פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

לחץ על אות כדי לעבור לפונקציות שמתחילות בה. לחלופין, הקש Ctrl+F כדי לאתר פונקציה על-ידי הקלדת האותיות הראשונות של שמה או מילה המתארת אותה. כדי לקבל מידע מפורט אודות פונקציה, לחץ על שמה בעמודה הראשונה.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

הערה: סמני גירסה מציינים את גירסת Excel שהוצגה לפונקציה. פונקציות אלה אינן זמינות בגירסאות קודמות.

חשוב: ייתכן שהתוצאות המחושבות של נוסחאות ופונקציות מסוימות של גליון העבודה של Excel יהיו שונות מעט בין מחשב Windows המשתמש בארכיטקטורת x86 או x86-64 לבין מחשב Windows RT המשתמש בארכיטקטורת ARM. למד עוד אודות ההבדלים.

שם הפונקציה

סוג ותיאור

הפונקציה ABS

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הערך המוחלט של מספר

הפונקציה ACCRINT

פיננסי:    החזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית תקופתית

הפונקציה ACCRINTM

פיננסי:    החזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

הפונקציה ACOS

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הארק-קוסינוס של מספר

הפונקציה ACOSH

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הקוסינוס ההיפרבולי ההופכי של מספר

הפונקציה ACOT
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הארק-קוטנגנס של מספר

הפונקציה ACOTH
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הארק-קוטנגנס ההיפרבולי של מספר

הפונקציה AGGREGATE

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת צבירה ברשימה או במסד נתונים

הפונקציה ADDRESS

בדיקת מידע והפניה:    החזרת הפניה כטקסט לתא יחיד בגליון עבודה

הפונקציה AMORDEGRC

פיננסי:    החזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאית באמצעות מקדם פחת

הפונקציה AMORLINC

פיננסי:    החזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאית

הפונקציה AND

לוגיים    החזרת TRUE אם כל הארגומנטים הם TRUE

הפונקציה ARABIC
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    המרת ספרות רומיות לספרות רגילות, כמספר

הפונקציה AREAS

בדיקת מידע והפניה:    החזרת מספר האזורים בהפניה

הפונקציה ASC

טקסט    שינוי אותיות באנגלית או קטקאנה ברוחב מלא (שני בתים) בתוך מחרוזת תווים לתווים בחצי רוחב (בית יחיד)

הפונקציה ASIN

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הארק-סינוס של מספר

הפונקציה ASINH

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הסינוס ההיפרבולי ההופכי של מספר

הפונקציה ATAN

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הארק-טנגנס של מספר

הפונקציה ATAN2

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הארק-טנגנס מקואורדינטות x ו- y

הפונקציה ATANH

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הטנגנס ההיפרבולי ההופכי של מספר

הפונקציה AVEDEV

סטטיסטי    החזרת ממוצע הסטיות המוחלטות של נקודות נתונים מהממוצע שלהן

הפונקציה AVERAGE

סטטיסטי    החזרת הממוצע של הארגומנטים

הפונקציה AVERAGEA

סטטיסטי    החזרת הממוצע של הארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה AVERAGEIF

סטטיסטי    החזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים בטווח העונים על קריטריונים נתונים

הפונקציה
AVERAGEIFS 2019

סטטיסטי    החזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים העונים על קריטריונים מרובים.

הפונקציה BAHTTEXT

טקסט    המרת מספר לטקסט באמצעות תבנית המטבע ß (בהט)

הפונקציה BASE

מתמטיקה וטריגונומטריה:    המרת מספר לייצוג טקסטואלי עם הבסיס הנתון

הפונקציה BESSELI

הנדסה    החזרת פונקציית בסל (In(x‎ שהשתנתה

הפונקציה BESSELJ

הנדסה    החזרת פונקציית בסל Jn(x)‎

הפונקציה BESSELK

הנדסה    החזרת פונקציית בסל Kn(x)‎ שהשתנתה

הפונקציה BESSELY

הנדסה    החזרת פונקציית בסל Yn(x)‎

הפונקציה BETADIST

תאימות:    החזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת של ביתא

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה BETA.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת של ביתא

הפונקציה BETAINV

תאימות:    החזרת ההופכי של פונקציית ההתפלגות המצטברת עבור התפלגות ביתא שצוינה

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה BETA.INV
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההופכי של פונקציית ההתפלגות המצטברת עבור התפלגות ביתא שצוינה

הפונקציה BIN2DEC

הנדסה    המרת מספר בינארי למספר עשרוני

הפונקציה BIN2HEX

הנדסה    המרת מספר בינארי למספר הקסדצימאלי

הפונקציה BIN2OCT

הנדסה    המרת מספר בינארי למספר אוקטלי

הפונקציה BINOMDIST

תאימות:    החזרת הסתברות ההתפלגות הבינומית של איבר בודד

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה BINOM.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת הסתברות ההתפלגות הבינומית של איבר בודד

הפונקציה BINOM.DIST.RANGE
Office

סטטיסטי    החזרת ההסתברות של תוצאת ניסיון באמצעות התפלגות בינומית

הפונקציה BINOM.INV
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת קטנה מערך קריטריון או שווה לו

הפונקציה BITAND
Office

הנדסה    החזרת סיבית מסוג 'וגם' של שני מספרים

הפונקציה BITLSHIFT
Office

הנדסה    החזרת מספר ערך שהוזז שמאלה על-ידי סיביות shift_amount

הפונקציה BITOR
Office

הנדסה    החזרת סיבית מסוג OR של שני מספרים

הפונקציה BITRSHIFT
Office

הנדסה    החזרת מספר ערך שהוזז ימינה על-ידי סיביות shift_amount

הפונקציה BITXOR
Office

הנדסה    החזרת סיבית מסוג 'או אקסקלוסיבי' של שני מספרים

הפונקציה CALL

תוספת ואוטומציה:    קריאה לפרוצדורה בספריית קישור דינאמי (DLL) או במשאב קוד

הפונקציה CEILING

מתמטיקה וטריגונומטריה:    עיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

הפונקציה CEILING.MATH
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    עיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

הפונקציה CEILING.PRECISE

מתמטיקה וטריגונומטריה:    עיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות. ללא קשר לסימן המספר, המספר מעוגל כלפי מעלה.

הפונקציה CELL

מידע    החזרת מידע אודות העיצוב, המיקום או התוכן של תא

פונקציה זו אינה זמינה ב- Excel באינטרנט.

הפונקציה CHAR

טקסט    החזרת התו שמציין מספר הקוד

הפונקציה CHIDIST

תאימות:    החזרת ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

הערה: ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה CHIINV

תאימות:    החזרת ההופכי של ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

הערה: ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה CHITEST

תאימות:    החזרת מבחן האי-תלות

הערה: ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה CHISQ.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת פונקציית הצפיפות של הסתברות הביתא המצטברת

הפונקציה CHISQ.DIST.RT
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

הפונקציה CHISQ.INV
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת פונקציית הצפיפות של הסתברות הביתא המצטברת

הפונקציה CHISQ.INV.RT
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההופכי של ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

הפונקציה CHISQ.TEST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת מבחן האי-תלות

הפונקציה CHOOSE

בדיקת מידע והפניה:    בחירת ערך מרשימה של ערכים

הפונקציה CLEAN

טקסט    הסרת כל התווים שאינם ניתנים להדפסה מטקסט

הפונקציה CODE

טקסט    החזרת קוד נומרי עבור התו הראשון במחרוזת טקסט

הפונקציה COLUMN

בדיקת מידע והפניה:    החזרת מספר העמודה של הפניה

הפונקציה COLUMNS

בדיקת מידע והפניה:    החזרת מספר העמודות בהפניה

הפונקציה COMBIN

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת מספר הצירופים עבור מספר נתון של אובייקטים

הפונקציה COMBINA
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:   
החזרת מספר הצירופים עם חזרות עבור מספר נתון של פריטים

הפונקציה COMPLEX

הנדסה    המרת מקדמים ממשיים ומדומים למספר מרוכב

הפונקציה
CONCAT 2019

טקסט    שילוב הטקסט מטווחים מרובים ו/או מחרוזות מרובות, אך היא אינה מספקת את המפריד או את הארגומנטים IgnoreEmpty.

הפונקציה CONCATENATE

טקסט    צירוף כמה פריטי טקסט לפריט טקסט אחד

הפונקציה CONFIDENCE

תאימות:    החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסייה

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה CONFIDENCE.NORM
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסייה

הפונקציה CONFIDENCE.T
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסייה, באמצעות התפלגות t של סטודנט

הפונקציה CONVERT

הנדסה    המרת מספר משיטת מדידה אחת לשניה

הפונקציה CORREL

סטטיסטי    החזרת מקדם המיתאם בין שתי סדרות נתונים

הפונקציה COS

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הקוסינוס של מספר

הפונקציה COSH

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הקוסינוס ההיפרבולי של מספר

הפונקציה COT
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הקוסינוס ההיפרבולי של מספר

הפונקציה COTH
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הקוטנגנס של זווית

הפונקציה COUNT

סטטיסטי    ספירת כמות המספרים המופיעים ברשימת הארגומנטים

הפונקציה COUNTA

סטטיסטי    ספירת כמות הערכים המופיעים ברשימת הארגומנטים

הפונקציה COUNTBLANK

סטטיסטי    ספירת מספר התאים הריקים בטווח

הפונקציה COUNTIF

סטטיסטי    ספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריון נתון

הפונקציה
countif 2019

סטטיסטי    ספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריונים מרובים

הפונקציה COUPDAYBS

פיננסי:    החזרת מספר הימים שחלפו מתחילת תקופת השובר עד לתאריך הסדרת החשבון

הפונקציה COUPDAYS

פיננסי:    החזרת מספר הימים בתקופת השובר שתאריך הסדרת החשבון חל בה

הפונקציה COUPDAYSNC

פיננסי:    החזרת מספר הימים מתאריך הסדרת החשבון עד לתאריך השובר הבא

הפונקציה COUPNCD

פיננסי:    החזרת תאריך השובר הבא לאחר תאריך הסדרת החשבון

הפונקציה COUPNUM

פיננסי:    החזרת מספר השוברים לתשלום בין תאריך הסדרת החשבון לתאריך הפירעון

הפונקציה COUPPCD

פיננסי:    החזרת תאריך השובר הקודם לפני תאריך הסדרת החשבון

הפונקציה COVAR

תאימות:    החזרת השונות המשותפת, ממוצע המכפלות של צמדי סטיות

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה COVARIANCE.P
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת השונות המשותפת, ממוצע המכפלות של צמדי סטיות

הפונקציה COVARIANCE.S
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת השונות המשותפת המדגמית, ממוצע המכפלות של סטיות עבור כל זוג של נקודות נתונים בשתי סדרות נתונים

הפונקציה CRITBINOM

תאימות:    החזרת הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת קטנה מערך קריטריון או שווה לו

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה CSC
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הקוסקנט של זווית

הפונקציה CSCH
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הקוסקנט ההיפרבולי של זווית

הפונקציה CUBEKPIMEMBER

קוביה:    החזרת שם, מאפיין ומדיד של מחוון ביצועי מפתח (KPI), והצגת השם והמאפיין בתא. KPI הוא מדד הניתן לכימות, כגון רווח גולמי חודשי או תחלופת עובדים ברבעון, המשמש לפיקוח על ביצועי ארגון.

הפונקציה CUBEMEMBER

קוביה:    החזרת איבר או קבוצת משתנים בהירארכיית קוביה. השתמש כדי לאמת את קיומם של האיבר או קבוצת המשתנים בקוביה.

הפונקציה CUBEMEMBERPROPERTY

קוביה:    החזרת הערך של מאפיין איבר בקוביה. השתמש כדי לאמת את קיומו של שם איבר בקוביה וכדי להחזיר את המאפיין שצוין עבור איבר זה.

הפונקציה CUBERANKEDMEMBER

קוביה:    החזרת האיבר ה- n, או האיבר המדורג, בערכה. השתמש כדי להחזיר רכיב אחד או יותר בערכה, כגון איש המכירות המצטיין או 10 הסטודנטים המצטיינים.

הפונקציה CUBESET

קוביה:    הגדרת ערכה מחושבת של איברים או קבוצות משתנים על-ידי שליחת ביטוי ערכה לקוביה בשרת, אשר יוצר את הערכה ולאחר מכן מחזיר אותה ל- Microsoft Office Excel.

הפונקציה CUBESETCOUNT

קוביה    החזרת מספר הפריטים בערכה.

הפונקציה CUBEVALUE

קוביה    החזרת ערך צבור מקוביה.

הפונקציה CUMIPMT

פיננסי:    החזרת הריבית המצטברת המשולמת בין שתי תקופות

הפונקציה CUMPRINC

פיננסי:    החזרת החזר הקרן המצטבר המשולם בגין הלוואה בין שתי תקופות

הפונקציה DATE

תאריך ושעה:    החזרת המספר הסידורי של תאריך מסוים

הפונקציה DATEDIF

תאריך ושעה:    חישוב מספר הימים, החודשים או השנים בין שני תאריכים. פונקציה זו שימושית בנוסחאות שבהן עליך לחשב גיל.

הפונקציה DATEVALUE

תאריך ושעה:    המרת תאריך בתבנית טקסט למספר סידורי

הפונקציה DAVERAGE

מסד    החזרת הממוצע של ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DAY

תאריך ושעה:    המרת מספר סידורי ליום בחודש

הפונקציה DAYS
Office

תאריך ושעה:    החזרת מספר הימים בין שני תאריכים

הפונקציה DAYS360

תאריך ושעה:    חישוב מספר הימים בין שני תאריכים בהתבסס על שנה בת 360 יום

הפונקציה DB

פיננסי:    החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הקבועה

הפונקציה DBCS
Office

טקסט    שינוי אותיות באנגלית או קטקאנה בחצי רוחב (בית יחיד) בתוך מחרוזת תווים לתווים ברוחב מלא (שני בתים)

הפונקציה DCOUNT

מסד    ספירת התאים המכילים מספרים במסד נתונים

הפונקציה DCOUNTA

מסד    ספירת תאים שאינם ריקים במסד נתונים

הפונקציה DDB

פיננסי:    החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הכפולה או כל שיטה אחרת שתציין

הפונקציה DEC2BIN

הנדסה    המרת מספר עשרוני למספר בינארי

הפונקציה DEC2HEX

הנדסה    המרת מספר עשרוני למספר הקסדצימאלי

הפונקציה DEC2OCT

הנדסה    המרת מספר עשרוני למספר אוקטלי

הפונקציה DECIMAL
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    המרת ייצוג טקסטואלי של מספר בבסיס נתון למספר עשרוני

הפונקציה DEGREES

מתמטיקה וטריגונומטריה:    המרת רדיאנים למעלות

הפונקציה DELTA

הנדסה    בדיקה אם שני ערכים שווים

הפונקציה DEVSQ

סטטיסטי    החזרת סכום ריבועי הסטיות

הפונקציה DGET

מסד    חילוץ רשומה יחידה התואמת לקריטריונים שצוינו ממסד נתונים

הפונקציה DISC

פיננסי:    החזרת שיעור הניכיון עבור נייר ערך

הפונקציה DMAX

מסד    החזרת הערך המקסימלי מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DMIN

מסד    החזרת הערך המינימלי מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DOLLAR

טקסט    המרת מספר לטקסט באמצעות תבנית המטבע $ (דולר)

הפונקציה DOLLARDE

פיננסי:    המרת מחיר דולרי המבוטא כשבר למחיר דולרי המבוטא כמספר עשרוני

הפונקציה DOLLARFR

פיננסי:    המרת מחיר דולרי המבוטא כמספר עשרוני למחיר דולרי המבוטא כשבר

הפונקציה DPRODUCT

מסד    הכפלת הערכים בשדה רשומות מסוים התואמים לקריטריונים במסד נתונים

הפונקציה DSTDEV

מסד    הערכת סטיית התקן בהתבסס על מדגם של ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DSTDEVP

מסד    חישוב סטיית התקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה של ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DSUM

מסד    חיבור המספרים בעמודת השדה של רשומות במסד הנתונים התואמים לקריטריונים

הפונקציה DURATION

פיננסי:    החזרת משך הזמן השנתי של נייר ערך עם תשלומי ריבית תקופתיים

הפונקציה DVAR

מסד    הערכת השונות בהתבסס על מדגם מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה DVARP

מסד    חישוב השונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה של ערכי מסד נתונים שנבחרו

הפונקציה EDATE

תאריך ושעה:    החזרת המספר הסידורי של התאריך שהוא מספר החודשים שצוין לפני או אחרי תאריך ההתחלה

הפונקציה EFFECT

פיננסי:    החזרת שיעור הריבית האפקטיבית השנתית

הפונקציה ENCODEURL
Office

אינטרנט    החזרת מחרוזת בקידוד URL‏

פונקציה זו אינה זמינה ב- Excel באינטרנט.

הפונקציה EOMONTH

תאריך ושעה:    החזרת המספר הסידורי של היום האחרון בחודש לפני או אחרי מספר חודשים שצוין

הפונקציה ERF

הנדסה    החזרת פונקציית השגיאה

הפונקציה ERF.PRECISE
זרימת עבודה

הנדסה    החזרת פונקציית השגיאה

הפונקציה ERFC

הנדסה    החזרת פונקציית השגיאה המשלימה

הפונקציה ERFC.PRECISE
זרימת עבודה

הנדסה    החזרת פונקציית ERF המשלימה המשולבת בין x ואינסוף

הפונקציה ERROR.TYPE

מידע    החזרת מספר בהתאם לסוג שגיאה

הפונקציה EUROCONVERT

תוספת ואוטומציה:    הפונקציה ממירה מספר לאירו, ממירה מספר מאירו למטבע של מדינה החברה בארגון האירו, או ממירה מספר ממטבע של מדינה אחת לאחרת החברה בארגון האירו תוך שימוש באירו כמתווך (טריאנגולציה).

הפונקציה EVEN

מתמטיקה וטריגונומטריה:    עיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הזוגי הקרוב ביותר

הפונקציה EXACT

טקסט    בדיקה אם שני ערכי טקסט זהים זה לזה

הפונקציה EXP

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת e בחזקת מספר נתון

הפונקציה EXPON.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההתפלגות המעריכית

הפונקציה EXPONDIST

תאימות:    החזרת ההתפלגות המעריכית

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה FACT

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת העצרת של מספר

הפונקציה FACTDOUBLE

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת העצרת הכפולה של מספר

הפונקציה FALSE

לוגיים    החזרת הערך הלוגי FALSE

הפונקציה F.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת התפלגות ההסתברות F

הפונקציה FDIST

תאימות:    החזרת התפלגות ההסתברות F

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה F.DIST.RT
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת התפלגות ההסתברות F

הפונקציה FILTER

לחצן Office 365

בדיקת מידע והפניה:    מסנן טווח נתונים בהתבסס על קריטריונים שאתה מגדיר

הפונקציה FILTERXML
Office

אינטרנט    החזרת נתונים ספציפיים מתוכן ה- XML על-ידי שימוש ב- xPath שצוין

פונקציה זו אינה זמינה ב- Excel באינטרנט.

הפונקציות FIND‏, FINDB

טקסט    איתור ערך טקסט אחד בתוך ערך טקסט אחר (תלוי רישיות)

הפונקציה F.INV
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההופכי של התפלגות ההסתברות F

הפונקציה F.INV.RT
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההופכי של התפלגות ההסתברות F

הפונקציה FINV

סטטיסטי    החזרת ההופכי של התפלגות ההסתברות F

הפונקציה FISHER

סטטיסטי    החזרת טרנספורמציית פישר

הפונקציה FISHERINV

סטטיסטי    החזרת ההופכי של טרנספורמציית פישר

הפונקציה FIXED

טקסט    עיצוב מספר כטקסט בעל מספר קבוע של מקומות עשרוניים

הפונקציה FLOOR

תאימות:    עיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפס

ב- Excel 2007 וב- Excel 2010, זוהי פונקציית מתמטיקה וטריגונומטריה.

הפונקציה FLOOR.MATH
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    עיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

הפונקציה FLOOR.PRECISE

מתמטיקה וטריגונומטריה:    עיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות. ללא קשר לסימן המספר, המספר מעוגל כלפי מעלה.

הפונקציה FORECAST

סטטיסטי    החזרת ערך לאורך מגמה ליניארית

ב- Excel 2016, פונקציה זו מוחלפת על-ידי FORECAST.LINEAR כחלק מפונקציות החיזוי החדשות, אך היא עדיין זמינה לצורך תאימות לגירסאות קודמות.

הפונקציה FORECAST.ETS
Excel 2016

סטטיסטי    מחזירה ערך עתידי בהתבסס על ערכים (היסטוריים) קיימים באמצעות גירסת AAA של האלגוריתם Exponential Triple Smoothing (‏ETS)

הפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

סטטיסטי    מחזירה רווח בר-סמך עבור ערך התחזית בתאריך היעד שצוין

הפונקציה FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

סטטיסטי    מחזירה את אורך הדפוס החוזר על עצמו ש- Excel מזהה עבור סדרת הזמנים שצוינה

הפונקציה FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

סטטיסטי    מחזירה ערך סטטיסטי כתוצאה של חיזוי סידרת הזמן.

הפונקציה FORECAST.LINEAR
Excel 2016

סטטיסטי    מחזירה ערך עתידי בהתבסס על ערכים קיימים

הפונקציה FORMULATEXT
Office

בדיקת מידע והפניה:    החזרת הנוסחה בהפניה הנתונה כטקסט

הפונקציה FREQUENCY

סטטיסטי    החזרת התפלגות שכיחויות כמערך אנכי

הפונקציה F.TEST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת התוצאה של מבחן F

הפונקציה FTEST

תאימות:    החזרת התוצאה של מבחן F

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה FV

פיננסי:    החזרת הערך העתידי של השקעה

הפונקציה FVSCHEDULE

פיננסי:    החזרת הערך העתידי של קרן התחלתית לאחר החלת סידרה של שיעורי ריבית מורכבים

הפונקציה GAMMA
Office

סטטיסטי    החזרת הערך של פונקציית הגאמא

הפונקציה GAMMA.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת התפלגות הגאמא

הפונקציה GAMMADIST

תאימות:    החזרת התפלגות הגאמא

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה GAMMA.INV
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההופכי של התפלגות הגאמא המצטברת

הפונקציה GAMMAINV

תאימות:    החזרת ההופכי של התפלגות הגאמא המצטברת

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה GAMMALN

סטטיסטי    החזרת הלוגריתם הטבעי של פונקציית הגאמא, Γ(x)‎

הפונקציה GAMMALN.PRECISE
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת הלוגריתם הטבעי של פונקציית הגאמא, Γ(x)‎

הפונקציה GAUSS
Office

סטטיסטי    החזרת ערך נמוך ב- 0.5 מההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

הפונקציה GCD

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת המחלק המשותף הגדול ביותר

הפונקציה GEOMEAN

סטטיסטי    החזרת הממוצע הגיאומטרי

הפונקציה GESTEP

הנדסה    בדיקה אם מספר גדול מערך סף

הפונקציה GETPIVOTDATA

בדיקת מידע והפניה:    החזרת נתונים המאוחסנים בדוח PivotTable

הפונקציה GROWTH

סטטיסטי    החזרת ערכים לאורך מגמה מעריכית

הפונקציה HARMEAN

סטטיסטי    החזרת הממוצע ההרמוני

הפונקציה HEX2BIN

הנדסה    המרת מספר הקסדצימאלי למספר בינארי

הפונקציה HEX2DEC

הנדסה    המרת מספר הקסדצימאלי למספר עשרוני

הפונקציה HEX2OCT

הנדסה    המרת מספר הקסדצימאלי למספר אוקטלי

הפונקציה HLOOKUP

בדיקת מידע והפניה:    חיפוש בשורה העליונה של מערך והחזרת הערך של התא שצוין

הפונקציה HOUR

תאריך ושעה:    המרת מספר סידורי לשעה

הפונקציה HYPERLINK

בדיקת מידע והפניה:    יצירת קיצור דרך או קפיצה שפותחים מסמך המאוחסן בשרת רשת, באינטרא-נט או באינטרנט

הפונקציה HYPGEOM.DIST

סטטיסטי    החזרת ההתפלגות ההיפר-גיאומטרית

הפונקציה HYPGEOMDIST

תאימות:    החזרת ההתפלגות ההיפר-גיאומטרית

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה IF

לוגיים    ציון בדיקה לוגית שיש לבצע

הפונקציה IFERROR

לוגיים    החזרת ערך שציינת אם נוסחה מוערכת כשגיאה; אחרת, החזרת תוצאת הנוסחה

הפונקציה IFNA
Office

לוגיים    החזרת הערך שאתה מציין אם הביטוי גורם לשגיאה מסוג ‎#N/A; אחרת, החזרת תוצאת הביטוי

הפונקציה if

לוגיים    בדיקה אם מתקיים תנאי אחד או יותר, והחזרת ערך המתאים לתנאי TRUE הראשון.

הפונקציה IMABS

הנדסה    החזרת הערך המוחלט (מודולוס) של מספר מרוכב

הפונקציה IMAGINARY

הנדסה    החזרת המקדם המדומה של מספר מרוכב

הפונקציה IMARGUMENT

הנדסה    החזרת התטה של הארגומנט, זווית המבוטאת ברדיאנים

הפונקציה IMCONJUGATE

הנדסה    החזרת הצמוד המרוכב של מספר מרוכב

הפונקציה IMCOS

הנדסה    החזרת הקוסינוס של מספר מרוכב

הפונקציה IMCOSH
Office

הנדסה    החזרת הקוסינוס ההיפרבולי של מספר מרוכב

הפונקציה IMCOT
Office

הנדסה    החזרת הקוטנגנס של מספר מרוכב

הפונקציה IMCSC
Office

הנדסה    החזרת הקוסקנט של מספר מרוכב

הפונקציה IMCSCH
Office

הנדסה    החזרת הקוסקנט ההיפרבולי של מספר מרוכב

הפונקציה IMDIV

הנדסה    החזרת המנה של שני מספרים מרוכבים

הפונקציה IMEXP

הנדסה    החזרת המספר המעריכי של מספר מרוכב

הפונקציה IMLN

הנדסה    החזרת הלוגריתם הטבעי של מספר מרוכב

הפונקציה IMLOG10

הנדסה    החזרת הלוגריתם על בסיס 10 של מספר מרוכב

הפונקציה IMLOG2

הנדסה    החזרת הלוגריתם על בסיס 2 של מספר מרוכב

הפונקציה IMPOWER

הנדסה    החזרת מספר מרוכב בחזקת מספר שלם

הפונקציה IMPRODUCT

הנדסה    החזרת המכפלה של מספרים מרוכבים

הפונקציה IMREAL

הנדסה    החזרת המקדם הממשי של מספר מרוכב

הפונקציה IMSEC
Office

הנדסה    החזרת הסקאנס של מספר מרוכב

הפונקציה IMSECH
Office

הנדסה    החזרת הסקאנס ההיפרבולי של מספר מרוכב

הפונקציה IMSIN

הנדסה    החזרת הסינוס של מספר מרוכב

הפונקציה IMSINH
Office

הנדסה    החזרת הסינוס ההיפרבולי של מספר מרוכב

הפונקציה IMSQRT

הנדסה    החזרת השורש הריבועי של מספר מרוכב

הפונקציה IMSUB

הנדסה    החזרת ההפרש בין שני מספרים מרוכבים

הפונקציה IMSUM

הנדסה    החזרת הסכום של מספרים מרוכבים

הפונקציה IMTAN
Office

הנדסה    החזרת הטנגנס של מספר מרוכב

הפונקציה INDEX

בדיקת מידע והפניה:    שימוש באינדקס כדי לבחור ערך מהפניה או ממערך

הפונקציה INDIRECT

בדיקת מידע והפניה:    החזרת הפניה שצוינה באמצעות ערך טקסט

הפונקציה INFO

מידע    החזרת מידע אודות סביבת ההפעלה הנוכחית

פונקציה זו אינה זמינה ב- Excel באינטרנט.

הפונקציה INT

מתמטיקה וטריגונומטריה:    עיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר

הפונקציה INTERCEPT

סטטיסטי    החזרת נקודת החיתוך של קו הרגרסיה הליניארית

הפונקציה INTRATE

פיננסי:    החזרת שיעור הריבית עבור נייר ערך שהושקע במלואו

הפונקציה IPMT

פיננסי:    החזרת תשלום הריבית עבור השקעה בתקופה נתונה

הפונקציה IRR

פיננסי:    החזרת שיעור התשואה הפנימי עבור סידרת תזרימי מזומנים

הפונקציה ISBLANK

מידע    החזרת TRUE אם הערך ריק

הפונקציה ISERR

מידע    החזרת TRUE אם הערך הוא ערך שגיאה כלשהו למעט ‎#N/A

הפונקציה ISERROR

מידע    החזרת TRUE אם הערך הוא ערך שגיאה כלשהו

הפונקציה ISEVEN

מידע    החזרת TRUE אם המספר זוגי

הפונקציה ISFORMULA
Office

מידע    החזרת TRUE אם יש הפניה לתא המכיל נוסחה

הפונקציה ISLOGICAL

מידע    החזרת TRUE אם הערך הוא ערך לוגי

הפונקציה ISNA

מידע    החזרת TRUE אם הערך הוא ערך השגיאה ‎#N/A

הפונקציה ISNONTEXT

מידע    החזרת TRUE אם הערך אינו טקסט

הפונקציה ISNUMBER

מידע    החזרת TRUE אם הערך הוא מספר

הפונקציה ISODD

מידע    החזרת TRUE אם המספר הוא אי-זוגי

הפונקציה ISREF

מידע    החזרת TRUE אם הערך הוא הפניה

הפונקציה ISTEXT

מידע    החזרת TRUE אם הערך הוא טקסט

הפונקציה ISO.CEILING
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת מספר המעוגל כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות

הפונקציה ISOWEEKNUM
Office

תאריך ושעה:    החזרת המספר של השבוע בשנה לפי תקן ISO עבור תאריך נתון

הפונקציה ISPMT

פיננסי:    חישוב הריבית המשולמת במהלך תקופה ספציפית של השקעה

הפונקציה JIS

טקסט   שינוי תווים בחצי רוחב (בית יחיד) בתוך מחרוזת לתווים ברוחב מלא (שני בתים)

הפונקציה KURT

סטטיסטי    החזרת הקורטוזיס של סידרת נתונים

הפונקציה LARGE

סטטיסטי    החזרת ערך ה- k הגדול ביותר בסידרת נתונים

הפונקציה LCM

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הכפולה המשותפת הנמוכה ביותר

הפונקציות LEFT‏, LEFTB

טקסט    החזרת התווים השמאליים ביותר מערך טקסט

הפונקציות LEN‏, LENB

טקסט    החזרת מספר התווים במחרוזת טקסט

הפונקציה LINEST

סטטיסטי    החזרת הפרמטרים של מגמה ליניארית

הפונקציה LN

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הלוגריתם הטבעי של מספר

הפונקציה LOG

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הלוגריתם של מספר לפי בסיס שצוין

הפונקציה LOG10

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הלוגריתם של מספר על בסיס 10

הפונקציה LOGEST

סטטיסטי    החזרת הפרמטרים של מגמה מעריכית

הפונקציה LOGINV

תאימות:    החזרת ההופכי להתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

הפונקציה LOGNORM.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

הפונקציה LOGNORMDIST

תאימות:    החזרת ההתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

הפונקציה LOGNORM.INV
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההופכי להתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

הפונקציה LOOKUP

בדיקת מידע והפניה:    חיפוש ערכים בווקטור או במערך

הפונקציה LOWER

טקסט    המרת טקסט לאותיות קטנות

הפונקציה MATCH

בדיקת מידע והפניה:    חיפוש ערכים בהפניה או במערך

הפונקציה MAX

סטטיסטי    החזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים

הפונקציה MAXA

סטטיסטי    החזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה
MAXIFS 2019

סטטיסטי    החזרת הערך המרבי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריונים

הפונקציה MDETERM

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת דטרמיננטת המטריצה של מערך

הפונקציה MDURATION

פיננסי:    החזרת משך הזמן המתוקן מסוג Macauley עבור נייר ערך בהנחה שערכו הנקוב $100

הפונקציה MEDIAN

סטטיסטי    החזרת החציון של המספרים הנתונים

הפונקציות MID‏, MIDB

טקסט    החזרת מספר תווים ספציפי ממחרוזת טקסט, החל מהמיקום שתציין

הפונקציה MIN

סטטיסטי    החזרת הערך המינימלי ברשימת ארגומנטים

הפונקציה
MINIFS 2019

סטטיסטי    החזרת הערך המינימלי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריונים.

הפונקציה MINA

סטטיסטי    החזרת הערך הקטן ביותר ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה MINUTE

תאריך ושעה:    המרת מספר סידורי לדקה

הפונקציה MINVERSE

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת המטריצה ההופכית של מערך

הפונקציה MIRR

פיננסי:    החזרת שיעור התשואה הפנימי, כאשר תזרימי מזומנים חיוביים ושליליים ממומנים בשיעורים שונים

הפונקציה MMULT

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת מכפלת המטריצות של שני מערכים

הפונקציה MOD

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת השארית מחילוק

הפונקציה MODE

תאימות:    החזרת הערך השכיח ביותר בסידרת נתונים

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה MODE.MULT
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת מערך אנכי של הערכים המופיעים בתכיפות הרבה ביותר או ערכים חוזרים במערך או טווח של נתונים

הפונקציה MODE.SNGL
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת הערך השכיח ביותר בסידרת נתונים

הפונקציה MONTH

תאריך ושעה:    המרת מספר סידורי לחודש

הפונקציה MROUND

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת מספר המעוגל לכפולה הרצויה

הפונקציה MULTINOMIAL

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת האיבר של ערכת מספרים

הפונקציה MUNIT
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת מטריצת היחידות של הממד שצוין

הפונקציה N

מידע    החזרת ערך שהומר למספר

הפונקציה NA

מידע    החזרת ערך השגיאה ‎#N/A

הפונקציה NEGBINOM.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההתפלגות הבינומית השלילית

הפונקציה NEGBINOMDIST

תאימות:    החזרת ההתפלגות הבינומית השלילית

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה NETWORKDAYS

תאריך ושעה:    החזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכים

הפונקציה NETWORKDAYS.INTL
זרימת עבודה

תאריך ושעה:    החזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכים, באמצעות פרמטרים המציינים אילו ימים וכמה ימים הם ימי סוף שבוע

הפונקציה NOMINAL

פיננסי:    החזרת שיעור הריבית הנומינלית השנתית

הפונקציה NORM.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית

הפונקציה NORMDIST

תאימות:    החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה NORMINV

סטטיסטי    החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית

הפונקציה NORM.INV
זרימת עבודה

תאימות:    החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית

הערה: ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה NORM.S.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

הפונקציה NORMSDIST

תאימות:    החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה NORM.S.INV
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

הפונקציה NORMSINV

תאימות:    החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה NOT

לוגיים    הפיכת הלוגיקה של הארגומנט

הפונקציה NOW

תאריך ושעה:    החזרת המספר הסידורי של התאריך והשעה הנוכחיים

הפונקציה NPER

פיננסי:    החזרת מספר התקופות עבור השקעה

הפונקציה NPV

פיננסי:    החזרת ערך הנטו הנוכחי של השקעה על סמך סידרת תזרימי מזומנים תקופתיים ושיעור ניכיון

הפונקציה NUMBERVALUE
Office

טקסט    המרת טקסט למספר, באופן שאינו תלוי באזור

הפונקציה OCT2BIN

הנדסה    המרת מספר אוקטלי למספר בינארי

הפונקציה OCT2DEC

הנדסה    המרת מספר אוקטלי למספר עשרוני

הפונקציה OCT2HEX

הנדסה    המרת מספר אוקטלי למספר הקסדצימאלי

הפונקציה ODD

מתמטיקה וטריגונומטריה:    עיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם האי-זוגי הקרוב ביותר

הפונקציה ODDFPRICE

פיננסי:    החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך עם תקופה ראשונית אקראית

הפונקציה ODDFYIELD

פיננסי:    החזרת התשואה של נייר ערך עם תקופה ראשונית אקראית

הפונקציה ODDLPRICE

פיננסי:    החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך עם תקופה סופית אקראית

הפונקציה ODDLYIELD

פיננסי:    החזרת התשואה של נייר ערך עם תקופה סופית אקראית

הפונקציה OFFSET

בדיקת מידע והפניה:    החזרת היסט הפניה מהפניה נתונה

הפונקציה OR

לוגיים    החזרת TRUE אם ארגומנט כלשהו הוא TRUE

הפונקציה PDURATION
Office

פיננסי:    החזרת מספר התקופות הנדרשות להשקעה כדי להגיע לערך שצוין

הפונקציה PEARSON

סטטיסטי    החזרת מקדם המיתאם של מומנט המכפלה לפי פירסון

הפונקציה PERCENTILE.EXC
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, לא כולל

הפונקציה PERCENTILE.INC
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח

הפונקציה PERCENTILE

תאימות:    החזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה PERCENTRANK.EXC
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת הדירוג של ערך בסידרת נתונים כאחוז של סידרת הנתונים (‎0..1, לא כולל)

הפונקציה PERCENTRANK.INC
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת הדירוג באחוזים של ערך בסידרת נתונים

הפונקציה PERCENTRANK

תאימות:    החזרת הדירוג באחוזים של ערך בסידרת נתונים

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה PERMUT

סטטיסטי    החזרת מספר התמורות עבור מספר נתון של אובייקטים

הפונקציה PERMUTATIONA
Office

סטטיסטי    החזרת מספר התמורות של מספר נתון של אובייקטים (עם חזרות), שניתן לבחור מתוך סך כל האובייקטים

הפונקציה PHI
Office

סטטיסטי    החזרת הערך של פונקציית הצפיפות עבור התפלגות נורמלית סטנדרטית

הפונקציה PHONETIC

טקסט    חילוץ התווים הפונטיים (Furigana) ממחרוזת טקסט

הפונקציה PI

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הערך של פאי

הפונקציה PMT

פיננסי:    החזרת התשלום התקופתי עבור קצבה שנתית

הפונקציה POISSON.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת התפלגות פואסון

הפונקציה POISSON

תאימות:    החזרת התפלגות פואסון

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה POWER

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת התוצאה של מספר המועלה בחזקה

הפונקציה PPMT

פיננסי:    החזרת התשלום על הקרן עבור השקעה לתקופה נתונה

הפונקציה PRICE

פיננסי:    החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך הנושא ריבית תקופתית

הפונקציה PRICEDISC

פיננסי:    החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך שנוכה

הפונקציה PRICEMAT

פיננסי:    החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

הפונקציה PROB

סטטיסטי    החזרת ההסתברות שערכים בטווח נמצאים בין שני גבולות

הפונקציה PRODUCT

מתמטיקה וטריגונומטריה:    הכפלת הארגומנטים

הפונקציה PROPER

טקסט    הפיכת האות הראשונה של כל מילה בערך טקסט לרישית

הפונקציה PV

פיננסי:    החזרת הערך הנוכחי של השקעה

הפונקציה QUARTILE

תאימות:    החזרת הרביעון של סידרת נתונים

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה QUARTILE.EXC
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת הרביעון של סידרת הנתונים, בהתבסס על ערכי אחוזונים בטווח ‎0..1, לא כולל

הפונקציה QUARTILE.INC
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת הרביעון של סידרת נתונים

הפונקציה QUOTIENT

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת חלק המספר השלם של פעולת חילוק

הפונקציה RADIANS

מתמטיקה וטריגונומטריה:    המרת מעלות לרדיאנים

הפונקציה RAND

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת מספר אקראי בין 0 ל- 1

הפונקציה RANDARRAY

לחצן Office 365

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת מערך של מספרים אקראיים בין 0 ל-1. עם זאת, באפשרותך לציין את מספר השורות והעמודות למילוי, ערכים מינימלי ומרבי, והאם להחזיר מספרים שלמים או ערכים עשרוניים.

הפונקציה RANDBETWEEN

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת מספר אקראי בין המספרים שציינת

הפונקציה RANK.AVG
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

הפונקציה RANK.EQ
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

הפונקציה RANK

תאימות:    החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה RATE

פיננסי:    החזרת שיעור הריבית התקופתי של קצבה שנתית

הפונקציה RECEIVED

פיננסי:    החזרת הסכום המתקבל במועד הפירעון עבור נייר ערך שהושקע במלואו

הפונקציה REGISTER.ID

תוספת ואוטומציה:    החזרת מזהה הרישום של ספריית הקישור הדינאמי (DLL) שצוינה או משאב הקוד שנרשם בעבר

הפונקציות REPLACE‏, REPLACEB

טקסט    החלפת תווים בתוך טקסט

הפונקציה REPT

טקסט    חזרה על טקסט מספר נתון של פעמים

הפונקציות RIGHT‏, RIGHTB

טקסט    החזרת התווים הימניים ביותר מערך טקסט

הפונקציה ROMAN

מתמטיקה וטריגונומטריה:    הפונקציה ממירה ספרה רגילה לספרה רומית, כטקסט.

הפונקציה ROUND

מתמטיקה וטריגונומטריה:    עיגול מספר למספר הספרות שצוין

הפונקציה ROUNDDOWN

מתמטיקה וטריגונומטריה:    עיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפס

הפונקציה ROUNDUP

מתמטיקה וטריגונומטריה:    עיגול מספר כלפי מעלה, בניגוד לאפס

הפונקציה ROW

בדיקת מידע והפניה:    החזרת מספר השורה של הפניה

הפונקציה ROWS

בדיקת מידע והפניה:    החזרת מספר השורות בהפניה

הפונקציה RRI
Office

פיננסי:    החזרת שיעור ריבית שווה ערך עבור מגמת גידול של השקעה.

הפונקציה RSQ

סטטיסטי    החזרת ריבוע מקדם המיתאם של מומנט המכפלה לפי פירסון

הפונקציה RTD

בדיקת מידע והפניה:    אחזור נתונים בזמן אמת מתוכנית התומכת באוטומציית COM

הפונקציות SEARCH‏, SEARCHB

טקסט    איתור ערך טקסט אחד בתוך ערך טקסט אחר (לא תלוי רישיות)

הפונקציה SEC
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הסקאנס של זווית

הפונקציה SECH
Office

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הסקאנס ההיפרבולי של זווית

הפונקציה SECOND

תאריך ושעה:    המרת מספר סידורי לשניה

הפונקציה SEQUENCE

לחצן Office 365

מתמטיקה וטריגונומטריה:    יצירת רשימה של מספרים רציפים במערך, כגון 1, 2, 3, 4

הפונקציה SERIESSUM

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הסכום של סידרת חזקות על סמך הנוסחה

הפונקציה SHEET
Office

מידע    החזרת מספר הגיליון של הגיליון שבוצעה אליו הפניה

הפונקציה SHEETS
Office

מידע    החזרת מספר הגליונות בהפניה

הפונקציה SIGN

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הסימן של מספר

הפונקציה SIN

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הסינוס של זווית נתונה

הפונקציה SINH

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הסינוס ההיפרבולי של מספר

הפונקציה SKEW

סטטיסטי    החזרת מידת ההטיה של התפלגות

הפונקציה SKEW.P
Office

סטטיסטי    החזרת מידת ההטיה של התפלגות בהתבסס על אוכלוסייה: איפיון של מידת האסימטריה של התפלגות סביב הממוצע שלה

הפונקציה SLN

פיננסי:    החזרת פחת קו-ישר של נכס עבור תקופה אחת

הפונקציה SLOPE

סטטיסטי    החזרת השיפוע של קו הרגרסיה הליניארית

הפונקציה SMALL

סטטיסטי    החזרת ערך ה- k הקטן ביותר בסידרת נתונים

הפונקציה SORT

לחצן Office 365

בדיקת מידע והפניה:    מיון התוכן של טווח או מערך

הפונקציה SORTBY

לחצן Office 365

בדיקת מידע והפניה:    מיון התוכן של טווח או מערך בהתבסס על הערכים בטווח או במערך מתאים

הפונקציה SQRT

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת שורש ריבועי חיובי

הפונקציה SQRTPI

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת השורש הריבועי של (מספר * פאי)

הפונקציה STANDARDIZE

סטטיסטי    החזרת ערך מנורמל

הפונקציה STDEV

תאימות:    הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם

הפונקציה STDEV.P
זרימת עבודה

סטטיסטי    חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה

הפונקציה STDEV.S
זרימת עבודה

סטטיסטי    הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם

הפונקציה STDEVA

סטטיסטי    הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה STDEVP

תאימות:    חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה STDEVPA

סטטיסטי    חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה STEYX

סטטיסטי    החזרת השגיאה הסטנדרטית של ערך y החזוי עבור כל x ברגרסיה

הפונקציה SUBSTITUTE

טקסט    החלפת טקסט ישן בטקסט חדש בתוך מחרוזת טקסט

הפונקציה SUBTOTAL

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת סכום ביניים ברשימה או במסד נתונים

הפונקציה SUM

מתמטיקה וטריגונומטריה:    חיבור הארגומנטים

הפונקציה SUMIF

מתמטיקה וטריגונומטריה:    סיכום התאים שצוינו באמצעות קריטריון נתון

הפונקציה
sumifs 2019

מתמטיקה וטריגונומטריה:    הוספת התאים בטווח העונים על קריטריונים מרובים

הפונקציה SUMPRODUCT

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת סכום המכפלות של רכיבי מערך מתאימים

הפונקציה SUMSQ

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הסכום של ריבועי הארגומנטים

הפונקציה SUMX2MY2

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת סכום הפרשי הריבועים של ערכים מתאימים בשני מערכים

הפונקציה SUMX2PY2

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת סכום סכומי הריבועים של ערכים מתאימים בשני מערכים

הפונקציה SUMXMY2

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת סכום ריבועי ההפרשים של ערכים מתאימים בשני מערכים

הפונקציה SWITCH
Excel 2016

לוגיים    הערכה של ביטוי מול רשימת ערכים והחזרת התוצאה המתאימה לערך הראשון שמתאים. אם אין התאמה, ערך ברירת מחדל אופציונלי עשוי להיות מוחזר.

הפונקציה SYD

פיננסי:    החזרת פחת הספרות של סכום השנים עבור נכס לתקופה שצוינה

הפונקציה T

טקסט    המרת הארגומנטים לטקסט

הפונקציה TAN

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הטנגנס של מספר

הפונקציה TANH

מתמטיקה וטריגונומטריה:    החזרת הטנגנס ההיפרבולי של מספר

הפונקציה TBILLEQ

פיננסי:    החזרת התשואה שוות-הערך לאיגרת חוב עבור איגרת חוב ממשלתית

הפונקציה TBILLPRICE

פיננסי:    החזרת המחיר לכל ערך נקוב בסך $100 של איגרת חוב ממשלתית

הפונקציה TBILLYIELD

פיננסי:    החזרת התשואה עבור איגרת חוב ממשלתית

הפונקציה T.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת נקודות האחוזים (הסתברות) עבור התפלגות t של סטודנט

הפונקציה T.DIST.2T
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת נקודות האחוזים (הסתברות) עבור התפלגות t של סטודנט

הפונקציה T.DIST.RT
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת התפלגות t של סטודנט

הפונקציה TDIST

תאימות:    החזרת התפלגות t של סטודנט

הפונקציה TEXT

טקסט    עיצוב מספר והמרתו לטקסט

הפונקציה
TEXTJOIN 2019

טקסט    שילוב הטקסט מטווחים מרובים ו/או מחרוזות מרובות, והכללת המפריד שציינת בין כל ערך טקסט אשר ישולב. אם המפריד הוא מחרוזת טקסט ריקה, פונקציה זו תשרשר ביעילות את הטווחים.

הפונקציה TIME

תאריך ושעה:    החזרת המספר הסידורי של שעה מסוימת

הפונקציה TIMEVALUE

תאריך ושעה:    המרת שעה בתבנית טקסט למספר סידורי

הפונקציה T.INV
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ערך ה- t של התפלגות t של סטודנט כפונקציה של ההסתברות ודרגות החופש

הפונקציה T.INV.2T
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההופכי של התפלגות t של סטודנט

הפונקציה TINV

תאימות:    החזרת ההופכי של התפלגות t של סטודנט

הפונקציה TODAY

תאריך ושעה:    החזרת המספר הסידורי של התאריך של היום

הפונקציה TRANSPOSE

בדיקת מידע והפניה:    החזרת החילוף של מערך

הפונקציה TREND

סטטיסטי    החזרת ערכים לאורך מגמה ליניארית

הפונקציה TRIM

טקסט    הסרת רווחים מטקסט

הפונקציה TRIMMEAN

סטטיסטי    החזרת הממוצע של חלקה הפנימי של סידרת נתונים

הפונקציה TRUE

לוגיים    החזרת הערך הלוגי TRUE

הפונקציה TRUNC

מתמטיקה וטריגונומטריה:    חיתוך מספר למספר שלם

הפונקציה T.TEST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ההסתברות המשויכת למבחן t של סטודנט

הפונקציה TTEST

תאימות:    החזרת ההסתברות המשויכת למבחן t של סטודנט

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה TYPE

מידע    החזרת מספר המציין את סוג הנתונים של ערך

הפונקציה UNICHAR
Office

טקסט    החזרת תו ה- Unicode שמתבצעת אליו הפניה על-ידי הערך המספרי הנתון

הפונקציה UNICODE
Office

טקסט    החזרת המספר (נקודת קוד) המתאים לתו הראשון של הטקסט

הפונקציה UNIQUE

לחצן Office 365

בדיקת מידע והפניה:    החזרת רשימה של ערכים ייחודיים ברשימה או בטווח

הפונקציה UPPER

טקסט    המרת טקסט לאותיות רישיות

הפונקציה VALUE

טקסט    המרת ארגומנט טקסט למספר

הפונקציה VAR

תאימות:    הערכת שונות בהתבסס על מדגם

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה VAR.P
זרימת עבודה

סטטיסטי    חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה

הפונקציה VAR.S
זרימת עבודה

סטטיסטי    הערכת שונות בהתבסס על מדגם

הפונקציה VARA

סטטיסטי    הערכת שונות בהתבסס על מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה VARP

תאימות:    חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה VARPA

סטטיסטי    חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה VDB

פיננסי:    החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה או תקופה חלקית באמצעות שיטת יתרה פוחתת

הפונקציה VLOOKUP

בדיקת מידע והפניה:    חיפוש בעמודה הראשונה של מערך ומעבר על-פני השורה כדי להחזיר את הערך של תא

הפונקציה WEBSERVICE
Office

אינטרנט    החזרת נתונים משירות אינטרנט.

פונקציה זו אינה זמינה ב- Excel באינטרנט.

הפונקציה WEEKDAY

תאריך ושעה:    המרת מספר סידורי ליום בשבוע

הפונקציה WEEKNUM

תאריך ושעה:    המרת מספר סידורי למספר המייצג את מיקום השבוע מבחינה מספרית בתוך שנה

הפונקציה WEIBULL

תאימות:    חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

הפונקציה WEIBULL.DIST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת התפלגות וויבול

הפונקציה WORKDAY

תאריך ושעה:    החזרת המספר הסידורי של התאריך לפני או אחרי מספר ימי עבודה שצוין

הפונקציה WORKDAY.INTL
זרימת עבודה

תאריך ושעה:    החזרת המספר הסידורי של התאריך לפני או אחרי מספר ימי עבודה שצוין באמצעות פרמטרים המציינים אילו ימים וכמה ימים הם ימי סוף שבוע

הפונקציה XIRR

פיננסי:    החזרת שיעור התשואה הפנימי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתי

פונקציית XLOOKUP

לחצן Office 365

בדיקת מידע והפניה:    חיפוש בטווח או במערך, והחזרת פריט המתאים להתאמה הראשונה שהוא מוצא. אם התאמה אינה קיימת, XLOOKUP יכול להחזיר את ההתאמה הקרובה ביותר (המשוער). 

הפונקציה XMATCH

לחצן Office 365

בדיקת מידע והפניה:    הפונקציה מחזירה את המיקום היחסי של פריט במערך או בטווח של תאים. 

הפונקציה XNPV

פיננסי:    החזרת ערך הנטו הנוכחי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתי

הפונקציה XOR
Office

לוגיים    החזרת OR אקסקלוסיבי לוגי של כל הארגומנטים

הפונקציה YEAR

תאריך ושעה:    המרת מספר סידורי לשנה

הפונקציה YEARFRAC

תאריך ושעה:    החזרת חלק השנה המייצג את מספר הימים המלאים בין start_date ל- end_date

הפונקציה YIELD

פיננסי:    החזרת התשואה על נייר ערך הנושא ריבית תקופתית

הפונקציה YIELDDISC

פיננסי:    החזרת התשואה השנתית עבור נייר ערך שנוכה; לדוגמה, איגרת חוב ממשלתית

הפונקציה YIELDMAT

פיננסי:    החזרת התשואה השנתית של נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעון

הפונקציה Z.TEST
זרימת עבודה

סטטיסטי    החזרת ערך ההסתברות החד-זנבי של מבחן z

הפונקציה ZTEST

תאימות:    החזרת ערך ההסתברות החד-זנבי של מבחן z

ב- Excel 2007, זוהי פונקציה סטטיסטית.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

נושאים קשורים

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

מבט כולל על נוסחאות ב-Excel
כיצד להימנע מנוסחאות
שבורותזהה שגיאות בנוסחאות

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×