קבלת עזרה בשימוש בעורך Visual Basic

Microsoft Visual Basic for Applications ‏(VBA) מאפשר למשתמשים שאינם שמתכנתים להקליט, ליצור ולערוך פקודות מאקרו שיכולות להפוך משימות ביישומי Office לאוטומטיות. מאמר זה מסביר היכן תוכל למצוא עזרה בעת השימוש בעורך Visual Basic הנמצא ביישום Office.

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה פקודות מאקרו וקוד, לחץ על Visual Basic.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. אם לא השתמשת בעבר בעזרה של Access VBA, תתבקש לבחור את הדפדפן שבו אתה מעוניין להציג את העזרה.

 4. בדפדפן, בחלונית הימנית, תחת Access, הרחב את Access VBA reference.

 5. בחלונית הימנית, אתר את המושג, ההליך או האובייקט שלגביו אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. אם לא השתמשת בעבר בעזרה של Excel VBA, תתבקש לבחור את הדפדפן שבו אתה מעוניין להציג את העזרה.

 4. בדפדפן, בחלונית הימנית, תחת Excel, הרחב את Excel VBA reference.

 5. בחלונית הימנית, אתר את המושג, ההליך או האובייקט שלגביו אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. אם לא השתמשת בעבר בעזרה של Outlook VBA, תתבקש לבחור את הדפדפן שבו אתה מעוניין להציג את העזרה.

 4. בדפדפן, בחלונית הימנית, תחת Outlook, הרחב את Outlook VBA reference.

 5. בחלונית הימנית, אתר את המושג, ההליך או האובייקט שלגביו אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. אם לא השתמשת בעבר בעזרה של PowerPoint VBA, תתבקש לבחור את הדפדפן שבו אתה מעוניין להציג את העזרה.

 4. בדפדפן, בחלונית הימנית, תחת PowerPoint, הרחב את PowerPoint VBA reference.

 5. בחלונית הימנית, אתר את המושג, ההליך או האובייקט שלגביו אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. אם לא השתמשת בעבר בעזרה של Visio VBA, תתבקש לבחור את הדפדפן שבו אתה מעוניין להציג את העזרה.

 4. בדפדפן, בחלונית הימנית, תחת Visio, הרחב את Visio VBA reference.

 5. בחלונית הימנית, אתר את המושג, ההליך או האובייקט שלגביו אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. אם לא השתמשת בעבר בעזרה של Word VBA, תתבקש לבחור את הדפדפן שבו אתה מעוניין להציג את העזרה.

 4. בדפדפן, בחלונית הימנית, תחת Word, הרחב את Word VBA reference.

 5. בחלונית הימנית, אתר את המושג, ההליך או האובייקט שלגביו אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה מאקרו, לחץ על Visual Basic.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. אם לא השתמשת בעבר בעזרה של Access VBA, תתבקש לבחור את הדפדפן שבו אתה מעוניין להציג את העזרה.

 4. בדפדפן, בחלונית הימנית, תחת Access, הרחב את Access VBA reference.

 5. בחלונית הימנית, אתר את המושג, ההליך או האובייקט שלגביו אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. אם לא השתמשת בעבר בעזרה של Excel VBA, תתבקש לבחור את הדפדפן שבו אתה מעוניין להציג את העזרה.

 4. בדפדפן, בחלונית הימנית, תחת Excel, הרחב את Excel VBA reference.

 5. בחלונית הימנית, אתר את המושג, ההליך או האובייקט שלגביו אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. אם לא השתמשת בעבר בעזרה של Outlook VBA, תתבקש לבחור את הדפדפן שבו אתה מעוניין להציג את העזרה.

 4. בדפדפן, בחלונית הימנית, תחת Outlook, הרחב את Outlook VBA reference.

 5. בחלונית הימנית, אתר את המושג, ההליך או האובייקט שלגביו אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. אם לא השתמשת בעבר בעזרה של PowerPoint VBA, תתבקש לבחור את הדפדפן שבו אתה מעוניין להציג את העזרה.

 4. בדפדפן, בחלונית הימנית, תחת PowerPoint, הרחב את PowerPoint VBA reference.

 5. בחלונית הימנית, אתר את המושג, ההליך או האובייקט שלגביו אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. אם לא השתמשת בעבר בעזרה של Visio VBA, תתבקש לבחור את הדפדפן שבו אתה מעוניין להציג את העזרה.

 4. בדפדפן, בחלונית הימנית, תחת Visio, הרחב את Visio VBA reference.

 5. בחלונית הימנית, אתר את המושג, ההליך או האובייקט שלגביו אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. אם לא השתמשת בעבר בעזרה של Word VBA, תתבקש לבחור את הדפדפן שבו אתה מעוניין להציג את העזרה.

 4. בדפדפן, בחלונית הימנית, תחת Word, הרחב את Word VBA reference.

 5. בחלונית הימנית, אתר את המושג, ההליך או האובייקט שלגביו אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה מאקרו, לחץ על Visual Basic.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד את פעולת השירות, המאפיין, הפונקציה, המשפט או האובייקט שלגביהם אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד את פעולת השירות, המאפיין, הפונקציה, המשפט או האובייקט שלגביהם אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic Help.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד את פעולת השירות, המאפיין, הפונקציה, המשפט או האובייקט שלגביהם אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד את פעולת השירות, המאפיין, הפונקציה, המשפט או האובייקט שלגביהם אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד את פעולת השירות, המאפיין, הפונקציה, המשפט או האובייקט שלגביהם אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים:

  1. לחץ על קובץ ‏> אפשרויות.

  2. לחץ על התאמה אישית של רצועת הכלים, ולאחר מכן תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים.

  3. לחץ על אישור.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic for Applications Help.

 3. בתיבת החיפוש, הקלד את פעולת השירות, המאפיין, הפונקציה, המשפט או האובייקט שלגביהם אתה זקוק לעזרה, או הקלד שאילתה.

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה מאקרו, לחץ על Visual Basic.

 2. בעורך Visual Basic, בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic Help.

 3. בחלון Help, לחץ על Access VBA Reference.

 4. בתיבה Type words to search for, הקלד את פעולת השירות, המאפיין, הפונקציה, המשפט או האובייקט שלגביהם ברצונך לקבל עזרה, או הקלד שאילתה.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  2. לחץ על פופולרי ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים.

   הערה: רצועת הכלים היא חלק מממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent

 2. בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic Help.

 3. בתיבה Type words to search for, הקלד את פעולת השירות, המאפיין, הפונקציה, המשפט או האובייקט שלגביהם ברצונך לקבל עזרה, או הקלד שאילתה.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים

  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

  2. בכרטיסיה אחר, לחץ על אפשרויות מתקדמות ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הצג את הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים.

 2. בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic Help.

 3. בתיבה Type words to search for, הקלד את פעולת השירות, המאפיין, הפונקציה, המשפט או האובייקט שלגביהם ברצונך לקבל עזרה, או הקלד שאילתה.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות PowerPoint.

  2. לחץ על פופולרי ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים.

   הערה: רצועת הכלים היא חלק מממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent

 2. בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic Help.

 3. בתיבה Type words to search for, הקלד את פעולת השירות, המאפיין, הפונקציה, המשפט או האובייקט שלגביהם ברצונך לקבל עזרה, או הקלד שאילתה.

 1. בתפריט Help, לחץ על Developer Reference.

  איך ניתן לעבוד במצב מפתח?

  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

  2. בכרטיסיה מתקדם, תחת אפשרויות מתקדמות, בחר בתיבת הסימון הפעל במצב מפתח.

 2. בחלון Help, לחץ על Visual Basic for Applications Language Reference.

 3. בתיבה Type words to search for, הקלד את פעולת השירות, המאפיין, הפונקציה, המשפט או האובייקט שלגביהם ברצונך לקבל עזרה, או הקלד שאילתה.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על Visual Basic.

  אם אינך רואה את הכרטיסיה מפתחים

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.

  2. לחץ על פופולרי ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון הצג את הכרטיסיה 'מפתחים' ברצועת הכלים.

   הערה: רצועת הכלים היא חלק מממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent

 2. בתפריט Help, לחץ על Microsoft Visual Basic Help.

 3. בתיבה Type words to search for, הקלד את פעולת השירות, המאפיין, הפונקציה, המשפט או האובייקט שלגביהם ברצונך לקבל עזרה, או הקלד שאילתה.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×