שימוש בקורא מסך כדי להוסיף טבלה בגליון עבודה של Excel

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה או לקויות קוגניטיביות המשתמשים בתוכנית קורא מסך כגון 'קורא טקסטים' של Microsoft, JAWS או NVDA יחד עם מוצרי Microsoft 365. מאמר זה הוא חלק של ערכת התוכן תמיכה בקורא מסך של Microsoft 365 שהו תוכל למצוא מידע נגיש נוסף לגבי היישומים שלנו. לקבלת עזרה כללית, בקר בדף הבית של התמיכה של Microsoft.

השתמש Excel עם לוח המקשים וקורא מסך כדי לארגן נתונים בטבלה לצורך ניתוח מהיר יותר. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', JAWS ו- NVDA אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים. תלמד כיצד ליצור טבלה, להוסיף שורות ועמודות לטבלה ולמחוק שורות ועמודות מטבלה.

הערות: 

בנושא זה

יצירת טבלה

 1. בגליון העבודה, בחר את התאים שברצונך לכלול בטבלה. התאים יכולים להיות ריקים או להכיל נתונים.

 2. הקש Ctrl+T (או Ctrl+L). תיבת הדו-שיח יצירת טבלה נפתחת ותשמע: "Create table".

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "My table has headers" ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הערה: כותרות טבלה הן היבט חשוב מאוד עבור נגישות. קוראי מסך משתמשים במידע בכותרות לצורך ניווט, וכותרות עמודות בעלות משמעות יכולות לסייע לקוראים להבין את הנתונים.

  • אם טווח התאים שנבחר מכיל נתונים שברצונך להציג ככותרות טבלה, הקש על מקש הרווח כדי לבחור את תיבת הסימון.

  • אם ברצונך להשתמש בשמות ברירת המחדל Excel (לדוגמה, עמודה 1, עמודה 2 וכן הלאה), אל תבחר בתיבת הסימון.

   עצה: תמיד תוכל לשנות את שמות העמודות המוגדרים כברירת מחדל מאוחר יותר על-ידי בחירת הטקסט בכותרת עמודה והקלדת השם הרצוי.

 4. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח יצירת טבלה ולחזור לגליון העבודה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK" ולאחר מכן הקש Enter.

קיצורי מקשים עבור טבלאות

הנה חומר עזר שימושי עבור קיצורי מקשים החלים על טבלאות ב- Excel.

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת טבלה בסגנון ברירת המחדל

Ctrl+T או Ctrl+L

יצירת טבלה על-ידי בחירת סגנון מתפריט ' עצב כטבלה '

Alt+H, T

הוספת שורה מעל

Alt+H, I, A

הוספת עמודה משמאל

Alt+H, I, L

מחיקת שורה או שורות

Alt+H, D, L

מחיקת עמודה או עמודות

Alt+H, D, M

פתיחת הכרטיסיה 'עיצוב טבלה '

Alt+ח, ט

יצירה או הסרה של כותרות טבלה

Alt+J, T, O

פתיחת התפריט תלוי ההקשר

Shift+F10 או Windows תפריט מקשים

הוספת שורה או עמודה לטבלה

 1. נווט אל המיקום שבו ברצונך להוסיף שורה או עמודה חדשה.

 2. הקש Alt+H, I. תפריט הוספה ייפתח ותשמע: "Insert cells".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל, הקש A.

  • כדי להוסיף שורה מתחת, הקש B. אפשרות זו זמינה רק אם אתה נמצא בשורה האחרונה בטבלה.

  • כדי להוסיף עמודה שמאלה, הקש L.

  • כדי להוסיף עמודה משמאל, הקש T. אפשרות זו זמינה רק אם אתה נמצא בעמודה האחרונה בטבלה.

מחיקת שורה או עמודה מטבלה

 1. נווט אל השורה או העמודה שברצונך למחוק.

 2. הקש Alt+H, D. תפריט מחיקה ייפתח ותשמע: "Delete cells".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק את השורה הנוכחית, הקש L.

  • כדי למחוק את העמודה הנוכחית, הקש M.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי למיין או לסנן טבלה ב- Excel

קיצורי מקשים ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

השתמש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- Excel

השתמש Excel עבור Mac עם לוח המקשים ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- macOS, כדי לארגן נתונים בטבלה לצורך ניתוח מהיר יותר.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה עם VoiceOver.

בנושא זה

יצירת טבלה

כשיש לך גליון עבודה עם נתונים מסוימים, קל להפוך את התאים לטבלה.

 1. בגליון העבודה, בחר את התאים שברצונך לכלול בטבלה. כדי לבחור תאים, השתמש במקשי החצים כדי לנווט לתא שבו ברצונך להיות בפינה הימנית העליונה של הטבלה, החזק את מקש Shift לחוץ ולאחר מכן השתמש במקשי החצים למטה וימינה כדי לבחור שורות ועמודות נוספות. VoiceOver מכריז על טווח התאים שנבחרו לאחר כל הקשה על מקש, לדוגמה, "A1 עד C2, selected".

  עצה: אם ברצונך לבחור במהירות את כל התאים המכילים נתונים, הקש Command+A כאשר אתה נמצא באחד התאים המכילים את הנתונים.

 2. הקש Command+T. תשמע: "Create table".

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "My table has headers, unchecked checkbox" ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם טווח התאים שנבחר מכיל נתונים שברצונך להציג ככותרות טבלה, הקש על מקש הרווח כדי לבחור את תיבת הסימון.

  • אם ברצונך להשתמש בשמות ברירת המחדל Excel (לדוגמה, עמודה 1, עמודה 2 וכן הלאה), אל תבחר בתיבת הסימון. הקש על מקש הרווח כדי לנקות את האפשרות אם היא נבחרה.

  הערה: כותרות טבלה הן היבט חשוב מאוד עבור נגישות. קוראי מסך משתמשים במידע בכותרות לצורך ניווט, וכותרות עמודות בעלות משמעות יכולות לסייע לקוראים להבין את הנתונים.

 4. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח יצירת טבלה ולהחזיר את המוקד לגליון העבודה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK, default, button" ולאחר מכן הקש Return.

הוספת שורה או עמודה לטבלה

 1. בטבלה, נווט אל המיקום שבו ברצונך להוסיף שורה או עמודה חדשה.

 2. הקש F6 עד שתשמע את שם הכרטיסיה שנבחרה כעת, לדוגמה, "Home, selected, tab". אם אינך נמצא בכרטיסיה בית, הקש Control+Option+מקש חץ שמאלה עד שתשמע "Home, tab" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור את הכרטיסיה.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Insert, menu button" ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה כדי לפתוח את התפריט.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל לשורה הנוכחית, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Insert table rows above" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

  • כדי להוסיף שורה מתחת לשורה הנוכחית, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Insert table row below" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח. אפשרות זו זמינה רק אם אתה נמצא בשורה האחרונה בטבלה.

  • כדי להוסיף עמודה מימין לעמודה הנוכחית, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Insert table columns to the left" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לעמודה הנוכחית, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Insert table columns to the right" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח. אפשרות זו זמינה רק אם אתה נמצא בעמודה האחרונה בטבלה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי למיין או לסנן טבלה ב- Excel

קיצורי מקשים ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

השתמש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- Excel

השתמש ב- Excel עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי להוסיף ולשנות טבלה בחוברת עבודה. הפוך את הטבלאות שלך לנגישות יותר על-ידי הוספת טקסט חלופי לטבלה. באפשרותך גם להרחיב את הטבלאות על-ידי הוספת שורות ועמודות חדשות, או להציג את הנתונים כתרשים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

הוספת טבלה

הוסף טבלה כדי להציג את הנתונים שלך באופן יעיל ושיטתי. באפשרותך להוסיף טבלה בגליון עבודה ריק ולמלא בה את הנתונים. לחלופין, באפשרותך ליצור טבלה במהירות באמצעות נתונים באשכול התאים הקיים.

 1. כדי לעבור לתא שבו ברצונך להוסיף טבלה, גרור אצבע אחת לאורך המסך עד שתשמע את התא הרצוי. אם ברצונך להפוך נתונים קיימים בתאים לטבלה, פשוט עבור אל אחד התאים באשכול התאים. לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. גרור אצבע אחת סביב הפינה השמאלית התחתונה של המסך עד שתשמע "Off, More options switch" והקש פעמיים על המסך. תשמע "Tab menu" ולאחר מכן את הכרטיסיה הנוכחית שנבחרה, לדוגמה, "Home, selected". 

 3. הקש פעמיים על המסך. תפריט הכרטיסיות נפתח. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Insert tab" והקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Table, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Not checked, Table has headers, checkbox".

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם הטבלה שלך כוללת נתונים שברצונך להציג ככותרות טבלה, החלק ימינה עד שתשמע: "Not checked, Table has headers, checkbox, double-tap to toggle". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Checked".

  • אם ברצונך להשתמש בשמות ברירת המחדל Excel (לדוגמה, Column1, Column2 וכן הלאה), אל תבחר את תיבת הסימון והמשך לשלב הבא.

  הערה: כותרות טבלה הן היבט חשוב מאוד עבור נגישות. קוראי מסך משתמשים במידע בכותרות לצורך ניווט, וכותרות עמודות בעלות משמעות יכולות לסייע לקוראים להבין את הנתונים.

 6. כדי להתרחק מתיבת הסימון, הקש על מקום כלשהו במסך עם שתי אצבעות.

  הטבלה מתווספת כעת לגליון העבודה שלך.

הוספת טקסט חלופי לטבלה

כדי להפוך את הטבלאות Excel לנגישות עבור קהל רחב יותר, הוסף לו טקסט חלופי קצר ותי תיאורי.

 1. בגליון העבודה, החלק אצבע אחת על המסך עד שתשמע "Entering table" ולאחר מכן את פרטי הטבלה והתא ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד יכול להימצא בכל מקום בטבלה.

 2. גרור אצבע אחת סביב הפינה השמאלית התחתונה של המסך עד שתשמע "Off, More options switch" והקש פעמיים על המסך. תשמע "Tab menu" ולאחר מכן את הכרטיסיה הנוכחית שנבחרה, לדוגמה, "Home, selected".

 3. הקש פעמיים על המסך. תפריט הכרטיסיות נפתח. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Table tab" והקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Alt text, menu" והקש פעמיים על המסך. תשמע: "Alt text".

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Edit-box for, describe this object for someone who is blind". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. 

 6. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד טקסט חלופי קצר עבור הטבלה. כדי לסגור את לוח המקשים, החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה.

 7. כדי לחזור לתפריט הכרטיסיה טבלה , החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה.

הוספת שורה או עמודה לטבלה

באפשרותך להרחיב בקלות את הטבלה על-ידי הוספת שורות או עמודות נוספות אליה.

 1. בגליון העבודה, החלק אצבע אחת לאורך המסך עד שתשמע "Entering table" ולאחר מכן את פרטי הטבלה והתא.

 2. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את המיקום שבו ברצונך להוסיף שורה או עמודה חדשה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. גרור אצבע אחת סביב הפינה השמאלית התחתונה של המסך עד שתשמע "Off, More options switch" והקש פעמיים על המסך. תשמע "Tab menu" ולאחר מכן את הכרטיסיה הנוכחית שנבחרה, לדוגמה, "Home, selected".

 4. הקש פעמיים על המסך. תפריט הכרטיסיות נפתח. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Table tab" והקש פעמיים על המסך.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל המיקום הנוכחי, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Insert above, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף שורה מתחת למיקום הנוכחי, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Insert below, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף עמודה מימין למיקום הנוכחי, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Insert left, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להוסיף עמודה משמאל למיקום הנוכחי, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Insert right, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מחיקת שורה או עמודה מטבלה

באפשרותך למחוק במהירות שורות או עמודות מיותרות מהטבלה.

 1. בגליון העבודה, החלק אצבע אחת לאורך המסך עד שתשמע "Entering table" ולאחר מכן את פרטי הטבלה והתא.

 2. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את השורה או העמודה שברצונך למחוק.

 3. גרור אצבע אחת סביב הפינה השמאלית התחתונה של המסך עד שתשמע "Off, More options switch" והקש פעמיים על המסך. תשמע "Tab menu" ולאחר מכן את הכרטיסיה הנוכחית שנבחרה, לדוגמה, "Home, selected".

 4. הקש פעמיים על המסך. תפריט הכרטיסיות נפתח. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Table tab" והקש פעמיים על המסך.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete rows, button" או "Delete columns, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

החלת עיצוב על הטבלה

באפשרותך לבחור סגנון מוגדר מראש עבור הטבלה שלך.

 1. בגליון העבודה, החלק אצבע אחת לאורך המסך עד שתשמע "Entering table" ולאחר מכן את פרטי הטבלה והתא.

 2. גרור אצבע אחת סביב הפינה השמאלית התחתונה של המסך עד שתשמע "Off, More options switch" והקש פעמיים על המסך. תשמע "Tab menu" ולאחר מכן את הכרטיסיה הנוכחית שנבחרה, לדוגמה, "Home, selected".

 3. הקש פעמיים על המסך. תפריט הכרטיסיות נפתח. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Table tab" והקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Table styles, menu" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Table styles".

 5. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע סגנון הרצוי. הסגנונות מאורגנים לשלוש קטגוריות: בהיר, בינוניוכהה. כדי לבחור סגנון, הקש פעמיים על המסך. 

הצגת הנתונים שלך בתרשים

באפשרותך להציג את הנתונים בטבלה שלך בתבנית תרשים.

 1. בגליון העבודה, החלק אצבע אחת לאורך המסך עד שתשמע "Entering table" ולאחר מכן את פרטי הטבלה והתא.

 2. גרור אצבע אחת סביב הפינה השמאלית התחתונה של המסך עד שתשמע "Off, More options switch" והקש פעמיים על המסך. תשמע "Tab menu" ולאחר מכן את הכרטיסיה הנוכחית שנבחרה, לדוגמה, "Home, selected".

 3. הקש פעמיים על המסך. תפריט הכרטיסיות נפתח. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Insert tab" והקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע: "Chart menu". הקש פעמיים על המסך. אתה שומע: "Chart".

 5. החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את סוג התרשים שברצונך לבחור, לדוגמה, "Pie, menu". הקש פעמיים על המסך. תשמע את השם של סוג התרשים שנבחר, לדוגמה, "Pie". רשימת סוגי התרשימים נפתחת.

 6. ברשימה סוג תרשים, החלק ימינה או שמאלה כדי לעיין ברשימה. תשמע את שמות פריטי הרשימה, לדוגמה, "3D pie, list item". כדי לבחור סוג תרשים, הקש פעמיים על המסך.

  התרשים נוצר בגליון העבודה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי למיין או לסנן טבלה ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

קיצורי מקשים ב- Excel

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

השתמש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב- Excel

השתמש Excel באינטרנט עם לוח המקשים וקורא מסך כדי לארגן נתונים בטבלה לצורך ניתוח מהיר יותר. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים' ב- Microsoft Edge וב- JAWS וב- NVDA ב- Chrome, אך הוא עשוי לפעול עם קוראי מסך ודפדפני אינטרנט אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני נגישות וטכניקות נפוצים. טבלאות מאפשרות לך לסנן בקלות נתונים ולחשב סכומים.

הערות: 

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Office באינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft Office.

 • בעת השימוש ב- Excel באינטרנט, מומלץ להשתמש בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge. מאחר ש- Excel באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה של התוכנית השולחנית. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי מקשים נפוצים, כגון F1 (עזרה) ו- Ctrl+O (פתיחה), חלים על דפדפן האינטרנט – אך לא על Excel באינטרנט.

 • בעת שימוש Excel באינטרנט עם קורא מסך, מעבר למצב מסך מלא. הקש F11 כדי להפעיל ולכבות את מצב מסך מלא.

בנושא זה

יצירת טבלה

 1. ב Excel באינטרנט, בחר את התאים שברצונך לכלול בטבלה. התאים יכולים להיות ריקים או להכיל נתונים.

 2. הקש Ctrl+L כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח יצירת טבלה. תשמע: "Create table".

 3. הקש Shift+Tab עד שתשמע "My table has headers, checkbox unchecked" ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם טווח התאים שנבחר מכיל נתונים שברצונך להציג ככותרות טבלה, הקש על מקש הרווח כדי לבחור את תיבת הסימון לטבלה שלי יש כותרות.

  • אם ברצונך להשתמש בשמות ברירת המחדל Excel (לדוגמה, Column1, Column2 וכן הלאה), אל תבחר את תיבת הסימון והמשך לשלב הבא.

  הערה: כותרות טבלה הן היבט חשוב מאוד עבור נגישות. קוראי מסך משתמשים במידע בכותרות לצורך ניווט, וכותרות עמודות בעלות משמעות יכולות לסייע לקוראים להבין את הנתונים.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "OK, button" ולאחר מכן הקש על Enter.

 5. כעת באפשרותך להזין את הנתונים לטבלה. כדי להזין או להחליף נתונים בתא, עבור לתא הרצוי והקלד את הטקסט, המספר או הנוסחה.

  עצה: לקבלת מידע נוסף על הוספה או עריכה של הנתונים שלך, ראה משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel.

הוספת שורה או עמודה לטבלה

 1. נווט אל השורה שמעל לה ברצונך להוסיף שורה חדשה או לעמודה שמימין לה ברצונך להוסיף עמודה חדשה.

 2. הקש Alt+Windows מקש סמל, H ולאחר מכן I. תפריט הוספה ייפתח ותשמע: "Insert copied cells".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל, הקש A.

  • כדי להוסיף עמודה שמאלה, הקש L.

מחיקת שורה או עמודה מטבלה

 1. נווט אל השורה או העמודה שברצונך למחוק.

 2. הקש Alt+Windows מקש סמל, H ולאחר מכן D. תפריט מחיקה ייפתח ותשמע: "Delete Sheet Rows".

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק את השורה הנוכחית, הקש L.

  • כדי למחוק את העמודה הנוכחית, הקש M.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי למיין או לסנן טבלה ב- Excel

שימוש בקורא מסך כדי לחפש ולהחליף נתונים ב- Excel

קיצורי מקשים ב- Excel

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Excel

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון

שאל את הקהילה >

קבלת תמיכה

צור איתנו קשר >

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×