נושאים קשורים
×
טבלאות PivotTable
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
טבלאות PivotTable

שימוש ברשימת השדות לסידור שדות ב- PivotTable

לאחר יצירת PivotTable, תראה את רשימת השדות. באפשרותך לשנות את העיצוב של ה- PivotTable על-ידי הוספה וסדור של השדות שלו. אם ברצונך למיין או לסנן את עמודות הנתונים המוצגים ב- PivotTable, ראה מיון נתונים ב- PivotTable וסינון נתונים ב- PivotTable.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

רשימת השדות אמורה להופיע בעת לחיצה במקום כלשהו ב- PivotTable. אם תלחץ בתוך ה- PivotTable אך לא תראה את רשימת השדות, פתח אותה על-ידי לחיצה במקום כלשהו ב- PivotTable. לאחר מכן, הצג את כלי PivotTable ברצועת הכלים ולחץ על נתח> שדות.

האפשרות 'רשימת שדות' ברצועת הכלים

רשימת השדות כוללת מקטע שדה שבו אתה בוחר את השדות שברצונך להציג ב- PivotTable, ואת המקטע אזורים (בחלק התחתון) שבו באפשרותך לסדר שדות אלה באופן הרצוי.

רשימת שדות המציגה מקטע שדה ומקטע אזורים
 

עצה: אם ברצונך לשנות את האופן שבו מקטעים מוצגים ברשימת השדות, לחץ על לחצן כלים לחצן 'כלי רשימת שדות' מכן בחר את הפריסה הרצויה.

תפריט 'כלי רשימת שדות'

הוספה, סידור מחדש ומחיקה של שדות ברשימת השדות

השתמש במקטע השדות של רשימת השדות כדי להוסיף שדות ל- PivotTable, על-ידי סימון התיבה לצד שמות שדות כדי למקם שדות אלה באזור ברירת המחדל של רשימת השדות.

הערה: בדרך כלל, שדות שאינם מספריים מתווספים לאזור שורות, שדות מספריים מתווספים לאזור ערכים והירארכיות תאריך ושעה של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP) מתווספות לאזור עמודות.

השתמש במקטע האזורים (בחלק התחתון) של רשימת השדות כדי לסדר מחדש את השדות באופן הרצוי על-ידי גרירתם בין ארבעת האזורים.
 

שדות שאתה ממקם באזורים שונים מוצגים ב- PivotTable באופן הבא:

 • שדות אזור המסננים מוצגים כמסנן דוחות ברמה העליונה מעל ה- PivotTable, כך:

  שדה באזור המסננים

 • שדות אזור עמודות מוצגים כתוויות עמודה בחלק העליון של ה- PivotTable, כך:

  שדה באזור העמודות

בהתאם להירארכיה של השדות, ייתכן שעמודות יהיו מקוננות בתוך עמודות שהמיקום שלהן גבוה יותר.

 • שדות אזור השורות מוצגים כתוויות שורה בצד הימני של ה- PivotTable, כך:

  שדה באזור השורות

בהתאם להירארכיה של השדות, ייתכן ששורות יהיו מקוננות בתוך שורות שהמיקום שלהן גבוה יותר.

 • שדות אזור הערכים מוצגים כערכים מספריים מסוכמים ב- PivotTable, כך:

  שדה באזור הערכים

אם יש לך יותר משדה אחד באזור, באפשרותך לסדר מחדש את הסדר על-ידי גרירת השדות למיקום המדויק הרצוי.

כדי למחוק שדה מ- PivotTable, גרור את השדה אל מחוץ למקטע האזורים. באפשרותך גם להסיר שדות על-ידי לחיצה על החץ למטה לצד השדה ולאחר מכן בחירה באפשרות הסר שדה.

רשימת השדות אמורה להופיע בעת לחיצה במקום כלשהו ב- PivotTable. אם תלחץ בתוך ה- PivotTable אך לא תראה את רשימת השדות, פתח אותה על-ידי לחיצה במקום כלשהו ב- PivotTable. לאחר מכן, הצג את כלי PivotTable ברצועת הכלים ולחץ על נתח> שדות.

האפשרות 'רשימת שדות' ברצועת הכלים

רשימת השדות כוללת מקטע שדה שבו אתה בוחר את השדות שברצונך להציג ב- PivotTable, ואת המקטע אזורים (בחלק התחתון) שבו באפשרותך לסדר שדות אלה באופן הרצוי.

רשימת שדות המציגה מקטע שדה ומקטע אזורים
 

עצה: אם ברצונך לשנות את האופן שבו מקטעים מוצגים ברשימת השדות, לחץ על לחצן כלים לחצן 'כלי רשימת שדות' מכן בחר את הפריסה הרצויה.

תפריט 'כלי רשימת שדות'

השתמש במקטע השדות של רשימת השדות כדי להוסיף שדות ל- PivotTable, על-ידי סימון התיבה לצד שמות שדות כדי למקם שדות אלה באזור ברירת המחדל של רשימת השדות.

הערה: בדרך כלל, שדות שאינם מספריים מתווספים לאזור שורות, שדות מספריים מתווספים לאזור ערכים והירארכיות תאריך ושעה של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP) מתווספות לאזור עמודות.

השתמש במקטע האזורים (בחלק התחתון) של רשימת השדות כדי לסדר מחדש את השדות באופן הרצוי על-ידי גרירתם בין ארבעת האזורים.
 

שדות שאתה ממקם באזורים שונים מוצגים ב- PivotTable באופן הבא:

 • שדות אזור המסננים מוצגים כמסנן דוחות ברמה העליונה מעל ה- PivotTable, כך:

  שדה באזור המסננים

 • שדות אזור עמודות מוצגים כתוויות עמודה בחלק העליון של ה- PivotTable, כך:

  שדה באזור העמודות

בהתאם להירארכיה של השדות, ייתכן שעמודות יהיו מקוננות בתוך עמודות שהמיקום שלהן גבוה יותר.

 • שדות אזור השורות מוצגים כתוויות שורה בצד הימני של ה- PivotTable, כך:

  שדה באזור השורות

בהתאם להירארכיה של השדות, ייתכן ששורות יהיו מקוננות בתוך שורות שהמיקום שלהן גבוה יותר.

 • שדות אזור הערכים מוצגים כערכים מספריים מסוכמים ב- PivotTable, כך:

  שדה באזור הערכים

אם יש לך יותר משדה אחד באזור, באפשרותך לסדר מחדש את הסדר על-ידי גרירת השדות למיקום המדויק הרצוי.

כדי למחוק שדה מ- PivotTable, גרור את השדה אל מחוץ למקטע האזורים. באפשרותך גם להסיר שדות על-ידי לחיצה על החץ למטה לצד השדה ולאחר מכן בחירה באפשרות הסר שדה.

רשימת השדות אמורה להופיע בעת לחיצה במקום כלשהו ב- PivotTable. אם תלחץ בתוך ה- PivotTable אך לא תראה את רשימת השדות, פתח אותה על-ידי לחיצה במקום כלשהו ב- PivotTable. לאחר מכן, הצג את כלי PivotTable ברצועת הכלים ולחץ על נתח> שדות.

האפשרות 'רשימת שדות' ברצועת הכלים

רשימת השדות כוללת מקטע שדה שבו אתה בוחר את השדות שברצונך להציג ב- PivotTable, ואת המקטע אזורים (בחלק התחתון) שבו באפשרותך לסדר שדות אלה באופן הרצוי.

רשימת שדות המציגה מקטע שדה ומקטע אזורים
 

תפריט 'כלי רשימת שדות'

השתמש במקטע השדות של רשימת השדות כדי להוסיף שדות ל- PivotTable, על-ידי סימון התיבה לצד שמות שדות כדי למקם שדות אלה באזור ברירת המחדל של רשימת השדות.

הערה: בדרך כלל, שדות שאינם מספריים מתווספים לאזור שורות, שדות מספריים מתווספים לאזור ערכים והירארכיות תאריך ושעה של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP) מתווספות לאזור עמודות.

השתמש במקטע האזורים (בחלק התחתון) של רשימת השדות כדי לסדר מחדש את השדות באופן הרצוי על-ידי גרירתם בין ארבעת האזורים.
 

שדות שאתה ממקם באזורים שונים מוצגים ב- PivotTable באופן הבא:

 • שדות אזור המסננים מוצגים כמסנן דוחות ברמה העליונה מעל ה- PivotTable, כך:

  שדה באזור המסננים

 • שדות אזור עמודות מוצגים כתוויות עמודה בחלק העליון של ה- PivotTable, כך:

  שדה באזור העמודות

בהתאם להירארכיה של השדות, ייתכן שעמודות יהיו מקוננות בתוך עמודות שהמיקום שלהן גבוה יותר.

 • שדות אזור השורות מוצגים כתוויות שורה בצד הימני של ה- PivotTable, כך:

  שדה באזור השורות

בהתאם להירארכיה של השדות, ייתכן ששורות יהיו מקוננות בתוך שורות שהמיקום שלהן גבוה יותר.

 • שדות אזור הערכים מוצגים כערכים מספריים מסוכמים ב- PivotTable, כך:

  שדה באזור הערכים

למידע נוסף

יצירת PivotTable מנתוני גליון עבודה

יצירת PivotTable מנתונים חיצוניים

יצירת PivotTable לניתוח נתונים בטבלאות מרובות

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף למשתתפי Microsoft insider >

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×