הפונקציה IF מאפשרת לך לבצע השוואה לוגית בין ערך לבין מה שאתה מצפה על-ידי בדיקת תנאי והחזרת תוצאה אם תנאי זה הוא True או False.

  • =IF([אם]משהו הוא True, בצע פעולה כלשהי. אם לא, בצע פעולה אחרת)

אבל מה אם עליך לבדוק תנאים מרובים, כאשר כל התנאים צריכים להיות, למשל, True או False‏ (AND), או שתנאי אחד בלבד צריך להיות True או False‏ (OR), או אם ברצונך לבדוק אם תנאי מסוים אינו (NOT) עומד בקריטריונים שלך? ניתן להשתמש בכל 3 הפונקציות בפני עצמן, אך הרבה יותר מקובל לראות אותן בשילוב עם פונקציות IF.

השתמש בפונקציה IF יחד עם AND‏, OR ו- NOT לביצוע ההערכות מרובות אם תנאים הם True או False.

תחביר

  • IF(AND()) - IF(AND(logical1, [logical2], ...), value_if_true, [value_if_false]))

  • IF(OR()) - IF(OR(logical1, [logical2], ...), value_if_true, [value_if_false]))

  • IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, [value_if_false]))

שם ארגומנט

תיאור

logical_test (נדרש)

התנאי שברצונך לבדוק.

value_if_true (נדרש)

הערך שברצונך שיוחזר אם התוצאה של logical_test היא TRUE.

value_if_false (אופציונלי)

הערך שברצונך שיוחזר אם התוצאה של logical_test היא FALSE.

הנה מבט כולל על האופן שבו יש לבנות את הפונקציות AND, ‏OR ו- NOT בנפרד. כאשר תשלב כל אחת מהן עם משפט IF, הן ייראו כך:

  • AND – =IF(AND(Something is True, Something else is True), Value if True, Value if False)

  • OR – =IF(OR(Something is True, Something else is True), Value if True, Value if False)

  • NOT – =IF(NOT(Something is True), Value if True, Value if False)

דוגמאות

הנה דוגמאות לכמה משפטי IF(AND())‎,‏ IF(OR())‎ ו- IF(NOT())‎ מקוננים נפוצים. הפונקציות AND ו- OR פונקציות יכולות לתמוך ב-255 תנאים בודדים לכל היותר, אך לא כדאי להשתמש ביותר מכמה תנאים בודדים מאחר שקשה מאוד לבנות, לבדוק ולתחזק נוסחאות מקוננות מורכבות. הפונקציה NOT מקבלת תנאי אחד בלבד.

דוגמאות לשימוש בפונקציה IF עם הפונקציות  AND‏, OR ו- NOT להערכת ערכים מספריים וטקסט

להלן הנוסחאות המוסברות בהתאם ללוגיקה שלהם:

נוסחה

תיאור

‎=IF(AND(A2>0,B2<100),TRUE, FALSE)‎

אם A2‏ (25) גדול מ- 0, וגם B2‏ (75) קטן מ- 100, החזר TRUE, אחרת החזר FALSE. במקרה זה שני התנאים מתקיימים, לכן מוחזר ערך TRUE.

‎=IF(AND(A3="Red",B3="Green"),TRUE,FALSE)‎

אם A3 ("כחול") = "אדום", וגם B3 ("ירוק") שווה ל"ירוק", החזר TRUE, אחרת החזר FALSE. במקרה זה, רק התנאי הראשון הוא True, ולכן מוחזר FALSE.

‎=IF(OR(A4>0,B4<50),TRUE, FALSE)‎

אם A4‏ (25) גדול מ- 0, או B4‏ (75) קטן מ- 50, החזר TRUE, אחרת החזר FALSE. במקרה זה, רק התנאי הראשון הוא TRUE, אך שהשימוש ב- OR מחייב שרק ארגומנט אחד יהיה True, הנוסחה מחזירה TRUE.

ý=IF(OR(A5="Red",B5="Green"),TRUE,FALSE)‎

אם A5 ("כחול") שווה "אדום", או B5 ("ירוק") שווה ל"ירוק", החזר TRUE, אחרת החזר FALSE. במקרה זה, הארגומנט השני הוא True, לכן הנוסחה מחזירה TRUE.

‎= IF (NOT(A6>50), TRUE, FALSE)‎

אם A6‏ (25) אינו גדול מ- 50, החזר TRUE, אחרת החזר FALSE. במקרה זה 25 אינו גדול מ- 50, לכן הנוסחה מחזירה TRUE.

‎=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)‎

אם A7 ("כחול") אינו שווה ל"אדום" החזר TRUE, אחרת החזר FALSE.

שים לב שכל הדוגמאות כוללות תו סוגר סוגריים לאחר הזנת התנאים המתאימה. הארגומנטים False/True נשארים כחלק ממשפט IF החיצוני. באפשרותך גם להחליף ערכי טקסט או ערכים מספריים עבור ערכי TRUE/FALSE שיוחזרו בדוגמאות.

הנה כמה דוגמאות לשימוש בפונקציות AND‏, OR ו- NOT להערכת תאריכים

דוגמאות לשימוש בפונקציה IF עם הפונקציות  AND‏, OR ו- NOT להערכת תאריכים

להלן הנוסחאות המוסברות בהתאם ללוגיקה שלהם:

נוסחה

תיאור

‎=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)‎

אם A2‏ גדול מ- B2, החזר TRUE, אחרת החזר FALSE. במקרה זה 03/12/14 גדול מ- 01/01/14, לכן הנוסחה מחזירה TRUE.

‎=IF(AND(A3>B2,A3<C2),TRUE,FALSE)‎

אם A3‏ גדול מ- B2 וגם A3 קטן מ- C2, החזר TRUE, אחרת החזר FALSE. במקרה זה שני הארגומנטים הם True, לכן הנוסחה מחזירה TRUE.

‎=IF(OR(A4>B2,A4<B2+60),TRUE,FALSE)‎

אם A4‏ גדול מ- B2 או ש- A4 קטן מ- ‎B2 + 60‎, החזר TRUE, אחרת החזר FALSE. במקרה זה, הארגומנט הראשון הוא True, אך הארגומנט השני הוא False. מאחר שכאשר משתמשים ב- OR רק ארגומנט אחד צריך להיות True, הנוסחה מחזירה TRUE. אם אתה משתמש באשף הערכת נוסחה מתוך הכרטיסיה 'נוסחאות', תוכל לראות כיצד Excel מעריך את הנוסחה.

‏=IF(NOT(A5>B2),TRUE,FALSE)‏

אם A5‏ אינו גדול מ- B2, החזר TRUE, אחרת החזר FALSE. במקרה זה, A5 גדול מ- B2, לכן הנוסחה מחזירה FALSE.

דוגמה לאשף הערכת הנוסחה

שימוש בפונקציות AND‏, OR ו- NOT עם עיצוב מותנה

באפשרותך גם להשתמש בפונקציות AND‏, OR ו- NOT כדי להגדיר קריטריונים לעיצוב מותנה עם אפשרות הנוסחה. כאשר תעשה זאת, תוכל להשמיט את הפונקציה IF ולהשתמש בפונקציות AND‏, OR ו- NOT בפני עצמן.

בכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב מותנה > כלל חדש. בשלב הבא, בחר באפשרות השתמש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים לעצב, הזן את הנוסחה והחל את העיצוב שתבחר.

עיצוב מותנה > תיבת הדו-שיח 'עריכת כלל' מציגה את שיטת הנוסחה

בהמשך לדוגמת התאריכים שהצגנו מוקדם יותר, כך ייראו הנוסחאות.

דוגמה לשימוש בפונקציות  AND‏, OR ו- NOT כבדיקות עיצוב מותנה

נוסחה

תיאור

‎=A2>B2

אם A2 גדול מ- B2, עצב את התא, אחרת אל תעשה דבר.

‎=AND(A3>B2,A3<C2)‎

אם A3 גדול מ- B2 וגם A3 קטן מ-C2, עצב את התא, אחרת אל תעשה דבר.

‎=OR(A4>B2,A4<B2+60)‎

אם A4 גדול מ- B2 או A4 קטן מ-B2 ועוד 60 (יום), עצב את התא, אחרת אל תעשה דבר.

‎=NOT(A5>B2)‎

אם A5 לא גדול מ- B2, עצב את התא, אחרת אל תעשה דבר. במקרה זה, A5 גדול מ- B2, לכן התוצאה תחזיר FALSE. אם תרצה לשנות את הנוסחה ל- ‎= NOT(B2>A5)‎ היא תחזיר TRUE והתא יעוצב.

הערה: שגיאה נפוצה היא כאשר מזינים את הנוסחה לתוך עיצוב מותנה ללא סימן השוויון (=). במקרה כזה, תראה שתיבת הדו-שיח 'עיצוב מותנה' תוסיף את סימן השוויון יחד עם מרכאות לנוסחה - ‎="OR(A4>B2,A4<B2+60)"‎, כך שתצטרך להסיר את המרכאות כדי שהנוסחה תגיב כראוי.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

למידע נוסף

למד כיצד להשתמש בפונקציות מקוננות בנוסחה

הפונקציה IF

הפונקציה AND

הפונקציה OR

הפונקציה NOT

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel

כיצד להימנע מנוסחאות שגויות

זיהוי שגיאות בנוסחאות

קיצורי מקשים ב- Excel

פונקציות לוגיות (חומר עזר)

פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×