשדה, לחץ על כווץ את כל השדה.

 • כדי להציג את הפרטים עבור כל הפריטים בשדה, לחץ על הרחב את כל השדה.

 • כדי להציג רמת פירוט מעבר לרמה הבאה, לחץ על הרחב ל-"<שם השדה>".

 • כדי להסתיר לרמת פירוט מעבר לרמה הבאה, לחץ על כווץ ל"<שם שדה>".

הלחצנים 'הרחב' ו'כווץ' מוצגים כברירת מחדל, אך ייתכן שהסתרת אותם (לדוגמה, כאשר אינך מעוניין שהם יופיעו בדוח מודפס). כדי להשתמש בלחצנים אלה כדי להרחיב או לכווץ רמות פירוט בדוח, עליך לוודא שהם מוצגים.

ב- Excel 2016 וב- Excel 2013: בכרטיסיה ניתוח, בקבוצה הצג, לחץ על לחצני ‎+/-‎ כדי להציג או להסתיר את הלחצנים 'הרחב' ו'כווץ'.

תמונת רצועת הכלים של Excel

הערה: לחצנים 'הרחב' ו'כווץ' זמינים רק עבור שדות המכילים נתוני פירוט.

כברירת מחדל, האפשרות להציג פרטים עבור שדה ערך ב- PivotTable מופעלת. כדי להגן על אנשים אחרים ולמנוע מהם את הצגת הנתונים הללו, ניתן לבטל אפשרות זו.

הצגת פרטים של שדה ערך

 • ב- PivotTable, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שדה באזור הערכים של PivotTable ולאחר מכן לחץ על הצג פרטים.

  • לחץ פעמיים על שדה באזור הערכים של ה- PivotTable.

   נתוני הפירוט שעליהם מבוסס שדה הערך נמצאים בגליון עבודה חדש.

הסתרת פרטים של שדה ערך

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון של גליון העבודה המכיל את נתוני שדה הערך ולאחר מכן לחץ על הסתר או מחק.

הפיכת האפשרות להצגת פרטים של שדה ערך לזמינה או ללא זמינה

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable.

 2. בכרטיסיה אפשרויות או ניתוח (בהתאם לגירסת Excel שבה אתה משתמש) ברצועת הכלים, בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות PivotTable, לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 4. תחת נתוני PivotTable, נקה או בחר את תיבת הסימון אפשר הצגת פרטים כדי להפוך אפשרות זו לזמינה או ללא זמינה.

  הערה: הגדרה זו אינה זמינה עבור מקור נתונים של OLAP.

ב- PivotTable או ב- PivotChart, ניתן להרחיב או לכווץ לכל רמת פירוט נתונים ואפילו לכל רמות הפירוט בפעולה אחת. ניתן גם להרחיב או לכווץ לרמת פירוט מעבר לרמה הבאה. לדוגמה, החל ברמת מדינה/אזור, תוכל להרחיב לרמת עיר שמרחיבה הן את רמת המחוז והן את רמת העיר. פעולה זו יכולה לחסוך זמן כשאתה עובד עם רמות פירוט מרובות. בנוסף, ניתן להרחיב או לכווץ את כל האברים עבור כל שדה במקור נתונים של OLAP.

ב- PivotTable, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על לחצן 'הרחב' או 'כווץ' לצד הפריט שברצונך להרחיב או לכווץ.

  הערה: אם אינך רואה את הלחצנים 'הרחב' או 'כווץ', עיין בסעיף הצגה או הסתרה של הלחצנים 'הרחב' ו'כווץ' ב- PivotTable בנושא זה.

 • לחץ פעמיים על הפריט שברצונך להרחיב או לכווץ.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט, לחץ על הרחב/כווץ ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את הפרטים עבור הפריט הנוכחי, לחץ על הרחב.

  • כדי להסתיר את הפרטים עבור הפריט הנוכחי, לחץ על כווץ.

  • כדי להסתיר את הפרטים עבור כל הפריטים בשדה, לחץ על כווץ את כל השדה.

  • כדי להציג את הפרטים עבור כל הפריטים בשדה, לחץ על הרחב את כל השדה.

  • כדי להציג רמת פירוט מעבר לרמה הבאה, לחץ על הרחב ל-"<שם השדה>".

  • כדי להסתיר לרמת פירוט מעבר לרמה הבאה, לחץ על כווץ ל"<שם שדה>".

ב- PivotChart, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תווית הקטגוריה שברצונך להציג או להסתיר עבורה רמות פירוט, לחץ על הרחב/כווץ ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להציג את הפרטים עבור הפריט הנוכחי, לחץ על הרחב.

 • כדי להסתיר את הפרטים עבור הפריט הנוכחי, לחץ על כווץ.

 • כדי להסתיר את הפרטים עבור כל הפריטים בשדה, לחץ על כווץ את כל השדה.

 • כדי להציג את הפרטים עבור כל הפריטים בשדה, לחץ על הרחב את כל השדה.

 • כדי להציג רמת פירוט מעבר לרמה הבאה, לחץ על הרחב ל-"<שם השדה>".

 • כדי להסתיר לרמת פירוט מעבר לרמה הבאה, לחץ על כווץ ל"<שם שדה>".

הלחצנים 'הרחב' ו'כווץ' מוצגים כברירת מחדל, אך ייתכן שהסתרת אותם (לדוגמה, כאשר אינך מעוניין שהם יופיעו בדוח מודפס). כדי להשתמש בלחצנים אלה כדי להרחיב או לכווץ רמות פירוט בדוח, עליך לוודא שהם מוצגים.

ב- Excel 2016 וב- Excel 2013: בכרטיסיה ניתוח, בקבוצה הצג, לחץ על לחצני ‎+/-‎ כדי להציג או להסתיר את הלחצנים 'הרחב' ו'כווץ'.

תמונת רצועת הכלים של Excel

הערה: לחצנים 'הרחב' ו'כווץ' זמינים רק עבור שדות המכילים נתוני פירוט.

כברירת מחדל, האפשרות להציג פרטים עבור שדה ערך ב- PivotTable מופעלת. כדי להגן על אנשים אחרים ולמנוע מהם את הצגת הנתונים הללו, ניתן לבטל אפשרות זו.

הצגת פרטים של שדה ערך

 • ב- PivotTable, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שדה באזור הערכים של PivotTable ולאחר מכן לחץ על הצג פרטים.

  • לחץ פעמיים על שדה באזור הערכים של ה- PivotTable.

   נתוני הפירוט שעליהם מבוסס שדה הערך נמצאים בגליון עבודה חדש.

הסתרת פרטים של שדה ערך

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון של גליון העבודה המכיל את נתוני שדה הערך ולאחר מכן לחץ על הסתר או מחק.

הפיכת האפשרות להצגת פרטים של שדה ערך לזמינה או ללא זמינה

 1. לחץ במקום כלשהו ב- PivotTable.

 2. בכרטיסיה אפשרויות או ניתוח (בהתאם לגירסת Excel שבה אתה משתמש) ברצועת הכלים, בקבוצה PivotTable, לחץ על אפשרויות.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות PivotTable, לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 4. תחת נתוני PivotTable, נקה או בחר את תיבת הסימון אפשר הצגת פרטים כדי להפוך אפשרות זו לזמינה או ללא זמינה.

  הערה: הגדרה זו אינה זמינה עבור מקור נתונים של OLAP.

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

למידע נוסף

יצירת PivotTable

שימוש ברשימת השדות לסידור שדות ב- PivotTable

יצירת PivotChart

שימוש בכלי פריסה כדי לסנן נתונים

יצירת ציר זמן של PivotTable לסינון תאריכים

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×