היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

פונקציות גליון עבודה מחולקות לקטגוריות לפי הפונקציונליות שלהן. לחץ על קטגוריה כדי לעיין בפונקציות שלה. לחלופין, הקש Ctrl+F כדי לאתר פונקציה על-ידי הקלדת האותיות הראשונות של שמה או מילה המתארת אותה. כדי לקבל מידע מפורט אודות פונקציה, לחץ על שמה בעמודה הראשונה.

הנה 10 הפונקציות שאנשים קוראים עליהן הכי הרבה.

פונקציה

תיאור

הפונקציה SUM

השתמש בפונקציה זו כדי להוסיף את הערכים בתאים.

פונקציית IF

השתמש בפונקציה זו כדי להחזיר ערך אחד אם התנאי הוא true וערך אחר אם הוא false. הנה סרטון וידאו על השימוש בפונקציה IF.

הפונקציה LOOKUP

השתמש בפונקציה זו כשעליך להסתכל בשורה או בעמודה אחת ולחפש ערך מאותו מיקום בשורה או בעמודה שניה.

VLOOKUP (הפונקציה VLOOKUP)

השתמש בפונקציה זו כאשר עליך למצוא דברים בטבלה או בטווח לפי שורה. לדוגמה, חפש את שם המשפחה של עובדת מסוימת לפי מספר העובד שלה, או חפש את מספר הטלפון שלה על-ידי חיפוש שם המשפחה (כמו בספר טלפונים). ראה את הסרטון בנושא השימוש ב- VLOOKUP.

הפונקציה MATCH

השתמש בפונקציה זו כדי לחפש פריט בטווח תאים ולאחר מכן החזר את המיקום היחסי של פריט זה בטווח. לדוגמה, אם הטווח A1:A3 מכיל את הערכים 5, 7 ו- 38, הנוסחה =MATCH(7,A1:A3,0) מחזירה את המספר 2, מכיוון ש- 7 הוא הפריט השני בטווח.

CHOOSE (הפונקציה CHOOSE)

השתמש בפונקציה זו כדי לבחור ערך אחד מתוך עד 254 ערכים המבוססים על מספרי אינדקס. לדוגמה, אם הערכים 1 עד 7 מייצגים את ימות השבוע, הפונקציה CHOOSE מחזירה את אחד הימים כאשר אתה משתמש במספר שבין 1 ל- 7 בתור index_num.

הפונקציה DATE

השתמש בפונקציה זו כדי להחזיר את המספר הסידורי הרציף המייצג תאריך מסוים. פונקציה זו שימושית ביותר במצבים שבהם השנה, החודש והיום מסופקים על-ידי נוסחאות או הפניות לתאים. לדוגמה, נניח שיש לך גליון עבודה המכיל תאריכים בתבנית ש- Excel אינו מזהה, כגון YYYYMMDD.

השתמש בפונקציה DATEDIF כדי לחשב את מספר הימים, החודשים או השנים בין שני תאריכים.

הפונקציה DAYS

השתמש בפונקציה זו כדי להחזיר את מספר הימים בין שני תאריכים.

FIND‏, FINDB (הפונקציות FIND‏, FINDB)

הפונקציות FIND ו- FINDB מאתרות מחרוזת טקסט אחת בתוך מחרוזת טקסט שניה. הן מחזירות את מספר המיקום ההתחלתי של מחרוזת הטקסט הראשונה מהתו הראשון של מחרוזת הטקסט השניה.

הפונקציה INDEX

השתמש בפונקציה זו כדי להחזיר ערך או הפניה לערך מתוך טבלה או טווח.

בגירסאות חדשות יותר של Excel, פונקציות אלה הוחלפו בפונקציות חדשות המספקות דיוק משופר ושמות המשקפים בצורה טובה יותר את השימוש שלהן. ניתן עדיין להשתמש בהן לצורך תאימות עם גירסאות קודמות של Excel, אך אם תאימות לאחור אינה נדרשת, עליך להתחיל להשתמש בפונקציות החדשות במקום זאת. לקבלת מידע נוסף אודות הפונקציות החדשות, ראה פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר) ופונקציות מתמטיות וטריגונומטריות (חומר עזר).

פונקציה

תיאור

הפונקציה BETADIST

החזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת של ביתא

הפונקציה BETAINV

החזרת ההופכי של פונקציית ההתפלגות המצטברת עבור התפלגות ביתא שצוינה

הפונקציה BINOMDIST

החזרת הסתברות ההתפלגות הבינומית של איבר בודד

הפונקציה CHIDIST

החזרת ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

הפונקציה CHIINV

החזרת ההופכי של ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

הפונקציה CHITEST

החזרת מבחן האי-תלות

CONCATENATE (הפונקציה CONCATENATE)

צירוף שתי מחרוזות טקסט או יותר למחרוזת אחת

הפונקציה CONFIDENCE

החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסייה

הפונקציה COVAR

החזרת השונות המשותפת, ממוצע המכפלות של צמדי סטיות

הפונקציה CRITBINOM

החזרת הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת קטנה מערך קריטריון או שווה לו

הפונקציה EXPONDIST

החזרת ההתפלגות המעריכית

הפונקציה FDIST

החזרת התפלגות ההסתברות F

הפונקציה FINV

החזרת ההופכי של התפלגות ההסתברות F

הפונקציה FLOOR

עיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפס

FORECAST (הפונקציה FORECAST)

חישוב או ניבוי של ערך עתידי באמצעות ערכים קיימים.

הפונקציה FTEST

החזרת התוצאה של מבחן F

הפונקציה GAMMADIST

החזרת התפלגות הגאמא

הפונקציה GAMMAINV

החזרת ההופכי של התפלגות הגאמא המצטברת

הפונקציה HYPGEOMDIST

החזרת ההתפלגות ההיפר-גיאומטרית

הפונקציה LOGINV

החזרת ההופכי של פונקציית ההתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

הפונקציה LOGNORMDIST

החזרת ההתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

הפונקציה MODE

החזרת הערך השכיח ביותר בסידרת נתונים

הפונקציה NEGBINOMDIST

החזרת ההתפלגות הבינומית השלילית

הפונקציה NORMDIST

החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית

הפונקציה NORMINV

החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית

הפונקציה NORMSDIST

החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

הפונקציה NORMSINV

החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

הפונקציה PERCENTILE

החזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח

הפונקציה PERCENTRANK

החזרת הדירוג באחוזים של ערך בסידרת נתונים

הפונקציה POISSON

החזרת התפלגות פואסון

הפונקציה QUARTILE

החזרת הרביעון של סידרת נתונים

הפונקציה RANK

החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

הפונקציה STDEV

הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם

הפונקציה STDEVP

חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה

הפונקציה TDIST

החזרת התפלגות t של סטודנט

הפונקציה TINV

החזרת ההופכי של התפלגות t של סטודנט

הפונקציה TTEST

החזרת ההסתברות המשויכת למבחן t של סטודנט

הפונקציה VAR

הערכת שונות בהתבסס על מדגם

הפונקציה VARP

חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה

הפונקציה WEIBULL

החזרת התפלגות וויבול

Z.TEST (הפונקציה Z.TEST)

החזרת ערך ההסתברות החד-זנבי של מבחן z

פונקציה

תיאור

הפונקציה CUBEKPIMEMBER

החזרת מאפיין של 'מחוון ביצועי מפתח' (KPI) והצגת שם ה- KPI בתא. KPI הוא מדד הניתן לכימות, כגון רווח גולמי חודשי או תחלופת עובדים ברבעון, המשמש לפיקוח על ביצועי ארגון.

CUBEMEMBER (הפונקציה CUBEMEMBER)

החזרת איבר או קבוצת משתנים מהקוביה. השתמש כדי לאמת את קיומם של האיבר או קבוצת המשתנים בקוביה.

הפונקציה CUBEMEMBERPROPERTY

החזרת הערך של מאפיין איבר מהקוביה. השתמש כדי לאמת את קיומו של שם איבר בקוביה וכדי להחזיר את המאפיין שצוין עבור איבר זה.

CUBERANKEDMEMBER (הפונקציה CUBERANKEDMEMBER)

החזרת האיבר ה- n, או האיבר המדורג, בערכה. השתמש כדי להחזיר רכיב אחד או יותר בערכה, כגון איש המכירות המצטיין או 10 הסטודנטים המצטיינים.

הפונקציה CUBESET

הגדרת ערכה מחושבת של איברים או קבוצות משתנים על-ידי שליחת ביטוי ערכה לקוביה בשרת, שיוצר את הערכה ולאחר מכן מחזיר ערכה זו ל- Microsoft Excel.

הפונקציה CUBESETCOUNT

החזרת מספר הפריטים בערכה.

CUBEVALUE (הפונקציה CUBEVALUE)

החזרת ערך צבור מהקוביה.

פונקציה

תיאור

DAVERAGE (הפונקציה DAVERAGE)

החזרת הממוצע של ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DCount

ספירת התאים המכילים מספרים במסד נתונים

DCOUNTA (הפונקציה DCOUNTA)

ספירת תאים שאינם ריקים במסד נתונים

DGET (הפונקציה DGET)

חילוץ רשומה יחידה התואמת לקריטריונים שצוינו ממסד נתונים

DMAX (הפונקציה DMAX)

החזרת הערך המקסימלי מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרו

DMIN (הפונקציה DMIN)

החזרת הערך המינימלי מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרו

DPRODUCT (הפונקציה DPRODUCT)

הכפלת הערכים בשדה רשומות מסוים התואמים לקריטריונים במסד נתונים

DSTDEV (הפונקציה DSTDEV)

הערכת סטיית התקן בהתבסס על מדגם של ערכי מסד נתונים שנבחרו

DSTDEVP (הפונקציה DSTDEVP)

חישוב סטיית התקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה של ערכי מסד נתונים שנבחרו

DSUM (הפונקציה DSUM)

חיבור המספרים בעמודת השדה של רשומות במסד הנתונים התואמים לקריטריונים

DVAR (הפונקציה DVAR)

הערכת השונות בהתבסס על מדגם מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרו

DVARP (הפונקציה DVARP)

חישוב השונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה של ערכי מסד נתונים שנבחרו

פונקציה

תיאור

DATE (הפונקציה DATE)

החזרת המספר הסידורי של תאריך מסוים

הפונקציה DATEDIF

חישוב מספר הימים, החודשים או השנים בין שני תאריכים. פונקציה זו שימושית בנוסחאות שבהן עליך לחשב גיל.

הפונקציה DATEVALUE

המרת תאריך בתבנית טקסט למספר סידורי

הפונקציה DAY

המרת מספר סידורי ליום בחודש

הפונקציה DAYS
Office

החזרת מספר הימים בין שני תאריכים

DAYS360 (הפונקציה DAYS360)

חישוב מספר הימים בין שני תאריכים בהתבסס על שנה בת 360 יום

EDATE (הפונקציה EDATE)

החזרת המספר הסידורי של התאריך שהוא מספר החודשים שצוין לפני או אחרי תאריך ההתחלה

EOMONTH (הפונקציה EOMONTH)

החזרת המספר הסידורי של היום האחרון בחודש לפני או אחרי מספר חודשים שצוין

הפונקציה HOUR

המרת מספר סידורי לשעה

הפונקציה ISOWEEKNUM
Office

החזרת המספר של השבוע בשנה לפי תקן ISO עבור תאריך נתון

הפונקציה MINUTE

המרת מספר סידורי לדקה

הפונקציה Month

המרת מספר סידורי לחודש

NETWORKDAYS (הפונקציה NETWORKDAYS)

החזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכים

הפונקציה NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

החזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכים, באמצעות פרמטרים המציינים אילו ימים וכמה ימים הם ימי סוף שבוע

הפונקציה Now

החזרת המספר הסידורי של התאריך והשעה הנוכחיים

הפונקציה SECOND

המרת מספר סידורי לשניה

הפונקציה TIME

החזרת המספר הסידורי של שעה מסוימת

הפונקציה TimeValue

המרת שעה בתבנית טקסט למספר סידורי

הפונקציה TODAY

החזרת המספר הסידורי של התאריך של היום

הפונקציה WEEKDAY

המרת מספר סידורי ליום בשבוע

WEEKNUM (הפונקציה WEEKNUM)

המרת מספר סידורי למספר המייצג את מיקום השבוע מבחינה מספרית בתוך שנה

WORKDAY (הפונקציה WORKDAY)

החזרת המספר הסידורי של התאריך לפני או אחרי מספר ימי עבודה שצוין

הפונקציה WORKDAY.INTL
Excel 2010

החזרת המספר הסידורי של התאריך לפני או אחרי מספר ימי עבודה שצוין באמצעות פרמטרים המציינים אילו ימים וכמה ימים הם ימי סוף שבוע

הפונקציה YEAR

המרת מספר סידורי לשנה

YEARFRAC (הפונקציה YEARFRAC)

החזרת חלק השנה המייצג את מספר הימים המלאים בין start_date ל- end_date

פונקציה

תיאור

BESSELI (הפונקציה BESSELI)

החזרת פונקציית בסל (In(x‎ שהשתנתה

BESSELJ (הפונקציה BESSELJ)

החזרת פונקציית בסל Jn(x)‎

BESSELK (הפונקציה BESSELK)

החזרת פונקציית בסל Kn(x)‎ שהשתנתה

BESSELY (הפונקציה BESSELY)

החזרת פונקציית בסל Yn(x)‎

BIN2DEC (הפונקציה BIN2DEC)

המרת מספר בינארי למספר עשרוני

BIN2HEX (הפונקציה BIN2HEX)

המרת מספר בינארי למספר הקסדצימאלי

BIN2OCT (הפונקציה BIN2OCT)

המרת מספר בינארי למספר אוקטלי

הפונקציה BITAND
Office

החזרת סיבית מסוג 'וגם' של שני מספרים

הפונקציה BITLSHIFT
Office

החזרת מספר ערך שהוזז שמאלה על-ידי סיביות shift_amount

הפונקציה BITOR
Office

החזרת סיבית מסוג OR של שני מספרים

הפונקציה BITRSHIFT
Office

החזרת מספר ערך שהוזז ימינה על-ידי סיביות shift_amount

הפונקציה BITXOR
Office

החזרת סיבית מסוג 'או אקסקלוסיבי' של שני מספרים

COMPLEX (הפונקציה COMPLEX)

המרת מקדמים ממשיים ומדומים למספר מרוכב

CONVERT (הפונקציה CONVERT)

המרת מספר משיטת מדידה אחת לשניה

DEC2BIN (הפונקציה DEC2BIN)

המרת מספר עשרוני למספר בינארי

DEC2HEX (הפונקציה DEC2HEX)

המרת מספר עשרוני למספר הקסדצימאלי

DEC2OCT (הפונקציה DEC2OCT)

המרת מספר עשרוני למספר אוקטלי

DELTA (הפונקציה DELTA)

בדיקה אם שני ערכים שווים

ERF (הפונקציה ERF)

החזרת פונקציית השגיאה

הפונקציה ERF.PRECISE
Excel 2010

החזרת פונקציית השגיאה

ERFC (הפונקציה ERFC)

החזרת פונקציית השגיאה המשלימה

הפונקציה ERFC.PRECISE
Excel 2010

החזרת פונקציית ERF המשלימה המשולבת בין x ואינסוף

GESTEP (הפונקציה GESTEP)

בדיקה אם מספר גדול מערך סף

HEX2BIN (הפונקציה HEX2BIN)

המרת מספר הקסדצימאלי למספר בינארי

HEX2DEC (הפונקציה HEX2DEC)

המרת מספר הקסדצימאלי למספר עשרוני

HEX2OCT (הפונקציה HEX2OCT)

המרת מספר הקסדצימאלי למספר אוקטלי

IMABS (הפונקציה IMABS)

החזרת הערך המוחלט (מודולוס) של מספר מרוכב

IMAGINARY (הפונקציה IMAGINARY)

החזרת המקדם המדומה של מספר מרוכב

IMARGUMENT (הפונקציה IMARGUMENT)

החזרת התטה של הארגומנט, זווית המבוטאת ברדיאנים

IMCONJUGATE (הפונקציה IMCONJUGATE)

החזרת הצמוד המרוכב של מספר מרוכב

IMCOS (הפונקציה IMCOS)

החזרת הקוסינוס של מספר מרוכב

IMCOSH (הפונקציה IMCOSH)
Office

החזרת הקוסינוס ההיפרבולי של מספר מרוכב

הפונקציה IMCOT
Office

החזרת הקוטנגנס של מספר מרוכב

IMCSC (הפונקציה IMCSC)
Office

החזרת הקוסקנט של מספר מרוכב

IMCSCH (הפונקציה IMCSCH)
Office

החזרת הקוסקנט ההיפרבולי של מספר מרוכב

IMDIV (הפונקציה IMDIV)

החזרת המנה של שני מספרים מרוכבים

IMEXP (הפונקציה IMEXP)

החזרת המספר המעריכי של מספר מרוכב

IMLN (הפונקציה IMLN)

החזרת הלוגריתם הטבעי של מספר מרוכב

IMLOG10 (הפונקציה IMLOG10)

החזרת הלוגריתם על בסיס 10 של מספר מרוכב

IMLOG2 (הפונקציה IMLOG2)

החזרת הלוגריתם על בסיס 2 של מספר מרוכב

IMPOWER (הפונקציה IMPOWER)

החזרת מספר מרוכב בחזקת מספר שלם

IMPRODUCT (הפונקציה IMPRODUCT)

החזרת המכפלה של 2 עד 255 מספרים מרוכבים

IMREAL (הפונקציה IMREAL)

החזרת המקדם הממשי של מספר מרוכב

IMSEC (הפונקציה IMSEC)
Office

החזרת הסקאנס של מספר מרוכב

IMSECH (הפונקציה IMSECH)
Office

החזרת הסקאנס ההיפרבולי של מספר מרוכב

IMSIN (הפונקציה IMSIN)

החזרת הסינוס של מספר מרוכב

IMSINH (הפונקציה IMSINH)
Office

החזרת הסינוס ההיפרבולי של מספר מרוכב

IMSQRT (הפונקציה IMSQRT)

החזרת השורש הריבועי של מספר מרוכב

IMSUB (הפונקציה IMSUB)

החזרת ההפרש בין שני מספרים מרוכבים

IMSUM (הפונקציה IMSUM)

החזרת הסכום של מספרים מרוכבים

IMTAN (הפונקציה IMTAN)
Office

החזרת הטנגנס של מספר מרוכב

OCT2BIN (הפונקציה OCT2BIN)

המרת מספר אוקטלי למספר בינארי

OCT2DEC (הפונקציה OCT2DEC)

המרת מספר אוקטלי למספר עשרוני

OCT2HEX (הפונקציה OCT2HEX)

המרת מספר אוקטלי למספר הקסדצימאלי

פונקציה

תיאור

ACCRINT (הפונקציה ACCRINT)

החזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית תקופתית

ACCRINTM (הפונקציה ACCRINTM)

החזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

AMORDEGRC (הפונקציה AMORDEGRC)

החזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאית באמצעות מקדם פחת

AMORLINC (הפונקציה AMORLINC)

החזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאית

COUPDAYBS (הפונקציה COUPDAYBS)

החזרת מספר הימים שחלפו מתחילת תקופת השובר עד לתאריך הסדרת החשבון

COUPDAYS (הפונקציה COUPDAYS)

החזרת מספר הימים בתקופת השובר שתאריך הסדרת החשבון חל בה

COUPDAYSNC (הפונקציה COUPDAYSNC)

החזרת מספר הימים מתאריך הסדרת החשבון עד לתאריך השובר הבא

COUPNCD (הפונקציה COUPNCD)

החזרת תאריך השובר הבא לאחר תאריך הסדרת החשבון

COUPNUM (הפונקציה COUPNUM)

החזרת מספר השוברים לתשלום בין תאריך הסדרת החשבון לתאריך הפירעון

COUPPCD (הפונקציה COUPPCD)

החזרת תאריך השובר הקודם לפני תאריך הסדרת החשבון

CUMIPMT (הפונקציה CUMIPMT)

החזרת הריבית המצטברת המשולמת בין שתי תקופות

CUMPRINC (הפונקציה CUMPRINC)

החזרת החזר הקרן המצטבר המשולם בגין הלוואה בין שתי תקופות

DB (הפונקציה DB)

החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הקבועה

הפונקציה DDB

החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הכפולה או כל שיטה אחרת שתציין

DISC (הפונקציה DISC)

החזרת שיעור הניכיון עבור נייר ערך

DOLLARDE (הפונקציה DOLLARDE)

המרת מחיר דולרי המבוטא כשבר למחיר דולרי המבוטא כמספר עשרוני

DOLLARFR (הפונקציה DOLLARFR)

המרת מחיר דולרי המבוטא כמספר עשרוני למחיר דולרי המבוטא כשבר

DURATION (הפונקציה DURATION)

החזרת משך הזמן השנתי של נייר ערך עם תשלומי ריבית תקופתיים

EFFECT (הפונקציה EFFECT)

החזרת שיעור הריבית האפקטיבית השנתית

הפונקציה FV

החזרת הערך העתידי של השקעה

FVSCHEDULE (הפונקציה FVSCHEDULE)

החזרת הערך העתידי של קרן התחלתית לאחר החלת סידרה של שיעורי ריבית מורכבים

INTRATE (הפונקציה INTRATE)

החזרת שיעור הריבית עבור נייר ערך שהושקע במלואו

הפונקציה IPMT

החזרת תשלום הריבית עבור השקעה בתקופה נתונה

הפונקציה IRR

החזרת שיעור התשואה הפנימי עבור סידרת תזרימי מזומנים

ISPMT (הפונקציה ISPMT)

חישוב הריבית המשולמת במהלך תקופה ספציפית של השקעה

MDURATION (הפונקציה MDURATION)

החזרת משך הזמן המתוקן מסוג Macauley עבור נייר ערך בהנחה שערכו הנקוב $100

MIRR (הפונקציה MIRR)

החזרת שיעור התשואה הפנימי, כאשר תזרימי מזומנים חיוביים ושליליים ממומנים בשיעורים שונים

NOMINAL (הפונקציה NOMINAL)

החזרת שיעור הריבית הנומינלית השנתית

הפונקציה NPER

החזרת מספר התקופות עבור השקעה

הפונקציה NPV

החזרת ערך הנטו הנוכחי של השקעה על סמך סידרת תזרימי מזומנים תקופתיים ושיעור ניכיון

ODDFPRICE (הפונקציה ODDFPRICE)

החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך עם תקופה ראשונית אקראית

ODDFYIELD (הפונקציה ODDFYIELD)

החזרת התשואה של נייר ערך עם תקופה ראשונית אקראית

ODDLPRICE (הפונקציה ODDLPRICE)

החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך עם תקופה סופית אקראית

ODDLYIELD (הפונקציה ODDLYIELD)

החזרת התשואה של נייר ערך עם תקופה סופית אקראית

PDURATION (הפונקציה PDURATION)
Office

החזרת מספר התקופות הנדרשות להשקעה כדי להגיע לערך שצוין

הפונקציה PMT

החזרת התשלום התקופתי עבור קצבה שנתית

הפונקציה PPMT

החזרת התשלום על הקרן עבור השקעה לתקופה נתונה

PRICE (הפונקציה PRICE)

החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך הנושא ריבית תקופתית

PRICEDISC (הפונקציה PRICEDISC)

החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך שנוכה

PRICEMAT (הפונקציה PRICEMAT)

החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

הפונקציה PV

החזרת הערך הנוכחי של השקעה

הפונקציה RATE

החזרת שיעור הריבית התקופתי של קצבה שנתית

RECEIVED (הפונקציה RECEIVED)

החזרת הסכום המתקבל במועד הפירעון עבור נייר ערך שהושקע במלואו

RRI (הפונקציה RRI)
Office

החזרת שיעור ריבית שווה ערך עבור מגמת גידול של השקעה.

הפונקציה SLN

החזרת פחת קו-ישר של נכס עבור תקופה אחת

הפונקציה SYD

החזרת פחת הספרות של סכום השנים עבור נכס לתקופה שצוינה

TBILLEQ (הפונקציה TBILLEQ)

החזרת התשואה שוות-הערך לאיגרת חוב עבור איגרת חוב ממשלתית

TBILLPRICE (הפונקציה TBILLPRICE)

החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של איגרת חוב ממשלתית

TBILLYIELD (הפונקציה TBILLYIELD)

החזרת התשואה עבור איגרת חוב ממשלתית

VDB (הפונקציה VDB)

החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה או תקופה חלקית באמצעות שיטת יתרה פוחתת

XIRR (הפונקציה XIRR)

החזרת שיעור התשואה הפנימי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתי

XNPV (הפונקציה XNPV)

החזרת ערך הנטו הנוכחי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתי

YIELD (הפונקציה YIELD)

החזרת התשואה על נייר ערך הנושא ריבית תקופתית

YIELDDISC (הפונקציה YIELDDISC)

החזרת התשואה השנתית עבור נייר ערך שנוכה; לדוגמה, איגרת חוב ממשלתית

YIELDMAT (הפונקציה YIELDMAT)

החזרת התשואה השנתית של נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

פונקציה

תיאור

CELL (הפונקציה CELL)

החזרת מידע אודות העיצוב, המיקום או התוכן של תא

ERROR.TYPE (הפונקציה ERROR.TYPE)

החזרת מספר בהתאם לסוג שגיאה

INFO (הפונקציה INFO)

החזרת מידע אודות סביבת ההפעלה הנוכחית

הערה: פונקציה זו אינה זמינה ב- Excel באינטרנט.

הפונקציה ISBLANK

החזרת TRUE אם הערך ריק

הפונקציה ISERR

החזרת TRUE אם הערך הוא ערך שגיאה כלשהו למעט ‎#N/A

הפונקציה IsError

החזרת TRUE אם הערך הוא ערך שגיאה כלשהו

ISEVEN (הפונקציה ISEVEN)

החזרת TRUE אם המספר זוגי

הפונקציה ISFORMULA
Office

החזרת TRUE אם יש הפניה לתא המכיל נוסחה

הפונקציה ISLOGICAL

החזרת TRUE אם הערך הוא ערך לוגי

הפונקציה ISNA

החזרת TRUE אם הערך הוא ערך השגיאה ‎#N/A

הפונקציה ISNONTEXT

החזרת TRUE אם הערך אינו טקסט

הפונקציה ISNUMBER

החזרת TRUE אם הערך הוא מספר

הפונקציה ISODD

החזרת TRUE אם המספר הוא אי-זוגי

הפונקציה ISOMITTED
לחצן Office 365

בדיקה אם הערך ב- LAMBDA חסר ומחזיר TRUE או FALSE

הפונקציה ISREF

החזרת TRUE אם הערך הוא הפניה

הפונקציה ISTEXT

החזרת TRUE אם הערך הוא טקסט

N (הפונקציה N)

החזרת ערך שהומר למספר

NA (הפונקציה NA)

החזרת ערך השגיאה ‎#N/A

הפונקציה SHEET
Office

החזרת מספר הגיליון של הגיליון שבוצעה אליו הפניה

הפונקציה SHEETS
Office

החזרת מספר הגליונות בהפניה

TYPE (הפונקציה TYPE)

החזרת מספר המציין את סוג הנתונים של ערך

פונקציה

תיאור

AND function

החזרת TRUE אם כל הארגומנטים הם TRUE

הפונקציה BYCOL
לחצן Office 365

החלת LAMBDA על כל עמודה והחזרת מערך של התוצאות

הפונקציה BYROW
לחצן Office 365

החלת LAMBDA על כל שורה והחזרת מערך של התוצאות

הפונקציה FALSE

החזרת הערך הלוגי FALSE

פונקציית IF

ציון בדיקה לוגית שיש לבצע

הפונקציה IFERROR

החזרת ערך שציינת אם נוסחה מוערכת כשגיאה; אחרת, החזרת תוצאת הנוסחה

הפונקציה IFNA
Office

החזרת הערך שאתה מציין אם הביטוי גורם לשגיאה מסוג ‎#N/A; אחרת, החזרת תוצאת הביטוי

הפונקציה IFS
2019

בדיקה אם מתקיים תנאי אחד או יותר, והחזרת ערך המתאים לתנאי TRUE הראשון.

LAMBDA (הפונקציה LAMBDA)
לחצן Office 365

יצירת פונקציות מותאמות אישית הניתנות לשימוש חוזר ושיחה אליהן לפי שם ידידותי

הפונקציה LET
לחצן Office 365

הקצאת שמות לתוצאות חישוב

הפונקציה MAKEARRAY
לחצן Office 365

החזרת מערך מחושב של גודל שורה ועמודה שצוין, על-ידי החלת LAMBDA


הפונקציה MAP לחצן Office 365

החזרת מערך שנוצר על-ידי מיפוי כל ערך במערכים לערך חדש על-ידי החלת LAMBDA ליצירת ערך חדש

הפונקציה NOT

הפיכת הלוגיקה של הארגומנט

OR function

החזרת TRUE אם ארגומנט כלשהו הוא TRUE


הפונקציה REDUCE לחצן Office 365

צמצום מערך לערך מצטבר על-ידי החלת LAMBDA על כל ערך והחזרת הערך הכולל במצטבר


הפונקציה SCAN לחצן Office 365

סריקת מערך על-ידי החלת LAMBDA על כל ערך והחזרת מערך המכיל כל ערך ביניים

הפונקציה SWITCH
Excel 2016

הערכה של ביטוי מול רשימת ערכים והחזרת התוצאה המתאימה לערך הראשון שמתאים. אם אין התאמה, ערך ברירת מחדל אופציונלי עשוי להיות מוחזר.

TRUE (הפונקציה TRUE)

החזרת הערך הלוגי TRUE

הפונקציה XOR
Office

החזרת OR אקסקלוסיבי לוגי של כל הארגומנטים

פונקציה

תיאור

ADDRESS (הפונקציה ADDRESS)

החזרת הפניה כטקסט לתא יחיד בגליון עבודה

AREAS (הפונקציה AREAS)

החזרת מספר האזורים בהפניה

CHOOSE (הפונקציה CHOOSE)

בחירת ערך מרשימה של ערכים

הפונקציה CHOOSECOLS
לחצן Office 365

החזרת העמודות שצוינו ממערך

הפונקציה CHOOSEROWS
לחצן Office 365

החזרת השורות שצוינו ממערך

COLUMN (הפונקציה COLUMN)

החזרת מספר העמודה של הפניה

COLUMNS (הפונקציה COLUMNS)

החזרת מספר העמודות בהפניה


הפונקציה DROP לחצן Office 365

לא כולל מספר מוגדר של שורות או עמודות מההתחלה או בסוף של מערך


הפונקציה EXPAND לחצן Office 365

הרחבה או רפידות של מערך לממדי השורות והעמודות שצוינו

הפונקציה FILTER

לחצן Office 365

מסננת טווח של נתונים בהתבסס על קריטריונים שאתה מגדיר

הפונקציה FORMULATEXT
Office

החזרת הנוסחה בהפניה הנתונה כטקסט

GETPIVOTDATA (הפונקציה GETPIVOTDATA)

החזרת נתונים המאוחסנים בדוח PivotTable

HLOOKUP (הפונקציה HLOOKUP)

חיפוש בשורה העליונה של מערך והחזרת הערך של התא שצוין

הפונקציה HSTACK
לחצן Office 365

צירוף מערכים בצורה אופקית ורצף להחזרת מערך גדול יותר

הפונקציה HYPERLINK

יצירת קיצור דרך או קפיצה שפותחים מסמך המאוחסן בשרת רשת, באינטרא-נט או באינטרנט

הפונקציה IMAGE

החזרת תמונה ממקור נתון

הפונקציה INDEX

שימוש באינדקס כדי לבחור ערך מהפניה או ממערך

הפונקציה INDIRECT

החזרת הפניה שצוינה באמצעות ערך טקסט

LOOKUP (הפונקציה LOOKUP)

חיפוש ערכים בווקטור או במערך

הפונקציה MATCH

חיפוש ערכים בהפניה או במערך

OFFSET (הפונקציה OFFSET)

החזרת היסט הפניה מהפניה נתונה

ROW (הפונקציה ROW)

החזרת מספר השורה של הפניה

ROWS (הפונקציה ROWS)

החזרת מספר השורות בהפניה

RTD (הפונקציה RTD)

אחזור נתונים בזמן אמת מתוכנית התומכת באוטומציית COM

הפונקציה SORT

לחצן Office 365

מיון התוכן של טווח או מערך.

הפונקציה SORTBY

לחצן Office 365

מיון התוכן של טווח או מערך בהתבסס על הערכים בטווח או מערך תואם.


הפונקציה TAKE לחצן Office 365

החזרת מספר שצוין של שורות או עמודות רציפים מתחילת מערך או מהסוף שלו

הפונקציה TOCOL
לחצן Office 365

החזרת המערך בעמודה בודדת

הפונקציה TOROW
לחצן Office 365

החזרת המערך בשורה בודדת

TRANSPOSE (הפונקציה TRANSPOSE)

החזרת החילוף של מערך

הפונקציה UNIQUE

לחצן Office 365

החזרת רשימה של ערכים ייחודיים ברשימה או בטווח.

VLOOKUP (הפונקציה VLOOKUP)

חיפוש בעמודה הראשונה של מערך ומעבר על-פני השורה כדי להחזיר את הערך של תא

הפונקציה VSTACK
לחצן Office 365

צירוף מערכים אנכית ברצף להחזרת מערך גדול יותר

הפונקציה WRAPCOLS
לחצן Office 365

גלישת השורה או העמודה שסופקו של ערכים לפי עמודות לאחר מספר מוגדר של רכיבים

הפונקציה WRAPROWS
לחצן Office 365

גלישת השורה או העמודה של הערכים שסופקו לפי שורות לאחר מספר מוגדר של רכיבים

פונקציית XLOOKUP

לחצן Office 365

חיפוש בטווח או במערך והחזרת פריט המתאים להתאמה הראשונה שהוא מוצא. אם לא קיימת התאמה, XLOOKUP יכולה להחזיר את ההתאמה הקרובה ביותר (משוערת). 

הפונקציה XMATCH

לחצן Office 365

החזרת המיקום היחסי של פריט במערך או בטווח תאים. 

פונקציה

תיאור

הפונקציה ABS

החזרת הערך המוחלט של מספר

הפונקציה ACOS

החזרת הארק-קוסינוס של מספר

ACOSH (הפונקציה ACOSH)

החזרת הקוסינוס ההיפרבולי ההופכי של מספר

ACOT (הפונקציה ACOT)
Office

החזרת הארק-קוטנגנס של מספר

ACOTH (הפונקציה ACOTH)
Office

החזרת הארק-קוטנגנס ההיפרבולי של מספר

פונקציית צבירה

החזרת צבירה ברשימה או במסד נתונים

ARABIC (הפונקציה ARABIC)

המרת ספרות רומיות לספרות רגילות, כמספר

הפונקציה ASIN

החזרת הארק-סינוס של מספר

הפונציה ASINH

החזרת הסינוס ההיפרבולי ההופכי של מספר

הפונקציה ATAN

החזרת הארק-טנגנס של מספר

ATAN2 (הפונקציה ATAN2)

החזרת הארק-טנגנס מקואורדינטות x ו- y

הפונקציה ATANH

החזרת הטנגנס ההיפרבולי ההופכי של מספר

BASE (הפונקציה BASE)
Office

המרת מספר לייצוג טקסטואלי עם הבסיס הנתון

הפונקציה CEILING

עיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

CEILING.MATH (הפונקציה CEILING.MATH)
Office

עיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

CEILING.PRECISE (הפונקציה CEILING.PRECISE)

עיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות. ללא קשר לסימן המספר, המספר מעוגל כלפי מעלה.

COMBIN (הפונקציה COMBIN)

החזרת מספר הצירופים עבור מספר נתון של אובייקטים

COMBINA (הפונקציה COMBINA)
Office

החזרת מספר הצירופים עם חזרות עבור מספר נתון של פריטים

הפונקציה COS

החזרת הקוסינוס של מספר

COSH (הפונקציה COSH)

החזרת הקוסינוס ההיפרבולי של מספר

COT (הפונקציה COT)
Office

החזרת הקוטנגנס של זווית

COTH (הפונקציה COTH)
Office

החזרת הארק-קוטנגנס ההיפרבולי של מספר

CSC (הפונקציה CSC)
Office

החזרת הקוסקנט של זווית

CSCH (הפונקציה CSCH)
Office

החזרת הקוסקנט ההיפרבולי של זווית

הפונקציה DECIMAL
Office

המרת ייצוג טקסטואלי של מספר בבסיס נתון למספר עשרוני

הפונקציה DEGREES

המרת רדיאנים למעלות

הפונקציה EVEN

עיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הזוגי הקרוב ביותר

EXP (הפונקציה EXP)

החזרת e בחזקת מספר נתון

FACT (הפונקציה FACT)

החזרת העצרת של מספר

FACTDOUBLE (הפונקציה FACTDOUBLE)

החזרת העצרת הכפולה של מספר

הפונקציה FLOOR

עיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפס

FLOOR.MATH (הפונקציה FLOOR.MATH)
Office

עיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

FLOOR.PRECISE (הפונקציה FLOOR.PRECISE)

עיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות. ללא קשר לסימן המספר, המספר מעוגל כלפי מטה.

GCD (הפונקציה GCD)

החזרת המחלק המשותף הגדול ביותר

הפונקציה INT

עיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר

הפונקציה ISO.CEILING
Office

החזרת מספר המעוגל כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

LCM (הפונקציה LCM)

החזרת הכפולה המשותפת הנמוכה ביותר

הפונקציה LET
לחצן Office 365

הקצאת שמות לתוצאות חישוב כדי לאפשר אחסון חישובי ביניים, ערכים או הגדרה של שמות בתוך נוסחה

הפונקציה SLN

החזרת הלוגריתם הטבעי של מספר

הפונקציה Log

החזרת הלוגריתם של מספר לפי בסיס שצוין

LOG10 (הפונקציה LOG10)

החזרת הלוגריתם של מספר על בסיס 10

MDETERM (הפונקציה MDETERM)

החזרת דטרמיננטת המטריצה של מערך

MINVERSE (הפונקציה MINVERSE)

החזרת המטריצה ההופכית של מערך

MMULT (הפונקציה MMULT)

החזרת מכפלת המטריצות של שני מערכים

הפונקציה MOD

החזרת השארית מחילוק

MROUND (הפונקציה MROUND)

החזרת מספר המעוגל לכפולה הרצויה

MULTINOMIAL (הפונקציה MULTINOMIAL)

החזרת האיבר של ערכת מספרים

MUNIT (הפונקציה MUNIT)
Office

החזרת מטריצת היחידות של הממד שצוין

ODD (הפונקציה ODD)

עיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם האי-זוגי הקרוב ביותר

הפונקציה PI

החזרת הערך של פאי

POWER (הפונקציה POWER)

החזרת התוצאה של מספר המועלה בחזקה

הפונקציה PRODUCT

הכפלת הארגומנטים

QUOTIENT (הפונקציה QUOTIENT)

החזרת חלק המספר השלם של פעולת חילוק

הפונקציה RADIANS

המרת מעלות לרדיאנים

RAND (הפונקציה RAND)

החזרת מספר אקראי בין 0 ל- 1

הפונקציה RANDARRAY

לחצן Office 365

החזרת מערך של מספרים אקראיים בין 0 ל- 1. עם זאת, באפשרותך לציין את מספר השורות והעמודות למילוי, ערכי מינימום ומקסימום וכן אם להחזיר מספרים שלמים או ערכים עשרוניים.

הפונקציה RANDBETWEEN

החזרת מספר אקראי בין המספרים שציינת

ROMAN (הפונקציה ROMAN)

המרת ספרות רגילות לספרות רומיות, כטקסט

הפונקציה ROUND

עיגול מספר למספר הספרות שצוין

הפונקציה ROUNDDOWN

עיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפס

ROUNDUP (הפונקציה ROUNDUP)

עיגול מספר כלפי מעלה, בניגוד לאפס

SEC (הפונקציה SEC)
Office

החזרת הסקאנס של זווית

SECH (הפונקציה SECH)
Office

החזרת הסקאנס ההיפרבולי של זווית

SERIESSUM (הפונקציה SERIESSUM)

החזרת הסכום של סידרת חזקות על סמך הנוסחה

הפונקציה SEQUENCE

לחצן Office 365

יצירת רשימה של מספרים רציפים במערך, כגון 1, 2, 3, 4.

הפונקציה SIGN

החזרת הסימן של מספר

SIN (הפונקציה SIN)

החזרת הסינוס של זווית נתונה

הפונקציה SINH

החזרת הסינוס ההיפרבולי של מספר

הפונקציה SQRT

החזרת שורש ריבועי חיובי

SQRTPI (הפונקציה SQRTPI)

החזרת השורש הריבועי של (מספר * פאי)

SUBTOTAL (הפונקציה SUBTOTAL)

החזרת סכום ביניים ברשימה או במסד נתונים

הפונקציה SUM

חיבור הארגומנטים

SUMIF (הפונקציה SUMIF)

סיכום התאים שצוינו באמצעות קריטריון נתון

הפונקציה SUMIFS
2019

הוספת התאים בטווח העונים על קריטריונים מרובים

SUMPRODUCT (הפונקציה SUMPRODUCT)

החזרת סכום המכפלות של רכיבי מערך מתאימים

SUMSQ (הפונקציה SUMSQ)

החזרת הסכום של ריבועי הארגומנטים

SUMX2MY2 (הפונקציה SUMX2MY2)

החזרת סכום הפרשי הריבועים של ערכים מתאימים בשני מערכים

SUMX2PY2 (הפונקציה SUMX2PY2)

החזרת סכום סכומי הריבועים של ערכים מתאימים בשני מערכים

SUMXMY2 (הפונקציה SUMXMY2)

החזרת סכום ריבועי ההפרשים של ערכים מתאימים בשני מערכים

הפונקציה TAN

החזרת הטנגנס של מספר

הפונקציה TANH

החזרת הטנגנס ההיפרבולי של מספר

TRUNC (הפונקציה TRUNC)

חיתוך מספר למספר שלם

פונקציה

תיאור

הפונקציה AVEDEV

החזרת ממוצע הסטיות המוחלטות של נקודות נתונים מהממוצע שלהן

הפונקציה AVERAGE

החזרת הממוצע של הארגומנטים

AVERAGEA (הפונקציה AVERAGEA)

החזרת הממוצע של הארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה AVERAGEIF

החזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים בטווח העונים על קריטריונים נתונים

הפונקציה AVERAGEIFS
2019

החזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים העונים על קריטריונים מרובים

הפונקציה BETA.DIST
Excel 2010

החזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת של ביתא

הפונקציה BETA.INV
Excel 2010

החזרת ההופכי של פונקציית ההתפלגות המצטברת עבור התפלגות ביתא שצוינה

הפונקציה BINOM.DIST
Excel 2010

החזרת הסתברות ההתפלגות הבינומית של איבר בודד

BINOM.DIST.RANGE (הפונקציה BINOM.DIST.RANGE)
Office

החזרת ההסתברות של תוצאת ניסיון באמצעות התפלגות בינומית

הפונקציה BINOM.INV
Excel 2010

החזרת הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת קטנה מערך קריטריון או שווה לו

הפונקציה CHISQ.DIST
Excel 2010

החזרת פונקציית הצפיפות של הסתברות הביתא המצטברת

הפונקציה CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

החזרת ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

הפונקציה CHISQ.INV
Excel 2010

החזרת פונקציית הצפיפות של הסתברות הביתא המצטברת

הפונקציה CHISQ.INV.RT
Excel 2010

החזרת ההופכי של ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

הפונקציה CHISQ.TEST
Excel 2010

החזרת מבחן האי-תלות

הפונקציה CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסייה

הפונקציה CONFIDENCE.T
Excel 2010

החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסייה, באמצעות התפלגות t של סטודנט

הפונקציה CORREL

החזרת מקדם המיתאם בין שתי סדרות נתונים

COUNT (הפונקציה COUNT)

ספירת כמות המספרים המופיעים ברשימת הארגומנטים

COUNTA (הפונקציה COUNTA)

ספירת כמות הערכים המופיעים ברשימת הארגומנטים

COUNTBLANK (הפונקציה COUNTBLANK)

ספירת מספר התאים הריקים בטווח

הפונקציה COUNTIF

ספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריון נתון

הפונקציה COUNTIFS
2019

ספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריונים מרובים

הפונקציה COVARIANCE.P
Excel 2010

החזרת השונות המשותפת, ממוצע המכפלות של צמדי סטיות

הפונקציה COVARIANCE.S
Excel 2010

החזרת השונות המשותפת המדגמית, ממוצע המכפלות של סטיות עבור כל זוג של נקודות נתונים בשתי סדרות נתונים

DEVSQ (הפונקציה DEVSQ)

החזרת סכום ריבועי הסטיות

הפונקציה EXPON.DIST
Excel 2010

החזרת ההתפלגות המעריכית

הפונקציה F.DIST
Excel 2010

החזרת התפלגות ההסתברות F

הפונקציה F.DIST.RT
Excel 2010

החזרת התפלגות ההסתברות F

הפונקציה F.INV
Excel 2010

החזרת ההופכי של התפלגות ההסתברות F

הפונקציה F.INV.RT
Excel 2010

החזרת ההופכי של התפלגות ההסתברות F

הפונקציה F.TEST
Excel 2010

החזרת התוצאה של מבחן F

הפונקציה FISHER

החזרת טרנספורמציית פישר

הפונקציה FISHERINV

החזרת ההופכי של טרנספורמציית פישר

FORECAST (הפונקציה FORECAST)

החזרת ערך לאורך מגמה ליניארית

הערה: Excel 2016, פונקציה זו מוחלפת ב- FORECAST. LINEAR כחלק מפונקציות החיזוי החדשות, אך הוא עדיין זמין לצורך תאימות לגירסאות קודמות.

הפונקציה FORECAST.ETS
Excel 2016

מחזירה ערך עתידי בהתבסס על ערכים (היסטוריים) קיימים באמצעות גירסת AAA של האלגוריתם Exponential Triple Smoothing (‏ETS)

הפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

מחזירה רווח בר-סמך עבור ערך התחזית בתאריך היעד שצוין

הפונקציה FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

מחזירה את אורך הדפוס החוזר על עצמו ש- Excel מזהה עבור סדרת הזמנים שצוינה

הפונקציה FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

מחזירה ערך סטטיסטי כתוצאה של חיזוי סידרת הזמן.

הפונקציה FORECAST.LINEAR
Excel 2016

מחזירה ערך עתידי בהתבסס על ערכים קיימים

FREQUENCY (הפונקציה FREQUENCY)

החזרת התפלגות שכיחויות כמערך אנכי

GAMMA (הפונקציה GAMMA)
Office

החזרת הערך של פונקציית הגאמא

הפונקציה GAMMA.DIST
Excel 2010

החזרת התפלגות הגאמא

הפונקציה GAMMA.INV
Excel 2010

החזרת ההופכי של התפלגות הגאמא המצטברת

הפונקציה GAMMALN

החזרת הלוגריתם הטבעי של פונקציית הגאמא, Γ(x)‎

הפונקציה GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

החזרת הלוגריתם הטבעי של פונקציית הגאמא, Γ(x)‎

הפונקציה GAUSS
Office

החזרת ערך נמוך ב- 0.5 מההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

GEOMEAN (הפונקציה GEOMEAN)

החזרת הממוצע הגיאומטרי

GROWTH (הפונקציה GROWTH)

החזרת ערכים לאורך מגמה מעריכית

HARMEAN (הפונקציה HARMEAN)

החזרת הממוצע ההרמוני

הפונקציה HYPGEOMDIST

החזרת ההתפלגות ההיפר-גיאומטרית

INTERCEPT (הפונקציה INTERCEPT)

החזרת נקודת החיתוך של קו הרגרסיה הליניארית

הפונקציה KURT

החזרת הקורטוזיס של סידרת נתונים

LARGE (הפונקציה LARGE)

החזרת ערך ה- k הגדול ביותר בסידרת נתונים

LINEST (הפונקציה LINEST)

החזרת הפרמטרים של מגמה ליניארית

LOGEST (הפונקציה LOGEST)

החזרת הפרמטרים של מגמה מעריכית

הפונקציה LOGNORM.DIST
Excel 2010

החזרת ההתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

הפונקציה LOGNORM.INV
Excel 2010

החזרת ההופכי להתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

הפונקציה MAX

החזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים

הפונקציה MAXA

החזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה MAXIFS
2019

החזרת הערך המרבי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריונים

הפונקציה MEDIAN

החזרת החציון של המספרים הנתונים

הפונקציה MIN

החזרת הערך המינימלי ברשימת ארגומנטים

הפונקציה MINA

החזרת הערך הקטן ביותר ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה MINIFS
2019

החזרת הערך המינימלי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריונים.

הפונקציה MODE.MULT
Excel 2010

החזרת מערך אנכי של הערכים המופיעים בתכיפות הרבה ביותר או ערכים חוזרים במערך או טווח של נתונים

הפונקציה MODE.SNGL
Excel 2010

החזרת הערך השכיח ביותר בסידרת נתונים

הפונקציה NEGBINOM.DIST
Excel 2010

החזרת ההתפלגות הבינומית השלילית

הפונקציה NORM.DIST
Excel 2010

החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית

הפונקציה NORM.INV
Excel 2010

החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית

הפונקציה NORM.S.DIST
Excel 2010

החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

הפונקציה NORM.S.INV
Excel 2010

החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

PEARSON (הפונקציה PEARSON)

החזרת מקדם המיתאם של מומנט המכפלה לפי פירסון

PERCENTILE.EXC (הפונקציה PERCENTILE.EXC)
Excel 2010

החזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, לא כולל

הפונקציה PERCENTILE.INC
Excel 2010

החזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח

הפונקציה PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

החזרת הדירוג של ערך בסידרת נתונים כאחוז של סידרת הנתונים (‎0..1, לא כולל)

הפונקציה PERCENTRANK.INC
Excel 2010

החזרת הדירוג באחוזים של ערך בסידרת נתונים

PERMUT (הפונקציה PERMUT)

החזרת מספר התמורות עבור מספר נתון של אובייקטים

PERMUTATIONA (הפונקציה PERMUTATIONA)
Office

החזרת מספר התמורות של מספר נתון של אובייקטים (עם חזרות), שניתן לבחור מתוך סך כל האובייקטים

PHI (הפונקציה PHI)
Office

החזרת הערך של פונקציית הצפיפות עבור התפלגות נורמלית סטנדרטית

הפונקציה POISSON.DIST
Excel 2010

החזרת התפלגות פואסון

PROB (הפונקציה PROB)

החזרת ההסתברות שערכים בטווח נמצאים בין שני גבולות

הפונקציה QUARTILE.EXC
Excel 2010

החזרת הרביעון של סידרת הנתונים, בהתבסס על ערכי אחוזונים בטווח ‎0..1, לא כולל

הפונקציה QUARTILE.INC
Excel 2010

החזרת הרביעון של סידרת נתונים

הפונקציה RANK.AVG
Excel 2010

החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

הפונקציה RANK.EQ
Excel 2010

החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

RSQ (הפונקציה RSQ)

החזרת ריבוע מקדם המיתאם של מומנט המכפלה לפי פירסון

הפונקציה SKEW

החזרת מידת ההטיה של התפלגות

הפונקציה SKEW.P
Office

החזרת מידת ההטיה של התפלגות בהתבסס על אוכלוסייה: איפיון של מידת האסימטריה של התפלגות סביב הממוצע שלה

SLOPE (הפונקציה SLOPE)

החזרת השיפוע של קו הרגרסיה הליניארית

SMALL (הפונקציה SMALL)

החזרת ערך ה- k הקטן ביותר בסידרת נתונים

הפונקציה STANDARDIZE

החזרת ערך מנורמל

הפונקציה STDEV.P
Excel 2010

חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה

הפונקציה STDEV.S
Excel 2010

הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם

הפונקציה STDEVA

הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה STDEVPA

חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

STEYX (הפונקציה STEYX)

החזרת השגיאה הסטנדרטית של ערך y החזוי עבור כל x ברגרסיה

הפונקציה T.DIST
Excel 2010

החזרת נקודות האחוזים (הסתברות) עבור התפלגות t של סטודנט

הפונקציה T.DIST.2T
Excel 2010

החזרת נקודות האחוזים (הסתברות) עבור התפלגות t של סטודנט

הפונקציה T.DIST.RT
Excel 2010

החזרת התפלגות t של סטודנט

הפונקציה T.INV
Excel 2010

החזרת ערך ה- t של התפלגות t של סטודנט כפונקציה של ההסתברות ודרגות החופש

T.INV.2T (הפונקציה T.INV.2T)
Excel 2010

החזרת ההופכי של התפלגות t של סטודנט

הפונקציה T.TEST
Excel 2010

החזרת ההסתברות המשויכת למבחן t של סטודנט

TREND (הפונקציה TREND)

החזרת ערכים לאורך מגמה ליניארית

TRIMMEAN (הפונקציה TRIMMEAN)

החזרת הממוצע של חלקה הפנימי של סידרת נתונים

הפונקציה VAR.P
Excel 2010

חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה

הפונקציה VAR.S
Excel 2010

הערכת שונות בהתבסס על מדגם

הפונקציה VARA

הערכת שונות בהתבסס על מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה VARPA

חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה WEIBULL.DIST
Excel 2010

החזרת התפלגות וויבול

הפונקציה Z.TEST
Excel 2010

החזרת ערך ההסתברות החד-זנבי של מבחן z

פונקציה

תיאור

הפונקציה Asc

שינוי אותיות באנגלית או קטקאנה ברוחב מלא (שני בתים) בתוך מחרוזת תווים לתווים בחצי רוחב (בית יחיד)

הפונקציה ARRAYTOTEXT
לחצן Office 365

מחזירה מערך של ערכי טקסט מכל טווח שצוין.

BAHTTEXT (הפונקציה BAHTTEXT)

המרת מספר לטקסט באמצעות תבנית המטבע ß (בהט)

CHAR (הפונקציה CHAR)

החזרת התו שמציין מספר הקוד

הפונקציה CLEAN

הסרת כל התווים שאינם ניתנים להדפסה מטקסט

הפונקציה CODE

החזרת קוד נומרי עבור התו הראשון במחרוזת טקסט

הפונקציה CONCAT
2019

שילוב הטקסט מטווחים מרובים ו/או מחרוזות מרובות, אך היא אינה מספקת את המפריד או את הארגומנטים IgnoreEmpty.

CONCATENATE (הפונקציה CONCATENATE)

צירוף כמה פריטי טקסט לפריט טקסט אחד

הפונקציה DBCS
Office

שינוי אותיות באנגלית או קטקאנה בחצי רוחב (בית יחיד) בתוך מחרוזת תווים לתווים ברוחב מלא (שני בתים)

הפונקציה DOLLAR

המרת מספר לטקסט באמצעות תבנית המטבע $ (דולר)

הפונקציה EXACT

בדיקה אם שני ערכי טקסט זהים זה לזה

FIND‏, FINDB (הפונקציות FIND‏, FINDB)

איתור ערך טקסט אחד בתוך ערך טקסט אחר (תלוי רישיות)

FIXED (הפונקציה FIXED)

עיצוב מספר כטקסט בעל מספר קבוע של מקומות עשרוניים

LEFT‏, LEFTB (הפונקציות LEFT‏, LEFTB)

החזרת התווים השמאליים ביותר מערך טקסט

LEN‏, LENB (הפונקציות LEN‏, LENB)

החזרת מספר התווים במחרוזת טקסט

הפונקציה LOWER

המרת טקסט לאותיות קטנות

MID‏, MIDB (הפונקציות MID‏, MIDB)

החזרת מספר תווים ספציפי ממחרוזת טקסט, החל מהמיקום שתציין

NUMBERVALUE (הפונקציה NUMBERVALUE)
Office

המרת טקסט למספר, באופן שאינו תלוי באזור

PHONETIC (הפונקציה PHONETIC)

חילוץ התווים הפונטיים (Furigana) ממחרוזת טקסט

הפונקציה PROPER

הפיכת האות הראשונה של כל מילה בערך טקסט לרישית

REPLACE‏, REPLACEB (הפונקציות REPLACE‏, REPLACEB)

החלפת תווים בתוך טקסט

הפונקציה REPT

חזרה על טקסט מספר נתון של פעמים

RIGHT‏, RIGHTB (הפונקציות RIGHT‏, RIGHTB)

החזרת התווים הימניים ביותר מערך טקסט

SEARCH‏, SEARCHB (הפונקציות SEARCH‏, SEARCHB)

איתור ערך טקסט אחד בתוך ערך טקסט אחר (לא תלוי רישיות)

SUBSTITUTE (הפונקציה SUBSTITUTE)

החלפת טקסט ישן בטקסט חדש בתוך מחרוזת טקסט

T (הפונקציה T)

המרת הארגומנטים לטקסט

הפונקציה TEXT

עיצוב מספר והמרתו לטקסט

הפונקציה TEXTAFTER
לחצן Office 365

החזרת טקסט המתרחש לאחר תו או מחרוזת נתון

הפונקציה TEXTBEFORE
לחצן Office 365

החזרת טקסט המתרחש לפני תו או מחרוזת נתון

הפונקציה TEXTJOIN
לחצן Office 365

טקסט:    שילוב הטקסט מטווחים מרובים ו/או מחרוזות מרובות

הפונקציה TEXTSPLIT
לחצן Office 365

פיצול מחרוזות טקסט באמצעות מפרידי עמודות ושורה

הפונקציה TRIM

הסרת רווחים מטקסט

UNICHAR (הפונקציה UNICHAR)
Office

החזרת תו ה- Unicode שמתבצעת אליו הפניה על-ידי הערך המספרי הנתון

UNICODE (הפונקציה UNICODE)
Office

החזרת המספר (נקודת קוד) המתאים לתו הראשון של הטקסט

UPPER (הפונקציה UPPER)

המרת טקסט לאותיות רישיות

VALUE (הפונקציה VALUE)

המרת ארגומנט טקסט למספר

הפונקציה VALUETOTEXT
לחצן Office 365

החזרת טקסט מכל ערך שצוין

אם תוספות שאתה מתקין מכילות פונקציות, פונקציות תוספת או אוטומציה אלה יהיו זמינות בקטגוריה מוגדר על-ידי המשתמש בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה.

פונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש (UDFs) אינן זמינות ב- Excel באינטרנט.

פונקציה

תיאור

CALL (הפונקציה CALL)

קריאה לפרוצדורה בספריית קישור דינאמי (DLL) או במשאב קוד

הפונקציה EuroConvert

המרת מספר לאירו, המרת מספר מאירו למטבע החבר בארגון האירו, או המרת מספר ממטבע החבר בארגון האירו למטבע אחר החבר בארגון האירו תוך שימוש באירו כמתווך (טריאנגולציה)

REGISTER.ID (הפונקציה REGISTER.ID)

החזרת מזהה הרישום של ספריית הקישור הדינאמי (DLL) שצוינה או משאב הקוד שנרשם בעבר

פונקציות אינטרנט אינן זמינות ב- Excel באינטרנט.

פונקציה

תיאור

ENCODEURL (הפונקציה ENCODEURL)
Office

החזרת מחרוזת בקידוד URL‏

הפונקציה FILTERXML
Office

החזרת נתונים ספציפיים מתוכן ה- XML על-ידי שימוש ב- xPath שצוין

הפונקציה WEBSERVICE
Office

החזרת נתונים משירות אינטרנט.

סמני הגירסה מציינים את הגירסה של Excel שבה הוצגה פונקציה. פונקציות אלה אינן זמינות בגירסאות קודמות.

חשוב: ייתכן שהתוצאות המחושבות של נוסחאות ופונקציות מסוימות של גליון העבודה של Excel יהיו שונות מעט בין מחשב Windows המשתמש בארכיטקטורת x86 או x86-64 לבין מחשב Windows RT המשתמש בארכיטקטורת ARM. למד עוד אודות ההבדלים.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

למידע נוסף

פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel

כיצד להימנע מנוסחאות שגויות

זיהוי שגיאות בנוסחאות

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×