תרשימים

יצירת תרשים מההתחלה עד הסוף

יצירת תרשים מההתחלה עד הסוף

תרשימים עוזרים לך להציג נתונים באופן שיוצר את ההשפעה הגדולה ביותר על הקהל שלך. למד כיצד ליצור תרשים ולהוסיף קו מגמה.

תמונה של המכשיר Surface Book

יצירת תרשים

 1. בחר נתונים עבור התרשים.

 2. בחר הוספה > תרשימים מומלצים.

 3. בחר תרשים בכרטיסיה תרשימים מומלצים כדי להציג תצוגה מקדימה של התרשים.

  הערה: באפשרותך לבחור את הנתונים שברצונך להציג בתרשים ולהקיש ALT + F1 כדי ליצור תרשים באופן מיידי, אך ייתכן שזה לא יהיה התרשים הטוב ביותר עבור הנתונים. אם אינך רואה את התרשים הרצוי, בחר את הכרטיסיה כל התרשימים כדי להציג את כל סוגי התרשימים.

 4. בחר תרשים.

 5. בחר אישור.

הוספת קו מגמה

 1. בחר תרשים.

 2. בחר עיצוב > הוסף רכיב תרשים.

 3. בחר קו מגמה ולאחר מכן בחר את סוג קו המגמה הרצוי, כגון ליניארי, מעריכי, תחזית ליניארית או ממוצע נע.

הערה: ייתכן שחלק מהתוכן בנושא זה לא יהיה ישים בשפות מסוימות.

תרשימים מציגים נתונים בתבנית גרפית שיכולה לעזור לך ולקהל שלך להציג באופן חזותי קשרי גומלין בין נתונים. בעת יצירת תרשים, באפשרותך לבחור מתוך סוגים רבים של תרשימים (לדוגמה, תרשים טורים מוערם או תרשים עוגה מופרדת תלת-ממדי). לאחר יצירת תרשים, באפשרותך להתאים אותו אישית על-ידי החלת פריסות או סגנונות מהירים של תרשים.

תרשימים כוללים כמה רכיבים, כגון כותרת, תוויות צירים, מקרא וקווי רשת. באפשרותך להסתיר או להציג רכיבים אלה, ובאפשרותך גם לשנות את מיקומם ואת עיצובם.

תרשים Office עם הסברים

הסבר 1 כותרת תרשים

הסבר 2 אזור התוויית נתונים

הסבר 3 מקרא

הסבר 4 כותרות צירים

הסבר 5 תוויות צירים

הסבר 6 סימוני שנתות

הסבר 7 קווי רשת

ניתן ליצור תרשים ב- Excel, ‏Word ו- PowerPoint. עם זאת, נתוני התרשים מוזנים ונשמרים בגליון עבודה של Excel. בעת הוספת תרשים ב- Word או PowerPoint, גיליון חדש נפתח ב- Excel. בעת שמירת מסמך Word או מצגת PowerPoint שמכילים תרשים, נתוני Excel המשמשים כבסיס של התרשים נשמרים באופן אוטומטי בתוך מסמך Word או מצגת PowerPoint אלה.

הערה: גלריית חוברות העבודה של Excel מחליפה את 'אשף התרשימים'. כברירת מחדל, גלריית חוברות העבודה של Excel נפתחת בעת פתיחת Excel. מהגלריה, באפשרותך לחפש תבניות וליצור חוברת עבודה חדשה בהתבסס על אחת מהן. אם אינך רואה את גלריית חוברות העבודה של Excel, בתפריט קובץ, לחץ על חדש מתבנית.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על החץ לצד תרשים.

  לחץ על הכרטיסיה 'הוספה' ולאחר מכן לחץ על 'תרשים'

 3. לחץ על סוג תרשים ולאחר מכן לחץ פעמיים על התרשים שברצונך להוסיף.

  בעת הוספת תרשים ב- Word או ב- PowerPoint, נפתח גליון Excel המכיל טבלה של נתונים לדוגמה.

 4. ב- Excel, החלף את הנתונים לדוגמה בנתונים שברצונך להתוות בתרשים. אם כבר יש לך את הנתונים בטבלה אחרת, באפשרותך להעתיק את הנתונים מטבלה זו ולאחר מכן להדביק אותם מעל הנתונים לדוגמה. עיין בטבלה הבאה לקבלת הנחיות לגבי אופן סידור הנתונים כך שיתאימו לסוג התרשים.

  עבור סוג תרשים זה

  סדר את הנתונים

  תרשים שטח, עמודות, טורים, טבעת, קו, מכ"ם או פני שטח

  בעמודות או בשורות, כמו בדוגמאות הבאות:

  סידרה 1

  סידרה 2

  קטגוריה א'

  10

  12

  קטגוריה ב'

  11

  14

  קטגוריה ג'

  9

  15

  או

  קטגוריה א'

  קטגוריה ב'

  סידרה 1

  10

  11

  סידרה 2

  12

  14

  תרשים בועות

  בעמודות, תוך מיקום ערכי ה- x בעמודה הראשונה וערכי ה- y התואמים וערכי גודל בועה בעמודות סמוכות, כגון:

  ערכי x

  ערך y ‏1

  גודל 1

  ‎0.7

  2.7

  4

  1.8

  ‎3^2

  5

  2.6

  0.08

  6

  תרשים עוגה

  בעמודה או בשורה אחת של נתונים ובעמודה או בשורה אחת של תוויות נתונים, כמו בדוגמאות הבאות:

  מכירות

  רבעון ראשון

  25

  רבעון שני

  30

  רבעון שלישי

  45

  או

  רבעון ראשון

  רבעון שני

  רבעון שלישי

  מכירות

  25

  30

  45

  תרשים מניות

  בעמודות או בשורות בסדר הבא, תוך שימוש בשמות או בתאריכים כתוויות, כמו בדוגמאות הבאות:

  פתח

  גבוה

  נמוך

  סגור

  1/5/02

  ‏4,4‏

  55

  11

  25

  1/6/02

  25

  57

  12

  38

  או

  1/5/02

  1/6/02

  פתח

  ‏4,4‏

  25

  גבוה

  55

  57

  נמוך

  11

  12

  סגור

  25

  38

  תרשים xy (פיזור)

  בעמודות, תוך מיקום ערכי ה- x בעמודה הראשונה וערכי ה- y התואמים בעמודות סמוכות, כמו בדוגמאות הבאות:

  ערכי x

  ערך y ‏1

  ‎0.7

  2.7

  1.8

  ‎3^2

  2.6

  0.08

  או

  ערכי x

  ‎0.7

  1.8

  2.6

  ערך y ‏1

  2.7

  ‎3^2

  0.08

 5. כדי לשנות את מספר השורות והעמודות הכלולות בתרשים, הנח את המצביע על הפינה השמאלית התחתונה של הנתונים שנבחרו ולאחר מכן גרור כדי לבחור נתונים נוספים. בדוגמה הבאה, הטבלה מתרחבת כדי לכלול קטגוריות וסדרות נתונים נוספות.

  בחירת נתונים נוספים עבור תרשים של Office

 6. כדי לראות את תוצאות השינויים שביצעת, חזור ל- Word או ל- PowerPoint.

  הערה: בעת סגירת מסמך Word או מצגת PowerPoint המכילים את התרשים, טבלת נתוני Excel של התרשים נסגרת באופן אוטומטי.

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שתרצה לשנות את האופן שבו שורות ועמודות בטבלה מותוות בתרשים. לדוגמה, הגירסה הראשונה של התרשים עשויה להתוות את שורות הנתונים מהטבלה בציר האנכי (ערכים) של התרשים, ואת עמודות הנתונים בציר האופקי (קטגוריות). בדוגמה הבאה, התרשים מדגיש את המכירות לפי כלי נגינה.

תרשים המציג מכירות לפי קטגוריה

עם זאת, אם ברצונך שהתרשים ידגיש את המכירות לפי חודש, תוכל לשנות את אופן ההתוויה של התרשים.

תרשים המציג מכירות לפי חודש

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים ולאחר מכן לחץ על החלף שורה/עמודה.

  לחץ על הכרטיסיה 'עיצוב תרשים' ולאחר מכן לחץ על 'החלף שורה/עמודה'

  אם האפשרות 'החלף שורה/עמודה' אינה זמינה

  האפשרות 'החלף שורה/עמודה' זמינה רק כאשר טבלת נתוני Excel של התרשים פתוחה, ועבור סוגי תרשימים מסוימים בלבד. ניתן לערוך את הנתונים גם על-ידי לחיצה על התרשים ולאחר מכן עריכת גליון העבודה ב- Excel.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים ולאחר מכן לחץ על פריסה מהירה.

  לחץ על הכרטיסיה 'עיצוב תרשים' ולאחר מכן לחץ על 'פריסה מהירה'

 4. בחר את הפריסה הרצויה.

  כדי לבטל באופן מיידי פריסה מהירה שהחלת, הקש COMMAND + Z .

סגנונות תרשים הם ערכה של צבעים ואפקטים משלימים שבאפשרותך להחיל על התרשים שלך. בעת בחירת סגנון תרשים, השינויים משפיעים על התרשים כולו.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים ולאחר מכן לחץ על הסגנון הרצוי.

  לחץ על הכרטיסיה 'עיצוב תרשים' ולאחר מכן לחץ על סגנון תרשים

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  כדי לבטל באופן מיידי סגנון שהחלת, הקש COMMAND + Z .

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים.

  לחץ על הכרטיסיה 'עיצוב תרשים' ולאחר מכן לחץ על 'הוסף רכיב תרשים'

 4. לחץ על כותרת תרשים כדי לבחור אפשרויות לעיצוב הכותרת ולאחר מכן חזור לתרשים כדי להקליד כותרת בתיבה כותרת תרשים.

למידע נוסף

עדכון הנתונים בתרשים קיים

סוגי תרשימים

ניתן ליצור תרשים ב- Excel, ‏Word ו- PowerPoint. עם זאת, נתוני התרשים מוזנים ונשמרים בגליון עבודה של Excel. בעת הוספת תרשים ב- Word או PowerPoint, גיליון חדש נפתח ב- Excel. בעת שמירת מסמך Word או מצגת PowerPoint שמכילים תרשים, נתוני Excel המשמשים כבסיס של התרשים נשמרים באופן אוטומטי בתוך מסמך Word או מצגת PowerPoint אלה.

הערה: גלריית חוברות העבודה של Excel מחליפה את 'אשף התרשימים'. כברירת מחדל, גלריית חוברות העבודה של Excel נפתחת בעת פתיחת Excel. מהגלריה, באפשרותך לחפש תבניות וליצור חוברת עבודה חדשה בהתבסס על אחת מהן. אם אינך רואה את גלריית חוברות העבודה של Excel, בתפריט קובץ, לחץ על חדש מתבנית.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה תרשימים, תחת הוספת תרשים, לחץ על סוג תרשים ולאחר מכן לחץ על התרשים שברצונך להוסיף.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'הוספת תרשים'

  בעת הוספת תרשים ב- Word או ב- PowerPoint, נפתח גליון Excel המכיל טבלה של נתונים לדוגמה.

 3. ב- Excel, החלף את הנתונים לדוגמה בנתונים שברצונך להתוות בתרשים. אם כבר יש לך את הנתונים בטבלה אחרת, באפשרותך להעתיק את הנתונים מטבלה זו ולאחר מכן להדביק אותם מעל הנתונים לדוגמה. עיין בטבלה הבאה לקבלת הנחיות לגבי אופן סידור הנתונים כך שיתאימו לסוג התרשים.

  עבור סוג תרשים זה

  סדר את הנתונים

  תרשים שטח, עמודות, טורים, טבעת, קו, מכ"ם או פני שטח

  בעמודות או בשורות, כמו בדוגמאות הבאות:

  סידרה 1

  סידרה 2

  קטגוריה א'

  10

  12

  קטגוריה ב'

  11

  14

  קטגוריה ג'

  9

  15

  או

  קטגוריה א'

  קטגוריה ב'

  סידרה 1

  10

  11

  סידרה 2

  12

  14

  תרשים בועות

  בעמודות, תוך מיקום ערכי ה- x בעמודה הראשונה וערכי ה- y התואמים וערכי גודל בועה בעמודות סמוכות, כגון:

  ערכי x

  ערך y ‏1

  גודל 1

  ‎0.7

  2.7

  4

  1.8

  ‎3^2

  5

  2.6

  0.08

  6

  תרשים עוגה

  בעמודה או בשורה אחת של נתונים ובעמודה או בשורה אחת של תוויות נתונים, כמו בדוגמאות הבאות:

  מכירות

  רבעון ראשון

  25

  רבעון שני

  30

  רבעון שלישי

  45

  או

  רבעון ראשון

  רבעון שני

  רבעון שלישי

  מכירות

  25

  30

  45

  תרשים מניות

  בעמודות או בשורות בסדר הבא, תוך שימוש בשמות או בתאריכים כתוויות, כמו בדוגמאות הבאות:

  פתח

  גבוה

  נמוך

  סגור

  1/5/02

  ‏4,4‏

  55

  11

  25

  1/6/02

  25

  57

  12

  38

  או

  1/5/02

  1/6/02

  פתח

  ‏4,4‏

  25

  גבוה

  55

  57

  נמוך

  11

  12

  סגור

  25

  38

  תרשים xy (פיזור)

  בעמודות, תוך מיקום ערכי ה- x בעמודה הראשונה וערכי ה- y התואמים בעמודות סמוכות, כמו בדוגמאות הבאות:

  ערכי x

  ערך y ‏1

  ‎0.7

  2.7

  1.8

  ‎3^2

  2.6

  0.08

  או

  ערכי x

  ‎0.7

  1.8

  2.6

  ערך y ‏1

  2.7

  ‎3^2

  0.08

 4. כדי לשנות את מספר השורות והעמודות הכלולות בתרשים, הנח את המצביע על הפינה השמאלית התחתונה של הנתונים שנבחרו ולאחר מכן גרור כדי לבחור נתונים נוספים. בדוגמה הבאה, הטבלה מתרחבת כדי לכלול קטגוריות וסדרות נתונים נוספות.

  בחירת נתונים נוספים עבור תרשים של Office

 5. כדי לראות את תוצאות השינויים שביצעת, חזור ל- Word או ל- PowerPoint.

  הערה: בעת סגירת מסמך Word או מצגת PowerPoint המכילים את התרשים, טבלת נתוני Excel של התרשים נסגרת באופן אוטומטי.

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שתרצה לשנות את האופן שבו שורות ועמודות בטבלה מותוות בתרשים.  לדוגמה, הגירסה הראשונה של התרשים עשויה להתוות את שורות הנתונים מהטבלה בציר האנכי (ערכים) של התרשים, ואת עמודות הנתונים בציר האופקי (קטגוריות). בדוגמה הבאה, התרשים מדגיש את המכירות לפי כלי נגינה.

תרשים המציג מכירות לפי קטגוריה

עם זאת, אם ברצונך שהתרשים ידגיש את המכירות לפי חודש, תוכל לשנות את אופן ההתוויה של התרשים.

תרשים המציג מכירות לפי חודש

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על התווה סידרה לפי שורה  התווה סידרה לפי שורה או התווה סידרה לפי עמודה  התווה סידרה לפי עמודה .

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

  אם האפשרות 'החלף התוויה' אינה זמינה

  האפשרות 'החלף התוויה' זמינה רק כאשר טבלת נתוני Excel של התרשים פתוחה, ועבור סוגי תרשימים מסוימים בלבד.

  1. לחץ על התרשים.

  2. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על החץ ליד ערוך ולאחר מכן לחץ על ערוך נתונים ב- Excel. הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. בכרטיסיה תרשימים, תחת פריסות תרשים מהירות, לחץ על הפריסה הרצויה.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'פריסה מהירה של תרשים'

  כדי להציג פריסות נוספות, הצבע על פריסה ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  כדי לבטל באופן מיידי פריסה מהירה שהחלת, הקש COMMAND + Z .

סגנונות תרשים הם ערכה של צבעים ואפקטים משלימים שבאפשרותך להחיל על התרשים שלך. בעת בחירת סגנון תרשים, השינויים משפיעים על התרשים כולו.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. בכרטיסיה תרשימים, תחת סגנונות תרשים, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'סגנונות תרשים'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  כדי לבטל באופן מיידי סגנון שהחלת, הקש COMMAND + Z .

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת תוויות, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן לחץ על הכותרת הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 4. בחר את הטקסט בתיבה כותרת תרשים ולאחר מכן הקלד כותרת תרשים.

למידע נוסף

עדכון הנתונים בתרשים קיים

סוגי תרשימים זמינים ב- Office

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×